Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Методика від 16.09.2015 № 726

Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 726-2015-п

Текст документа від 25.09.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 726
Київ

Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 45 від 03.02.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 100 від 01.03.2017 , № 113 від 21.02.2018 }

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 45 від 03.02.2016
№ 100 від 01.03.2017
№ 240 від 29.03.2017
№ 113 від 21.02.2018
№ 503 від 21.03.2018
№ 769 від 12.09.2018}

Відповідно до пункту 33 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок спрямування до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, та поквартальної компенсації з державного дорожнього фонду;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 45 від 03.02.2016 ; в редакції Постанов КМ № 100 від 01.03.2017 , № 113 від 21.02.2018 }

Методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 100 від 01.03.2017 }

2. Державній фіскальній службі надавати Міністерству фінансів, Державній казначейській службі, Державному агентству автомобільних доріг, обласним та Київській міській державним адміністраціям розраховані на підставі Методики, затвердженої цією постановою, і погоджені з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету в розрізі місяців, встановлені відповідній митниці на бюджетний період:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 100 від 01.03.2017 , № 113 від 21.02.2018 }

у п’ятиденний строк після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету зазначених індикативних показників;

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 100 від 01.03.2017 }

у разі внесення змін до розпису державного бюджету або змін до переліку товарів, визначеного Міністерством фінансів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею, - у 15-денний строк після внесення змін до розпису державного бюджету або до зазначеного переліку товарів.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 45 від 03.02.2016 }

3. Міністерству фінансів надавати роз’яснення щодо застосування Порядку та Методики, затверджених цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 726
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 113 )

ПОРЯДОК
спрямування до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, та поквартальної компенсації з державного дорожнього фонду

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, та поквартальної компенсації з державного дорожнього фонду.

2. Загальний обсяг коштів (О k ), що підлягає спрямуванню із загального фонду державного бюджету до спеціального фонду обласних бюджетів та бюджету м. Києва, визначається за такою формулою:

де O m - загальний обсяг надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету за звітний місяць в цілому в Україні;

O r   - загальний обсяг показників надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом на звітний місяць в цілому в Україні.

У разі коли O r ≥ O m , розподіл коштів між загальним фондом державного бюджету та спеціальним фондом обласних бюджетів та бюджету м. Києва не здійснюється.

3. Обсяг коштів, що підлягає зарахуванню до відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва, визначається пропорційно сумі перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та м. Києва, за такою формулою:

де О i - обсяг коштів, що підлягає зарахуванню до відповідного обласного бюджету, бюджету м. Києва (і - числовий індекс, що використовується для позначення регіону та має значення від 1 до 28, при цьому індексом 28 позначається Енергетична митниця);

F i - сума фактичних надходжень за звітний місяць митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції) за відповідною митницею;

Інд і - сума індикативних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених для відповідної митниці на звітний місяць відповідно до Методики розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

- загальна сума перевиконання індикативних показників за звітний місяць всіма митницями, для яких

Для розрахунку використовуються показники лише тих митниць, що забезпечили перевиконання загального обсягу місячних індикативних показників надходжень митних платежів.

Обсяг коштів, визначений для Енергетичної митниці, залишається у загальному фонді державного бюджету.

4. Казначейство повідомляє до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, обласним та Київській міській держадміністраціям і Укравтодору про суми фактичних надходжень митних платежів за звітний місяць та індикативних показників надходжень митних платежів, встановлених ДФС на звітний місяць для відповідної митниці та в цілому в Україні. У разі перевиконання у звітному місяці загального обсягу показників надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, Казначейство забезпечує перерахування 50 відсотків суми перевиконання до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, в обсягах, визначених відповідно до формули, зазначеної у пункті 3 цього Порядку.

У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів зазначені операції відображаються за відповідними кодами класифікації доходів бюджетів.

Казначейство у разі перевиконання у грудні загального обсягу показників надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, забезпечує перерахування 50 відсотків суми перевиконання до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва не пізніше ніж протягом останнього робочого (банківського) дня грудня.

5. У разі отримання обласними бюджетами та бюджетом м. Києва в цілому в Україні за рахунок експерименту коштів в обсязі менш як 1,5 млрд. гривень протягом I кварталу, 3 млрд. гривень - першого півріччя, 4,5 млрд. гривень - дев’яти місяців та 6 млрд. гривень - за рік (на останній банківський день) здійснюється поквартальна компенсація.

Поквартальна компенсація (К 1 , К 2 , К 3 , К 4 ) з державного дорожнього фонду за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24 - 2 Бюджетного кодексу України, з урахуванням сум компенсацій, наданих протягом попередніх кварталів поточного бюджетного періоду (наростаючим підсумком з початку року), визначається таким чином:

за підсумками I кварталу, якщо О 1 + О 2 + О 3 < 1,5 млрд. гривень, тоді

К 1 = 1,5 – (О 1 + О 2 + О 3 );

за підсумками першого півріччя, якщо О 1 + …+ О 6 + К 1 < 3 млрд. гривень, тоді

К 2 = 3 – (О 1 + … +О 6 ) – К 1 ;

за підсумками дев’яти місяців, якщо О 1 + …+ О 9 + К 1 + К 2 < 4,5 млрд. гривень, тоді

К 3 = 4,5 – (О 1 + … +О 9 ) – К 1 –К 2 ;

за підсумками року, якщо О 1 + …+ О 12 + К 1 + К 2 + К 3 < 6 млрд. гривень, тоді

К 4 = 6 – (О 1 + …+О 12 ) – К 1 – К 2 – К 3 ,

де О n - обсяг коштів, що зарахований до обласних бюджетів та бюджету м. Києва за відповідний місяць (n - числовий індекс, що позначає календарний місяць та має значення від 1 до 12).

У разі коли K 1 , 2 , 3 , 4 приймає від’ємне значення, компенсація не здійснюється.

6. Суми компенсації розподіляються пропорційно сумі перевиконання за звітний квартал на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та м. Києва, за такою формулою:

де K i - обсяг компенсації відповідному обласному бюджету, бюджету м. Києва;

K q - сума поквартальної компенсації (q - числовий індекс, що позначає квартал та має значення від 1 до 4);

F i - сума фактичних надходжень за звітний місяць звітного кварталу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції) за відповідною митницею;

Iнд i - сума індикативних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених для відповідної митниці на місяць звітного кварталу відповідно до Методики розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

- сума перевиконання індикативних показників за звітний квартал відповідною митницею (n - порядковий номер календарного місяця у звітному кварталі);

- загальна сума перевиконання індикативних показників за звітний квартал всіма митницями, для яких

Для розрахунку використовуються показники лише тих митниць, що забезпечили перевиконання загального обсягу місячних індикативних показників надходжень митних платежів за звітний квартал, а у разі відсутності таких перевиконань сума компенсації переноситься на наступний квартал.

7. Поквартальна компенсація здійснюється за таких умов:

1) станом на кінець останнього робочого дня відповідного кварталу та на 20 грудня бюджетного року відсутні залишки бюджетних коштів за рахунок перерахування до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва 50 відсотків суми перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів з урахуванням поквартальної компенсації з державного дорожнього фонду;

2) на рахунок, відкритий головному розпоряднику коштів державного бюджету для обліку відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в обсязі, визначеному частиною другою статті 24 - 2 Бюджетного кодексу України, за результатами звітного кварталу зараховані 100 відсотків бюджетних коштів за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої статті 24 - 2 зазначеного Кодексу, без урахування залишку на початок року.

За підсумками I кварталу, першого півріччя та дев’яти місяців Казначейство забезпечує щоденне накопичення компенсації починаючи з 12 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за рахунок щоденних надходжень до державного дорожнього фонду, а саме коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24 - 2 зазначеного Кодексу.

Такі надходження в сумі, необхідній для здійснення поквартальної компенсації, накопичуються Казначейством на окремому рахунку для зарахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету, відкритому за відповідним кодом класифікації доходів бюджету, для подальшого перерахування до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва.

Накопичення поквартальної компенсації здійснюється в обсягах, визначених відповідно до формул, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку.

Перерахування компенсації здійснюється починаючи з 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

У разі невиконання за результатами звітного кварталу планових показників за надходженнями до державного дорожнього фонду, а саме коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24 - 2 зазначеного Кодексу, кошти, які накопичені Казначейством для подальшого перерахування до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва, перераховуються в останній робочий день місяця, що настає за звітним кварталом, до державного дорожнього фонду.

Якщо О 1 + ... + О 11 + К 1 + К 2 + К 3 < 6 млрд. гривень, Казначейство починаючи з 12 грудня бюджетного року за рахунок щоденних надходжень до державного дорожнього фонду, а саме коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24 - 2 зазначеного Кодексу, накопичує суму (S), яка визначається за такою формулою:

S = 6 – (О 1 + ... + О 11 ) – К 1 – К 2 – К 3 .

За рахунок такої суми протягом останнього робочого (банківського) дня грудня здійснюється компенсація за підсумками року до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва в обсягах, визначених відповідно до формул, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, та за умови, зазначеної у підпункті 1 цього пункту. Протягом останнього робочого (банківського) дня грудня накопичена, але не використана для компенсації сума перераховується до державного дорожнього фонду.

У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів операції із здійснення поквартальної компенсації відображаються за відповідними кодами класифікації доходів бюджетів.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 769 від 12.09.2018 }

8. Отримані обласними бюджетами та бюджетом м. Києва кошти спрямовуються:

облдержадміністраціями - на здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, у відповідних областях;

Київською міськдержадміністрацією - на здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві.

Перелік об’єктів, щодо яких у відповідному році проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві, затверджується відповідною обласною, Київською міською держадміністрацією за погодженням з Мінінфраструктури, Укравтодором та подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 503 від 21.03.2018 }

9. Кошти на здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві перераховуються із спеціального фонду обласного бюджету та бюджету м. Києва відповідному розпоряднику бюджетних коштів, визначеному рішенням обласної ради про обласний бюджет та міської ради про бюджет м. Києва на відповідний рік.

При цьому Мінфін визначає окремий код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, за яким будуть здійснюватися видатки за встановленим напрямом.

Виконавці робіт із здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві відкривають небюджетні рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством.

10. Казначейство інформує щомісяця до 5 числа Мінфін та головного розпорядника коштів державного бюджету за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України за рахунок джерел надходжень, визначених пунктом 1 частини другої статті 24 - 2 Бюджетного кодексу України, за напрямами, визначеними абзацом другим частини четвертої статті 24 - 2 зазначеного Кодексу, про обсяг перерахованих коштів до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва від перевиконання місячних індикативних показників надходжень митних платежів за загальним фондом державного бюджету, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях областей та м. Києва, та сум поквартальної компенсації з державного дорожнього фонду.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 769 від 12.09.2018 }

11. Обласні та Київська міська держадміністрації інформують щомісяця до 25 числа наступного періоду Мінфін, Мінінфраструктури, Укравтодор та Казначейство про використання коштів, зазначених у пункті 10 цього Порядку.

12. Казначейство інформує щомісяця до 30 числа наступного періоду Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, Президента України та Рахункову палату про щомісячні індикативні показники, фактичні надходження та обсяги спрямування бюджетних коштів до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також про використання таких коштів.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 113 від 21.02.2018 }


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 726
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 113 )

МЕТОДИКА
розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

1. Методика розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі - регіони) призначена для визначення у розрізі регіонів щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету (податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), ввізного мита, вивізного мита) відповідно до показників помісячного розпису загального фонду державного бюджету із зазначених платежів.

2. Ця Методика враховує фактичні надходження відповідних митних платежів, що адмініструються регіональними підрозділами ДФС та Енергетичною митницею.

3. У розрахунках щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів використовується інформація ДФС, Казначейства та Мінфіну.

4. Для здійснення розрахунків щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів використовуються дані щодо фактичних надходжень відповідних митних платежів за останній бюджетний період та щодо фактичних надходжень відповідних митних платежів за останній бюджетний період від імпорту товарів, митне оформлення яких відповідно до переліку, визначеного Мінфіном, здійснюється Енергетичною митницею.

5. Розрахунок щомісячних індикативних показників у розрізі регіонів надходжень митних платежів здійснюється окремо за кожним видом митних платежів, зазначених у пункті 1 цієї Методики, за формулами, що наведені нижче.

У формулах використовуються такі позначення для кожного окремого виду платежів (далі - податок): ПДВ - для податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; АП - для акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів; ВвМ - для ввізного мита; ВМ - для вивізного мита.

У разі позначення регіонів використовуються числові індекси від 1 до 28, при цьому індексом 28 позначається Енергетична митниця.

6. Індикативні показники надходжень від ПДВ, АП та ВвМ для Енергетичної митниці (індекс 28) визначаються за такою формулою:

де - місячний індикативний показник надходжень податку, визначений для Енергетичної митниці;

P j - помісячний розпис надходжень податку;

Fn j - фактичні надходження податку за останній бюджетний період в цілому в Україні;

Fe j - фактичні надходження податку за останній бюджетний період від імпорту товарів, митне оформлення яких відповідно до переліку, визначеного Мінфіном, здійснюється Енергетичною митницею, в цілому в Україні.

7. Залишок загальної суми помісячного розпису надходжень податку для розподілу між регіонами визначається за такою формулою:

де Pj - помісячний розпис надходжень податку;

- місячний індикативний показник надходжень податку, визначений для Енергетичної митниці.

8. Індикативні показники надходжень податку для всіх регіонів  визначаються за такою формулою:

де - місячний індикативний показник надходжень податку по і-му регіону;

- залишок загальної суми помісячного розпису надходжень податку для розподілу між регіонами;

- фактичні надходження податку за останній бюджетний період по і-му регіону;

- фактичні надходження податку за останній бюджетний період від імпорту товарів, митне оформлення яких відповідно до переліку, визначеного Мінфіном, здійснюється Енергетичною митницею, по і-му регіону;

- фактичні надходження податку без урахування надходжень податку від Енергетичної митниці за останній бюджетний період в цілому в Україні.

9. Індикативні показники надходжень вивізного мита для всіх регіонів визначаються виходячи з фактичних надходжень за останній бюджетний період за такою формулою:

де - місячний індикативний показник надходжень вивізного мита для і-го регіону;

- помісячний розпис надходжень вивізного мита для розподілу між регіонами;

- фактичні надходження вивізного мита за останній бюджетний період в цілому в Україні;

- фактичні надходження вивізного мита за останній бюджетний період по і-му регіону.

{Методика в редакції Постанови КМ № 113 від 21.02.2018 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси