Деякі питання підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині забезпечення озброєнням, військовою і спеціальною технікою Національної гвардії

Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови від 18.12.2015 № 1047

Деякі питання підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині забезпечення озброєнням, військовою і спеціальною технікою Національної гвардії

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1047-2015-п

Текст документа від 18.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2015 р. № 1047
Київ

Деякі питання підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині забезпечення озброєнням, військовою і спеціальною технікою Національної гвардії

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ щодо надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається дочірнім підприємством Державної компанії “Укрспецекспорт” - державним підприємством “Укроборонсервіс” (код згідно з ЄДРПОУ 21552117) з метою виконання Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 944-23 (далі - Програма), в частині забезпечення озброєнням, військовою і спеціальною технікою Національної гвардії (далі - запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається дочірнім підприємством Державної компанії «Укрспецекспорт” - державним підприємством “Укроборонсервіс”, що додаються.

3. Звільнити дочірнє підприємство Державної компанії “Укрспецекспорт” - державне підприємство “Укроборонсервіс” від зобов’язань надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державною гарантією, зазначеною в пункті 1 цієї постанови.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

5. Міністерству внутрішніх справ здійснювати контроль за виконанням Програми, цільовим використанням запозичення та фінансовим станом дочірнього підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт” - державного підприємства “Укроборонсервіс”.

6. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів, Національній гвардії під час підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання Програми необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитом (позикою), зазначеним у пункті 1 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2015 р. № 1047

УМОВИ
надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається дочірнім підприємством Державної компанії “Укрспецекспорт” - державним підприємством “Укроборонсервіс”

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням Кабінетом Міністрів України державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань дочірнього підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт” - державного підприємства “Укроборонсервіс” (код згідно з ЄДРПОУ 21552117) (далі - позичальник) за кредитом (позикою), що залучається для фінансування Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 944-23, в частині забезпечення озброєнням, військовою і спеціальною технікою Національної гвардії (далі - запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника в сумі, що не перевищує 1000000 тис. гривень.

3. Державна гарантія надається Кабінетом Міністрів України для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відповідно до цих Умов, установлюється на рівні 0,001 відсотка річних суми гарантійних зобов’язань.

5. Для надання державної гарантії за запозиченнями позичальник подає Мінфіну такі документи:

проект кредитного договору, погоджений МВС; відомості про запозичення разом з графіками їх погашення та обслуговування; інформацію про фінансовий стан позичальника;

відомості про отримані позичальником кредити разом з графіками їх погашення та обслуговування;

відомості про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню звітну дату.

6. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, у якому передбачаються, зокрема, такі зобов’язання позичальника:

зобов’язання та порядок відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;

зобов’язання та порядок сплати пені за прострочення відшкодування зазначених витрат;

право гаранта на договірне списання банком коштів з рахунків позичальника на користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси