Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України

Мінінфраструктури; Наказ, Тариф, Ставки від 18.12.2015 № 541

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України

Реєстрація: Мін'юст України від 22.12.2015 № 1608/28053

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1608-15

Текст документа від 18.12.2015:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2015  № 541


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1608/28053

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України

Відповідно до статті 21 Закону України «Про морські порти України», підпункту «г» пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 405 «Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, що додаються.

2. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Васькова.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова
Державної регуляторної служби України
Айварас Абромавичус


К.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства інфраструктури
України
18.12.2015  № 541


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1608/28053

ТАРИФИ
на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України

I. Загальні положення

1. Ці Тарифи справляються у морських портах за групами морських портів, зазначеними в додатку 1 до цих Тарифів.

Якщо причал, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, використовується портовим оператором на підставі договорів оренди, концесії, спільної діяльності, укладених відповідно до законодавства, ці Тарифи не застосовуються.

2. Сплата за послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України (за групами морських портів), здійснюється портовим оператором за ставками за ці послуги, визначеними додатком 2 до цих Тарифів, державному підприємству «Адміністрація морських портів України».

Доходи від сплати за послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, отримані відповідно до цих Тарифів, в першу чергу спрямовуються на утримання в експлуатаційному стані, реконструкцію, модернізацію існуючих причалів у межах їх паспортних характеристик (довжини та ширини), а також на створення нових причалів.

3. Розрахунок вартості послуг із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, здійснюється за кількість вантажу, яка пройшла через причал у процесі навантаження або вивантаження на борт або з борту судна або плавучої споруди, із залученням засобів, що перебувають у власності або використовуються портовим оператором для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і які розміщено у межах причалу або над причалом (конвеєри, трубопроводи).

4. Сплата за послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

5. Податок на додану вартість нараховується та сплачується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

ІІ. Плата за послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України

1. Нарахування плати за послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, здійснюється при виконанні портовим оператором навантажувально-розвантажувальних робіт із використанням причалу в межах його паспортних характеристик (довжини та ширини).

Для нарахування плати за послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, кількість вантажу, за яку здійснюється нарахування плати, визначається у таких одиницях виміру:

у тоннах - навалочні, наливні, генеральні вантажі (крім універсальних та спеціалізованих контейнерів, автотехніки, транспортних засобів, які навантажуються або вивантажуються на борт або з борту судна або плавучої споруди через причал накатним способом);

в умовних одиницях (TEU) - універсальні та спеціалізовані морські контейнери. При цьому в розрахунках 20-футовий універсальний та спеціалізований контейнери приймаються за 1 TEU, 40-футовий універсальний та спеціалізований контейнер та універсальні і спеціалізовані контейнери понад 40 футів приймаються у розрахунках за 2 TEU;

у фізичних одиницях (штуках) - автотехніка, транспортні засоби, які навантажуються або вивантажуються на борт або з борту судна або плавучої споруди через причал накатним способом (своїм ходом або буксируванням). У випадку навантаження або вивантаження на борт або з борту судна або плавучої споруди автотехніки, транспортних засобів, тритонних, п’ятитонних, 10-футових універсальних та спеціалізованих контейнерів за технологією із застосуванням кранового перевантажувального обладнання, що перебуває у власності або використовується портовим оператором, нарахування плати здійснюється за вагу вантажу, визначену в тоннах, за ставками за ці послуги для вантажу «Тарно-штучні та інші генеральні вантажі; ліс круглий, пиляний, інша лісова продукція».

Упаковка (тара) будь-якого вантажу, а також різні пристрої і обладнання, які використовуються при перевезенні та разом із вантажем навантажуються або вивантажуються на борт або з борту судна або плавучої споруди, входять у загальну кількість вантажу, за яку здійснюється нарахування плати.

2. Для застосування ставок за ці послуги необхідно визначити номер вантажу відповідно до груп вантажів згідно з Тарифно-статистичною номенклатурою вантажів (далі - групи ТСНВ), наведених у додатку 3 до цих Тарифів.

Віднесення вантажу до групи вантажів здійснюється за назвою вантажу, вказаною у коносаментах, вантажних маніфестах або інших документах, виданих морським або річковим перевізником, відповідно до груп ТСНВ.

Якщо вантажі перевозяться наливом, навалом або в тарі, для застосування ставок за ці послуги враховуються відомості про вид пакування вантажу, вказані в коносаментах, вантажних маніфестах або інших документах, виданих морським або річковим перевізником.

Для вантажів, що являють собою суміші, які неможливо віднести до будь-якої окремої групи, розрахунок виконується за найвищими ставками за ці послуги, установленими для вантажів, що входять до складу сумішей.

Якщо вантажі перевозяться в універсальному або спеціалізованому контейнері, застосовується ставка за ці послуги для контейнерів незалежно від кількості найменувань вантажів та груп ТСНВ, до яких вони належать.

Якщо вантажі перевозяться у транспортному засобі, який навантажується або вивантажується на борт або з борту судна або плавучої споруди через причал накатним способом (своїм ходом або буксируванням), застосовується ставка за ці послуги для транспортного засобу, який навантажується або вивантажується на борт або з борту судна або плавучої споруди через причал накатним способом (своїм ходом або буксируванням), незалежно від кількості найменувань вантажів та груп ТСНВ, до яких вони належать.

3. Нарахування плати за послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, здійснюється шляхом множення кількості вантажу, за яку здійснюється нарахування плати, визначеної у одиницях виміру згідно з пунктом 1 цього розділу, на ставку за ці послуги для відповідного вантажу, визначену відповідно до пункту 2 цього розділу.

Кількість вантажу, завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів для нарахування плати визначається за такими документами:

для вантажів, завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів, які навантажуються на борт судна або плавучої споруди, кількість визначається за даними коносаментів, вантажних маніфестів або інших документів, виданих морським або річковим перевізником як доказ прийняття на борт судна або плавучої споруди для перевезення;

для вантажів, завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів, які вивантажуються з борту судна або плавучої споруди, кількість визначається за даними генеральних актів, актів-повідомлень, оформлених за підсумками вивантаження з борту судна або плавучої споруди в морському порту.

Для розрахунку плати при вивезенні вантажу, завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів морем застосовуються ставки за ці послуги, чинні на дату коносаментів або інших документів, виданих морським або річковим перевізником, а при ввезенні вантажів, завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів морем застосовуються ставки за ці послуги, чинні на дату оформлення генерального акта, актів-повідомлень, оформлених за підсумками вивантаження з борту судна або плавучої споруди у морському порту.

Ставки за ці послуги застосовуються з коефіцієнтом 0,5 для справляння плати при переробці:

вантажів, а також завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів, що переміщуються транзитом через митну територію України;

вантажів, завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів, що переміщуються у каботажному перевезенні морським та/або річковим транспортом за умов, що у коносаментах, вантажних маніфестах або інших документах, виданих морським або річковим перевізником, на переміщення цих вантажів пунктом відправлення та пунктом призначення зазначено морський або річковий порт України;

порожніх універсальних та спеціалізованих контейнерів;

спеціальних вантажів, які навантажуються на борт судна або плавучої споруди або розвантажуються з борту судна або плавучої споруди для потреб та на замовлення Міністерства оборони України, яка здійснюється за вагу вантажу, визначену в тоннах, за ставками на ці послуги для вантажу «Тарно-штучні та інші генеральні вантажі; ліс круглий, пиляний, інша лісова продукція».

У випадку, коли вантажі, завантажені та порожні універсальні і спеціалізовані контейнери мають декілька перелічених ознак, коефіцієнт 0,5 застосовується один раз.

У випадку, коли зернові вантажі перевантажуються на спеціалізованих терміналах із застосуванням перевантажувальних машин (з продуктивністю навантаження не менше 500 тонн на годину), до цих ставок за послуги для вантажу «Зернові вантажі (у томі числі насіння), що перевантажуються навалом» застосовується коефіцієнт 0,7.

Директор
Департаменту морського
та річкового транспортуА.В. Затулко


Додаток 1
до Тарифів на послуги із забезпечення
доступу портового оператора до причалу,
що перебуває у господарському віданні
адміністрації морських портів України
(пункт 1 розділу І)

ГРУПИ
морських портів

Морський порт

Група

Іллічівськ
Миколаїв
Одеса
Октябрьск
Южний

Група 1

Бердянськ
Білгород-Дністровський
Ізмаїл
Маріуполь
Рені
Скадовськ
Усть-Дунайськ
Херсон

Група 2

Євпаторія
Керч
Севастополь
Феодосія
Ялта

Група 3


Додаток 2
до Тарифів на послуги із забезпечення
доступу портового оператора до причалу,
що перебуває у господарському віданні
адміністрації морських портів України
(пункт 2 розділу І)

СТАВКИ
на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України (за групами морських портів)

(у доларах США)

Назва вантажу

Одиниця виміру

Номер вантажу (тарифна група та номер позиції вантажу в тарифній групі)

Група 1

Група 2

Група 3

Вантажі, що перевантажуються навалом:
руди чорних та кольорових металів (у тому числі залізорудний концентрат, котуни та інші рудні вантажі);

тонна

141, 142, 151-153, 341;


161, 171, 181, 182, 191;

0,24

0,13

0,13

вугілля, кокс, сланці, торф, шихта;


521, 531, 542;
харчові вантажі (сіль, цукор-сирець та інші);


487;
сірка;


231-236, 241, 242, 243, 245, 263, 264, 271, 281, 291;
інші вантажі навалом, у тому числі мінерально-будівельні вантажі;


431, 433-436, 475, 481-483
продукція хімічної промисловості, крім карбаміду


Карбамід, що перевантажується навалом

тонна

433

1,4

0,24

0,24

Зернові вантажі (у томі числі насіння), що перевантажуються навалом

тонна

011-015, 017, 018

0,45

0,27

0,27

Нафта, нафтопродукти, мінеральні масла, газ скраплений, що перевантажуються наливом

тонна

201, 211-215, 221-222, 225, 226

2,0

1,27

1,27

Оцтова кислота, рідкий аміак, усі інші хімічні вантажі, що перевантажуються наливом

тонна

432, 472, 481, 721, 724, 755, 757

1,11

0,79

0,79

Рослинна олія, тваринний жир, спирт та вино, усі інші харчові вантажі, що перевантажуються наливом

тонна

556, 563, 574, 591, 594

0,59

0,37

0,37

Метали чорні та кольорові у болванках, зливках, чушках, метал не в роботі, у пачках, листах, кругах, труби, катанка, сталь листова, сляби, заготовка та інший сортамент, брухт чорних та кольорових металів;
чавун у чушках, феросплави навалом та у чушках

тонна

311-316, 321-324, 331-333


0,39

0,33

0,33

Тарно-штучні та інші генеральні вантажі;
ліс круглий, пиляний, інша лісова продукція

тонна

011-018, 021-024, 031, 041-044, 051-054, 061-063, 071-078, 081, 082, 091-094, 101-103, 111, 112, 121-125, 126, 127, 131, 132, 133, 151, 153, 171, 182, 201, 211-215, 221-226, 231-233, 241-246, 251-256, 261-268, 281, 291, 292, 301-304, 351, 361, 362, 371, 381, 391, 401-405, 411-418, 421-423, 433-436, 441-443, 451-454, 461-466, 471-475, 481-489, 501-505, 511-517, 521, 531, 541, 542, 551-556, 561-564, 571-574, 581-584, 591-595, 601, 602, 611, 621-626, 631-635, 641-643, 651-654, 661, 662, 671, 681-685, 691-693, 711-713, 721-726, 731, 732, 741, 742, 751-758

0,77

0,45

0,45

Універсальні та спеціалізовані контейнери

Контейнери (універсальні та спеціалізовані) завантажені

TEU

391, 693

7,00

5,64

5,64

Автотехніка та транспортні засоби, що навантажуються на судна або розвантажуються із суден своїм ходом або буксируванням

Автомобілі вантажні та спеціальні

одиниця

381

8,97

4,86

4,86

Автомобілі легкові, ролл-трейлери (завантажені та порожні)

одиниця

381

1,71

0,93

0,93

Залізничні вагони, що перевантажуються через поромний комплекс (завантажені та порожні)

одиниця

421

0,51

0,28

0,28


Додаток 3
до Тарифів на послуги із забезпечення
доступу портового оператора до причалу,
що перебуває у господарському віданні
адміністрації морських портів України
(пункт 2 розділу ІІ)

ГРУПИ
вантажів згідно з Тарифно-статистичною номенклатурою вантажів

Номер групи та назва вантажу

Номер вантажу (тарифна група та номер позиції вантажу в тарифній групі)

Вид упаковки

Група 01. Зернові та зернобобові культури

Пшениця

011

У мішках, навалом

Жито

012

У мішках, навалом

Овес

013

У мішках, навалом

Ячмінь

014

У мішках, навалом

Зерно кукурудзи

015

У мішках, навалом

Качани кукурудзи

016

У мішках

Рис

017

У мішках, навалом

Інші зернові

018

У мішках, навалом

Група 02. Насіння

Насіння технічних культур, крім насіння бавовника

021

У мішках

Насіння бавовника

022

У мішках

Насіння буряку цукрового

023

У мішках

Насіння інше

024

У мішках

Група 03. Бавовник

Бавовна-сирець

031

У купах

Група 04. Овочі, картопля, баштанні культури свіжі, буряк цукровий

Овочі свіжі

041

У в'язках, мішках, ящиках, корзинах

Баштанні культури

042

У ящиках

Картопля свіжа

043

У ящиках, у мішках

Буряк цукровий

044

У ящиках, у мішках

Група 05. Фрукти та ягоди свіжі, горіхи

Фрукти та ягоди свіжі та свіжоморожені, крім яблук та цитрусових

051

У ящиках

Яблука

052

У ящиках

Цитрусові

053

У ящиках

Горіхи

054

У мішках

Група 06. Тварини, птахи та бджоли

Велика та дрібна рогата худоба

061

Свині та поросята

062

Тварини інші, птахи живі

063

У ящиках

Група 07. Інша продукція сільського господарства

Сіно, солома та корми

071

У купах

Сировина тютюну та махорки

072

У купах, тюках

Культури прядильні, крім бавовника

073

У купах

Сировина лікарська рослинна

074

У мішках

Розсада овочева, квіткова, ягідна, квіти живі та зрізані

075

У ящиках, корзинах, зв'язках

Вовна, волосся, пух, перо

076

У купах, тюках

Шкіри, шкури та хутро невичинені

077

У купах, тюках

Добрива органічні

078

У мішках, ящиках

Група 08. Лісоматеріали

Лісоматеріали круглі

081

Навалом

Лісоматеріали кріпильні

082

Навалом

Група 09. Продукція лісопильного та фанерного виробництва

Пиломатеріали

091

Навалом

Продукція шпалопилення (без просочення)

092

Навалом

Продукція шпалопилення (з просоченням)

093

Навалом

Фанера та шпон

094

У пачках

Група 10. Дрова, деревина дров'яна для технологічних потреб, деревина дрібна

Дрова

101

Навалом

Деревина дров'яна для технологічних потреб

102

Навалом

Деревина подрібнена

103

Навалом

Група 11. Інша продукція лісної промисловості, саджанці

Інша продукція лісної промисловості

111

У будь-якій упаковці

Саджанці дерев та чагарників, дерева свіжозрізані

112

У будь-якій упаковці

Група 12. Матеріали, вироби та деталі з дерева

Будинки, будівлі дерев'яні, їх деталі та вузли

121

У будь-якій упаковці

Плити деревостружкові та деревоволокнисті

122

У будь-якій упаковці

Тара дерев'яна нова

123

У будь-якій упаковці

Тара дерев'яна зворотна

124

У будь-якій упаковці

Вироби дерев'яні, крім меблів, паркета та тари дерев'яної, плити азбодерев’яні

125

У ящиках та без упаковки, в будь-якій упаковці

Сірники

126

У ящиках

Меблі, крім металевих та плетених

127

У ящиках, без упаковки

Група 13. Продукція целюлозно-паперової промисловості

Целюлоза та маса деревна

131

У купах, тюках

Папір та картон

132

У рулонах, ящиках

Вироби з паперу та картону

133

У ящиках, без упаковки

Тара з паперу та картону в розібраному вигляді

133

У ящиках, без упаковки

Тара з паперу та картону в нерозібраному вигляді без упаковки

133

У ящиках, без упаковки

Група 14. Руда залізна та марганцева

Руда та концентрати залізні

141

Навалом

Руда залізна гаряча (агломерат)

141

Навалом

Руда та концентрати марганцева

142

Навалом

Група 15. Сировина кольорових металів, сировина сірчана

Руди кольорових металів

151

Навалом

Руди мідні та нікелеві

151

Навалом

Концентрат руд

151

У бочках

Боксити

151

Навалом

Колчедан сірчаний

152

Навалом

Сировина сірчана, крім сірчаного колчедану

153

Навалом, у мішках

Група 16. Вугілля

Вугілля кам'яне

161

Навалом

Шихта вугільна

161

Навалом

Група 17. Кокс

Кокс кам'яновугільний

171

Навалом, у мішках

Група 18. Торф та торф'яна продукція

Торф паливний

181

Навалом

Торф для сільського господарства

182

Навалом, у мішках, ящиках

Група 19. Сланці горючі

Сланці горючі

191

Навалом

Група 20. Нафта добута

Нафта добута

201

У бочках, наливом

Група 21. Нафтопродукти світлі

Бензини

211

У бочках, наливом

Гаси

212

У бочках, наливом

Масла та мастила мінеральні (нафтові)

213

У бочках, наливом

Паливо дизельне

214

У бочках, наливом

Інші нафтопродукти світлі

215

У бочках, наливом

Група 22. Нафтопродукти темні, гази енергетичні

Мазути

221

У бочках, наливом

Бітуми та гудрони, крім природних

222

У бочках, наливом

Асфальт, бітуми та гудрони природні

223

У бочках

Озокерит природний та продукція воскова

224

У бочках

Інші нафтопродукти темні

225

У бочках, наливом

Гази енергетичні вуглеводні згущені

226

У балонах, наливом

Група 23. Матеріали мінерально-будівельні природні, зола, шлаки, крім гранульованих та металургійних для переплавлення

Земля і глина будівельні

231

Навалом, у мішках

Пісок

231

Навалом

Пил інертний

231

У мішках

Камені природні, будівельні та обробні, туф

232

Навалом

Борошно (порошок) андезитове

232

У мішках

Борошно (порошок) аспідне

232

У мішках

Гравій, галька, щебінь

232

Навалом

Гіпс, вапно, крейда

233

Навалом, у мішках

Наповнювачі пористі

234

Навалом

Зола, шлаки, крім гранульованих та металургійних для переплавлення

235

Навалом

Баласт для залізниць

236

Навалом

Група 24. Сировина мінеральна промислова, матеріали формувальні та абразивні

Земля, пісок, глина та камені природні, промислові

241

Навалом

Пісок кварцовий, крім будівельного та формувального

241

Навалом, у мішках

Руди неметалеві, крім сірчаної сировини

242

Навалом, у мішках

Матеріали абразивні

243

У ящиках, без упаковки

Пемза

244

У мішках

Клінкер цементний

245

Навалом, у мішках

Силікат натрію розчинний (силікат-брила)

246

У бочках, барабанах

Група 25. Матеріали стінові та покрівельні

Матеріали стінові

251

У ящиках, без упаковки

Матеріали обробні, полімерні, покрівельні, гідроізоляційні герметизувальні

252

У ящиках, без упаковки, у рулонах

Цегла будівельна

253

У ящиках, без упаковки

Конструкції (збірні), деталі та вироби залізобетонні

254

У ящиках, без упаковки

Черепиця, шифер

255

У ящиках, без упаковки

Будинки збірно-розбірні безфундаментні

256

У ящиках, без упаковки

Група 26. Матеріали та вироби будівельні промислового виробництва, крім стінових та покрівельних

Матеріали та вироби тепло- та звукоізоляційні, крім азбестових технічних

261

У мішках, ящиках, без упаковки, у купах, тюках

Вата мінеральна: скляна, шлакова тощо

261

У ящиках, купах, тюках

Вироби азбестові технічні

262

У ящиках, без упаковки

Матеріали та вироби асфальтові будівельні

263

У мішках, ящиках, без упаковки, навалом

Інші матеріали та вироби мінерально-будівельні

264

У мішках, ящиках, без упаковки, навалом

Труби керамічні

265

У ящиках, без упаковки

Матеріали та інструмент абразивні

266

У мішках, ящиках

Скло технічне

267

У ящиках

Вироби санітарні у ящиках

268

У ящиках

Група 27. Шлаки гранульовані

Шлаки гранульовані

271

Навалом

Група 28. Цемент

Цемент

281

У мішках, навалом

Група 29. Флюси

Вапняк флюсовий, доломіт сирий

291

У мішках, навалом

Гіпс, вапно, крейда для флюсування

292

У мішках, бочках

Група 30. Вогнетриви, азбест та слюда

Сировина вогнетривка та кислотоупорна

301

У ящиках, без упаковки

Цегла вогнетривка

302

У ящиках, без упаковки

Матеріали та вироби вогнетривкі та кислотоупорні, крім цегли вогнетривкої

303

У мішках, ящиках, без упаковки

Азбест та слюда

304

У мішках, ящиках, без упаковки

Група 31. Метали чорні

Чавун

311

Навалом

Сталь у зливках

312

Навалом

Феросплави

313

Навалом

Заготовлення сталеві

314

Навалом

Інші чорні метали

315

Навалом

Брухт чорних металів:

316

Навалом

пресований

316

Навалом

непресований

316

Навалом

Група 32. Прокат чорних металів

Рейки

321

У будь-якій упаковці

Балки та швелери

322

У будь-якій упаковці

Труби з чорних металів

323

У будь-якій упаковці

Інші види прокату чорних металів

324

У будь-якій упаковці

Група 33. Метали кольорові

Метали кольорові та їх сплави

331

Навалом

Коштовні метали рідкі

331

Навалом

Прокат кольорових металів

332

Навалом

Брухт та відходи кольорових металів:

333

Навалом

пресовані

333

Навалом

непресовані

333

Навалом

Група 34. Шлаки металургійні для переплавлення

Шлаки металургійні для переплавлення

341

Навалом

Група 35. Машини та обладнання, крім машин сільськогосподарських

Машини, обладнання та їх частини, крім машин сільськогосподарських

351

У ящиках, без упаковки

Котли гіпсозварювальні

351

У ящиках, без упаковки

Котли запарочні

351

У ящиках, без упаковки

Котли парові

351

У ящиках, без упаковки

Група 36. Машини сільськогосподарські, трактори

Машини сільськогосподарські та їх частини

361

У ящиках, без упаковки

Трактори та їх частини

362

У ящиках, без упаковки

Група 37. Конструкції металеві

Конструкції металеві

371

У ящиках, без упаковки

Група 38. Автомобілі та їх частини

Автомобілі та їх частини

381

У ящиках, без упаковки

Група 39. Засоби транспортування, крім автомобілів

Засоби транспортування та їх частини, крім автомобілів

391

У ящиках, без упаковки

Контейнери універсальні

391


Група 40. Апарати, прилади та предмети електро- та радіотехніки

Апарати та прилади, крім електропобутових

401

У ящиках

Продукція радіопромисловості

402

У ящиках

Лампи розжарювання та ліхтарі електричні

403

У ящиках

Машини, вироби та прилади електропобутові

404

У ящиках

Терези будь-які, крім аналітичних, частини терезів

405

У ящиках

Група 41. Вироби металеві

Вироби з чорних металів виробничого призначення

411

У ящиках, без упаковки

Ємності і тара металеві

412

У ящиках, без упаковки

Ємності складні металеві

412

У ящиках, без упаковки

Меблі металеві

413

У ящиках, без упаковки

Частини залізничного рухомого складу та верхнього будування шляху, крім рейок

414

У ящиках, без упаковки

Інші вироби металеві

415

У ящиках, без упаковки

Вироби з кольорових металів виробничого призначення

416

У ящиках, без упаковки

Котли з кольорових металів

416

У ящиках, без упаковки

Вироби кабельні

417

У ящиках, без упаковки

Посуд алюмінієвий

418

У ящиках, без упаковки

Група 42. Рейковий рухомий склад та крани вантажопідйомні, що перевозяться на своїх осях

Вагони будь-які та тендери локомотивів

421

Локомотиви

422

Крани вантажопідйомні, електростанції, електропоїзда та інше обладнання на залізничному ходу

423

Група 43. Добрива мінеральні, сировина гірничо-хімічна для виробництва добрив

Сировина гірничо-хімічна для виробництва добрив

431

Навалом

Фосфорити

431

Навалом

Аміак водний (вода аміачна)

432

У бочках, наливом

Добрива азотні

433

У мішках, паперових пакетах, навалом

Суперфосфат

433

Навалом, у мішках, паперових пакетах

Карбамід (сечовина штучна)

433

Навалом, у мішках

Аміачна селітра

433

Навалом, у мішках

Сульфат амонія

433

Навалом, у мішках

Добрива азотні

433

Навалом, у мішках, паперових пакетах

Добрива калійні

434

Навалом, у мішках, паперових пакетах

Калій хлористий

434

Навалом, у мішках

Добрива фосфорні (фосфатні)

435

Навалом, у мішках, паперових пакетах, навалом

Добрива мінеральні інші

436

Навалом, у мішках, паперових пакетах, навалом

Азофосфат

436

Навалом, у мішках

Амофос

436

Навалом, у мішках

Група 44. Продукція хіміко-фармацевтичної та парфюмерно-косметичної промисловості, мило

Медикаменти, фармацевтична продукція

441

У ящиках, у бочках

Магнезія сірчанокисла

441

У ящиках, у бочках

Продукція парфюмерно-косметичної та ефірно-олійної промисловості

442

У ящиках

Мило

443

У ящиках

Група 45. Каучуки, гума, вироби гумотехнічні, вуглець технічний (сажа)

Каучуки та латекси

451

У ящиках, купах, тюках

Гума, вироби гумотехнічні та ебонітові

452

У ящиках, мішках, бочках

Вироби гумотехнічні, що були у користуванні

453

У мішках, ящиках

Вуглець технічний (сажа)

454

У мішках

Група 46. Смоли природні та синтетичні, волокна синтетичні, пластмаси та вироби з них, клей, фарби

Смоли синтетичні та пластичні маси

461

У ящиках, мішках, бочках

Вироби з пластичних мас та синтетичних смол

462

У ящиках

Волокна штучні та синтетичні

463

У купах, тюках

Клей

464

У ящиках, мішках, бочках

Смоли природні

465

У бочках

Матеріали лакофарбові, барвники синтетичні

466

У ящиках, мішках, бочках

Група 47. Продукція коксохімічної та лісохімічної промисловості

Смоли, крім природних, нафтових та синтетичних, дьоготь

471

У бочках

Мастила, крім нафтових, скипидар та сполуки просочені

472

У бочках, наливом

Електроди графітовані та вугільні

473

У ящиках

Вугілля деревне

474

У мішках

Інша продукція коксохімічної та лісо-хімічної промисловості

475

У ящиках, мішках, бочках, без упаковки

Група 48. Продукція неорганічної хімії

Кислоти, оксиди, переоксиди та ангідриди

481

У ящиках, бочках, наливом

Магнія оксид (магнезія палена, магнезія уста)

481

Навалом

Основи та содопродукти

482

У ящиках, бочках, навалом

Калія карбонат (калій вуглекислий, поташ)

482

Навалом, у мішках

Солі кисневих кислот

483

У ящиках, мішках, бочках

Магнія карбонат (магній вуглекислий, магнезія біла)

483

Навалом, у мішках

Солі кисневих кислот

484

У ящиках, бочках

Солі безкисневих кислот (подвійні та комплексні)

485

У ящиках, бочках

Сорбенти та каталізатори, коагулянти

486

У ящиках, бочках

Метали лужні, лужноземельні та неметали

487

У ящиках, мішках, бочках, без упаковки

Сірка

487

У ящиках, мішках, бочках, навалом

Гази, крім енергетичних (вуглеводних згущених)

488

Балони

Інші неорганічні з'єднання

489

В упаковці

Група 50. Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

Борошно пшеничне

501

У мішках

Борошно житнє

502

У мішках

Крупа

503

У мішках, ящиках

Інші продукти перемолу

504

У мішках

Висівки та відходи борошномельного виробництва

505

У мішках

Група 51. Продукція харчової промисловості

Хліб та вироби хлібобулочні

511

У ящиках

Вироби макаронні

512

У ящиках

Вироби кондитерські борошняні

513

У ящиках

Вироби кондитерські цукристі, крім борошняних, мед

514

У ящиках, мішках, бочках

Продукція крохмально-патокової промисловості

515

У ящиках, мішках, бочках

Концентрати харчові, прянощі, напої сухі

516

У мішках, ящиках

Вироби тютюново-махоркові

517

У ящиках

Група 52. Продукція цукрової промисловості

Цукор

521

У мішках, ящиках

Цукор-сирець в одному місці від 100 кг та більше

521

У мішках

Цукор-сирець

521

Навалом

Група 53. Сіль

Сіль кухонна

531

У мішках, ящиках

Брила

531

Навалом

Мілка

531

Навалом, у мішках

Група 54. Продукція комбікормової промисловості

Комбікорми

541

У мішках

Макуха та шроти, борошно кормове, відходи харчової промисловості

542

навалом, у мішках

Група 55. Продукція молочної та масло- сироробної промисловості, яйця


Молоко

551

У ящиках

Продукти молочні

552

У ящиках

Масло тваринне, сир

553

У ящиках

Продукція маргаринова та саломас

554

У ящиках

Яйця

555

У ящиках

Олії рослинні

556

У бочках, ящиках, наливом

Група 56. Продукція м'ясної промисловості

М'ясо та субпродукти та напівфабрикати

561

У мішках, бочках, ящиках

Вироби ковбасні, копчені м'ясні

562

У ящиках

Жири та сало тварин і птахів

563

У бочках, ящиках, наливом

Відходи м'ясної промисловості

564

У мішках, бочках, ящиках

Група 57. Риба та рибопродукти (без рибних консервів)

Риба жива, мальки, рибки для акваріумів

571

У бочках, ящиках

Риба свіжа, охолоджена та свіжоморожена, відходи рибні, ракоподібні та молюски

572

У бочках, ящиках

Рибопродукти солоні, копчені, сушені

573

У мішках, бочках, ящиках

Жир риб'ячий, китовий та морського звіра

574

У бочках, наливом

Група 58. Продукція консервної та плодово-овочевої промисловості

Консерви будь-які, фрукти, ягоди, овочі та гриби мочені, солені, квашені, мариновані та сульфітовані

581

У металевих банках

581

У картонній упаковці, ящиках

У скляних банках

581

У картонній упаковці, ящиках

Фрукти та ягоди сушені

582

У мішках, ящиках

Овочі, картопля та гриби сушені

583

У мішках, ящиках

Соки

584

У ящиках

Група 59. Спирт, напої алкогольні та безалкогольні, вода та лід

Вино

591

У бочках, ящиках, наливом

Пиво

592

У бочках, ящиках

Горілка та вироби лікеро-горілчані

593

У бочках, ящиках

Спирт

594

У бочках, ящиках, наливом

Напої безалкогольні та води мінеральні

595

У ящиках

Група 60. Барда, вода та лід

Барда

601

У бочках, ящиках

Вода та лід

602

У бочках

Група 61. Волокно бавовняне

Волокно бавовняне:

611

У купах, тюках

пресоване

611

У купах, тюках

малопресоване

611

У купах, тюках

Група 62. Продукція переробки рослинних волокон, крім бавовняного, вовни та волосу

Волокна луб'яні:

621

У купах, тюках

пресовані

621

У купах, тюках

малопресовані

621

У купах, тюках

Пряжа, нитки будь-які, шовк-сирець

622

У купах, тюках

Вироби кручені, крім пряжі та ниток

623

У купах, тюках

Вата бавовняна:

624

У купах, тюках

пресована

624

У купах, тюках

малопресована

624

У купах, тюках

Вата лляна, шовкова, вовняна:

625

У купах, тюках

пресована

625

У купах, тюках

малопресована

625

У купах, тюках

Повсть та вироби повстяні

626

У мішках, рулонах, купах, тюках

Група 63. Тканини, вироби швейної та трикотажної промисловості

Тканини

631

У ящиках, тюках

Інші вироби швейної та текстильної промисловості

632

У ящиках, тюках

Вироби трикотажні

633

У ящиках, тюках

Вироби швейні

634

У ящиках, тюках

Килими та вироби килимові

635

У ящиках, тюках

Група 64. Галантерея та вироби ювелірні

Галантерея та вироби ювелірні

641

У ящиках

Галантерея

642

У ящиках, купах, тюках

Вироби ювелірні

643

У ящиках

Група 65. Продукція шкіряної, хутрової та взуттєвої промисловості (включаючи взуття гумове)

Хутро, шкіри та шкури вичинені

651

У ящиках, купах, тюках

Шкіри штучні

652

У ящиках, купах, тюках

Вироби зі шкіри, волосу, галантерейні вироби

653

У ящиках, купах, тюках

Взуття

654

У ящиках

Група 66. Вироби зі скла, фарфору та фаянсу, крім сантехнічного обладнання з напівпорцеляни та фаянсу

Посуд та інші вироби скляні, фарфорові, фаянсові та з кераміки

661

У ящиках

Тара скляна

662

У ящиках

Група 67. Продукція поліграфічної промисловості

Книги, брошури, газети, журнали та інша друкарська продукція

671

У ящиках

Група 68. Продукція легкої промисловості інша

Інструменти музичні

681

У ящиках

Інвентар спортивний, мисливський та театральний

682

У ящиках, купах, тюках

Ігри та іграшки, наочні навчальні посібники, крім друкарських

683

У ящиках

Приладдя шкільно-письмове та канцелярське

684

У ящиках

Вироби з очерету, лози, лика, мочала (у тому числі меблі плетені)

685

У ящиках, купах та тюках

Група 69. Інші вантажі

Речі домашні

691

У ящиках, без упаковки, у будь-якій упаковці

Утильсировина

692

У мішках, ящиках, купах, тюках

Вантажі, що не входять в жодну із вказаних вище груп та позицій номенклатури

693

У мішках, ящиках, купах, тюках, без упаковки

Контейнери спеціальні вантажовласника

693


Група 71. Вуглеводні та їх похідні

Вуглеводні

711

У ящиках, мішках, бочках

Галогенопохідні вуглеводнів

712

У ящиках, мішках, бочках

Похідні вуглеводнів інші

713

У ящиках, мішках, бочках

Група 72. Кисневмісні органічні з'єднання

Спирти та їх похідні

721

У ящиках, бочках, наливом

Метанол

721

Наливом

Феноли, фенолоспирти та їх похідні

722

У ящиках, бочках

Альдегіди, кетони та ангідриди

723

У ящиках, бочках

Кислоти органічні та їх солі

724

У ящиках, бочках, наливом

Ефіри та ацетали

725

У ящиках, бочках

Оксиди, переоксиди

726

У ящиках, бочках

Група 73. Азотовмісні органічні з'єднання

Аміни, аміди та їх похідні

731

У ящиках, бочках

Нітроз'єднання

732

У ящиках, бочках

Група 74. Кремнієвмісні та інші органічні з'єднання

Хлорсилани

741

У ящиках, бочках

Інші органічні з'єднання

742

У ящиках, бочках

Група 75. Хімікати різного призначення

Пестициди

751

У ящиках, мішках, бочках

Пластифікатори та піноутворювачі

752

У ящиках, мішках, бочках

Поверхньоактивні, текстильно допоміжні речовини та опоряджувальні препарати

753

У ящиках, мішках, бочках

Розчинники, флотореагенти, пришвидшувачі та агенти вулканізації

754

У ящиках, мішках, бочках

Хімікати для виробництва та обробки кінофотоматеріалів та світлочутливі матеріали

755

У ящиках, бочках, наливом

Синтетичні мийні засоби

756

У ящиках, мішках, бочках

Хімікати інші

757

У ящиках, мішках, бочках, наливом

Відходи хімічного виробництва

758

У ящиках, мішках, бочках


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси