Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій

НКЦПФР; Рішення, Порядок, Розпорядження, Форма типового документа, Заява від 23.04.2013 № 737

Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій

Реєстрація: Мін'юст України від 28.05.2013 № 822/23354

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0822-13

Текст документа від 16.02.2018:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.04.2013  № 737


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2013 р.
за № 822/23354

Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 276 від 04.03.2014
№ 1455 від 28.10.2014
№ 411 від 12.04.2016
№ 923 від 21.12.2017}

Відповідно до статті 3, пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою встановлення порядку скасування реєстрації випусків акцій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок скасування реєстрації випусків акцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року № 222 «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 березня 1999 року за № 180/3473 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України
О.Г. Осауленко


Протокол засідання Комісії
від 23.04.2013 № 21ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
23.04.2013  № 737


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2013 р.
за № 822/23354

ПОРЯДОК
скасування реєстрації випусків акцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм вчинення дій з метою скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій у разі:

припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації або перетворення, або приєднання до акціонерного товариства, яке є власником акцій товариства, що припиняється, або власником яких є інше товариство, що приєднується (зокрема порядок зупинення обігу акцій; порядок відновлення обігу акцій; порядок скасування реєстрації випусків акцій);

{Абзац другий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

нерозміщення, відмови від розміщення (крім нерозміщення, відмови від розміщення акцій під час створення акціонерних товариств) або незатвердження результатів розміщення акцій;

{Абзац третій пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

затвердження уповноваженим органом банку результатів розміщення акцій, але неможливості здійснити державну реєстрацію змін до статуту у зв’язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{П ункт 1 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

2. Зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій здійснюються відповідно до цього Порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) відповідно до делегованих повноважень, у тому числі в разі, якщо випуск акцій зареєстровано Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим або обласним фінансовим управлінням.

У разі зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та у разі відмови у зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій оформлюються відповідні розпорядження (додатки 1-6, 10).

{Абзац другий пункту 2  розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

{Пу нкт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

3. Реєструвальний орган:

а) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу відповідних документів, зазначених у розділах ІІ - ІV цього Порядку, видає розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій або про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій;

б) повертає у передбачений підпунктом «а» цього пункту строк документи акціонерному товариству без розгляду.

Повідомлення про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій доводиться до товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

{Підпункт "б" пункту 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017 }

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

{Підпункт "б" пункту 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017 }

У разі відмови в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій повертається заявнику.

{Підпункт "б" пункту 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017 }

У разі якщо в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

{Підпункт "б" пункту 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017 }

{Пункт 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

4. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. До закінчення встановленого для розгляду документів строку реєструвальний орган може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих акціонерним товариством для зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій.

5. Відмова в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій складається у разі:

а) невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

б) внесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено цим Порядком;

в) порушення встановленого законодавством порядку припинення акціонерного товариства;

г) виявлення порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства або рішення про затвердження ліквідаційного балансу чи передавального акта.

6. Підставами для повернення акціонерному товариству без розгляду документів, що подані для зупинення обігу акцій, або відновлення обігу акцій, або скасування реєстрації випусків акцій, є:

а) подання документів не в повному обсязі;

б) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

{Розділ I доповнено новим пунктом 6 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

7. За письмовим зверненням акціонерного товариства, отриманим реєструвальним органом до зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій або відмови у зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій, реєструвальний орган повертає всі подані документи на доопрацювання. Після доопрацювання емітент подає документи у загальному порядку.

8. У разі отримання відомостей про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення акціонерного товариства шляхом його ліквідації реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження зазначених відомостей здійснює скасування реєстрації випуску акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 5) (якщо реєстрацію випуску акцій такого товариства не було скасовано раніше) і забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) відомостей про відсутність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства (крім випадку, коли в акціонерного товариства наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

{Пункт 8 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

9. У разі отримання реєструвальним органом інформації про акціонерне товариство, що було:

припинено шляхом ліквідації, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку;

припинено шляхом перетворення, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку, при цьому господарське товариство - правонаступник припинено шляхом ліквідації;

припинено шляхом перетворення, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку, при цьому рішення про припинення було прийнято до 30 квітня 2011 року згідно з Законом України «Про господарські товариства»,

реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює скасування реєстрації випуску акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додатки 5, 10).

При цьому скасування реєстрації випуску акцій здійснюється у разі, якщо інформація про відповідне припинення акціонерного товариства підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про припинення акціонерного товариства.

{Пункт 9 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

10. У разі отримання реєструвальним органом інформації про акціонерне товариство, що припинилося шляхом перетворення, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку (крім випадків, передбачених пунктом 9 цього розділу), реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється у разі, якщо інформація про відповідне припинення акціонерного товариства підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про припинення акціонерного товариства.

{Пункт 10 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

11. У разі отримання реєструвальним органом інформації про визнання акціонерного товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється у разі отримання:

постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (з відміткою про набрання законної сили у разі прийняття відповідної постанови до 19 січня 2013 року) або її копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення суду щодо визнання акціонерного товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

{Розділ I доповнено новим пунктом 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 ; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

12. У разі отримання реєструвальним органом інформації про постановлення судового рішення щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства, реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється у разі отримання:

рішення суду щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства, з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або його копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення суду щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства.

{Розділ I доповнено новим пунктом 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 ; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

13. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва):

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) або розпорядження про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) направлення відповідного розпорядження емітенту (крім випадку видачі розпорядження відповідно до пункту 9 цього розділу).

У разі видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва реєструвальний орган одночасно з таким розпорядженням направляє емітенту довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів акціонерного товариства (крім випадку, коли в акціонерного товариства наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

{Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276  від 04.03.2014 ; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

14. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 14 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

15. Розпорядження про зупинення обігу акцій (додатки 1, 6) містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції (крім спадкування або правонаступництва акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом або у разі, якщо акції входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій.

{Пункт 15 розділу I в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 , № 411 від 12.04.2016 , № 923 від 21.12.2017 }

16. Обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями відповідного випуску здійснюється у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

{Пункт 16 розділу I в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014, № 411 від 12.04.2016 , № 923 від 21.12.2017 }

17. На підставі розпорядження про відновлення обігу акцій здійснюється відновлення обігу акцій відповідного випуску відповідно до законодавства про депозитарну діяльність в Україні, реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

18. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва/тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 18 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

19. У разі відмови в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випусків акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі, крім оригіналу (оригіналів) свідоцтва (свідоцтв) (тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв)) про реєстрацію випуску акцій, який (які) направляється (направляються) акціонерному товариству одночасно з розпорядженням про відмову.

{Пункт 19 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

20. Для зупинення (відновлення) обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Абзац другий пункту 20 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017 }

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1455 від 28.10.2014 ; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

II. Скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом його ліквідації

1. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 7);

{Підпункт "а" пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

б) копію рішення про ліквідацію акціонерного товариства і призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія такого рішення, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності, визначеним Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подається копія такого рішення, оформленого рішенням, розпорядженням, наказом, постановою тощо;

{Абзац пятий підпункту "б" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

{Абзац шостий підпункту "б" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

у разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається копія такої постанови.

У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку додатково подається копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів або єдиним акціонером банку рішення про його ліквідацію додатково подається копія рішення Національного банку України про надання згоди на ліквідацію банку та про відкликання банківської ліцензії, засвідчена підписом ліквідатора і печаткою банку.

{Абзац восьмий підпункту "б" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

У разі прийняття рішення про ліквідацію і призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, додатково подається копія завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності повноважному представнику держави на загальних зборах. Зазначена копія подається у разі якщо особа, визначена у дорученні на представництво, зареєструвалась для участі у загальних зборах акціонерів;

в) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатором) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

{Підпункт "г" пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276  від 04.03.2014 }

ґ) довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатором) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави).

{Підпункт "д" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "е" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "є" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Пункт 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276  від 04.03.2014 }

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства (у разі прийняття відповідного судового рішення - протягом десяти робочих днів після набрання ним законної сили) товариство має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 8);

{Підпункт "а" пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

б) копію рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності подається копія такого рішення;

у разі прийняття відповідного судового рішення подається копія такого рішення з відміткою про набрання законної сили, засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної відмітки - також копія виконавчого документа, засвідчена судом;

{Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

у разі прийняття відповідної постанови Правління Національного банку України подається копія такої постанови.

У разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, додатково подається копія завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності повноважному представнику держави на загальних зборах. Зазначена копія подається у разі, якщо особа, визначена у дорученні на представництво, зареєструвалась для участі у загальних зборах акціонерів;

в) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про скасування рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

{Підпункт "г" пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276  від 04.03.2014 }

ґ) довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави).

{Підпункт "д" пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "е" пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "є" пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

3. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу/схвалення звіту ліквідатора комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) ліквідаційна комісія (ліквідатор) має подати до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

{Абзац перший пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

а) заяву про скасування реєстрації випуску акцій (додаток 9);

{Підпункт "а" пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

б) копію рішення про затвердження ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури), при цьому:

{Абзац перший підпункту "б" пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності, визначеним Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подається копія такого рішення, оформленого рішенням, розпорядженням, наказом, постановою тощо;

у разі прийняття рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження ліквідаційного балансу та звіту уповноваженої особи про завершення ліквідаційної процедури подається копія такого рішення.

У разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, додатково подається копія завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності повноважному представнику держави на загальних зборах. Зазначена копія подається у разі, якщо особа, визначена у дорученні на представництво, зареєструвалась для участі у загальних зборах акціонерів;

в) копію затвердженого ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства/копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);

{Підпункт "в" пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

г) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

ґ) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

{Підпункт "ґ" пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

д) довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);

е) оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій (подається у разі затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом банку, але неможливості здійснити державну реєстрацію змін до статуту у зв’язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);

{Підпункт "е" пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "є" пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "ж" пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "з" пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

є) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

III. Скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення

1. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 7);

{Підпункт "а" пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

б) копію рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зазначене рішення має містити, зокрема:

інформацію про товариство, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства (організаційно-правова форма, найменування, місцезнаходження);

порядок та умови обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) товариства, що створюється шляхом перетворення;

в) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

{Підпункт "г" пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276  від 04.03.2014 }

ґ) копію реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення;

{Підпункт "ґ" пункту 1 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276  від 04.03.2014 , № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "д" пункту 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "е" пункту 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 8);

{Підпункт "а" пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

б) копію рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

в) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів).

{Підпункт "г" пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

{Підпункт "ґ" пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "д" пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "е" пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

3. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

а) заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 9);

{Підпункт "а" пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

б) копію рішення про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

в) копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

г) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

ґ) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

{Підпункт " ґ " пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

д) довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєструвального органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

{Підпункт "д" пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

е) копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;

є) копію рішення засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства, що містить інформацію про особу (осіб), уповноважену(их) на підписання  таких установчих документів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою акціонерного товариства, що припиняється;

{Підпункт "є" пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

ж) засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально копію затверджених установчих документів створюваного товариства-правонаступника, підписаних:

{Абзац перший підпункту "ж" пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням про затвердження установчих документів і обрання (призначення) органів управління, відповідно до вимог законодавства - у разі перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю - правонаступника;

{Абзац другий підпункту "ж" пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

всіма засновниками (учасниками) товариства-правонаступника або їхніми уповноваженими особами, - у разі перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив.

{Абзац підпункту "ж" пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

Всі акціонери (їх правонаступники) акціонерного товариства, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створюваного товариства-правонаступника.

{Абзац підпункту "ж" пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

Установчі документи створюваного товариства-правонаступника повинні містити відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника) станом на день затвердження таких документів.

{Абзац підпункту "ж" пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну;

з) копії реєстрів власників іменних цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій), засвідчені підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складених станом на:

дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску;

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акта,

або копію реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій) акціонерного товариства, що припиняється (припинилось) шляхом перетворення, станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально;

{Підпункт "з" пункту 3 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014, № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "и" пункту 3 розділу III виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "і" пункту 3 розділу III виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "ї" пункту 3 розділу III виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

и) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення;

і) довідку про отримання письмового волевиявлення всіх акціонерів товариства щодо їх згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства, та відповідні підтвердні документи:

рішення уповноваженого органу акціонера - юридичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи або нотаріально;

заяву акціонера - фізичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену нотаріально, або її нотаріально засвідчену копію.

Документи, передбачені цим підпунктом, подаються у разі прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення в командитне товариство.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

IV. Скасування реєстрації випусків акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або інше товариство, що приєднується

1. У разі якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, або іншому акціонерному товариству, що приєднується, належать 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання, такі акції не підлягають конвертації та анулюються шляхом скасування реєстрації їх випуску.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 7);

б) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

в) копію рішення акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, про приєднання іншого(их) акціонерного(их) товариства (товариств), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання.

У разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

г) копію рішення акціонерного товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється (подається у разі, якщо 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється, належать іншому акціонерному товариству, що приєднується).

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів) або відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства) та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

ґ) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

{Підпункт "д" пункту 2 розділу ІV виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "е" пункту 2 розділу ІV виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

3. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 8);

б) копію рішення акціонера товариства про скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

{Підпункт "в" пункту 3 розділу ІV виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "г" пункту 3 розділу ІV виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

4. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

а) заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 9);

б) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

в) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

г) копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

ґ) копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

д) копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

е) копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;

є) довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєструвального органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

{Підпункт "є" пункту 4 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "ж" пункту 4 розділу ІV виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "з" пункту 4 розділу ІV виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Підпункт "и" пункту 4 розділу ІV виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

ж) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання.

{Порядок доповнено новим розділом IV згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

V. Скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з нерозміщенням акцій, відмовою від розміщення або незатвердженням результатів розміщення

1. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення акцій та/або у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, або у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій у день реєстрації звіту про результати розміщення акцій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (додаток 10).

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }

2. Після видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реєструвальний орган здійснює дії, передбачені пунктами 13, 14 розділу І цього Порядку.

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 ; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

{Пункт 3 розділу V виключено на підставі Р ішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. ПапаікаДодаток 1
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій
(пункт 2 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017 }Додаток 2
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №      - ВО

м. _________

«___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                         (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________
                                                                        (найменування емітента)

_____________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на відновлення обігу акцій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відновити обіг акцій ___________________________________________________________
                                                                                                             (найменування емітента)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.
Додаток 3
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №      - С - А

м. _________

«___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування емітента)

____________________________________________________________________________
                                                                     (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідацією/перетворенням акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ____________________________________________
                                                                                                                                  (найменування емітента)

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ________________________________________
                                                                                                                                   (найменування емітента)

_____________________________________________________________________________
                                         (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що його видав)

анулювати.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.
Додаток 4
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №     В

м. _________

«___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                           (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______________ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________
                                                              (найменування емітента цінних паперів)

_____________________________________________________________________________
                                                                    (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на зупинення обігу акцій/відновлення обігу акцій/скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій,

установила:

_____________________________________________________________________________
                                                         (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Враховуючи вищевикладене та на підставі _________________________________________
                                                                                                                             (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ____________________________________________________________________
                                                                        (найменування емітента цінних паперів)

у зупиненні обігу акцій/відновленні обігу акцій/скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.
Додаток 5
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій
(пункт 9 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим Додатком 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 ; і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }


Додаток 6
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій
(пункт 2 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим Додатком 6 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 ; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017 }Додаток 7
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій


Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про зупинення обігу акцій

«___» ____________ 20__ року № _______
          (дата подання заяви)


Повне найменування акціонерного товариства

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження, телефон, факс

 

Розмір статутного капіталу

 

Кількість акцій за типами та класами

 

Номінальна вартість акції

 

Реквізити депозитарію (реєстроутримувача): найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс

 

Інформація щодо державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття відповідного рішення із зазначенням такої частки (за наявності)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


{Додаток 7 і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }Додаток 8
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій


Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № _______
          (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про відновлення обігу акцій

Повне найменування акціонерного товариства

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження, телефон, факс

 

Розмір статутного капіталу

 

Кількість акцій за типами та класами

 

Номінальна вартість акції

 

Реквізити депозитарію (реєстроутримувача): найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс

 

Дата видачі розпорядження про зупинення обігу акцій та номер відповідного розпорядження

 

Інформація щодо державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття відповідного рішення із зазначенням такої частки (за наявності)


___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


{Додаток 8 і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }Додаток 9
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій


Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № _______
          (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску акцій

Повне найменування акціонерного товариства

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження, телефон, факс

 

Розмір статутного капіталу

 

Кількість акцій за типами та класами

 

Номінальна вартість акції

 

Реквізити депозитарію (реєстроутримувача): найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс

 

Дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та реєстраційний номер

 

Дата видачі розпорядження про зупинення обігу акцій та номер відповідного розпорядження

 

Інформація щодо державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття відповідного рішення із зазначенням такої частки (за наявності)


___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


{Додаток 9 і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }


{Додаток 10 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014 }Додаток 10
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій
(пункт 2 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 10 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 411 від 12.04.2016 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси