Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 20.05.2013 № 275 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 червня 2013 р. за № 876/23408 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Відповідно до пункту 8 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додаються. 2. Начальнику Юридичного управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у п’ятиденний строк після підписання цього наказу в установленому порядку забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Голова Служби Г.А. Резніков ПОГОДЖЕНО: Начальник Управління державної охорони України Голова Державної служби експортного контролю України С.Л. Кулик В.А. Демьохін ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 20.05.2013 № 275 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 червня 2013 р. за № 876/23408 ЗМІНИ до деяких нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 1. У пункті 1.1 глави 1 Положення про порядок розроблення, прийняття, перегляду та скасування міжвідомчих нормативних документів системи технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22 березня 2007 року № 36, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за № 312/13579, слова та цифри “Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 № 868” замінити словами та цифрами “Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717”. 2. В абзаці другому пункту 1.1 розділу 1 Положення про державний контроль за станом технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2007 року за № 785/14052 (із змінами), слова та цифри “Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 № 868” замінити словами та цифрами “Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717”. 3. У пункті 1.1 глави 1 Інструкції про порядок постачання і використання ключів до засобів криптографічного захисту інформації, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 12 червня 2007 року № 114, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2007 року за № 729/13996 (із змінами), слова та цифри “Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 № 868” замінити словами та цифрами “Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717”. 4. У пункті 1.1 розділу І Порядку надання висновків і погодження експорту та тимчасового вивезення товарів військового призначення і подвійного використання, які належать до криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації або містять у своєму складі такі засоби, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 11 березня 2011 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2011 року за № 437/19175, слова та цифри “Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 № 868” замінити словами та цифрами “Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717”. В.о. начальника Юридичного управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України А.А. Качуровська
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси