Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 березня 2016 р. № 281 Київ Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 252 від 05.04.2017 № 638 від 23.08.2017 № 21 від 16.01.2019 № 37 від 20.01.2021 № 772 від 07.07.2022 № 1188 від 11.08.2023} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Міністерство закордонних справ України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 74 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 281 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство закордонних справ України 1. Міністерство закордонних справ України (МЗС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин. 2. МЗС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями МЗС є: 1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин; 2) забезпечення: захисту національних інтересів України у сфері міжнародних відносин; дипломатичними засобами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів; розвитку зв'язків із закордонними українцями та їх громадськими об'єднаннями, координація заходів, що здійснюються органами виконавчої влади з метою розвитку таких зв'язків; державних органів інформацією, необхідною для здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики України; 3) реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними організаціями; 4) координація діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України; 5) захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном; 6) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України, піднесенню у світі її іміджу як надійного і передбачуваного партнера; 7) вивчення та проведення аналізу політичної та економічної ситуації, що склалася у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій; 8) участь у забезпеченні в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки до світової економічної системи; 9) участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору; 10) участь у забезпеченні розвитку міжнародного права; 101) участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики; {Пункт 3 доповнено підпунктом 101 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 102) координація державної санкційної політики із санкційною політикою ЄС, США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії , Канади, інших іноземних держав; {Пункт 3 доповнено підпунктом 102 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 11) інші завдання відповідно до закону. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 4. МЗС відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 3) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; 4) забезпечує підтримання дипломатичних і консульських зносин з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях та спеціальних місіях; {Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 41) забезпечує національні інтереси і міжнародну безпеку України шляхом підтримання мирного та взаємовигідного співробітництва з іноземними державами і міжнародними організаціями за загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права; {Пункт 4 доповнено підпунктом 41 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 42) забезпечує єдність зовнішньополітичного курсу держави; {Пункт 4 доповнено підпунктом 42 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 43) провадить зовнішньополітичну діяльність держави; {Пункт 4 доповнено підпунктом 43 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 5) вносить пропозиції щодо визнання Україною іноземних держав, встановлення з ними дипломатичних зносин; 6) виступає із заявами, коментарями і роз'ясненнями щодо питань зовнішньої політики України з міжнародних питань; 7) забезпечує інформування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших державних органів про найбільш важливі та резонансні події у світі, вносить пропозиції щодо реагування на події, що безпосередньо стосуються національних інтересів, надає їм інформацію, необхідну для реалізації ефективної зовнішньої та внутрішньої політики; 8) вносить пропозиції щодо ініціатив міжнародного характеру, здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці України з іноземними державами і міжнародними організаціями; 9) здійснює функції Національного органу з виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення; 10) готує пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату, створення позитивного інвестиційного іміджу держави, сприяє залученню іноземних інвестицій в Україну; 11) проводить аналіз тенденцій політичного та соціально-економічного розвитку іноземних держав, їх можливого впливу на національні інтереси; 12) проводить аналіз економічних процесів, які відбуваються в державах - основних партнерах України, та їх впливу на розвиток двостороннього торговельного та інвестиційного співробітництва, забезпечує проведення моніторингу світових економічних процесів, основних тенденцій на світовому ринку, а також міжнародної практики регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 121) забезпечує, організовує та координує діяльність відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном; {Пункт 4 доповнено підпунктом 121 згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 122) сприяє просуванню вітчизняної продукції на зовнішній ринок, пошуку потенційних партнерів для українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, проведенню в Україні та за кордоном відповідних заходів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 122 згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 123) проводить моніторинг ситуації на світових фінансових ринках та бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у виконанні програм співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями; {Пункт 4 доповнено підпунктом 123 згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 124) сприяє розвитку міжнародного освітнього та науково-технічного співробітництва України, співпраці у високотехнологічних галузях, трансферу технологій, захисту прав інтелектуальної власності; {Пункт 4 доповнено підпунктом 124 згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 125) сприяє залученню допомоги від іноземних держав та міжнародних організацій; {Пункт 4 доповнено підпунктом 125 згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 126) проводить аналіз впливу міжнародних санкцій на розвиток торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва; {Пункт 4 доповнено підпунктом 126 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 13) надає допомогу центральним органам виконавчої влади у проведенні за кордоном торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків тощо; 14) сприяє в одержанні міжнародної технічної допомоги; 15) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у координації діяльності української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва; 16) поширює за кордоном інформацію про Україну, її місце і роль у світі для зміцнення позитивного міжнародного іміджу держави, забезпечує закордонні дипломатичні установи України відповідною інформаційною продукцією; 17) забезпечує реалізацію в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва; 18) забезпечує діяльність Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору та здійснює координацію роботи з розроблення проекту Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО; 19) виконує функції Головного центру реєстрації документів НАТО та Центральної реєстратури документів з обмеженим доступом Європейського Союзу; 20) розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання питань співпраці із закордонними українцями, забезпечення прав закордонних українців, створення сприятливих умов та можливостей для задоволення їх соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб; {Підпункт 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 638 від 23.08.2017} 201) координує заходи, що проводяться центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями; {Пункт 4 доповнено підпунктом 201 згідно з Постановою КМ № 638 від 23.08.2017} 202) надає громадським організаціям (осередкам) закордонних українців організаційну, методичну, технічну та іншу допомогу в їх діяльності; {Пункт 4 доповнено підпунктом 202 згідно з Постановою КМ № 638 від 23.08.2017} 203) бере участь у роботі змішаних міжурядових комісій з питань національних меншин; {Пункт 4 доповнено підпунктом 203 згідно з Постановою КМ № 638 від 23.08.2017} 204) забезпечує здійснення заходів, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, щодо забезпечення підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України; {Пункт 4 доповнено підпунктом 204 згідно з Постановою КМ № 638 від 23.08.2017} 205) забезпечує функціонування Національної комісії з питань закордонних українців; {Пункт 4 доповнено підпунктом 205 згідно з Постановою КМ № 638 від 23.08.2017} 21) приймає заяви про отримання статусу закордонного українця та видає посвідчення закордонного українця; 22) здійснює захист прав та інтересів України під час вирішення міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права; 23) вносить Президентові України або Кабінетові Міністрів України, зокрема разом з іншими центральними органами виконавчої влади, пропозиції щодо укладення, припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України, а також погоджує подання зазначеними органами таких пропозицій; 24) веде реєстр міжнародних договорів України, зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, документів міжнародних організацій, їх завірені копії та офіційні переклади, а також інші матеріали з питань зовнішньої політики; 25) здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, у тому числі іншими сторонами, забезпеченням реалізації прав, що випливають з таких договорів для України, вносить Президентові України або Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вжиття необхідних заходів з метою забезпечення виконання міжнародних договорів України; 26) здійснює контроль за автентичністю текстів проектів міжнародних договорів України українською та іноземними мовами; 27) здійснює обмін ратифікаційними грамотами і передачу грамот про ратифікацію міжнародних договорів України на зберігання депозитаріям; 28) оформляє повноваження на укладення міжнародних договорів України і участь у роботі міжнародних організацій; 29) забезпечує опублікування міжнародних договорів України українською мовою; 30) здійснює офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів України українською мовою; 31) здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів, якщо відповідно до умов договорів такі функції покладені на Україну; 32) здійснює подання на реєстрацію міжнародних договорів України до Секретаріату ООН; 33) розробляє і подає в установленому порядку Президентові України, Верховній Раді України та Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо стратегії і тактики відносин та співробітництва України з іноземними державами і міжнародними організаціями; 34) бере участь у приведенні законодавства у відповідність з міжнародними зобов'язаннями України та міжнародно-правовими нормами, погоджує проекти законів, інших нормативно-правових актів з питань зовнішньополітичної діяльності, міжнародних відносин, державної санкційної політики, які надходять на погодження від інших органів; {Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 35) аналізує стан виконання вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин; 36) бере участь у розробленні загальнодержавних програм з питань, що належать до його компетенції; 37) забезпечує виконання фінансових зобов'язань України відповідно до законодавства, яким визначено порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та здійснює нагляд за виконанням таких фінансових зобов'язань іншими центральними органами виконавчої влади; 38) затверджує кошториси органів дипломатичної служби України та здійснює контроль за використанням ними бюджетних коштів; 39) здійснює керівництво органами дипломатичної служби України; 40) вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закордонних дипломатичних установ України, а також на розгляд Кабінету Міністрів України - пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації представництв МЗС на території України; 41) забезпечує реалізацію єдиної кадрової політики, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів дипломатичної служби; 42) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у здійсненні заходів з організації підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин; 43) організовує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави в органах дипломатичної служби; 44) організовує та забезпечує проведення внутрішнього аудиту роботи органів дипломатичної служби; 45) забезпечує функціонування власної мережі телекомунікаційної і кур'єрської служби та організовує доставку дипломатичної пошти; {Підпункт 45 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 46) забезпечує здійснення заходів щодо захисту, евакуації громадян України, документів і майна закордонних дипломатичних установ України з держав, які перебувають у стані збройного конфлікту або в яких виникла надзвичайна ситуація; {Підпункт 46 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 47) проводить роботу з виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або копіювання документів з питань міжнародної діяльності України, що перебувають за кордоном; 48) організовує користування архівними документами з питань міжнародної діяльності України; 49) забезпечує охорону державної таємниці в системі органів дипломатичної служби під час здійснення зовнішніх зносин; 50) здійснює соціальний діалог і взаємодію з всеукраїнськими профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики; 51) здійснює функції дипломатичного протоколу у сфері забезпечення зовнішніх зносин з іноземними державами та міжнародними організаціями; {Підпункт 51 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 52) здійснює протокольне та організаційне забезпечення візитів в Україну високих посадових осіб іноземних держав; 53) здійснює відповідно до законодавства заходи для забезпечення перебування в Україні офіційних делегацій; 54) забезпечує взаємодію з дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, а також дипломатичним корпусом, акредитованим в Україні; 55) надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу з питань Державного Протоколу та Церемоніалу України органам виконавчої влади, закордонним дипломатичним установам України; 56) надає допомогу у виконанні службових обов'язків членам державних, урядових та інших делегацій України, народним депутатам України, працівникам міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також керівникам державних підприємств та наукових установ, які перебувають за кордоном; 57) затверджує відповідно до міжнародних договорів України положення про акредитацію працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав в Україні, міжнародних організацій та їх представництв, місій, а також членів їх родин та здійснює таку акредитацію; 58) здійснює нагляд за наданням дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, їх персоналу і членам сімей персоналу привілеїв та імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України, а також привілеїв та імунітетів закордонним дипломатичним установам України, їх персоналу і членам сімей персоналу з урахуванням принципу взаємності, а також нагляд за додержанням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів; {Підпункт 58 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 59) реєструє національні паспорти та видає службові картки посадовим особам міжнародних організацій, що прибувають в Україну у службових справах, працівникам представництв таких організацій в Україні, а також працівникам представництв іноземних держав; 60) реєструє національні паспорти та видає службові картки працівникам органів зовнішніх зносин іноземних держав, що прибувають в Україну у службових справах та мають дипломатичний або службовий паспорт, і членам їх сімей; {Підпункт 61 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 62) забезпечує координацію діяльності, що здійснюється державними органами у сфері зовнішніх зносин, сприяє державним органам у частині здійснення ними зовнішніх зносин, надання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги, дотримання міжнародних зобов'язань України; {Підпункт 62 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 63) забезпечує координацію діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій у сфері зовнішніх зносин; {Підпункт 63 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 64) погоджує в установленому порядку проекти директив, вказівок і технічних завдань офіційним делегаціям та представникам України для участі у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів; {Підпункт 65 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 66) забезпечує виконання в Україні та за кордоном консульських функцій, вчиняє консульські дії на території України та за кордоном; {Підпункт 66 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 67) вживає заходів до забезпечення прав юридичних осіб та громадян України за кордоном у разі їх порушення; 68) вживає заходів для забезпечення громадянам України можливості користуватися у повному обсязі правами, наданими їм законодавством держави перебування та міжнародним правом; 69) вживає через закордонні дипломатичні установи України заходів до поновлення порушених прав юридичних осіб та громадян України; 70) розробляє та вносить до Кабінету Міністрів України проект порядку ведення закордонними дипломатичними установами України обліку громадян України, які проживають за межами України; {Підпункт 70 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 71) веде облік дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, здійснює нагляд за дотриманням їх прав; 72) забезпечує реалізацію конституційних прав громадян України, які перебувають за її межами, брати участь у всеукраїнському референдумі, виборах Президента України і народних депутатів України; 73) сприяє проведенню за кордоном всеукраїнського референдуму, виборів Президента України і народних депутатів України відповідно до законодавства України та держав перебування; 74) затверджує зразки документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України; 75) забезпечує оформлення і видачу дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі з безконтактним носієм інформації; 76) розробляє порядок оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України; 77) бере участь у формуванні та реалізації державної політики з візових і міграційних питань; 78) розробляє правила оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію; 79) затверджує інструкцію про порядок державної реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном; 80) вживає згідно з компетенцією заходи до забезпечення виконання консульських функцій стосовно морських та повітряних суден України відповідно до законодавства України та міжнародного права; 81) опрацьовує згідно з компетенцією звернення про надання органами державної влади України дозволів на виконання іноземними державними повітряними суднами, які здійснюють перевезення офіційних делегацій, небезпечних вантажів і товарів військового призначення, нерегулярних польотів через повітряний простір України або повітряний простір під відповідальністю України без посадки і з посадкою в аеропортах України; дозволів на заходження іноземних військових кораблів та підводних транспортних засобів у внутрішні води, на рейди та в порти України; дозволів на ввезення в Україну вогнепальної зброї представниками служб безпеки та охоронцями глав іноземних держав і членів офіційних делегацій таких держав; 82) забезпечує отримання дозволів іноземних держав на використання повітряного простору таких держав та посадку на їх території українських повітряних суден, а також на захід українських кораблів у територіальні води та порти іноземних держав; 83) розробляє правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, проставляє апостиль на офіційних документах; 84) опрацьовує питання утворення нових та припинення діяльності діючих почесних консульських установ України за кордоном; 85) розробляє Положення про нештатних (почесних) консулів України; 86) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю МЗС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються; 861) надає роз'яснення з питань, пов'язаних з діяльністю органів дипломатичної служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС, а також стосовно актів, які ним видаються; {Пункт 4 доповнено підпунктом 861 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 87) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління МЗС; 871) розробляє пропозиції щодо обсягів матеріально-технічного і фінансового забезпечення органів дипломатичної служби та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС; {Пункт 4 доповнено підпунктом 871 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 872) через посадових осіб юридичної служби апарату МЗС бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах МЗС, представництв МЗС на території України, закордонних дипломатичних установ України та їх посадових осіб; {Пункт 4 доповнено підпунктом 872 згідно з Постановою КМ № 37 від 20.01.2021} 873) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій до іноземних держав, іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які перебувають під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства; {Пункт 4 доповнено підпунктом 873 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 874) проводить моніторинг реалізації застосованих санкцій та їх ефективності; {Пункт 4 доповнено підпунктом 874 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 875) ініціює та супроводжує прийняття рішень на національному рівні про виконання резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, якими запроваджено міжнародні санкції; {Пункт 4 доповнено підпунктом 875 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 876) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо приєднання до санкцій міждержавних об'єднань, міжнародних міжурядових організацій, іноземних держав; {Пункт 4 доповнено підпунктом 876 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 877) бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності у взаємодії з Національним органом з питань протимінної діяльності, центром протимінної діяльності та центром гуманітарного розмінування; {Пункт 4 доповнено підпунктом 877 згідно з Постановою КМ № 1188 від 11.08.2023} 88) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. МЗС з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в органах дипломатичної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МЗС; 2) здійснює на конкурсній основі добір державних службовців у систему органів дипломатичної служби та керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС, з урахуванням рівня освіти, професійної компетенції, досвіду роботи; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017; в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 21) створює умови для підвищення рівня професійної компетентності працівників дипломатичної служби, а також працівників інших державних органів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації повноважень відповідних органів у сфері зовнішніх зносин; {Пункт 5 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 22) здійснює добір працівників, які виконують функції з обслуговування органів дипломатичної служби, відповідно до законодавства; {Пункт 5 доповнено підпунктом 22 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 3) організовує планово-фінансову роботу в органах дипломатичної служби, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в органах дипломатичної служби; 5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил; 7) здійснює функцію головного розпорядника бюджетних коштів, забезпечує їх ефективне та цільове використання; {Пункт 5 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 8) відкриває в установленому законодавством порядку рахунки в банківських установах відповідно до Бюджетного кодексу; {Пункт 5 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 9) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію внутрішнього аудиту та його здійснення в органах дипломатичної служби, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МЗС; {Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019} 10) забезпечує самопредставництво органів дипломатичної служби та їх посадових осіб в судах України, яке здійснюється без окремого доручення Міністра, його заступників, державного секретаря посадовими особами юридичної служби апарату МЗС відповідно до положення, що затверджується наказом Міністра. {Пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 37 від 20.01.2021} 6. МЗС для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції МЗС; 2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані; 3) давати офіційні роз'яснення щодо зовнішньополітичного курсу України; 4) вносити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, у тому числі участі органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій та їх органів. 7. МЗС здійснює свої повноваження безпосередньо та через систему органів дипломатичної служби. 8. МЗС у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями. 9. МЗС у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Накази МЗС, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Нормативно-правові акти МЗС підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази МЗС, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами. 10. МЗС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Президента України та звільняється з посади за поданням Президента України чи Прем'єр-міністра України за згодою Президента України Верховною Радою України. 11. Міністр: 1) очолює МЗС, здійснює керівництво діяльністю органів дипломатичної служби; {Підпункт 1 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 2) визначає пріоритети роботи МЗС та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання; 3) представляє МЗС у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 4) погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України; 5) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання МЗС, представництвами МЗС на території України, закордонними дипломатичними установами України Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України; {Підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розробником яких є МЗС; 7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МЗС, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МЗС, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України; 8) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників; 9) затверджує структуру органів дипломатичної служби; {Підпункт 9 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 10) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння дипломатичного рангу державному секретарю МЗС; {Підпункт 10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 11) визначає обов'язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; {Підпункт 11 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МЗС, визначає персональний склад патронатної служби Міністра; {Підпункт 12 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 252 від 05.04.2017} 13) входить до складу Ради національної безпеки і оборони України; 14) вносить Президентові України пропозиції щодо призначення та звільнення глав дипломатичних установ України в інших державах і при міжнародних організаціях, глав державних делегацій, а також щодо присвоєння вищих дипломатичних рангів України; {Підпункт 15 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 252 від 05.04.2017} 16) призначає керівників консульських установ України; {Підпункт 17 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 252 від 05.04.2017} 171) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Пункт 11 доповнено підпунктом 171 згідно з Постановою КМ № 37 від 20.01.2021} 18) присвоює дипломатичні ранги працівникам, які займають посади в органах дипломатичної служби (крім дипломатичних рангів, які присвоюються Президентом України); {Підпункт 18 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 19) представляє без спеціальних повноважень Україну в зовнішніх зносинах, на двосторонніх і багатосторонніх переговорах, підписує міжнародні договори України; 20) виступає з офіційними заявами з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру; 21) дає обов'язкові до виконання працівниками апарату МЗС доручення; 22) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МЗС; 23) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в МЗС; {Підпункт 24 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 252 від 05.04.2017} 25) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря МЗС; {Підпункт 25 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 27) підписує накази МЗС; 28) здійснює інші повноваження, визначені законом. 111. Державний секретар МЗС є вищою посадовою особою з числа державних службовців МЗС. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові. Державний секретар МЗС здійснює повноваження керівника державної служби стосовно посадових осіб дипломатичної служби. Державний секретар МЗС призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Абзац третій пункту 111 в редакції Постанови КМ № 37 від 20.01.2021} {Положення доповнено пунктом 111 згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017; в редакції Постанови КМ № 21 від 16.01.2019} 112. Державний секретар МЗС відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує роботу апарату МЗС; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МЗС та подає їх на розгляд Міністра; 3) організовує та контролює виконання апаратом МЗС Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МЗС та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання; 4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МЗС, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МЗС; 6) запитує у межах своїх повноважень та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МЗС завдань; 7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу та працю, працівників дипломатичної служби, крім тих, що призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України та Міністром, укладає та розриває з ними відповідні контракти, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, присвоює державним службовцям ранги державних службовців; {Підпункт 7 пункту 112 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 21 від 16.01.2019; в редакції Постанови КМ № 37 від 20.01.2021} 8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МЗС, представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ України, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра; 10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; {Підпункт 11 пункту 112 виключено на підставі Постанови КМ № 37 від 20.01.2021} 12) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби та інших працівників МЗС; 13) представляє МЗС як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; 14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання працівниками дипломатичної служби та іншими працівниками МЗС доручення; 15) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників дипломатичної служби та інших працівників апарату МЗС до відзначення державними нагородами України. {Положення доповнено пунктом 112 згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 113. На час відсутності державного секретаря МЗС чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МЗС відповідно до наказу державного секретаря МЗС. {Положення доповнено пунктом 113 згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 12. Міністр має першого заступника, заступників Міністра, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра. {Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МЗС, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Міністерства у МЗС може утворюватися колегія. Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу МЗС. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МЗС можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, а також положення про них затверджуються Міністром. 14. Гранична чисельність державних службовців та працівників МЗС затверджується Кабінетом Міністрів України. Штатний розпис апарату та кошторис МЗС затверджуються державним секретарем МЗС за погодженням з Мінфіном. {Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} Штатні розписи та кошториси інших органів дипломатичної служби України затверджуються державним секретарем МЗС. {Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 05.04.2017} 15. МЗС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси