Про затвердження Положення про морських лоцманів

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 08.05.2013 № 292 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 р. за № 920/23452 Про затвердження Положення про морських лоцманів {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 № 354 від 06.08.2018 Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 952 від 20.12.2022} Відповідно до статей 92 та 93 Кодексу торговельного мореплавства України НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про морських лоцманів, що додається. 2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку та його оприлюднення на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про морські порти України», але не раніше дня його офіційного опублікування. Встановити, що посвідчення державних морських лоцманів України, видані до набрання чинності Законом України «Про морські порти України», прирівнюються до посвідчень морських лоцманів і є чинними протягом зазначеного у них строку дії. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 11 вересня 2000 року № 498 «Про затвердження Положення про державну морську лоцманську службу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2000 року за № 717/4938 (із змінами). 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В. Міністр В.В. Козак ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті М.Ю. Бродський Г. Соболевський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 08.05.2013 № 292 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 р. за № 920/23452 ПОЛОЖЕННЯ про морських лоцманів {У тексті Положення слово «Укрморрічінспекція» у всіх відмінках замінено словом «Укртрансбезпека» у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016} {У тексті Положення слова «Державна служба України з безпеки на транспорті», «Укртрансбезпека» у всіх відмінках замінено відповідно словами «Державна служба морського та річкового транспорту України», «Морська адміністрація» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 354 від 06.08.2018} {У тексті Положення слова «Міністерство інфраструктури України», «Державна служба морського та річкового транспорту України», «Морська адміністрація» у всіх відмінках замінено словами «Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України», «Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України», «Адміністрація судноплавства» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 952 від 20.12.2022} І. Загальні положення 1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, установлює вимоги до морських лоцманів та підприємств, працівниками яких є морські лоцмани, порядок здійснення ними діяльності та надання послуг з лоцманського проведення суден, а також механізм оплати наданих судну лоцманських послуг. 1.2. Вимоги цього Положення поширюються на морських лоцманів та підприємства, працівниками яких є морські лоцмани (далі - лоцманське підприємство), що здійснюють діяльність з лоцманського проведення суден на підходах до морських портів, у межах акваторій цих портів, а також між морськими портами незалежно від прапора держави, під яким плаває судно, і форми власності судна, яке перебуває у визначених районах лоцманського проведення суден, а також на судновласників, фрахтувальників, морських агентів, капітанів суден, інших уповноважених судновласником осіб, що замовляють послуги з лоцманського проведення суден. 1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: лоцманське проведення - сприяння забезпеченню безпеки судноплавства, запобіганню аварійним морським подіям, захисту навколишнього природного середовища та людського життя під час плавання судна шляхом надання капітану судна морським лоцманом рекомендацій та порад щодо управління судном; метод лідирування - це метод лоцманського проведення, коли неможливо висадити лоцмана на судно, що проводиться, у випадку негоди та за інших обставин і лоцман здійснює лоцманське проведення за допомогою ДВЧ-радіостанції з борту судна, яке прямує попереду судна, що проводиться; морський лоцман - особа, яка має посвідчення морського лоцмана відповідної кваліфікаційної категорії, є спеціалістом із судноплавства у визначеному районі лоцманського проведення і надає рекомендації капітану судна під час управління судном. 1.4. Лоцманське проведення здійснюється морськими лоцманами, які працюють на лоцманських підприємствах за трудовим договором (далі - лоцман). 1.5. Види лоцманських послуг: лінійні (міжпортові) лоцманські послуги (надаються на судноплавних шляхах у територіальних водах, на фарватерах, каналах, крім підхідних до портів каналів, у відкритому морі); портові лоцманські послуги, які надаються в межах акваторій портів, крім тих ділянок акваторій портів, лоцманські послуги на яких належать до лінійних (міжпортових) лоцманських послуг. ІІ. Вимоги до лоцманського підприємства 2.1. Лоцманське підприємство повинно відповідати вимогам цього Положення і мати таке матеріально-технічне, фінансове, інформаційне та кадрове забезпечення: власний спеціалізований плавзасіб для доставки лоцмана з берега на судно та з судна на берег, який перебуває у справному технічному стані, забезпечує безпечну посадку та висадку лоцмана з судна і обладнаний засобами доступу лоцмана на судно, визначеними цим Положенням; автомобільні транспортні засоби, що можуть працювати у цілодобовому режимі; засоби зв'язку з іншими суднами та диспетчерськими службами, службою капітана морського порту, службою регулювання рухом суден; приміщення для роботи та відпочинку лоцманів; приміщення та обладнання для проведення занять; навігаційну, гідрометеорологічну та гідрологічну інформацію у районі лоцманського проведення; формений та спецодяг відповідно до кліматичних умов району лоцманського проведення; індивідуальні рятувальні засоби та засоби індивідуального зв'язку; статутний капітал, не менший ніж аварійний лоцманський фонд, для покриття відповідальності за аварійні морські події, що формується відповідно до чинного законодавства; лоцманів, які повинні перебувати з лоцманським підприємством у трудових відносинах. 2.2. Лоцманське підприємство здійснює свою діяльність за рахунок коштів лоцманського збору та інших джерел, не заборонених законом, у тому числі окремих винагород і штрафів, передбачених Кодексом торговельного мореплавства України. 2.3. Лоцманське підприємство може брати участь у розробленні проектів правил, положень, інструкцій, стандартів, які стосуються лоцманського проведення суден та забезпечення безпеки судноплавства. 2.4. Лоцманське підприємство повинно забезпечити проходження лоцманами при прийнятті на роботу попереднього та періодичних (не рідше ніж раз на два роки) медичних оглядів і їх професійний добір в установленому законодавством порядку. 2.5. Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про мореплавство і міжнародних договорів України щодо мореплавства, а також загальне керівництво лоцманськими підприємствами здійснює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Нагляд та контроль за лоцманськими підприємствами у межах акваторії морського порту здійснює капітан відповідного морського порту. ІІІ. Обов'язкове і необов'язкове лоцманське проведення суден 3.1. Лоцманське проведення суден здійснюється лоцманами на підходах до морських портів, у межах акваторій цих портів, а також між морськими портами. Райони лоцманського проведення поділяються на райони обов'язкового та необов'язкового лоцманського проведення. 3.2. З метою забезпечення безпеки судноплавства, запобігання аварійним морським подіям, захисту навколишнього природного середовища та людського життя Мінінфраструктури України встановлює райони обов'язкового лоцманського проведення та категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення. Ці відомості публікуються в лоціях та Повідомленнях мореплавцям. 3.3. У районах обов'язкового лоцманського проведення судно не має права здійснювати плавання без лоцмана, якщо не належить до категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення. Контроль за випадками проходження суден без лоцмана в зоні обов'язкового лоцманського проведення покладається на капітана відповідного морського порту, який повинен повідомити лоцманське підприємство про виявлені випадки. 3.4. У районах необов'язкового лоцманського проведення капітан судна у разі необхідності може замовити послуги з лоцманського проведення та взяти на судно лоцмана. У районах необов'язкового лоцманського проведення капітан морського порту може встановлювати обов'язкове лоцманське проведення для суден, які: 1) самі (ядерні судна та інші) або їх вантаж можуть становити загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу. Категорії таких суден доводяться до відома в обов'язковій постанові по порту; 2) мають серйозні пошкодження корпусу, механізмів або обладнання, що може істотно вплинути на безпеку їх плавання в порту. У цьому випадку капітану судна вручається нотис про те, що його судно має слідувати під лоцманським проведенням. ІV. Порядок виконання заявки й оплати лоцманських послуг 4.1. Лоцман направляється на судно лоцманським підприємством на підставі заявки капітана судна та/або морського агента, уповноваженого судновласником. У разі виклику лоцмана лоцманське підприємство зобов'язане негайно направити лоцмана на судно та сповістити про це капітана судна. Якщо це зробити неможливо, лоцманське підприємство зобов'язане повідомити капітана судна про час, коли прибуде лоцман. Разом з лоцманом на судно може бути направлений лоцман-стажист. 4.2. Капітан судна зобов'язаний забезпечити швидку та безпечну посадку/висадку лоцмана, лоцмана-стажиста. Під час приймання й висадки лоцмана і лоцмана-стажиста капітан судна зобов'язаний підтримувати зв'язок із лоцманським судном і погоджувати з ним свої дії. 4.3. Засоби доступу лоцмана на судно (лоцманський штормтрап, комбінований трап) повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим Міжнародною конвенцією про охорону людського життя на морі 1974 року та відповідними резолюціями Міжнародної морської організації, що регламентують зазначене питання. Лоцман має право відмовитися від висадки на судно у випадку, якщо засоби доступу на судно не відповідають встановленим вимогам безпеки. Про факт відмови від висадки на судно, а також причини такої відмови лоцман повинен, за можливості негайно, повідомити всіма доступними засобами капітана судна, на яке він направлявся, та капітана відповідного морського порту (службу капітана морського порту). 4.4. У випадку негоди та за інших обставин, коли неможливо висадити лоцмана на судно, за узгодженням із капітаном судна лоцман може здійснити лоцманське проведення методом лідирування. У випадках, визначених обов'язковими постановами по порту, лоцманське проведення суден може бути здійснено методом, коли один лоцман здійснює проведення декількох суден, що прямують одне за одним. За наявності в районі лоцманського проведення служби регулювання руху суден проведення судна методом лідирування або методом, коли один лоцман здійснює проведення декількох суден, що прямують одне за одним, повинно бути погоджене з цією службою. При проведенні судна методом лідирування або методом, коли один лоцман здійснює проведення декількох суден, що прямують одне за одним, між судном, яке проводиться, і судном, на якому перебуває лоцман, повинно бути забезпечено надійний зв'язок. 4.5. На період лоцманського проведення капітан судна зобов'язаний безоплатно надавати лоцману і лоцману-стажисту окреме приміщення і харчування на рівні з особами командного складу. 4.6. Якщо капітаном судна або морським агентом заявка на надання лоцманських послуг подана та підтверджена в строки, зазначені в обов'язковій постанові по порту, правилах плавання у відповідній зоні або в договорі на надання лоцманських послуг, і судно прибуло до місця приймання лоцмана або готове до виходу в море у зазначений у заявці час, лоцман (лоцмани) повинен (повинні) прибути на судно в обумовлений час. У разі неможливості прибуття лоцмана в зазначений час лоцманське підприємство повідомляє капітана судна про інший час і місце прибуття лоцмана. Якщо судно не прибуло до місця приймання лоцмана в зазначений у заявці капітана судна або морського агента час, лоцман може бути направлений на інше судно. Судну, що запізнилось, лоцман надається в порядку почерговості. 4.7. У зв'язку з надзвичайними обставинами, що загрожують життю і здоров'ю екіпажу і/або пасажирів судна, безпеці судна, береговим спорудам, і/або при виникненні небезпеки для навколишнього природного середовища лоцман відповідно до заявки на надання лоцманських послуг направляється на судно за першої нагоди. 4.8. Із суден, що користуються послугами морських лоцманів, справляється лоцманський збір, порядок справляння і розмір якого встановлюються відповідно до закону. Лоцманський збір справляється й за лоцманське проведення, що здійснюється методом лідирування, а також у випадках, коли один лоцман здійснює проведення декількох суден, що прямують одне за одним. 4.9. Лоцманські послуги надаються на підставі двостороннього договору між капітаном судна або морським агентом, що виступає від імені судновласника (фрахтувальника або оператора), з однієї сторони, і лоцманським підприємством, що надає ці послуги, з іншої сторони. 4.10. Лоцманська квитанція заповнюється і підписується капітаном судна та є документом, що підтверджує факт надання лоцманських послуг. У квитанцію капітан судна вносить відомості, які визначені у формі лоцманської квитанції (додаток 1). Капітан судна в разі необхідності вносить зауваження щодо лоцманського проведення. Внесені у квитанцію відомості та зауваження капітан судна засвідчує своїм підписом та печаткою судна. 4.11. Зобов'язання судновласника (фрахтувальника або оператора) і капітана судна щодо сплати лоцманського збору, окремої винагороди і штрафів, установлених відповідно до чинного законодавства, можуть здійснюватись морським агентом. Останній повинен перебувати в договірних відносинах з лоцманським підприємством, яке надало ці послуги. 4.12. Капітан судна або морський агент, який викликав лоцмана і після його прибуття відмовився від лоцманських послуг, зобов'язаний сплатити повністю лоцманський збір за проведення судна, для якого був викликаний лоцман. 4.13. Якщо лоцман затримується на судні більше двох годин через необхідність довантаження чи розвантаження судна, несправність суднових механізмів, перебування судна в карантині та інші обставини, якщо вони не викликані діями непереборної сили, капітан судна зобов'язаний підписати лоцманську квитанцію, вказати на зворотній стороні лоцманської квитанції причину затримки лоцмана на судні та сплатити лоцманському підприємству окрему винагороду в розмірі, встановленому відповідно до статті 106 Кодексу торговельного мореплавства України. 4.14. У випадках, передбачених пунктом 4.13 цього розділу, після закінчення двох годин затримки лоцмана на лоцманській станції або на борту судна лоцманське підприємство може відкликати лоцмана з лоцманської станції або з борту судна (якщо судно поставлене на якір, відшвартоване в безпечне місце або виведене в море). У таких випадках заявка вважається скасованою і повинна бути подана знову. 4.15. Якщо лоцман і лоцман-стажист вивезені судном, яке вони проводили за межі обслуговуваного ними району, капітан судна зобов'язаний відшкодувати витрати на їх повернення до місця служби (проїзд, добові, проживання в готелі) і, крім того, виплатити винагороду, передбачену статтею 107 Кодексу торговельного мореплавства України, за кожну добу перебування їх за межами району лоцманського проведення. 4.16. Лоцманське підприємство може не надавати лоцманських послуг судну, яким не оплачено лоцманський збір за попереднє лоцманське проведення. 4.17. Лоцманський збір, окремі винагороди і штрафи, передбачені цим Положенням, стягуються лоцманськими підприємствами і включаються в їх дохід. V. Взаємовідносини лоцмана і капітана судна 5.1. Лоцман, який прибув на судно, зобов'язаний пред'явити капітану судна посвідчення морського лоцмана і вручити лоцманську квитанцію. 5.2. Після прибуття лоцмана на борт капітан судна повинен пред'явити лоцману стандартну лоцманську картку з даними про судно і його маневрові характеристики і заповнити лоцманську квитанцію. Капітан судна повинен повідомити лоцмана про особливості в управлінні свого судна, будь-які відомі йому обмеження і/або несправності навігаційного устаткування, двигунів, суднових пристроїв, обмеження суднового персоналу, що можуть впливати на безпеку плавання, маневрування, швартовних операцій. 5.3. Якщо лоцман, який прибув на судно, виявив, що це судно становить загрозу для безпеки судноплавства і/або навколишнього природного середовища, він зобов'язаний негайно повідомити про це капітана відповідного морського порту (службу капітана морського порту) для вжиття ними необхідних заходів. 5.4. Лоцман повинен інформувати капітана судна про маршрут переходу, особливі умови плавання, зокрема: стан погодних умов; глибини; наявність течій; очікуваний рух інших суден; місця, де можливо безпечно стати на якір; відомості про причал, до якого прямує судно; схему швартування; характеристику та кількість буксирів, що залучені для забезпечення переходу і/або швартування. Для обміну інформацією з капітаном лоцман може використовувати інформаційну картку (форму), розроблену з урахуванням місцевих умов лоцманським підприємством, що здійснює лоцманське обслуговування в конкретному порту і/або районі лоцманського проведення. Надання інформації в цій інформаційній картці (формі) повинно бути простим для розуміння. Використання інформаційної картки (форми) не замінює усного обміну інформацією між лоцманом і капітаном. 5.5. У процесі лоцманського проведення капітан і лоцман повинні постійно обмінюватися інформацією про умови плавання, місцеві умови, особливості судна, будь-які інші умови, що можуть вплинути на виконання лоцманського проведення судна. 5.6. Присутність на судні лоцмана не звільняє капітана судна від відповідальності за управління судном. Лоцман дає рекомендації капітану при плаванні судна в районі лоцманського проведення. Використовуючи знання правил плавання в районі лоцманського проведення судна, враховуючи навігаційно-гідрографічні, гідрометеорологічні, інші умови та місцеві особливості району лоцманського проведення, а також вплив цих умов на плавання судна, практичний досвід плавання в даному районі, лоцман надає допомогу капітану судна в оцінці навігаційної обстановки та управлінні судном. Усі накази кермовому і в машинне відділення капітан судна віддає особисто. Якщо для прискорення маневру капітан судна дозволяє лоцману віддавати накази кермовому, такі накази вважаються виконаними за наказом капітана судна. У випадках залишення капітаном судна командного містка він зобов'язаний назвати лоцману особу, відповідальну за управління судном у його відсутність. 5.7. У випадку, коли це необхідно для забезпечення безпеки судноплавства, запобігання аварійним морським подіям, захисту навколишнього природного середовища та людського життя, лоцман має право призупинити лоцманське проведення судна. Про призупинення лоцманського проведення лоцман повинен, за можливості негайно, повідомити про це всіма доступними засобами капітана відповідного морського порту (службу капітана морського порту), а також вимагати внесення запису про це до лоцманської квитанції. 5.8. Лоцман не має права без згоди капітана судна залишити судно раніше, ніж поставить його на якір, відшвартує в безпечне місце, виведе в море або буде замінений іншим лоцманом. Місце приймання/висадки лоцмана може бути зміненим через погодні умови або з інших причин, про що капітан судна повинен бути повідомлений завчасно. 5.9. Під час лоцманського проведення лоцман має право використовувати засоби суднового електрорадіонавігаційного устаткування. 5.10. Якщо у капітана судна виникли сумніви щодо правильності рекомендацій лоцмана, він має право відмовитися від його послуг. При цьому в районі необов'язкового лоцманського проведення він може, а в районі обов'язкового проведення зобов'язаний викликати іншого лоцмана. 5.11. Якщо капітан, прийнявши на судно лоцмана, діє всупереч його рекомендаціям, лоцман має право у присутності третьої особи відмовитися від продовження проведення судна. Лоцман має право вимагати, щоб про це було зроблено запис у судновому журналі і лоцманській квитанції. Лоцман повинен, за можливості негайно, повідомити про це всіма доступними засобами лоцманське підприємство, капітана відповідного морського порту (службу капітана морського порту). Однак і після відмови від проведення судна лоцман зобов'язаний залишатися на капітанському містку, і, якщо капітанові судна будуть потрібні відомості, необхідні для безпечного плавання, він зобов'язаний надати їх. Лоцманський збір у такому разі сплачується у повному розмірі. На вимогу капітана продовжити лоцманське проведення судна лоцман зобов'язаний продовжити проведення судна. VI. Обов'язки лоцманів 6.1. Під час проведення суден лоцман повинен: 1) спостерігати за станом і правильністю огородження фарватеру, станом берегових навігаційних знаків і терміново повідомляти капітану морського порту (службу капітана морського порту) про будь-які зміни на фарватері і про аварійні морські події із суднами, які він проводить; 2) вказати капітану судна, яке він проводить, на виявлені порушення правил судноплавства, обов'язкової постанови по порту та інших правил, вимагати усунення помічених порушень, а в разі невиконання капітаном судна цих або інших законних вимог лоцмана негайно повідомити про це капітана морського порту (службу капітана морського порту); 3) спостерігати, щоб судна, що проводяться, дотримувалися санітарних правил, правил з попередження забруднення навколишнього природного середовища; 4) вживати всіх можливих заходів для надання допомоги у випадку аварії із судном або нещасного випадку з людьми в районі лоцманського проведення. 6.2. При виконанні службових обов'язків лоцману забороняється перебувати в стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин. Лоцманське підприємство у разі виникнення сумніву щодо вживання лоцманом алкогольних напоїв та/або будь-яких наркотичних чи токсичних речовин має право відповідно до трудового законодавства вимагати, а лоцман зобов'язаний пройти відповідну медичну експертизу в установленому законодавством порядку. 6.3. Лоцман, який почуває фізичне нездужання внаслідок нездоров'я та/або втоми, що може перешкоджати належному виконанню ним своїх обов'язків, не повинен приступати до лоцманського проведення судна і зобов'язаний повідомити про це керівництво лоцманського підприємства. VII. Вимоги до лоцмана та кандидата на посаду лоцмана 7.1. Кандидатами на посаду лоцмана можуть бути тільки громадяни України, які мають: чинний в Україні диплом судноводія; чинний в Україні диплом капітана далекого плавання, або капітана малого плавання, або штурмана далекого плавання; документально підтверджений стаж роботи на посаді капітана судна не менше 12 місяців або на посаді старшого помічника капітана судна не менше 24 місяців на суднах валовою місткістю 500 регістрових тонн і більше; висновок відповідної медичної комісії про придатність до роботи за професією «Лоцман морський»; рівень знань англійської мови в обсязі, необхідному для здійснення лоцманської діяльності. 7.2. Оцінку кваліфікації, підготовки кандидатів у лоцмани, лоцманів, перепідготовки лоцманів, присвоєння кваліфікаційних категорій здійснюють Державні кваліфікаційні комісії (далі - кваліфікаційні комісії), що створюються Мінінфраструктури України. 7.3. До складу кваліфікаційних комісій включаються уповноважені представники Мінінфраструктури України та Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, капітани відповідних морських портів, найбільш досвідчені лоцмани лоцманських підприємств, що надають лоцманські послуги в даному районі лоцманського проведення. {Пункт 7.3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016} 7.4. Результати здачі іспитів лоцмана-стажиста або лоцмана оформлюються протоколом, що підписується кожним членом кваліфікаційної комісії. Рішення кваліфікаційної комісії приймаються відкритим голосуванням за відсутності особи. Здача іспитів проводиться за наявності не менш 2/3 кількості затвердженого складу кваліфікаційної комісії. 7.5. Кандидат на посаду лоцмана, який відповідає вимогам, визначеним цим Положенням, приймається на роботу в лоцманське підприємство як лоцман-стажист на строк не більше одного року. За цей час лоцман-стажист повинен пройти теоретичне навчання та тренажерну підготовку у тренажерному центрі, що належить до сфери управління Мінінфраструктури України та уповноважений ним на здійснення підготовки і перепідготовки лоцманів і лоцманів-операторів служб регулювання руху суден (далі - тренажерний центр), а також практичне стажування в районі лоцманського проведення під керівництвом досвідчених лоцманів 1-го класу. 7.6. Лоцманам за рішенням кваліфікаційної комісії присвоюються такі кваліфікаційні категорії: морський лоцман 2-го класу; морський лоцман 1-го класу. 7.7. Лоцман-стажист - кандидат у лоцмани 2-го класу повинен мати: чинний в Україні диплом судноводія; чинний в Україні диплом капітана далекого плавання, або капітана малого плавання, або штурмана далекого плавання; висновок відповідної медичної комісії про придатність до роботи за професією «Лоцман морський»; документ, який підтверджує успішне проходження ним теоретичного навчання та тренажерної підготовки в тренажерному центрі; документ, який підтверджує успішне проходження ним практичного стажування; подання лоцманського підприємства до кваліфікаційної комісії. 7.8. Присвоєння кваліфікаційної категорії морського лоцмана 2-го класу лоцману-стажисту проводиться кваліфікаційною комісією на підставі результатів перевірки знань та здачі іспитів, подання лоцманського підприємства та інших документів, зазначених у пункті 7.7 цього розділу. 7.9. Морський лоцман 2-го класу - кандидат у морські лоцмани 1-го класу повинен мати: чинний в Україні диплом судноводія; висновок відповідної медичної комісії про придатність до роботи за професією «Лоцман морський»; документально підтверджений стаж безаварійної роботи морським лоцманом 2-го класу не менше ніж 5 років; документ, який підтверджує успішне проходження ним теоретичного навчання та тренажерної підготовки у тренажерному центрі; документ, який підтверджує успішне проходження ним практичного стажування; подання лоцманського підприємства до кваліфікаційної комісії. 7.10. Морському лоцману 2-го класу присвоєння кваліфікаційної категорії морського лоцмана 1-го класу здійснюється кваліфікаційною комісією на підставі результатів перевірки знань та здачі іспитів, подання лоцманського підприємства та інших документів, зазначених у пункті 7.9 цього розділу. 7.11. За поданням лоцманського підприємства з урахуванням досвіду й стажу роботи та знання району лоцманського проведення кваліфікаційна категорія морського лоцмана 1-го класу може бути присвоєна морському лоцману 2-го класу, який не має п'ятирічного стажу роботи морським лоцманом 2-го класу. 7.12. Для морських лоцманів 1-го і 2-го класів за рішенням кваліфікаційної комісії з урахуванням навігаційних умов районів лоцманського проведення, типів і розмірів суден встановлюються обмеження за типами, тоннажем і розмірами суден, для обслуговування яких вони можуть бути допущені, про що зазначається у посвідченні морського лоцмана. Лоцман повинен виконувати свої функції та здійснювати лоцманське проведення суден з урахуванням обмежень, встановлених в абзаці першому цього пункту та вказаних у посвідченні морського лоцмана. 7.13. Лоцман повинен знати: норми міжнародного морського права і законодавства України, якими встановлені вимоги щодо забезпечення безпеки мореплавства, запобігання аварійним морським подіям, захисту людського життя на морі та навколишнього природного середовища, у частині, що стосується функцій та обов'язків лоцмана; район лоцманського проведення, правила плавання і лоцманського проведення суден та обов'язкові постанови по морському порту, які діють у районі лоцманського проведення; вимоги з організації штурманської служби на суднах, методи та способи вирішення завдань судноводіння; методи та способи лоцманського проведення з використанням технічних засобів судноводіння та з урахуванням особливостей району лоцманського проведення; системи навігаційних огороджень, які використовуються в районі лоцманського проведення; характеристики і сектори видимості маяків, а також туманні сигнали, радіолокаційні орієнтири, радіолокаційні маяки-відповідачі, системи управління рухом суден, навігаційні засоби та системи, що діють у районі лоцманського проведення; найменування, місцезнаходження і характеристики плавучих маяків, буїв, сигнальних вогнів, знаків, споруд та інших примітних об'єктів району лоцманського проведення; найменування і характеристики каналів, мілин і мисів районів лоцманського проведення; рекомендовані курси (шляхи) і відстані району лоцманського проведення; системи розділення руху суден, схеми судноплавства в районі лоцманського проведення; глибини в районі лоцманського проведення з урахуванням припливно-відливних явищ; напрямки і швидкість течій, висоту та тривалість припливів, а також правила застосування таблиць припливів району лоцманського проведення; якірні стоянки в районі лоцманського проведення; наявні в районі лоцманського проведення мости, їх обладнання та сигнальні пристрої; порядок використання та обмеження на використання радіолокатора і систем автоматичної радіолокаційної прокладки; засоби зв'язку і сигналізації, способи отримання та використання навігаційної інформації; наявні в районі лоцманського проведення системи передачі радіонавігаційних попереджень, обсяги і строки передачі інформації; особливості проведення суден, які перевозять небезпечні вантажі; маневрові якості суден, проведення яких передбачається здійснювати, недоліки та обмеження, властиві різним системам рушіїв та рульових пристроїв; фактори, що впливають на керованість судна (вітер, течія, запас глибини під кілем, характер дна, берега, взаємодія суден тощо); будь-які інші знання відносно навігаційних, гідрографічних, метеорологічних та інших умов і особливостей плавання в районі лоцманського проведення; зміни навігаційної обстановки; технічні характеристики наявних у районі лоцманського проведення криголамів, буксирів і способи їх використання при проході вузькостей, роботі на обмежених акваторіях, руху в каналі та при швартовних операціях; характерні обставини та причини навігаційної аварійності в районі лоцманського проведення; українську, російську та англійську мови в обсязі, необхідному для здійснення лоцманської діяльності. 7.14. Лоцман повинен уміти: застосовувати професійні знання та досвід при здійсненні лоцманського проведення; взаємодіяти з буксирами при здійсненні всіх видів буксирних і швартовних операцій, що застосовуються в районі лоцманського проведення; взаємодіяти зі службою регулювання руху суден для здійснення лоцманського проведення в районі лоцманського проведення. 7.15. Адміністрація судноплавства на підставі протоколу кваліфікаційної комісії приймає рішення щодо видачі посвідчення морського лоцмана (додаток 2). У посвідченні морського лоцмана зазначаються реєстраційний номер посвідчення, прізвище, ім'я та по батькові лоцмана, кваліфікаційна категорія, яку йому присвоєно, район (райони) лоцманського проведення, у якому (яких) лоцман може надавати послуги, а також будь-які обмеження щодо типів і розмірів суден, для проведення яких він допущений, дата видачі посвідчення та проставляється підпис Голови Адміністрації судноплавства, що засвідчується печаткою Адміністрації судноплавства. Посвідчення морського лоцмана заповнюється українською та англійською мовами. 7.16. За поданням лоцманського підприємства, та/або капітана відповідного морського порту, та/або Адміністрації судноплавства дію посвідчення морського лоцмана може бути призупинено на строк до одного року у випадках: порушення лоцманом обов'язків, визначених розділом VI цього Положення; недотримання лоцманом правил плавання у відповідній зоні та обов'язкових постанов по порту; якщо лоцман не працював у районі лоцманського проведення три місяці і більше (у тому числі через хворобу). 7.17. Рішення про призупинення дії посвідчення морського лоцмана приймається Адміністрацією судноплавства на підставі протоколу кваліфікаційної комісії. Це рішення доводиться до відома лоцманського підприємства та капітана відповідного морського порту. На час призупинення дії посвідчення морського лоцмана лоцман відстороняється від виконання своїх обов'язків. 7.18. У випадку призупинення дії посвідчення морського лоцмана з підстав, зазначених у пункті 7.16 цього розділу, лоцман за поданням лоцманського підприємства в строк не більше одного року з дати такого призупинення повинен підтвердити відповідність вимогам кваліфікаційної категорії. Підтвердження кваліфікаційної категорії здійснюється шляхом позачергового проходження лоцманом теоретичного навчання та тренажерної перепідготовки у тренажерному центрі та здачі іспитів кваліфікаційній комісії. У випадку призупинення дії посвідчення морського лоцмана через хворобу кваліфікаційній комісії подається також висновок відповідної медичної комісії про придатність до роботи за професією «Лоцман морський». Дія посвідчення морського лоцмана в такому разі може бути відновлена або видане нове посвідчення морського лоцмана в разі закінчення його строку дії. 7.19. Не менше одного разу на три роки лоцман повинен підтвердити відповідність вимогам присвоєної йому кваліфікаційної категорії. Підтвердження кваліфікаційної категорії здійснюється шляхом проходження лоцманом теоретичного навчання та тренажерної перепідготовки у тренажерному центрі та здачі іспитів кваліфікаційній комісії. 7.20. У випадку звільнення лоцмана з підстав та в порядку, передбачених Кодексом законів про працю України, посвідчення морського лоцмана підлягає поверненню лоцманському підприємству та є анульованим з дня такого звільнення. Інформація про звільнення лоцмана та реєстраційний номер анульованого посвідчення направляється лоцманським підприємством Адміністрації судноплавства, кваліфікаційній комісії та капітану відповідного морського порту. 7.21. Режим робочого часу лоцманів установлюється лоцманським підприємством відповідно до чинного законодавства і з урахуванням особливостей роботи в конкретному районі лоцманського проведення. 7.22. Лоцманські підприємства здійснюють добровільне страхування лоцманів від нещасних випадків при виконанні ними своїх службових обов'язків у порядку, встановленому чинним законодавством. Директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту В.В. Севрюков Додаток 1 до Положення про морських лоцманів Найменування лоцманського підприємства ЛОЦМАНСЬКА КВИТАНЦІЯ PILOT'S BILL Прізвище лоцмана Pilot's name ______________________________________________________ Назва судна Ship's name ______________________________________________________ Номер IMO IMO number ____________________ Радіопозивні Call Sign ____________________ Прапор Flag ______________________ Порт реєстрації Port of registry ___________________ Тип судна Ship's type ______________________ Осадка судна: Draught of the vessel: ___________ носом Forward ________ кормою Aft ________ Розміри судна: Vessel's dimensions: найбільша довжина Length overall ________________ найбільша ширина Breadth moulded _______________ висота борту Depth moulded _____________ Регістровий тоннаж: Register tonnage: нетто Nett ______________ брутто Gross _____________ Останній порт заходу Last port of call ______________ Порт призначення Port of destination ___________ Вид і кількість вантажу Kind & quantity of cargo _____________ Вантаж на верхній палубі (так/ні) Deck cargo (yes/no) ___________ Судновласник Owner ________________________________________________________ Морський агент Ship's agent ____________________________________________________ Лоцман прибув: Pilot embarked: дата date ______________ час time ____________ Лоцман вибув: Pilot disembarked: дата date ______________ час time ____________ Судно проведене (від/до) Vessel piloted (from/to) ________________________ морських миль nautical miles _______ Буксири Tugs used ______________________________________________________ Послуги СРРС V.T.S. used ____________________________________________________ Прізвище і підпис капітана Master's name & signature _________________________________________ Суднова печатка Ship's stamp Дата Date _______________________ Зворотний бік лоцманської квитанції Особливі відмітки Remarks _______________________________________________________ _______________________________________________________________ Прізвище і підпис капітана Master's name & signature __________________________________________ Суднова печатка Ship's stamp Дата Date _______________________ Додаток 2 до Положення про морських лоцманів ЗРАЗОК посвідчення морського лоцмана Лицьовий бік Державний Герб України ПОСВІДЧЕННЯ МОРСЬКОГО ЛОЦМАНА MARITIME PILOT'S CERTIFICATE Внутрішній бік Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Посвідчення № _______ Видане громадянину України ____________________________________ про те, що йому присвоєна кваліфікація морського лоцмана _____ класу і він може виконувати обов'язки лоцмана в районі: ____________________________________ (район лоцманського проведення) на суднах ____________________________ (обмеження за типами, тоннажем і розмірами) Голова (прізвище, ініціали та підпис) State Service for Maritime, Inland Waterway Transport and Shipping of Ukraine Certificate № __________ Hereby is certified that the citizen of Ukraine ____________________________________ is qualified as maritime pilot _____ class and he may carry out pilotage duties at area: ____________________________________ (pilotage area) on ships ______________________________ (ships types, size and tonnage limitation) Service of Ukraine for Transport Safety (name & signature) Печатка Дата видачі _________ Stamp Date of issue _________ {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016, № 354 від 06.08.2018, Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 952 від 20.12.2022}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси