Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на продовження будівництва житлових будинків у м. Почаєві Кременецького району з метою відселення сторонніх осіб з території Свято-Успенської Почаївської Лаври

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови від 30.01.2013 № 64

Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на продовження будівництва житлових будинків у м. Почаєві Кременецького району з метою відселення сторонніх осіб з території Свято-Успенської Почаївської Лаври

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 64-2013-п

Текст документа від 30.01.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2013 р. № 64
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на продовження будівництва житлових будинків у м. Почаєві Кременецького району з метою відселення сторонніх осіб з території Свято-Успенської Почаївської Лаври

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2013 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на продовження будівництва житлових будинків у м. Почаєві Кременецького району з метою відселення сторонніх осіб з території Свято-Успенської Почаївської Лаври, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. № 64

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2013 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на продовження будівництва житлових будинків у м. Почаєві Кременецького району з метою відселення сторонніх осіб з території Свято-Успенської Почаївської Лаври

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2013 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на продовження будівництва житлових будинків у м. Почаєві Кременецького району з метою відселення сторонніх осіб з території Свято-Успенської Почаївської Лаври (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон, відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми - управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації.

3. Субвенція надається в обсязі, передбачену додатком 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, і спрямовується на продовження будівництва об’єкта “Будівництво чотириповерхових житлових будинків на 63 квартири в районі вул. С. Жука та вул. Шевченка в м. Почаєві для відселення мешканців. Житлові будинки.”.

4. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Мінфіну.

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, ст. 2752).

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

8. Квартири у житлових будинках, збудованих за рахунок субвенції, безоплатно передаються у власність територіальної громади м. Почаєва для подальшої передачі громадянам з метою відселення їх з території Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Передача таких квартир здійснюється комісією, утвореною Тернопільською облдержадміністрацією та оформлюється актом приймання-передачі, який підписується головою та членами комісії і затверджується облдержадміністрацією.

9. Управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації подає щомісяця до 10 числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції.

10. Мінрегіон інформує до 25 січня 2014 р. Мінфін про використання субвенції.

11. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінрегіон і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки за нею.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси