Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 лютого 2017 р. № 97 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1210 від 17.11.2023} Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019 № 1187 від 02.12.2020 № 489 від 19.05.2021 № 647 від 03.06.2022 № 1274 від 11.11.2022 № 637 від 24.06.2023} Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити такі, що додаються: Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал; форму сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння; форму сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу; форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння; форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі; форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння цукрових буряків; форму сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу. 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 ПОРЯДОК проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал {У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} {У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 489 від 19.05.2021} 1. Цей Порядок установлює процедуру проведення сертифікації насіння та/або садивного матеріалу (комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу), видачі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та їх скасування. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1187 від 02.12.2020} 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: пре-контроль - етап ділянкового (ґрунтового) сортового контролю, що застосовується до категорій добазове і базове насіння, результати якого є попереднім результатом такого контролю для наступної категорії або генерації насіння; пост-контроль - етап ділянкового (ґрунтового) сортового контролю, що застосовується до категорії сертифіковане насіння, що не підлягає подальшому розмноженню, і проводиться в сезон, у якому насіння сертифіковане, або у наступний за ним сезон. Терміни “регульований шкідливий організм”, “фітосанітарна експертиза (аналізи)”, “фітосанітарний стан”, “шкідливий організм” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про карантин рослин”. {Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Термін “підозра” вживається у значенні, наведеному в пункті 2 Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 472). {Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про насіння і садивний матеріал”. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 647 від 03.06.2022} 3. Сертифікації підлягає: насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні; насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна та які вирощуються з метою експорту. 4. Видача сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, здійснюється Мінагрополітики або органами з оцінки відповідності, що належать до сфери його управління (далі - орган із сертифікації). {Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1187 від 02.12.2020} Видача сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, здійснюється органами із сертифікації або органами з оцінки відповідності незалежно від форми власності. 5. Роботи з визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу виконуються після оплати фізичною особою - підприємцем та/або юридичною особою їх вартості. 6. Формування вартості послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять діяльність як посадові особи Мінагрополітики, чи державного підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління, здійснюється згідно із законодавством. Оплата послуг, що надаються органами з оцінки відповідності приватної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять діяльність як незалежні експерти, здійснюється відповідно до договорів, укладених з фізичними особами - підприємцями та юридичними особами. {Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1187 від 02.12.2020} 7. Для визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу використовуються єдині методи та лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація. 8. Процедура проведення сертифікації та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу, передбачає: подання заявки на проведення сертифікації та подання первинної документації про походження насіння та садивного матеріалу, що сертифікується, зазначених у пункті 10 цього Порядку; {Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1274 від 11.11.2022} розгляд заявки та повідомлення суб'єкта насінництва та розсадництва щодо можливості виконання робіт із сертифікації; {Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1187 від 02.12.2020} укладення договору про надання послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва; проведення польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень; {Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1274 від 11.11.2022} видачу сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або сортові якості садивного матеріалу; {Абзац шостий пункту 8 в редакції Постанов КМ № 1187 від 02.12.2020, № 647 від 03.06.2022} відбір проб для проведення аналізу (випробування) насіння та садивного матеріалу, здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (контрольна проба насіння); {Абзац сьомий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 647 від 03.06.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} проведення аналізу (випробування) насіння та садивного матеріалу; {Абзац восьмий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 647 від 03.06.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} проведення аналізу одержаних результатів і прийняття рішення щодо видачі сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу; {Абзац дев'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 647 від 03.06.2022} видачу сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу. {Абзац десятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 647 від 03.06.2022} 9. Визначення сортових якостей насіння здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації, проведеного у випадках, передбачених пунктом 20 цього Порядку. {Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюються для перевірки ідентифікації сорту та сортової чистоти окремих партій насіння (проведення пре-контролю або пост-контролю залежно від культури та категорії насіння) після видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу. Визначення сортових якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом: {Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} польового оцінювання на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його державної реєстрації; {Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} перевірки на зараженість регульованими шкідливими організмами (крім насіння бур'янів), які можуть розповсюджуватися із садивним матеріалом відповідного ботанічного таксону, за наявності ознак або підозр щодо такого зараження; {Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} лабораторного сортового контролю молекулярно-генетичними методами (у разі необхідності). {Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1187 від 02.12.2020; в редакції Постанови КМ № 647 від 03.06.2022} 10. Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб'єкт насінництва та розсадництва (далі - заявник) подає до органу із сертифікації чи його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу за формою згідно з додатком 1: для насіння - не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин; для садивного матеріалу - не пізніше ніж за 30 днів до початку активного росту рослин, включно до 31 травня поточного року; для рослин, розмножених в умовах in vitro і адаптованих до умов in vivo, та інших рослин із закритою кореневою системою - не пізніше ніж за 40 днів до передбачуваного строку формування партії садивного матеріалу для його сертифікації. Польове оцінювання маточних насаджень багаторічних рослин (плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених, винограду та хмелю), призначених для відбору розсадного матеріалу, полів розсадника та садивного матеріалу, призначеного для реалізації, проводиться щороку. До заявки на визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу додаються: документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент на сорт рослин та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин); первинна документація про походження насіння та садивного матеріалу (акт польового обстеження, протокол випробування насіння, у разі визначення сортових і посівних якостей розсадників розмноження, виданих на насіння або садивний матеріал, що використані для сівби; копії актів польового оцінювання полів розсадника розмноження та/або маточних сортових та підщепних насаджень багаторічних рослин, продукцію яких було використано для виробництва садивного матеріалу); схема розміщення поля (полів) посіву або насадження із прив'язкою до місцевості; інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин - для гібридів; інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості щодо проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт. Для підтвердження походження насіння або садивного матеріалу, використаного для посіву або насадження, заявник зазначає в заявці номер та дату видачі органами з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу. У разі використання для розмноження насіння або садивного матеріалу, що були імпортовані, заявник у заявці зазначає відомості про сертифікати міжнародного зразка, що видані органами із сертифікації інших країн і які були визнані в порядку, встановленому пунктами 31-33 цього Порядку, та подає копії сертифікатів ОЕСР. Зазначені документи можуть бути подані особисто, надіслані поштою (зокрема шляхом відправлення електронних носіїв інформації, на яких збережено зазначені документи) або в електронній формі, засобами інформаційно-комунікаційних систем, визначених органом із сертифікації. {Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1274 від 11.11.2022} 11. Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, визначених у пункті 10 цього Порядку, та не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки надсилає заявнику в електронній або паперовій формі повідомлення про можливість виконання робіт із сертифікації, в якому відповідно до поданої заявки зазначається аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння та садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів або насаджень, відбір проб, з урахуванням вимог, визначених у пункті 13 цього Порядку. У повідомленні зазначаються також інші умови, що пов'язані із проведенням сертифікації, зокрема вибіркове оцінювання робіт (посівів або насаджень, щодо яких проводиться польове оцінювання) аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, чи відмови у проведенні польового оцінювання посівів або насаджень із підстав, визначених у пункті 12 цього Порядку. {Абзац перший пункту 11 в редакції Постанов КМ № 1187 від 02.12.2020, № 637 від 24.06.2023} Орган із сертифікації укладає договір із заявником про надання відповідних послуг у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання повідомлення заявником щодо виконання робіт із сертифікації у разі залучення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу. {Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1187 від 02.12.2020} У разі коли для проведення робіт із польового оцінювання категорій сертифікованого насіння або категорії сертифікований садивний матеріал багаторічних рослин садивного матеріалу заявник залучає аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, заявник укладає договір про надання послуги із польового оцінювання безпосередньо із аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить свою діяльність як незалежний експерт. {Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 24.06.2023} У разі проведення польового оцінювання посівів насіння або насаджень садивного матеріалу категорії сертифіковане аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, орган із сертифікації приймає рішення про вибіркове оцінювання (не менше п'яти відсотків) робіт (посівів або насаджень, щодо яких проводиться польове оцінювання) такого аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у порядку, встановленому Мінагрополітики. {Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 24.06.2023} 12. Підставою для відмови у проведенні польового оцінювання посівів та насаджень є: {Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 1187 від 02.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} несвоєчасного подання заявником заявки та документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку; подання документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, не в повному обсязі; відомості, що зазначені в поданій первинній документації про походження насіння та садивного матеріалу, передбаченій у пункті 10 цього Порядку, не відповідають вимогам щодо його сертифікації. {Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} 13. Роботу з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу виконує виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інших категорій може здійснювати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт, за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, під час виконання робіт із визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу забезпечує: {Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 24.06.2023} дотримання конфіденційності щодо інформації, яку він отримує в процесі виконання робіт; {Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 24.06.2023} незалежність від комерційних та інших інтересів суб'єкта насінництва та розсадництва; {Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 24.06.2023} інформування органу із сертифікації про будь-який зв'язок із суб'єктом насінництва та розсадництва. {Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 24.06.2023} 14. До польового оцінювання насіннєвих посівів або маточних насаджень і полів розсадника багаторічних рослин можуть залучатися селекціонери або представники володільця патенту та/або власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. У разі виникнення спірних питань під час ідентифікації сорту за морфологічними ознаками, визначеними під час його державної реєстрації, та відмови аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) засвідчувати сортові якості садивного матеріалу суб'єкт розсадництва має право підтвердити сортову відповідність шляхом проведення лабораторних досліджень молекулярно-генетичним та/або біохімічним методом. {Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 1274 від 11.11.2022} 15. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) визначають сортові якості насіння і садивного матеріалу, видають акти польового оцінювання, відбирають проби, беруть участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу. 16. Під час визначення сортових якостей (польового оцінювання) садивного матеріалу багаторічних насаджень аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) відбирає зразки для проведення лабораторних досліджень (ретестування) вірусних та вірусоподібних збудників для садивного матеріалу категорії вихідний та базовий методом полімеразної ланцюгової реакції, для садивного матеріалу категорії сертифікований методом полімеразної ланцюгової реакції або методом імуноферментного аналізу. Відбір проб здійснюється відповідно до міжнародних і національних стандартів, інструкцій та рекомендацій, що дають можливість встановити фітосанітарний стан садивного матеріалу та його відповідність морфологічним ознакам, визначеним під час державної реєстрації сорту. Проби відбирають у маточних насадженнях: категорії вихідний - щороку із кожної маточно-живцевої, маточно-насіннєвої рослини; категорії базовий - один раз на 5 років у повному обсязі або 20 відсотків загальної кількості зерняткових та горіхоплідних культур, малини, винограду та хмелю щороку; щороку - кожне маточно-насіннєве дерево кісточкових культур; один раз на 3 роки у повному обсязі або 33 відсотки загальної кількості маточно-сортових дерев та маточно-живцевих кущів підщеп кісточкових та кущових ягідних культур щороку; 1 відсоток рослин (1 середня проба) із кожної 1000 насіннєвих підщеп або рослин, що розмножуються вегетативно, щороку. Садивний матеріал категорії сертифікований не підлягає лабораторному тестуванню на наявність фітопатогенів, якщо він походить із матеріалу категорії базовий. Підтвердження якості для категорії сертифікований потребує садивний матеріал: під час повторної сертифікації імпортованого садивного матеріалу категорії сертифікований - за умови його подальшого використання для розмноження; під час розмноження в полях розсадника (шкілках садивного матеріалу), якщо садивний матеріал, що підлягає сертифікації, вирощений із використанням матеріалу чи компонентів щеплення категорії сертифікований - із партії садивного матеріалу, із кожних 10000 рослин відбирають 0,1 відсотка рослин (1 середня проба); для насіннєвих підщеп проводять тестування насіннєвого матеріалу перед висівом (200 насінин із 50 кг). Проби садивного матеріалу, відібрані під час польового оцінювання, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) передає до акредитованої випробувальної лабораторії. За результатами лабораторної діагностики оформляється протокол лабораторної діагностики (ретестування) насаджень та/або садивного матеріалу на віруси та інші патогени. Результати польового оцінювання садивного матеріалу зазначаються в польовому журналі та відображаються в акті польового оцінювання багаторічних насаджень. Садивний матеріал категорії сертифікований не підлягає лабораторному тестуванню на наявність фітопатогенів, якщо він походить із матеріалу категорії базовий, за умови відповідності кількості садивного матеріалу категорії базовий кількості садивного матеріалу категорії сертифікований. У разі виявлення порушення нормативних вимог під час вирощування насіння або садивного матеріалу чи незадовільних результатів польового оцінювання посіви або насадження вибраковуються, що відображається в акті бракування посівів/насаджень, а отримане з них насіння або садивний матеріал сертифікації не підлягають, про що орган із сертифікації або його підрозділ письмово повідомляє заявнику не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. {Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 1274 від 11.11.2022} 17. За результатами проведення польового оцінювання в разі відповідності посіву або насаджень вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який проводив роботу із визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу (польове оцінювання) відповідно до вимог, визначених у пункті 13 цього Порядку, складає у трьох примірниках акт польового оцінювання, форма якого затверджується Мінагрополітики. Один примірник акта передається заявнику, другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей насіння або садивного матеріалу. У разі невідповідності посіву вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) вилучає посів із числа насіннєвих та складає у трьох примірниках акт бракування насіннєвого посіву або маточних насаджень та полів розсадника багаторічних рослин (далі - акт бракування), форма якого затверджується Мінагрополітики. Один примірник акта бракування передається заявнику, другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей насіння або садивного матеріалу. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання або актів бракування, та веде їх облік. {Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 637 від 24.06.2023} 18. На підставі акта польового оцінювання насіннєвих посівів або маточних насаджень та полів розсадника багаторічних рослин і з урахуванням відомостей, зазначених в акті вибіркового оцінювання, у разі проведення робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадив свою діяльність як незалежний експерт, орган із сертифікації або його підрозділ, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше десяти робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. {Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1274 від 11.11.2022, № 637 від 24.06.2023} Сертифікат ОЕСР, що засвідчує сортові якості насіння тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР яких приєдналася Україна, видається в порядку, визначеному у пункті 8 цього Порядку. {Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 647 від 03.06.2022} 19. Суб'єкт насінництва та розсадництва або фізична особа - підприємець та/або юридична особа (далі - суб'єкт) формують партії насіння та садивного матеріалу. Із кожної сформованої партії насіння аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) відбирається проба для проведення аналізу насіння та у випадках, передбачених пунктом 20 цього Порядку, проба для здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (контрольна проба насіння) і оформляється акт у трьох примірниках за формою згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”. Перший примірник акта видається суб'єкту, другий примірник разом з пробою передається до органу з оцінки відповідності для визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, третій примірник разом з контрольною пробою насіння передається уповноваженій Мінагрополітики установі або організації для здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю. {Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1187 від 02.12.2020, № 647 від 03.06.2022, № 1274 від 11.11.2022} Для здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю суб'єкт укладає договір з уповноваженою Мінагрополітики установою чи організацією у строк, що не перевищує 30 днів з дня оформлення акта про відбір контрольної проби насіння. {Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} З кожної сформованої партії садивного матеріалу аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) відбирає пробу для проведення дослідження та аналізу садивного матеріалу та оформляє акт відбору проб для оцінки товарної якості садивного матеріалу за біометричними показниками. {Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Суб'єкт зберігає дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) протягом строку дії сертифікатів. На випадок арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, призначеного для реалізації, одночасно відбирають дублікат першої проби з позначкою “Дублікат”. Дублікат першої проби оформляють актом з позначкою у правому верхньому куті “Для арбітражного визначення”. Акт та проба зберігаються в суб'єкта. Взяття проб і визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу, що експортуються, здійснюється відповідно до міжнародних правил. 20. Ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється шляхом висівання проб відповідного ботанічного таксона і є обов'язковим для добазового та базового насіння сортів рослин, батьківських форм гібридів та сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР яких приєдналася Україна. Для добазового насіння ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі 100 відсотків, починаючи з генерації розсадників розмноження другого року. Результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю партії добазового насіння вважаються попереднім ділянковим (ґрунтовим) сортовим контролем та лабораторним сортовим контролем (пре-контролем) для базового насіння, одержаного з відповідної партії добазового насіння, і враховуються як результати такого контролю. Для базового насіння генерації супереліта ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі 100 відсотків. Результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю партії базового насіння генерації супереліта вважаються попереднім ділянковим (ґрунтовим) сортовим контролем та лабораторним сортовим контролем (пре-контролем) для базового насіння генерації еліта, одержаного з відповідної партії базового насіння генерації супереліта, і враховуються як результати такого контролю. Для сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі, визначеному органом із сертифікації, у порядку, встановленому Мінагрополітики, та становить в межах від 5 до 10 відсотків і залежить від видів сільськогосподарських рослин та типу їх створення. {Абзац шостий пункту 20 в редакції Постанови КМ № 647 від 03.06.2022} Орган із сертифікації збільшує обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю для сертифікованого насіння вище за 10 відсотків для кожного окремого випадку, який може призвести до ризику невідповідності сортовим якостям, про що інформує суб'єкта, а саме: у разі невідповідності результатів контролю попереднього року менше 0,5 відсотка - обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 5 відсотків; {Абзац восьмий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 03.06.2022} у разі невідповідності результатів контролю попереднього року в межах 0,5-3 відсотки - обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 10 відсотків; {Абзац дев'ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 03.06.2022} у разі невідповідності результатів контролю попереднього року понад 3 відсотки - обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 25 відсотків. {Абзац десятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 03.06.2022} {Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 1187 від 02.12.2020} 21. За результатами ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю установа або організація, яка його здійснювала, протягом десяти робочих днів з дня отримання результатів складає звіт за формою, затвердженою Мінагрополітики, та передає його органу із сертифікації або його підрозділу, що виконував роботи із сертифікації за заявкою на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, та заявнику. {Абзац перший пункту 21 в редакції Постанови КМ № 1187 від 02.12.2020} Орган із сертифікації або його підрозділ у десятиденний строк з дня надходження звіту складає щодо кожної контрольної проби насіння протокол за формою, затвердженою Мінагрополітики. Протокол складається у двох примірниках, один з яких надсилається суб'єкту. 22. Кожній партії насіння та садивного матеріалу аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) присвоюється номер, який складається з п'яти символів (UA-01-001/0001-00): {Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1187 від 02.12.2020} 1) літерний символ - UA - Україна; 2) двозначний символ - номер області розташування насіннєвого посіву (насаджень) (01); {Підпункт 2 пункту 22 в редакції Постанови КМ № 1187 від 02.12.2020} {Підпункт 3 пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ № 1187 від 02.12.2020} 4) тризначний символ - індивідуальний номер, присвоєний аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) (001); 5) чотиризначний символ - порядковий номер партії, присвоєний аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) (0001); 6) двозначний символ - останні цифри року збирання врожаю насіння/викопування садивного матеріалу (00); {Підпункт 6 пункту 22 в редакції Постанови КМ № 1274 від 11.11.2022} Партія садивного матеріалу формується за однорідністю свого сортового (сорто-підщепного) складу та категорії відповідно до етапу розмноження. {Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Порядок маркування та пакування партій насіння і форми етикеток затверджуються Мінагрополітики. 23. Для визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу суб'єкт: 1) подає до органів з оцінки відповідності: заявку за формою згідно з додатком 2; пробу насіння або садивного матеріалу, відібрану відповідно до пункту 19 цього Порядку; копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу; копії документів, які видані за результатами фітосанітарної експертизи (аналізів) садивного матеріалу і ґрунту, відібраного з місця вирощування садивного матеріалу, що підлягає сертифікації, та які засвідчують відсутність зараження шкідливими організмами (крім бур'янів), які можуть розповсюджуватися із садивним матеріалом відповідного ботанічного таксону та ґрунтом (висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), виданий відповідно до Закону України “Про карантин рослин”); документ, що підтверджує відсутність вірусів та вірусоподібних патогенів (протокол лабораторної діагностики (досліджень) садивного матеріалу, проведеної у попередні роки). Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням; {Підпункт 1 пункту 23 в редакції Постанови КМ № 1274 від 11.11.2022} 2) укладає з органами з оцінки відповідності договір про надання послуг з визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу. 24. Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом проведення аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу. Визначення товарних якостей партій садивного матеріалу, що підлягає сертифікації, проводиться за умови відсутності шкідливих організмів, які можуть розповсюджуватися із садивним матеріалом відповідного ботанічного таксону, та на основі аналізу біометричних показників садивного матеріалу, відібраного із сформованої партії садивного матеріалу, призначеного для реалізації. {Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Оцінка показників товарної якості садивного матеріалу проводиться за біометричними показниками відповідно до вимог чинних стандартів для кожного виду багаторічних культур. {Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} 25. Результати аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу, зазначаються у протоколі випробування, який підписується керівником органу з оцінки відповідності та складається у трьох примірниках. Перший примірник протоколу випробування надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, другий - суб'єкту, третій примірник залишається в лабораторії. Результати оцінки товарної якості садивного матеріалу за морфологічними ознаками та фітосанітарним станом зазначаються у протоколі випробувань садивного матеріалу. За сортовою відповідністю визначається категорія (етап розмноження) садивного матеріалу (вихідний, базовий, сертифікований) відповідно до схеми сертифікації конкретної культури. {Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Для садивного матеріалу категорії базовий та сертифікований за біометричними показниками визначається категорія товарної якості - 1-й сорт, 2-й сорт. {Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Протокол випробувань садивного матеріалу складається аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) у трьох примірниках. {Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Перший примірник протоколу випробування надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, другий - суб'єкту, третій примірник залишається в територіальному підрозділі органу із сертифікації, що проводив оцінку товарної якості. {Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} 26. Якщо за результатами аналізу проб насіння або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, органом з оцінки відповідності видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою та вносяться відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, видається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання протоколу випробування. 27. У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва на таке насіння або садивний матеріал сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, не видаються. Суб'єкту видається перший примірник протоколу випробування. 28. Кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися: 1) сертифікатами: насіння - сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості; садивний матеріал - сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості; 2) документами згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”. Сертифікати на насіння або садивний матеріал та супровідні документи є дійсними на всій території України. 29. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, набирає чинності з дати його видачі. Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим. Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, становить: на насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів - 12 місяців, а упаковане в герметичну тару - 24 місяці; на насіння кукурудзи протруєної - один рік; на насіння соняшнику протруєного - вісім місяців; на насіння цукрових буряків - шість місяців; на насіння картоплі, затарене в мішки, в ящичні піддони, та насипом, - тридцять днів; на насіння озимих та ярих зернових культур, а також інших культур, крім перелічених вище, - чотири місяці. Строк дії сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, становить до 31 травня року, наступного за роком, в якому видано відповідний сертифікат, а для рослин із закритою кореневою системою - один рік. Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння, зберігаються в заявників, а сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, - у суб'єктів, що звернулися для їх оформлення. Оригінали сертифікатів на сортові і товарні якості садивного матеріалу зберігаються в заявника. Реалізація садивного матеріалу протягом одного вегетаційного періоду (продаж, перепродаж із дорощуванням без пересадки) супроводжується копією сертифіката, наданого суб'єкту насінництва та розсадництва. Садивний матеріал, дорощений із пересадкою (зміною субстрату, умов вирощування), підлягає пересертифікації для підтвердження відповідності його товарних якостей. Садивний матеріал, строк дії сертифіката на товарні якості якого закінчився, підлягає пересертифікації (у разі дорощування, перешкілки) у новому вегетаційному сезоні. Імпортований садивний матеріал багаторічних культур усіх категорій якості, призначений для подальшого розмноження (створення маточних насаджень, розмноження в культурі in vitro), підлягає пересертифікації відповідно до вимог пунктів 31-33 цього Порядку. {Пункт 29 в редакції Постанов КМ № 1187 від 02.12.2020, № 1274 від 11.11.2022} 30. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, скасовується Мінагрополітики на підставі подання територіальних органів Держпродспоживслужби у разі виявлення невідповідності показників, зазначених у сертифікаті, показникам, визначеним під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), або за результатами проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та/або порушення вимог процедури сертифікації, зазначених у пунктах 8 і 19 цього Порядку. {Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} 31. Під час імпорту насіння на територію України визнаються сертифікати міжнародного зразка (ІСТА) за умови наявності сертифікатів (ОЕСР), а також документи про якість насіння та/або садивного матеріалу країн-експортерів, з органами із сертифікації яких орган із сертифікації України уклав відповідну угоду, з їх подальшим переоформленням на сертифікати згідно із законодавством. {Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} Переоформлення документів про якість насіння та/або садивного матеріалу країн-експортерів і реєстрація сертифікатів, переоформлених згідно із законодавством, з подальшим внесенням до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал здійснюється органом із сертифікації або його підрозділом за місцем діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця, яка імпортує насіння та/або садивний матеріал. {Абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1274 від 11.11.2022} 32. Визнання сертифікатів, що видані органами із сертифікації інших країн (далі - іноземні сертифікати), здійснюється на підставі угод та шляхом прийняття органом із сертифікації рішення про їх визнання. Визнанню на підставі угод підлягають іноземні сертифікати за умови дотримання таких вимог: укладена угода про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з органом із сертифікації країни, з якої походить насіння або садивний матеріал; продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією як така, що виготовлена згідно з нормативними документами, чинними в Україні; зазначені в іноземному сертифікаті обов'язкові вимоги і норми відповідають вимогам і нормам, чинним в Україні. 33. У разі дотримання вимог, зазначених у пункті 32 цього Порядку, орган із сертифікації приймає рішення про визнання іноземного сертифіката та на підставі його даних видає сертифікат згідно із законодавством. У разі недотримання вимог, зазначених у пункті 32 цього Порядку, орган із сертифікації або його підрозділ приймає рішення про: визнання результатів сертифікації із застосуванням додаткових процедур із сертифікації, в разі проведення яких видається сертифікат згідно із законодавством; неможливість визнання іноземного сертифіката та необхідність проведення комплексу заходів із сертифікації. Додаток 1 до Порядку ЗАЯВКА на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021, № 1274 від 11.11.2022} Додаток 2 до Порядку ЗАЯВКА на визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 СЕРТИФІКАТ, що засвідчує сортові якості насіння {Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 СЕРТИФІКАТ, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу {Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 СЕРТИФІКАТ, що засвідчує посівні якості насіння {Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 СЕРТИФІКАТ, що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі {Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 СЕРТИФІКАТ, що засвідчує посівні якості насіння цукрових буряків {Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 СЕРТИФІКАТ, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу {Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 299 “Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1160). 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 447 “Про затвердження Порядку маркування партій насіння” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1791).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси