Про затвердження Інструкції з ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Мінфін України; Наказ, Інструкція, Форма, Реєстр від 30.11.2012 № 1246

Про затвердження Інструкції з ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Реєстрація: Мін'юст України від 20.12.2012 № 2133/22445

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z2133-12

Текст документа від 30.11.2012:

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012 № 1246


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2012 р.
за № 2133/22445

Про затвердження Інструкції з ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що додається.

2. Державній податковій службі України (Клименко О.В.) в установленому порядку забезпечити:

формування та ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - Реєстр);

розміщення Реєстру на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України (Радченко А.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної податкової служби України - начальника податкової міліції Головача А.В.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.2012  № 1246


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2012 р.
за № 2133/22445

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає структуру і порядок ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - Реєстр).

1.2. До Реєстру вносяться відомості про cуб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - cуб’єкти господарювання).

1.3. Відомості про cуб’єктів господарювання вносяться до Реєстру протягом п’яти робочих днів з дня видачі ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - ліцензія).

ІІ. Порядок формування Реєстру

2.1. Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України (далі - Департамент) протягом п’яти робочих днів з дня видачі ліцензії вносить відповідні зміни до Реєстру на основі відомостей, зазначених у ліцензії, та надає відповідну інформацію в паперовій та електронній формі Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Державної податкової служби України (далі - Департамент взаємодії) для розміщення на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України.

2.2. У разі анулювання ліцензії, закінчення строку дії ліцензії або зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії, Департамент протягом п’яти робочих днів вносить відповідні зміни до Реєстру та надає відповідну інформацію в паперовій та електронній формах до Департаменту взаємодії для розміщення на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України.

2.3. Реєстр формується за формою згідно з додатком до цієї Інструкції.

2.4. До Реєстру вносяться такі відомості:

графа 1 - номер за порядком;

графа 2 - повне найменування суб’єкта господарювання (прізвище, ім’я, по батькові);

графа 3 - вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;

графа 4 - серія, номер ліцензії та строк дії ліцензії, виданої суб’єкту господарювання;

графа 5 - дата включення до Реєстру;

графа 6 - дата виключення з Реєстру;

графа 7 - підстава виключення з Реєстру.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. ЧмерукДодаток
до Інструкції з ведення
Єдиного державного реєстру
виробників спирту етилового,
коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового,
спирту-сирцю виноградного,
спирту-сирцю плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
станом на «_____»____________20__ р.

№ з/п

Найменування суб’єкта господарювання

Вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією

Серія, номер ліцензії та термін дії ліцензії

Дата включення до Реєстру

Дата виключення з Реєстру

Підстава виключення з Реєстру

1

2

3

4

5

6

7
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси