Про реалізацію експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 жовтня 2019 р. № 1138 Київ Про реалізацію експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 09.09.2020 № 1299 від 09.12.2021} З метою запровадження інноваційних методів для державного управління у сфері рибного господарства та рибної промисловості, прозорого механізму продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Погодитися з пропозицією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо реалізації з 1 січня 2020 р. до 31 грудня 2021 р. Державним агентством рибного господарства експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020} 2. Затвердити такі, що додаються: Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах; Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів. 3. Установити, що користувачі водних біоресурсів, які отримали право на спеціальне використання водних біоресурсів у режимі рибогосподарської експлуатації водного об'єкта за результатами аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів, вносять плату за спеціальне використання водних біоресурсів у порядку, встановленому законодавством. 4. Державному агентству рибного господарства за результатами реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів подати до 1 вересня 2021 р. пропозиції щодо доцільності подальшої реалізації зазначеного проекту. Прем'єр-міністр України О.ГОНЧАРУК Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1138 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах {У тексті Тимчасового порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020} {У тексті Тимчасового порядку слово “Міндовкілля” у всіх відмінках замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 1299 від 09.12.2021} 1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах. 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: аборигенні види водних біоресурсів - види водних біоресурсів, які раніше перебували (перебувають) у рибогосподарському водному об'єкті (його частині) до початку їх спеціального використання у режимі рибогосподарської експлуатації водного об'єкта; клопотання на розробку науково-біологічного обґрунтування та проекту режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта - звернення територіального органу Держрибагентства щодо наявності рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) у районі його діяльності, на яких можливо здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів у режимі рибогосподарської експлуатації водного об'єкта; науково-біологічне обґрунтування (далі - обґрунтування) - результат наукових досліджень, який визначає необхідний обсяг відтворення водних біоресурсів, обсяги запасів аборигенних видів водних біоресурсів, обсяги лімітів добування (вилову) аборигенних видів водних біоресурсів та планові показники добування (вилову) відтворених водних біоресурсів у рибогосподарському водному об'єкті (його частині) тощо; спеціальне використання водних біоресурсів у режимі рибогосподарської експлуатації водного об'єкта - вид спеціального використання водних біоресурсів, який здійснюється користувачем водних біоресурсів на підставі режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта у спеціальному товарному рибному господарстві та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах). Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” та нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього. 3. Дія цього Порядку не поширюється на: використання водних біоресурсів, які перебувають у межах ізольованих природних або штучно створених водних об'єктів, наданих у користування для потреб аквакультури; використання водних біоресурсів, які перебувають у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду; використання водних біоресурсів під час здійснення промислового рибальства. 4. Спеціальне використання водних біоресурсів у режимі рибогосподарської експлуатації водного об'єкта здійснюється користувачем водних біоресурсів одноосібно та передбачає відтворення та добування (вилов) водних біоресурсів відповідно до вимог, встановлених режимом рибогосподарської експлуатації водного об'єкта, з метою збереження та раціонального використання аборигенних видів водних біоресурсів. 5. Строк дії режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта не повинен перевищувати 10 років. 6. Для розробки обґрунтування та проекту режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта територіальний орган Держрибагентства, у районі діяльності якого перебуває рибогосподарський водний об'єкт (його частина), на підставі звернення суб'єкта господарювання з пропозицією щодо розробки режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта на відповідному рибогосподарському водному об'єкті (його частині) протягом 10 робочих днів подає до Держрибагентства клопотання на розробку науково-біологічного обґрунтування та проекту режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта (додаток 1), до якого додаються такі обов'язкові документи: характеристика рибогосподарського водного об'єкта (його частини); пропозиції щодо ефективного та раціонального використання, відтворення водних біоресурсів; інформація про обмеження щодо провадження рибогосподарської діяльності на відповідному рибогосподарському водному об'єкті (його частині), передбачена законодавством. У разі наявності обмежень, що не дозволяють провадити рибогосподарську діяльність на відповідному рибогосподарському водному об'єкті (його частині), обґрунтування та проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта не розробляються. 7. Обґрунтування та проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта (додаток 2) розробляються на замовлення Держрибагентства підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери управління Держрибагентства, або науковими установами, які перебувають у віданні Національної академії наук, Національної академії аграрних наук (далі - наукові установи), відповідно до погодженої Держрибагентством програми дослідних робіт. Витрати, здійснені Держрибагентством в межах затверджених асигнувань на відповідний рік для замовлення обґрунтування та проекту режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта, відшкодовуються суб'єктом господарювання, з яким укладено договір купівлі-продажу режиму рибогосподарської експлуатації водних об'єктів за результатами аукціону з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів. 8. Проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта та обґрунтування розглядаються науково-промисловою радою Держрибагентства, з урахуванням її пропозицій проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта погоджується Держрибагентством протягом 30 календарних днів з дня надходження такого проекту та подається на затвердження до Мінагрополітики. 9. Обґрунтування обов'язково повинно містити: 1) назву рибогосподарського водного об'єкта (його частини); 2) найменування розробника (наукової установи); 3) характеристику рибогосподарського водного об'єкта (його частини); 4) гідрологічний та гідрохімічний режим рибогосподарського водного об'єкта (його частини); 5) інформацію про зв'язок рибогосподарського водного об'єкта (його частини) з іншими рибогосподарськими водними об'єктами (їх частинами); 6) інформацію про видовий та кількісний склад кормової бази рибогосподарського водного об'єкта (його частини); 7) інформацію про видовий, віковий, розмірно-ваговий склад та обсяги запасів аборигенних видів водних біоресурсів рибогосподарського водного об'єкта (його частини); 8) інформацію про фактичну рибопродуктивність рибогосподарського водного об'єкта (його частини); 9) інформацію про обсяги добування (вилову) окремих видів водних біоресурсів за період не менше ніж п'ять років до початку розробки режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта; 10) відомості про навантаження на рибогосподарський водний об'єкт (його частину); 11) інформацію про обсяги відтворення водних біоресурсів; 12) інформацію про обсяги добування (вилову) аборигенних видів водних біоресурсів у рибогосподарському водному об'єкті (його частині); 13) інформацію про планові показники добування (вилову), відтворення водних біоресурсів у рибогосподарському водному об'єкті; 14) характеристику знарядь і засобів добування (вилову) водних біоресурсів та їх кількість; 15) період заборони на добування (вилов) водних біоресурсів; 16) перелік рибницько-меліоративних заходів, що здійснюватимуться у рибогосподарському водному об'єкті (його частині); 17) інформацію про регламентацію щодо здійснення любительського та спортивного рибальства; 18) інформацію про інші заходи щодо недопущення негативного впливу на водні біоресурси; 19) пропозиції щодо строку дії режиму рибогосподарської експлуатації рибогосподарського водного об'єкта (його частини). До обґрунтування обов'язково додається карта-схема рибогосподарського водного об'єкта (його частини). 10. Проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта, погоджений Держрибагентством, протягом 15 робочих днів з дня його надходження затверджується Мінагрополітики. 11. Суб'єкт господарювання, який отримає режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта, визначається за результатами аукціону з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів. 12. У разі необхідності внесення змін до режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта користувач водних біоресурсів надсилає до Держрибагентства обґрунтування, розроблене науковими установами, разом з проектом акта щодо внесення змін до режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта, які розглядаються науково-промисловою радою Держрибагентства. З урахуванням пропозицій науково-промислової ради проект акта щодо внесення змін до режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта погоджується Держрибагентством протягом 30 календарних днів з дня його надходження та подається на затвердження до Мінагрополітики. Проект акта щодо внесення змін до експлуатації водного об'єкта, погоджений Держрибагентством, протягом 15 робочих днів з дня його надходження затверджується Мінагрополітики. Підставою для відмови в погодженні проекта акта щодо внесення змін до режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта є його невідповідність законодавству у сфері рибного господарства. 13. Витрати на розроблення проекта акта щодо внесення змін до режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта та відповідного обґрунтування покладаються на користувача водних біоресурсів такого режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта. 14. Відтворення водних біоресурсів у режимі рибогосподарської експлуатації водного об'єкта користувачем водних біоресурсів здійснюється відповідно до порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого в установленому законодавством порядку. 15. Підставою для скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта є: невиконання вимог режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта; анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах); звернення користувача водних біоресурсів із заявою про скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта; ліквідація юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; рішення суду про скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта. 16. У разі наявності підстав для скасування, визначених пунктом 15 цього Порядку, Держрибагентство протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення подає до Мінагрополітики обґрунтоване подання про скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта. {Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020} 17. Мінагрополітики протягом 10 робочих днів розглядає зазначене подання та видає наказ про скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта. Додаток 1 до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах КЛОПОТАННЯ на розробку науково-біологічного обґрунтування та проекту режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта Додаток 2 до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах РЕЖИМ рибогосподарської експлуатації водного об'єкта {Додаток 2 до Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 09.09.2020, № 1299 від 09.12.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1138 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів Загальна частина 1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження процедури продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів. 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: адміністратор системи електронних торгів (далі - адміністратор) - державне підприємство “ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ”, що відповідно до безоплатного укладеного з організатором договору забезпечує функціонування електронної торгової системи; аукціон - спосіб відчуження лота, за яким переможцем стає учасник, який в ході електронних торгів в електронній торговій системі запропонував найвищу ціну реалізації лота; гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання учасником зобов'язань щодо участі в аукціоні, що підлягає внесенню заявником для набуття статусу учасника шляхом перерахування (або донарахування) коштів на банківський рахунок оператора електронного майданчика; електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи; електронний майданчик - підключений до електронної торгової системи апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує заявникам, учасникам і організатору можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процедур проведення аукціону; закрита цінова пропозиція - сума коштів, сплата яких декларується учасником до проведення аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні; заявник - суб'єкт господарювання, який має намір взяти участь в аукціоні; лот - режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта; мінімальний крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході електронних торгів (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) може здійснюватися підвищення закритої цінової пропозиції/цінової пропозиції; оголошення про проведення аукціону (далі - оголошення) - відомості та інформація, що містять дані про аукціон, які опубліковуються в електронній торговій системі та на веб-сайтах операторів; організатор аукціону (далі - організатор) - Держрибагентство; оператор електронного майданчика (далі - оператор) - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору про використання електронної торгової системи, укладеного з адміністратором; особистий кабінет - складова частина електронної торгової системи, що надається оператором, яка дозволяє організатору, заявнику та учаснику провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього Порядку; стартова ціна лота - вартість лота, відображена в оголошенні про проведення аукціону, яка визначається відповідно до цього Порядку; попередня згода на очікування - запевнення учасника, надане оператору електронного майданчика, в тому, що у разі внесення ним другої за розміром закритої цінової пропозиції/цінової пропозиції він погоджується на очікування результатів аукціону відповідно до цього Порядку та на отримання його гарантійного внеску після моменту, визначеного цим Порядком; реєстраційний внесок - сума коштів у розмірі, передбаченому цим Порядком, що вносяться заявником за реєстрацію заявки на участь в аукціоні на банківський рахунок оператора; учасник аукціону (далі - учасник) - заявник, який виявив намір взяти участь в аукціоні, сплатив реєстраційний внесок та гарантійний внесок, пройшов процедуру реєстрації для участі в аукціоні, отримав відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника; ціна реалізації лота - фактична сума коштів, за які продано лот на аукціоні; цінова пропозиція - запропонована учасником сума коштів, за яку учасник має намір придбати лот, що декларується учасником та подається в особистому кабінеті через оператора в електронній торговій системі в ході проведення аукціону шляхом оновлення такої цінової пропозиції. 3. Порядок функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведення аукціонів визначається адміністратором в Регламенті роботи електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі за допомогою інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів, необхідних для проведення аукціону в електронній формі. 4. Оператор забезпечує технічну можливість доступу організатору, заявнику та учасникам до електронної торгової системи. 5. Рішенням організатора визначається лот, який пропонується для продажу на аукціоні. Витрати, здійснені організатором у межах затверджених асигнувань на відповідний рік для підготовки лота, відшкодовуються переможцем за кожним лотом протягом 10 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу режиму рибогосподарської експлуатації водних об'єктів. Підготовка до проведення аукціону 6. Організатор самостійно та безоплатно через електронний майданчик, що підключений до центральної бази даних, оприлюднює в електронній торговій системі оголошення не пізніше ніж за сім днів до дати проведення аукціону. 7. В оголошенні визначаються умови продажу лота, що повинні містити: 1) інформацію про організатора (найменування, місцезнаходження, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти); 2) порядок оформлення участі в аукціоні; 3) дату аукціону, кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні з урахуванням особливостей, передбачених Регламентом роботи електронної торгової системи; 4) відомості про лот; 5) стартову ціну лота; 6) мінімальний крок аукціону, що визначається організатором в діапазоні від 1 до 10 відсотків стартової ціни лота; 7) розмір гарантійного внеску та реєстраційного внеску; 8) вимоги організатора до заявника; 9) реквізити рахунків, найменування територіального органу Казначейства, його місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для проведення розрахунків переможцями за придбаний лот та науково-біологічне обґрунтування. Одне оголошення про проведення аукціону містить інформацію тільки про один лот. 8. Заявник повинен відповідати таким вимогам: не мати заборгованості із платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи; не перебувати у процесах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення; не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”. 9. Стартова ціна лота визначається як розмір плати за види та обсяги водних біоресурсів, визначені режимом рибогосподарської експлуатації водного об'єкта, який обчислюється на строк дії режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта за такою формулою: СЦ = Рп х О х С, де СЦ - стартова ціна лота; Рп - розмір плати за спеціальне використання виду водного біоресурсу, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 125 “Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів і розмірів плати за їх використання” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 742); {Абзац третій пункту 9 в редакціі Постанови КМ № 826 від 09.09.2020} О - обсяг видів водних біоресурсів, дозволених для добування (вилову), визначені у лоті; С - строк дії режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта. 10. Гарантійний внесок встановлюється організатором аукціону в розмірі 10 відсотків стартової ціни лота, але не менше розміру трьох мінімальних заробітних плат. 11. Реєстраційний внесок за участь в аукціоні визначається у такому розмірі: 1) у разі, коли стартова ціна лота становить менше 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 2) у разі, коли стартова ціна лота становить від 20 до 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) у разі, коли стартова ціна лота становить від 50 до 200 тис. гривень, - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 4) у разі, коли стартова ціна лота становить від 200 тис. гривень до 1 млн. гривень, - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 5) у разі, коли стартова ціна лота становить більш як 1 млн. гривень, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Поданий учасником реєстраційний внесок не повертається. 12. Після оприлюднення оголошення заявники сплачують гарантійний внесок, реєстраційний внесок на банківський рахунок оператора та подають заявку про участь в аукціоні через свій особистий кабінет в електронній торговій системі для реєстрації як учасника. 13. Заявка про участь в аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається заявником в електронній формі за допомогою інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів шляхом заповнення електронних форм, після чого завантажуються такі документи: 1) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - резидентів; 2) документ про реєстрацію у державі місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів; 3) документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску та реєстраційного внеску. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно учасником, який її подав в його особистому кабінеті в електронній торговій системі до моменту закінчення кінцевого строку прийняття заявок про участь в аукціоні, або здійснюється в разі непідтвердження учасником своєї закритої цінової пропозиції (у випадку внесення організатором технічних змін до оголошення). 14. Подання заявки про участь в аукціоні свідчить про згоду заявника з умовами проведення аукціону. Оператор проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації, наданої заявником: для юридичних осіб - резидентів - код згідно з ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку у паспорті, - копію паспорта з відміткою), прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження, контактна інформація; для юридичних осіб - нерезидентів - дані документа про реєстрацію у державі місцезнаходження (витягу із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Невідповідність ідентифікаційної інформації, наданої заявником в його документах, даним, які зазначаються ним в заявці про участь в аукціоні, є підставою для відмови заявникові у доступі до участі в аукціоні. Проведення аукціону 15. Аукціон проходить в електронній торговій системі та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Аукціон починається автоматично в дату та час, які визначені оголошенням в електронній торговій системі. У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх збігу від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок аукціону в порядку, передбаченому цим пунктом. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів. Учасник має право протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону). Після завершення раунду електронна торгова система робить паузу на три хвилини і оголошує наступний раунд. Протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місця розташування їх цінових пропозицій в електронній торговій системі від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді аукціону без зазначення їх найменувань. Протокол за результатами аукціону формується та оприлюднюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронного аукціону. Результати проведення аукціону 16. Переможцем вважається учасник, який подав найвищу цінову пропозицію за виставлений лот, у разі відмови ним від підписання протоколу за результатами аукціону - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі, коли учасники подали пропозиції з однаковим розміром ціни, - учасник, який подав свою пропозицію раніше, ніж інші учасники з аналогічним розміром ціни, за умови, якщо такими учасниками був зроблений щонайменше один крок аукціону або подано закриту цінову пропозицію, яка перевищує стартову ціну лота не менше ніж на один мінімальний крок аукціону. 17. Переможець зобов'язаний: надати організатору довідку про відсутність заборгованості із платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи; підписати протокол за результатами аукціону та подати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію, протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування; на підставі підписаного протоколу за результатами аукціону звернутися до організатора з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта. Організатор не має права ставити додаткові вимоги, крім тих, що зазначені в оголошенні про проведення аукціону та/або витребовувати додаткові документи у переможця аукціону, крім тих, що передбачені цим Порядком. 18. Після завершення аукціону протокол за результатами аукціону підписується переможцем та оператором і надсилається оператором організатору протягом шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу за результатами аукціону. Організатор протягом шести робочих днів з дня, наступного за днем отримання протоколу за результатами аукціону, перевіряє відповідність переможця вимогам, визначеним пунктом 8 цього Порядку, підписує та опубліковує протокол за результатами аукціону в електронній торговій системі. 19. Договір купівлі-продажу режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта укладається між організатором та переможцем не пізніше ніж через 30 робочих днів з дати опублікування організатором протоколу аукціону в електронній торговій системі. 20. У разі невідповідності переможця аукціону вимогам пункту 8 цього Порядку організатор через особистий кабінет дискваліфікує переможця, завантаживши наказ про дискваліфікацію переможця в електронній торговій системі, з детальним обґрунтуванням причин такої дискваліфікації. У такому випадку центральна база даних формує новий протокол за результатами аукціону з визначенням переможцем учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, а за однакових цінових пропозицій - учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону. У випадку дискваліфікації переможця сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю та перераховується оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок організатора, зазначений ним в оголошенні, протягом трьох робочих днів з дня завантаження наказу про дискваліфікацію переможця. 21. Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, не пізніше трьох робочих днів з моменту опублікування в електронній торговій системі договору вираховує із суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону, плату за участь (винагороду) у розмірі, що становить 5 відсотків ціни реалізації лота (з урахуванням податку на додану вартість). Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, перераховує на рахунок переможця аукціону залишок гарантійного внеску (за наявності такого залишку), за вирахуванням плати за участь (винагороди) оператора, визначеної в абзаці першому цього пункту, не пізніше трьох робочих днів з моменту опублікування договору в електронній торговій системі. У випадку, якщо сума плати за участь (винагороди) оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з оператором (здійснити доплату) після формування протоколу за результатами аукціону, але до моменту опублікування договору відповідного лота в електронній торговій системі. 22. Переможець аукціону має здійснити у повному обсязі розрахунки коштів за лот на казначейський рахунок, зазначений організатором в оголошенні, у строки, передбачені пунктом 19 цього Порядку. 23. У разі надання учасником попередньої згоди на очікування гарантійний внесок не повертається оператором до моменту опублікування в електронній торговій системі організатором договору або до моменту відкликання учасником згоди шляхом натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті та подання заяви щодо повернення гарантійного внеску. Оператор зобов'язаний повернути гарантійний внесок такому учаснику протягом десяти робочих днів з дати подання заяви та натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті. 24. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця аукціону та учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця аукціону, а за однакових цінових пропозицій учасників - того з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, здійснюється оператором протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу за результатами аукціону. 25. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали або не підтвердили свою закриту цінову пропозицію до 20 години дня, що передує дню проведення аукціону, здійснюється оператором протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем анулювання закритої цінової пропозиції, відповідно до пункту 12 цього Порядку. 26. Якщо на аукціоні лот не був реалізований або аукціон був визнаний таким, що не відбувся (на момент закінчення кінцевого строку прийняття заявок про участь в аукціоні подано менш як дві заявки, за результатами проведення аукціону найбільша цінова пропозиція жодного із учасників не перевищує стартову ціну на мінімальний крок аукціону), нереалізований лот виставляється на повторний аукціон за рішенням організатора. У випадку, якщо аукціон визнано таким, що не відбувся, гарантійні внески повертаються учасникам відповідними операторами не пізніше трьох робочих днів із дня настання такої події.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси