Про затвердження Положення про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден

Мінінфраструктури; Наказ, Положення, Сертифікат, Форма від 22.09.2015 № 379

Про затвердження Положення про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден

Реєстрація: Мін'юст України від 07.10.2015 № 1214/27659

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1214-15

Текст документа від 24.03.2017:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2015  № 379


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2015 р.
за № 1214/27659

Про затвердження Положення про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства інфраструктури
№ 28 від 01.02.2017}

Відповідно до частини другої статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 459 «Деякі питання дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден», підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, та з метою виконання міжнародних зобов'язань України щодо посилення рівня безпеки мореплавства та охорони на морі НАКАЗУЮ:

1. Утворити Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден у структурі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» та затвердити Положення про нього, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 15 січня 2008 року № 36 «Про затвердження Положення про функціонування Центру даних дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  21 березня 2008 року за № 235/14926 (із змінами).

4. Встановити, що сертифікати тесту на відповідність, видані ДП «МОРКОМ» до набрання чинності цим наказом, залишаються дійсними до закінчення строку їх дії або втрати їх чинності з причин, визначених документами Міжнародної морської організації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра Ю.Васькова.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Перший заступник Міністра
аграрної політики
та продовольства України

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Голова комісії
з проведення реорганізації
Державної інспекції України
з безпеки на морському та річковому транспорті

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниМ.Я. БарашЯ.В. Краснопольський


Я.Б. Коваль
М. Горбаха


К.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
22.09.2015 № 379


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2015 р.
за № 1214/27659

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден

{ У тексті Положення слова «контрольно-наглядовий орган» у всіх відмінках замінено словами «орган державного нагляду (контролю)» у відповідних відмінках, слова «судна прапору» у всіх відмінках замінено словами «українські судна» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок створення, організації та функціонування Національного центру дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден (далі - Національний центр), функції і взаємодію суб’єктів, які забезпечують функціонування Національного центру, та регламентує умови підключення суден, які мають право плавання під Державним Прапором України, до Національного центру.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

орган державного нагляду (контролю) - центральний орган виконавчої влади, якій реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

координатор міжнародної системи дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден (далі - координатор ДІКМС) - міжнародна організація, визначена Міжнародною морською організацією (далі - ІМО), для координації роботи та здійснення перевірок функціонування складових частин міжнародної системи дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден, у тому числі Національного центру, згідно з правилами, встановленими ІМО;

міжнародна система дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден (далі - ДІКМС) - система, яка створена та підтримується ІМО для глобальної ідентифікації та відстеження суден з метою підвищення рівнів безпеки мореплавства та охорони на морі, порядок функціонування якої визначається Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі 1974 року (з поправками) (далі - Конвенція СОЛАС) та відповідними резолюціями і циркулярами Комітету з безпеки на морі ІМО;

міжнародний центр обміну даними ДІКМС (далі - МЦОД ДІКМС) - технічний центр, встановлений ІМО для організації обміну даними між центрами даних ДІКМС відповідно до плану розподілення даних ДІКМС та здійснення контролю обміну такими даними;

обладнання ДІКМС - термінали супутникового зв’язку Інмарсат-С, або Інмарсат-міні-С, або аналогічні, які мають відповідне схвалення типу та забезпечують можливість передавання інформації ДІКМС українськими суднами, які підпадають під вимоги правила 19-1 глави V Конвенції СОЛАС;

обладнання суднових систем охоронного сповіщення (далі - ССОС) - термінали супутникового зв’язку типу Інмарсат-С або Інмарсат-міні-С, які мають відповідне схвалення типу та виконують функції суднових систем охоронного сповіщення і забезпечують можливість передавання відповідних сигналів українськими суднами, які підпадають під вимоги правила 2 глави ХІ-2 Конвенції СОЛАС;

оператор Національного центру - казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» (далі - КП «МПРС»);

{Абзац восьмий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

план розподілення даних ДІКМС (далі - ПРД ДІКМС) - спеціалізоване програмне забезпечення, встановлене на сервері ІМО, для організації роботи ДІКМС, яке містить базу даних з інформацією про суб’єктів ДІКМС;

суб’єкти ДІКМС - користувачі міжнародної системи ДІКМС, які мають право запитувати та отримувати інформацію ДІКМС через МЦОД ДІКМС, які визначаються морськими адміністраціями країн, згідно з підпунктом 8.1 правила 19-1 глави V Конвенції СОЛАС;

українське судно - судно, яке здійснює плавання під Державним Прапором України та підпадає під вимоги правила 19-1 глави V або правила 2 глави ХІ-2 Конвенції СОЛАС;

українські суб’єкти ДІКМС - користувачі системи ДІКМС, які мають право запитувати та отримувати інформацію ДІКМС через Національний центр та визначаються Мінінфраструктури України згідно з підпунктом 8.1 правила 19-1 глави V Конвенції СОЛАС.

3. У цьому Положенні скорочення вживаються в таких значеннях:

ГМЗЛБ - глобальна морська система зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки мореплавства;

ДМРКЦ - державний морський рятувально-координаційний центр;

Інмарсат - глобальна система супутникового зв’язку;

РБС - реєстраційна база даних суден, які обладнані засобами радіозв’язку та мають право плавання під Державним Прапором України, для інформаційного забезпечення морської пошуково-рятувальної служби, ДМРКЦ та інших суб’єктів ДІКМС;

СП ССОС - система приймання сигналів від суднових систем охоронного сповіщення;

ССМС - система супутникового моніторингу суден.

4. Національний центр відповідно до вимог Конвенції СОЛАС, Міжнародної конвенції по пошуку і рятуванню на морі 1979 року (з поправками) (далі - Конвенція САР), Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (далі - Кодекс ОСПЗ), резолюцій Комітету з безпеки на морі ІМО MSC.202 (81) від 19 травня 2006 року, MSC.263 (84) від 16 травня 2008 року, циркулярів MSC.1/Circ.1298 від 08 грудня 2008 року, MSC.1/Circ.1259/Rev.5, MSC.1/Circ.1294/Rev.3, MSC.1/Circ.1376/ Rev.1 від 28 травня 2012 року та постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 459 «Деякі питання дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден» забезпечує здійснення Україною на належному рівні безпеки судноплавства та охорони на морі, а також надання інформаційної підтримки органу державного нагляду (контролю), морській пошуково-рятувальній службі, а також визнаним організаціям у сфері охорони суден і портових засобів на морі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 722 «Про заходи щодо підвищення рівня безпеки на морському та річковому транспорті».

5. Дія цього Положення поширюється на суб’єкти, які забезпечують функціонування Національного центру, визначені пунктом 6 цього розділу, та судна незалежно від форми власності, які підпадають під вимоги Конвенції СОЛАС, обладнані засобами радіозв’язку, схваленими державним підприємством «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», та здійснюють плавання під Державним Прапором України (за винятком риболовних суден).

Національний центр здійснює свою діяльність при взаємодії із суб’єктами, які забезпечують його функціонування.

6. Суб’єктами, які забезпечують функціонування Національного центру, є:

Міністерство інфраструктури;

орган державного нагляду (контролю);

державне підприємство «Адміністрація морських портів України»;

оператор Національного центру;

державне підприємство «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України»;

ДМРКЦ;

українські судна та їх судновласники;

капітани морських портів.

{Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017}

ІІ. Структура та керівництво Національного центру

1. Національний центр входить до складу оператора Національного центру як самостійний структурний підрозділ.

2. Національний центр безпосередньо підпорядкований керівнику оператора Національного центру, а також підконтрольний Міністерству інфраструктури України.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

3. Національний центр у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами (конвенціями), стороною яких є Україна, резолюціями, рекомендаціями та іншими документами міжнародних організацій та міжнародних комісій з питань безпеки судноплавства та ДІКМС, які є обов’язковими для виконання сторонами міжнародних договорів, цим Положенням та іншими нормативними документами.

4. Структуру Національного центру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників визначає керівник оператора Національного центру.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

5. Національний центр очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника оператора Національного центру згідно із законодавством України.

6. Начальник Національного центру:

здійснює керівництво Національним центром, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у структурному підрозділі;

подає на затвердження керівнику оператора Національного центру положення про структурний підрозділ та посадові інструкції його працівників;

планує роботу структурного підрозділу та вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності його роботи;

подає керівнику оператора Національного центру пропозиції щодо розгляду питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та удосконалення його роботи, розробляє проекти відповідних рішень;

забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

ІІІ. Завдання та функції Національного центру

1. Основними завданнями Національного центру є:

організаційно-технічне забезпечення отримання, обміну та надання інформації ДІКМС суб’єктам, які забезпечують функціонування Національного центру відповідно до вимог правила 19-1 глави V Конвенції СОЛАС і резолюції ІМО MSC.263 (84) від 16 травня 2008 року;

забезпечення функціонування СП ССОС та ССМС і надання відповідної інформації визнаним організаціям у сфері охорони суден та портових засобів на морі з метою оперативного вжиття необхідних заходів у разі порушення охорони суден та контролю виконання суднами та судновласниками вимог Кодексу ОСПЗ;

забезпечення функціонування РБС та організація доступу до неї ДМРКЦ та інших суб’єктів ДІКМС з метою оперативного цілодобового отримання основної інформації про українські судна, визначеної Конвенцією САР, для прийняття рішень стосовно забезпечення безпеки судноплавства, при організації та проведенні пошуково-рятувальних операцій, а також виключення недопустимих затримок, пов’язаних з обробкою сигналів лиха з суден через відсутність достовірної та вчасної інформації;

забезпечення можливості українським суднам, які підпадають під вимоги правила 19-1 глави V Конвенції СОЛАС, проводити тестування на відповідність вимогам ІМО щодо передавання інформації ДІКМС (згідно з циркуляром ІМО MSC.1/Circ.1307 від 09 червня 2009 року), отримувати необхідні документи та підключатися до системи ДІКМС.

2. На Національний центр покладається виконання таких основних функцій:

ведення переліку українських суден, які підпадають під вимоги правила 19-1 глави V Конвенції СОЛАС та підключені до Національного центру;

отримання та зберігання даних ДІКМС, що надходять від українських суден в порядку, встановленому ІМО;

обробка запитів та надання доступу до відповідної інформації ДІКМС українським суб’єктам ДІКМС;

виконання через МЦОД ДІКМС запитів інших суб’єктів ДІКМС стосовно отримання даних ДІКМС від українських суден  автоматично або за заданим ними інтервалом часу;

надсилання через МЦОД ДІКМС запитів іншим суб’єктам ДІКМС стосовно отримання даних ДІКМС від суден інших прапорів автоматично або за заданим ними інтервалом часу та забезпечення цією інформацією українських суб’єктів ДІКМС;

інформування суб’єктів, які забезпечують функціонування Національного центру, про припинення надання українським судном даних ДІКМС;

архівування та зберігання даних ДІКМС протягом строків, встановлених ІМО;

забезпечення регулярного резервного копіювання даних ДІКМС;

надання безкоштовного доступу до інформації ДІКМС ДМРКЦ відповідно до пункту 12 правила 19-1 глави V Конвенції СОЛАС;

організаційно-технічне забезпечення функціонування СП ССОС та ССМС і надання доступу до цих систем визнаним організаціям у сфері охорони суден і портових засобів на морі на підставі їх запиту;

ведення РБС на підставі інформації, отриманої від судновласників, Державного суднового реєстру України, надання доступу до неї ДМРКЦ та іншим суб’єктам, які забезпечують функціонування Національного центру, за їх запитом;

організація роботи щодо уточнення та отримання додаткової інформації про судна, суттєво необхідної для проведення операцій з пошуку та рятування на морі;

проведення активації терміналів Інмарсат, обладнання ДІКМС і ССОС;

виконання функцій міжнародної розрахункової організації стосовно проведення розрахунків з міжнародними операторами зв’язку згідно з Рекомендацією МСЕ-Т Д.90 Міжнародного союзу електрозв’язку;

підготовка пропозицій щодо удосконалення функціонування Національного центру.

ІV. Права та обов’язки Національного центру

1. Національний центр для здійснення своїх повноважень та виконання завдань, визначених цим Положенням, має право:

одержувати від суб’єктів, які забезпечують функціонування Національного центру, інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та функцій;

вести листування у встановленому законодавством порядку з підприємствами, установами і організаціями (у тому числі міжнародними) з питань, що відносяться до його компетенції;

брати участь у нарадах, семінарах, конференціях, інших заходах, у тому числі міжнародних, та проводити їх з питань, що відносяться до його компетенції;

у межах своєї компетенції представляти інтереси оператора Національного центру в інших підприємствах, установах і організаціях, у тому числі міжнародних.

2. Національний центр при здійсненні своїх функцій та виконанні завдань, визначених цим Положенням, зобов’язаний:

дотримуватися вимог чинного міжнародного та національного законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів оператора Національного центру;

{Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

своєчасно інформувати керівництво оператора Національного центру про виникнення проблем, які можуть перешкодити належному виконанню Національним центром своїх завдань і функцій, та надавати пропозиції з вирішення таких проблем.

V. Функції суб’єктів, які забезпечують функціонування Національного центру

1. Орган державного нагляду (контролю) здійснює такі функції:

здійснює контроль за функціонуванням Національного центру;

здійснює контроль за виконанням судновласниками та українськими суднами функцій, встановлених пунктом 5 цього розділу;

перевіряє інформацію про зняття судна з обліку у Національному центрі та РБС при виключенні судна з Державного суднового реєстру України.

2. Оператор Національного центру здійснює такі основні функції:

{Абзац перший пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

забезпечує організаційне та технічне супроводження і підтримку функціонування Національного центру згідно з правилами, встановленими ІМО;

забезпечує взаємодію з міжнародними суб’єктами ДІКМС шляхом укладення договорів між оператором Національного центру та іншими центрами даних ДІКМС і координатором ДІКМС;

забезпечує проходження щорічного аудиту (перевірки функціонування) Національного центру координатором ДІКМС та надання останньому інформації, необхідної для належної перевірки;

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

забезпечує укладення договорів оператором Національного центру на надання судновласникам відповідних послуг та видачу ним Сертифіката тесту на відповідність (додаток 1);

готує в межах компетенції пропозиції до Мінінфраструктури щодо удосконалення функціонування Національного центру.

3. Державне підприємство «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» здійснює такі функції:

надає схвалення типу обладнання ДІКМС та ССОС відповідно до законодавства;

здійснює технічний нагляд за обладнанням ДІКМС та ССОС;

проводить перевірку наявності Сертифікатів тесту на відповідність та підключення судна до Національного центру, систем СП ССОС та ДІКМС при щорічному огляді суден.

4. Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» забезпечує оперативне реагування у разі отримання тривожного сигналу.

{Розділ V доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }

5. ДМРКЦ у разі отримання сигналу лиха у морському пошуково-рятувальному районі України здійснює відповідні запити через Національний центр та обробляє отриману інформацію відповідно до циркуляра ІМО MSC.1/Circ.1338 від 01 березня 2011 року.

6. Судновласники здійснюють такі функції:

1) забезпечують надання до Національного центру реєстраційної анкети РБС за формою, наведеною у додатку 2, при внесенні судна до Державного суднового реєстру України, а також своєчасне щорічне оновлення цієї інформації протягом часу експлуатації судна відповідно до резолюції ІМО А.887(21) та Керівництва з міжнародного авіаційного та морського пошуку та рятування до дати виключення судна з Державного суднового реєстру України;

2) укладають договори з оператором Національного центру та подають до Національного центру заяви на підключення українських суден до Національного центру та/або СП ССОС;

3) забезпечують підключення та підтримку українських суден у Національному центрі та РБС та своєчасне зняття їх з обліку перед виключенням судна з Державного суднового реєстру України;

4) забезпечують негайне інформування Національного центру про будь-які виявлені проблеми у роботі обладнання ДІКМС або ССОС (з технічної несправності або з інших причин) та вживають невідкладних заходів для поновлення належної роботи цього обладнання;

5) для українських суден, які підпадають під вимоги правила 19-1 глави V Конвенції СОЛАС, забезпечують:

наявність на борту встановленого згідно з міжнародними вимогами та справного сертифікованого обладнання ДІКМС та його безперервну цілодобову роботу;

проходження тестування обладнання ДІКМС згідно з процедурами, встановленими ІМО, та отримання Сертифіката тесту на відповідність;

підключення судна до системи ДІКМС та забезпечення передавання ним інформації ДІКМС (ідентифікатор судна, координати судна (широта та довгота), дата та час визначення координат) в часових інтервалах, встановлених ІМО;

6) можливість відключення на судні обладнання ДІКМС чи його спроможність припиняти передачу інформації ДІКМС:

у випадках, передбачених міжнародними договорами, правилами чи стандартами щодо скритності навігаційної інформації;

у виключних випадках та на дуже короткий (наскільки можливо) строк, якщо за рішенням капітана робота цього обладнання знизить безпеку чи погіршить охорону судна. У такому випадку капітан судна без затримання чи з обґрунтуванням затримання інформує про це орган державного нагляду (контролю) та Національний центр і робить запис у судновому журналі, зазначаючи причини цього рішення та строк, протягом якого обладнання було відключено;

7) для українських суден, які підпадають під вимоги правила 2 глави ХІ-2 Конвенції СОЛАС, забезпечують:

наявність на борту встановленого згідно з міжнародними вимогами та справного сертифікованого обладнання ССОС та його безперервну цілодобову роботу;

щорічне тестування щодо працездатності обладнання ССОС;

підключення судна до ССМС та забезпечення передавання ним інформації про місцезнаходження не рідше ніж 1 раз за 6 годин.

7. Капітани морських портів України під час здійснення контрольного огляду судна при його відході з порту відповідно до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 632/23164, здійснюють контроль за підключенням українських суден до Національного центру на підставі переліку суден, що його веде Національний центр, перевіряють наявність Сертифіката тесту на відповідність, його чинність і відповідність даним у РБС та вживають заходів щодо дотримання суднами, які підпадають під вимоги Конвенції СОЛАС, вимог цього Положення.

8. Суб’єкти, які забезпечують функціонування Національного центру, створюють умови для забезпечення конфіденційності доступу до РБС та інших систем, доступ до яких їм надає Національний центр, та негайно надсилають до Національного центру запит про зміну логіна та пароля доступу до них у разі, якщо вони стали відомі третім особам.

Директор Департаменту
морського та річкового
транспортуА.В. Затулко


Додаток 1
до Положення про Національний центр
дальньої ідентифікації та контролю
місцезнаходження суден
(пункт 2 розділу V)

(лицьова сторінка)

(зворотна сторінка)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 28 від 01.02.2017 }


Додаток 2
до Положення про Національний центр
дальньої ідентифікації та контролю
місцезнаходження суден
(підпункт 1 пункту 5 розділу V)

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
реєстраційної бази даних суден

Реєстраційна анкета / Registration form

1

Назва судна


Ship name


2. Сигнали розпізнавання та ідентифікації судна / Identification signals

1) Ідентифікаційний номер (ІМО) / IMO number


2) Позивний сигнал (радіотелеграфія, англ) / Radio call sign


3) Номер вибіркового виклику (5-значний) / Selective call number


4) Ідентифікатор МРС / Maritime Mobile Service Identity (MMSI)

272 _ _ _ _ _ _

5) ATIS номер / ATIS number

9272 _ _ _ _ _ _

3. Термінал Інмарсат / Inmarsat MES

1) Тип / Type


Серійний № / S/N (ISN)


2) Тип / Type


Серійний № / S/N (ISN)


3) Тип / Type


Серійний № / S/N (ISN)


4. Рятувальні буї системи Коспас-Сарсат / EPIRB‘‘s Cospas-Sarsat System

1) Серійний № / S/N


Код (26-85 біта) / Hex ID code

А20_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2) Серійний № / S/N


Код (26-85 біта) / Hex ID code

А20_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3) Серійний № / S/N


Код (26-85 біта) / Hex ID code

А20_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Відомості про судно / Information about ship

1) Тип та призначення судна/ Type and purpose


2) Колір судна (корпус / надбудова) / Ship‘s colour (hull/superstructure)


3) Рік побудови судна / Year of construction


4) Довжина судна, м. / Length overall (LOA)


5) Тоннаж, брт. / Gross tonnage


6) Загальна кількість людей / Capacity for persons on board


7) Найменування класифікаційного товариства / The name of the classification society


8) Орган державної реєстрації судна (порт) / State Ships Registration Body (port)


9) Код ідентифікації розрахункової організації / Accounting Authority Identification Code (AAIC)


10) Район плавання / Sea area


11) Рятувальні шлюпки (кількість) / Life boats (quantity)


6. Перелік суднового радіообладнання / List of the radioequipment

1) Основні системи / Primary systems

Назва / Name

Тип / Type

Кількість / Quantity

УКХ радіостанції /
VHF radio installation

ПХ/КХ радіостанції /
MF/HF radio instalation

Суднова земна станція Інмарсат /
Inmarsat ship station

2) Супутникові рятувальні радіобуї / Satellite EPIRB

Коспас-Сарсат /
Cospas-Sarsat3) Обладнання рятувальних засобів / Radio life-saving appliances

Радіолокаційний відповідач /
Radar transponder

Апаратура двостороннього радіотелефонного зв’язку / Two-way radiotelephone equipment

4) Інше радіообладнання / Other radioequipment

РЛС / Radar

Інше / Other

АІС / AISНАВТЕКС / NAVTEX7. Контакти / Сontacts

Власник / Owner


Судновласник / Shipowner


Фрахтувальник / Charterer


Заявник / Applicant


М.П.
(за наявності)

….....................................................................................................
(підпис, прізвище та ініціали судновласника або відповідальної особи / signature, name of the owner or responsible person)

Дата / Data …...........................................................................

8. Інформація про заявника / Information on applicant
власник, судновласник, фрахтувальник / owner, shipowner, charterer
(відповідне підкреслити / select the desired)

Найменування


Name


Місцезнаходження / місце проживання


Address


Телефон / Phone No.


Факс / Telefax No.


Електронна адреса / e-mail


Відповідальна особа при екстренних подіях/ Emergency contact person ashore

П.І.Б.


Name

surname
middle name

first name

Альтернативний цілодобовий телефон / Alternative 24 - hour emergency telephone


Офіцер охорони компанії / Company‘s security officer


Телефон / Phone No.


Додаткова інформація / Additional information


Заявник / Applicant

.........................…............................................................................
(підпис, прізвище та ініціали судновласника або відповідальної особи / signature, name of the owner or responsible person)

М.П.
(за наявності)

Дата / Data …...........................................................................

------------------------------------
Всі поля є обов’язковими для заповнення / All items are required
------------------------------------

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси