Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 18.07.2019 № 1525

Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Стан: Чинний

Ідентифікатор: v1525874-19

Текст документа від 18.07.2019:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

18.07.2019  № 1525

Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії», що додаються.

2. Оператору системи передачі та операторам систем розподілу визначати вартість необлікованої електричної енергії, спожитої споживачами у періодах (місяцях), що передували 01 січня 2019 року, залежно від категорії споживачів за тарифами на електричну енергію для населення або роздрібними тарифами на електричну енергію, які діяли у відповідні періоди (місяці).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04 травня 2006 року № 562 «Про затвердження Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04 липня 2006 року за № 782/12656 (із змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
18.07.2019  № 1525

ЗМІНИ
до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312

I. У постанові:

1. У пункті 2 слова та цифри «до 01 грудня 2018 року» виключити.

2. У пункті 4:

1) речення перше - четверте абзацу першого викласти в такій редакції: «4. Операторам систем розподілу (далі - ОСР) укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії, які укладаються зі споживачем, з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані на території діяльності ОСР. Договір розробляється ОСР на основі істотних умов, визначених Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та типової форми, встановленої Правилами, і розміщується на сайті ОСР, у засобах масової інформації і в пунктах обслуговування споживачів ОСР. ОСР шляхом безпосереднього вручення персоналом ОСР або з рахунком, або поштовим відправленням надає споживачу заяву-приєднання до зазначеного договору, яка формується за базами даних вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та містить ЕІС-коди точок комерційного обліку об'єкта споживача. Надання такої заяви-приєднання є пропозицією споживачу про приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах діючого договору про користування або постачання електричної енергії (індивідуальні характеристики об'єкта, потужність, клас надійності, ідентифікаційні коди, особливості обліку тощо).»;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

«Непобутовим споживачам, приєднаним до мереж ОСР/ОСП, разом із заявою-приєднанням до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії надаються паспорти точок розподілу (передачі), оформлені відповідно до Правил.».

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Протягом двох років з дати набрання чинності Правилами ОСР (ОСП) оформити за всіма об'єктами побутових споживачів паспорт точки розподілу (передачі) за формою, встановленою Правилами. Оформлені паспорти точок розподілу (передачі) є невід'ємною частиною договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та згодою споживача на надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на умовах, визначених у паспорті точки розподілу (передачі).

З дати набрання чинності договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії ОСР (ОСП) надає послуги комерційного обліку споживачам, точки комерційного обліку яких улаштовані на території його ліцензованої діяльності, відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311.».

4. В абзаці третьому пункту 6 слова та знаки «з компенсації перетікань реактивної електричної енергії відповідно до Правил відносини між власником мереж та/або ОСР/ОСП, та/або споживачем щодо компенсації перетікань» замінити словами та знаками «із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії відповідно до Правил відносини між ОСР/ОСП та споживачем щодо розрахунків за перетікання».

5. Пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-13 вважати відповідно пунктами 7-12.

6. У пункті 7:

1) після слів «будь-яких обсягів електричної енергії» доповнити знаками та словами «(за умови надання рахунка постачальником універсальної послуги)»;

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

«Тимчасово, на період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов'язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правилами для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг.».

II. У Правилах роздрібного ринку електричної енергії:

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1.2 глави 1.1:

в абзаці четвертому слово «споживачем» замінити словами «на об’єкті споживача»;

абзац дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий-вісімдесят четвертий вважати відповідно абзацами дев’ятим-вісімдесят третім;

абзац десятий після слів «домовленість між» доповнити словом «індивідуальним»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії - домовленість двох сторін, яка є документом певної форми і встановлює зміст та регулює правовідносини між споживачем та оператором системи розподілу/оператором системи передачі під час визначення плати за перетікання реактивної електричної енергії;»;

в абзаці тринадцятому слова «яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії побутовим та малим непобутовим» замінити словами та знаками «або іншим споживачем, який відповідно до законодавства має право на отримання універсальних послуг, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії»;

після абзацу двадцять п’ятого доповнити новим абзацом двадцять шостим такого змісту:

«індикатор дії впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів (далі - індикатор) - пристрій, встановлений на/у лічильнику електричної енергії, призначений для фіксації впливу на лічильник постійного (змінного) магнітного або електричного полів, що призвів до змін у роботі лічильника;».

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий-вісімдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять сьомим-вісімдесят четвертим;

в абзаці двадцять сьомому слова «на межі балансової належності» виключити;

в абзаці двадцять восьмому слова та знак «впливу електричного/електромагнітного полей» виключити;

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

«малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт;»;

абзац тридцять третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци тридцять четвертий-вісімдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять третім-вісімдесят третім;

абзац сорок другий викласти в такій редакції:

«перетікання реактивної електричної енергії - складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії, створює додаткове завантаження обладнання електричної мережі та впливає на показники якості активної електричної енергії (рівні напруг);»;

абзац сорок п’ятий викласти в такій редакції:

«плата за перетікання реактивної електричної енергії - плата за послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до електроустановок споживачів, що експлуатують електромагнітно незбалансовані установки з неефективним співвідношенням активної і реактивної потужності, які оператор системи розподілу/оператор системи передачі змушений надавати споживачам на території здійснення своєї ліцензованої діяльності;»;

абзац сорок дев’ятий викласти в такій редакції:

«побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об'єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);»;

абзац п’ятдесят третій викласти в такій редакції:

«приватне домогосподарство - об'єкт індивідуального побутового споживача, який належить до житлового фонду та може складатись із квартири, житлового будинку (частини будинку) та, за наявності електрифікованих споруд, будівель у межах однієї території (прибудинкової/присадибної ділянки житлового будинку), на якому електрична енергія використовується на побутові потреби відповідно до укладеного договору;»;

абзац п’ятдесят сьомий викласти в такій редакції:

«реактивна потужність - складова повної потужності, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії, створює додаткове завантаження обладнання електричної мережі та впливає на показники якості електричної енергії (рівні напруг);»;

абзац шістдесят перший викласти в такій редакції:

«самовільне підключення - несанкціоноване (непогоджене) оператором системи підключення (у тому числі після відключення) електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, що є підставою для оформлення акта про порушення та визначення обсягу необлікованої електричної енергії внаслідок такого підключення;»;

після абзацу шістдесят першого доповнити новими абзацами шістдесят другим та шістдесят третім такого змісту:

«самовільне підключення без порушення схеми обліку - несанкціоноване (непогоджене) оператором системи підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі за схемою, передбаченою проектними рішеннями та/або договором з оператором системи, після їх відключення оператором системи в установленому законодавством порядку (за умови наявності договору з оператором системи);

самовільне підключення з порушенням схеми обліку - несанкціоноване (непогоджене) оператором системи підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі за схемою, не передбаченою проектними рішеннями та/або договором з оператором системи, та/або без укладення договору з оператором системи;».

У зв'язку з цим абзаци шістдесят другий - вісімдесят третій вважати відповідно абзацами шістдесят четвертим - вісімдесят п’ятим;

після абзацу сімдесят першого доповнити новим абзацом сімдесят другим такого змісту:

«територія малої системи розподілу - територія (або частина території) адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані об'єкти електроенергетики малої системи розподілу, призначені для розподілу електричної енергії користувачам малої системи розподілу, електричні мережі споживачів, які живляться від мереж малої системи розподілу;».

У зв'язку з цим абзаци сімдесят другий - вісімдесят п’ятий вважати відповідно абзацами сімдесят третім - вісімдесят шостим;

після абзацу вісімдесят четвертого доповнити новим абзацом вісімдесят п’ятим такого змісту:

«штучний нуль - додатково змонтований контур заземлення (у тому числі металеві труби водопроводу або системи опалення), що з'єднаний з «нульовим» післяобліковим проводом електричної мережі електрозабезпечення електроустановки споживача, який за умови неправильного підключення лічильника (наприклад, у разі якщо електрична енергія обліковується однофазним одноелементним лічильником - «фаза» у третій клемі) дає змогу безобліково споживати електричну енергію. Облаштування додаткового контуру заземлення з метою з'єднання його з металевими корпусами електричних приладів для забезпечення їх безпечної експлуатації не належить до терміну «штучний нуль»;».

У зв'язку з цим абзаци вісімдесят п’ятий та вісімдесят шостий вважати відповідно абзацами вісімдесят шостим та вісімдесят сьомим;

2) у главі 1.2:

у пункті 1.2.3:

в абзаці четвертому знаки, слова та цифру «, а субспоживачу у разі дотримання ним вимог цих Правил - в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (додаток 2 до цих Правил),» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Споживач, який відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, зобов’язаний здійснювати розрахунки за перетікання реактивної електричної енергії, не має права відмовити оператору системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживача, в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (додаток 2 до цих Правил).»;

у пункті 1.2.5 слова «який розробляється оператором системи на підставі додатка» замінити словами та знаком «зміст якого визначається оператором системи на основі Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, який є додатком»;

пункт 1.2.8 викласти в такій редакції:

«1.2.8. Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, який є публічним договором приєднання та зміст якого визначається постачальником універсальних послуг на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (додаток 6 до цих Правил), та укладається в установленому цими Правилами порядку. Постачальник універсальної послуги не може відмовити побутовому споживачу, малому непобутовому споживачу або іншому споживачу, який відповідно до законодавства має право на отримання універсальних послуг, електроустановки якого розташовані на території діяльності постачальника універсальної послуги, в укладенні такого договору за умови наявності у споживача чинного договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.»;

в абзаці першому пункту 1.2.9 слова, знаки та цифру «який розробляється постачальником «останньої надії» на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» (додаток 7 до цих Правил)» замінити словами, знаками та цифрою «зміст якого визначається постачальником «останньої надії» на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» (додаток 7 до цих Правил), є публічним договором приєднання».

2. У розділі II:

1) у главі 2.1:

пункт 2.1.2 доповнити знаками та словами «, крім випадку здійснення розподілу (передачі) електричної енергії оператором системи до власних електроустановок»;

в абзаці першому пункту 2.1.4 слова «за формою» замінити словами «на основі типового»;

пункт 2.1.7 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«6) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів).».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

підпункт 3 пункту 2.1.11 після слів «режими розподілу» доповнити знаками та словами «(у тому числі режим роботи електроустановки непобутового або колективного побутового споживача, величини приєднаної та дозволеної потужності об’єкта споживача із розділом за площадками вимірювання)»;

у пункті 2.1.15:

слова «розробляється оператором системи на основі додатка» замінити словами та знаком «зміст якого визначається оператором системи на основі типового договору, що є додатком»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«На вимогу електропостачальника оператор системи протягом трьох робочих днів від дати звернення повинен надати електропостачальнику підписаний оператором системи примірник укладеного договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) у письмовій формі.»;

пункт 2.1.16 викласти в такій редакції:

«2.1.16. Для укладення договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії між електропостачальником та оператором системи електропостачальник має надати відповідному оператору системи заяву-приєднання (із зазначенням місцезнаходження і банківських реквізитів заявника) та такі документи:

1) копію ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

2) копію належним чином оформленої довіреності на укладення договорів на ім'я особи, яка уповноважена підписувати договори (витяг з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

3) копію свідоцтва платника податків.»;

2) у главі 2.3:

абзац третій пункту 2.3.4 виключити;

пункт 2.3.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі звернення побутового споживача до постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи), який надає такому споживачу послуги комерційного обліку, із заявою щодо встановлення або заміни засобу вимірювальної техніки (реконструкції вузла обліку), який відповідає вимогам нормативних документів, постачальник послуг комерційного обліку надає такому побутовому споживачу замовлені ним послуги протягом 7 робочих днів від дня оплати побутовим споживачем вартості цих послуг.»;

у пункті 2.3.15:

підпункт 1 доповнити словами та цифрами «для побутових споживачів та не більше 50 кВт для непобутових споживачів»;

абзац четвертий після слів «строк дії яких може бути» доповнити словом «одноразово»;

3) в абзаці першому пункту 2.5.2 глави 2.5 знаки та слова «, а субспоживачу у разі дотримання ним вимог цих Правил - в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії в передбачених цими Правилами випадках» виключити.

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1.6 глави 3.1:

абзац другий підпункту 3 доповнити знаками та словами «, крім випадку здійснення розподілу (передачі) електричної енергії оператором системи до власних електроустановок»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«За наявності неврегульованого боргу електропостачальник має право розірвати договір про постачання електричної енергії споживачу згідно з його умовами (комерційною пропозицією).»;

2) главу 3.2 доповнити новим пунктом 3.2.8 такого змісту:

«3.2.8. Публічні комерційні пропозиції електропостачальника мають бути розділені за їх умовами (одна комерційна пропозиція має містити лише один з варіантів), зокрема за способом:

1) визначення ціни на електричну енергію (із застосуванням ціни, не диференційованої за періодами часу, або цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби, або погодинних цін тощо);

2) оплати електричної енергії (планові платежі або попередня оплата, або оплата за фактично відпущену електричну енергію);

3) оплати послуг з розподілу електричної енергії (через електропостачальника або напряму з оператором системи).

Умови комерційної пропозиції мають бути однозначними, без можливості подвійного тлумачення.».

У зв’язку з цим пункти 3.2.8-3.2.12 вважати відповідно пунктами 3.2.9-3.2.13.

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.33:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.33. Споживачі, які відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, зобов’язані здійснювати розрахунки за перетікання реактивної електричної енергії, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії на поточний рахунок оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживачів, відповідно до умов договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл (передачу) електричної енергії.»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

2) абзац другий пункту 4.34 викласти в такій редакції:

«Величина плати за перетікання реактивної електричної енергії визначається оператором системи відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та цих Правил та зазначається у договорі про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії.».

5. У розділі V:

1) у главі 5.1:

пункт 5.1.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«16) за власний рахунок ініціювати заміну та повірку засобів комерційного обліку споживача та/або здійснювати улаштування вузла обліку електричної енергії у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку.»;

пункт 5.1.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«31) надавати електропостачальнику інформацію та документи у строки та в порядку, передбаченому законодавством України та відповідними договорами.»;

2) підпункт 3 пункту 5.3.2 глави 5.3 викласти в такій редакції:

«3) надавати універсальні послуги в установленому законодавством порядку виключно споживачам, які відповідно до законодавства мають право на їх отримання, та на умовах публічного договору приєднання, розробленого на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг;»;

3) у підпункті 3 пункту 5.4.2 глави 5.4 слова та знак «на умовах договору, укладеного відповідно до» замінити словами та знаком «на умовах публічного договору приєднання, розробленого на основі»;

4) у пункті 5.5.10 глави 5.5 після слова «заміну» доповнити знаком та словами «, встановлення засобів вимірювальної техніки».

6. Главу 6.2 розділу VI викласти в такій редакції:

«6.2. Порядок зміни електропостачальника на постачальника «останньої надії»

6.2.1. Постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником «останньої надії» у випадках, визначених у розділі III цих Правил.

6.2.2. У разі банкрутства, ліквідації, завершення строку дії або анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії попереднього електропостачальника, а також у разі припинення його участі на ринку електричної енергії електропостачальник повинен протягом 1 робочого дня повідомити про це споживача (споживачів), відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача (таких споживачів), із зазначенням дати, з якої такий електропостачальник припинить здійснювати постачання електричної енергії споживачу (споживачам).

За 2 робочі дні до переведення споживачів такого електропостачальника та споживачів електропостачальника, який не спроможний здійснювати купівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку, до постачальника «останньої надії» адміністратор комерційного обліку забезпечує повідомлення адміністратора розрахунків щодо необхідності зміни облікових записів електропостачальника щодо постачальника «останньої надії» та відповідних споживачів, яким він почав здійснювати постачання електричної енергії, у порядку, визначеному Правилами ринку, з одночасним повідомленням операторів системи.

Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни облікових записів електропостачальника згідно з Правилами ринку.

У разі закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії або дострокового його розірвання (припинення його дії) електропостачальник за 20 днів до передбачуваного дня припинення дії договору та постачання електричної енергії споживачу повинен повідомити про це споживача, відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача, із зазначенням дати, з якої такий електропостачальник припинить здійснювати постачання електричної енергії споживачу.

6.2.3. Початком постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» вважається дата припинення постачання електричної енергії споживачу попереднім електропостачальником. Договір постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому споживачу.

6.2.4. Початком постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» є дата припинення постачання електричної енергії споживачу попереднім електропостачальником, яка визначається відповідно до вимог пунктів 6.2.2 та 6.2.3 цієї глави. Адміністратор розрахунків повідомляє дату переведення споживача (споживачів) на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» постачальнику (постачальникам) послуг комерційного обліку.

6.2.5. Споживач має право до моменту його переведення на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» (протягом 5 днів з дня повідомлення адміністратором комерційного обліку про його переведення на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії») укласти договір з обраним електропостачальником або постачальником універсальних послуг (для споживачів, які мають на це право) шляхом приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником, або за згодою сторін на інших умовах, відмінних від тих, які містяться в комерційних пропозиціях, оприлюднених на офіційному сайті електропостачальника.

У такому разі обраний електропостачальник (постачальник універсальних послуг) має протягом дня з моменту укладення договору постачання електричної енергії споживачу (договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) повідомити адміністратора комерційного обліку. Адміністратор комерційного обліку в той же день переводить такого споживача до обраного електропостачальника (постачальника універсальних послуг) шляхом внесення змін в одноденний строк до облікових записів електропостачальника щодо обраного електропостачальника (постачальника універсальних послуг) та відповідного споживача, якому він почав здійснювати постачання електричної енергії, у порядку, визначеному Правилами ринку, з одночасним повідомленням операторів системи.

6.2.6. Якщо споживач до моменту його переведення на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» не обрав електропостачальника або не забезпечив власного споживання шляхом купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку, адміністратор комерційного обліку в одноденний термін переводить такого споживача на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» шляхом внесення змін в одноденний строк до облікових записів електропостачальника щодо постачальника «останньої надії» у порядку, визначеному Правилами ринку, з одночасним повідомленням операторів системи.

6.2.7. Споживач зобов’язаний протягом 69 днів з дня переведення його на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» ініціювати початок процедури зміни електропостачальника. Суб'єкти ринку та учасники роздрібного ринку застосовують порядок зміни електропостачальника, передбачений главою 6.1 цього розділу.

У разі якщо споживачем не було ініційовано початок процедури зміни електропостачальника за 21 день до закінчення терміну постачання йому електричної енергії постачальником «останньої надії», процедура зміни електропостачальника, передбачена главою 6.1 цього розділу, не застосовується.

6.2.8. Постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачу протягом строку, що не може перевищувати 90 днів.

Якщо споживач протягом 90 днів не укладе відповідний договір про постачання електричної енергії з іншим електропостачальником або договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, електроживлення його об'єкта (об'єктів) має бути припинено оператором системи за зверненням постачальника «останньої надії».

На наступний день після припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживач має право укласти договір про постачання електричної енергії споживачу або договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для споживачів, які мають на це право) у порядку, визначеному главою 3.2 розділу III цих Правил.».

7. У розділі VIII:

1) назву викласти в такій редакції:

«VIII. Порядок розгляду звернень, скарг, претензій та актів про порушення цих Правил»;

2) у главі 8.2:

у пункті 8.2.4 слова та знак «методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором» замінити словами, знаками та цифрами «порядку, визначеного главою 8.4 цього розділу»;

пункт 8.2.5 викласти в такій редакції:

«8.2.5. У разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів безоблікового споживання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача (представника споживача) або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки (за умови посвідчення цієї особи), оформлюється акт про порушення згідно з формою, наведеною в додатку 8 до цих Правил.

Акт про порушення складається представниками оператора системи, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред'явлення ними службових посвідчень.

В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням:

меж балансової належності;

перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення;

номінальної сили струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у схемі підключення;

фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення.

Споживачі, представники оператора системи, інші особи, присутні при перевірці, під час здійснення перевірки електроустановок мають право здійснювати фото- та відеозйомку для фіксації виявлених порушень та/або відмови споживача (представника споживача або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки) підписувати акт про порушення, про що зазначається в акті про порушення.

В акті про порушення заповнюються всі графи та рядки без пропусків. Виправлення чи підчищення не допускаються. Текст повинен бути однозначним, без можливості подвійного тлумачення.

В акті зазначаються заходи, яких було вжито або яких необхідно вжити для усунення допущених порушень.

Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.

Акт про порушення підписується представником (представниками) оператора системи, який (які) брали участь у перевірці, та споживачем (представником споживача) або іншою особою, яка допустила представників оператора системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки (за умови посвідчення цієї особи).

У разі відмови споживача (представника споживача або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки) підписати акт про порушення в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт про порушення вважається дійсним, якщо його підписали більше одного уповноваженого представника оператора системи та незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення цієї особи або більше одного уповноваженого представника оператора системи, а відмова споживача (представника споживача або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки) підписувати акт про порушення підтверджується відеозйомкою.

До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в цьому акті.

Представники оператора системи перед складанням акта про порушення зобов'язані повідомити споживача про його право внести пояснення та зауваження до акта, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень.

Облік бланків актів про порушення ведеться оператором системи у пронумерованому, прошнурованому та скріпленому печаткою журналі.

Акти про порушення та документи, що підтверджують факт їх отримання споживачем, повинні зберігатися оператором системи протягом трьох років з дня оформлення акта про порушення.»;

у пункті 8.2.6:

в абзаці шостому слова та знаки «повідомлення про місце, час і дату засідання комісії або відсутності споживача або його представника за адресою, визначеною у даних щодо споживача, наявних в оператора системи, оператор системи направляє споживачу таке повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення» замінити словами та знаками «акта про порушення, у якому визначено місце, час та дату проведення засідання комісії, або окремого повідомлення про місце, час і дату засідання комісії оператор системи направляє споживачу таке повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу, визначену в даних щодо споживача, наявних в оператора системи»;

в абзаці десятому слова та знаки «методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором,» замінити словами та цифрами «глави 8.4 цього розділу»;

пункт 8.2.7 викласти в такій редакції:

«8.2.7. Кошти за необліковану електричну енергію та суми збитків перераховуються споживачем на поточний рахунок оператора системи.

Споживач має оплатити розрахункові документи за необліковану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка (у випадку неотримання споживачем рахунка у поштовому відділенні упродовж 5 робочих днів з дня надходження рахунка до поштового відділення споживача рахунок вважається отриманим споживачем на 5 робочий день).

У разі незгоди споживача з фактом безоблікового споживання електричної енергії та відмови від сплати вартості необлікованої електричної енергії оператор системи звертається з позовом до суду для підтвердження факту безоблікового споживання електричної енергії та стягнення вартості необлікованої електричної енергії.

Спірні питання, які виникають між сторонами при складанні акта про порушення та/або визначенні обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, вирішуються Регулятором, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики відповідно до компетенції, енергетичним омбудсменом та/або судом.

Якщо судом прийнято рішення, яким спростовано факт безоблікового споживання електричної енергії споживачем та/або відмовлено оператору системи в задоволенні позову щодо стягнення зі споживача вартості необлікованої електричної енергії, розрахованої на підставі акта про порушення, та за умови набрання рішенням суду законної сили оператор системи скасовує відповідний акт про порушення.»;

3) доповнити новою главою такого змісту:

«8.4. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення цих Правил

8.4.1. Оператор системи визначає обсяг та вартість електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення цих Правил та/або виявлення фактів безоблікового споживання електричної енергії, самовільного підключення до об'єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без засобів вимірювальної техніки, відповідно до вимог цієї глави.

У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками оператора системи) письмового повідомлення споживачем оператора системи про виявлені ним пошкодження засобів вимірювальної техніки, пошкодження або зрив пломб (за умови відсутності явних ознак втручання в роботу засобів вимірювальної техніки) чи пошкодження індикатора (за умови наявності активного елемента індикатора) або спрацювання індикатора (за умови відсутності підтвердження заводом виробником індикатора факту його спрацювання внаслідок дії магнітного поля) положення цієї глави не застосовуються.

8.4.2. Визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення таких порушень:

1) порушення цілісності пломб, цілісності пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), порушення цілісності гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал (далі - пошкодження пломб), або відсутність на засобах вимірювальної техніки пломб з відбитками тавр про їх повірку чи пломб з відбитками тавр оператора системи або інших заінтересованих сторін, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, установлених пломб, та за умови втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки);

2) пошкодження або відсутність пломб з відбитками тавр оператора системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах (вузлах) вимірювальної техніки в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб (крім пломб, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії);

3) пошкодження (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) або відсутність засобів вимірювальної техніки (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, та у разі пошкодження засобів вимірювальної техніки за умови втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки), інші дії споживача, які призвели до зміни показів засобів вимірювальної техніки (використання фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання електромагнітних полів тощо);

4) фіксація індикаторами впливу на лічильник електричної енергії постійного (змінного) магнітного або електричного полів (далі - фіксація індикаторами впливу фізичних полів), пошкодження або відсутність індикаторів (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує факт встановлення та передачі на збереження індикаторів);

5) самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі без порушення схеми обліку;

6) самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі оператора системи з порушенням схеми обліку;

7) самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електромережі, що не є власністю оператора системи, з порушенням схеми обліку;

8) використання «штучного нуля», що призвело до споживання необлікованої електричної енергії;

9) пошкодження або відсутність пломб на засобах вимірювальної техніки, що вимірюють обсяг електричної енергії, розподіленої мережами споживача (основного споживача), пошкодження (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) зазначених засобів вимірювальної техніки (за наявності акта про пломбування, складеного в порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб), інші дії споживача, які призвели до зміни показів цих засобів вимірювальної техніки.

8.4.3. Оператором системи з метою запобігання розкраданню електричної енергії можуть бути встановлені індикатори на лічильники електричної енергії споживача.

Індикатори встановлюються споживачу безоплатно.

Індикатори мають бути сертифіковані (атестовані у разі встановлення лічильників із вмонтованим індикатором) в установленому порядку та мають фіксувати вплив на лічильник полів, силові характеристики яких перевищують такі порогові значення:

для постійних магнітних полів - 100 мТл;

для змінних магнітних полів - 30 мТл;

для електричних полів - 5 кВ.

На вимогу споживача електричної енергії під час встановлення представниками оператора системи індикаторів на лічильники або лічильників із вмонтованими індикаторами мають надаватися копії сертифіката про сертифікацію та/або свідоцтва про атестацію цих індикаторів або лічильників із вмонтованими індикаторами.

Факт установлення індикаторів та їх стан мають бути зафіксовані в акті про пломбування або в іншому документі, що підтверджує факт установлення таких індикаторів на/у лічильниках (у тому числі передбачених виробником лічильника), відповідність їх стану (неспрацьований) та передачу цих лічильників, пломб та індикаторів на збереження, який складається у двох примірниках представниками оператора системи у присутності споживача (власника або користувача об'єкта) або уповноваженої ним особи та підписується ними.

8.4.4. Факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі - експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом.

Для забезпечення проведення експертизи оператор системи має зняти, упакувати, опломбувати та направити на експертизу пломби та/або засоби вимірювальної техніки, а також інші технічні засоби, якими здійснювалося втручання в роботу засобів вимірювальної техніки (за наявності). Якщо оператором системи до моменту передачі засобів вимірювальної техніки, індикаторів та/або пломб на експертизу пошкоджено упаковку та/або пломби, встановлені на ній, положення цієї глави не застосовуються.

Якщо оператор системи не є власником засобів вимірювальної техніки, оператор системи має право за заявою власника засобів вимірювальної техніки надати йому належним чином упаковані та опломбовані засоби вимірювальної техніки та інші технічні засоби, якими здійснювалося втручання в роботу засобів вимірювальної техніки (за наявності), для направлення їх на експертизу (за умови, що оператором системи не було направлено засоби вимірювальної техніки на експертизу до моменту отримання ним заяви власника засобів вимірювальної техніки). У цьому разі оператор системи в довільній формі складає акт про передачу засобів вимірювальної техніки їх власнику для направлення на експертизу, у якому зазначаються відомості про передані засоби, цілісність упаковки та пломб, установлених на ній, перелік питань від оператора системи для дослідження на експертизі та кінцевий термін надання оператору системи документів, що підтверджують передачу засобів вимірювальної техніки на експертизу. Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем/власником засобів вимірювальної техніки. Власник засобів вимірювальної техніки або споживач має протягом 30 календарних днів з дня отримання засобів вимірювальної техніки надати оператору системи документи, що підтверджують передачу цих засобів на експертизу. Якщо власником засобів вимірювальної техніки до моменту передачі засобів вимірювальної техніки на експертизу пошкоджено упаковку та/або пломби, встановлені на ній, обсяг та вартість необлікованої електричної енергії визначається оператором системи відповідно до положень цієї глави незалежно від результатів експертизи.

У разі визнання споживачем факту пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факту втручання в роботу засобів вимірювальної техніки, про що окремо зазначається в акті про порушення, письмової відмови споживача від проведення експертизи або ненадання власником засобів вимірювальної техніки чи споживачем оператору системи документів, що підтверджують передачу засобів вимірювальної техніки на експертизу (з винесенням, у тому числі, питань від оператора системи) протягом встановленого цим пунктом строку (якщо оператором системи були передані засоби вимірювальної техніки їх власнику для направлення на експертизу), обсяг та вартість необлікованої електричної енергії визначається оператором системи відповідно до положень цієї глави без проведення відповідної експертизи.

У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 2-4 пункту 8.4.2 цієї глави (у частині відсутності засобів вимірювальної техніки, пломб, індикаторів та фіксації впливу фізичних полів індикатором), обсяг та вартість необлікованої електричної енергії визначається оператором системи відповідно до положень цієї глави без проведення відповідної експертизи.

У разі незгоди споживача з фактом впливу на лічильник електричної енергії фізичними полями, зафіксованим індикатором, який схемотехнічно вмонтований у лічильник, споживач має право (з метою встановлення причин спрацювання індикатора) направити лічильник на експертизу (обстеження) до його виробника або іншої організації (підприємства), яка має право на її проведення згідно із законодавством.

Якщо власником лічильника є оператор системи, споживач має право протягом 50 календарних днів з дня виявлення представниками оператора системи факту спрацювання індикатора, який схемотехнічно вмонтований у лічильник, звернутися до оператора системи із заявою про направлення лічильника на експертизу (обстеження). Оператор системи має протягом 7 робочих днів від дня отримання заяви споживача направити лічильник на експертизу (обстеження). Якщо за результатами експертизи (обстеження) підтверджено спрацювання індикатора через вплив на лічильник фізичних полів, споживач відшкодовує оператору системи витрати на проведення експертизи (обстеження) лічильника.

Якщо за результатами експертизи (обстеження) встановлено, що індикатор, який схемотехнічно вмонтований у лічильник, спрацював не через вплив на лічильник фізичних полів, а з інших причин, здійснені згідно з вимогами цієї глави нарахування у зв’язку зі спрацюванням індикатора підлягають скасуванню. У цьому разі витрати споживача на проведення експертизи (обстеження) лічильника відшкодовуються власником лічильника.

8.4.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 1 пункту 8.4.2 цієї глави, положення цієї глави не застосовуються у випадку порушення оператором системи термінів проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, періодична повірка яких має здійснюватися за рахунок оператора системи.

У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 4 пункту 8.4.2 цієї глави, положення цієї глави не застосовуються у випадку закінчення строку експлуатації індикатора (але не більше шести років) або терміну повірки лічильника (якщо індикатор схемотехнічно вмонтований у лічильник), визначеного його виробником.

Дата виробництва індикатора та строк його експлуатації зазначаються в акті про пломбування.

8.4.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 6-8 пункту 8.4.2 цієї глави, положення цієї глави застосовуються за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж, про що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі (крім випадків, передбачених цим пунктом).

В акті про порушення зазначаються відомості про дії представників оператора системи, вжиті для виявлення місця підключення (наприклад, використання спеціальних технічних засобів (із зазначенням їх типу та способу застосування), здійснення часткового демонтажу будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів та/або демонтажу приладів чи їх захисних панелей тощо).

У разі визнання споживачем факту здійснення самовільного підключення та ненадання оператору системи доступу до приміщень об’єкта споживача та/або дозволу здійснювати на його об’єкті демонтаж будівельних конструкцій та/або оздоблювальних матеріалів для виявлення місця підключення, про що зазначається в акті про порушення, положення цієї глави застосовуються без виявлення місця підключення. У цьому разі в акті про порушення зазначається ділянка електричної мережі, до якої здійснено самовільне підключення.

У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5-8 пункту 8.4.2 цієї глави, зразки кабелів (проводів), через які було здійснено самовільне підключення, можуть вилучатися, про що робиться відповідний запис в акті про порушення. Місця вилучення зразків позначаються на схемі.

8.4.7. Розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється виходячи з:

вартості середньомісячних витрат оператора системи на купівлю однієї кіловат-години (кВт·год) електричної енергії на компенсацію незапланованих втрат електричної енергії, її передачі та розподілу у період порушення споживачем цих Правил (Ц, грн/кВт·год);

величини розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (W доб , кВт·год);

кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил (Д, день).

Кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням цих Правил, розкладається на складові відповідно до кількості днів (Д i , день) у кожному календарному місяці (ціновому періоді), протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням цих Правил, таким чином, щоб виконувалось рівняння

(1)

де

n

-

кількість календарних місяців (цінових періодів), протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням цих Правил.

Вартість необлікованої електричної енергії (В но , грн) розраховується за формулою

(2)

де

Ц i

-

середня вартість витрат оператора системи на купівлю однієї кіловат-години (кВт·год) електричної енергії на компенсацію незапланованих втрат електричної енергії, її передачі та розподілу протягом i-того календарного місяця (цінового періоду) (грн/кВт·год), яка визначається виходячи з:
за періоди (місяці) до 01 січня 2019 року - тарифів на електричну енергію для населення або роздрібних тарифів на електричну енергію (залежно від категорії споживачів), які діяли протягом i-того календарного місяця (цінового періоду), грн/кВт·год;
за періоди (місяці) з 01 січня 2019 року до 30 червня 2019 року - суми середньої ціни купівлі електричної енергії оператором системи на Оптовому ринку електричної енергії та тарифу на послуги з розподілу електричної енергії (для споживача відповідного класу напруги) протягом i-того календарного місяця (цінового періоду), грн/кВт·год;
за періоди (місяці) з 01 липня 2019 року - суми середньої ціни купівлі електричної енергії оператором системи на балансуючому ринку та тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії (для споживача відповідного класу напруги) протягом i-того календарного місяця (цінового періоду), грн/кВт·год.
У разі приєднання електроустановки споживача до електричних мереж оператора системи передачі тариф на послуги з розподілу електричної енергії приймається рівним нулю;


W i

-

обсяг споживання електричної енергії, що відповідає i-тому календарному місяцю (ціновому періоду), кВт·год, що розраховується за формулою

(3)

де

W доб

-

розрахункова величина добового споживання електричної енергії, кВт·год;


Д i

-

кількість днів, визначена відповідно до рівняння 1 цієї глави.

Оператор системи щомісяця оприлюднює в засобах масової інформації та/або на власному офіційному веб-сайті інформацію про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку протягом календарного місяця (Ц, грн/кВт·год).

Під час проведення розрахунку вартості необлікованої електричної енергії не враховується наявність у споживача пільг з оплати спожитої електричної енергії.

8.4.8. Кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначається виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації засобами комерційного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил):

1) у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-3 (у частині пошкодження засобів вимірювальної техніки та/або пломб) або у підпункті 4 пункту 8.4.2 цієї глави, - з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

2) якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку мали   можливість, - з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

3) якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, що не є власністю оператора системи, з порушенням схеми обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку не мали можливості, або установив пристрій, що занижує покази лічильника електричної енергії (використання фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання електромагнітних полів тощо), - з дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію, або набуття права власності чи користування на об’єкт (якщо технічну перевірку у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію або набуття ним права власності (користування) на об'єкт до дати виявлення порушення не було проведено) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

4) якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі оператора системи з порушенням схеми обліку, виявити яке представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку не мали можливості, - з дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію, або набуття права власності чи користування на об’єкт (якщо технічну перевірку у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію або набуття ним права власності (користування) на об'єкт до дати виявлення порушення не було проведено) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

5) у разі виявлення у споживача порушення, зазначеного в підпункті 5 пункту 8.4.2 цієї глави, - з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку), або відключення електроустановки споживача (якщо контрольний огляд засобу комерційного обліку та/або технічна перевірка у період з дати відключення електроустановки споживача до дати виявлення порушення не були проведені) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

6) у разі виявлення у споживача порушення, зазначеного в підпункті 8 пункту 8.4.2 цієї глави, - з дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію, або набуття права власності чи користування на об’єкт (якщо технічну перевірку у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію або набуття ним права власності (користування) на об'єкт до дати виявлення порушення не було проведено) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.

У разі виявлення у споживача порушення цих Правил, яке представники оператора системи не мали можливості виявити під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку, в акті про порушення зазначаються причини відсутності цієї можливості та спосіб виявлення порушення.

Кількість робочих днів електроустановки непобутового споживача визначається виходячи з умов договору споживача з оператором системи.

Для споживачів, у яких відсутні договірні відносини з оператором системи, та побутових споживачів за робочий день приймається календарний день.

У разі фіксації засобами комерційного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється виходячи з цієї кількості днів, але не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.

8.4.9. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 8.4.2 цієї глави, розрахований обсяг споживання необлікованої електричної енергії споживачем протягом розрахункового періоду (місяця) має бути зменшений на обсяг електричної енергії, спожитий споживачем у цьому періоді за точкою (точками) комерційного обліку, на якій (яких) було виявлено порушення, відповідно до даних комерційного обліку електричної енергії.

В інших випадках розрахований обсяг необлікованої електричної енергії не зменшується.

8.4.10. У разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-5 пункту 8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (W доб , кВт·год) розраховується за формулою

(4)

де

P

-

потужність (кВт), визначена як:
1) сумарна максимальна потужність наявних у споживача на час складення акта про порушення струмоприймачів відповідно до їх паспортних даних (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для цієї точки комерційного обліку, зазначену в договорі з оператором системи);
2) потужність, обчислена виходячи зі струму навантаження електроустановки споживача при підключенні всіх наявних на час складення акта про порушення струмоприймачів на максимальну потужність, визначеного на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології (за умови відсутності паспортних даних усіх струмоприймачів, наявних у споживача на час складення акта про порушення, та якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для цієї точки комерційного обліку, зазначену в договорі з оператором системи);
3) дозволена потужність для цієї точки комерційного обліку, зазначена в договорі з оператором системи (за умови, якщо потужність, визначена відповідно до положень підпунктів 1 або 2 цього пункту, перевищує дозволену потужність для цієї точки комерційного обліку, ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, недопуску представників оператора системи на свою територію для перевірки інформації щодо сумарної максимальної потужності струмоприймачів, відмови споживача від вимірювання струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність);


t доб

-

тривалість роботи обладнання протягом доби, що визначається на підставі договору з оператором системи (год).
У разі відсутності в договорі даних про тривалість роботи обладнання споживача t доб приймається рівним 8 год;


K в

-

коефіцієнт використання струмоприймачів (приймається рівним 0,6).

8.4.11. У разі виявлення у побутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-5 пункту 8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (W доб , кВт·год) розраховується за формулою

(5)

де

P дог .

-

величина дозволеної потужності для цієї точки комерційного обліку, передбачена договором між побутовим споживачем та оператором системи, кВт;


K сез.

-

коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у період з 01 травня до 30 вересня та рівним 1 на період з 01 жовтня до 30 квітня);


K вик

-

коефіцієнт використання потужності (додаток 9 до цих Правил).

У разі шунтування або самовільної заміни побутовим споживачем опломбованих оператором системи комутаційних пристроїв, що обмежують потужність споживання електричної енергії до величини P дог. (за умови наявності акта про пломбування, складеного відповідно до передбаченої Кодексом комерційного обліку процедури, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування зазначених пристроїв), відсутності між побутовим споживачем та оператором системи договору (паспорта точки розподілу) W доб. розраховується оператором системи виходячи з величини приєднаної потужності, передбаченої проектними рішеннями.

За відсутності проекту розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії розраховується оператором системи виходячи з величини потужності споживання (P пер.вих. , кВт), що розраховується за формулами

якщо електроустановка побутового споживача підключена до однофазної мережі

(6)

якщо електроустановка побутового споживача підключена до трифазної мережі

(7)

де

I пер.вих.

-

сила струму, що може протікати по колу підключення електроустановки до електричної мережі, визначена виходячи:
з найменшого допустимого тривалого струму, який може протікати через поперечну площу перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі підключення електроустановки до електричної мережі, згідно з главою 1.3 Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 року № 476 (далі - ПУЕ), А;
з найменшої сили струму спрацювання комутаційних апаратів, що задіяні у схемі підключення електроустановки до електричної мережі (за умови, що зазначена сила струму спрацювання менша сили струму, визначеної виходячи з поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі підключення, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ), А.
У разі непроведення вимірів поперечної площі перерізу всіх проводів (кабелів), що використані у схемі підключення електроустановки до електричної мережі, величина потужності споживання (P пер.вих. , кВт) визначається виходячи з допустимого тривалого струму, що може протікати через мінімальний діаметр електропроводки, згідно з положеннями глави 1.3 ПУЕ (за умови, що зазначена сила струму менша сили струму спрацювання комутаційних апаратів, що задіяні у схемі підключення електроустановки до електричної мережі);U ном. фаз.

-

номінальна фазна напруга, кВ;


cos φ

-

косинус кута між фазною напругою U фаз. та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології. У разі відсутності у представників оператора системи відповідних засобів вимірювальної техніки cos φ приймається рівним 0,9.

Поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі підключення електроустановки до електричної мережі, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології.

Комутаційні апарати, що задіяні у схемі підключення електроустановки до електричної мережі, можуть вилучатися оператором системи для направлення їх на експертизу для встановлення фактичної сили струму їх спрацювання, про що зазначається в акті про порушення.

8.4.12. У разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 6-8 пункту 8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (W доб.с.п. , кВт·год), розраховується за формулою

(8)

де

P с.п.

-

потужність самовільного підключення (кВт), що розраховується за формулами у разі підключення до однієї фази

(9)

у разі підключення до трьох фаз

(10)

де

I

-

сила струму, що може протікати по колу самовільного підключення, визначена виходячи:
з найменшого допустимого струму, який може протікати через поперечну площу перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до електричної мережі, згідно з главою 1.3 ПУЕ, А;
з найменшої сили струму спрацювання комутаційних апаратів, що задіяні у схемі самовільного підключення до електричної мережі (за умови, що зазначена сила струму спрацювання менша сили струму, визначеної виходячи з поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до електричної мережі, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ), А.
У разі непроведення вимірів поперечної площі перерізу всіх проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до електричної мережі, потужність самовільного підключення (P с.п.. , кВт) визначається виходячи з допустимого тривалого струму, що може протікати через мінімальний діаметр електропроводки, згідно з положеннями глави 1.3 ПУЕ (за умови, що зазначена сила струму менша сили струму спрацювання комутаційних апаратів, що задіяні у схемі самовільного підключення до електричної мережі).
За згодою сторін сила струму може бути визначена виходячи із сили струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних на об’єкті споживача струмоприймачів на максимальну потужність або з максимальної сили струму навантаження струмоприймачів, підключених до схеми самовільного підключення на момент виявлення порушення, на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології;


U ном.фаз.

-

номінальна фазна напруга, кВ;


cos φ

-

косинус кута між фазною напругою U фаз та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології. У разі відсутності у представників оператора системи відповідних засобів вимірювальної техніки cos φ приймається рівним 0,9;


t вик.с.п.

-

час використання самовільного підключення протягом доби (приймається рівним 12 год/добу).

Поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до електричної мережі, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології.

Комутаційні апарати, що задіяні у схемі самовільного підключення до електричної мережі, можуть вилучатися оператором системи для направлення їх на експертизу для встановлення фактичної сили струму їх спрацювання, про що зазначається в акті про порушення.

8.4.13. У разі виявлення у побутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 6-8 пункту 8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (W доб.с.п. , кВт·год), визначається за формулою 8 цієї глави.

При цьому час використання самовільного підключення протягом доби (t вик.с.п.) приймається рівним 8 год.

8.4.14. У разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених у підпункті 9 пункту 8.4.2 цієї глави, засіб вимірювальної техніки, щодо якого виявлено порушення, замінюється на засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку та законодавства у сфері метрології. Після відновлення обліку за результатами контрольного зняття показів за 20 діб визначається середньодобовий обсяг надходження або віддачі електричної енергії через відновлений засіб вимірювальної техніки. На підставі контрольних показів усіх інших засобів вимірювальної техніки, що вимірюють обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача, розраховується середньодобове надходження та віддача електричної енергії у кожній точці обліку. Дані інших засобів вимірювальної техніки, що використовуються для розрахунку, беруться за період порушення.

Розрахунковий обсяг спожитої за період порушення електричної енергії (W, кВт·год) розраховується за формулою

(11)

де

W надх.

-

сумарне середньодобове надходження електричної енергії в мережі споживача, кВт·год;


W відд.

-

сумарна середньодобова віддача електричної енергії з мереж споживача протягом періоду порушення з урахуванням технологічних втрат на передачу електричної енергії, кВт·год;


Д к

-

кількість календарних днів, за які необхідно провести перерахунок спожитої електричної енергії, що розраховується за формулою

(12)

де

Д к пер

-

кількість календарних днів від дня останнього контрольного зняття представником оператора системи показів засобу вимірювальної техніки чи його технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;


Д к усун

-

кількість календарних днів від дня виявлення порушення до дня його усунення (зазначається в акті про порушення), день.

Величина розрахункового обсягу спожитої за період порушення електричної енергії (W) розкладається відповідно до тривалості цінових періодів, які припадають на час порушення, на складові (W і ) таким чином, щоб

(13)

Величина розрахункового обсягу споживання електричної енергії протягом i-того календарного місяця (цінового періоду) (W і ) має бути зменшена на величину обсягу електричної енергії, спожитого споживачем у цьому періоді, за точками обліку надходження та віддачі електричної енергії відповідно до даних комерційного обліку електричної енергії.

Вартість необлікованої електричної енергії В но (грн) визначається за формулою 2 цієї глави.».

8. У пункті 9.3.3 глави 9.3 розділу IX слово та цифру «додатку 8» замінити словом та цифрою «додатку 10».

9. Розділ X викласти в такій редакції:

«X. Постачання та розподіл електричної енергії в умовах малої системи розподілу
та колективного побутового споживача

10.1. Постачання та розподіл електричної енергії в умовах малої системи розподілу

10.1.1. Класифікація та критерії, відповідно до яких визначаються малі системи розподілу, встановлюються Кодексом систем розподілу.

10.1.2. Оператор малої системи розподілу виконує функції, має права та обов'язки оператора системи розподілу щодо користувачів малої системи розподілу, електроустановки та/або мережі яких приєднані до мереж малої системи розподілу з урахуванням особливостей, визначених цими Правилами, без отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії. По відношенню до інших учасників роздрібного ринку оператор малої системи розподілу має права та обов'язки споживача електричної енергії.

10.1.3. Набуття статусу оператора малої системи розподілу відбувається після відповідної реєстрації такого суб'єкта Регулятором та повідомлення оператора малої системи розподілу про дату, з якої оператор малої системи розподілу може розпочати виконання відповідних функцій.

10.1.4. Максимальна (гранична) плата за послуги з розподілу електричної енергії малими системами розподілу визначається відповідно до методики, затвердженої Регулятором.

10.1.5. Оператор малої системи розподілу може на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу постачати електричну енергію споживачам, електроустановки яких приєднані до мереж малої системи розподілу.

10.1.6. Оператор малої системи розподілу з метою продажу електричної енергії споживачам забезпечує недискримінаційний безперешкодний доступ інших електропостачальників до власних електричних мереж.

10.1.7. Якщо оператор малої системи розподілу є орендодавцем та здійснює постачання електричної енергії споживачу, який є орендарем, за договором постачання електричної енергії споживачу, то споживач має право на зміну електропостачальника.

Якщо споживач (орендар) самостійно не укладає договір про постачання електричної енергії споживачу, а здійснює відшкодування оператору малої системи розподілу (орендодавцю) понесених ним витрат на оплату електричної енергії, то в договорі найму (оренди) має бути визначено порядок розрахунку вартості спожитої споживачем (орендарем) електричної енергії та її оплати (компенсації). У такому випадку забезпечення електричною енергією є невід'ємною складовою послуги з оренди, що надається споживачу, і електрична енергія не вважається окремим товаром.

Якщо постачання електричної енергії є невід'ємною складовою послуги з оренди, відносини сторін щодо орендованого майна, у тому числі розрахунки за спожиту електричну енергію, регулюються договором найму (оренди) та зобов'язання щодо забезпечення доступу третіх сторін до мереж малої системи розподілу в оператора малої системи розподілу відсутнє. У цьому випадку вартість електричної енергії, спожитої споживачем (орендарем), ураховується в орендній платі відповідно до умов договору найму (оренди) між оператором малої системи розподілу (орендодавцем) та споживачем (орендарем).

10.1.8. Для забезпечення розподілу електричної енергії до території малої системи розподілу між оператором малої системи розподілу та оператором системи укладається договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який розробляється оператором системи на підставі додатка 3 до цих Правил, на весь обсяг електричної енергії, що надходить у мережі малої системи розподілу для користувачів малої системи розподілу та власних потреб малої системи розподілу.

10.1.9. Розподіл електричної енергії користувачу малої системи розподілу здійснюється відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між користувачем малої системи розподілу та оператором малої системи розподілу, який розробляється оператором малої системи розподілу на підставі додатка 3 до цих Правил.

10.1.10. Розмір плати за послуги з розподілу електричної енергії оператора малої системи розподілу визначається відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між користувачем малої системи розподілу та оператором малої системи розподілу, і не може перевищувати граничної плати за послуги з розподілу оператора малої системи розподілу, визначеної відповідно до методики, затвердженої Регулятором.

Витрати на послуги з розподілу електричної енергії для користувача малої системи розподілу складаються з суми витрат на оплату послуг з розподілу електричної енергії оператора малої системи розподілу та витрат на оплату послуг з розподілу (передачі) оператора системи, до мереж якого приєднана мала система розподілу.

10.1.11. Договір користувача малої системи розподілу про надання послуг з розподілу електричної енергії в частині розрахунків за послуги оператора системи (до якого приєднана мала система розподілу) призупиняється (тимчасово не діє) у разі постачання електричної енергії користувачу малої системи розподілу постачальником універсальних послуг чи постачальником «останньої надії», або якщо згідно з обраною споживачем комерційною пропозицією відповідного електропостачальника оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує електропостачальник.

Оплата за послуги з розподілу електричної енергії оператора малої системи розподілу здійснюється користувачами малої системи розподілу безпосередньо оператору малої системи розподілу.

10.1.12. Оплата за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії, у разі постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг чи постачальником «останньої надії», є складовою ціни на електричну енергію постачальника універсальних послуг і постачальника «останньої надії» та оплачується (замовляється) відповідним постачальником.

10.1.13. Обсяг електричної енергії, втраченої внаслідок розподілу, визначається як різниця між обсягами електричної енергії, які надходять у малу систему розподілу, та обсягами електричної енергії, розподіленими оператором малої системи розподілу за відповідний розрахунковий період.

Обсяг втрат електричної енергії закуповується оператором малої системи розподілу як споживачем в обраного електропостачальника відповідно до цих Правил або як електропостачальником (за наявності відповідної ліцензії).

10.2. Взаємовідносини та розрахунки в умовах колективного побутового споживача

10.2.1. Колективний побутовий споживач має право на вибір постачальника електричної енергії, у тому числі постачальника універсальних послуг.

10.2.2. Точка розподілу електричної енергії колективному побутовому споживачу встановлюється на межі балансової належності електроустановок цього колективного побутового споживача.

10.2.3. Для забезпечення розподілу електричної енергії до межі балансової належності електроустановок колективного побутового споживача між колективним побутовим споживачем та оператором системи у передбаченому цими Правилами порядку укладається договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який розробляється оператором системи на підставі додатка 3 до цих Правил.

10.2.4. Колективний побутовий споживач на підставі договору про постачання електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами колективного побутового споживача для задоволення комунально-побутових потреб споживачів колективного побутового споживача, для технічних цілей та інших потреб колективного побутового споживача. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії розраховується колективний побутовий споживач відповідно до умов договору.

10.2.5. Закупівля електричної енергії та розподіл здійснюються за рахунок коштів споживачів колективного побутового споживача. Умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів колективного побутового споживача, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж колективного побутового споживача регулюються установчими документами та/або укладеними в установленому законодавством порядку договорами між споживачами колективного побутового споживача та колективним побутовим споживачем щодо розподілу та постачання електричної енергії в межах колективного побутового споживача.

10.2.6. У разі прийняття відповідного рішення органом управління колективного споживача споживач колективного побутового споживача або фізична особа, яка не є членом колективного побутового споживача, але електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж колективного побутового споживача (далі - споживач на території колективного побутового споживача), для користування електричною енергією укладає тристоронній договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача з електропостачальником, який здійснює постачання електричної енергії цьому колективному побутовому споживачу, та колективним побутовим споживачем на основі типового договору (додаток 11 до цих Правил).

Договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача може бути укладений у разі виконання таких умов:

1) особа, яка має намір набути статусу споживача на території колективного побутового споживача, та колективний побутовий споживач не мають боргів за електричну енергію перед колективним побутовим споживачем та постачальником електричної енергії відповідно;

2) технічний стан розрахункового засобу обліку, яким обладнана електроустановка особи, яка має намір набути статусу споживача на території колективного побутового споживача, відповідає вимогам нормативних документів;

3) особою, яка має намір набути статусу споживача на території колективного побутового споживача, створені технічні можливості щодо забезпечення безперешкодного доступу представників постачальника електричної енергії, підприємства, що здійснює розподіл електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого цими Правилами порядку.

У разі укладення тристороннього договору про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача постачальник електричної енергії та колективний побутовий споживач повідомляють про це постачальника послуг комерційного обліку офіційним зверненням протягом одного дня з дати укладання даного договору.

10.2.7. Точка розподілу електричної енергії споживачу на території колективного побутового споживача збігається з точкою розподілу електричної енергії колективному побутовому споживачу. Відносини постачальника електричної енергії та колективного побутового споживача зі споживачем на території колективного побутового споживача регулюються законодавством, у тому числі нормами цих Правил.

10.2.8. Для забезпечення проведення повних та своєчасних розрахунків постачальник послуг комерційного обліку (колективний побутовий споживач у разі самостійного виконання функцій постачальника послуг комерційного обліку) забезпечує складення балансу обсягу електричної енергії у технологічних електричних мережах та надає його адміністратору комерційного обліку в термін, обумовлений договором.

10.2.9. Споживач на території колективного побутового споживача розраховується з постачальником електричної енергії за відповідним тарифом за обсяг електричної енергії, визначений за показами його лічильника, згідно з умовами тристороннього договору про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача.

10.2.10. Споживач на території колективного побутового споживача оплачує колективному побутовому споживачу вартість послуг з утримання технологічних електричних мереж населеного пункту згідно з умовами тристороннього договору про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача.

Споживач відповідно до обсягів спожитої ним електричної енергії відшкодовує колективному побутовому споживачу вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за відповідним тарифом оператора системи, до мереж якого приєднаний колективний побутовий споживач, вартість електричної енергії на колективні побутові потреби та вартість електричної енергії, втраченої внаслідок її розподілу до електроустановки споживача, за відповідним тарифом купівлі електричної енергії колективним побутовим споживачем згідно з умовами цього договору.

Частка обсягу електричної енергії, яку має відшкодувати споживач на території колективного побутового споживача, визначається пропорційно обсягу спожитої ним електричної енергії.

10.2.11. Електроустановки споживачів колективного побутового споживача та споживачів на території колективного побутового споживача, які не дотримуються умов договорів, укладених згідно з вимогами цих Правил з постачальником електричної енергії або колективним побутовим споживачем, підлягають відключенню від електричних мереж колективного побутового споживача.

На вимогу постачальника електричної енергії колективний побутовий споживач зобов'язаний відключити електроустановки споживача на території колективного побутового споживача у порядку, встановленому цими Правилами. Колективний побутовий споживач у випадку відключення споживача на території колективного побутового споживача за заявою постачальника електричної енергії виконує дії, передбачені цими Правилами для оператора системи.

10.2.12. Постачальник електричної енергії не несе відповідальності за припинення електропостачання споживача на території колективного побутового споживача у разі відключення колективного побутового споживача за порушення останнім умов договору про постачання електричної енергії, укладеного між постачальником електричної енергії та колективним побутовим споживачем, або договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, укладеного між оператором системи та колективним побутовим споживачем.

У цьому разі колективний побутовий споживач зобов'язаний відшкодувати споживачу на території колективного побутового споживача збитки та вартість недовідпущеної електричної енергії відповідно до законодавства.

10.2.13. Відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію електроустановок несе власник цих електроустановок.

10.2.14. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку, встановлених на території колективного побутового споживача, та пломб на засобах обліку покладається на колективного побутового споживача.

Пломбування і передача на збереження колективному побутовому споживачу розрахункових засобів обліку, що йому не належать, та пломб на всіх засобах обліку, установлених на території колективного побутового споживача, здійснюється відповідно до Кодексу комерційного обліку.

10.2.15. У разі здійснення колективним побутовим споживачем або іншим суб’єктом на території колективного побутового споживача підприємницької діяльності колективний побутовий споживач має забезпечити окремий облік електричної енергії, спожитої для забезпечення цієї діяльності.

10.2.16. Колективний побутовий споживач розраховується з постачальником електричної енергії за обсяги електричної енергії, спожитої для побутових потреб колективного побутового споживача, за відповідним тарифом для населення, яке розраховується за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи. Розрахунки за електричну енергію, спожиту на технічні цілі, здійснюються за відповідними тарифами.

10.2.17. Споживач на території колективного побутового споживача має право на продаж постачальнику універсальних послуг електричної енергії, що вироблена генеруючою установкою приватного домогосподарства, величина встановленої потужності якої не перевищує потужність, визначену відповідно до закону, та дозволену (договірну) потужність об’єкта споживача, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством.

При цьому обсяг спожитої колективним побутовим споживачем електричної енергії визначається з урахуванням (додаванням) обсягу, що вироблений генеруючою установкою приватного домогосподарства споживача на території колективного побутового споживача.».

10. У додатку 2:

1) у преамбулі знаки та слова «(найменування оператора системи або власника мереж)» замінити знаками та словами «(найменування оператора системи)»;

2) пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.1. Оператор системи надає послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до електроустановок споживачів, що експлуатують електромагнітно незбалансовані установки з неефективним співвідношенням активної і реактивної потужності, а Споживач вживає вичерпних технологічних заходів щодо компенсації перетікань реактивної електричної енергії у своїх електричних мережах та/або здійснює оплату Оператору системи за перетікання реактивної електричної енергії згідно з умовами цього Договору та додатками до нього, що є його невід'ємними частинами.»;

3) у главі 2:

абзац третій пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«надавати на території здійснення ліцензованої діяльності послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до електроустановок споживачів;»;

в абзаці третьому пункту 2.2 слова «на межі балансової належності електромереж» виключити;

4) у главі 3:

абзац другий пункту 3.1 викласти в такій редакції:

«на отримання від Споживача плати за перетікання реактивної електричної енергії, визначеної відповідно до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі (далі - Методика обчислення плати);»;

в абзаці четвертому пункту 3.2 слова «на межі балансової належності» виключити;

5) у главі 4:

пункт 4.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.4-4.6 вважати відповідно пунктами 4.3-4.5;

у пункті 4.4 слова «на межі балансової належності електричних мереж» виключити;

в абзаці першому пункту 4.5 слово та цифру «додатком 4» замінити словом та цифрою «додатком 3»;

6) у пункті 8.2 глави 8 знаки, слова та цифри «(додаток 5 до цього Договору) та позначається на Однолінійній схемі (додаток 6 до цього Договору)» замінити знаками, словами та цифрами «(додаток 4 до цього Договору) та позначається на Однолінійній схемі (додаток 5 до цього Договору)»;

7) у тексті слова «Власник мереж» в усіх відмінках замінити словами «Оператор системи» у відповідних відмінках.

11. У додатку 3:

1) пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.3. Споживач, що є побутовим, зобов'язаний щомісяця знімати фактичні показання лічильника електричної енергії та надавати їх Оператору системи розподілу (постачальнику послуг комерційного обліку) в один із таких способів:

1) через особистий кабінет на сайті Оператора системи розподілу;

2) за телефоном _____________________;

3) шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку Оператора системи розподілу;

4) на електронну адресу ______________.

Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку в будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця).

У разі неотримання до початку четвертого робочого дня місяця, що настає за розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання.

Якщо за підсумками наступного місяця Споживач надасть покази лічильника електричної енергії, визначення фактичного обсягу розподілу та споживання електричної енергії за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показів та показів, на які споживачем здійснено розрахунки.»;

2) у главі 8:

пункт 8.6 викласти в такій редакції:

«8.6. У разі порушення розрахункового обліку з вини Споживача Споживач сплачує Оператору системи вартість необлікованої електричної енергії, визначену відповідно до вимог ПРРЕЕ.»;

абзац третій пункту 8.9 виключити.

12. У додатку 4:

1) у назві слово «ДОГОВІР» замінити словами «ТИПОВИЙ ДОГОВІР»;

2) у пункті 1.1 глави 1 слова «електричної енергії споживачам постачальника» замінити словами «електричної енергії споживачам електропостачальника»;

3) пункти 2.1 та 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.1. Оператор системи надає послуги з розподілу електричної енергії за сукупністю споживачів, які входять до групи Постачальника згідно з реєстром за ЕІС-кодами споживачів та їх точками вимірювання. Реєстр ведеться Оператором системи в електронному вигляді.

Оператор системи забезпечує надання послуг з розподілу (передачі) в обсязі, необхідному та достатньому для виконання Постачальником функцій відповідного суб'єкта роздрібного ринку електричної енергії, та надання інших послуг, зокрема з відключення та підключення споживачів.

2.2. Постачальник здійснює придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачів Постачальника, які згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) здійснюють оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника, та інших послуг Оператора системи згідно з порядком розрахунків, який є додатком 1 до цього Договору.»;

4) у главі 3:

у назві знак та слова «, оплата послуг з розподілу (передачі) електричної енергії» виключити;

пункти 3.1 та 3.2 викласти в такій редакції:

«3.1. Ціна послуг з розподілу (передачі) визначається згідно з Порядком встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (Порядком встановлення (формування) тарифів на послуги з передачі електричної енергії), затвердженим Регулятором.

Ціна інших послуг визначається згідно з калькуляціями, розрахованими на підставі Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої Регулятором.

3.2. Вартість договору складає вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) послуги з розподілу (передачі) електричної енергії придбаває Постачальник, та вартість інших послуг згідно з договором.»;

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Оплата (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі попередньої оплати, у тому числі плановими авансовими платежами.»;

5) пункт 4.2 глави 4 викласти в такій редакції:

«4.2. Постачальник зобов'язується:

виконувати умови цього Договору;

здійснювати придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, та інших платежів, необхідність яких випливає з умов цього Договору;

повідомляти Оператора системи про технічні характеристики (умови) комерційних пропозицій Постачальника;

надавати Оператору системи інформацію в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженим Регулятором.»;

6) абзац другий пункту 5.1 глави 5 викласти в такій редакції:

«на отримання від Постачальника своєчасної оплати за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживачам Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, оплати послуг з відключення та підключення об'єктів споживачів Постачальника та інших послуг, передбачених порядком розрахунків.»;

7) абзац четвертий пункту 9.3 глави 9 після слів «свою дію в частині надання» доповнити знаками та словом «(придбання)».

13. У главі 5 додатка 6:

1) в абзаці другому пункту 5.5 слова «встановлена Регулятором» замінити словами та знаками «сформована Постачальником відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором»;

2) абзац другий пункту 5.7 виключити.

14. У додатку 7 до Правил:

1) пункт 3.5 глави 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.6-3.8 вважати відповідно пунктами 3.5-3.7;

2) абзац другий пункту 5.7 глави 5 виключити.

15. Доповнити новими додатками 8, 9 та 11, що додаються.

У зв’язку з цим додаток 8 вважати додатком 10.

16. У тексті слова «договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії» у відповідних відмінках і числах.

Начальник Управління
роздрібного ринку
електричної енергіїІ. Городиський


Додаток 8
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

АКТ
про порушення


Додаток 9
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

КОЕФІЦІЄНТИ
використання потужності

Тип помешкання

К вик

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, не обладнаний ні електроопаленням, ні стаціонарною електроплитою

0,2

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, який обладнаний стаціонарною електроплитою

0,3

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, який обладнаний електроопаленням

0,1 (у період з 01 травня до 30 вересня)
0,6 (у період з 01 жовтня до 30 квітня)

Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, який обладнаний електроопаленням та стаціонарною електроплитою

0,2 (у період з 01 травня до 30 вересня)
0,6 (у період з 01 жовтня до 30 квітня)


Додаток 11
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси