Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 листопада 2016 р. № 882 Київ Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019 № 489 від 19.05.2021} Відповідно до частини тринадцятої статті 122 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, що додається. 2. Державній інспекції сільського господарства передати до 1 грудня 2016 р. Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу Міністерству аграрної політики та продовольства. Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 882 ПОРЯДОК ведення Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва {У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} {У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 489 від 19.05.2021} 1. Цей Порядок визначає механізм ведення Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва (далі - Реєстр), вимоги до його змісту та ведення, у тому числі реєстрації, обліку, накопичення, оброблення, зберігання та подання інформації про суб'єктів насінництва та розсадництва, а також забезпечення доступу до інформації про осіб, які належать до суб'єктів насінництва та розсадництва. 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 1) заявник - юридична особа, фізична особа - підприємець, що здійснює виробництво насіння та/або садивного матеріалу; 2) інформація з Реєстру - документ у паперовій або електронній формі, що містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування або на дату та час, визначені у запиті щодо надання інформації, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі; 3) електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа; 4) технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена під час внесення відомостей до Реєстру. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про насіння і садивний матеріал” (далі - Закон). 3. Держателем Реєстру є Мінагрополітики, яке забезпечує його ведення. Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. 4. Реєстр містить такі відомості про суб'єктів насінництва та розсадництва: найменування (прізвище, ім'я та по батькові) суб'єкта насінництва та розсадництва, його місцезнаходження (місце проживання); ботанічний таксон, найменування сорту, який виробляє суб'єкт насінництва та розсадництва; категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми; номер і дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту. 5. Форма заяви про включення до Реєстру (далі - заява) затверджується Мінагрополітики. 6. Заява може бути подана у письмовій та/або електронній формі. У письмовій формі заява подається особисто або надсилається поштовим відправленням. 7. Мінагрополітики, яке після отримання заяви перевіряє правильність її оформлення та достовірність поданих заявником відомостей, має право подавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування запити щодо перевірки достовірності інформації, зазначеної в заяві. 8. Підставами для відмови у включенні до Реєстру є: невідповідність поданих документів вимогам Закону; виявлення у поданих документах недостовірної інформації. 9. Рішення про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру приймається Мінагрополітики протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви. Включення заявника до Реєстру здійснюється одночасно з прийняттям рішення Мінагрополітики. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється безоплатно. 10. Копія рішення про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру вручається (надсилається) заявникові відповідно до частини шостої статті 122 Закону. 11. У разі неприйняття Мінагрополітики в установлений законом строк рішення про включення або ненадання вмотивованої відмови щодо включення до Реєстру заявник через десять робочих днів з дня подачі заяви має право на виробництво насіння і садивного матеріалу для їх реалізації без включення до Реєстру. 12. У разі зміни інформації про ботанічний таксон, найменування сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право на використання сорту (але не раніше одного разу на рік), суб'єкт насінництва та розсадництва зобов'язаний подавати оновлені відомості Мінагрополітики. 13. Розгляд Мінагрополітики заяви про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, прийняття ним рішення про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, здійснюються відповідно до пунктів 7-11 цього Порядку. 14. У разі виявлення у Реєстрі технічних помилок Мінагрополітики протягом одного робочого дня виправляє їх, про що інформує суб'єкта насінництва та розсадництва. 15. Підставою для прийняття Мінагрополітики рішення про виключення суб'єкта насінництва та розсадництва з Реєстру є: подання суб'єктом насінництва та розсадництва заяви про його виключення з Реєстру; неподання суб'єктом насінництва та розсадництва протягом десяти робочих днів з дня настання змін оновлених відомостей про ботанічний таксон, найменування сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до його виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право використання сорту; систематичне грубе порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва; припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. 16. Рішення про виключення суб'єкта насінництва та розсадництва з Реєстру приймається Мінагрополітики протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви, документів (інформації) або встановлення фактів грубого порушення законодавства, які є підставою для виключення з Реєстру. Виключення суб'єкта насінництва та розсадництва з Реєстру здійснюється одночасно з прийняттям рішення Мінагрополітики. Копія рішення вручається (надсилається) суб'єктові насінництва та розсадництва, щодо якого прийнято рішення про виключення з Реєстру, відповідно до частини шостої статті 122 Закону. 17. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними. Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у Реєстрі, з використанням Інтернету.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси