Про портові збори

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.05.2013 № 316 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 р. за № 930/23462 Про портові збори {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015 № 403 від 06.10.2015 № 310 від 07.09.2016 № 358 від 23.10.2017 № 474 від 27.12.2017 № 252 від 11.04.2019 № 458 від 25.06.2019 № 459 від 25.06.2019 № 460 від 25.06.2019 № 896 від 23.12.2019} {Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/3513/20 від 23.07.2020} Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України», підпунктів 4.3.1, 4.3.3 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі, що додаються: 1.1. Порядок справляння та розміри ставок портових зборів. 1.2. Порядок обліку та використання коштів від портових зборів. 2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити: 2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про морські порти України». 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В. Міністр В.В. Козак ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Перший заступник Міністра фінансів України Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України М.Ю. Бродський А. Мярковський А.А. Максюта ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 27.05.2013 № 316 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 р. за № 930/23462 ПОРЯДОК справляння та розміри ставок портових зборів I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає процедуру справляння портових зборів та встановлює розміри ставок портових зборів. 1.2. Згідно з частинами третьою - п'ятою статті 22 Закону України «Про морські порти України» портові збори сплачуються адміністрації морських портів України, крім випадків, визначених цим Законом, а саме: причальний збір справляється на користь власника причалу, а якщо причал перебуває у користуванні - на користь відповідного користувача; канальний збір справляється на користь власника каналу; корабельний збір справляється на користь користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу (причалів), збудованої до набрання чинності Законом України «Про морські порти України»; маяковий збір справляється на користь державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства. 1.3. Портові збори (корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний) справляються в морських портах із суден і плавучих споруд, що плавають під Державним Прапором України та іноземними прапорами, за групами згідно з додатком 1 до цього Порядку. 1.4. Сплата портових зборів у морських портах здійснюється до виходу судна з морського порту, а за транзитний прохід каналами - шляхом попередньої оплати або безпосередньо на вході у канал. 1.5. Нарахування портових зборів здійснюється з умовного об'єму судна, який обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох величин (довжина судна, ширина судна і висота борту судна), зазначених в обмірному свідоцтві (головні розмірення) або документі, що його замінює. При цьому умовний об'єм судна підлягає округленню у такому порядку: до 0,5 кубічного метра округлюється до цілого числа в меншу сторону, а 0,5 кубічного метра і більше округлюється до цілого числа в більшу сторону. {Абзац перший пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} Для морських суден, що перевозять вантажі на верхній палубі чи мають дві або більше палуб, крім твіндечних суден, висота борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна становити не менше половини ширини судна. Для суден групи Б, що мають дві або більше палуб, крім пасажирських суден, що заходять в українські порти, розташовані у гирлі та на р. Дунай, висота борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна становити половину ширини судна. {Абзац третій пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} Умовний об'єм баржебуксирних складів, караванів та інших складених плавучих споруд для нарахування всіх видів зборів, крім санітарного, дорівнює сумі об'ємів окремих елементів. Для розрахунку всіх видів зборів умовний об'єм суден РО-РО, РО-ФЛОУ, ОБО, ЛО-РО, контейнеровозів, худобовозів, ліхтеровозів, автомобілевозів застосовується з коефіцієнтом 0,7 за умови використання зазначених суден відповідно до їх спеціалізації. Тип судна та його спеціалізація визначаються за судновими документами. При нарахуванні зборів за добовими ставками час округлюється до 0,5 доби. При цьому час до 0,5 доби приймається за 0,5 доби, а 0,5 доби і більше - за 1 добу. 1.6. Для ліхтеровозів, що виконують вантажні операції з ліхтерами на зовнішньому або внутрішньому рейді, портові збори нараховуються з об'єму ліхтерів, зданих ліхтеровозом після прибуття до морського порту і прийнятих ним при виході з нього. 1.7. Для вантажних суден групи А, які працюють на лініях закордонного плавання, відкритих у встановленому законодавством порядку, надається знижка у розмірі 20 відсотків корабельного збору. 1.8. Основними ознаками лінії закордонного плавання є: установлення обов'язкових і факультативних іноземних (для ліній закордонного плавання) та українських портів заходження; закріплення для роботи на лінії типів суден; установлення періодичності заходження закріплених суден в українські порти; реєстрація лінії Державною службою морського та річкового транспорту України за поданням Адміністрації морських портів України. {Абзац п'ятий пункту 1.8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 459 від 25.06.2019} 1.9. Для суден, що заходять у морський порт Южний для виконання операцій з навантаження-розвантаження генеральних та навалювальних вантажів, при справлянні портових зборів суб'єктом, що стягує портові збори, може застосовуватися знижка зі ставок усіх видів портових зборів у розмірі до 50 відсотків. {Абзац перший пункту 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} Для виконання операцій з навантаження рідкими хімічними вантажами (аміак, метанол, карбамідо-аміачна суміш) у морському порту «Южний» при справлянні портових зборів для суден закордонного плавання застосовується знижка зі ставок усіх видів портових зборів (крім адміністративного) у розмірі 30 відсотків. {Пункт 1.9 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} У морському порту Ялта застосовуються такі знижки: 50 відсотків - зі ставки корабельного збору для суден групи А; 20 відсотків - зі ставок усіх видів портових зборів для круїзних пасажирських суден закордонного плавання групи Б (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси). У морському порту Одеса застосовується знижка у розмірі 20 відсотків зі ставок усіх видів портових зборів для круїзних пасажирських суден закордонного плавання групи Б (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси). У період з 15 листопада по 15 березня для круїзних пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси), що виконують рейси до будь-якого морського порту, застосовується знижка з усіх видів портових зборів у розмірі 50 відсотків. Установити для круїзних пасажирських суден закордонного плавання знижку в розмірі 50 відсотків до ставок портових зборів (крім адміністративного) у морських портах України, розташованих в усті та на р. Дунай. {Пункт 1.9 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 1.10. Для суден, що заходять у морські порти України (крім розташованих на р. Дунай) для виконання операцій з навантаження та (або) розвантаження транзитних вантажів, при справлянні портових зборів на умовах, визначених цим пунктом, застосовується знижка у розмірі 50 відсотків від ставок усіх видів портових зборів, крім адміністративного. {Абзац перший пункту 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 896 від 23.12.2019} З метою застосування цього пункту під «транзитними вантажами» розуміються вантажі, що прямують транзитом між кінцевими пунктами відправлення та призначення, розташованими поза межами території України. Дія цього пункту поширюється на всі види портових зборів (крім адміністративного), що нараховуються при вході, виході, перебуванні у морському порту та проходженні каналами суден, якими протягом певного рейсу здійснюється перевезення транзитних вантажів до (з) морських портів України. Знижка, передбачена цим пунктом, застосовується до кожного окремого рейсу за умови, якщо питома вага транзитних вантажів, що навантажуються або розвантажуються на (із) судно (судна) у відповідному морському порту України в межах відповідного рейсу, становить понад 50 відсотків загального обсягу вантажу, фактично навантаженого або розвантаженого на (із) судно (судна) у цьому морському порту в межах такого рейсу. Для визначення питомої ваги транзитних вантажів, що навантажуються або розвантажуються на (із) судно (судна) у відповідному морському порту України в межах відповідного рейсу, кількість вантажу визначається у таких одиницях виміру: {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} у тоннах - навалочні, наливні, генеральні вантажі (крім універсальних та спеціалізованих контейнерів, що перевозяться суднами-контейнеровозами). У розрахунку не враховується вага залізничних вагонів, вантажних автомашин і трейлерів, якщо такі залізничні вагони, вантажні автомашини і трейлери не оформлені з згідно коносаментами (Bill of Lading) як вантаж із визначенням їх ваги; {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} в умовних одиницях (TEU) - універсальні та спеціалізовані контейнери, що перевозяться суднами-контейнеровозами. У розрахунках 20-футовий універсальний та спеціалізований контейнери приймаються за 1 TEU, 40-футовий універсальний та спеціалізований контейнери та універсальні і спеціалізовані контейнери понад 40 футів приймаються у розрахунках за 2 TEU. {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} Розрахунок частки транзитних вантажів в загальному обсязі завантаженого або розвантаженого вантажу на (із) судно (судна) у відповідному морському порту в межах відповідного рейсу здійснюється на підставі відомостей, що містяться у належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема, у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України. Знижка, передбачена цим пунктом, застосовується також на вхід або вихід судна в баласті до (з) відповідного морського порту під навантаження або після розвантаження транзитних вантажів за умови, якщо частка транзитних вантажів, що навантажуються або розвантажуються на (із) судно (судна) у цьому морському порту України, становить понад 50 відсотків загального обсягу вантажу, фактично навантаженого або розвантаженого на (із) судно (судна) у цьому морському порту. Знижка, передбачена цим пунктом, для судна, що прибуває у морський порт із вантажем та здійснює вивантаження цього вантажу, а потім завантажується та вибуває із вантажем із морського порту, застосовується так: {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} питома вага транзитних вантажів, що навантажуються та розвантажуються на (із) судно (судна) у відповідному морському порту України, в загальному обсязі вантажу, фактично навантаженого або розвантаженого на (із) судно (судна) у цьому морському порту, визначається окремо за кожною операцією; {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} знижка до ставок корабельного та канального зборів застосовується при вході судна у морський порт згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів в обсязі вантажів, що розвантажуються із судна; {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} знижка до ставок корабельного та канального зборів застосовується при виході судна із морського порту згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів в обсязі вантажів, що навантажуються на судно; {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} знижка до ставок причального, маякового зборів застосовується згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів в обсязі вантажів, що розвантажуються із судна; {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} знижка до ставок санітарного, якірного зборів застосовується при виході судна із морського порту згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів в обсязі вантажів, що навантажуються на судно. {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} {Абзац шістнадцятий пункту 1.10 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 458 від 25.06.2019} {Абзац восьмий пункту 1.10 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 310 від 07.09.2016} {Абзац дев'ятий пункту 1.10 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 310 від 07.09.2016} Дія знижки, передбаченої цим пунктом, не поширюється на ставки портових зборів, установлені для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), та для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала «Південний», розташованого у межах морського порту Южний. {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} Застосування ставок портових зборів, установлених для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), здійснюється на підставі відомостей, що містяться в належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України. {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} Для суден, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала «Південний», розташованого у межах морського порту Южний, під час справляння портових зборів суб'єктом, що стягує портові збори, застосовується знижка зі ставок портових зборів, крім адміністративного, у розмірі 75 відсотків. Застосування цієї знижки здійснюється на підставі відомостей, що містяться в належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України. {Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} {Розділ І доповнено новим пунктом 1.10 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 403 від 06.10.2015} 1.11. Якщо на судно поширюється застосування кількох знижок портових зборів, застосовується тільки найбільша знижка щодо базової ставки. 1.12. Державна належність судна і відповідно наданий йому статус під час справляння портових зборів визначаються за прапором, під яким це судно плаває, незалежно від того, хто є його власником і хто його використовує. 1.13. Сплата портових зборів здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». 1.14. Податок на додану вартість нараховується та сплачується відповідно до вимог Податкового кодексу України. 1.15. Цей Порядок є обов'язковим для застосування усіма суб'єктами господарювання незалежно від підпорядкованості та форми власності, які відповідно до чинного законодавства України є учасниками у справлянні із суден портових зборів. {Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} ІІ. Корабельний збір 2.1. Із суден груп А, Б і Г корабельний збір справляється за одиницю умовного об'єму судна (за 1 куб. м об'єму судна) за кожний вхід в акваторію морського порту, операційну акваторію причалу (причалів), а також вихід з акваторії морського порту, операційної акваторії причалу (причалів) за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку. Ставки, наведені у додатку 2 до цього Порядку, не передбачають додаткове окреме справляння корабельного збору за вхід та вихід в операційну акваторію причалу (причалів), за винятком випадків, зазначених у цьому додатку. {Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} {Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 2.2. Судно, що заходить в акваторію відповідного морського порту, звільняється від сплати корабельного збору у таких випадках: здійснення процедур, пов'язаних з пропуском через державний кордон України, без виконання вантажних операцій (крім суден, що заходять у морські порти для надання послуг за договором морського перевезення пасажирів або договором морського круїзу); постановки на якір без виконання у цьому морському порту вантажних (пасажирських) операцій у зв'язку з очікуванням проходу до іншого морського порту. {Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 2.3. Від сплати корабельного збору звільняються судна груп Д та Е. Для суден у закордонному плаванні груп А, Б і Г модулем до 10 тис. куб. м ставка корабельного збору застосовується з коефіцієнтом 0,8 (крім суден, що заходять у порти, розташовані на р. Дунай). {Абзац другий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 896 від 23.12.2019} 2.4. Ставки корабельного збору для суден у закордонному та каботажному плаванні застосовуються залежно від того, здійснюють судна закордонне або каботажне плавання. Якщо максимальна осадка великотоннажних суден, зазначена в обмірному свідоцтві, перевищує допустиму, встановлену для конкретного морського порту, що призводить до неповного завантаження судна, отримувачі корабельного збору можуть під час нарахування корабельного збору зменшувати висоту борту судна на величину невикористаної осадки. {Пункт 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} 2.5. У разі коли судна групи А у закордонному плаванні протягом одного рейсу заходять послідовно у кілька морських портів України, корабельний збір справляється: {Абзац перший пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} у разі заходження у два морські порти - зі знижкою 50 відсотків базової ставки у кожному порту; у разі заходження більш як у два морських порти - у першому морському порту зі знижкою 50, а в кожному наступному - 75 відсотків базової ставки. 2.6. Із суден групи Б корабельний збір справляється у кожному морському порту заходження під час входу в морський порт і виходу з нього за ставками зі знижкою 50 відсотків тільки за перший і другий рейси, що виконуються судном протягом календарного року. Під час наступних заходжень у морський порт протягом календарного року корабельний збір з цих суден не справляється. Із круїзних пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б, які належать одному судновласнику (за винятком суден, що виконують вантажопасажирські рейси), корабельний збір справляється (за вхід судна в морський порт та вихід з морського порту) за ставками із знижкою 50 відсотків тільки за перші два рейси, що виконуються будь-якими з таких суден протягом календарного року. У разі виконання суднами, які належать одному судновласнику, наступних рейсів корабельний збір з них не справляється. 2.7. Із суден групи В корабельний збір справляється за кожне заходження в морський порт і вихід з нього за такими ставками: 1) у закордонному плаванні: 64 долари США - із судна, буксира; 32 долари США - з одиниці (баржа, ліхтер); 2) у каботажному плаванні: 16 доларів США - із судна, буксира; 8 доларів США - з одиниці (баржа, ліхтер). {Пункт 2.8 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 896 від 23.12.2019} 2.8. У випадку, коли судно входить в акваторію морського порту для виконання вантажних операцій і такі операції повністю виконуються в операційній акваторії причалу (причалів), балансоутримувачем яких є адміністрація морських портів України, а після завершення вантажних операцій судно здійснює вихід із акваторії морського порту, - корабельний збір стягується повністю на користь адміністрації морських портів України за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського порту. {Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 2.9. У випадку, коли судно входить в акваторію морського порту для виконання вантажних операцій і такі операції повністю виконуються в операційній акваторії причалу (причалів), що знаходиться у межах акваторії морського порту та яка перебуває у недержавній формі власності і збудована до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесена до реєстру гідротехнічних споруд морських портів України, а після завершення вантажних операцій судно здійснює вихід із акваторії морського порту, - корабельний збір, що стягується: на користь адміністрації морських портів України, розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського порту, за кожний вхід в акваторію морського порту та кожний вихід з акваторії морського порту з використанням коефіцієнта 0,5 (у випадку, якщо судно використовує гідротехнічні споруди портової акваторії) або 0,2 (у випадку, якщо судно не використовує гідротехнічні споруди портової акваторії) до умовного об'єму суден; на користь власника операційної акваторії причалу (причалів), розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського термінала, за кожний вхід в операційну акваторію причалу (причалів) та за кожний вихід з операційної акваторії причалу (причалів). {Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 2.10. У випадку, коли судно входить в акваторію морського порту для виконання вантажних операцій і такі операції частково виконуються в операційній акваторії причалу (причалів), що знаходиться у межах акваторії морського порту, яка перебуває у недержавній формі власності, збудована до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесена до реєстру гідротехнічних споруд морських портів України, і частково у причалі (причалах), розташованому(их) в акваторії морського порту, балансоутримувачем якого (яких) є адміністрація морських портів України, а після завершення вантажних операцій судно здійснює вихід із акваторії морського порту, - корабельний збір, що стягується: на користь адміністрації морських портів України, розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського порту, за кожний вхід в акваторію морського порту з використанням коефіцієнта 0,5 до умовного об'єму суден та за кожний вихід з акваторії морського порту без застосування знижувального коефіцієнта; на користь власника операційної акваторії причалу (причалів), розраховується за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку для відповідного морського термінала, за кожний вхід в операційну акваторію причалу (причалів) та за кожний вихід з операційної акваторії причалу (причалів). {Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} ІІІ. Канальний збір 3.1. Канальний збір за проходження суден каналом Дунай - Чорне море на баровій частині гирла Новостамбульське (Бистре), Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом (далі - БДЛК), Херсонським морським каналом (далі - ХМК), Керч-Єнікальським каналом (далі - КЄК) справляється на користь суб'єкта, визначеного пунктом 1.2 розділу І цього Порядку. 3.2. Нарахування канального збору здійснюється за кожне проходження каналу судном в один кінець і кожне проходження каналу судном транзитом в один кінець за одиницю умовного об'єму судна (за 1 куб. м об'єму судна) за ставками, наведеними в додатку 3 до цього Порядку. 3.3. Нарахування канального збору здійснюється за кожне проходження підхідного каналу судном в один кінець і кожне проходження підхідного каналу судном транзитом в один кінець за одиницю умовного об'єму судна за ставками, наведеними в додатку 4 до цього Порядку. 3.4. Судно, яке здійснює перехід між морськими портами (морськими терміналами), що розташовані на БДЛК, канальний збір за прохід по БДЛК сплачує на користь суб'єкта, визначеного пунктом 1.2 розділу І цього Порядку, за ставкою, що дорівнює різниці між розмірами ставок, установленими для відповідних ділянок БДЛК (додаток 3). За проходження БДЛК і ХМК без заходження в зазначені морські порти (морські термінали) канальний збір справляється на користь суб'єкта, визначеного пунктом 1.2 розділу І цього Порядку, за ставками, які встановлені згідно з додатком 3 до цього Порядку, за прохід БДЛК 1-12 колін та морського порту Херсон (прохід БДЛК і ХМК) відповідно. 3.5. Для суден, що згідно з обмірним свідоцтвом з повним вантажем мають осадку не більш як 4,5 метра, ставки канального збору застосовуються з коефіцієнтом 0,38, крім морського порту Білгород-Дністровський та каналу Прорва. Судна, що згідно з обмірним свідоцтвом з повним вантажем мають осадку не більш як 4 метри, здійснюють каботажне плавання та віднесені згідно з класифікаційним свідоцтвом, виданим класифікаційним товариством, до суден внутрішнього або змішаного плавання, звільняються від сплати канального збору. {Пункт 3.5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 459 від 25.06.2019 - щодо визнання протиправною та нечинною зміни див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/3513/20 від 23.07.2020} 3.6. Судна групи Б сплачують канальний збір у кожному морському порту заходження під час входу в морський порт і виходу з нього за ставками зі знижкою 50 відсотків тільки за перший і другий рейси, що виконуються судном протягом календарного року. Під час наступних заходжень протягом календарного року канальний збір із цих суден не справляється. 3.7. Судна групи Г (крім барж), що проходять каналом Прорва, судна групи В (крім буксирів та барж, що виконують комерційні вантажні рейси), а також судна груп Д та Е (крім тих, що виконують комерційні вантажні або вантажопасажирські рейси) звільняються від сплати канального збору. IV. Маяковий збір 4.1. Для суден груп А і Б маяковий збір нараховується під час кожного заходження судна у морський порт або за кожне проходження його транзитом, крім проходження Керч-Єнікальського каналу транзитом, за такими ставками: 0,045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у закордонному плаванні; {Абзац другий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 474 від 27.12.2017 - застосовується з 01 січня 2018 року} 0,0045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у каботажному плаванні. {Абзац третій пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 474 від 27.12.2017 - застосовується з 01 січня 2018 року} Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), маяковий збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний справляється за ставкою 0,0081 долара США за 1 куб. м об'єму судна. {Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} 4.2. Судна груп В, Г, Д та Е звільняються від сплати маякового збору. 4.3. Сплата маякового збору у повному обсязі здійснюється судновласниками безпосередньо або через морських агентів, які є представниками судновласників (далі - морські агенти), на банківські рахунки державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства. {Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 4.4. Нарахування маякового збору здійснюється уповноваженим представником державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, на підставі наданої морським агентом або судновласником інформації. {Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 4.5. Не пізніше ніж за один робочий день до дати заходження судна у порт або проходження його транзитом морський агент або судновласник подає уповноваженому представнику державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, інформацію про заходження або проходження транзитом, копію обмірного свідоцтва, за потреби - класифікаційне свідоцтво, коносамент та інші документи, необхідні для нарахування маякового збору і виписки рахунка на сплату маякового збору. Морський агент або судновласник відповідає за достовірність наданої інформації та своєчасність її надання. {Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 460 від 25.06.2019} 4.6. У разі заходження судна в порт або проходження його транзитом у вихідний, святковий або неробочий день інформацію та документи про заходження судна в порт або проходження його транзитом морський агент або судновласник подає уповноваженому представнику державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, не пізніше ніж за один робочий день до вихідних, святкових та неробочих днів. {Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 460 від 25.06.2019} 4.7. Уповноважений представник державної установи, що організує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, виписує рахунок на сплату маякового збору протягом одного робочого дня після отримання інформації від морського агента або судновласника про заходження судна в порт або проходження його транзитом. {Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 460 від 25.06.2019} 4.8. Кошти від маякового збору мають бути перераховані морським агентом або судновласником на рахунок державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, не пізніше п'яти банківських днів після дати виписки рахунку або у строки, визначені договором між державною установою, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, та морським агентом, але не пізніше виходу судна з морського порту або проходження його транзитом. {Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 4.9. Адміністрація морських портів України, її відокремлені підрозділи щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають інформацію державній установі, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, про судна, які протягом місяця заходили до порту для виконання вантажних, пасажирських та/або вантажопасажирських операцій або проходили його транзитом. {Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} V. Причальний збір 5.1. Причальний збір справляється із суден, що стоять біля причалу. 5.2. Для суден груп А, Б, В (буксири), Г, Д (крім військових суден ВМС ЗС України) і Е (спортивні судна, приватні яхти, парусні судна та риболовні судна, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій, а також судна портового флоту, що не належать або не орендуються власником(ами) (балансоутримувачами) причалів) застосовуються ставки, наведені у додатку 5 до цього Порядку. Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), причальний збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний справляється за ставкою 0,0061 долара США за 1 куб. м об'єму судна за суднозаходження. {Пункт 5.2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} {Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 5.3. Судна груп Е (крім спортивних суден, приватних яхт, парусних суден та риболовних суден, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій, а також суден портового флоту, що не належать або не орендуються власником(ами) (балансоутримувачами) причалів) і Д (військові судна ВМС ЗС України) звільняються від сплати причального збору. {Пункт 5.3 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 5.4. Із суден групи В (за винятком буксирів) причальний збір справляється за кожну тонну навантаженого або розвантаженого вантажу за такими ставками: 0,19 долара США - із суден у закордонному плаванні; 0,019 долара США - із суден у каботажному плаванні. Сплата причального збору здійснюється окремо за кожну операцію. У разі коли операція виконується біля необладнаного берега або за варіантом «судно - судно», ставка причального збору застосовується зі знижкою 50 відсотків. 5.5. Судна, що стоять лагом до іншого судна, ошвартованого біля причалу, або ошвартовані біля причалу носом чи кормою, сплачують 50 відсотків ставки причального збору. 5.6. Із суден груп А, Б та В після закінчення вантажних (пасажирських) операцій за простій біля вантажного (пасажирського) причалу з причин, що залежать від судна або судновласника, причальний збір справляється з моменту закінчення навантаження-розвантаження та закріплення вантажу за одиницю умовного об'єму судна (за 1 куб. м об'єму судна) за такими ставками: 0,0164 долара США за годину - із суден у закордонному плаванні; 0,00164 долара США за годину - із суден у каботажному плаванні. 5.7. Для відстою або закінчення операцій з обслуговування судна на вимогу капітана судна (судновласника) суб'єкт, зазначений у пункті 1.2 розділу I цього Порядку, зобов'язаний надати судну вільний причал за ставками згідно з додатком 5 до цього Порядку або місце якірної стоянки на внутрішньому чи зовнішньому рейді. Місце стоянки на внутрішньому рейді надається згідно з пунктами 6.1, 6.2 розділу VI цього Порядку. {Пункт 5.7 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 459 від 25.06.2019} VI. Якірний збір 6.1. Із суден груп А та Б за стоянку більш як 12 годин на внутрішньому рейді морського порту якірний збір справляється за добовими ставками за 1 куб. м об'єму судна за фактичний час стоянки: 0,0043 долара США - із суден у закордонному плаванні; 0,00043 долара США - із суден у каботажному плаванні. 6.2. Із суден груп В, Г і Е (спортивні судна, приватні яхти, парусні судна та риболовні судна, що заходять у порти без виконання вантажних операцій) якірний збір справляється за 30 діб стоянки з кожного судна на внутрішньому рейді за такими ставками: 28 доларів США - із суден у закордонному плаванні; 2,8 долара США - із суден у каботажному плаванні. За кожну наступну добу стоянки судна на внутрішньому рейді понад зазначений строк якірний збір справляється з кожного судна за такими ставками: 3,2 долара США - із суден у закордонному плаванні; 1,6 долара США - із суден у каботажному плаванні. Якірний збір справляється на дату виходу судна з морського порту. У разі стоянки судна на внутрішньому рейді тривалістю понад 30 діб нарахування та справляння якірного збору проводяться щомісяця станом на останній день розрахункового місяця. {Пункт 6.2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 252 від 11.04.2019} 6.3. Судна груп Д і Е (крім спортивних суден, приватних яхт, парусних суден та риболовних суден, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій) звільняються від сплати якірного збору. VII. Адміністративний збір 7.1. Із суден груп А, Б, В і Г адміністративний збір справляється під час кожного заходження судна у порт за такими ставками: 0,022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна - із суден у закордонному плаванні; 0,0022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна - із суден у каботажному плаванні. Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), адміністративний збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний справляється за ставкою 0,0039 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна. {Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} 7.2. Судно, що заходить в акваторію відповідного морського порту, звільняється від сплати адміністративного збору у таких випадках: здійснення процедур, пов'язаних з пропуском через державний кордон України, без виконання вантажних операцій (крім суден, що заходять у морські порти для надання послуг за договором морського перевезення пасажирів або договором морського круїзу); постановки на якір без виконання у цьому морському порту вантажних та/або пасажирських операцій у зв'язку з очікуванням проходу до іншого морського порту. {Пункт 7.2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 7.3. Із суден груп А, Б, В і Г, що заходять послідовно у кілька морських портів України протягом одного рейсу для виконання вантажних, вантажопасажирських, пасажирських операцій, адміністративний збір справляється тільки в першому морському порту заходження. {Пункт 7.3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015} 7.4. Знижки, встановлені до портових зборів, на адміністративний збір не поширюються. 7.5. Судна груп Д і Е звільняються від сплати адміністративного збору. 7.6. Кошти від адміністративного збору використовуються відповідно до законодавства. VIII. Санітарний збір 8.1. Справляння санітарного збору передбачає: забезпечення Адміністрацією морських портів України обов'язкового прийняття із судна всіх видів забруднень (за винятком баластних вод) за весь час стоянки судна в морському порту, а також сприяння виконанню операцій, пов'язаних з прийняттям забруднень (подання і прибирання плавзасобів, надання контейнерів та інших місткостей для збирання сміття, перевантажувальні операції, шлангування, відшлангування тощо); обов'язкове здавання судном у морському порту всіх наявних на борту видів забруднень з метою запобігання їх скиданню у море. Здавання забруднень засвідчується відповідною довідкою Адміністрації морських портів України. 8.2. Із суден групи А санітарний збір справляється за 1 куб. м умовного об'єму судна або самохідної частини складеної плавучої споруди за ставками, наведеними у додатку 6 до цього Порядку. Судно групи А, що заходить в акваторію відповідного морського порту, звільняється від сплати санітарного збору у разі поставлення на якір без виконання в цьому морському порту вантажних операцій у зв'язку з очікуванням проходу до іншого морського порту. {Пункт 8.2 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 252 від 11.04.2019} 8.3. Судна груп Б, В, Г, Д та Е звільняються від сплати санітарного збору. 8.4. Суднам, що обладнані природоохоронним устаткуванням для повної утилізації всіх видів суднових відходів і забруднень та мають міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню моря нафтою, стічними водами і свідоцтво про запобігання забрудненню сміттям (екологічно чистим), надається знижка у сплаті санітарного збору в розмірі 50 відсотків. Директор Департаменту економіки та фінансів М.М. Полторацький Додаток 1 до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів (пункт 1.3 розділу І) ГРУПИ суден і плавучих споруд, що плавають під Державним Прапором України та іноземними прапорами та з яких справляються портові збори Вид судна/плавучої споруди Групи Вантажні судна, що заходять для виконання вантажних операцій, та плавучі споруди Група А Пасажирські судна; пороми; криголами, що не належать суб'єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність у межах морського порту, та не орендовані ними Група Б Ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу «ріка - море», що заходять у порти р. Дунай, а також річкові самохідні судна, що заходять для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки Група В Несамохідні судна (крім барж) Група Г Судна, що заходять вимушено, для зміни екіпажу, для постачання, через карантинні потреби, а також судна, що прямують на/після ремонт/ремонту на/з судноремонтні/судноремонтних підприємства/підприємств (бази/баз) України службові та військові судна; навчальні, навчально-виробничі судна при виконанні ними рейсів за навчальними планами навчальних закладів, на борту яких перебуває не менш як 50 курсантів, навчально-тренажерні судна; наукові, дослідні, швидкісні судна на підводних крилах, що виконують регулярні пасажирські рейси за розкладом у каботажному плаванні (крім прогулянкових і круїзних рейсів) Група Д Інші судна (судна судноремонтного заводу, аварійно-рятувальні, підводно-технічні, технічні, госпітальні, гідрографічні, судна портового флоту, криголами, які належать суб'єктам господарювання всіх форм власності, що здійснюють діяльність у межах морського порту, а також орендовані ними, спортивні судна, приватні яхти, парусні судна, судна, які проходять ходові випробування, риболовні судна, що заходять без виконання вантажних операцій) Група Е __________ Примітки: 1. Під терміном «вимушено» треба розуміти заходження судна у морський порт у зв'язку із загрозою безпеці продовження плавання, життю або здоров'ю членів команди та пасажирів. 2. Судна груп В (буксири та баржі, за винятком тих, що заходять в українські порти, розташовані в усті та на р. Дунай), Д та Е, що виконують комерційні вантажні рейси, належать до групи А. 3. Судна груп Д та Е, що виконують комерційні вантажопасажирські рейси, належать до групи Б. {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015, № 252 від 11.04.2019, № 458 від 25.06.2019, № 459 від 25.06.2019} Додаток 2 до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів (пункт 2.1 розділу ІІ) СТАВКИ корабельного збору (у доларах США) Морський порт/ морський термінал Судна у закордонному плаванні у каботажному плаванні Білгород-Дністровський 0,150 0,0013 Бердянськ 0,133 0,0013 Євпаторія 0,158 0,0073 Ізмаїл 0,137 0,0038 Керч 0,171 0,0066 Маріуполь 0,142 0,0038 Миколаїв 0,141 0,0085 Миколаїв **** 0,0247 - Морський термінал ТОВ «МСП Ніка-Тера» (операційна акваторія причалу (причалів) 0,141 0,0085 Морський термінал ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» (операційна акваторія причалу (причалів) 0,141* 0,0085* Морський термінал ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» (операційна акваторія причалів №№ 19, 20, 21, 22) 0,091** 0,0057** Морський термінал ТОВ «ТІС - Руда» (операційна акваторія причалу № 18) 0,091*** 0,0057*** Одеса 0,174 0,0085 Одеса **** 0,0305 - Ольвія 0,158 0,0066 Рені 0,131 0,0032 Севастополь 0,158 0,0066 Скадовськ 0,139 0,0085 Усть-Дунайськ 0,145 0,0123 Феодосія 0,122 0,0066 Херсон 0,134 0,0044 Чорноморськ 0,174 0,0094 Чорноморськ **** 0,0305 - Южний 0,363 0,0228 Южний **** 0,0635 - Ялта 0,213 0,0142 __________ *Для суден, які виконують вантажні операції у причалів морського термінала ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон». ** Для суден, які виконують вантажні операції у причалах №№ 19, 20, 21, 22 морського термінала ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал». *** Для суден, які виконують вантажні операції у причалі № 18 морського термінала ТОВ «ТІС - Руда». ****Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний). Нарахування корабельного збору здійснюється на підставі наданої морським агентом митної декларації (з проставленими органом доходів і зборів відмітками у встановленому чинним законодавством порядку), копій обмірного свідоцтва, класифікаційного свідоцтва, за необхідності - коносамента (підлягає уточненню щодо кожного збору). {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015, № 358 від 23.10.2017} Додаток 3 до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів (пункт 3.2 розділу ІІІ) СТАВКИ канального збору (у доларах США) Морський порт/морський термінал/канал Для суден у закордонному плаванні у каботажному плаванні Білгород-Дністровський 0,1 0,01 Бердянськ 0,167 0,0167 Керч (включаючи КЄК) 0,253 0,027 За прохід КЄК (транзит) 0,084 0,0098 За прохід КЄК для транзитних суден, що заходять (виходять) у порт (з порту) «Кавказ» буй № 1-41 0,07 буй № 41-51 0,021 Маріуполь 0,167 0,0167 За прохід БДЛК (до причалів/морських терміналів): 1-4 коліна (в/із морський(ого) термінала Очаків) 0,037 0,0037 1-9 коліна (в/із морський(ого) термінал (а) Миколаївського глиноземного заводу) 0,238 0,0238 1-11 коліна (в/із морський(ого) порт(у) Ольвія) 0,273 0,0271 1-11 коліна (в/із морський(ого) термінал(а) ТОВ «МСП Ніка-Тера») 0,28 0,0278 1-11 коліна (в/із причали(ів) заводу «Океан») 0,297 0,0297 1-12 коліна 0,305 0,0303 1-12 коліна * 0,0534 - Одеса 0,017 0,002 Одеса * 0,0030 - Севастополь 0,051 0,0051 Скадовськ 0,051 0,0051 Усть-Дунайськ 0,107 0,0107 Херсон (прохід БДЛК і ХМК) 0,183 0,0183 Чорноморськ 0,032 0,003 Чорноморськ * 0,0056 - Южний 0,1169 0,0117 Южний * 0,0205 - За прохід каналом Прорва 0,221 0,0221 За прохід каналом Дунай - Чорне море на баровій частині гирла Новостамбульське (Бистре) 0,14 0,014 _________ *Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний). {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017} Додаток 4 до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів (пункт 3.3 розділу ІІІ) СТАВКИ канального збору (підхідні канали) (у доларах США) Морський порт/морський термінал Для суден у закордонному плаванні у каботажному плаванні Миколаїв 0,043 0,0041 Миколаїв** 0,0075 - Морський термінал заводу «Азовсталь» 0,167 0,0167 Морський термінал ТОВ «МСП Ніка-Тера» 0,043 0,0041 Морський термінал ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» 0,00774* 0,0007* Морський термінал «Очаків» 0,043 0,0043 Морський термінал Миколаївського глиноземного заводу 0,043 0,0041 Ольвія 0,043 0,0041 Херсон 0,158 0,0158 __________ *Для суден, які виконують вантажні операції у причалів морського термінала ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон». **Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морського порту Миколаїв). {Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 281 від 24.07.2015, № 358 від 23.10.2017} Додаток 5 до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів (пункт 5.2 розділу V) СТАВКИ причального збору (у доларах США) Мета стоянки Для суден у закордонному плаванні у каботажному плаванні Вантажні операції (куб. м за суднозаходження) 0,035 0,0035 Інші випадки, а також для буксирів, спортивних суден, приватних яхт, парусних суден та риболовних суден, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій (куб. м за добу) 0,0114 0,00114 Додаток 6 до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів (пункт 8.2 розділу VIII) СТАВКИ санітарного збору (у доларах США) Морський порт Для суден у закордонному плаванні у каботажному плаванні стоянка до 10 діб стоянка від 10 діб включно стоянка до 10 діб стоянка від 10 діб включно Білгород-Дністровський 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Бердянськ 0,035 0,063 0,0035 0,0063 Ізмаїл 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Чорноморськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Керч 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Маріуполь 0,035 0,063 0,0035 0,0063 Миколаїв 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Миколаїв* 0,0039 0,0039 - - Одеса 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Одеса* 0,0039 0,0039 - - Ольвія 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Рені 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Севастополь 0,043 0,063 0,0043 0,0077 Скадовськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Усть-Дунайськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Феодосія 0,043 0,06 0,0043 0,006 Херсон 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Чорноморськ 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Чорноморськ * 0,0039 0,0039 - - Євпаторія 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Южний 0,022 0,036 0,0022 0,0036 Южний* 0,0039 0,0039 - - Ялта 0,035 0,063 0,0035 0,0063 __________ *Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний). {Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 358 від 23.10.2017, № 252 від 11.04.2019}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси