Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 5 червня 2013 р. № 440 Київ Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 311 від 20.05.2015 № 80 від 14.02.2018 № 916 від 06.11.2019 № 55 від 27.01.2021} Відповідно до частини п'ятої статті 57 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 ПОРЯДОК подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 1. Цей Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі - об'єкти нерухомості). Декларація не подається: у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду; орендарем об'єкта нерухомості (особою, яка використовує об'єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об'єкт) за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано його власником; у разі використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 311 від 20.05.2015} 2. Декларація заповнюється суб'єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта (об'єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС. {Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 80 від 14.02.2018} У разі коли декларація подана безпосередньо до адміністратора центру надання адміністративних послуг, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС. {Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 80 від 14.02.2018} {Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 311 від 20.05.2015} {Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 80 від 14.02.2018} 5. Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення. Оцінка протипожежного стану проводиться суб'єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану діє до реєстрації декларації. {Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 80 від 14.02.2018} 6. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження. {Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 20.05.2015} 7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв'язку. 8. Якщо декларація не відповідає формі, наведеній в додатку до цього Порядку, ДСНС або її територіальний орган повертає її суб'єкту господарювання в той самий спосіб, в який було подано декларацію, для доопрацювання. У разі коли ДСНС або її територіальним органом не зареєстровано декларацію і не надіслано її суб'єкту господарювання для доопрацювання в установлений строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності виникає наступного дня після завершення строку, установленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою. {Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 80 від 14.02.2018} 9. Опрацювання та реєстрація декларації здійснюється через портал електронних послуг ДСНС і через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019; в редакції Постанови КМ № 55 від 27.01.2021} 10. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб'єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації. Додаток до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 80) ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки {Додаток в редакції Постанови КМ № 80 від 14.02.2018} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 “Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285). 2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 873 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1080). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 17 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 1-2, ст. 43). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2007 р. № 856 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2097). 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 803 “Про внесення зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 та від 14 листопада 2007 р. № 1324” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 69, ст. 2314). 6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 та від 21 травня 2009 р. № 526, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 70 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 7, ст. 326). 7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 449 “Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1469). 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1073 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 91, ст. 3224). 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. № 607 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1795).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси