Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України

Показані 1-20 із 93 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Українип.4. пп.1
2готує пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату, створення позитивного інвестиційного іміджу держави, сприяє залученню іноземних інвестицій в Українуп.4. пп.10
3проводить аналіз тенденцій політичного та соціально-економічного розвитку іноземних держав, їх можливого впливу на національні інтересип.4. пп.11
4забезпечує реалізацію в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництвап.4. пп.17
5розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенціїп.4. пп.2
6оформляє повноваження на укладення міжнародних договорів України і участь у роботі міжнародних організаційп.4. пп.28
7готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові Українип.4. пп.3
8розробляє і подає в установленому порядку Президентові України, Верховній Раді України та Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо стратегії і тактики відносин та співробітництва України з іноземними державами і міжнародними організаціямип.4. пп.33
9бере участь у приведенні законодавства у відповідність з міжнародними зобов’язаннями України та міжнародно-правовими нормами, погоджує проекти законів, інших нормативно-правових актів з питань зовнішньополітичної діяльності, міжнародних відносин, які надходять на погодження від інших органівп.4. пп.34
10забезпечує підтримання дипломатичних зносин України з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіяхп.4. пп.4
11вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закордонних дипломатичних установ України, а також на розгляд Кабінету Міністрів України - пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації представництв МЗС на території Українип.4. пп.40
12вносить пропозиції щодо визнання Україною іноземних держав, встановлення з ними дипломатичних зносинп.4. пп.5
13здійснює соціальний діалог і взаємодію з всеукраїнськими профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політикип.4. пп.50
14затверджує відповідно до міжнародних договорів України положення про акредитацію працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав в Україні, міжнародних організацій та їх представництв, місій, а також членів їх родин та здійснює таку акредитаціюп.4. пп.57
15здійснює нагляд за наданням дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, їх персоналу і членам сімей персоналу привілеїв та імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України, а також привілеїв та імунітетів закордонним дипломатичним установам України, їх персоналу і членам сімей персоналу з урахуванням принципу взаємностіп.4. пп.58
16реєструє національні паспорти та видає службові картки посадовим особам міжнародних організацій, що прибувають в Україну у службових справах, працівникам представництв таких організацій в Україні, а також працівникам представництв іноземних державп.4. пп.59
17реєструє національні паспорти та видає службові картки працівникам органів зовнішніх зносин іноземних держав, що прибувають в Україну у службових справах та мають дипломатичний або службовий паспорт, і членам їх сімейп.4. пп.60
18вживає заходів до забезпечення прав юридичних осіб та громадян України за кордоном у разі їх порушенняп.4. пп.67
19вживає заходів для забезпечення громадянам України можливості користуватися у повному обсязі правами, наданими їм законодавством держави перебування та міжнародним правомп.4. пп.68
20затверджує зразки документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства Українип.4. пп.74
Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси