Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.12.2012 № 1427 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 19/22551 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 689 від 25.05.2020} Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту", Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", підпункту 22 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" та з метою своєчасного забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, що додається. 2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, головним управлінням (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити контроль за виконанням наказу. 3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра Є.М. Суліма ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра фінансів С.О. Рибак ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.12.2012 № 1427 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 19/22551 ПОРЯДОК забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками 1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками. 2. Загальноосвітні навчальні заклади державної і комунальної форм власності, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади при установах кримінально-виконавчої системи, що надають базову та повну загальну середню освіту, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та центральним органам виконавчої влади, вищі навчальні заклади державної і комунальної форм власності I-IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів, та дошкільні навчальні заклади державної і комунальної форм власності (далі - навчальні заклади) забезпечуються з бібліотечних фондів навчальних закладів підручниками і навчальними посібниками, в тому числі навчальними посібниками серії "Шкільна бібліотека", що мають відповідний гриф МОНмолодьспорту України. 3. Підручники та навчальні посібники бібліотечних фондів, у тому числі серії "Шкільна бібліотека", використовуються у навчально-виховному процесі не менше п'яти років. 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - органи управління освітою), відділи освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, навчальні заклади, щороку у квітні - травні проводять аналіз придатних для використання підручників і посібників бібліотечних фондів навчальних закладів та визначають потребу в підручниках і навчальних посібниках на наступний навчальний рік. 5. Потреба в підручниках і навчальних посібниках на наступний навчальний рік визначається на підставі відомостей, поданих органами управління освітою за формами згідно з додатками 1-17, які щороку до 15 листопада за підписом керівників цих органів та завірених печаткою, подаються до Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Інститут). 6. За результатами апробації, моніторингових досліджень підручників і навчальних посібників, Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреби в підручниках і навчальних посібниках, коштів, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі, та їх розподілу на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями визначається перелік навчальної літератури, що може видаватися за державним замовленням у поточному навчальному році (далі - Перелік), який затверджується наказом МОНмолодьспорту України і розміщується на його офіційному веб-сайті. Бюджетні кошти використовуються МОНмолодьспортом України згідно із затвердженим ним Переліком з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми. 7. Фінансування видання підручників і навчальних посібників здійснюється відповідно до порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, затвердженого в установленому порядку. 8. Доставка підручників і навчальних посібників (у тому числі навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"), виданих за державним замовленням, до книжкових баз органів управління освітою здійснюється за рахунок коштів, передбачених на зазначені цілі у Державному бюджеті України, підприємствами, з якими укладено відповідні договори у встановленому законодавством порядку. У межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя до навчальних закладів доставка здійснюється органами управління освітою за рахунок коштів місцевих бюджетів упродовж 15 робочих днів з дня надходження підручників і навчальних посібників. 9. Органи управління освітою здійснюють розподіл підручників і навчальних посібників між відділами освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій відповідно до наданих ними відомостей та з урахуванням загального накладу виготовлених підручників і навчальних посібників. Відділи освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій здійснюють розподіл підручників і навчальних посібників безпосередньо між навчальними закладами району відповідно до наданих ними відомостей. Органи управління освітою зобов'язані забезпечувати контроль за розподілом підручників і навчальних посібників. 10. Перерозподіл підручників і навчальних посібників між навчальними закладами у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя здійснюється за розпорядженням керівників органів управління освітою, між навчальними закладами районів - за розпорядженням начальників відділів освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій із зазначенням підстави такого перерозподілу (зміна кількості учнів, відкриття нового вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації, загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу та ін.). При перерозподілі підручників і навчальних посібників між навчальними закладами різних регіонів в межах території України обов'язковим є оформлення супровідних документів у двох примірниках (накладна та/або акт), де вказані автор(и), назва підручника або посібника, рік видання, кількість примірників, вартість одного примірника з подальшим інформуванням МОНмолодьспорту України. 11. МОНмолодьспорт України для навчально-методичних і виробничих потреб визначає механізм формування резервного фонду навчальної літератури та його зберігання відповідним наказом. Навчальною літературою з резервного фонду безоплатно забезпечуються навчальні заклади в Україні та за кордоном, що мають потребу у навчальній літературі. 12. Після виконання державного замовлення за погодженням з Інститутом видавництва мають право на виготовлення за власні кошти додаткового накладу видань та реалізацію своєї продукції згідно з законодавством України. Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти О.В. Єресько Додаток 1 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ першого класу загальноосвітніх навчальних закладів ______________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Навчальний рік Мова навчання Разом українська російська угорська румунська молдовська польська кримськотатарська інша мова національної меншини 20__ - 20__ 20__ - 20__ _______________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) ________________ (П.І.Б.) __________ (дата) М.П. Додаток 2 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ першого класу загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчатимуть іноземну мову у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Іноземні мови Мова навчання українська російська угорська румунська молдовська польська кримськотатарська інша мова національної меншини англійська німецька французька іспанська Прогнозована кількість учнів першого класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов у 20__ - 20__ навчальному році Іноземні мови Мова навчання українська російська угорська румунська молдовська польська кримськотатарська інша мова національної меншини англійська німецька французька іспанська _______________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) ________________ (П.І.Б.) _________ (дата) М.П. Додаток 3 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ першого класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Кількість учнів, всього З них вивчають: російську мову іншу мову національної меншини _____________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) _______________ (П.І.Б.) ________ (дата) Додаток 4 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ першого класу загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть вивчати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво" у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) № з/п Предмет Мова навчання Разом українська російська угорська румунська молдовська польська кримськотатарська інша мова національної меншини 1 Інтегрований курс "Мистецтво" 2 "Музичне мистецтво" 3 "Образотворче мистецтво" _____________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _______ (підпис) _______________ (П.І.Б.) _________ (дата) М.П. Додаток 5 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ першого класу спеціалізованих шкіл з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів музичного профілю та художнього профілю у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Кількість учнів у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням предметів музичного профілю з поглибленим вивченням предметів художнього профілю ________________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) ___________ (підпис) ________________ (П.І.Б.) __________ (дата) М.П. Додаток 6 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ підготовчого та першого класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів у 20__ - 20__ та 20__ - 20__ навчальних роках _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Навчальний рік Типи навчальних закладів Кількість учнів Разом з українською мовою навчання з російською мовою навчання підготовчий клас 1 клас підготовчий клас 1 клас 20__ - 20__ Для розумово відсталих дітей Для дітей зі зниженим слухом Для глухих дітей Для дітей зі зниженим зором Для сліпих (шрифтом Брайля) Для дітей із затримкою психічного розвитку Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення 20__ - 20__ Для розумово відсталих дітей Для дітей зі зниженим слухом Для глухих дітей Для дітей зі зниженим зором Для сліпих (шрифтом Брайля) Для дітей із затримкою психічного розвитку Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення _____________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) _________________ (П.І.Б.) ____________ (дата) М.П. Додаток 7 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ та вихователів дошкільних навчальних закладів* (середня та старша групи) у 20__- 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) № з/п Назва вікової групи Мова навчання українська російська інша мова національної меншини кількість вихованців кількість вихователів кількість методкабінетів кількість вихованців кількість вихователів кількість методкабінетів кількість вихованців кількість вихователів кількість методкабінетів 1 Середня 2 Старша __________ * Врахувати кількість вихованців та вихователів (осіб) спеціальних, санаторних і сімейного типу дошкільних навчальних закладів. _________________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) ___________ (підпис) _________________ (П.І.Б.) __________ (дата) М.П. Додаток 8 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ I курсу професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) на 20__- 20__ навчальний рік Курс Всі мови навчання Прогнозована кількість учнів у навчальних закладах Кількість ПТНЗ з українською мовою навчання з російською мовою навчання I курс РАЗОМ _______________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) _______________ (П.І.Б.) __________ (дата) М.П. Додаток 9 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ (студентів) навчальних закладів, підпорядкованих МОНмолодьспорту України та центральним органам виконавчої влади, які у 20__ - 20 __ навчальному році використовують у навчальному процесі підручники загальноосвітніх навчальних закладів _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Клас Разом Вищі навчальні заклади, підпорядковані МОНмолодьспорту України Вищі навчальні заклади центральних органів виконавчої влади Навчальні заклади центральних органів виконавчої влади Загальноосвітні навчальні заклади при установах кримінально-виконавчої системи укр. рос. укр. рос. укр. рос. укр. рос. I-II р.а. I-IV р.а. I-II р.а. I-IV р.а. укр. рос. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Разом ___________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) ________________ (П.І.Б.) __________ (дата) М.П. Додаток 10 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ВІДОМОСТІ про фактичну кількість учнів, які використовують у навчально-виховному процесі підручники для загальноосвітніх навчальних закладів у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Клас Всі мови навчання Мова навчання українська російська угорська румунська молдовська польська кримськотатарська інша мова нацменшини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (для спеціальних навчальних закладів) РАЗОМ* осіб Кількість учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів (з форми 76-РВК) 1-11 класи Учні загальноосвітніх навчальних закладів із затримкою психічного розвитку Учні загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих Учні загальноосвітніх навчальних закладів для глухих Учні загальноосвітніх навчальних закладів зі зниженим слухом Учні загальноосвітніх навчальних закладів зі зниженим зором Учні загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих (шрифтом Брайля) Учні загальноосвітніх навчальних закладів з порушеннями опорно-рухового апарату Учні загальноосвітніх навчальних закладів з тяжкими порушеннями мовлення Учні вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів Учні загальноосвітніх навчальних закладів при установах кримінально-виконавчої системи РАЗОМ* __________ * Дані повинні бути однаковими. _______________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) ________________ (П.І.Б.) __________ (дата) М.П. Додаток 11 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ВІДОМОСТІ про фактичну кількість учнів загальноосвітніх спеціальних навчальних закладів у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Класи Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади для розумово відсталих дітей для дітей зі зниженим слухом для глухих дітей для дітей зі зниженим зором для сліпих (шрифтом Брайля) для дітей із затримкою психічного розвитку для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату для дітей з важкими порушеннями мовлення кількість учнів з українською мовою навчання з російською мовою навчання Разом з українською мовою навчання з російською мовою навчання Разом з українською мовою навчання з російською мовою навчання Разом з українською мовою навчання з російською мовою навчання Разом з українською мовою навчання з російською мовою навчання Разом з українською мовою навчання з російською мовою навчання Разом з українською мовою навчання з російською мовою навчання Разом з українською мовою навчання з російською мовою навчання Разом підготовчий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 РАЗОМ _____________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) _________________ (П.І.Б.) _________ (дата) М.П. Додаток 12 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ВІДОМОСТІ про фактичну кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають іноземні мови у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Клас Англійська мова Німецька мова Французька мова Іспанська мова Російська мова (в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання) Інша мова з початкових класів з 5-го класу з початкових класів з 5-го класу з початкових класів з 5-го класу з початкових класів з 5-го класу з початкових класів з 5-го класу з початкових класів з 5-го класу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* РАЗОМ __________ * У разі наявності в загальноосвітньому навчальному закладі. _____________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) ________________ (П.І.Б.) _________ (дата) М.П. Додаток 13 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ВІДОМОСТІ про фактичну кількість учнів спеціалізованих навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Клас Англійська мова Німецька мова Французька мова Іспанська мова Інша мова 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* РАЗОМ __________ * У разі наявності в загальноосвітньому навчальному закладі. ______________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) ________________ (П.І.Б.) _________ (дата) М.П. Додаток 14 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ВІДОМОСТІ про фактичну кількість учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) № з/п Назва навчального предмета Рівні* Кількість учнів у навчальних закладах з українською мовою навчання з російською мовою навчання з навчання мовою національної меншини загальноосвітні навчальні заклади професійно- технічні навчальні заклади вищі навчальні заклади МОНмолодьспорту України вищі навчальні заклади центральних органів виконавчої влади разом загальноосвітні навчальні заклади професійно- технічні навчальні заклади вищі навчальні заклади МОНмолодьспорту України вищі навчальні заклади центральних органів виконавчої влади разом загальноосвітні навчальні заклади професійно- технічні навчальні заклади вищі навчальні заклади МОНмолодьспорту України вищі навчальні заклади центральних органів виконавчої влади разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Українська мова С А П 2 Українська література С А П 3 Світова література** С А П 4 Російська мова (10 р. н.) С 5 Російська мова (6 р. н.) С 6 Англійська мова (9 р. н.) С А П 7 Англійська мова (6 р. н.) С П 8 Німецька мова (9 р. н.) С А П 9 Німецька мова (6 р. н.) С П 10 Французька мова (9 р. н.) С А П 11 Французька мова (6 р. н.) С П 12 Іспанська мова (9 р. н.) С А П 13 Іспанська мова (1р. н.) С А П 14 Історія України С А П 15 Всесвітня історія С А П 16 Правознавство С А П 17 Художня культура С А П 18 Економіка П 19 Філософія П 20 Математика С 21 Алгебра А П 22 Геометрія А П 23 Біологія С А П 24 Географія С А П 25 Фізика С А П 26 Хімія С А П 27 Екологія П 28 Технології С А 29 Технології. Основи дизайну П 30 Технології. Деревообробка П 31 Інформатика С А П 32 Захист Вітчизни (хлоп.) С 33 Захист Вітчизни (санітарно-медична підготовка) С 34 Угорська мова С А П 35 Польська мова С А П 36 Румунська мова С А П 37 Молдовська мова С А П 38 Кримськотатарська мова С А П 39 Російська мова *** С А П __________ * Рівні змісту освіти: С - рівень стандарту; А - академічний рівень; П - профільний рівень. ** В графах 9-18 проставити контингенти учнів, які вивчають предмет "Література" (інтегрований курс та "Світова література" мовою національної меншини). *** Для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. _____________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) ________________ (П.І.Б.) _________ (дата) М.П. Додаток 15 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ВІДОМОСТІ про фактичну кількість учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) № з/п Назва навчального предмета Рівні* Кількість учнів у навчальних закладах з українською мовою навчання з російською мовою навчання ____________________________________ з навчання мовою національної меншини загальноосвітні навчальні заклади професійно- технічні навчальні заклади вищі навчальні заклади МОНмолодьспорту України вищі навчальні заклади центральних органів виконавчої влади разом загальноосвітні навчальні заклади професійно- технічні навчальні заклади вищі навчальні заклади МОНмолодьспорту України вищі навчальні заклади центральних органів виконавчої влади разом загальноосвітні навчальні заклади професійно- технічні навчальні заклади вищі навчальні заклади МОНмолодьспорту України вищі навчальні заклади МОНмолодьспорту України вищі навчальні заклади центральних органів виконавчої влади 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Українська мова С А П 2 Українська література С А П 3 Світова література** С А П 4 Російська мова (11 р. н.) 5 Російська мова (7 р. н.) 6 Англійська мова (10 р. н.) С А П 7 Англійська мова (7 р. н.) П 8 Німецька мова (10 р. н.) С А П 9 Німецька мова (7 р. н.) П 10 Французька мова (10 р. н.) С А П 11 Французька мова (7 р. н.) П 12 Іспанська мова (10 р. н.) 13 Іспанська мова (2 р. н.) 14 Історія України С А П 15 Всесвітня історія С А П 16 Правознавство П 17 Художня культура С А П 18 Економіка С А П 19 Людина і світ С А П 20 Філософія П 21 Математика С 22 Алгебра А П 23 Геометрія А П 24 Астрономія С А 25 Біологія С А П 26 Географія П 27 Фізика С А П 28 Хімія С А П 29 Екологія С А П 30 Технології С А 31 Інформатика С А П 32 Захист Вітчизни (для хлопців) С А П 33 Захист Вітчизни (для дівчат "Основи медичних знань) С А П 34 Креслення П 35 Українська мова (для ЗНЗ з навчанням російською мовою) 36 Українська мова (для ЗНЗ з навчанням румунською та молдовською мовами) 37 Українська мова (для ЗНЗ з навчанням угорською мовою) 38 Кримськотатарська мова (для ЗНЗ з навчанням кримськотатарською мовою) 39 Молдовська мова (для ЗНЗ з навчанням молдовською мовою) 40 Польська мова (для ЗНЗ з навчанням польською мовою) 41 Російська мова (для ЗНЗ з навчанням російською мовою) 42 Румунська мова (для ЗНЗ з навчанням румунською мовою) 43 Угорська мова (для ЗНЗ з навчанням угорською мовою) 44 "Інтегрований курс "Література" (кримськотатарська та світова)" 45 "Інтегрований курс "Література" (молдовська та світова)" 46 "Інтегрований курс "Література" (польська та світова)" 47 "Інтегрований курс "Література" (російська та світова)" 48 "Інтегрований курс "Література" (румунська та світова)" 49 "Інтегрований курс "Література" (угорська та світова)" __________ * Рівні змісту освіти: С - рівень стандарту; А - академічний рівень; П - профільний. ** Для навчальних закладів з українською мовою навчання. _____________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) _________________ (П.І.Б.) __________ (дата) Додаток 16 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ВІДОМОСТІ про фактичну кількість загальноосвітніх навчальних закладів за типами, мовами навчання у 20__ - 20__ навчальному році _____________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) З українською мовою навчання З російською мовою навчання З українсько-російською мовою навчання Всього початкова школа основна школа старша школа колегіум ліцей гімназії всього початкова школа основна школа старша школа колегіум ліцей всього початкова школа основна школа старша школа колегіум ліцей гімназії всього початкова школа основна школа старша школа колегіум ліцей гімназії всього Відомості про фактичну кількість загальноосвітніх навчальних закладів за типами, мовами навчання національних меншин у 20__ - 20__ навчальному році Польська мова навчання Болгарська мова навчання Кримськотатарська мова навчання Угорська мова навчання Словацька мова навчання Румунська мова навчання _________ інші мови початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього _______________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) __________ (підпис) __________________ (П.І.Б.) _________ (дата) М. П. Додаток 17 до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками ВІДОМОСТІ про фактичну кількість спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів за типами, мовами навчання у 20__ - 20__ навчальному році _________________________________ (адміністративно-територіальна одиниця) Типи навчальних закладів Заклади з українською мовою навчання Заклади з російською мовою навчання Заклади з українсько-російською мовою навчання Всього початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього початкова школа основна школа старша школа всього Для розумово відсталих дітей Для дітей зі зниженим слухом Для глухих дітей Для дітей зі зниженим зором Для сліпих (шрифтом Брайля) Для дітей із затримкою психічного розвитку Санаторні Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату Для дітей з важкими порушеннями мовлення _____________________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) _________ (підпис) _________________ (П.І.Б.) _________ (дата) М.П.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси