Про затвердження Порядку відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Перелік, Заява від 22.05.2013 № 436

Про затвердження Порядку відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 436-2013-п

Текст документа від 22.05.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2013 р. № 436
Київ

Про затвердження Порядку відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України “Про використання земель оборони” та частини третьої статті 6 Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України” Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити Порядок відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 “Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 1-2, ст. 26; 2002 р., № 29, ст. 1369; 2003 р., № 21, ст. 934; 2005 р., № 21, ст. 1133, № 34, ст. 2075; 2006 р., № 50, ст. 3324; 2007 р., № 28, ст. 1107, № 64, ст. 2506; 2010 р., № 9, ст. 460) зміни, що додаються.

3. Міністерству оборони, Міністерству інфраструктури разом з Міністерством фінансів передбачати починаючи з 2014 року під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки Міністерству оборони, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, місцевим державним адміністраціям для фінансування заходів з добору земельних ділянок та підготовки лотів до проведення земельних торгів.

4. Міністерству фінансів забезпечити зарахування до загального фонду державного бюджету коштів, що надійшли від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту.

5. Державному агентству земельних ресурсів забезпечити в установленому законодавством порядку видачу у двомісячний строк ліцензій на проведення земельних торгів підприємствам (організаціям), уповноваженим Кабінетом Міністрів України на реалізацію військового майна на внутрішньому ринку.

6. Міністерству оборони та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту подати Кабінетові Міністрів України для затвердження перелік земельних ділянок разом із розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та інших земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту та підлягають відчуженню, на підставі облікових даних щодо військових містечок.

7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським, районним державним адміністраціям за участю Міністерства оборони та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту здійснити на підставі затверджених Кабінетом Міністрів України переліків земельних ділянок заходи з добору земельних ділянок і підготовки лотів до проведення земельних торгів.

8. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2013 р. № 436

ПОРЯДОК
відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту

1. Цей Порядок визначає процедуру відчуження земельних ділянок разом із розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна (військове містечко, частина військового містечка, окрема будівля, споруда (далі - об’єкти нерухомого військового майна), що підлягають реалізації, та інших земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Держспецтрансслужби, на земельних торгах.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аукціонна комісія - утворена виконавцем земельних торгів комісія з підготовки та проведення земельних торгів, до складу якої, зокрема, включаються представники організатора земельних торгів, Міноборони або Адміністрації Держспецтрансслужби;

відчуження земельних ділянок (далі - продаж земельних ділянок) - продаж виконавцями земельних торгів земельних ділянок, у тому числі разом із розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, що підлягають реалізації;

виконавець земельних торгів - визначений на конкурентних засадах суб’єкт господарювання, якому надані Кабінетом Міністрів України повноваження щодо відчуження військового майна і який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів у встановленому порядку договір про їх організацію і проведення;

добір земельних ділянок - роботи з проведення технічної інвентаризації та здійснення відповідно до законодавства державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого військового майна, що розташовані на земельній ділянці; визначення земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, що можуть бути запропоновані для підготовки лоту; або визначення земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту, з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, що можуть бути запропоновані для підготовки лоту;

лот - земельні ділянки державної власності разом із розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, або земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Держспецтрансслужби, підготовлені до продажу та виставлені на земельні торги;

організатори земельних торгів - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні держадміністрації відповідно до визначених у статті 122 Земельного кодексу України повноважень щодо передачі земельних ділянок у власність;

підготовка лота - виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості), державна реєстрація земельної ділянки, державна реєстрація речового права на земельну ділянку, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України “Про оцінку земель”, проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого військового майна, встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою від її експертної грошової оцінки, визначення виконавця земельних торгів, дати та місця їх проведення.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Земельному кодексі України та інших законодавчих актах.

3. Міноборони, Адміністрація Держспецтрансслужби під час проведення реформування Збройних Сил і Держспецтрансслужби здійснюють заходи щодо визначення місця розташування і площі земельних ділянок, що можуть бути продані, та складають переліки земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, за формою згідно з додатком 3 до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 1-2, ст. 26), та переліки земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Держспецтрансслужби та підлягають реалізації, за формою згідно з додатком 1.

Зазначені переліки земельних ділянок подаються в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження. Строк дії рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження таких переліків земельних ділянок становить п’ять років.

4. На підставі зазначених у пункті 3 цього Порядку переліків Міноборони чи Адміністрація Держспецтрансслужби повідомляють організаторам земельних торгів згідно з їх компетенцією про земельні ділянки, які включені до таких переліків і розташовані в межах відповідних адміністративних територіальних одиниць, та про те, що ці земельні ділянки згідно з прийнятим Кабінетом Міністрів України рішенням пропонуються до продажу з подальшою зміною їх цільового призначення.

Організатори земельних торгів у місячний строк з дня надходження зазначеного повідомлення приймають рішення про проведення добору земельних ділянок, підготовку лотів до проведення земельних торгів та про виставлення на продаж земельних ділянок окремими лотами.

5. Заходи з добору земельних ділянок здійснюються організаторами земельних торгів за участю Міноборони чи Адміністрації Держспецтрансслужби. Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів організаторів земельних торгів та/або Міноборони чи Адміністрації Держспецтрансслужби згідно з відповідними бюджетними призначеннями.

6. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечують їх організатори.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів у частині визначення їх виконавців здійснюється організаторами земельних торгів за рахунок коштів, передбачених їм у державному бюджеті на відповідну мету.

Фінансування заходів з підготовки лотів до проведення земельних торгів, крім витрат з вибору їх виконавців, може здійснюватися на підставі договору про організацію і проведення земельних торгів, укладеного між організаторами земельних торгів та їх виконавцями за погодженням з Міноборони чи Адміністрацією Держспецтрансслужби, за рахунок коштів виконавців земельних торгів з подальшим відшкодуванням їм витрат, пов’язаних із зазначеними заходами, за рахунок коштів, що сплачуються покупцями за придбані лоти.

7. Ринкова вартість земельної ділянки разом із розташованими на ній об’єктами нерухомого військового майна визначається за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1941), з урахуванням незалежної оцінки зазначених об’єктів, проведеної виконавцем робіт з оцінки відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669). У цьому разі складається звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що містить розділ про незалежну оцінку об’єктів нерухомого військового майна.

Ринкова вартість земельної ділянки, яка вивільняється у процесі реформування Збройних Сил і Держспецтрансслужби, визначається за результатами її експертної грошової оцінки, проведеної відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок. У цьому разі складається звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Відбір виконавців з експертної грошової оцінки земельної ділянки та оцінки об’єкта нерухомого військового майна здійснюється на конкурсних засадах.

Експертна грошова оцінка проводиться з урахуванням подальшої зміни цільового призначення земельної ділянки.

Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подається на рецензування відповідно до законодавства, погоджується з Міноборони чи Адміністрацією Держспецтрансслужби і затверджується організатором земельних торгів.

Строк дії звітів з оцінки становить один рік з дати оцінки.

8. Стартова ціна продажу земельної ділянки із розташованими на ній об’єктами нерухомого військового майна встановлюється організатором земельних торгів шляхом складення її ринкової вартості, визначеної відповідно до абзацу першого пункту 7 цього Порядку, та витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням земельних торгів (фінансуванням заходів з добору земельної ділянки, технічною інвентаризацією, виготовленням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, державною реєстрацією прав на майно та земельну ділянку, проведенням незалежної оцінки об’єктів нерухомого військового майна та експертної грошової оцінки земельної ділянки, передбачених у договорі, що укладається згідно з абзацом другим пункту 10 цього Порядку, витратами виконавця земельних торгів на їх організацію і проведення тощо), сплатою встановлених законодавством податків, інших обов’язкових платежів і виплатою винагороди виконавцю земельних торгів.

Стартова ціна продажу земельної ділянки, яка вивільняється у процесі реформування Збройних Сил і Держспецтрансслужби, встановлюється шляхом складення її ринкової вартості, визначеної відповідно до абзацу другого пункту 7 цього Порядку, та витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням земельних торгів (фінансуванням заходів з добору земельної ділянки, технічною інвентаризацією, виготовленням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, державною реєстрацією прав на земельну ділянку, проведенням експертної грошової оцінки земельної ділянки, сплатою встановлених законодавством податків, інших обов’язкових платежів, передбачених у договорі, що укладається згідно з абзацом другим пункту 10 цього Порядку, витратами виконавця земельних торгів на їх організацію і проведення тощо) і виплатою винагороди виконавцю земельних торгів.

9. Організатор земельних торгів приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни її цільового призначення та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості), а також про припинення права постійного користування земельною ділянкою військової частини, військово-навчального закладу, підприємства, установи та організації Збройних Сил чи органу управління, загону, підрозділу, центру, закладу, підприємств та установ Держспецтрансслужби (далі - військова частина, підрозділ). Зазначене рішення приймається до опублікування офіційного оголошення в засобах масової інформації про виставлення земельної ділянки на продаж і набирає чинності з дня державної реєстрації припинення права постійного користування земельною ділянкою військової частини, підрозділу.

10. Виконавець земельних торгів визначається організатором земельних торгів із числа суб’єктів господарювання, яким Кабінетом Міністрів України надані повноваження щодо відчуження військового майна і які мають ліцензію на проведення земельних торгів, у порядку, встановленому законодавством про здійснення державних закупівель.

Організатор земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України укладає з виконавцем земельних торгів за погодженням з Міноборони чи Адміністрацією Держспецтрансслужби договір про організацію і проведення земельних торгів. У договорі зазначається як умови продажу земельних ділянок інформація, наведена в абзацах третьому - сьомому пункту 13 цього Порядку, а у випадку, зазначеному в абзаці третьому пункту 6 цього Порядку, - також інформація про відшкодування виконавцю земельних торгів витрат з підготовки лотів до проведення земельних торгів.

11. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни її цільового призначення та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості) підлягає погодженню організатором земельних торгів у порядку, встановленому статтею 186 - 1 Земельного кодексу України, а у разі необхідності проведення згідно із законом обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації - підлягає такій експертизі.

Документація із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, подається організатором земельних торгів Державному кадастровому реєстраторові, що здійснює внесення таких відомостей у паперовій формі та у формі електронного документа.

Перевірка відповідності поданої Державному кадастровому реєстраторові документації із землеустрою та електронного документа вимогам Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598), здійснюється Державним кадастровим реєстратором.

12. Виконавець земельних торгів після завершення в установленому законодавством порядку підготовки лоту до проведення земельних торгів, але не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення земельних торгів, публікує у порядку, передбаченому статтею 137 Земельного кодексу України, оголошення із зазначенням дати проведення земельних торгів та переліку лотів тільки після проставлення Державним кадастровим реєстратором на електронному документі позначки про проведення перевірки такого документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Крім того, зазначене оголошення розміщується на офіційних веб-сайтах організатора земельних торгів, Міноборони чи Адміністрації Держспецтрансслужби.

13. В оголошенні про проведення земельних торгів зазначаються:

найменування організатора земельних торгів;

місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;

можливе цільове призначення, а для містобудівних потреб - також можливі види використання земельної ділянки;

умови договору купівлі-продажу, який укладається на земельних торгах (у тому числі щодо відчуження земельної ділянки разом з розташованими на ній об’єктами нерухомого військового майна або без них);

стартова ціна продажу земельної ділянки;

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, які можливо використати для цілей, пов'язаних із забудовою;

місце і час проведення земельних торгів (із зазначенням кінцевого строку подання заяви про участь у земельних торгах);

розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

номер рахунка виконавця земельних торгів, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;

текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця.

14. Учасниками земельних торгів згідно із Законом України “Про використання земель оборони” не можуть бути іноземні держави, іноземні юридичні особи та іноземці.

До участі в земельних торгах допускаються фізичні та юридичні особи, які сплатили встановлений виконавцем земельних торгів реєстраційний та гарантійний внески, подали в установлений строк заяву на участь в земельних торгах з необхідними документами та зареєстровані виконавцем земельних торгів як учасники земельних торгів. Реєстраційний та гарантійні внески перераховуються на рахунок виконавця земельних торгів.

Обмеження кількості учасників, що беруть участь у земельних торгах, заборонено.

Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем земельних торгів та не повинен перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.

Розмір гарантійного внеску для участі в земельних торгах становить 5 відсотків стартової ціни лота.

15. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає виконавцю земельних торгів не пізніше ніж за три робочих дні до їх проведення заяву про участь у земельних торгах за формою згідно з додатком 2. До заяви додаються документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України.

16. Приймання документів у осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, та їх реєстрація здійснюються виконавцями земельних торгів відповідно до частин восьмої і дев’ятої статті 137 Земельного кодексу України.

17. На вимогу учасників земельних торгів організатор земельних торгів та їх виконавець повинні забезпечити створення умов для огляду лота.

18. Продаж лота здійснюється на відкритому засіданні аукціонної комісії, яка утворюється виконавцем земельних торгів із обов’язковим включенням до її складу представників організатора земельних торгів, Міноборони чи Адміністрації Держспецтрансслужби. Кількість членів комісії може становити від трьох до п’яти осіб. Голову комісії призначає виконавець земельних торгів.

Земельні торги проводяться безпосередньо ліцитатором відповідно до частин одинадцятої - двадцять сьомої, двадцять дев’ятої - тридцятої статті 137 Земельного кодексу України.

19. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку за стартовою ціною лота.

20. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки (далі - договір купівлі-продажу).

21. У процесі проведення торгів аукціонна комісія веде протокол, в якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися також інша інформація. Протокол складається у чотирьох примірниках та підписується негайно після закінчення торгів за лотом переможцем (його представником), ліцитатором, головою та членами аукціонної комісії.

Примірники підписаного протоколу видаються переможцеві земельних торгів або його представникові, виконавцеві земельних торгів, представникам організатора земельних торгів, Міноборони чи Адміністрації Держспецтрансслужби.

Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу.

22. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути анульовані відповідно до статті 138 Земельного кодексу України.

23. Результати продажу лота оформляються договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу між організатором земельних торгів і їх переможцем укладається безпосередньо в день проведення торгів після державної реєстрації припинення права постійного користування військової частини, підрозділу на земельну ділянку та державної реєстрації земельної ділянки.

Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню в установленому законодавством порядку.

24. Орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за місцем розташування земельної ділянки проводить державну реєстрацію припинення права постійного користування військової частини, підрозділу на земельну ділянку в день проведення торгів, але до укладення договору купівлі-продажу.

25. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

26. Ціна продажу лота переможцем земельних торгів сплачується протягом трьох банківських днів з дня укладення договору купівлі-продажу виконавцеві земельних торгів на його рахунок, відкритий в органах Казначейства.

27. Оприлюднення результатів земельних торгів проводиться організатором земельних торгів відповідно до статті 139 Земельного кодексу України.

28. Виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів з дня закінчення торгів перераховує суму коштів, сплачену на його рахунок переможцем земельних торгів за придбаний лот, та суму його гарантійного внеску на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах Казначейства для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства для зарахування інших надходжень, крім витрат на підготовку лота до проведення земельних торгів, якщо така підготовка здійснювалася за рахунок виконавця, та суми винагороди, які підлягають сплаті йому організатором земельних торгів відповідно до договору про організацію і проведення земельних торгів. Сума винагороди складається з видатків виконавця земельних торгів на їх організацію і проведення, крім використаної на цю мету суми реєстраційного внеску, та суми прибутку виконавця і не може перевищувати розмір, установлений у статті 135 Земельного кодексу України.

Порядок внесення коштів за придбаний лот визначається у договорі купівлі-продажу з установленням строку їх внесення, який не повинен перевищувати трьох банківських днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

Виконавець земельних торгів та організатор земельних торгів підписують двосторонній акт звірки взаєморозрахунків. Організатор земельних торгів повідомляє про це протягом двох робочих днів Міноборони чи Адміністрації Держспецтрансслужби.


Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Держспецтрансслужби та підлягають реалізації

Порядковий номер

Площа земельної ділянки згідно з обліковими даними, гектарів

Реєстраційна інформація про земельну ділянку

Місце розташування


Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
про участь у земельних торгах


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2013 р. № 436

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919

1. Пункт 4 постанови після слів “та Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації” доповнити словами “, крім випадків відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації”.

2. У Положенні про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац шостий пункту 2 після слів “або компенсаційній основі” доповнити словами “, у тому числі господарська операція щодо продажу об’єктів нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані”;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Рішення про відчуження військового майна, зазначеного у пунктах 3 і 4 цього Положення, приймає Кабінет Міністрів України із затвердженням за пропозицією Міноборони переліку рухомого військового майна за формою згідно з додатком 1 та переліку нерухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено окремо від земельних ділянок за формою згідно з додатком 2, а у разі відчуження земельних ділянок разом із розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна - за формою згідно з додатком 3.

Якщо внаслідок скорочення та реорганізації Збройних Сил, переформування військових частин, їх переозброєння, планового поновлення військового майна тощо вивільняється військове майно, Міноборони у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, подає Кабінетові Міністрів України для затвердження відповідні додаткові переліки військового майна, яке може бути відчужено, за формою згідно з додатками 1, 2 і 3.

Строк дії рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку рухомого військового майна, яке може бути відчужено, становить три роки, а переліків нерухомого військового майна, яке може бути відчужено, зокрема разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване, - п’ять років від дати їх затвердження. Додаткові переліки військового майна, яке може бути відчужено, діють до закінчення строку дії відповідних переліків військового майна, яке може бути відчужено.

Міноборони складає не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії переліків військового майна, затверджених рішеннями Кабінету Міністрів України, нові переліки військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, погоджує їх в установленому порядку, в тому числі з Мінекономрозвитку, і подає Кабінетові Міністрів України для затвердження.”;

3) у пункті 9:

в абзацах першому - третьому слова “військового майна” замінити словами “рухомого військового майна”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“Суб’єкти оціночної діяльності, які залучаються до проведення оцінки рухомого військового майна та об’єктів нерухомого військового майна, яке може бути відчужено окремо від земельних ділянок, визначаються Міноборони на конкурсних засадах.”;

4) пункт 12 доповнити абзацами такого змісту:

“Реалізація об’єктів нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, здійснюється на земельних торгах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Розмір винагороди, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують об’єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил, установлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж таких об’єктів, але не більше ніж 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

5) пункт 19 після слів “згідно із” доповнити словами “Бюджетним кодексом України та”;

6) у тексті Положення слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

7) додатки 1 і 2 до Положення викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2013 р. № 436)

ПЕРЕЛІК
(додатковий перелік № ____)
рухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Рік виготовлення

Строк використання (зберігання), років

Категорія якісного (технічного) стану, ступінь придатності

Первинна вартість одиниці,
тис. гривень

Опосередкована вартість,
тис. гривень

Місце розташування

одиниці

разом

_____________
Усього


Додаток 2
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2013 р. № 436)

ПЕРЕЛІК
об’єктів нерухомого військового майна, яке може бути відчужено окремо від земельних ділянок

Порядковий номер

Найменування об’єкта

Рік будівництва

Площа,
кв. метрів

Балансова вартість,
тис. гривень

Місце розташування

_____________
Усього”;

8) доповнити Положення додатком 3 такого змісту:


“Додаток 3
до Положення

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна

Площа земельної ділянки, гектарів*

Реєстраційна інформація про земельну ділянку

Найменування нерухомого майна

Кількість будівель (споруд) із зазначенням назви, номера за Генеральним планом військового містечка

Рік (роки) будівництва

Загальна площа будівель (споруд),
кв. метрів

Загальна балансова (залишкова) вартість,
тис. гривень

Місце розташування

_____________
Усього

__________
*Площа земельної ділянки згідно з обліковими даними щодо військових містечок.”.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси