Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 09.02.2016 № 359/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 р. за № 200/28330 Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 460/5 від 18.02.2016 № 1657/5 від 10.06.2016 № 2248/5 від 22.07.2016 № 3150/5 від 02.11.2016 № 1827/5 від 12.06.2018 № 4146/5 від 29.12.2018 № 1454/5 від 13.05.2019 № 72/5 від 09.01.2020 № 1307/5 від 01.04.2020 № 1626/5 від 12.05.2020 № 1896/5 від 28.05.2021 № 4655/5 від 24.12.2021 № 836/5 від 03.03.2022 № 3330/5 від 08.08.2022 № 1158/5 від 29.03.2023 № 1692/5 від 05.05.2023 № 2212/5 від 14.06.2023 № 3258/5 від 13.09.2023 № 3265/5 від 14.09.2023} Відповідно до статті 5 та частини шостої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України згідно з переліком, що додається. 3. Установити, що: до доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», під час проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, підготовка та формування правового висновку, рішення державного реєстратора, здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; {Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016, № 1692/5 від 05.05.2023} документи для державної реєстрації в електронній формі подаються після впровадження відповідної технічної можливості на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, або за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; {Абзац третій пункту 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} до доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в частині забезпечення технічної можливості внесення до вказаного реєстру відомостей щодо громадських формувань в обсязі, передбаченому статтею 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», відомості про громадські формування, що мають статус юридичної особи, вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також до Єдиного реєстру громадських формувань чи Реєстру громадських об'єднань. У разі коли громадськими формуваннями є формування, що не мають статусу юридичної особи, відомості про такі громадські формування вносяться до Єдиного реєстру громадських формувань чи Реєстру громадських об'єднань; {Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} ведення обліку політичних партій, їх структурних утворень забезпечує Міністерство юстиції України та його територіальні органи в межах компетенції, визначеної законом. 4. Державному підприємству «Інформаційно-ресурсний центр» (Волошина О.В.) вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу. 5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Перший заступник Міністра Н. Севостьянова ПОГОДЖЕНО: Заступник генерального директора з технічних питань Державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" О.С. Зелів'янський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 р. за № 200/28330 ПОРЯДОК державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи І. Загальні положення 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - державна реєстрація), права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації. 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: заява про державну реєстрацію - документ установленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр); фронт-офіс - центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»; {Абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020} уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації - посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру виключно для цілей прийняття та повернення документів для державної реєстрації, а у випадку державної реєстрації громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, - посадова особа Міністерства юстиції України та його територіальних органів в межах повноважень, визначених Законом. {Абзац четвертий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі та Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги». {Абзац п'ятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018} 3. Державна реєстрація проводиться державною мовою. 4. Державна реєстрація проводиться у строки, встановлені Законом. 5. Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи. {Абзац перший пункту 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020} Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців на підставі документів, поданих у паперовій та електронній формі, а також державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місцезнаходження. {Абзац пункту 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020} Державна реєстрація припинення юридичної особи шляхом її ліквідації за спрощеною процедурою проводиться державним реєстратором суб'єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи такої юридичної особи в паперовій формі, або у разі звернення будь-якої особи - державним реєстратором іншого суб'єкта державної реєстрації, який має повноваження на проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи. {Абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} {Абзац четвертий пункту 5 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} {Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} 6. Державна реєстрація проводиться на підставі: документів, що подаються заявником для державної реєстрації; судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»; рішень, прийнятих Міністерством юстиції України, його територіальними органами відповідно до статті 34 Закону; {Абзац четвертий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} шляхом внесення державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор) відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до Закону. {Абзац п'ятий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} За даними Єдиного державного реєстру державний реєстратор проводить державну реєстрацію втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу; державну реєстрацію припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації. {Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} 7. Результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, а також рішення, прийняті у випадку проведення реєстраційних дій щодо громадських формувань, їх символіки, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщуються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – портал електронних сервісів) або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, для доступу до них заявника шляхом їх пошуку за кодом доступу з метою перегляду, копіювання та друку. {Абзац перший пункту 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1896/5 від 28.05.2021} Рішення повинно містити: дату: число, місяць, рік; прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) державного реєстратора; {Абзац четвертий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630. У разі подання заяви для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, додатково зазначається вид (перелік) таких змін; {Абзац п'ятий пункту 7 розділу І в редакції Наказів Міністерства юстиції № 4146/5 від 29.12.2018, № 3330/5 від 08.08.2022} повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника; {Абзац шостий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} найменування громадського формування; прийняте державним реєстратором рішення; підпис державного реєстратора. {Пункт 7 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} 8. Датою отримання заявником відомостей про результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, рішень державного реєстратора вважається дата розміщення таких відомостей, рішень на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. {Пункт 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1896/5 від 28.05.2021} II. Загальні засади проведення державної реєстрації 1. Державна реєстрація проводиться на підставі документів, поданих заявником, шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації, нотаріуса. {Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020} Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі. {Абзац другий пункту 1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020, № 1307/5 від 01.04.2020} У паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. {Абзац четвертий пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1307/5 від 01.04.2020} 2. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам, установленим Законом. Зміни до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляються шляхом викладення його в новій редакції. Для державної реєстрації символіки подаються зображення та опис символіки у паперовій та електронній (файл zip архіву) формах. Зображення символіки має містити повне або скорочене найменування громадського формування. Опис символіки має містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки та відповідати їх зображенню. {Абзац третій пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1454/5 від 13.05.2019} 3. Державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації приймають заяву та документи в паперовій формі за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, примірник якого в день надходження заяви та документів у спосіб, відповідно до якого були подані документи, видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. {Абзац перший пункту 3 розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1896/5 від 28.05.2021} За бажанням заявника державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формують та роздруковують заяву про державну реєстрацію, на якій заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній. Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі. {Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} 4. Реєстрація заяв в Єдиному державному реєстрі проводиться в порядку черговості їх надходження. У разі якщо під час розгляду заяви та документів для державної реєстрації державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі інших пакетів документів для державної реєстрації щодо цього самого суб'єкта, наступний пакет документів розглядається після проведення державної реєстрації чи відмови в такій реєстрації на підставі заяви та документів, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі раніше. {Пункт 4 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4146/5 від 29.12.2018} 5. Під час прийняття у паперовій формі документів для державної реєстрації, що подаються особисто заявником, державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації встановлюють особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». {Абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020} У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства. {Абзац другий пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020} У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування при виконанні посадових обов'язків, документом, що посвідчує такого заявника, є службове посвідчення. У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. {Абзац четвертий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020, № 3330/5 від 08.08.2022} {Абзац п'ятий пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020} {Пункт 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} 6. Під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації інформують заявника про те, що персональні дані заявника чи інших осіб, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації, використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру, у тому числі розміщення у випадках, передбачених законодавством, на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. {Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016, № 1896/5 від 28.05.2021} 7. Під час проведення реєстраційних дій державний реєстратор у випадках, передбачених законодавством, обов'язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, чи у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів. {Розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} 8. У випадках та порядку, визначених Законом, державний реєстратор здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності фізичних та юридичних осіб, перевіряє повноваження представника. {Розділ II доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} 9. З поданих для державної реєстрації документів державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації виготовляють їх скановані копії з роздільною здатністю не нижче 150 dpi та зберігають у форматі PDF, які долучаються до заяви, зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі. Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. На скановані копії документів накладається кваліфікований електронний підпис відповідного державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрації, що їх виготовили. Скановані копії документів мають бути придатні для сприйняття їх змісту. За відповідність сканованих копій документів документам у паперовій формі відповідає особа, що їх виготовила. {Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} 10. Державний реєстратор у строки, визначені законом, здійснює перевірку зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації. {Пункт 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} {Пункт 11 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} {Пункт 12 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} {Пункт 13 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} 11. Державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону, у тому числі у зв'язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 7, 16 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», а також у разі подання для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в частині відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності, відомостей про того самого кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності на підставі тих самих документів, за результатами перевірки яких відомості про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності були виключені з Єдиного державного реєстру як неактуальні, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб'єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації. {Абзац перший пункту розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1896/5 від 28.05.2021, № 4655/5 від 24.12.2021, № 3265/5 від 14.09.2023} {Абзац другий пункту 14 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 4655/5 від 24.12.2021} У разі відмови у державній реєстрації у зв'язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 7, 16 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», державний реєстратор протягом трьох робочих днів з дня формування повідомлення про відмову надсилає до Міністерства юстиції України копію такого повідомлення. {Пункт 11 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} {Пункт 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2212/5 від 14.06.2023} 12. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, зберігаються суб'єктом державної реєстрації, державним реєстратором якого розглядалися такі документи, або нотаріусом, яким розглядалися такі документи, протягом трьох років. У разі звернення заявника у межах строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) йому за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення. Відомості про повернення документів вносяться до Єдиного державного реєстру. {Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} 13. За відсутності підстав для відмови в державній реєстрації державний реєстратор приймає рішення у випадку проведення реєстраційної дії щодо громадського формування, його символіки, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання та проводить реєстраційну дію, у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди, шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. {Абзац перший пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} Державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру присвоює ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України у разі проведення: державної реєстрації створення юридичної особи (крім перетворення за винятком центральних органів виконавчої влади); державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо у даної юридичної особи відсутній такий код; державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи; державної реєстрації (акредитації) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації. {Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} 14. Під час внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України чи паспортного документа іноземця щодо фізичної особи програмними засобами Єдиного державного реєстру формується унікальний ідентифікатор. Унікальний ідентифікатор - набір символів, що генеруються шляхом перетворення сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та серію і номер паспорта громадянина України, або сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та паспортний документ іноземця в унікальне значення за визначеним алгоритмом. Унікальний ідентифікатор формується щодо: фізичної особи - підприємця; керівника юридичної особи; особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо; засновника (учасника) юридичної особи; {Абзац сьомий пункту розділу II в редакції Наказів Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020, № 3330/5 від 08.08.2022} кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. {Абзац восьмий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020} Алгоритм формування унікального ідентифікатора визначається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру. Унікальний ідентифікатор зберігається в Єдиному державному реєстрі та призначений для надання відомостей з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру з метою обробки та перетворення відкритих відомостей Єдиного державного реєстру для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами. {Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1454/5 від 13.05.2019} 15. За результатом проведеної державної реєстрації державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день проведення державної реєстрації. {Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020, № 1896/5 від 28.05.2021} У разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі за результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника виписка з Єдиного державного реєстру надається у паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 x 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставленням підпису та печатки державного реєстратора, яким сформовано виписку, або печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку якщо державним реєстратором є нотаріус). {Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} 16. У разі виявлення державним реєстратором фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів територіальний орган Міністерства юстиції України за місцезнаходженням відповідної юридичної особи шляхом направлення відповідного листа. Положення абзацу першого цього пункту не застосовуються державними реєстраторами, що є посадовими особами Міністерства юстиції України, його територіальних органів. {Абзац другий пункту 16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3258/5 від 13.09.2023} У разі виявлення державним реєстратором, крім державного реєстратора, що є посадовою особою Міністерства юстиції України, фактів, що мають наслідком притягнення до відповідальності відповідно до Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів Міністерство юстиції України шляхом направлення відповідного листа. {Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3258/5 від 13.09.2023} {Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020} 17. Документи для державної реєстрації, подані в паперовій формі, долучаються до реєстраційної справи юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця. Суб'єкт державної реєстрації, який провів державну реєстрацію та не наділений повноваженнями із зберігання реєстраційної справи, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для державної реєстрації в паперовій формі, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону. Документи, подані для державної реєстрації в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, а також скановані копії документів, поданих для державної реєстрації в паперовій формі, долучені до відповідної заяви, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі. {Абзац третій пункту 17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} {Пункт 17 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} 18. У разі проведення державної реєстрації нотаріусом усі дії щодо прийняття та видачі відповідно до цього Порядку документів під час такої реєстрації може здійснювати його помічник. {Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} ІII. Особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси 1. Державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, що забезпечують прийняття та видачу відповідно до цього Порядку документів під час державної реєстрації. У разі подання документів для державної реєстрації до фронт-офісу уповноважена особа такого фронт-офісу здійснює усі дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації, передбачені цим Порядком, та здійснення яких покладається на державного реєстратора, уповноважену особу суб'єкта державної реєстрації відповідно до цього Порядку. {Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} 2. Зареєстрована заява та скановані копії документів для державної реєстрації, що долучені до такої заяви, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру передаються уповноваженою особою фронт-офісу на розгляд суб'єкту державної реєстрації. У межах міста Києва заяви можуть передаватися до будь-якої районної у місті Києві державної адміністрації. У разі коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України або його територіальним органом, зареєстрована заява та скановані копії документів для державної реєстрації, що долучені до такої заяви, передаються відповідно до компетенції Міністерству юстиції України чи його територіальному органу за місцезнаходженням громадського формування. {Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} {Пункт 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} 3. Заява та оригінали документів для державної реєстрації, документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, а також інші додаткові документи, подані заявником, на час розгляду їх державним реєстратором зберігаються у фронт-офісі. Державний реєстратор під час розгляду заяви використовує скановані копії документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, що долучені до такої заяви, та за необхідності запитує від відповідного фронт-офісу оригінали таких документів. {Абзац другий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} {Абзац третій пункту 4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2248/5 від 22.07.2016} {Абзац четвертий пункту 4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2248/5 від 22.07.2016} {Пункт 5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} {Пункт 6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} 4. За результатом проведеної державної реєстрації уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону. За результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, надає виписку з Єдиного державного реєстру у паперовій формі з проставленим підписом та печаткою державного реєстратора. У такому випадку суб'єкт державної реєстрації зобов'язаний невідкладно передати фронт-офісу відповідну виписку з Єдиного державного реєстру в паперовій формі з проставленими підписом та печаткою державного реєстратора. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, зберігаються фронт-офісом, що забезпечував прийняття та зберігання таких документів, протягом трьох років. У разі звернення заявника у межах строку, передбаченого абзацом третім цього пункту, документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) йому відповідно до цього Порядку. {Пункт розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} ІV. Особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі 1. Заява в електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри та у випадках, передбачених законом, за умови оплати послуг за державну реєстрацію в повному обсязі. Заява в електронній формі подається заявником з долученням до неї оригіналів документів для державної реєстрації в електронній формі, передбачених законом. У випадку, якщо відповідно до закону для державної реєстрації передбачено подання нотаріально посвідченого документа та/або документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, та/або копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, до заяви долучаються скановані копії таких документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника. {Абзац третій пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1158/5 від 29.03.2023, № 1692/5 від 05.05.2023} 2. Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі мають відповідати вимогам, встановленим Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". 3. Плата за надання адміністративних послуг здійснюється заявником через Інтернет з використанням платіжних систем та/або програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Документ про сплату адміністративного збору не подається, якщо така сплата зафіксована за допомогою програмних засобів зазначеного вебпорталу. 4. Заява в електронній формі реєструється в Єдиному державному реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення з додаванням документів для державної реєстрації, поданих в електронній формі. За результатом реєстрації заяви заявнику надається код доступу до результатів розгляду відповідних документів. 5. Моментом прийняття заяви та документів для державної реєстрації в електронній формі вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі. Реєстрація заяв в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі. 6. Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі. {Розділ IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1307/5 від 01.04.2020} V. Особливості проведення державної реєстрації політичних партій 1. Державна реєстрація політичних партій проводиться на підставі правового висновку за результатами правової експертизи поданих для державної реєстрації документів. 2. Правовий висновок готується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в межах строку розгляду документів для державної реєстрації, встановленого Законом. {Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} 3. Правовий висновок повинен містити: дату: число, місяць, рік; прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) державного реєстратора; {Абзац третій пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630. {Абзац четвертий пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4146/5 від 29.12.2018} У разі подання заяви для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, додатково зазначається вид (перелік) таких змін; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника; {Абзац шостий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} найменування політичної партії; обґрунтування з посиланням на конкретні норми законодавства щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) відповідної політичної партії документів, поданих для державної реєстрації. У разі державної реєстрації створення політичної партії також зазначається кількість підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії. {Абзац восьмий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} У разі невідповідності вимогам Конституції та законів України поданих для державної реєстрації документів у висновку зазначаються відповідні положення законодавства, яким суперечать (з якими не узгоджуються) подані для державної реєстрації документи та/або норми статуту (положення), які порушені при прийнятті політичною партією відповідних рішень. Правовий висновок підписується державним реєстратором та після проходження процедури візування в установленому законодавством порядку подається на затвердження Міністру юстиції України або його заступнику відповідно до розподілу повноважень. 4. Правовий висновок в межах повноважень, визначених Законом, затверджується Міністром юстиції України або його заступником відповідно до розподілу повноважень шляхом його підписання. {Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} 5. Державний реєстратор виготовляє скановану копію затвердженого правового висновку, яка долучається до документів, поданих для державної реєстрації, що містяться у Єдиному державному реєстрі. {Пункт 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023} 6. На підставі затвердженого правового висновку державний реєстратор приймає рішення про проведення державної реєстрації або про відмову в такій реєстрації, яке формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в електронній формі, та підписує його. {Абзац другий пункту 6 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3330/5 від 08.08.2022} 7. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день проведення державної реєстрації. {Абзац перший пункту 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1896/5 від 28.05.2021} У разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі за результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника виписка з Єдиного державного реєстру надається у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора. 8. Припинення діяльності політичної партії на підставі судового рішення не потребує підготовки правового висновку. {Пункт 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4146/5 від 29.12.2018} {Розділ V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016} Директор Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин О.М. Ференс Додаток до наказу Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5 ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України, що втратили чинність 1. Наказ Міністерства юстиції України від 08 червня 1998 року № 35/5 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 1998 року за № 369/2809 (зі змінами). 2. Наказ Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000 року № 34/5 «Про затвердження Порядку реєстрації статуту Фонду соціального страхування України і статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2000 року за № 552/4773 (зі змінами). 3. Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 року № 117/5 «Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об'єднання профспілок», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2003 року за № 841/8162. 4. Наказ Міністерства юстиції України від 02 серпня 2004 року № 75/5 «Про затвердження зразка свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 956/9555. 5. Наказ Міністерства юстиції України від 22 березня 2006 року № 18/5 «Щодо державної реєстрації будівельних палат», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 року за № 324/12198. 6. Наказ Міністерства юстиції України від 08 липня 2011 року № 1828/5 «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 855/19593 (зі змінами). 7. Наказ Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2010/5 «Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за № 997/19735 (зі змінами). 8. Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1845/5 «Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об'єднань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2103/22415 (зі змінами). 9. Наказ Міністерства юстиції України від 01 липня 2013 року № 1302/5 «Про затвердження Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за № 1105/23637 (зі змінами).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси