Порядок обліку та використання коштів від портових зборів

Мінінфраструктури; Наказ, Порядок, Звіт, Форма типового документа від 27.05.2013 № 316

Порядок обліку та використання коштів від портових зборів

Реєстрація: Мін'юст України від 12.06.2013 № 931/23463

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0931-13

Текст документа від 29.12.2017:


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
27.05.2013  № 316


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2013 р.
за № 931/23463

ПОРЯДОК
обліку та використання коштів від портових зборів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 281 від 24.07.2015
№ 463 від 23.12.2016
№ 409 від 30.11.2017}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює питання, пов'язані з обліком та використанням коштів від портових зборів, що справляються в установленому законодавством порядку, крім адміністративного збору, а також установлює єдиний порядок обліку та звітності щодо використання цих коштів.

1.2. Цей Порядок є обов'язковим для застосування усіма суб'єктами господарювання різних форм власності (далі - підприємства), на користь яких в установленому законодавством порядку справляються корабельний, канальний, маяковий, причальний, якірний та санітарний портові збори (далі - портові збори).

1.3. Кошти від портових зборів використовуються виключно на цілі, зазначені в цьому Порядку. Не використані в поточному році кошти від портових зборів зберігають своє цільове призначення на наступні періоди.

1.4. При нестачі коштів від будь-якого з портових зборів для здійснення заходів, для яких цей збір призначений, допускається використання коштів від інших портових зборів, крім маякового збору, із обов'язковою компенсацією витрачених сум за рахунок надходжень коштів від відповідного портового збору у наступних періодах.

1.5. Контроль за використанням портових зборів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

II. Порядок використання коштів від портових зборів

2.1. Кошти від корабельного збору використовуються:

на утримання та очищення акваторії порту та операційної акваторії причалу (причалів) від наносів і речовин, що забруднюють її поверхню і дно;

на утримання, ремонт, модернізацію, реконструкцію і будівництво огороджувальних і берегоукріплювальних споруд порту;

на виконання промірних робіт на акваторії порту та операційній акваторії причалу (причалів);

на суднопідйомні та підводно-технічні роботи на акваторії порту та операційній акваторії причалу (причалів), включаючи попереднє водолазне обстеження дна та підняття втрачених (скинутих) великогабаритних предметів, такелажу та оснащення суден;

на днопоглиблювальні роботи, пов'язані з підтримкою, поліпшенням, розвитком (розширенням) акваторії порту та операційної акваторії причалу (причалів);

на заходи, пов'язані із забезпеченням безпеки судноплавства на судноплавних шляхах;

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт і здійснює технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією акваторії і операційної акваторії причалу (причалів) та інших необоротних активів, що використовуються на зазначені в цьому пункті цілі, у тому числі на забезпечення соціальних гарантій цього персоналу;

на забезпечення функціонування та розвитку національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України;

на компенсацію інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства;

на компенсацію вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, що передаються у державну власність, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства.

2.2. Кошти від причального збору використовуються:

на утримання та обслуговування причальних споруд і прилеглих до них територій;

на ремонт, модернізацію, реконструкцію і будівництво причальних споруд і прилеглих до них територій;

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт та здійснює технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією причалів та прилеглих акваторій та інших необоротних активів, що використовуються на зазначені в цьому пункті цілі, у тому числі на забезпечення соціальних гарантій цього персоналу;

на компенсацію інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства;

на компенсацію вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, що передаються у державну власність, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства.

2.3. Кошти від якірного збору використовуються:

на утримання та обслуговування якірних місць стоянки суден на внутрішньому рейді порту;

на ремонт, модернізацію, реконструкцію і створення якірних місць стоянки суден на внутрішньому рейді порту;

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт та здійснює технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією якірних місць стоянки суден на внутрішньому рейді порту та інших необоротних активів, що використовуються на зазначені в цьому пункті цілі, у тому числі на забезпечення соціальних гарантій цього персоналу;

на компенсацію інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства;

на компенсацію вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, що передаються у державну власність, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства.

2.4. Кошти від канального збору використовуються:

на утримання, обслуговування, ремонт та забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах, що належать до категорії судноплавних, і каналах, у тому числі очищення їх від наносів і підтримання їхніх габаритів у межах паспортних значень, та на утримання, обслуговування і забезпечення функціонування річкової інформаційної служби (РІС);

{Абзац другий пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 409 від 30.11.2017 }

на днопоглиблювальні роботи, пов'язані з підтриманням та/або поліпшенням проектних габаритів на каналах;

на утримання, обслуговування та ремонт засобів маяків, берегових і плавучих засобів навігаційного обладнання (далі - ЗНО) на каналах;

на будівництво (придбання, виготовлення), модернізацію, реконструкцію, ремонт каналів та інших необоротних активів, що використовуються на зазначені в цьому пункті цілі;

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт та здійснює технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією каналів та інших необоротних активів, що використовуються на зазначені в цьому пункті цілі, у тому числі на забезпечення соціальних гарантій цього персоналу;

на утримання інших необоротних активів, що використовуються для будівництва (придбання, виготовлення), модернізації, реконструкції, ремонту та обслуговування каналів;

на компенсацію інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства;

на компенсацію вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, що передаються у державну власність, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства;

на проведення промірних, тральних, днопоглиблювальних та дноочисних робіт на внутрішніх водних шляхах, що належать до категорії судноплавних.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 409 від 30.11.2017 }

2.5. Кошти від маякового збору використовуються:

на придбання, модернізацію, реконструкцію та будівництво маяків, берегових і плавучих ЗНО, у тому числі на внутрішніх водних шляхах, технічного (обстановочного, буксирного, спеціального) флоту та спеціалізованих гідрографічних (лоцмейстерських) суден, а також програмно-технічних засобів системи моніторингу надводної обстановки та системи моніторингу ЗНО;

{Абзац другий пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 463 від 23.12.2016 }

на утримання, обслуговування та ремонт маяків, берегових і плавучих ЗНО, у тому числі на внутрішніх водних шляхах (крім ЗНО на каналах), технічного (обстановочного, буксирного, спеціального) флоту та спеціалізованих гідрографічних (лоцмейстерських) суден, а також програмно-технічних засобів системи моніторингу надводної обстановки та системи моніторингу ЗНО з використанням засобів цифрової навігації (е-навігації);

{Абзац третій пункту 2.5 розділу II в редакції  Наказу Міністерства інфраструктури № 463 від 23.12.2016 }

на проведення гідрографічних робіт з метою актуалізації діючих і видання нових морських навігаційних карт і посібників для мореплавства у зоні відповідальності України;

{Абзац четвертий пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015 }

на надання мореплавцям інформації про зміни в навігаційній гідрографічній обстановці;

на підготовку, розробку і актуалізацію картографічної продукції (карт, атласів, посібників тощо);

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015 }

на отримання інформації про суднозаходи;

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015 }

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні робіт та здійснює технічний нагляд за будівництвом (придбанням, виготовленням), модернізацією, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією маяків, берегових і плавучих ЗНО та інших необоротних активів, що використовуються на зазначені в цьому пункті цілі, у тому числі на забезпечення соціальних гарантій цього персоналу.

2.6. Кошти від санітарного збору використовуються:

на утримання та обслуговування плавзасобів і контейнерного парку, що використовуються для прийняття із суден усіх видів забруднень (крім баластних вод);

на ремонт, модернізацію та будівництво основних засобів, плавзасобів і контейнерного парку, що використовуються для прийняття із суден усіх видів забруднень (крім баластних вод);

на утримання, обслуговування і ремонт очисних споруд порту або на безпосереднє здавання забруднень підприємствам, що здійснюють їх очищення;

на утримання, обслуговування та ремонт машин і механізмів, що забезпечують перевантаження твердих нафтопродуктів, сміття, харчових відходів та інших забруднень і їх транспортування до місць утилізації;

на утримання, обслуговування і ремонт спеціального портового устаткування для утилізації сміття та інших забруднень (печі для спалювання сміття тощо);

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні вищезазначених робіт, у тому числі на забезпечення соціальних гарантій цього персоналу;

на компенсацію інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства;

на компенсацію вартості підводних гідротехнічних споруд (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесені до реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, що передаються у державну власність, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства.

2.7. Кошти від портових зборів також використовуються на відшкодування непрямих загальновиробничих, адміністративних, інших операційних і фінансових витрат, а також витрат з податку на прибуток. Розподіл витрат, визначених у цьому пункті, за видами портових зборів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.8. Витрати на придбання, виготовлення, реконструкцію, модернізацію і будівництво необоротних активів, які цілком не можна віднести до одного виду портового збору, розподіляються між декількома видами портових зборів відповідно до прийнятої підприємством облікової політики.

2.9. Кошти від портових зборів використовуються на погашення зобов'язань за банківськими кредитами, позиками, іншими зобов'язаннями, у тому числі за договорами фінансового лізингу, за умови, що залучені кошти використовувалися за цільовим призначенням на здійснення робіт, які передбачені в цьому розділі.

2.10. Цільовим використанням коштів від портових зборів вважається здійснення попередньої оплати (авансу) постачальникам (виконавцям) товарів (робіт, послуг) на виконання цілей, що передбачені у цьому розділі. У такому разі при оприбуткуванні товарів (робіт, послуг) до цільового використання коштів від портових зборів відноситься тільки сума, що дорівнюватиме різниці між вартістю оприбуткованих товарів (робіт, послуг) та здійсненою попередньою оплатою.

ІІІ. Облік доходів, одержаних від портових зборів

3.1. Визначення доходів від портових зборів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за № 860/4153 (зі змінами).

Нарахування доходів від портових зборів відображається в бухгалтерському обліку по кредиту субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Аналітичний облік доходів на субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» ведеться окремо по кожному збору.

Надходження портових зборів від судновласників та морських агентів, які діють за їх дорученням, відображається по дебету субрахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті».

3.2. Облік коштів, що надходять від портових зборів, ведеться в національній валюті за формою «Звіт про кошти, отримані від портових зборів, та їх використання», наведеною в додатку 1 до цього Порядку. Перерахунок коштів з іноземної валюти в національну здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (зі змінами).

IV. Облік витрат, що здійснюються за рахунок портових зборів

4.1. Витрати, наведені в пунктах 2.1 - 2.7 розділу ІІ цього Порядку, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (зі змінами), відображаються на субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» та рахунках 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати» і 98 «Податок на прибуток» залежно від виду витрат відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за 893/4186 (зі змінами). Витрати відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від дати сплати грошових коштів.

Витрати на придбання, виготовлення, реконструкцію, модернізацію і будівництво необоротних активів до введення об'єктів в експлуатацію враховуються як капітальні вкладення на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», а у подальшому (при введенні об'єктів в експлуатацію) - у складі основних засобів на рахунках 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи», а також у складі нематеріальних активів на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

4.2. Облік витрат ведеться в національній валюті. Перерахунок коштів з іноземної валюти в національну здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (зі змінами).

4.3. Витрати по субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг», зазначені в пункті 4.1 цього розділу, відображаються на окремих субрахунках (при відображенні витрат через рахунок 23 «Виробництво» субрахунки відкриваються також і на рахунку 23).

Витрати по рахунках 91 «Загальновиробничі витрати» (по рахунку 23 «Виробництво» при відображенні витрат через рахунок 23), 92 «Адміністративні витрати», 94 «Інші витрати операційної діяльності» та 95 «Фінансові витрати», зазначені в пункті 4.1 цього розділу, відображаються на окремих статтях витрат.

Витрати на капітальні вкладення відображаються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» із веденням аналітичного обліку по кожному об'єкту.

4.4. Залишки за субрахунками 703, 903 та рахунками 91, 92, 94, 95 у порядку закриття списуються у кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати» з подальшим списанням сальдо рахунку 79 при його закритті на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

V. Порядок оперативного обліку і звітності про доходи від портових зборів та їх використання

5.1. Оперативний облік доходів і витрат від портових зборів організовується і ведеться підрозділом підприємства, визначеним рішенням керівника підприємства.

5.2. Загальна сума отриманих (нарахованих) підприємством доходів від портових зборів за звітний період визначається на підставі первинних документів та відповідних розрахунків за кожним портовим збором окремо.

За наявності списаного боргу (або при нарахуванні резерву сумнівних боргів) нараховані за звітний період суми зменшуються окремо за кожним збором. При надходженні раніше списаного боргу (повністю або частково) нараховані за звітний період суми збільшуються також окремо за кожним збором. У випадку часткового надходження відшкодування за декількома зборами збільшення відповідних зборів здійснюється пропорційно раніше списаним сумам.

5.3. Суми отриманих (нарахованих) підприємством доходів від портових зборів, а також здійснені ним витрати у всіх випадках визначаються без урахування податку на додану вартість, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5.4. Формами оперативної звітності про доходи від портових зборів і здійснені витрати є «Звіт про кошти, отримані від портових зборів, та їх використання» (додаток 1) та «Звіт про цільове використання портових зборів» (додаток 2), які подаються органу, до сфери управління якого належить підприємство, щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом.

5.5. У формах оперативної звітності наводяться всі передбачені ними показники. У випадках незаповнення тієї чи іншої статті (рядка, графи) через відсутність операцій ця стаття (рядок, графа) прокреслюється.

Одиниця виміру у формі звітності заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого законодавством строку зберігання звітності та запобігли б внесенню неправомірних виправлень.

5.6. Заголовна частина форм оперативної звітності заповнюється в такому порядку:

реквізит «підприємство» відображає повне, згідно з установчими документами, найменування підприємства, на користь якого справляються портові збори;

реквізит «орган управління» відображає найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство і якому подається звіт;

реквізит «звітний період» відображає назву періоду, визначену за принципом наростаючого підсумку (наприклад, І квартал, півріччя, 9 місяців і рік), за який подається звіт.

5.7. «Звіт про кошти, отримані від портових зборів, та їх використання» (додаток 1) складається з додержанням таких вимог:

дані звіту вказуються наростаючим підсумком з початку року;

у графі 3 показуються невикористані в періоді, що передує звітному, кошти (показники графи 13 за попередній звітний період). Невикористані у періоді, що передує звітному, кошти відображаються зі знаком «+», нестача коштів - зі знаком «-» ;

у графі 4 показується нарахована сума портових зборів;

у графі 5 відображаються суми використання коштів портових зборів, визначені відповідно до вимог пунктів 2.1 - 2.8 розділу ІІ цього Порядку. Розшифрування загальних сум використання портових зборів, визначених у графі 5, наводиться у графах 6, 7, 8, 9, 10;

у графі 6 відображаються загальні поточні витрати (за винятком ремонту);

у графі 7 відображаються витрати на ремонт, які не включені до графи 6;

у графі 8 відображаються витрати на здійснення капітальних вкладень;

у графі 9 відображається сума коштів від портових зборів, спрямована у звітному періоді на погашення зобов'язань за банківськими кредитами, позиками, іншими зобов'язаннями, у тому числі за договорами фінансового лізингу, визначена згідно з пунктом 2.9 розділу ІІ цього Порядку;

у графі 10 відображаються суми здійснення попередньої оплати (авансу) постачальникам (виконавцям) товарів (робіт, послуг), визначені згідно з пунктом 2.10 розділу ІІ цього Порядку;

у графі 11 відображаються відшкодування, що надійшли протягом звітного періоду;

у графі 12 відображається розрахункова величина податку на прибуток (у тому числі частини чистого прибутку, що сплачується до бюджетів державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами), визначена з урахуванням податкових зобов'язань, обчислених відповідно до законодавства. Показники рядків за графою 12 додатка 1 до цього Порядку повинні відповідати показникам однойменних граф рядка 5 додатка 2 до цього Порядку;

у графі 13 показується результат за звітний період (гр. 4 - гр. 5 + гр. 11 - гр. 12). Позитивний результат указується зі знаком «+», негативний - зі знаком «-»;

у графі 14 показується покриття нестачі портових зборів (за видами), за якими недостатньо коштів для відшкодування всіх витрат із урахуванням коштів на початок звітного періоду з відповідним знаком («+» або «-»), за рахунок коштів інших портових зборів за рішенням керівника. Сума збору, яка використана для покриття інших портових зборів, указується зі знаком «-». Сума, вказана в рядку збору, якого недостатньо, відображається зі знаком «+». Підсумок графи 14 повинен дорівнювати нулю;

у графі 15 відображаються невикористані в періоді кошти, обчислені наростаючим підсумком, за кожним збором, розраховані як: графа 3 + графа 13 + графа 14. Невикористані станом на кінець звітного періоду кошти, обчислені наростаючим підсумком, відображаються зі знаком "+", нестача коштів - зі знаком "-".

5.8. "Звіт про цільове використання портових зборів" (додаток 2 до цього Порядку) складається наростаючим підсумком з початку року.

Витрати, пов'язані зі здійсненням робіт і послуг, зазначених у пунктах 2.1 - 2.8 розділу ІІ цього Порядку, включаються до звіту за той період, в якому вони були проведені, незалежно від виду оплати - попередньої (орендна плата тощо) або наступної (оплата послуг сторонніх організацій, оплата відпусток працівників тощо).

Директор Департаменту
економіки та фінансів


М.М. ПолторацькийДодаток 1
до Порядку обліку
та використання коштів
від портових зборів
(пункт 3.2)

Підприємство _______________
Орган управління _____________________


ЗВІТ
про кошти, отримані від портових зборів, та їх використання
за _________________
(звітний період)

(тис. грн)

Вид портового збору

№ рядка

Залишок коштів на початок звітного періоду

Нарахована сума портових зборів

Використано коштів портових зборів

У тому числі

Відшкодування, що надійшли

Розрахункова величина податку на прибуток

Результат за звітний період

Покриття нестачі зборів

Залишок коштів на кінець звітного періоду

витрати операційної діяльності (без ремонту)

витрати операційної діяльності в частині ремонту

витрати на капітальні вкладення

витрати на погашення зобов’язань за банківськими кредитами, позиками та іншими зобов’язаннями

суми здійсненої попередньої оплати (авансу) за товари (роботи, послуги)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Корабельний

01

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Причальний

02

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Якірний

03

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Канальний

04

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Маяковий

05

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Санітарний

06

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Разом

07

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Керівник _____________________________________________________________________

Головний бухгалтер ___________________________________________________________


Додаток 2
до Порядку обліку
та використання коштів
від портових зборів
(пункт 5.4)

Підприємство _______________
Орган управління _____________________


ЗВІТ
про цільове використання портових зборів
за _________________
(звітний період)

(тис. грн)

Стаття витрат

Вид портового збору

корабельний

причальний

якірний

канальний

маяковий

санітарний

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Витрати операційної діяльності (без ремонту)

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Витрати на оплату праці виробничого персоналу

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Відрахування на соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Паливо

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Електроенергія

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Матеріали та малоцінні і швидкозношувані предмети

 

 

 

 

 

 

 

2. Загальновиробничі, адміністративні та інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

3. Ремонт основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

4. Витрати на капітальні вкладення

 

 

 

 

 

 

 

5. Розрахункова величина податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________________________________________________________

Головний бухгалтер ____________________________________________________________

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси