Про затвердження Типового положення про загін охорони морського порту

Мінінфраструктури; Наказ, Положення від 15.04.2013 № 220

Про затвердження Типового положення про загін охорони морського порту

Реєстрація: Мін'юст України від 10.06.2013 № 922/23454

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0922-13

Текст документа від 15.04.2013:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2013 N 220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 р. за N 922/23454

Про затвердження Типового положення про загін охорони морського порту

Відповідно до статті 10 Закону України "Про морські порти України" ( 4709-17 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про загін охорони морського порту, що додається.

2. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 25 серпня 2011 року N 339 ( z1233-11 ) "Про затвердження Положення про Службу морської безпеки порту (портового засобу)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2011 року за N 1233/19971, такі зміни:

2.1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Типового положення про службу морської безпеки".

2.2. У пункті 1 слова "Положення про Службу морської безпеки порту (портового засобу)" замінити словами "Типове положення про службу морської безпеки".

3. Затвердити Зміни до Положення про Службу морської безпеки порту (портового засобу), затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 серпня 2011 року N 339 ( z1233-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2011 року за N 1233/19971, що додаються.

4. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

4.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про морські порти України" ( 4709-17 ), але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

Міністр В.Козак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті Б.М.Нікіфоров

Т.в.о. Голови Державної прикордонної служби України П.А.Шишолін

Міністр доходів і зборів України О.В.Клименко

Заступник Голови Служби безпеки України В.Породько

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 15.04.2013 N 220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 р. за N 922/23454

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про загін охорони морського порту

I. Загальні положення

1.1. Це Типове положення регламентує основні завдання, функції, права, структуру та організацію роботи загонів охорони морського порту (далі - загін охорони), які здійснюють свою діяльність у морських портах і створення яких передбачено Законом України "Про морські порти України" ( 4709-17 ).

1.2. Це Типове положення встановлює вимоги стосовно:

забезпечення безпеки морських портів, морських терміналів та портових операторів, а також суден, вантажів, екіпажів та пасажирів від загроз тероризму та актів незаконного втручання (далі - АНВ);

забезпечення належного рівня контролю на безпеку, режиму охорони та перебування в порту, пропускного режиму.

1.3. Загони охорони створюються адміністрацією морських портів України, власниками морських терміналів та портовими операторами.

1.4. Положення про загін охорони для кожного морського порту, термінала або портового оператора розробляється і затверджується на основі цього Типового положення та відповідно до чинного законодавства.

II. Терміни та визначення

У цьому Типовому положенні терміни вживаються у таких значеннях:

контроль на безпеку - спеціальні заходи щодо запобігання незаконному внесенню на територію порту, а також на борт судна зброї, вибухових речовин та інших небезпечних предметів, які можуть бути використані для вчинення актів піратства, тероризму та АНВ, або речовин, предметів чи пристроїв, заборонених відповідно до чинного законодавства до несанкціонованого перевезення морським транспортом або ввезення на територію (в акваторію) морського порту;

морська безпека - постійно підтримуваний стан захищеності морського транспорту України від загроз піратства, тероризму та АНВ;

пропускний режим - установлений у межах морського порту порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою унеможливлення безконтрольного входу (виходу) осіб, в'їзду (виїзду) транспортних засобів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна у морський порт та з морського порту;

режим охорони, перебування та переміщення в морському порту - установлений у межах морського порту порядок, який забезпечується сукупністю заходів і правил внутрішнього розпорядку, обов'язкових для виконання особами, які перебувають на території морського порту.

III. Завдання та функції загону охорони

3.1. Основними завданнями загону охорони є:

1) охорона об'єктів інфраструктури морського порту;

2) здійснення контролю за доступом на територію морського порту;

3) підтримання громадського порядку на території морського порту;

4) забезпечення охорони і захисту суден, екіпажів суден і пасажирів, а також вантажів у межах морського порту. Здійснення заходів з охорони і контролю на території морського порту, зокрема щодо:

в'їзду, стоянки, завантаження і розвантаження транспортних засобів;

переміщення вантажів і суднових запасів;

цілісності несупроводжуваного багажу або особистих речей;

безпеки місць посадки і висадки, зон очікування і перевірки пасажирів та суднового персоналу, у тому числі місць огляду;

безпеки ділянок завантаження, розвантаження або складування вантажів або запасів;

безпеки місць зберігання інформації з обмеженим доступом, у тому числі вантажних документів;

безпеки вантажу і навантажувально-розвантажувального обладнання;

безпеки місць зберігання небезпечних вантажів;

безпеки диспетчерських центрів системи управління рухом суден, засобів навігаційного забезпечення, у тому числі приміщень управління охороною і спостереженням морського порту;

безпеки важливих електричних установок, устаткування радіозв'язку та інших видів зв'язку, систем водопостачання.

3.2. Основні функції загону охорони:

1) виконання процедур щодо:

спостереження за територією та акваторією морського порту, включаючи райони якірних стоянок і причалів;

спостереження за районами обмеженого доступу з метою забезпечення тільки авторизованого доступу до них;

забезпечення контрольованого доступу людей та транспортних засобів на територію морського порту або до певних його районів у разі виникнення загрози або скоєння актів піратства, тероризму та АНВ;

евакуації людей у разі виникнення загрози або скоєння актів піратства, тероризму та АНВ;

2) здійснення контролю посадки та висадки пасажирів, виключення контактів пасажирів, які пройшли контроль на безпеку, з особами, які його не пройшли;

3) взаємодія відповідно до чинного законодавства з підрозділами прикордонного, митного контролю та правоохоронними органами з таких питань:

виявлення та запобігання несанкціонованому потраплянню на територію морського порту та суден зброї, вибухових речовин, наркотичних і хімічних речовин та інших предметів, обіг яких заборонений або обмежений на території України;

здійснення контролю за доступом людей та потраплянням речей на територію морського порту шляхом перевірки транспортних засобів, суднових та вантажних документів, багажу, суднових запасів, квитків пасажирів та документів моряків, посвідчень особи працівника порту, представників відповідних органів, установ та організацій, розташованих на території порту, представників вантажовласників, інших осіб, які проходять на територію порту;

забезпечення у випадках, передбачених Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів ( 896_035 ) (далі - Кодекс ОСПЗ), супроводження відвідувачів та транспортних засобів територією морського порту;

впровадження заходів із запобігання проведенню нелегальних операцій з вантажем, сировиною, охоронними системами, технологічним устаткуванням і системами зв'язку, а також заходів із запобігання іншим протиправним діям;

4) забезпечення та підтримання встановленого пропускного та внутрішньооб'єктового режиму.

3.3. Під час виконання своїх службових обов'язків співробітники загонів охорони мають право:

1) повідомляти правоохоронні органи про факти правопорушень та про осіб, які їх скоїли;

2) утримувати відповідне охоронне обладнання та засоби зв'язку в постійній готовності до їх негайного застосування та використовувати його у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;

3) вимагати і контролювати дотримання персоналом морських портів та відвідувачами встановленого внутрішньооб'єктового режиму, а також громадського порядку;

4) здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі за допомогою технічного обладнання, контроль на безпеку членів екіпажів суден, пасажирів, їхніх речей, багажу, вантажу, суднових запасів, транспортних засобів;

5) не допускати на територію морського порту або портового засобу пасажирів у разі відмови від проведення контролю на безпеку або пред'явлення багажу для проведення такого контролю;

6) не допускати до завантаження на судно багажу, вантажу, суднових запасів у разі відмови відправника від проведення контролю на безпеку;

7) взаємодіяти відповідно до чинного законодавства з підрозділами прикордонного, митного контролю, а також правоохоронними органами;

8) у разі виявлення працівниками загону охорони незаконного переміщення за межі або в його межах товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і митне оформлення яких не завершено, повідомляти про це відповідний митний орган.

IV. Організація роботи загону охорони

4.1. Загін охорони морського порту складається з підрозділів загальної охорони, воєнізованої охорони (у разі потреби), берегової патрульної служби, морської патрульної служби, охорони суден, кінологічної служби та інших підрозділів.

4.2. Чисельність співробітників загонів охорони встановлюється адміністрацією морських портів України, керівником морського термінала або портового оператора та повинна забезпечувати цілодобове підтримання рівня охорони 3, передбаченого підпунктом 11 пункту 2.1 розділу 2 частини А Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ).

4.3. Підтримання режиму перебування в морському порту із залученням сторонніх охоронних послуг здійснюється на договірних засадах відповідно до вимог законодавства.

4.4. За необхідності загін охорони може здійснювати діяльність з підтримання встановленого режиму перебування і переміщення в морських терміналах, розташованих у порту або в зоні відповідальності морського порту з морської безпеки, за наявності достатніх ресурсів для належного впровадження відповідних заходів.

4.5. Для виконання завдань та функцій, передбачених у цьому Типовому положенні, особовий склад загону охорони забезпечується необхідними засобами, устаткуванням та обладнанням у порядку, визначеному адміністрацією морського порту, власником морського термінала або портовим оператором.

4.6. Особовий склад загону охорони має право на носіння форменого одягу.

V. Вимоги до особового складу загону охорони

5.1. На роботу в загони охорони приймаються особи, що відповідають положенням частини першої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність" ( 4616-17 ).

5.2. Особовий склад загону охорони повинен знати свої завдання й обов'язки з охорони, а також володіти знаннями і пройти спеціальну підготовку за такими напрямами:

діяльність, пов'язана зі здійсненням контролю, нагляду та проведенням перевірок у межах компетенції;

використання відповідного охоронного обладнання та систем, засобів зв'язку;

взаємодія відповідно до чинного законодавства з підрозділами органів прикордонного, митного контролю, правоохоронними органами та іншими органами державної влади.

5.3. З метою ефективного виконання особовим складом загону охорони своїх обов'язків регулярно проводяться заняття, тренування, навчання та інструктажі.

Директор Департаменту безпеки Ю.Гержод

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 15.04.2013 N 220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 р. за N 922/23454

ЗМІНИ до Положення про Службу морської безпеки порту (портового засобу) ( z1233-11 )

1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Типове положення про службу морської безпеки порту".

2. У розділі I:

2.1. У пункті 1.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"портові засоби, у тому числі термінали (далі - ПЗ);";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"адміністрацію морських портів України;

портових операторів".

2.2. Доповнити розділ після пункту 1.2 новим пунктом 1.3 такого змісту:

"1.3. СМБ створюється у встановленому законом порядку адміністрацією морських портів України, власниками морських терміналів та портовими операторами.".

У зв'язку з цим пункти 1.3-1.6 вважати відповідно пунктами 1.4-1.7.

2.3. В абзаці першому пункту 1.4:

слова та абревіатуру "порту або ПЗ" замінити словами "адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора";

слова та абревіатуру "інфраструктури порту або ПЗ" замінити словами "об'єктів портової інфраструктури".

2.4. В абзаці другому пункту 1.6 слова та абревіатуру "порту або СМБ іншого ПЗ" замінити словами "адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора".

3. У розділі II:

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"комітет безпеки порту - консультативно-дорадчий орган, який створюється для забезпечення взаємодії з питань забезпечення морської безпеки, адміністрації морських портів України, власників морських терміналів та портових операторів, а також правоохоронних органів, органів державного митного та прикордонного контролю, що здійснюють свою діяльність у межах порту;";

в абзаці шістнадцятому слово "конвенційний" виключити;

абзац двадцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим.

4. У розділі III:

4.1. У пункті 3.1:

у підпункті 3.1.9 слова та абревіатуру "чи взаємодіють з портом або ПЗ" замінити словами "чи взаємодіють з адміністрацією морських портів України, власниками морських терміналів та портовими операторами";

у підпункті 3.1.12 слова та абревіатуру "службами суміжних портів або ПЗ" замінити словами "відповідними службами адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів";

в абзаці шостому підпункту 3.1.14 слова та абревіатуру "порту або ПЗ" замінити словами "адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів";

у підпункті 3.1.15 слова та абревіатуру "порту або ПЗ" замінити словами "адміністрації морських портів України, морського термінала та портового оператора";

у підпункті 3.1.16 слова та абревіатуру "персонал порту або ПЗ" замінити словами "працівників адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів";

у підпункті 3.1.17 слова та абревіатуру "керівнику порту або ПЗ" замінити словами "керівникам адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів";

у підпункті 3.1.18:

в абзаці першому слова та абревіатуру "керівника порту або ПЗ" замінити словами "керівника адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора";

в абзаці другому слова "відповідного порту" замінити словами "порту, термінала або портового оператора";

у підпункті 3.1.20 слова та абревіатуру "персоналу портів та ПЗ" замінити словами "працівників адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів".

4.2. У підпункті 3.2.3 пункту 3.2 слова та абревіатуру "керівнику порту або ПЗ" замінити словами "керівнику адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора".

5. У розділі IV:

5.1. У пункті 4.4 слова та абревіатуру "начальником порту або керівником ПЗ" замінити словами "адміністрацією морських портів України, керівником морського термінала або портового оператора.".

5.2. У підпункті 4.7.2 пункту 4.7:

в абзаці першому слова та абревіатуру "портом або ПЗ" замінити словами "адміністрацією морських портів України, морським терміналом або портовим оператором";

в абзаці другому слова та абревіатуру "та затвердженому керівником порту чи ПЗ або за його дорученням начальником СБМ порту чи ПЗ" замінити словами "адміністрацією морських портів України, керівником морського термінала або портового оператора".

6. У розділі VI:

6.1. Пункти 6.1, 6.2 викласти в такій редакції:

"6.1. Керівництво СМБ здійснює начальник СМБ.

6.1.1. Начальник СМБ призначається та звільняється в установленому законодавством порядку.

6.1.2. Інформація щодо призначеного начальника СМБ, а також офіцерів охорони надається у триденний строк з дати призначення до ДП "АМБ" для подальшого оновлення бази даних з питань морської безпеки Міжнародної морської організації.

6.2. Начальник СМБ у своїй діяльності підпорядкований безпосередньо керівнику морського термінала, портового оператора або адміністрації морських портів України.".

6.2. У пункті 6.4 слова та абревіатуру "керівнику порту або ПЗ"; "керівником порту або ПЗ" замінити словами "адміністрації морських портів України, керівнику морського термінала або портового оператора"; "адміністрацією морських портів України, керівником морського термінала або портовим оператором" відповідно.

Директор Департаменту безпеки Ю.Гержод

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси