Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 30.11.2012 № 721 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2147/22459 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 298 від 06.05.2022} Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Відповідно до Повітряного кодексу України, Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, підпункту 256 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 398, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, що додається. 2. Державній авіаційній службі України забезпечити: 2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В. Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України Б. Колесніков ПОГОДЖЕНО: Т. в. о. Голови Державної авіаційної служби України Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва О.В. Гречко М.Ю. Бродський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 30.11.2012 № 721 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2147/22459 ПОРЯДОК погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації І. Загальні положення 1.1. Цей Порядок встановлює порядок розгляду та надання Державіаслужбою України погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації відповідно до Повітряного кодексу України. 1.2. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які займаються будівництвом об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, провайдерів аеронавігаційного обслуговування та експлуатантів аеродромів (вертодромів). 1.3 У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: абсолютна висота - відстань по вертикалі від середнього рівня моря до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку; безпека польотів - стан, за якого ризик шкоди чи ушкодження обмежений до прийнятного рівня; група критеріїв - сукупність нормативів національних та/або міжнародних стандартів аеронавігації, вимог та рекомендацій, за умови виконання яких забезпечується прийнятний рівень безпеки аеронавігації та мінімальний ризик заподіяння шкоди на землі; друга група критеріїв - вимоги документа 8168 ОРS/611 ICAO, що застосовуються при розрахунках мінімальних абсолютних/відносних висот для всіх етапів польоту за приладами: мінімальних безпечних висот прольоту перешкод (OCA/H); мінімальних безпечних висот у секторах (MSA) та мінімальних безпечних висот при наведенні за засобами спостереження (MRVA). Критерії цієї групи залежать від швидкості повітряного судна, наземних і бортових систем навігації і посадки, висоти розміщення аеродрому та інших факторів; експлуатант аеродрому - юридична особа, що здійснює експлуатацію аеродрому; засоби зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) - радіоелектронні і технічні засоби (засоби електрозв'язку, радіонавігації та радіолокації, автоматизовані системи та їх робочі місця, апаратура відображення, антенно-фідерні пристрої, лінії управління електрозв'язком, автономні джерела електроживлення, електроустановки та електрообладнання), призначені для забезпечення польотів повітряних суден, виконання функцій з обслуговування повітряного руху та забезпечення виробничої діяльності підприємств цивільної авіації; заявка - звернення заявника у відповідній формі до Державіаслужби України щодо розгляду та надання погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, згідно з додатком 1; заявник - юридична або фізична особа, яка подала до Державіаслужби України заявку щодо розгляду та надання погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації; мінімальна абсолютна/відносна висота прольоту перешкод - мінімальна абсолютна/відносна висота польоту на певній ділянці, яка забезпечує необхідний запас висоти над перешкодами; перша група критеріїв - поверхні обмеження перешкод, які передбачені додатком 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, том 1 "Аеродроми", том 2 "Вертодроми". Критерії цієї групи носять постійний характер і залежать від класу (коду) злітно-посадкової смуги аеродрому та обладнання, що на ній встановлене; приаеродромна територія - обмежена регламентованими розмірами місцевість навколо зареєстрованого згідно із встановленим порядком аеродрому (вертодрому) або постійного злітно-посадкового майданчика, до якої встановлено спеціальні вимоги щодо розташування різних об'єктів, а їх висота контролюється з урахуванням умов безпеки маневрування, зльоту та заходу на посадку повітряних суден; провайдер аеронавігаційного обслуговування - суб'єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з елементів (напрямів) аеронавігаційного обслуговування повітряних суден; сертифікаційні вимоги - сукупність технічних і організаційних вимог, виконання яких експлуатантом аеродрому є необхідною умовою забезпечення рівня безпеки польотів; смуга повітряних підходів - ділянка приаеродромної території встановлених розмірів, прилегла до кінця злітно-посадкової смуги, над якою повітряні судна здійснюють початковий етап набирання висоти під час зльоту та кінцевий етап зниження під час заходу на посадку. Смуга повітряних підходів є проекцією на поверхню землі обмежувальних поверхонь зльоту та заходу на посадку. Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у стандартах Міжнародної організації цивільної авіації та нормативно-правових актів України в галузі авіації. 1.4. У цьому Порядку вживаються такі скорочення: APV - процедура заходження на посадку за приладами з вертикальним наведенням; ІСАО - Міжнародна організація цивільної авіації; WGS - 84 - Всесвітня геодезична система 1984 року; OPS/611 - Правила аеронавігаційного обслуговування - Виконання польотів повітряних суден; OCA/H - Абсолютна/Відносна висота прольоту перешкод; MSA - мінімальна абсолютна висота у секторі; MRVA - мінімальна абсолютна безпечна висота при наведенні за засобами спостереження; NDB - ненаправлений радіомаяк; VOR - всебічно направлений азимутальний ДВЧ-радіомаяк; VOR/DME - всебічно направлений азимутальний ДВЧ-радіомаяк - ненаправлений далекомірний УВЧ-радіомаяк; ILS - інструментальна система посадки; PAR - радіолокатор точного заходження на посадку; GNSS - глобальна навігаційна супутникова система; БСВ - Балтійська система висот (абсолютна висота, що вимірюється від середнього рівня Балтійського моря); ДВЧ - дуже висока частота; ЗПС - злітно-посадкова смуга; КТА - контрольна точка аеродрому; КТМ - контрольна точка злітно-посадкового майданчика; НВЧ - надвисока частота; ОПР - обслуговування повітряного руху; ПС - повітряне судно; РТЗ - радіотехнічне забезпечення; УВЧ - ультрависокочастотний; ЦА - цивільна авіація. 1.5. На приаеродромних територіях встановлюються спеціальні вимоги до розташування об'єктів, а їх висотне положення контролюється, виходячи із умов безпеки маневрування, зльоту та посадки відповідно до чинного законодавства. Для аеродромів класів А, Б, В, Г приаеродромна територія визначається колом з радіусом 50 км від КТА; класів Д, Е і некласифікованих - 25 км від КТА, вертодромів - 12 км від КТА, для злітно-посадкових майданчиків - 2,5 км від КТМ. ІІ. Подання заявки на погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації 2.1. Погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, здійснює Державіаслужба України з урахуванням висновку експлуатанта аеродрому (вертодрому) щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, з умовами, що забезпечують необхідний рівень безпеки польотів у районі аеродрому та на приаеродромних територіях (далі - Висновок експлуатанта), форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку, а також висновку провайдера аеронавігаційного обслуговування щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації (далі - Висновок провайдера), форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку, які повинні бути отримані заявником. 2.2. У разі видання заявнику Державіаслужбою України висновку щодо місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, заявник сплачує державний збір за погодження плану будівництва об'єкта на прилеглій до аеродрому території згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року № 889). 2.3. Процедура погодження здійснюється фахівцями Державіаслужби України на підставі Заявки, яка реєструється в день її надходження. Погодження здійснюється в місячний строк з дня реєстрації заявки. До заявки повинні додаватися такі документи (в одному примірнику): ситуаційний план щодо місцезнаходження ділянки забудови об'єктів будівництва, прив'язаних до аеродрому (вертодрому, злітно-посадкового майданчику); копія Висновку експлуатанта; копія Висновку провайдера. 2.4. У разі якщо подана заявка не містить всіх необхідних даних згідно з додатком 1 до цього Порядку, вона у 10-денний строк повертається заявнику з обґрунтуванням причин повернення. ІІІ. Розгляд та надання висновків щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації 3.1. Експлуатант аеродрому (вертодрому) розглядає матеріали та надає заявнику висновок у місячний строк з дня реєстрації письмового звернення заявника. У Висновку експлуатанта необхідно зазначити про вплив об'єкта будівництва (реконструкції) на безпеку польотів згідно з першою групою критеріїв оцінки та надати оцінку щодо ймовірного впливу об'єкта будівництва (реконструкції) на роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що йому належать відповідно до "Ведомственных строительных норм. Нормы проектирования объектов управления воздушным движением, радионавигации и посадки (ВСН 7-86/МГА)", затверджених наказом Міністерства цивільної авіації СРСР 17 грудня 1986 року (далі - ВСН). Письмове звернення реєструється у день його надходження. 3.2. У Висновку експлуатанта зазначаються вплив об'єкта будівництва (реконструкції) на орнітологічну обстановку в районі аеродрому та на приаеродромній території і доказові матеріали щодо оцінки розташування забудови відносно санітарно-захисної зони і зон обмеження забудови, визначених навколо аеродрому, щодо умов авіаційного шуму та електромагнітного випромінювання, а також зони громадської безпеки, щодо умов ризику авіаційних подій. 3.3. Провайдер аеронавігаційного обслуговування розглядає матеріали та робить Висновок провайдера у місячний строк з дня реєстрації письмового звернення заявника. У Висновку провайдера необхідно зазначити про вплив об'єкта будівництва (реконструкції) на безпеку польотів згідно з другою групою критеріїв оцінки та надати оцінку щодо ймовірного впливу об'єкта будівництва (реконструкції) на роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що йому належать, а саме: провести оцінку впливу на встановлені стандартні маршрути вильоту; провести оцінку впливу на встановлені стандартні маршрути прибуття; провести оцінку впливу на встановлені процедури заходження на посадку за приладами (NDB, VOR, VOR/DME, ILS, PAR, GNSS, APV); провести оцінку впливу на мінімальні безпечні висоти в секторах (MSA); провести оцінку впливу на мінімальні безпечні висоти: радіолокаційного наведення, візуального маневрування, зон очікування; провести оцінку впливу на роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) відповідно до ВСН. Письмове звернення реєструється у день його надходження. 3.4. Державіаслужба України розглядає матеріали, проводить оцінку розміщення об'єктів, що проектуються з урахуванням Висновку експлуатанта, Висновку провайдера, та надає висновок щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації (додаток 4 до цього Порядку), або готує обґрунтовану відмову у наданні погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації (додаток 5 до цього Порядку). 3.5. У разі невиконання вимог першої та/або другої групи критеріїв та нормативно-правових актів з питань аеронавігації Державіаслужбою України може бути скликана спеціальна комісія із залученням вчених і фахівців підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення додаткових досліджень. Рішення щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, або відмова у наданні погодження приймається більшістю голосів членів зазначеної спеціальної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спеціальної комісії, який голосує останнім. Рішення комісії оформлюються протоколом, підписаним всіма членами комісії, та затверджується головою комісії, а за відсутності голови - його заступником та відповідальним секретарем комісії. 3.6. Висновок щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, або відмова у наданні такого погодження підписується Головою Державіаслужби України. Директор департаменту авіаційних перевезень та аеропортів С.М. Коршук Додаток 1 до Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Голові Державіаслужби України ЗАЯВКА щодо розгляду та надання погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Просимо погодити умови будівництва (реконструкції) за адресою: ___________________ Абсолютна відмітка поверхні землі на ділянці будівництва (реконструкції) (БСВ) _____м; Абсолютна відмітка найвищої точки об'єкта будівництва (реконструкції) (БСВ) ______ м; Абсолютна відмітка найвищої точки крана (БСВ), що застосовується на будівництві (реконструкції) ____________ м. Географічні координати об'єкта будівництва (реконструкції) (WGS-84): широта - ___°___ў___І, довгота - ___°___ў___І або полярні координати: азимут від КТА ___°___ў___І відстань від КТА __________ м, (якщо будівництво (реконструкція) знаходиться на приаеродромній території декількох аеродромів, то вказуються азимути та відстань до кожного аеродрому (вертодрому) та ЗПМ). Або прямокутні координати: ЗПС - X= ______ м, Y= ______ м, ЗПС - X= ______ м, Y= ______ м Додаток: 1. Ситуаційний план щодо місцезнаходження ділянки забудови об'єктів будівництва (реконструкції), прив'язаних до аеродрому (вертодрому, злітно-посадкового майданчика). 2. Копія Висновку експлуатанта. 3. Копія Висновку провайдера. Керівник суб'єкта господарювання __________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток 2 до Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника ВИСНОВОК експлуатанта аеродрому (вертодрому) щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації з умовами, що забезпечують необхідний рівень безпеки польотів у районі аеродрому та на приаеродромних територіях Комісія з погодження будівництва (реконструкції) висотних споруд на приаеродромній території аеропорту (злітно-посадкового майданчика)_______________, призначена наказом експлуатанта аеродрому (вертодрому) від _____№_________________, розглянула матеріали з погодження будівництва (реконструкції) ______________________ (тип об'єкта) висотою ___________ м у БСВ ___________________________ та встановила: (адреса об'єкта) Об'єкт знаходиться __________________________________________________ (вказати поверхню обмеження перешкод) з координатами: X= _____ м, Y= _____ м відносно порога ЗПС ________. Абсолютна відмітка низу об'єкта_____ м, верху об'єкта _____ м. Висота перешкоди в даному місці не повинна перевищувати відмітку поверхні обмеження перешкод (вказати яку) _____ м у БСВ, тобто абсолютна відмітка верху споруди повинна бути не більше ______м у БСВ. Висновок комісії: За нормативами сертифікаційних вимог будівництво (реконструкція) об'єкта висотою________м не є перешкодою на приаеродромній території аеродрому (злітно-посадкового майданчика, вертодрому) ____________________________________ 1. Об'єкт підлягає денному маркіруванню та світлоогородженню (у разі необхідності). 2. Після закінчення будівництва (реконструкції) об'єкта (у разі необхідності) до аеропорту (злітно-посадкового майданчика, вертодрому) необхідно надіслати виконавчу документацію з абсолютною відміткою верху споруди, повідомити про строки початку та закінчення будівництва споруди. Керівник суб'єкта господарювання ___________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток 3 до Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника ВИСНОВОК провайдера аеронавігаційного обслуговування щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Об'єкт ____________________________________ з абсолютними висотами у Балтійській системі висот та з географічними координатами (WGS-84): Широта Довгота Висота об'єкта, м Висота крана, м не впливатиме на польоти повітряних суден за встановленими правилами (стандартними маршрутами вильоту, прибуття та заходження на посадку за приладами) на аеродроми (вертодроми), обслуговування повітряного руху на яких здійснюється _____________________________________________________________________________. (найменування/прізвище, ім'я, по батькові провайдера аеронавігаційного обслуговування) Проведено оцінку впливу об'єкта за критеріями документа ІСАО Doc 8168 OPS/611 "Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов". Проведено оцінку впливу об'єкта на роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження. Об'єкт не впливатиме на засоби зв'язку, навігації та спостереження, які належать _____________________________________________________________________________. (найменування/прізвище, ім'я, по батькові провайдера аеронавігаційного обслуговування) Керівник суб'єкта господарювання ___________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток 4 до Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника ВИСНОВОК щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Державна авіаційна служба України узгоджує розташування ___________________________________________________ з абсолютною відміткою верху будівлі Н= ..... м у БСВ за умови ________________________________________________. Про строк початку та закінчення будівництва (реконструкції) повідомити письмово аеродром (вертодром, злітно-посадковий майданчик) _____________ . Після закінчення будівництва (реконструкції) надати експлуатанту аеродрому (вертодрому, злітно-посадкового майданчика) ____________________ акт визначення фактичної виcоти споруди з фактичними координатами в WGS-84. Голова Державіаслужби України ___________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток 5 до Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника ВІДМОВА у наданні погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Державна авіаційна служба України не узгоджує розташування ______________________ ____________________________________________________________________________ з абсолютною відміткою верху будівлі Н= ..... м у БСВ у зв'язку з ______________________ _____________________________________________________________________________. (обґрунтування причин відмови) Голова Державіаслужби України ___________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси