Про затвердження Переліку даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів

Мінінфраструктури; Наказ, Перелік від 27.03.2013 № 191

Про затвердження Переліку даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів

Реєстрація: Мін'юст України від 15.04.2013 № 614/23146

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0614-13

Текст документа від 11.09.2018:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2013  № 191


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2013 р.
за № 614/23146

Про затвердження Переліку даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 278 від 16.08.2016
№ 354 від 06.08.2018}

Відповідно до статті 102 Кодексу торговельного мореплавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про морські порти України», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському та річковому транспортіГ. СоболевськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
27.03.2013  № 191


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2013 р.
за № 614/23146

ПЕРЕЛІК
даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів

1. Інформація про судно, передачу якої необхідно забезпечити капітанам суден, у тому числі за допомогою технічних суднових засобів (автоматичної ідентифікаційної системи - АІС):

а) назва судна і опис судна (name and description of the ship);

б) національна приналежність судна (nationality of ship);

в) ідентифікаційний номер морської рухомої служби (MMSI number);

г) номер, наданий Міжнародною морською організацією (ІМО vessel number);

ґ) радіопозивний сигнал судна (radio call sign);

д) тип судна (type of ship);

е) найбільша довжина (max length) м;

є) найбільша ширина (max breadth) м;

ж) найбільша осадка (max draft) м;

з) стан судна (на ходу, якорі, мілині тощо) (ship’s navigational status (underway using engine, at anchor, restricted in ability to maneuver, etc));

и) порт призначення, очікуваний час прибуття ( destination and ЕТА);

і) тип вантажу, наявність небезпечного вантажу (type of cargo, hazardous cargo type).

Кожне судно, яке входить/виходить або знаходиться у територіальному морі України, повинне використовувати у робочому стані та тримати постійно включеними технічні суднові засоби, що використовуються для передачі даних про судно (АІС).

На період стоянки в порту допускається виключення технічних суднових засобів.

2. Достовірність даних про судно, яке знаходиться у межах зони нагляду за безпекою мореплавства у відповідному морському порту, визначеної Державною службою морського та річкового транспорту України, підлягає перевірці службою капітана морського порту, а також морським лоцманом, який здійснює проведення судна. У разі виявлення невідповідності даних про судно, занесених у лоцманську квитанцію, фактичним морський лоцман фіксує порушення у лоцманській квитанції, інформує про виявлені невідповідності лоцмана-оператора служби регулювання руху суден та службу капітана морського порту.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 , № 354 від 06.08.2018 }

3. Перевірку достовірності даних про судно проводить служба капітана морського порту під час здійснення оформлення заходження судна в порт або перевірки перед наданням дозволу на вихід судна з порту.

У разі виявлення невідповідності даних про судно, визначених у пункті 1 цього Переліку, фактичним даним служба капітана морського порту до оформлення відходу судна інформує підприємство, що надає лоцманські послуги, яке відповідальне за проведення вказаного судна.

4. Накладання штрафів на капітана судна за надання недостовірної даних про судно, що надаються капітаном судна у тому числі за допомогою технічних суднових засобів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Заступник
директора Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту

І.А. Горобець

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси