Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 червня 2013 р. № 483 Київ Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 468 від 17.09.2014 № 379 від 27.05.2015 № 109 від 01.03.2017 № 916 від 06.11.2019 № 134 від 12.02.2020 № 948 від 09.10.2020 № 1104 від 11.11.2020 № 489 від 19.05.2021 № 731 від 14.07.2021 № 1417 від 23.12.2021} Відповідно до статті 31 Закону України “Про Державний земельний кадастр” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, що додається. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 ПОРЯДОК інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами {Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} {У тексті Порядку слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінено словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015} {У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} {У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 489 від 19.05.2021} 1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами і перелік відомостей, обмін якими може здійснюватись у процесі такої взаємодії, та спрямований на: {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} формування єдиної картографічної основи для геоінформаційних систем; забезпечення взаємного поповнення даними інформаційних систем; забезпечення обов'язковості передачі геопросторових даних та інших відомостей з інформаційних систем до Державного земельного кадастру; {Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 134 від 12.02.2020} забезпечення об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Державному земельному кадастрі; визначення переліку відомостей, обмін якими може здійснюватись у процесі взаємодії між інформаційними системами; запобігання дублюванню робіт з інформаційного наповнення інформаційних систем; уніфікацію інформаційних систем; забезпечення актуальними геопросторовими даними органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб. 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: адаптація інформації - підготовка інформації інших інформаційних систем до внесення до Державного земельного кадастру, що включає проведення аналізу інформації, виділення з неї геопросторових об'єктів, інформаційних шарів і атрибутів, переведення в електронний формат, сумісний з Державним земельним кадастром, прив'язка до єдиної державної системи координат тощо; атрибут - дані, що визначають кількісні чи якісні характеристики конкретного геопросторового об'єкта; база геопросторових даних - іменована сукупність геопросторових даних, що відображає стан геопросторових об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області, яка не є геоінформаційною системою; інформаційна система - кадастр, геоінформаційна система чи база геопросторових даних; інформаційний шар - сукупність однорідних геопросторових даних, що одночасно відображаються на картографічній основі; публічна інформаційна система - державна чи комунальна інформаційна система; суб'єкт інформаційного обміну - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, власник приватної інформаційної системи, юридична чи фізична особа, що відповідає за ведення інформаційної системи; уніфікація інформаційних систем - формування єдиного методологічного підходу до створення, функціонування геоінформаційних систем, зберігання геопросторових даних, визначення ступеня їх точності, забезпечення можливості автоматизованого обміну даними між геоінформаційними системами в режимі реального часу, усунення розбіжностей та забезпечення достовірності геоінформаційних систем. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про Державний земельний кадастр”, “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” та інших нормативно-правових актах. {Абзац десятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 134 від 12.02.2020} 3. Обмін інформацією між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами ведеться на електронних носіях. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 134 від 12.02.2020} 4. Взаємодія між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами здійснюється шляхом надання картографічної основи та іншої інформації Державного земельного кадастру для інших кадастрів та інформаційних систем, а також шляхом надання до Державного земельного кадастру геопросторових даних та інших матеріалів кадастрів та інформаційних систем. Перелік відомостей, обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, наведено у додатку. {Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 5. Взаємодія з інфраструктурою геопросторових даних ЄС (INSPIRE), а також геоінформаційними системами та базами геопросторових даних інших країн здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 6. Обмін інформацією для ведення Державного земельного кадастру здійснюється шляхом: надання до Державного земельного кадастру картографічної основи картографо-геодезичного фонду України; передачі до Державного земельного кадастру картографічної основи інших кадастрів та інформаційних систем; надання до Державного земельного кадастру інформації з інших кадастрів та інформаційних систем. {Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 134 від 12.02.2020} 61. Обмін інформацією Державного земельного кадастру для суб'єктів інформаційного обміну здійснюється шляхом: автоматизованого обміну даними між Державним земельним кадастром та іншими інформаційними системами; {Абзац третій пункту 61 виключено на підставі Постанови КМ № 948 від 09.10.2020} забезпечення можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру; надання викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру; взаємодії із суб'єктами інформаційного обміну іншими узгодженими способами з урахуванням вимог законодавства. {Порядок доповнено пунктом 61 згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 7. Обмін даними між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, визначення змісту таких даних здійснюються за згодою з Мінагрополітики, держателями кадастрів та інформаційних систем органів виконавчої влади або договорами між держателем Державного земельного кадастру та держателями інших публічних і приватних інформаційних систем. Електронна взаємодія державних електронних інформаційних ресурсів може також здійснюватися відповідно до Положення про електронну інформаційну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455). {Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 134 від 12.02.2020} 8. Надання доступу до Державного земельного кадастру, пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, а також надання викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру здійснюється згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598). {Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 948 від 09.10.2020} 9. У разі коли суб'єкти інформаційного обміну, відповідальні за ведення публічних інформаційних систем, виявлять, що картографічна основа їх інформаційних систем має вищу якість, ніж надана їм картографічна основа Державного земельного кадастру, вони за письмовим зверненням Держгеокадастру передають йому свою картографічну основу для потреб Державного земельного кадастру. {Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 134 від 12.02.2020} {Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 134 від 12.02.2020} 12. Держатель Державного земельного кадастру надає суб'єктам інформаційного обміну доступ до Державного земельного кадастру для безпосереднього відображення геопросторових даних інших інформаційних систем на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів і атрибутів. {Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 109 від 01.03.2017, № 134 від 12.02.2020} 121. У разі коли інформаційна система перебуває у стані розроблення держатель такої інформаційної системи здійснює інформаційний обмін з Державним земельним кадастром шляхом подання держателю Державного земельного кадастру відповідних даних у електронному вигляді на фізичному носії. {Порядок доповнено пунктом 121 згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 122. Дані інших кадастрів та інформаційних систем, розміщені на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів і атрибутів, є офіційними. У разі потреби такі дані можуть уточнюватися після розроблення документації, передбаченої законодавством. {Порядок доповнено пунктом 122 згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 123. Відповідальність за об'єктивність, достовірність та повноту даних інших кадастрів та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів та атрибутів, покладається на держателів таких кадастрів та інформаційних систем. {Порядок доповнено пунктом 123 згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 124. Держателі кадастрів та інформаційних систем відповідають за оновлення відповідних даних, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів та атрибутів, яке здійснюється постійно, але не рідше одного разу на місяць. {Порядок доповнено пунктом 124 згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 13. З метою здійснення обміну інформацією необхідно провести її адаптацію, що включає: 1) проведення аналізу інформації, виділення з неї геопросторових об'єктів, інформаційних шарів і атрибутів; 2) визначення взаємозв'язків виявлених інформаційних шарів і атрибутів з наявними інформаційними шарами і атрибутами, запитами, вибірками тощо; 3) з'ясування питання щодо можливості безпосереднього внесення геопросторових даних до наявних інформаційних шарів і атрибутивних таблиць; 4) переведення інформації в електронний формат, сумісний з Державним земельним кадастром; 5) визначення картографічної основи для нанесення геопросторових даних; {Підпункт 6 пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 134 від 12.02.2020} 7) створення у разі потреби нових запитів, вибірок тощо; 8) формування у разі потреби аналітичних інформаційних шарів на базі існуючих чи нових запитів, вибірок тощо; 9) прив'язку геопросторових даних до єдиної державної системи координат; 10) проведення інших узгоджених необхідних дій. 14. З метою уніфікації інформаційних систем суб'єкти інформаційного обміну узгоджують єдині методологічні підходи щодо: 1) створення інформаційних систем та їх подальшого функціонування; {Підпункт 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 2) запобігання дублюванню робіт з наповнення інформаційних систем, а саме: отримання суб'єктами інформаційного обміну під час планування робіт з інформаційного наповнення інформаційних систем відомостей Державного земельного кадастру; перевірки отриманих відомостей Державного земельного кадастру стосовно наявності інформації, яку передбачалось отримати за результатами робіт, що планується виконати; прийняття рішення про: - необхідність проведення повторних робіт; - необхідність проведення робіт для отримання додаткових відомостей; - відмову у проведенні повторних робіт та використанні для інформаційного наповнення відповідної інформаційної системи відомостей, наявних у Державному земельному кадастрі; 3) зберігання геопросторових даних; 4) визначення ступеня їх точності; 5) забезпечення можливості автоматизованого обміну даними між інформаційними системами в режимі реального часу; {Підпункт 5 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} 6) усунення розбіжностей та забезпечення достовірності інформаційних систем. 15. В усіх інформаційних системах повинна застосовуватись єдина державна система координат. {Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} У разі виявлення розбіжностей у геопросторових даних різних інформаційних систем уточнюються дані Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру та кадастрів інших природних ресурсів шляхом звірки з іншими документами, які містять більш детальні геопросторові дані. Після уточнення даних Державного земельного кадастру Держгеокадастр повідомляє уточнені дані суб'єктам інформаційного обміну, які відповідають за ведення інформаційних систем, з якими виникли розбіжності. Додаток до Порядку ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами 1. Планово-картографічна основа Державного земельного кадастру. 2. Дані про державний кордон і межі адміністративно-територіальних одиниць. 3. Межі кадастрових зон і кварталів. 4. Обмеження у використанні земель та земельних ділянок. 5. Земельні угіддя із зазначенням контурів, координат поворотних точок, геометричних параметрів, назв, адрес будівель, споруд та інженерних мереж, ідентифікаторів об'єктів будівництва та закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. 6. Межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки земель. 7. Межі земельних ділянок. 8. Кадастрові номери земельних ділянок. 9. Цільове призначення земельних ділянок. 10. Розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права). 11. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок. 12. Геопросторові відомості інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру. 13. Матеріали поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок. 14. Грошова оцінка лісів. 15. Плани лісових ділянок, лісовпорядні карти, тематичні лісові карти та інший топографо-геодезичний і картографічний матеріал державного лісового кадастру. 16. Картографічні матеріали державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин і Державного інформаційного геологічного фонду та спеціальні дозволи на користування надрами, гірничі відводи, інші геопросторові відомості, кількісні та якісні характеристики об'єктів єдиної державної електронної геоінформаційної системи. 17. Геопросторові відомості, кількісні та якісні характеристики об'єктів, щодо яких ведеться інформаційна система. 18. Картографічні матеріали державного кадастру тваринного світу. 19. Картографічні матеріали державного кадастру водних біоресурсів. 20. Картосхеми поширення видів рослин. 21. Архівна та поточна геопросторова інформація з дистанційного зондування землі, у тому числі аерокосмічні дані. 22. Картографічний матеріал державного еколого-геологічного картування території України. 23. Дані про річки, водосховища, канали, зрошувальні системи і водойми у межах водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання. 24. Дані про місця розташування та характеристики звалищ промислових і побутових відходів. 25. Планово-картографічні матеріали агрохімічного стану сільськогосподарських угідь. 26. Планово-картографічні та інші матеріали щодо розташування та режиму природоохоронних територій та об'єктів, інші дані Державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 27. Картографічний матеріал державного кадастру природних територій курортів. 28. Дані про зонування та площу округу санітарної охорони курортів. 29. Картографічні матеріали Державного кадастру природних лікувальних ресурсів. 30. Картографічні матеріали інформаційних систем транспорту, енергетики, зв'язку. 31. Картографічні матеріали інформаційних систем охорони культурної спадщини. 32. Відомості Державного реєстру нерухомих пам'яток України. 33. Межі, правовий режим, характеристики охоронюваних археологічних територій. 34. Межі та режими використання зон охорони пам'яток культурної спадщини. 35. Межі та режими використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених місць. 36. Дані пілотного проекту Держгеокадастру щодо запровадження національної інфраструктури геопросторових даних. 37. Дані адресного реєстру. 38. Дані щодо плати за землю. 39. Статистична інформація. 40. Дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. {Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 134 від 12.02.2020, № 1104 від 11.11.2020, № 731 від 14.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 1. Пункт 9 Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. № 75 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 99; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., № 51, ст. 3345; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572), доповнити абзацом такого змісту: “Відомості (зміни до відомостей) про об'єкти Державного земельного кадастру, які включені до державного обліку, що веде Держгеонадра, передаються до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483.”. 2. У Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 292; Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1943; 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 22, ст. 834, № 81, ст. 3257): 1) в абзаці четвертому пункту 3 слова “використання вод” замінити словом “водокористування”; 2) пункт 5 після слів “державного водного кадастру” доповнити словами “, які обмініються інформацією з Державним земельним кадастром (крім розділу “Водокористування”)”; 3) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту: “ДСНС за результатами робіт із складання державного водного кадастру за розділом “Поверхневі води” передає відомості (зміни до відомостей) про земельні ділянки до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483. Держгеонадра за результатами робіт із складання державного водного кадастру за розділом “Підземні води” передає відомості (зміни до відомостей) про обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483.”; 4) у тексті Порядку слово “МНС” замінити словом “ДСНС”. {Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 468 від 17.09.2014} 4. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1781 “Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 10; 2009 р., № 69, ст. 2384; 2012 р., № 77, ст. 3120): 1) у пункті 2 постанови: в абзаці першому слова “Міністерству охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Міністерству екології та природних ресурсів України”; в абзаці другому слова “Державного комітету лісового господарства, Державного комітету по водному господарству, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики” замінити словами “Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства водних ресурсів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”, а слова “Державним комітетом статистики” - словами “Державною службою статистики”; в абзаці третьому слова “Державним комітетом лісового господарства, Державним комітетом по водному господарству, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики” замінити словами “Державним агентством лісових ресурсів, Державним агентством водних ресурсів, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”; 2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою: у пункті 3: в абзаці другому слова “і правовий режим”, “оцінку,” та “, розподіл серед власників і землекористувачів” виключити; в абзаці четвертому слова “груп, категорій захисності” замінити словом “категорій”; доповнити пункт абзацом такого змісту: “Дані про об'єкти регіональних кадастрів базуються на відомостях Державного земельного кадастру.”; пункт 5 доповнити абзацом такого змісту: “Відомості (зміни до відомостей) про об'єкти Державного земельного кадастру, які включені до відповідних розділів регіональних кадастрів, передаються до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483.”. 5. Абзац другий пункту 10 Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 848 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1885; 2012 р., № 1, ст. 21), доповнити реченням такого змісту: “(Відомості (зміни до відомостей) про об'єкти Державного земельного кадастру, які включені до лісового кадастру, передаються до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483)”. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 р. № 1355 “Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру”. 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 449 “Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 753). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. № 1019 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 449” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 90, ст. 3008). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 774 “Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 56, ст. 1958).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси