Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення

Мінприроди України; Наказ, Форма, Інструкція від 14.03.2016 № 97

Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення

Реєстрація: Мін'юст України від 30.05.2016 № 789/28919

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0789-16

Текст документа від 14.03.2016:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2016  № 97


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2016 р.
за № 789/28919

Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення

Відповідно до статей 42, 44 Кодексу України про надра, статті 6 Закону України «Про державну геологічну службу України», абзаців другого, третього підпункту 3 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1174, абзацу третього пункту 61 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, пунктів 2, 15 Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 року № 75, з метою забезпечення державного обліку запасів і проявів корисних копалин та використання мінерально-сировинної бази України, організації ведення Державного балансу запасів корисних копалин НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20 ____ рік»;

2) форму звітності № 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20 ___ рік»;

3) форму звітності № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 20 ____ рік»;

4) Інструкцію із заповнення форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20 ____ рік»;

5) Інструкцію із заповнення форми звітності № 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20 ____ рік»;

6) Інструкцію із заповнення форми звітності № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 20 ____ рік».

2. Державній службі геології та надр України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

Г.О. Вронська

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної служби статистики України

Голова Державної регуляторної служби України

Т.в.о. Голови Державної служби
геології та надр УкраїниІ.М.Жук

Ксенія Ляпіна


М.О.Бояркін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства екології
та природних ресурсів України
14.03.2016  № 97
за погодженням з Держстатом

ЗВІТНИЙ БАЛАНС
запасів корисних копалин
(Форма № 5-ГР)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства екології
та природних ресурсів України
14.03.2016  № 97


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2016 р.
за № 789/28919

ІНСТРУКЦІЯ
із заповнення форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна)
«Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік»

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює єдині вимоги щодо складання форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік» (далі - форма 5-ГР) з метою здійснення обліку запасів і ресурсів твердих горючих, металічних та неметалічних корисних копалин (далі - корисні копалини), отримання систематизованої інформації про їх кількість, якість, видобуток, втрати та ступінь промислового освоєння для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення раціонального та комплексного використання родовищ у процесі промислової розробки, а також для визначення напрямів подальшого геологічного вивчення.

2. Форму 5-ГР до 05 лютого наступного за звітним року до Держгеонадр подають користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу України про надра, що здійснюють користування надрами на підставі та в межах родовища (ділянки), визначеного (визначеної) спеціальним дозволом на користування надрами (далі - користувачі надр).

Форма 5-ГР подається в паперовому та електронному вигляді.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у таких нормативно-правових актах:

Кодекс України про надра;

Закон України «Про державну геологічну службу України»;

Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1174;

постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 150 «Про Державний фонд родовищ корисних копалин України»;

Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1370);

Перелік корисних копалин місцевого значення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1370);

Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 року № 865 (із змінами);

Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 58 (із змінами);

Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 року № 75 (із змінами);

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 432 (із змінами);

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 25 жовтня 2004 року № 224, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за № 1418/10017;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 25 жовтня 2004 року № 225, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за № 1419/10018;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому), затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 18 жовтня 2002 року № 155, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за № 881/7169;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 16 грудня 2002 року № 199, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30 січня 2003 року за № 78/7399;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 10 лютого 2003 року № 29, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за № 155/7476;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 02 грудня 2004 року № 263, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2004 року за № 1595/10194;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 20 грудня 2006 року № 354, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 січня 2007 року за № 16/13283;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 25 червня 2007 року № 198, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13 липня 2007 року за № 819/14086.

4. На підставі поданих користувачами надр форм 5-ГР на початок наступного за звітним року складаються державний баланс запасів корисних копалин та щорічники щодо стану мінеральних ресурсів України.

5. Під назвою «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік» необхідно вказати найменування корисної копалини.

Форма 5-ГР складається окремо щодо кожного родовища (ділянки, шахти, горизонту, пласта тощо).

6. Форма 5-ГР складається окремо для кожного виду сировини за промисловим використанням відповідно до результатів державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин.

Форма 5-ГР оформлюється на аркушах паперу формату А3 (297 х 420 мм).

7. При складанні форми 5-ГР використовуються такі одиниці виміру запасів корисних копалин: кг, т, тис. т, тис. куб. м (з точністю до десятих або сотих з дотриманням математичних правил заокруглення).

8. До форми 5-ГР додаються пояснювальна записка та акт на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, форма якого наведена в додатку 1 до Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 58.

9. Форма 5-ГР підписується користувачем надр, а також представником геолого-маркшейдерської служби та завіряється печаткою (за наявності).

Особи, які підписали форму 5-ГР, відповідають за правильність та достовірність даних, наведених у формі 5-ГР.

У звітності вказуються контактні телефони та адреса електронної пошти користувача надр.

10. Форма 5-ГР заповнюється на підставі таких первинних документів:

спеціальний дозвіл на користування надрами;

план розвитку гірничих робіт;

проект розробки родовища;

звіти та протоколи затвердження (апробації) запасів корисних копалин;

акти на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства;

дані облікової геолого-маркшейдерської документації.

11. Держгеонадра здійснює контроль за своєчасним поданням користувачами надр форми 5-ГР, перевіряє відповідність зазначених відомостей вимогам цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів, надає методичну допомогу з питань складання форми 5-ГР, вживає заходів для інформаційно-технічного забезпечення, інформаційно-аналітичного супроводження робіт щодо звітності про стан запасів корисних копалин, їх зміни та ведення електронної бази державного балансу запасів корисних копалин.

ІІ. Порядок складання форми 5-ГР

1. У графі 1 форми 5-ГР вказується порядковий номер кожного об'єкта.

2. У графі 2 вказуються місце розташування об'єкта та найменування (родовище, ділянка, басейн, вугленосний або рудний район, поле шахти, кар'єр (розріз), горизонт, пласт), відомості про спеціальний дозвіл на користування надрами (номер, дата видачі, строк дії) та вид користування надрами (видобування або геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка).

У випадках, коли родовище (ділянка) має декілька назв, поруч з основною назвою в дужках вказується інша.

3. У графі 3 вказується ступінь промислового освоєння, а саме:

1) рік введення в експлуатацію;

2) проектна річна (виробнича) потужність підприємства, шахти (розрізу);

3) глибина підрахунку запасів корисних копалин (м);

4) максимальна (фактична) глибина розробки (м);

5) глибина залягання горизонту, пласта (м);

6) потужність корисної товщі (м);

7) потужність розкривних порід (м);

8) коефіцієнт розкривних порід;

9) площа родовища або ділянки (га).

4. У графі 4 відображається характеристика корисних копалинах, а саме:

1) тип корисної копалини. Для вугілля вказується відповідно марка або технологічна група, при цьому окремо виділяється вугілля, придатне для коксування. Запаси кожного різновиду або сорту подаються окремим рядком;

2) для кожного типу корисної копалини вказується середній вміст корисних компонентів та шкідливих домішок або вихід корисної копалини (вихід каолінового концентрату у відсотках, вихід блоків облицювального каменю у відсотках тощо). За наявності на родовищі (ділянці) позабалансових запасів середній вміст компонентів у їх складі вказується в пояснювальній записці до форми 5-ГР;

3) вологість (у відсотках);

для твердих горючих корисних копалин:

4) питома теплота згорання (МДж/кг);

5) вихід смоли (у відсотках).

5. У графі 5 вказуються дані про продукцію, яка виготовляється з корисних копалин, та її реалізацію:

1) номенклатура і вихід (за видами) готової продукції;

2) основні споживачі;

3) кількість (за видами) готової продукції, що відвантажена споживачам;

4) фактична собівартість одиниці видобутку сировини;

5) відпускна ціна одиниці сировини;

6) відпускна ціна одиниці готової продукції.

6. У графі 6 вказуються категорії розвіданості запасів корисної копалини родовища (ділянки) за Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 432, та відповідно до результатів державної експертизи та оцінки (кожна категорія в окремому рядку).

7. У графах 7-9 наводяться дані про кількість балансових, умовно балансових, позабалансових та з невизначеним промисловим значенням запасів корисних копалин на початок звітного року. Вказані запаси в цих графах повинні відповідати запасам державного балансу запасів корисних копалин на початок звітного року.

Дані про запаси корисної копалини в охоронних ціликах та складах (спецвідвалах) вказуються нижче окремим рядком.

Зміни балансових запасів за звітний рік відображаються в графах 10-15.

8. У графі 10 вказуються відомості про фактичний видобуток корисних копалин.

До видобутку відноситься вся кількість сировини, що видобута з надр на поверхню (при відкритих розробках - вивезена з кар'єру):

без урахування пустих порід (розубожування корисної копалини), якщо вони не були включені до балансових запасів;

з урахуванням розубожуючих порід, що затверджені в числі балансових запасів.

У графі не вказуються відомості про кількість видобутої товарної руди, зазначена інформація відображається в пояснювальній записці до форми 5-ГР.

Видобуток корисної копалини за попередні роки, що не врахований раніше, відображається разом з видобутком за звітний рік. У пояснювальній записці до форми 5-ГР наводяться роз'яснення та кількість видобутої сировини за попередній період.

При складуванні видобутої сировини деяких видів корисних копалин (окислені залізисті кварцити, гранат, вапняк флюсовий, каолін, глина для вогнетривів, глина тугоплавка тощо) ведеться облік запасів корисної копалини на складах (спецвідвалах). При цьому видобута із надр сировина списується (зменшується) за категоріями за графою 10. У пояснювальній записці надається роз'яснення (де і скільки заскладовано сировини).

При використанні сировини зі складів (спецвідвалів) у наступні роки кількість сировини знімається з обліку запасів корисних копалин у складах (спецвідвалах) за графою 10 (окремим рядком), але в загальному підсумку по родовищу (ділянці) цей видобуток не підсумовується з видобутком із надр.

У графі відображається кількість запасів при видобутку корисних копалин із раніше втрачених запасів, а в пояснювальній записці до форми 5-ГР надається роз'яснення.

9. У графі 11 наводяться втрати під час видобутку корисних копалин за звітний рік.

До втрат під час видобутку належать:

частина погашених балансових запасів корисної копалини, яка залишилася в надрах у процесі розробки родовища або під час ліквідації підприємства;

кількість корисної копалини, яка була відправлена у відвали разом із вміщувальними породами.

Втрати під час транспортування видобутої корисної копалини, а також при переробці не належать до втрат при видобутку.

10. У графі 12 відображається кількість запасів корисних копалин, що змінилася (збільшення +, зменшення -) за результатами розвідувальних робіт:

детальна розвідка, гірничо-капітальні або експлуатаційно-розвідувальні роботи;

зміна запасів корисних копалин родовищ або окремих ділянок, які були розвідані до звітного року і не були враховані своєчасно через відсутність хімічних аналізів проб, технологічних досліджень або з інших причин;

зміна запасів корисних копалин, пов'язана з переведенням їх із однієї категорії в іншу;

зміна запасів супутніх корисних копалин, якщо ця зміна пов'язана з проведенням геологорозвідувальних робіт щодо основної корисної копалини.

11. У графі 13 відображається кількість запасів корисних копалин, що змінилася за результатами переоцінки:

зміна (збільшення +, зменшення -), що виникла у зв'язку з переглядом кондицій на мінеральну сировину (за вмістом корисних компонентів у руді, за зольністю та потужністю пласта тощо) без проведення додаткових геологорозвідувальних або експлуатаційних робіт;

зняті з обліку запаси, визнані недоцільними до розробки з техніко-економічних причин, які обґрунтовані під час проектування гірничого підприємства;

зняті з обліку запаси, визнані нерентабельними для відпрацювання через зміни економічних або гірничо-геологічних умов.

У пояснювальній записці до форми 5-ГР вказуються причини зміни запасів корисних копалин.

12. У графі 14 вказується кількість списаних з балансу гірничодобувного підприємства запасів корисних копалин, що не підтвердилися за результатами:

експлуатаційної діяльності гірничодобувного підприємства, що підтверджується актом на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства;

експлуатаційно-розвідувальних робіт у зв'язку з отриманням нових даних про вміст корисного компоненту, розміри або потужність покладу, об'ємну масу, якість сировини тощо.

13. У графі 15 вказується рух запасів корисних копалин, пов'язаний зі зміною технічних меж родовища (ділянки), переведенням запасів корисних копалин з однієї ділянки родовища на іншу та коригуванням запасів корисних копалин.

У разі складування видобутої корисної копалини окремим рядком у графі зі знаком «+» вказується її кількість за звітний рік.

У разі видобутку корисної копалини із раніше втрачених запасів кількість видобутої сировини вказується зі знаком «+».

14. У графах 16-18 вказується кількість балансових, умовно балансових і позабалансових та з невизначеним промисловим значенням запасів корисних копалин станом на початок наступного за звітним року.

У разі видобутку корисних копалин із умовно балансових, позабалансових та з невизначеним промисловим значенням запасів корисних копалин запаси зменшуються на кількість їх видобутку у звітному році, що відображається у графі 17.

Детальна інформація щодо обсягів видобутку із умовно балансових, позабалансових та з невизначеним промисловим значенням запасів корисних копалин міститься у пояснювальній записці.

15. У графі 19 вказуються загальна кількість балансових запасів, найменування органу затвердження (апробації) запасів, номер протоколу, дата затвердження, група складності родовища (ділянки) за геологічною будовою.

16. У графі 20 вказуються втрати та розубожування корисних копалин у відсотках:

1) проектні та фактичні втрати під час видобутку корисних копалин;

2) проектне та фактичне розубожування корисних копалин.

17. У графі 21 зазначається забезпеченість підприємства в роках балансовими запасами:

1) всіма запасами;

2) у проектних контурах розробки;

щодо вугілля та горючих сланців:

3) всієї шахти (розрізу);

4) діючих горизонтів.

Директор
Юридичного департаменту


В.А. Бучко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси