Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу

Кабінет Міністрів України; Постанова від 18.12.2015 № 1040

Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1040-2015-п

Текст документа від 24.12.2016:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2015 р. № 1040
Київ

Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 976 від 21.12.2016}

Відповідно до пункту 14 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству фінансів з урахуванням рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 р. № 26/26 вчинити у 2015 році правочин щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, в обсязі 117393822 долари США та переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2011 році, в обсязі 233671875 доларів США до державного боргу шляхом додаткового випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року першої та другої серій з датами погашення 1 вересня 2019 р. і 1 вересня 2020 р. відповідно та додаткового випуску і розміщення державних деривативів відповідно до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045).

2. Внести до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання”, зміни, що додаються.

3. Установити, що:

Міністерство фінансів протягом семи робочих днів після здійснення витрат з погашення та обслуговування облігацій зовнішніх державних позик України та виплат за державними деривативами, що були випущені відповідно до пункту 1 цієї постанови, надсилає листом до Київської міської ради повідомлення щодо виникнення заборгованості Київської міської ради перед державою з розрахунком такої заборгованості;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 976 від 21.12.2016 }

Київська міська рада протягом десяти робочих днів з дати надходження від Міністерства фінансів такого листа погашає заборгованість перед державою в сумі, еквівалентній витратам, зазначеним в абзаці другому цього пункту, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком на дату здійснення такого погашення.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 976 від 21.12.2016 }

4. Уповноважити Міністра фінансів Яресько Наталію укласти відповідні договори та підписати інші документи, пов’язані із вчиненням правочину, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та погашенням заборгованості Київської міської ради перед державою, зазначеної у пункті 3 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2015 р. № 1040

ЗМІНИ
що вносяться до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів

1. У пункті 1 Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року:

в абзаці другому цифри “1154939000” замінити цифрами “1330472000”;

в абзаці третьому цифри “1530997000” замінити цифрами “1706530000”.

2. В Умовах випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів:

у пункті 1 цифри “2916421000” замінити цифрами “3027815000”;

абзац третій підпункту 4 пункту 8 викласти в такій редакції:

“Максимальна сукупна умовна сума державних деривативів, дозволених для випуску відповідно до договору про довірче управління щодо державних деривативів у відповідний час, є сумою, що зазначена у договорі про довірче управління щодо державних деривативів;”;

доповнити Умови пунктом 9 такого змісту:

“9. Сукупна умовна сума всіх випущених державних деривативів (у тому числі нових державних деривативів) не повинна перевищувати 3300480000 доларів США, що становить суму в розмірі 3000480000 доларів США та 300000000 доларів США.”.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси