Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Мінінфраструктури; Наказ, Перелік, Форма, Акт, Припис від 08.07.2013 № 456

Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Реєстрація: Мін'юст України від 18.07.2013 № 1216/23748

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1216-13

Текст документа від 09.01.2018:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2013  № 456


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1216/23748

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 405 від 24.11.2017 }

Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

{Назва Заголовку із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 16 від 25.01.2017 }

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 278 від 16.08.2016
№ 16 від 25.01.2017}

Відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про залізничний транспорт», Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 387, на виконання підпункту 76.8 пункту 76 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Перелік питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) вимог законодавства, норм і стандартів;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 }

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 25.01.2017 }

{Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 25.01.2017 }

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 25.01.2017 }

Уніфіковану форму акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) вимог законодавства, норм і стандартів;

{Уніфікована форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 }

{Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 25.01.2017 }

Уніфіковану форму припису про усунення порушень вимог законодавства, норм і стандартів у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту, виявлених під час здійснення заходів державного нагляду.

{Уніфікована форма із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 , № 16 від 25.01.2017 }

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Пронченко Є.А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

О.Ю. Потімков


Є.А. ПронченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
08.07.2013  № 456


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1216/23748

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) вимог законодавства, норм і стандартів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 }

1. Під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) вимог законодавства, норм і стандартів перевіряються:

1) наявність договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус) між суб’єктом господарювання та місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування;

2) дотримання системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус);

3) наявність та належне оформлення технічного журналу трамвайного вагона (тролейбуса);

4) документи, які засвідчують проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів та допуск водіїв трамвая і тролейбуса до роботи;

5) планування робочого часу і часу відпочинку водіїв трамвая і тролейбуса;

6) наявність на підприємстві міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) атестаційної комісії з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса;

7) проведення виробничих інструктажів і навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів;

8) проведення на підприємстві міського електричного транспорту інструктажів (інструкцій) водіїв трамваїв і тролейбусів у частині сприяння в наданні послуг особам з обмеженими фізичними можливостями;

9) дотримання порядку проведення службових розслідувань дорожньо-транспортних пригод на міському електротранспорті (трамвай, тролейбус);

10) дотримання підприємством міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) строків передачі інформації про дорожньо-транспортні пригоди, пожежі, інші надзвичайні ситуації;

11) проведення на підприємстві міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) оперативного контролю за додержанням безпеки руху;

12) наявність на підприємстві міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) відділів (служб) безпеки руху;

13) наявність на підприємстві міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) кабінету (класу) з безпеки дорожнього руху;

14) дотримання суб’єктом господарювання Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15 травня 1995 року № 21, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 травня 1995 року за № 160/696;

15) наявність рухомого складу міського електричного транспорту (усі пасажирські та спеціальні трамвайні вагони і тролейбуси) та його експлуатація без проходження державного технічного огляду та отримання талонів про їх проходження;

16) наявність незареєстрованого рухомого складу міського електричного транспорту (усі пасажирські та спеціальні трамвайні вагони і тролейбуси);

17) дотримання вимог законодавства, норм та стандартів з технічного обслуговування і ремонту об’єктів міського електричного транспорту (трамвайні колії, контактна мережа трамвайних і тролейбусних ліній, тягові підстанції), які забезпечують процес перевезення пасажирів;

18) наявність документів, що підтверджують правомірність продовження строку експлуатації трамвайних вагонів та тролейбусів, встановлений ресурс або строк служби яких вичерпаний;

19) дотримання вимог щодо експлуатації трамвайних вагонів і тролейбусів на маршрутах з важкими умовами руху;

20) наявність на підприємстві міського електричного транспорту рухомого складу (трамвай, тролейбус) та спеціального обладнання, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

21) виконання в установлені строки вимог приписів (розпоряджень) щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

2. Цей Перелік є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері міського електричного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів з інших питань, які не включені до цього Переліку, забороняється.

Директор
Департаменту безпеки


Ю.В. Гержод

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси