Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель

Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Журнал, Повідомлення, Рішення від 14.03.2013 № 179

Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель

Реєстрація: Мін'юст України від 28.03.2013 № 515/23047

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0515-13

Текст документа від 14.04.2017:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2013  № 179


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2013 р.
за № 515/23047

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 24 від 20.01.2017 }

Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель

Відповідно до статті 188 Земельного кодексу України, частини першої статті 5, підпункту "в" статті 6, абзацу шостого статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", абзацу четвертого частини першої статті 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підпункту 7.41 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 19 травня 2005 року № 132 "Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 червня 2005 року за № 612/10892.

3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології
та природних ресурсів України

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
О.А. Проскуряков


М.О. Вашешніков


С.М. ТимченкоМ.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
14.03.2013  № 179


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2013 р.
за № 515/23047

ПОРЯДОК
одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру одержання від центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, власників і користувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, виклику громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства, а також процедуру оскарження дій посадових осіб Держсільгоспінспекції України.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 15 - 2 та 188 Земельного кодексу України, частини першої статті 5, пункту "в" статті 6, абзацу шостого частини першої статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", статті 18 - 1 та частини першої статті 19 Закону України "Про охорону земель", абзаців четвертого та шостого пункту 5, пункту 6 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, підпунктів 6.4 та 6.11 пункту 6 Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року № 770, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 34/20347.

1.3. Від імені Держсільгоспінспекції України та її територіальних органів оформляти (вручати) клопотання про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, а також повідомлення про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства, мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства (далі - державні інспектори).

1.4. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для:

державних інспекторів Держсільгоспінспекції України та її територіальних органів (далі - інспекційні органи) - в частині дотримання ними встановленого порядку оформлення, вручення (надсилання) клопотань про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, вжиття заходів реагування у разі відмови у їх наданні чи наданні неправдивої інформації або вчинення інших перешкод для їх отримання, повідомлення органів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, про вчинення посадовими особами корупційних дій, що спрямовані на приховування порушень земельного законодавства, чи вчинення перешкод для їх виявлення, оформлення, вручення (надсилання) повідомлень про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства;

центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, власників і користувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок, громадян, у тому числі посадових осіб (далі - суб’єкти, які надають інформацію), в частині надання інформації та виконання законних вимог державних інспекторів.

1.5. Отримання інформації, усних або письмових пояснень від суб’єктів господарювання здійснюється під час проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у строки їх проведення та у межах Переліку питань для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 липня 2012 року № 424, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 року за № 1289/21601.

ІІ. Процедура одержання документів, матеріалів та іншої інформації

2.1. Для отримання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, державний інспектор надсилає суб’єктам, які надають інформацію клопотання про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель (далі - Клопотання), форму якого наведено у додатку 1 до цього Порядку.

При цьому Клопотання вручається (надсилається) суб’єкту господарювання під час здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

2.2. У Клопотанні зазначаються:

найменування інспекційного органу, його місцезнаходження та номер телефону;

дата та реєстраційний номер Клопотання;

найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб), суб’єкта, який надає інформацію;

перелік документів, матеріалів та іншої інформації, які необхідно надати державному інспектору, що здійснює контрольний захід (планову чи позапланову перевірку);

спосіб та термін надання документів, матеріалів та іншої інформації (надати під час здійснення перевірки чи надіслати поштою);

адреса (у разі необхідності), за якою потрібно надати (надіслати) інформацію;

стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає адміністративну відповідальність за ненадання інформації або надання неправдивої інформації;

посада, прізвище, ім’я, по батькові державного інспектора, який вручив (надіслав) Клопотання, його підпис;

інформація про вручення (надіслання) Клопотання.

2.3. Клопотання складається у двох примірниках і підписується безпосередньо державним інспектором, що проводить перевірку, чи посадовою особою (державним інспектором) вищого рівня, який координує її проведення. Перший примірник Клопотання надсилається суб’єкту, який надає інформацію, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис його керівнику, власнику (користувачу) земельної ділянки (особі, яка виконує його обов’язки, уповноваженій особі, представнику).

Особа, яка надіслала Клопотання поштою, зазначає на його другому примірнику свою посаду, прізвище, ім’я та по батькові, дату та час його відправлення.

В разі вручення Клопотання суб’єкту, який надає інформацію, особа, яка його отримує, зазначає на другому примірнику свою посаду, прізвище, ім’я та по батькові, дату та час його отримання, засвідчує це підписом.

Якщо особи, яким вручається Клопотання відмовились його отримати, державний інспектор робить про це відповідну відмітку на другому примірнику Клопотання і засвідчує це своїм підписом.

Другий примірник Клопотання залишається у державного інспектора, що проводить перевірку.

2.4. Облік вручених (надісланих) Клопотань здійснюється у журналі реєстрації клопотань про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель (далі - журнал реєстрації клопотань), форму якого наведено у додатку 2 до цього Порядку. Реєстраційний номер Клопотання відповідає порядковому номеру його реєстрації в журналі реєстрації клопотання.

Журнал реєстрації клопотань ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів та повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований, на останній сторінці журналу проставляються відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника.

ІІІ. Заходи реагування у разі відмови у наданні документів, матеріалів та іншої інформації

3.1. У разі невиконання суб’єктами, які надають інформацію, Клопотання державного інспектора про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, надання йому неправдивої інформації чи вчинення інших перешкод для виконання покладених на нього завдань державний інспектор складає на вищезазначених осіб протокол про адміністративне правопорушення.

3.2. Якщо у процесі отримання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, буде встановлено, що особи, які є суб’єктами відповідальності за корупційні порушення, перелік яких визначено у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Закон), відмовляють у наданні інформації, надали несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону, державний інспектор письмово інформує про це керівника інспекційного органу, в якому він працює.

Про вчинення особою дій, які містять ознаки корупції, інспекційний орган письмово повідомляє відповідний спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції, перелік яких визначений в абзаці другому частини п’ятої статті 5 Закону.

3.3. У повідомленні до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції інспекційний орган зазначає:

дату та час вчинення дій, які містять ознаки корупції;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка їх вчинила;

суть протиправних дій (зазначається детально);

посаду, прізвище, ім’я, по батькові державного інспектора, який виявив протиправні дії чи був присутній під час їх вчинення.

3.4. Повідомлення про вчинення посадовою особою дій, які містять ознаки корупції, підписує керівник інспекційного органу чи особа, яка виконує його обов’язки.

3.5. З метою одержання усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з порушенням вимог земельного законодавства, державний інспектор має право викликати громадян, у тому числі посадових осіб до інспекційного органу. Форму повідомлення про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства (далі - Повідомлення), наведено у додатку 3 до цього Порядку.

Усні або письмові пояснення з питань, пов’язаних з порушенням вимог земельного законодавства, отримуються від суб’єктів господарювання та виключно під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), у строки їх проведення.

3.6. Повідомлення повинне містити:

дату та реєстраційний номер;

найменування, місцезнаходження (юридичних осіб), посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, що викликається, або місце проживання, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи;

зазначення часу та дати прибуття;

найменування та місцезнаходження інспекційного органу із зазначенням назви населеного пункту, вулиці, номерів будинку, кабінету та телефону;

мету (підставу) для виклику;

перелік документів, які необхідно мати при собі особі, що викликається; наслідки неприбуття;

посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка викликає;

інформацію про вручення (надсилання) Повідомлення.

3.7. Повідомлення складається у двох примірниках. Перший примірник вручається під підпис або надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення особі, яка викликається, другий - залишається у державного інспектора. У разі якщо Повідомлення неможливо вручити особисто під підпис, у невідкладних випадках воно може бути направлено телефонограмою чи факсимільним зв’язком та додатково надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Повідомлення підписується державним інспектором, який викликає громадянина (посадову особу) для отримання пояснень.

3.8. Особа, якій вручено Повідомлення, зазначає на другому примірнику свою посаду (для посадових осіб), прізвище, ім’я та по батькові, дату, час його отримання та засвідчує це своїм підписом. При відмові особи від підпису про отримання Повідомлення державний інспектор робить про це відповідну відмітку на обох його примірниках та засвідчує її своїм підписом. Перший примірник Повідомлення надсилається особі, що викликається, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У разі відправлення Повідомлення поштою, телефонограмою чи факсимільним зв’язком на його другому примірнику робиться про це відповідна відмітка, яка засвідчується підписом особи, що його відправила.

3.9. Облік вручених (надісланих) Повідомлень здійснюється у журналі реєстрації повідомлень про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства (далі - журнал реєстрації повідомлень), форму якого наведено у додатку 4 до цього Порядку.

Журнал реєстрації повідомлень ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів та повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані, на останній сторінці проставляються відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника.

3.10. Державний інспектор, який вручив (надіслав) Повідомлення, зобов’язаний зареєструвати його у журналі реєстрації повідомлень. Реєстраційний номер Повідомлення відповідає порядковому номеру його реєстрації у журналі.

IV. Порядок оскарження дій посадових осіб (державних інспекторів), які вручили (надіслали) клопотання чи повідомлення

4.1. Особи, яким вручено (надіслано) Клопотання чи Повідомлення, можуть оскаржити дії посадової особи (державного інспектора), яка їх вручила (надіслала) керівнику інспекційного органу, в якому працює державний інспектор, керівнику вищестоящого органу (посадової особи вищого рівня) або до суду.

4.2. Скарга розглядається відповідним інспекційним органом у 10-денний строк з дня її отримання. Протягом цього строку особі, яка надіслала скаргу, письмово повідомляється про прийняте рішення.

4.3. За результатами розгляду скарги керівник відповідного інспекційного органу приймає рішення про скасування Клопотання чи Повідомлення повністю або частково (скасування окремої його вимоги), чи залишення їх без змін, про що зазначається у рішенні щодо розгляду скарги на дії посадової особи (державного інспектора), яка вручила (надіслала) Клопотання чи Повідомлення (далі - Рішення), форма якого наведена у додатку 5 до цього Порядку.

Копія Рішення вручається під підпис особі, яка подала скаргу, або надсилається їй рекомендованим листом з повідомленням про вручення. З прийнятим Рішенням ознайомлюється під підпис посадова особа (державний інспектор), яка вручила (надіслала) Клопотання чи Повідомлення.

4.4. Облік прийнятих Рішень здійснюється у журналі реєстрації рішень щодо розгляду скарг на дії посадових осіб (державних інспекторів), які вручили (надіслали) клопотання про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, чи повідомлення про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства (далі - журнал реєстрації рішень), форму якого наведено у додатку 6 до цього Порядку.

Журнал реєстрації рішень ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів, повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані, на останній сторінці проставляються відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника.

Реєстраційний номер Рішення відповідає порядковому номеру його реєстрації у Журналі реєстрації рішень.

4.5. У разі незгоди особи, що подала скаргу, з Рішенням, прийнятим керівником територіального органу Держсільгоспінспекції України, скарга може бути подана до органу вищого рівня (посадової особи вищого рівня). У такому разі до скарги заявник додає копію Рішення, прийнятого територіальним органом Держсільгоспінспекції України.

4.6. Подання скарги на дії посадової особи (державного інспектора), яка вручила (надіслала) Клопотання чи Повідомлення, призупиняє їх виконання до розгляду скарги по суті. У разі якщо за результатами розгляду скарги прийнято рішення про залишення Клопотання чи Повідомлення без змін, строк їх виконання продовжується з дати прийняття цього рішення.

4.7. За результатами розгляду скарги, поданої до органу вищого рівня (посадової особи вищого рівня), заявнику надається письмова відповідь у 10-денний строк з дня її отримання.

Копія Рішення про розгляд скарги вручається або надсилається до відома керівнику територіального інспекційного органу, що розглядав скаргу та приймав Рішення за результатами її розгляду.

4.8. За наявності ознак порушення земельного законодавства та у разі скасування Клопотання чи Повідомлення внаслідок порушення процедури їх оформлення (вручення, надсилання) керівник інспекційного органу одночасно з прийняттям Рішення про їх скасування розглядає питання щодо проведення позапланової перевірки згідно з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Для отримання згоди на проведення позапланової перевірки територіальний орган Держсільгоспінспекції України у такому випадку направляє матеріали по цій справі до Держсільгоспінспекції України.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. ДемидовДодаток 1
до Порядку одержання документів,
матеріалів та іншої інформації,
необхідних для здійснення
державного нагляду (контролю)
за використанням та охороною земель

КЛОПОТАННЯ
про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель


Додаток 2
до Порядку одержання документів,
матеріалів та іншої інформації,
необхідних для здійснення
державного нагляду (контролю)
за використанням та охороною земель

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
реєстрації клопотань про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель

вручених (надісланих) __________________________________________________________
                                                                                                 (назва структурного підрозділу

_____________________________________________________________________________
                                                                                 інспекційного органу)

Розпочато " ___ " ______________ 20 __ року

Закінчено " ___ " ______________ 20 __ року

Ліва сторінка журналу

Порядковий (реєстраційний) номер клопотання

Дата вручення (надсилання) клопотання

Посада, прізвище, ім’я та по батькові державного інспектора, який вручив (надіслав) клопотання

Посада (для посадових осіб), прізвище, ім’я та по батькові особи, якій вручено (надіслано) клопотання

1

2

3

4

Права сторінка журналу

Перелік документів, матеріалів та іншої інформації, які необхідно надати

Термін виконання

Відмітка про виконання

Додаткові заходи, які вжиті у разі відмови у наданні інформації, надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для її отримання

5

6

7

8Додаток 3
до Порядку одержання документів,
матеріалів та іншої інформації,
необхідних для здійснення
державного нагляду (контролю)
за використанням та охороною земель

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства


Додаток 4
до Порядку одержання документів,
матеріалів та іншої інформації,
необхідних для здійснення
державного нагляду (контролю)
за використанням та охороною земель

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
реєстрації повідомлень про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства

вручених (надісланих) __________________________________________________________
                                                                                                       (назва структурного підрозділу

_____________________________________________________________________________
                                                                        інспекційного органу)

Розпочато " ___ " ______________ 20 __ року

Закінчено " ___ " ______________ 20 __ року

Ліва сторінка журналу

Порядковий (реєстраційний) номер повідомлення

Дата вручення (надсилання) повідомлення

Посада, прізвище, ім’я та по батькові державного інспектора, який вручив (надіслав) повідомлення

Посада (для посадових осіб), прізвище, ім’я та по батькові особи, якій вручено (надіслано) повідомлення

1

2

3

4

Права сторінка журналу

Дата та година, на яку викликається особа для надання пояснень

Відмітка про прибуття особи для надання пояснень (відмову прибути чи неприбуття до інспекційного органу), перенесення строку прибуття на іншу дату, годину

Заходи, які вжиті у разі відмови особи прибути для надання пояснень (прибуття, але відмови від надання пояснень)

5

6

7


Додаток 5
до Порядку одержання документів,
матеріалів та іншої інформації,
необхідних для здійснення
державного нагляду (контролю)
за використанням та охороною земель

РІШЕННЯ
щодо розгляду скарги на дії посадової особи (державного інспектора), який вручив (надіслав) клопотання чи повідомлення


Додаток 6
до Порядку одержання документів,
матеріалів та іншої інформації,
необхідних для здійснення
державного нагляду (контролю)
за використанням та охороною земель

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
реєстрації рішень щодо розгляду скарг на дії посадових осіб (державних інспекторів), які вручили (надіслали) клопотання про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, чи повідомлення про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства

зареєстрованих ________________________________________________________________
                                                                                          (назва структурного підрозділу

_____________________________________________________________________________
                                                                            інспекційного органу)

Розпочато " ___ " ______________ 20 __ року

Закінчено " ___ " ______________ 20 __ року

Ліва сторінка журналу

Порядковий (реєстраційний) номер рішення

Дата прийняття рішення

Посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи (державного інспектора), який прийняв рішення

1

2

3
Права сторінка журналу

Рішення, яке прийняте за результатами розгляду скарги

Кому вручено (надіслано) копію рішення, дата вручення (надсилання)

Додаткові заходи, що вжиті для усунення порушення у разі скасування Клопотання чи Повідомлення (позапланові перевірки тощо)

4

5

6
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси