Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України

Показані 41-60 із 93 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
41реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику з питань забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями, координує заходи, що здійснюються органами виконавчої влади у зазначеній сфері
42приймає заяви про отримання статусу закордонного українця та видає посвідчення закордонного українця
43здійснює захист прав та інтересів України під час вирішення міжнародних спорів за участю України та інших суб’єктів міжнародного права
44вносить Президентові України або Кабінетові Міністрів України, зокрема разом з іншими центральними органами виконавчої влади, пропозиції щодо укладення, припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України, а також погоджує подання зазначеними органами таких пропозицій
45веде реєстр міжнародних договорів України, зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, документів міжнародних організацій, їх завірені копії та офіційні переклади, а також інші матеріали з питань зовнішньої політики
46здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, у тому числі іншими сторонами, забезпеченням реалізації прав, що випливають з таких договорів для України, вносить Президентові України або Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вжиття необхідних заходів з метою забезпечення виконання міжнародних договорів України
47здійснює контроль за автентичністю текстів проектів міжнародних договорів України українською та іноземними мовами
48здійснює обмін ратифікаційними грамотами і передачу грамот про ратифікацію міжнародних договорів України на зберігання депозитаріям
49забезпечує опублікування міжнародних договорів України українською мовою
50здійснює офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів України українською мовою
51здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів, якщо відповідно до умов договорів такі функції покладені на Україну
52здійснює подання на реєстрацію міжнародних договорів України до Секретаріату ООН
53аналізує стан виконання вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин
54бере участь у розробленні загальнодержавних програм з питань, що належать до його компетенції
55забезпечує виконання фінансових зобов’язань України відповідно до законодавства, яким визначено порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та здійснює нагляд за виконанням таких фінансових зобов’язань іншими центральними органами виконавчої влади
56затверджує кошториси органів дипломатичної служби України та здійснює контроль за використанням ними бюджетних коштів
57здійснює керівництво органами дипломатичної служби України
58забезпечує реалізацію єдиної кадрової політики, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів дипломатичної служби
59бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у здійсненні заходів з організації підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин
60організовує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави в органах дипломатичної служби
Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси