Про затвердження Порядку ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах

Мінінфраструктури; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Інформація від 17.04.2013 № 226

Про затвердження Порядку ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах

Реєстрація: Мін'юст України від 17.05.2013 № 759/23291

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0759-13

Текст документа від 22.08.2014:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2013  № 226


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2013 р.
за № 759/23291

Про затвердження Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 341 від 24.07.2014}

Відповідно до Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)», статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт», підпункту 26 підпункту 4.2 пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 387, постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 914 «Про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, що додається.

2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

Міністр внутрішніх справ УкраїниЄ.А. Пронченко

В.П. ЦушкоМ.Ю. БродськийВ. Коломієць

В.Ю. ЗахарченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
17.04.2013  № 226


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2013 р.
за № 759/23291

ПОРЯДОК
ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах

І. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

автоматизована система бази даних перевірки та адаптації тахографів до транспортних засобів (далі - база даних) - електронна база даних, що містить відомості про тахографи, встановлені на транспортних засобах, їх адаптацію до таких транспортних засобів, технічне обслуговування (активацію, періодичні перевірки, ремонт), здійснені пунктами сервісу тахографів;

{Пункт 1.1 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобілі, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій (далі - транспортний засіб);

адаптація тахографа до транспортного засобу - оновлення або підтвердження параметрів автомобільного транспортного засобу, що зберігаються у пам'яті тахографа, до яких залежно від типу тахографа належать: ідентифікаційний номер (VIN-код) та номерний знак (цифри та літери, нанесені на номерному знаку, - VRN) автомобільного транспортного засобу, розмір застосованих пневматичних шин, результати визначення константи тахографа «k», характеристичного коефіцієнта автомобільного транспортного засобу «w», ефективного кола шини «l», а також показники часу, пробігу, граничного значення швидкості, на яке налаштований обмежувач швидкості транспортного засобу (за наявності);

активація цифрового тахографа - технічна операція із застосуванням картки майстерні цифрового тахографа, результатом якої є приведення тахографа у стан, що забезпечує виконання ним функцій, передбачених Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі - ЄУТР);

виведення тахографа з експлуатації - процедура, за якою власник транспортного засобу бажає замінити тахограф після того, як пункт сервісу тахографів засвідчить, що тахограф не виконує функції, передбачені ЄУТР та виробником, і не може бути відремонтований;

виробнича база - персонал, який здійснює установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах, а також засоби вимірювальної техніки, устаткування для сервісу тахографів, приміщення, споруди, що на законних підставах використовує пункт сервісу тахографів;

Компетентний орган - Міністерство інфраструктури України;

Контрольний орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування;

контрольний пристрій (тахограф) - обладнання, яке є засобом вимірювальної техніки, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їхніх водіїв;

пункт сервісу тахографів (далі - ПСТ) - спеціально облаштовані виробничі ділянки для надання послуг щодо установлення та технічного обслуговування тахографів суб’єктами господарювання, що виконують передбачені ЄУТР функції майстерні або механіка та внесені до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах (далі - Перелік), затвердженого Компетентним органом;

Робочий орган Компетентного органу - юридична особа, що належить до сфери управління Компетентного органу, уповноважена ним на здійснення функцій з питань виконання ЄУТР та акредитована відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;

технічне обслуговування тахографа - технічні операції з приведення тахографа у робочий стан відповідно до інструкції його виробника, які включають активацію, зчитування даних цифрового тахографа, періодичні перевірки, ремонт, заміну тахографа або пов’язаного з ним устаткування, адаптацію тахографа до транспортного засобу;

установлення тахографа - сукупність операцій з монтажу тахографа на транспортному засобі відповідно до вимог ЄУТР, інструкцій виробника тахографа та транспортного засобу.

1.2. Метою ведення Переліку є створення умов для взаємного визнання результатів діяльності з установлення та технічного обслуговування тахографів між компетентними органами договірних сторін ЄУТР.

1.3. Перелік формується Контрольним органом та у паперовому вигляді передається на затвердження Компетентному органу, який передає зазначений Перелік компетентним органам договірних сторін ЄУТР.

Затверджений Перелік із зазначенням видів робіт, типів тахографів, найменування (прізвища, імені, по батькові) суб’єкта господарювання, даних щодо персоналу, засобів вимірювальної техніки розміщується на офіційному сайті Компетентного органу.

ІІ. Вимоги до ПСТ

2.1. ПСТ повинен мати виробничу базу для установлення та технічного обслуговування тахографів з урахуванням:

марок, моделей, типів (аналогові, цифрові) тахографів, затверджених компетентними органами договірних сторін ЄУТР;

виконуваних видів робіт щодо тахографів.

2.2. Картка майстерні видається лише тим ПСТ, які внесені до Переліку та не мають права на картку підприємства.

2.3. ПСТ повинен мати актуалізований фонд нормативно-правових актів, нормативних, організаційно-методичних, довідкових та інформаційних документів, відповідні інструкції виробників транспортних засобів та тахографів.

2.4. ПСТ забезпечує наявність кваліфікованого персоналу.

Кожен фахівець ПСТ, який виконує роботи з установлення та технічного обслуговування тахографів, повинен мати документ, що підтверджує наявність відповідної підготовки щодо виконання видів робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів. В межах зазначеної підготовки фахівці ПСТ повинні отримати знання та уміння здійснювати установлення, активацію, адаптацію тахографів до транспортних засобів, періодичні перевірки, технічне обслуговування відповідно до вимог ЄУТР аналогових та/або цифрових тахографів незалежно від належності тахографа до певної марки чи моделі.

2.5. Керівництво ПСТ повинно забезпечити:

зберігання заявок на проведення робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів;

належне виконання персоналом своїх обов’язків;

якість робіт з установлення, активації, адаптації тахографів до транспортних засобів, періодичні перевірки, технічне обслуговування тахографів;

передачу даних протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу (далі - Протокол), оформлених згідно з додатком 1 до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24 червня 2010 року № 385, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 946/18241, разом з інформацією, зчитаною з тахографів, до бази даних;

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

якісне ведення обліку матеріалів, носіїв інформації для тахографів (карток для цифрових тахографів та тахографічних карт для аналогових тахографів), пломбіраторів та пломбувальних матеріалів, електронних пристроїв та даних, зчитаних з тахографів.

Нормативна та технічна документація повинна бути доступною для персоналу ПСТ на його робочих місцях з урахуванням вимог щодо інформації з обмеженим доступом.

Не допускається доступ сторонніх осіб до бази даних щодо інформації про установлення, активацію, адаптацію тахографів до транспортних засобів, періодичні перевірки, технічне обслуговування тахографів та використання контрольних пристроїв (тахографів).

{Абзац восьмий пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

2.6. Придбані ПСТ запасні частини, устаткування та матеріали повинні відповідати вимогам, передбаченим ЄУТР, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також сертифікатам відповідності, свідоцтвам про офіційне затвердження типу, маркуванню тощо.

2.7. Виробниче приміщення ПСТ, у якому надають послуги з установлення, активації, адаптації тахографів до транспортних засобів, технічного обслуговування тахографів, установлених на транспортному засобі, повинно мати розміри, достатні для розміщення транспортного засобу та безпечного надання послуг, оглядову канаву та/або підйомний механізм, розміри та/або конструкція яких мають відповідати габаритним розмірам і масі транспортного засобу, на якому виконують роботи з установлення, активації, адаптації тахографа до транспортного засобу, технічного обслуговування тахографа.

2.8. У виробничому приміщенні ПСТ повинні бути обладнані:

окреме робоче місце з обмеженим доступом сторонніх осіб до здійснення ремонту тахографів, розміщення програмно-технічних засобів, зберігання даних, зчитаних з пам'яті цифрового тахографа або з картки цифрового тахографа;

місце для зберігання в сейфі або металевому ящику картки (карток) цифрового тахографа, резервних копій інформації на змінних носіях, пломбіраторів і пломбувальних матеріалів.

2.9. ПСТ повинен мати можливість користуватися прямолінійною горизонтальною ділянкою дороги, що має поздовжній і поперечний ухили не більше ніж 1,5%, довжину - не менше ніж 1000 м, рівне та тверде покриття, що підтверджуються документально.

За умови забезпечення аналогічного відтворення параметрів руху транспортного засобу із застосуванням устаткування для автоматичного реєстрування часу, швидкості та пройденої ним відстані допускається використовувати:

ділянку дороги довжиною менше ніж 1000 метрів;

стенди з біговими барабанами або роликами.

2.10. Устаткування, інструменти, засоби вимірювальної техніки, споруди, картки цифрового тахографа, програмне забезпечення, приміщення, матеріали повинні бути ідентифіковані. На ПСТ повинна бути призначена особа, що веде облік та контролює їх зберігання, застосування і технічне обслуговування.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються ПСТ та на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

2.11. Програмно-технічні засоби повинні забезпечувати:

зчитування інформації, записаної в пам’яті тахографа та/або з картки цифрового тахографа;

видалення інформації, записаної в пам’яті тахографа під час його обслуговування;

зчитування інформації з картки цифрового тахографа;

можливість передачі даних Протоколів разом з інформацією, зчитаною з тахографів, до бази даних в електронній формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів;

{Пункт 2.11 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

здійснення резервного копіювання інформації на змінні носії.

Зчитана з пам'яті тахографа або картки цифрового тахографа інформація повинна бути захищена від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.

У разі неможливості зчитування інформації, записаної в пам’яті тахографа або на картці цифрового тахографа, ПСТ повинен письмово повідомляти про це власника транспортного засобу.

2.12. ПСТ повинен у 10-денний строк повідомляти Контрольний орган у письмовій формі про:

зміни в інформації про виробничу базу;

втрату, пошкодження, вихід з ладу картки для роботи з цифровими тахографами;

виявлені ситуації, що містять небезпеку неправомірного застосування тахографів та/або їхніх носіїв інформації;

виявлені недоліки тахографів та/або їхніх носіїв інформації, що свідчать про їхню невідповідність виданим компетентними органами договірних сторін ЄУТР свідоцтвам про офіційне затвердження типу.

2.13. ПСТ повинен виконувати тільки ті види робіт та стосовно тільки тих типів тахографів, які зазначені в Переліку.

2.14. ПСТ повинен установлювати цифровий тахограф:

під час установлення тахографа на транспортний засіб уперше;

на заміну аналогового або цифрового тахографа після виведення його з експлуатації.

2.15. ПСТ повинен застосовувати для маркування та пломбування тахографів позначку «UA» з номером ПСТ, зазначеним у Переліку.

2.16. Повірку тахографів здійснюють повірочні лабораторії, які уповноважені на проведення повірки тахографів відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

{Пункт 2.16 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

2.17. ПСТ щонайменше один раз на рік повинен надавати Контрольному органу інформацію про виробничу базу пункту сервісу тахографів (додаток 1).

ІІІ. Процедура внесення суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в транспортних засобах, до Переліку

3.1. Процедура внесення суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів), до Переліку складається з таких етапів:

надходження (подання) заявки щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах (додаток 2);

розгляд заявки щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, та доданих до неї документів;

проведення перевірки достовірності поданої інформації про виробничу базу ПСТ вимогам ЄУТР та цього Порядку;

внесення суб’єкта господарювання до Переліку або надання обґрунтованої відмови у внесенні суб’єкта господарювання до Переліку.

3.2. Контрольний орган у 5-денний строк перевіряє повноту комплекту документів, доданих до заявки щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, та:

у разі виявлення неповного комплекту документів, перелік яких визначено у заявці щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, не приймає заявку до розгляду;

у разі прийняття заявки щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, до розгляду здійснює перевірку достовірності інформації, зазначеної в документах, доданих до зазначеної заявки.

3.3. Перевірка інформації про виробничу базу заявника на відповідність вимогам ЄУТР та цього Порядку проводиться за місцем розташування виробничої бази у 15-денний строк з дати надходження (подання) заявки щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах. Строк проведення такої перевірки не повинен перевищувати двох робочих днів.

Контрольний орган за результатами перевірки складає у двох примірниках акт перевірки, один примірник якого не пізніше останнього дня перевірки надається заявнику, другий - зберігається в Контрольному органі.

Завірену в установленому законодавством порядку копію акта перевірки Контрольний орган у 10-денний строк з дати закінчення перевірки направляє до Компетентного органу та у разі відсутності порушень оформлює і направляє Компетентному органу звіт про внесення заявника до Переліку та відповідний Перелік.

3.4. У разі виявлення під час перевірки порушень заявник у 10-денний строк з дня отримання акта перевірки направляє до Контрольного органу лист з планом заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, з визначеними заявником строками або інформацією щодо усунення таких порушень.

Після закінчення строків усунення порушень, виявлених під час перевірки, вказаних у плані заходів, заявник у 5-денний строк подає Контрольному органу повторну заявку щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах.

3.5. У разі ненадання плану заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, у строк, визначений у пункті 3.4 цього розділу, Контрольний орган подає до Компетентного органу звіт про відмову у внесенні заявника до Переліку.

3.6. Компетентний орган затверджує надісланий та сформований Контрольним органом Перелік у 10-денний строк після його надходження, який надсилається Контрольним органом разом зі звітом про внесення заявника до Переліку або звітом про відмову у внесенні заявника до Переліку.

3.7. У разі наміру суб’єкта господарювання внести зміни стосовно видів робіт, типів тахографів, найменування (прізвища, імені, по батькові) суб’єкта господарювання, даних щодо персоналу, засобів вимірювальної техніки він подає до Контрольного органу заявку щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, яка розглядається у порядку, визначеному цим розділом.

IV. Порядок позапланової перевірки ПСТ та підстави для вилучення його з Переліку

4.1. Позапланова перевірка виробничої бази здійснюється при надходженні скарг від замовників послуг з установлення та технічного обслуговування тахографів, повідомлень, що надходять від компетентних органів договірних сторін ЄУТР, а також у разі недотримання ПСТ вимог, встановлених абзацом п’ятим пункту 2.5 розділу ІІ цього Порядку, або надання до бази даних Протоколів, оформлених з порушенням вимог чинного законодавства.

{Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

4.2. Контрольний орган за дорученням Компетентного органу забезпечує проведення позапланової перевірки ПСТ, формуючи комісію з інспектування для перевірки виробничої бази заявника (далі - Комісія). До складу Комісії повинні входити не менше трьох осіб, які є працівниками Компетентного органу, Контрольного органу та Робочого органу Компетентного органу.

4.3. Перевірка проводиться за місцем розташування виробничої бази ПСТ у 15-денний строк з дати прийняття Компетентним органом відповідного наказу про проведення позапланової перевірки. Строк позапланової перевірки не повинен перевищувати двох робочих днів.

Контрольний орган за результатами перевірки складає у двох примірниках акт позапланової перевірки. Один примірник акта позапланової перевірки не пізніше останнього дня перевірки надається ПСТ, який перевірявся, другий - зберігається у Контрольному органі.

Завірену в установленому законодавством порядку копію акта позапланової перевірки Контрольний орган у 10-денний строк направляє до Компетентного органу.

4.4. У разі виявлення порушень під час позапланової перевірки ПСТ у 10-денний строк з дня отримання акта позапланової перевірки направляє до Контрольного органу лист з планом заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, з визначеними заявником строками або інформацією щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки.

4.5. Контрольний орган подає до Компетентного органу звіт про вилучення заявника з Переліку:

у разі відмови ПСТ від проведення позапланової перевірки;

у разі ненадання плану заходів з усунення порушень, виявлених під час позапланової перевірки, у строк, визначений пунктом 4.4 цього розділу;

у разі відсутності документального підтвердження усунення заявником порушень, виявлених під час позапланової перевірки, у строки, передбачені планом заходів.

4.6. Компетентний орган затверджує надісланий та сформований Контрольним органом Перелік у 5-денний строк після його надходження, який надсилається Контрольним органом разом зі звітом про вилучення заявника з Переліку.

4.7. Компетентний орган повідомляє про внесені до Переліку зміни відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, компетентні органи договірних сторін ЄУТР, Робочий орган Компетентного органу, а також відповідного суб’єкта господарювання.

{Пункт 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

4.8. У разі припинення виконання робіт, які охоплювали діяльність з установлення та технічного обслуговування цифрових тахографів, суб’єкт господарювання у 10-денний строк з дня припинення відповідної діяльності зобов'язаний повернути до Робочого органу Компетентного органу отримані ним картки для обслуговування цифрових тахографів.

4.9. У разі виключення суб’єкта господарювання, що здійснює установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, з Переліку його внесення до Переліку здійснюється згідно з розділом ІІІ цього Порядку.

4.10. Спірні питання щодо ведення Переліку розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства.

V. Формування бази даних

5.1. Компетентний орган забезпечує формування та ведення бази даних, доступ до інформації, наявної у ній, Контрольному органу та відповідним підрозділам Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, а також здійснює обмін інформацією із компетентними органами договірних сторін ЄУТР щодо встановлених ПСТ тахографів.

5.2. У базі даних, що формується на підставі даних Протоколів, переданих відповідальною особою ПСТ, зазначаються відомості щодо найменування та місцезнаходження ПСТ; порядкового номера ПСТ у Переліку; номера картки майстерні (механіка) у разі обслуговування цифрового тахографа; найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника; ідентифікаційного номера протоколу; даних транспортного засобу: марки, моделі, року випуску, реєстраційного номера (VRN), ідентифікаційного номера (VIN); даних тахографа: марки, моделі, типу, виробника, заводського номера, дати виготовлення, дати попередньої перевірки та адаптації; результатів перевірки та адаптації тахографа; висновку на придатність до експлуатації тахографа.

5.3. Ідентифікаційний номер присвоюється Протоколу автоматично під час передачі його відповідальною особою ПСТ до бази даних та складається із порядкового номера ПСТ у Переліку та шестизначного цифрового номера, який доповнений латинською літерою.

5.4. База даних створюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

{Порядок доповнено новим розділом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

Директор Департаменту
автомобільного транспорту


Д.В. ПетуховДодаток 1
до Порядку ведення переліку суб’єктів
господарювання, що здійснюють
установлення та технічне обслуговування
контрольних пристроїв (тахографів)
в автомобільних транспортних засобах

ІНФОРМАЦІЯ
про виробничу базу пункту сервісу тахографів

1. Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання:

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта господарювання: ____________________
_____________________________________________________________________________

Місце розташування виробничої бази: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________, факс: _________________________________

Е-mail: _______________________________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Види робіт та типи тахографів

Тип тахографа

Види робіт

установлення, активація, адаптація

періодичні перевірки, технічне обслуговування

ремонт

повірка

Аналоговий

*

*

*

*

Цифровий

*

*

*

*

__________
* Зазначають марку, модель та номер затвердження типу контрольного пристрою (тахографа) згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) .

3. Дані щодо програмно-технічних комплексів (далі - ПТК) для роботи з тахографами та даними, що зберігають на їхніх носіях інформації

№ з/п

Назва ПТК

Виробник

Версія програмного забезпечення

1

2

3

4

4. Оснащення устаткуванням та спорудами

№ з/п

Назви робіт

Одиниця устаткування, тип (марка), заводський, інвентарний номер

Виробник (країна, найменування суб’єкта господарювання, рік випуску)

Основні технічні характеристики

Рік введення в експлуатацію

Реквізити документа про повірку або державну метрологічну атестацію

1

2

3

4

5

6

7
5. Оснащення засобами вимірювальної техніки (далі - ЗВТ)

№ з/п

Назва вимірюваних характеристик (параметрів)

Назва ЗВТ, тип (марка), заводський, номер, рік випуску

Виробник (країна, найменування суб’єкта господарювання)

Рік введення ЗВТ в експлуатацію, інвентарний номер

Метрологічні технічні характеристики ЗВТ

Свідоцтво про повірку ЗВТ, номер, дата, строк дії

діапазон вимірювань

клас точності, похибка вимірювань

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Характеристика виробничих приміщень

Призначення приміщення, території

Спеціальне або пристосоване

Площа

Температура

Освітленість

Наявність спеціального устаткування (вентиляційного, обігрівального тощо)

Реквізити документа, на підставі якого використовується приміщення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, що встановлюють вимоги до проведення робіт (далі - НД)

№ з/п

Позначення НД

Реквізити НД

Реквізити відповідних змін НД

Примітка

1

2

3

4

5


Заявник

______________
(посада)

_________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

___________ 20__ р.
Додаток 2
до Порядку ведення переліку суб’єктів
господарювання, що здійснюють
установлення та технічне обслуговування
контрольних пристроїв (тахографів)
в автомобільних транспортних засобах

ЗАЯВКА
щодо внесення до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах


Керівнику Контрольного органу

___________________________
         (прізвище, ім’я, по батькові
   (найменування, посада керівника)
           суб’єкта господарювання)

Прошу внести до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах,

_____________________________________________________________________________
                                     (найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання)

і провести перевірку виробничої бази на відповідність вимогам Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), та Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 квітня 2013 року № 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2013 року за № 759/23291.

1. Місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта господарювання: _______________

_________________________________________________________________________

Місце розташування виробничої бази: _________________________________________

_________________________________________________________________________

Телефон: ____________________________, факс: ________________________________

Е-mail: ____________________________________________________________________

Банківські реквізити: ________________________________________________________

2. Види робіт та типи тахографів

Тип тахографа

Види робіт

установлення, активація, адаптація

періодичні перевірки, технічне обслуговування

ремонт

повірка

Аналоговий

*

*

*

*

Цифровий

*

*

*

*

__________
* Зазначають марку, модель та номер затвердження типу тахографа згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) .

3. Дані щодо персоналу

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Виконувана функція, види робіт

Освіта

Практичний досвід роботи, стаж роботи

Реквізити документа про проходження спеціальної підготовки4. Прізвище, ім’я, по батькові, телефон співробітника, відповідального за зв'язок з Компетентним органом:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Зобов'язуюсь виконувати вимоги Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 квітня 2013 року № 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2013 року за № 759/23291.

6. До цієї заявки додаються:

а) завірені в установленому законодавством порядку копії установчих документів заявника;

б) інформація про виробничу базу пункту сервісу тахографів;

в) завірені в установленому законодавством порядку копії:

документів, що підтверджують наявність відповідної підготовки щодо виконання видів робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів, а також документів, що підтверджують наявність трудових відносин між персоналом та заявником;

документів, які засвідчують атестацію повірників повірочних лабораторій відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (за наявності);

документів щодо повноважень на проведення робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів від виробника тахографів та/або транспортних засобів (за наявності);

документів, які підтверджують право використовувати засоби вимірювальної техніки, випробувальне устаткування, виробничі приміщення та споруди (копія договору оренди або свідоцтва про право власності та інше);

документів, що підтверджують повірку або державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, які використовуються пунктами сервісу тахографів та на які поширюється державний метрологічний нагляд.

Заявник

______________
(посада)

_________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

«__» ___________ 20__ р.


{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 341 від 24.07.2014 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси