Про затвердження Порядку надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України

Мінінфраструктури; Наказ, Порядок від 08.05.2013 № 294

Про затвердження Порядку надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України

Реєстрація: Мін'юст України від 29.05.2013 № 834/23366

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0834-13

Текст документа від 08.05.2013:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2013  № 294


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2013 р.
за № 834/23366

Про затвердження Порядку надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України

Відповідно до пунктів 3 та 4 частини третьої та частини четвертої статті 19 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України, що додається.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про морські порти України», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті

М.Ю. БродськийГ. СоболевськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
08.05.2013  № 294


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2013 р.
за № 834/23366

ПОРЯДОК
надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення безпеки мореплавства у морських портах України відповідно до рекомендацій Міжнародної морської організації та Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення і маякових служб (далі - МАМС).

1.2. Навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у морському порту - це послуга, пов'язана з організацією безпеки мореплавства в межах акваторії морського порту, що надається суднам відповідно до міжнародних зобов'язань України.

1.3. Картографічне забезпечення мореплавства у морському порту - це послуга, яка виконується згідно з міжнародно-правовими зобов'язаннями України в галузі навігаційного забезпечення безпеки мореплавства.

1.4. Навігаційно-гідрографічне та картографічне забезпечення мореплавства у морських портах організовується і проводиться державною установою "Держгідрографія" (далі - Держгідрографія).

ІІ. Навігаційно-гідрографічне та картографічне забезпечення мореплавства у морських портах України

2.1. Держгідрографія здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства в межах акваторії морського порту шляхом надання таких послуг:

оснащення акваторій морських портів, внутрішніх підхідних каналів, судноплавних каналів береговими і плавучими засобами навігаційного обладнання (далі - ЗНО) та ЗНО на гідротехнічній основі, забезпечення їх безперебійної роботи згідно з установленими режимами роботи відповідно до рекомендацій МАМС;

обслуговування, ремонт і забезпечення дії ЗНО (берегових, плавучих та ЗНО на гідротехнічній основі) загальнодержавного значення, своєчасне встановлення та зняття плавучих ЗНО;

узгодження встановлення окремих спеціальних ЗНО в межах акваторії морського порту, портових пунктах, терміналів, на каналах, які використовуються для плавання і діяльності суден;

виконання промірних робіт в акваторіях портів, на каналах до портів, якірних стоянках, перевантажувальних рейдах та інших частинах портової акваторії - за заявками відповідних адміністрацій;

узгодження проектів навігаційного обладнання при будівництві і реконструкції морських портів, терміналів, каналів, гідротехнічних і підводних споруд, прокладенні трубопроводів і кабельних ліній зв’язку акваторією порту, уведення в дію нових судноплавних каналів.

2.2. Держгідрографія здійснює картографічне забезпечення в межах акваторії морського порту шляхом надання таких послуг:

виконання гідрографічних робіт в межах акваторії морського порту з метою картографування і забезпечення потреб порту, формування і підтримки на сучасному рівні банку даних гідрографічних матеріалів;

складання, видання і підтримка на сучасному рівні морських навігаційних карт у цифровому та паперовому вигляді, а також атласів, альбомів, керівництв і посібників для плавання з урахуванням потреб;

внесення змін до діючих карт і посібників для плавання за результатами розробки нових і зміни діючих встановлених шляхів руху суден і за необхідності здійснення їх гідрографічного вивчення;

розробка проектів судноплавних фарватерів та виконання промірних робіт і площинного відстеження цих фарватерів з метою їх картографування.

2.3. Адміністрація морських портів України, її відокремлені структурні підрозділи щомісяця, до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають інформацію Держгідрографії про судна групи А і Б, які протягом місяця заходили до порту і сплачували маяковий збір.

Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового
транспорту
В.В.Севрюков

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси