Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Мін'юст України; Наказ від 01.04.2013 № 596/5

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стан: Не визначено

Ідентифікатор: v596-323-13

Текст документа від 07.11.2014:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2013  № 596/5

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1875/5 від 07.11.2014}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва): про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що додаються.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Департаментом, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та у місці здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О. Лавринович


Додаток 1
до наказу Міністерства
юстиції України
01.04.2013 № 596/5

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
_________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Міністерство юстиції України
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, вул. Артема, 73, каб. 1414

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9.00 до 18.00
П'ятниця: з 9.00 до 16.45
Перерва з 13.00 до 13.45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

486-41-68
Електронна адреса - notar@minjust.gov.ua
Веб-сайт - http://www.minjust.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про нотаріат"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102 "Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

ПОРЯДОК
видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1170/21482.

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.
До заяви додаються:
документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);
фотокопія диплома про повну вищу юридичну освіту;
фотокопія трудової книжки;
фотокопія паспорта.
При поданні документів особисто вірність їх фотокопій засвідчується уповноваженою особою структурного підрозділу Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопій засвідчується нотаріально.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю встановлена плата у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Документи щодо видачі повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю розглядаються протягом 15 днів з дня їх надходження.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю залишається без розгляду, якщо вона подана без передбачених законодавством документів або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог.
Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не видається у разі невідповідності поданих документів законодавству та у випадку, коли на дату звернення особи до Міністерства юстиції України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтва, а саме:
втрата особою громадянства України;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру.

13.

Результат надання адміністративної послуги

1. Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
2. Відмова у видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва.
Копія наказу про відмову у видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю надсилається заявникові із супровідним листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про відмову у видачі свідоцтва.


Додаток 2
до наказу Міністерства
юстиції України
01.04.2013 № 596/5

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
_________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Міністерство юстиції України
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, вул. Артема, 73, каб. 1414

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9.00 до 18.00
П'ятниця: з 9.00 до 16.45
Перерва з 13.00 до 13.45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

486-41-68
Електронна адреса - notar@minjust.gov.ua
Веб-сайт - http://www.minjust.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про нотаріат"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102 "Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

ПОРЯДОК
видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1170/21482.

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Повторне свідоцтво видається у разі втрати або пошкодження свідоцтва, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень.
Повторне свідоцтво видається на підставі запису в Журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю за заявою особи, щодо якої складено цей запис.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.
До заяви додаються:
документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);
фотокопія паспорта;
повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення.
При поданні документів особисто вірність фотокопії паспорта засвідчується уповноваженою посадовою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопії паспорта засвідчується нотаріально.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю справляється плата у розмірі 50 відсотків суми, встановленої за видачу свідоцтва.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Документи щодо видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю розглядаються протягом 15 днів з дня їх надходження.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява про видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю залишається без розгляду, якщо вона подана без передбачених законодавством документів або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Видача повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва.

{Додаток 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1875/5 від 07.11.2014 }


Додаток 4
до наказу Міністерства
юстиції України
01.04.2013 № 596/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
Міністерства юстиції України процесу надання адміністративної послуги:

Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи Мін'юсту України, відповідальні за етап
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дію, рішення)

1. При поданні документів особисто - встановлення особи заявника та передача документів на реєстрацію.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

В порядку надходження документів.

2. Реєстрація заяви про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Спеціаліст Управління документального забезпечення.

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення.

В порядку надходження документів.

3. Попередній розгляд заяви про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та доданих документів.

Завідувач сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

В порядку надходження документів.

4. Підготовка висновку про видачу/відмову у видачі свідоцтва або листа про залишення заяви без розгляду.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

Протягом 5 днів з дня надходження документів.

5. Підготовка проекту наказу про видачу або відмову у видачі свідоцтва.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

Протягом 2 днів з дня затвердження висновку директором Департаменту.

6. Підписання наказу про видачу або відмову у видачі свідоцтва.
Підписання свідоцтва.

Міністр юстиції України або особа, яка виконує його обов'язки.


Протягом 3 днів з дня візування проекту наказу директором Департаменту.

7. Реєстрація наказу про видачу або відмову у видачі свідоцтва.

Спеціаліст сектору архівної справи.

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення.

У день подачі наказу.

8. Розміщення наказу Мін'юсту України про видачу свідоцтва на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України.

Спеціаліст прес-служби Міністерства юстиції України.

Прес-служба Міністерства юстиції України.

Наступного дня після реєстрації наказу.

9. Реєстрація свідоцтва в Журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

У день реєстрації наказу про видачу свідоцтва.

10. Підготовка та направлення листа про видачу свідоцтва.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

У триденний строк з дня реєстрації наказу.

11. Видача свідоцтва особисто заявнику або його представнику за довіреністю.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

У день особистого звернення особи.

12. Направлення копії наказу про відмову у видачі свідоцтва.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

У триденний строк з дня видання наказу Мін'юсту України про відмову у видачі свідоцтва.

Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена в суді у порядку адміністративного судочинства.


Додаток 5
до наказу Міністерства
юстиції України
01.04.2013 № 596/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
Міністерства юстиції України процесу надання адміністративної послуги:

Видача повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
_______________________________________________________________

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи Мін'юсту України, відповідальні за етап
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дію, рішення)

1. При поданні документів особисто - встановлення особи заявника та передача документів на реєстрацію.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

В порядку надходження документів.

2. Реєстрація заяви про видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Спеціаліст Управління документального забезпечення.

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення.

В порядку надходження документів.

3. Попередній розгляд заяви про видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та доданих документів.

Завідувач сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

В порядку надходження документів.

4. Підготовка висновку про видачу повторного свідоцтва або листа про залишення заяви без розгляду.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

Протягом 5 днів з дня надходження документів.

5. Підготовка проекту наказу про видачу повторного свідоцтва.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

Протягом 2 днів з дня затвердження висновку директором Департаменту.

6. Підписання наказу про видачу повторного свідоцтва
Підписання повторного свідоцтва.

Міністр юстиції України або особа, яка виконує його обов'язки.


Протягом 3 днів з дня візування проекту наказу директором Департаменту.

7. Реєстрація наказу про видачу повторного свідоцтва.

Спеціаліст сектору архівної справи.

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення.

У день подачі наказу.

8. Розміщення наказу Мін'юсту України про видачу повторного свідоцтва на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України.

Спеціаліст прес-служби Міністерства юстиції України.

Прес-служба Міністерства юстиції України.

Наступного дня після реєстрації наказу.

9. Оформлення повторного свідоцтва.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

У день реєстрації наказу про видачу свідоцтва.

10. Підготовка та направлення листа про видачу повторного свідоцтва.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

У триденний строк з дня реєстрації наказу.

11. Видача повторного свідоцтва особисто заявнику або його представнику за довіреністю.

Спеціаліст сектору нормативно-правової роботи.

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

У день особистого звернення особи.

{Додаток 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1875/5 від 07.11.2014 }

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua/}

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси