Про публічні закупівлі

Показані 1-20 із 20 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1Для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб)п.1 ст.11
2Закупівля здійснюється відповідно до річного плануст.4
3Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступуп.1 ст.22
4Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколомп.4 ст.11
5Забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Законуп.3 ст.11
6Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неїст.23
7забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Закономп.3 ст.11
8Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступучастина перша статті 22
9Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Закономчастина перша статті 36
10Тендерний комітет або уповноважена особа (особи) забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Закономабзац п'ятий частини третьої статті 11
11Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме оголошення про проведення процедури закупівліабзац перший частини першої статті 10
12Тендерний комітет або уповноважена особа (особи) планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівельабзац перший частини третьої статті 11
13Оприлюднення інформації про закупівлюстаття 10
14Тендерний комітет або уповноважена особа (особи) здійснює інші дії, передбачені цим Закономабзац сьомий частини третьої статті 11
15Голова тендерного комітету призначається замовником, організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функційчастина друга статті 11
16Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади
17Основними функціями Уповноваженого органу на проведення публічних закупівель є: вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель; розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону; аналіз функціонування системи публічних закупівель; узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної; міжнародне співробітництво у сфері закупівель частина 1 статті 8
18Основними функціями Уповноваженого органу на проведення публічних закупівель є: розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону; забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу та інформаційного ресурсу Уповноваженого органу; наповнення інформаційного ресурсу Уповноваженого органу; взаємодія з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель; організація нарад та семінарів з питань закупівель; міжнародне співробітництво у сфері закупівель; розроблення та затвердження: примірної тендерної документації; примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб); порядку визначення предмета закупівлі; порядку розміщення інформації про публічні закупівлі; форм: річного плану закупівель; оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення конкурентного діалогу); реєстру отриманих тендерних пропозицій; протоколу розкриття тендерних пропозицій; протоколу розгляду тендерних пропозицій; повідомлення про намір укласти договір; звіту про результати проведення процедури закупівлі; повідомлення про внесення змін до договору; звіту про виконання договору про закупівлю; звіту про укладені договори; авторизація електронних майданчиків. Уповноважений орган має право здійснювати дії та вживати заходи, передбачені законодавством, для виконання покладених на нього функцій. частина 1 статті 8
19підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель частина 1 статті 8
20Основними функціями Уповноваженого органу є розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону України "Про публічні закупівлі" ч. 1 стаття 8
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси