Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови від 11.02.2013 № 109

Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 109-2013-п

Текст документа від 11.02.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2013 р. № 109
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2013 р. № 109

ПОРЯДОК
та умови надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми є Мінрегіон.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань будівництва та житлово-комунального господарства Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської та Херсонської обласних держадміністрацій.

4. Субвенція спрямовується на проведення робіт з капітального ремонту систем централізованого водопостачання та водовідведення.

5. Надання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

6. Умовами надання субвенції є:

1) наявність проектної документації, затвердженої відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674);

2) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у таких розмірах:

для бюджетів міст районного значення - не менш як 1 відсоток обсягу такої субвенції;

для бюджету обласних і районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення - не менш як 3 відсотки обсягу такої субвенції.

Реалізація проектів будівництва у селах та селищах може здійснюватися без співфінансування з місцевих бюджетів.

Кошти, використані органами місцевого самоврядування на виготовлення проектної документації та проведення відповідної експертизи, можуть бути зараховані як співфінансування з місцевих бюджетів, при цьому вартість таких робіт не повинна бути меншою за обсяг відповідного співфінансування.

7. Переліки об’єктів будівництва формуються та затверджуються Мінрегіоном за пропозиціями Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської та Херсонської обласних держадміністрацій.

8. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399);

інформує щомісяця до 15 числа Мінрегіон і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів та об’єктів.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

10. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

11. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська та Херсонська обласні держадміністрації подають щомісяця до 10 числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції в розрізі об’єктів.

Мінрегіон інформує до 25 січня 2014 р. Мінфін про використання субвенції.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси