Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-63 до Порядку)

{Додатки 2-61 до Порядку, затвердженого Постановою КМ № 1051 від 17.10.2012} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013 № 661 від 26.11.2014 № 379 від 27.05.2015 № 782 від 30.09.2015 № 1115 від 23.12.2015 № 205 від 21.03.2016 № 1058 від 23.11.2016 № 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019 № 105 від 07.02.2018 № 710 від 18.07.2018 № 477 від 05.06.2019 № 760 від 21.08.2019 № 1140 від 04.12.2019 № 134 від 12.02.2020 № 948 від 09.10.2020 № 821 від 28.07.2021 № 1417 від 23.12.2021 № 564 від 07.05.2022} {У тексті додатків до Порядку слова “Держгеокадастр або найменування його територіального органу”, “Держгеокадастр або його територіальний орган”, “найменування територіального органу Держгеокадастру” замінено словами “найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру” згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} {У тексті додатків до Порядку: у додатках 8-11 слова “по батькові за (наявності)” замінено словами “по батькові (за наявності)”; у додатках 10, 18, 19, 23, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 431, 48 після слів “(місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи” доповнено словами “, адреса електронної пошти”; у додатках 12, 17, 22, 25, 29, 35, 37, 371, 39, 42 слова “контактний телефон”, “номер контактного телефону” замінено словами “контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)”; у додатках 17-19, 22-26, 28-40, 42-431, 46-471, 48-54 слова “по батькові за (наявності)” замінено словами “по батькові (за наявності)” згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 2 до Порядку ПЕРЕЛІК територіальних зон (груп об'єктів Державного земельного кадастру) Код Назви територіальних зон (груп об'єктів) 001 Межі адміністративно-територіальних утворень 002 Зони розподілу земель за їх основним цільовим призначенням 003 Економіко-планувальні зони 004 Зони агровиробничих груп ґрунтів 005 Зони дії земельних сервітутів 006 Зони дії обмежень використання земель 007 Зони регулювання забудови (функціональні зони) 008 Зони санітарної охорони 009 Охоронні зони 010 Зони особливого режиму використання земель 011 Водоохоронні зони 012 Прибережні захисні смуги 013 Природно-сільськогосподарські зони 014 Еколого-економічні зони 015 Зони протиерозійного районування (зонування) 016 Ключові території екомережі (території та об'єкти природно-заповідного фонду тощо) 017 Сполучні території екомережі 018 Буферні зони екомережі 019 Відновлювані території екомережі 020 Земельні угіддя 021 Інші територіальні зони 022 Масив земель сільськогосподарського призначення 023 Межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності 024 Межі функціональних зон 025 Державний кордон України {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 477 від 05.06.2019, № 134 від 12.02.2020, № 821 від 28.07.2021} Додаток 3 до Порядку КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ Код Категорії земель за основним цільовим призначенням 100 Землі сільськогосподарського призначення 200 Землі житлової та громадської забудови 300 Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 400 Землі оздоровчого призначення 500 Землі рекреаційного призначення 600 Землі історико-культурного призначення 700 Землі лісогосподарського призначення 800 Землі водного фонду 900 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення Додаток 4 до Порядку ПЕРЕЛІК угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь (КВЗУ) Код згідно з КВЗУ Назва земельних угідь групи підгрупи 001 00 Рілля Група включає сільськогосподарські угіддя, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85) та парники, оранжереї і теплиці До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви 001 01 Рілля 001 02 Перелоги Підгрупа включає орні землі, які раніше оралися, а згодом більше року починаючи з осені не використовувалися для засіву сільськогосподарських культур і не готуються під пар 001 03 Парники, оранжереї, теплиці Підгрупа включає землі під конструкціями, критими склом, плівкою та світло-прозорими синтетичними матеріалами, для вирощування ранньої розсади, ранніх овочів і плодів, перезимівлі або вирощування рослин у закритому ґрунті 002 00 Рослинний покрив земель і ґрунти Група включає землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговування сільського господарства 002 01 Сіножаті Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння (ГОСТ 26640-85), до яких потрібно включати рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки 002 02 Пасовища Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби (ГОСТ 26640-85); рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки 002 03 Багаторічні насадження Підгрупа включає ділянки, зайняті насадженнями для отримання плодів, ягід, винограду, хмелю; насадження ефіроолійних культур, розсадники (крім лісових); плантації декоративних багаторічних насаджень (квітники) для декоративного оформлення територій, а також для реалізації квітів; лікарські багаторічні насадження (беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші) 003 00 Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом Група включає незабудовані землі, поверхня яких зовсім або майже не покрита будь-якою рослинністю 003 01 Кам'янисті місця Підгрупа включає землі під голими скелями, зсувами, рінню (галькою, гравієм) 003 02 Піски Підгрупа включає ділянки землі, які вкриті великими масами сипучої гірської породи, що складається з крупинок твердих мінералів, переважно кварцу (включаючи пляжі) 003 03 Болота Підгрупа включає надмірно зволожені ділянки земель (не зайняті лісовими насадженнями) із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом; рослинність складається переважно із розкладеного моху та інших рослин 003 04 Солончаки Підгрупа включає ділянки землі, ґрунт яких у поверхневому шарі містить легкорозчинні солі в концентраціях, що негативно впливають на розвиток сільськогосподарських рослин 003 05 Яри Підгрупа включає ділянки лінійної форми рельєфу ерозійного походження глибиною більш як 1 метр з відсутнім або слабо сформованим ґрунтовим покривом і виходами на укосах схилу порід або нижніх генетичних горизонтів ґрунту 003 06 Степи Підгрупа включає землі, вкриті злаковими та полино-злаковими, різнотравно-злаковими, лучними рослинами 004 00 Чагарникова рослинність природного походження Група включає земельні ділянки, вкриті заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин 005 00 Ліси та інші лісовкриті землі Група включає земельні лісові ділянки та інші лісовкриті землі незалежно від того, на яких землях за основним цільовим призначенням вони розміщені Група не включає зелені насадження у межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів та інших лісовкритих земель; господарські будівлі і двори, господарські шляхи і прогони на сільськогосподарських угіддях, болота, води, а також сільськогосподарські угіддя, які розміщені у таких лісах 005 01 Земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю Підгрупа включає земельні лісові ділянки, які зайняті деревною та чагарниковою рослинністю, з повнотою насаджень в молодняках від 0,4 і більше, в інших вікових групах - від 0,3 і більше (тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше 40 відсотків (30 відсотків) площі ділянки) 005 02 Земельні лісові ділянки, не вкриті лісовою рослинністю Підгрупа включає земельні лісові ділянки, постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо), зокрема, лісові ділянки, зайняті незамкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами, які підлягають залісненню (згарища; насадження, що загинули; вирубки, галявини, пустирі, рідколісся тощо), відомчі залізниці та автомобільні шляхи (лісогосподарських підприємств), ґрунтові дороги, стежки, квартальні просіки, технологічні коридори, волоки, просіки для візирів та окружних меж; плантації та шкілки всіх видів, дендрологічні сади, а також теплиці та оранжереї, призначені для вирощування садивного матеріалу 005 03 З усіх лісів лісові насадження лінійного типу Підгрупа включає лісові смуги, створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів, а також скореговані та садозахисні лісосмуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги уздовж забудованих територій населених пунктів тощо 005 04 Інші лісовкриті площі Підгрупа включає землі, вкриті заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин на сільськогосподарських угіддях, присадибних землях громадян з повнотою насаджень, еквівалентною повноті, визначеній у підрозділі 005.01, та не зараховані до земельних лісових ділянок 006 00 Води Група включає частину національної території, покриту поверхневими водами (природні і штучні водойми), що входять до складу природних ланок кругообігу води, яка обмежена лінією узбережжя 006 01 Природні водотоки (річки та струмки) Підгрупа включає природні водотоки. У місцях впадіння до моря, водосховища або великої ріки лінія узбережжя (уявна) є межею природного водотоку, якщо вона не встановлена раніше 006 02 Штучні водотоки (канали, колектори, канави) Підгрупа включає повністю штучно створені водотоки, які призначені для використання сили течії, раціонального використання води, іригації та для інших цілей, а також - міжгосподарські осушувальні та зрошувальні канали 006 03 Озера, прибережні замкнуті водойми, лимани Підгрупа включає водойми, які розміщені в природних западинах суші, заповнені прісними або солоними водами і практично повністю оточені суходолом. Межею прибережних водойм, що практично повністю оточені суходолом, є уявна лінія узбережжя моря, якщо вона не була встановлена раніше. Такі водоймища можуть мати один або більше витоків і стоків у вигляді природних і штучних дренажних русел (рік, потоків, струмків або каналів 006 04 Ставки Підгрупа включає штучно створені водойми місткістю не більше 1 млн. кубічних метрів 006 05 Штучні водосховища Підгрупа включає штучні водойми місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудовані для створення запасу води та регулювання її стоку 007 00 Землі під житловою забудовою Група включає землі під житловими будинками з прибудинковими територіями, господарськими будівлями і спорудами; земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, під гуртожитками Група не включає готелі та інші заклади для короткострокового проживання (будинки для приїжджих тощо); землі, які зайняті будинками відпочинку, кемпінгами, пансіонатами тощо, тобто ті, які призначені для відпочинку або проведення відпусток 007 01 Малоповерхова забудова Підгрупа включає землі під будівлями і спорудами, розміщеними на присадибних ділянках, ділянках, наданих для садівництва та дачного будівництва, які належать окремим громадянам, та одно- і двоповерховою житловою забудовою 007 02 Багатоповерхова забудова Підгрупа включає землі під несадибною житловою забудовою з трьома і більше поверхами 008 00 Землі під громадською забудовою Група включає землі, які використовуються для державного управління (включаючи оборонні потреби), освіти, охорони здоров'я, релігійних організацій, спорту та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, діяльності екстериторіальних організацій і органів, а також землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими центрами, банками, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами тощо та будівлями органів управління ними 008 01 Землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність, об'єктами культурної спадщини, адміністративними будівлями Підгрупа включає земельні ділянки під будівлями державного управління (включаючи оборонні потреби), історико-культурними заповідниками, музеями-заповідниками, меморіальними парками, історичними або меморіальними садибами, будинками, спорудами і пам'ятними місцями, пов'язаними з історичними подіями, пам'ятними скульптурами, наскальними зображеннями, полями давніх битв, поселеннями і стоянками, ділянки історичного культурного шару укріплень, архітектурні ансамблі та комплекси тощо, які визначені пам'ятками історії та архітектури 008 02 Вулиці та бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі Підгрупа включає земельні ділянки під просторами для їзди та ходіння, що обмежені двома рядами будинків; під обсадженими деревами широкими алеями посеред вулиць у місті, вулицями з такими алеями; під пішохідними доріжками (з кам'яних плит, цегли, асфальту, дощок та іншого) з боків вулиць, площ трохи вищі порівняно з проїжджими частинами 008 03 Землі під соціально-культурними об'єктами Підгрупа включає землі під амбулаторіями, банями, бібліотеками, лікарнями, водними станціями, гідрометеорологічними станціями, готелями, дитячими садками, навчальними закладами, кафе та ресторанами, кінотеатрами та театрами, магазинами та торговельними центрами, ринками, тюрмами, цирками, монастирями, церквами, мечетями, синагогами, молитовними домами, автодромами, іподромами, спортивними базами, спортивними майданчиками, стадіонами, льодовими палацами, трамплінами 009 00 Землі, які використовуються для транспорту Група включає землі державних залізниць, автомобільних шляхів, наземних споруд трубопроводів; території річкових, морських портів та аеропортів; землі, на яких розміщені залізничні станції та автостанції, склади для обладнання і ремонтні майстерні та інші території, потрібні для забезпечення розміщення відповідної інфраструктури, а також земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, некомерційні автостоянки. Лісосмуги вздовж доріг та інші вкриті лісовою рослинністю землі потрібно зараховувати до категорії земель за видами земельних угідь "ліси та інші вкриті лісовою рослинністю землі", водні акваторії портів - до категорії земель "води" Група не включає водні шляхи 009 01 Землі під залізницями Підгрупа включає землі, які використовуються для державних залізниць та їх допоміжних служб, наприклад, для станцій, відповідних адміністративних споруд, складських територій, майстерень для ремонту обладнання і догляду за ними 009 02 Землі під дорогами, зокрема підґрунтовими Підгрупа включає землі, які використовуються для капітальних доріг загального користування, включаючи органи управління дорогами та допоміжними службами. До цієї групи зараховуються землі дорожніх ремонтно-будівельних та експлуатаційних організацій. Включаються також відомчі шляхи, які розміщені на землях інших категорій за видами земельних угідь, крім шляхів у лісах та інших вкритих лісовою рослинністю землях, а також на землях під промисловою забудовою 009 03 Землі під будівлями та спорудами транспорту Підгрупа включає: землі, які використовуються під аеропортами, аеродромами, спорудами та іншими об'єктами, їх інфраструктурою, включаючи адміністративні ділянки берега водойми разом із прилеглою водною поверхнею, спеціально обладнані для стоянки суден, вантажно-розвантажувальних та інших робіт; місця з природною або штучною стоянкою для суден; водну поверхню, яка визначає водні підходи, операційну акваторію, підхідні канали, рейди, внутрішні гавані, землі, які використовуються для метрополітену, трамвайного, тролейбусного, морського, річкового транспорту, для фунікулерів, трубопроводів для транспортування палива та інших продуктів, землі автотранспортних підприємств; автозаправних станцій; автостоянки; гаражі; землі, що є портовою територією 010 00 Землі, які використовуються для технічної інфраструктури Підгрупа включає землі, які використовуються для технічних споруд, що призначені для виробництва та розподілу палива, електроенергії, водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, очищення та ліквідації відходів, очищення стічних вод і відповідних видів діяльності; розміщення газоналивних станцій, гідроспоруд, будівель та споруд зв'язку та об'єктів альтернативної енергетики, а також землі, які використовуються для відповідних установ, інших будівель і споруд обслуговування; території, необхідні для функціонування такої технічної інфраструктури, призначеної для виробництва електроенергії виключно для мереж електропередачі високої напруги (атомні та теплові електростанції, гідроелектростанції, електропідстанції лінії електропередач високої напруги) 011 00 Землі під промисловою забудовою Група включає землі, на яких провадяться головним чином промислові види діяльності, з усіма допоміжними територіями, зокрема очисні споруди, стоянки, складські площадки, території закладів управління тощо Включаються також землі будівельних організацій та підприємств, землі з господарськими дворами та будівлями, окремо розташованими, які не входять в межі населених пунктів, а також під господарськими дворами держлісгоспів (склади лісоматеріалів, пилорами тощо) Група не включає території портів і їх складських приміщень, навіть якщо вони є частинами промислових об'єктів, а також землі, які використовуються для відкритих розробок, шахт, кар'єрів і відповідних споруд та інфраструктури 011 01 Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств 011 02 Землі під відкритими розробками, шахтами, кар'єрами, торфорозробками та відповідними спорудами Підгрупа включає землі, які використовуються добувною промисловістю, включаючи закриті шахти і відпрацьовані розробки, а також кар'єри, які не експлуатують 011 03 Землі, які забруднені промисловими та іншими відходами, включаючи відвали та терикони, а також радіоактивно забруднені 012 00 Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) 013 00 Землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами Підгрупа включає землі, зайняті тваринницькими фермами, тракторними станціями, літніми таборами, землі, забудовані іншими будівлями і дворами сільськогосподарського призначення. Також включаються землі під будівлями і дворами загального користування садівничих, дачних кооперативів 014 00 Землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення Група включає (крім спортивних споруд) землі під санаторно-курортними організаціями, кемпінгами, турбазами, пансіонатами, будинками відпочинку, таборами відпочинку тощо 015 00 Землі під об'єктами та спорудами спеціального призначення Група включає землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення, кладовищами, меморіальними комплексами та пам'ятниками, крематоріями, скотомогильниками, землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів 015 01 Землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення 015 02 Землі під кладовищами, крематоріями, меморіальними комплексами та пам'ятниками, скотомогильниками 015 03 Землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів Підгрупа включає угіддя, на яких здійснюється нове меліоративне будівництво (реконструкція), а також не розорані ділянки викорчуваних багаторічних насаджень, площі сільськогосподарських угідь, які підготовлені під посадку полезахисних лісових смуг, але закладення їх не проведене, а також ділянки, на яких закінчена технічна рекультивація і проводиться комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів з відновлення родючості порушених ґрунтів {Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1058 від 23.11.2016, № 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019, № 477 від 05.06.2019, № 760 від 21.08.2019} Додаток 5 до Порядку ПЕРЕЛІК агровиробничих груп ґрунтів Шифр Назва агровиробничої групи ґрунтів 1а Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках 1б Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках 2б Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті глинисто-піщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків) 2в Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті супіщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків) 2ж Дерново-підзолисті середньощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків) 2з Дерново-підзолисті сильнощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків) 3б Дерново-підзолисті глинисто-піщані ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр 3в Дерново-підзолисті супіщані ґрунти, підстелені елювієм масивно-кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр 3ж Дерново-підзолисті середньощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр 3з Дерново-підзолисті сильнощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр 4а Дерново-підзолисті дефльовані піщані ґрунти 4б Дерново-підзолисті дефльовані глинисто-піщані ґрунти 5б Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах 5в Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах 6б Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр 6в Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр 7в Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на суглинкових відкладах 7г Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах 7д Дерново-підзолисті неоглеєні середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах 7е Дерново-підзолисті неоглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах 8б Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах 8в Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах 9б Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на суглинкових відкладах 9в Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на суглинкових відкладах 9г Дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах 9д Дерново-підзолисті глеюваті середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах 9е Дерново-підзолисті глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах 10б Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні глинисто-піщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра 10в Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні супіщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра 10г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні легкосуглинкові ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра 11б Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) 11в Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) 11г Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) 12б Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) 12в Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) 12г Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) 13в Підзолисто-дернові супіщані ґрунти 13г Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти 13д Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти 14б Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти 14в Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти 14г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти 14д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові середньосуглинкові ґрунти 15б Дерново-підзолисті сильноглейові глинисто-піщані ґрунти 15в Дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти 15г Дерново-підзолисті сильноглейові легкосуглинкові ґрунти 16б Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) 16в Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) 16г Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) 17б Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) 17в Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) 17г Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) 18б Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті глинисто-піщані ґрунти 18в Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті супіщані ґрунти 18г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти 18д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті середньосуглинкові ґрунти 18е Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 19в Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові супіщані ґрунти 19г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові легкосуглинкові ґрунти 19д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові середньосуглинкові ґрунти 19е Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 20б Дерново-підзолисті оглеєні засолені глинисто-піщані ґрунти 20в Дерново-підзолисті оглеєні засолені супіщані ґрунти 20г Дерново-підзолисті оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти 21б Дерново-підзолисті слабозмиті глинисто-піщані ґрунти 21в Дерново-підзолисті слабозмиті супіщані ґрунти 21г Дерново-підзолисті слабозмиті легкосуглинкові ґрунти 21д Дерново-підзолисті слабозмиті середньосуглинкові ґрунти 22б Дерново-підзолисті середньозмиті глинисто-піщані ґрунти 22в Дерново-підзолисті середньозмиті супіщані ґрунти 22г Дерново-підзолисті середньозмиті легкосуглинкові ґрунти 22д Дерново-підзолисті середньозмиті середньосуглинкові ґрунти 22е Дерново-підзолисті середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 23б Дерново-підзолисті сильнозмиті глинисто-піщані ґрунти 23в Дерново-підзолисті сильнозмиті супіщані ґрунти 23г Дерново-підзолисті сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти 23д Дерново-підзолисті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти 23е Дерново-підзолисті сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 24в Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті супіщані ґрунти 24г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті легкосуглинкові ґрунти 24д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті середньосуглинкові ґрунти 24е Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 25в Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті супіщані ґрунти 25г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті легкосуглинкові ґрунти 25д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті середньосуглинкові ґрунти 25е Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 26в Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті супіщані ґрунти 26г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти 26д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти 26е Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 27в Дерново-підзолисті глейові осушені супіщані ґрунти 27г Дерново-підзолисті глейові осушені легкосуглинкові ґрунти 27д Дерново-підзолисті глейові осушені середньосуглинкові ґрунти 27е Дерново-підзолисті глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 28в Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені супіщані ґрунти 28г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені легкосуглинкові ґрунти 28д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені середньосуглинкові ґрунти 28е Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 29в Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти 29г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 29д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти 29е Ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 30в Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр 30г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр 30д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр 31в Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками 31г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками 31д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками 32г Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти на щільних глинах 32д Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти на щільних глинах 32е Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на щільних глинах 32є Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти на щільних глинах 33в Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти 33г Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти 33д Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти 34в Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені супіщані ґрунти 34г Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти 34д Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені середньосуглинкові ґрунти 35в Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти 35г Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти 35д Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти 35е Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 36в Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові супіщані ґрунти 36г Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові легкосуглинкові ґрунти 36д Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові середньосуглинкові ґрунти 36е Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 37в Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті супіщані ґрунти 37г Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти 37д Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові ґрунти 37е Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 38в Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті супіщані ґрунти 38г Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти 38д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті середньосуглинкові ґрунти 38е Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 39в Ясно-сірі і сірі сильнозмиті супіщані ґрунти 39г Ясно-сірі і сірі сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти 39д Ясно-сірі і сірі сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти 39е Ясно-сірі і сірі сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 40в Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти 40г Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти 40д Темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти 40е Темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 41в Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти 41г Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти 41д Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти 41е Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 42в Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані супіщані, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід 42г Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані легкосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід 42д Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані середньосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід 42е Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід 43в Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені супіщані на лесах, підстелених пісками і супісками 43г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками 43д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками 43е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на лесах, підстелених пісками і супісками 44г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами 44д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами 44е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами 45б Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті глинисто-піщані 45в Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті супіщані 45г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові 45д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові 46в Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові супіщані 46г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові легкосуглинкові 46д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові середньосуглинкові 46е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові важкосуглинкові 47г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові 47д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті середньосуглинкові 47е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті важкосуглинкові 48г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові легкосуглинкові 48д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові середньосуглинкові 48е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові важкосуглинкові 49в Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті супіщані 49г Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові 49д Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті середньосуглинкові 49е Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті важкосуглинкові 50в Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті супіщані 50г Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові 50д Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті середньосуглинкові 50е Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті важкосуглинкові 51в Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті супіщані 51г Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті легкосуглинкові 51д Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті середньосуглинкові 51е Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті важкосуглинкові 52в Чорноземи типові слабогумусовані супіщані та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків 52г Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків 53г Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові 53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові 53е Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові 54г Чорноземи типові середньогумусні легкосуглинкові 54д Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові 54е Чорноземи типові середньогумусні важкосуглинкові 55в Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті супіщані 55г Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові 55д Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті середньосуглинкові 55е Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 56в Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті супіщані 56г Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові 56д Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті середньосуглинкові 56е Чорноземи типові і легкоглинисті і чорноземи сильнореградовані середньозмиті важкосуглинкові 57в Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті супіщані 57г Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті легкосуглинкові 57д Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті середньосуглинкові 57е Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті важкосуглинкові 58е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті 59г Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 59д Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 59е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 60г Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 60д Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 60е Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 61г Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 61д Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 61е Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 61є Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньо- і важкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни 62г Чорноземи звичайні легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 62д Чорноземи звичайні середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 62е Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 62є Чорноземи звичайні середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 63г Чорноземи звичайні лугуваті легкосуглинкові 63д Чорноземи звичайні лугуваті середньосуглинкові 63е Чорноземи звичайні лугуваті важкосуглинкові і легкоглинисті 64г Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті легкосуглинкові 64д Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті середньосуглинкові 64е Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті 65г Чорноземи звичайні слабозмиті легкосуглинкові 65д Чорноземи звичайні слабозмиті середньосуглинкові 65е Чорноземи звичайні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 66г Чорноземи звичайні середньозмиті легкосуглинкові 66д Чорноземи звичайні середньозмиті середньосуглинкові 66е Чорноземи звичайні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 67г Чорноземи звичайні сильнозмиті легкосуглинкові 67д Чорноземи звичайні сильнозмиті середньосуглинкові 67е Чорноземи звичайні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 68г Чорноземи звичайні слабодефльовані легкосуглинкові 68д Чорноземи звичайні слабодефльовані середньосуглинкові 68е Чорноземи звичайні слабодефльовані важкосуглинкові 69г Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові 69д Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові 69е Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті 70г Чорноземи звичайні легкосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків 70д Чорноземи звичайні середньосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків 70е Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків 71г Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни 71д Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни 71е Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни 71є Чорноземи південні середньо- і важкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни 72г Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 72д Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 72е Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 73г Чорноземи південні солонцюваті легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків) 73д Чорноземи південні солонцюваті середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків) 73е Чорноземи південні солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків) 73є Чорноземи південні солонцюваті середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків) 74г Чорноземи південні слабозмиті легкосуглинкові 74д Чорноземи південні слабозмиті середньосуглинкові 74е Чорноземи південні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 75г Чорноземи південні середньозмиті легкосуглинкові 75д Чорноземи південні середньозмиті середньосуглинкові 75е Чорноземи південні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 76г Чорноземи південні сильнозмиті легкосуглинкові 76д Чорноземи південні сильнозмиті середньосуглинкові 76е Чорноземи південні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 77г Чорноземи південні слабодефльовані легкосуглинкові 77д Чорноземи південні слабодефльовані середньосуглинкові 77е Чорноземи південні слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті 77є Чорноземи південні слабодефльовані середньо- і важкоглинисті 78г Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові 78д Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові 78е Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті 78є Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті 79г Чорноземи південні вторинно осолонцьовані легкосуглинкові 79д Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньосуглинкові 79е Чорноземи південні вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті 79є Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньо- і важкоглинисті 80г Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові 80д Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові 80е Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті 81г Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами 81д Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами 81е Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із засоленими їх відмінами 82е Чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті 82є Чорноземи на щільних глинах середньо- і важкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті 83е Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 83є Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) 84е Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими 84є Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими 85е Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 85є Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті 86е Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 86є Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті 87е Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 87є Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті 88е Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті 88є Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньо- і важкосуглинкові 89е Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові 89є Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті 90е Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 90є Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті 91е Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті 91є Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті 92б Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті глинисто-піщані 92в Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані 93б Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті глинисто-піщані 93в Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті супіщані 94б Чорноземи на пісках дефльовані глинисто-піщані 94в Чорноземи на пісках дефльовані супіщані 95в Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані 95г Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові 95д Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові 95е Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті 95є Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті 95ж Чорноземи середньощебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) 96в Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані 96г Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові 96д Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові 96е Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті 96є Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті 96ж Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті 97в Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані 97г Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові 97д Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові 97е Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті 97є Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті 97ж Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті 98в Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані 98г Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові 98д Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові 98е Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті 98є Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті 98ж Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті 99в Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані 99г Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові 99д Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові 99е Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті 100в Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) супіщані 100г Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) легкосуглинкові 100д Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) середньосуглинкові 100е Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті 101в Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані 101г Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові 101д Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові 101е Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті 102в Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) супіщані 102г Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) легкосуглинкові 102д Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) середньосуглинкові 102е Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті 103в Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані 103г Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові 103д Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові 103е Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті 104в Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані 104г Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові 104д Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові 104е Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті 105в Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані супіщані 105г Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані легкосуглинкові 105д Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані середньосуглинкові 105е Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті 106в Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані супіщані 106г Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові 106д Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові 106е Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті 107в Темно-каштанові і слабосолонцюваті супіщані ґрунти 107г Темно-каштанові і слабосолонцюваті легкосуглинкові ґрунти 107д Темно-каштанові і слабосолонцюваті середньосуглинкові ґрунти 107е Темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 108в Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 108г Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 108д Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 108е Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 108є Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 109в Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 109г Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 109д Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 109е Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 109є Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 110в Темно-каштанові слабозмиті супіщані ґрунти 110г Темно-каштанові слабозмиті легкосуглинкові ґрунти 110д Темно-каштанові слабозмиті середньосуглинкові ґрунти 110е Темно-каштанові слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 111в Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті супіщані ґрунти 111г Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти 111д Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти 111е Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 112в Темно-каштанові слабодефльовані супіщані ґрунти 112г Темно-каштанові слабодефльовані легкосуглинкові ґрунти 112д Темно-каштанові слабодефльовані середньосуглинкові ґрунти 112е Темно-каштанові слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 112є Темно-каштанові слабодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти 113в Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані супіщані ґрунти 113г Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові ґрунти 113д Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові ґрунти 113е Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 113є Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти 114г Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти 114д Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти 114е Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 115г Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 115д Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 115е Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 116г Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 116д Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 116е Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 117г Темно-каштанові і каштанові плантажовані легкосуглинкові ґрунти 117д Темно-каштанові і каштанові плантажовані середньосуглинкові ґрунти 117е Темно-каштанові і каштанові плантажовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 118г Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані легкосуглинкові ґрунти 118д Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані середньосуглинкові ґрунти 118е Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 119г Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові 119д Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові 119е Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті 120г Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами 120д Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами 120е Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі з їх засоленими відмінами 121в Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані 121г Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові 121д Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові 121е Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті 122г Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти легкосуглинкові 122д Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти середньосуглинкові 122е Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті 123г Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти легкосуглинкові 123д Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти середньосуглинкові 123е Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті 124в Лучно-чорноземні супіщані ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 124г Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 124д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 124е Лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 125г Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти 125д Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти 125е Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 125є Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти 126г Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 126д Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 126е Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 126є Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 127г Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 127д Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 127е Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 127є Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 128г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти 128д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти 128е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 129г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків) 129д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків) 129е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків) 130г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків) 130д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків) 130е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і глинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків) 130є Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків) 131г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 131д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 131е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 131є Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 132г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 132д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 132е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 132є Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 133б Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни глинисто-піщані 133в Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані 133г Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові 133д Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові 133е Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті 133є Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньо- і важкоглинисті 134б Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені глинисто-піщані ґрунти 134в Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені супіщані ґрунти 134г Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти 134д Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти 134е Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 135в Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені супіщані ґрунти 135г Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти 135д Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти 135е Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 135є Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти 136в Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 136г Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 136д Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 136е Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 136є Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 137в Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 137г Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 137д Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 137е Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 137є Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) 138в Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 138г Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 138д Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 138е Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 138є Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) 139г Мочаристі і мочарні незасолені легкосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням 139д Мочаристі і мочарні незасолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням 139е Мочаристі і мочарні незасолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням 140д Мочаристі і мочарні засолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням 140е Мочаристі і мочарні засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням 141 Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти 142 Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти 143 Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти 144 Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солонцювато-солончакові осушені ґрунти 145 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені 146 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені 147 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені 148 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, осушені 149 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем, осушені 150 Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені 151 Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені 152 Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, неосушені 153 Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені 154 Торфово-болотні ґрунти і торфовища солончакові неосушені 155 Торфово-болотні ґрунти і торфовища солонцювато-солончакові осушені 156 Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (10 - 30 відсотків) 157 Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (30 - 50 відсотків) 158 Торфові ґрунти верхових та перехідних боліт 159д Солонці лучно-степові глибокі середньосуглинкові 159е Солонці лучно-степові глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті 160г Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті легкосуглинкові 160д Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньосуглинкові 160е Солонці лучно-степові неглибокі та середньо-глибокі солончакуваті важкосуглинкові і легкоглинисті 160є Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньо- і важкоглинисті 161г Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені легкосуглинкові 161д Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені середньосуглинкові 162д Солонці лучні глибокі солончакові середньосуглинкові 162е Солонці лучні глибокі солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті 162є Солонці лучні глибокі солончакові середньо- і важкоглинисті 163д Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньосуглинкові 163е Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові важкосуглинкові 163є Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньо- і важкоглинисті 164б Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами глинисто-піщані 164в Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами супіщані 164г Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами легкосуглинкові 164д Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньосуглинкові 164е Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами важкосуглинкові і легкоглинисті 164є Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньо- і важкоглинисті 165в Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі супіщані ґрунти та солоди 165г Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі легкосуглинкові ґрунти та солоди 165д Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі середньосуглинкові ґрунти та солоди 166г Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти 166д Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти 166е Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 167г Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти 167д Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти 167е Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 168г Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти 168д Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти 168е Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 169г Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) 169д Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) 169е Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) 170 Лучно-каштанові глейові солончакові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків) 171г Дернові осолоділі ґрунти легкосуглинкові та глеєсолоді подів 171д Дернові осолоділі ґрунти середньосуглинкові та глеєсолоді подів 171е Дернові осолоділі ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті та глеєсолоді подів 172г Дернові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів 172д Дернові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів 172е Дернові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів 173г Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) 173д Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) 173е Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) 173є Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) 174г Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків) 174д Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків) 174е Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків) 175б Дернові неглибокі глеюваті глинисто-піщані ґрунти 175в Дернові неглибокі глеюваті супіщані ґрунти 175г Дернові неглибокі глеюваті легкосуглинкові ґрунти 175д Дернові неглибокі глеюваті середньосуглинкові ґрунти 175е Дернові неглибокі глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 176б Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни 176в Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни 176г Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни 176д Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни 176е Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни 177б Дернові неглибокі глейові глинисто-піщані ґрунти 177в Дернові неглибокі глейові супіщані ґрунти 177г Дернові неглибокі глейові легкосуглинкові ґрунти 177д Дернові неглибокі глейові середньосуглинкові ґрунти 177е Дернові неглибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 178б Дернові глибокі глейові глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни 178в Дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни 178г Дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни 178д Дернові глибокі глейові середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни 178е Дернові глибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни 179б Дернові глейові осушені глинисто-піщані ґрунти 179в Дернові глейові осушені супіщані ґрунти 179г Дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти 179д Дернові глейові осушені середньосуглинкові ґрунти 179е Дернові глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 180б Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні глинисто-піщані ґрунти 180в Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти 180г Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти 180д Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти 180е Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 181б Дернові глейові карбонатні глинисто-піщані ґрунти 181в Дернові глейові карбонатні супіщані ґрунти 181г Дернові глейові карбонатні легкосуглинкові ґрунти 181д Дернові глейові карбонатні середньосуглинкові ґрунти 182г Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти 182д Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти 182е Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 183г Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти 183д Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти 183е Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 184г Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти 184д Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти 184е Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 185в Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах супіщані 185г Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові 185д Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові 185е Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах важкосуглинкові і легкоглинисті 186г Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові 186д Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові 187б Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками глинисто-піщані 187в Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками супіщані 187г Дерново-буроземні та лучно-буроземні легкосуглинкові неглибокі ґрунти, підстелені ріняками 188б Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті глинисто-піщані ґрунти 188в Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті супіщані ґрунти 188г Дерново-буроземні середньощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті легкосуглинкові ґрунти 188з Дерново-буроземні сильнощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті ґрунти 189в Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні супіщані щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря 189г Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря 189д Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря 189е Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря 189ж Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря 189з Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні сильнощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря 190в Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 190г Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 190д Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 190е Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 190ж Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 190з Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 191в Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 191г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 191д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 191е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 191ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 191з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 192в Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 192г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 192д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 192е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 192ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 192з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 193г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 193д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 193е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 193ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 193з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 194в Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 194г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові ґрунти щебенюваті слабозмиті помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 194д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 194е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 194ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 194з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно-холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря 195в Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 195г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 195д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 195е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 195ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 195з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря 196в Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 196г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 196д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 196е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 196ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 196з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря 197в Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 197г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 197д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 197е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 197ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 197з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря 198в Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти 198г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти 198д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти 198ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти 198з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти 198к Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні кам'янисті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти 199в Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти 199г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти 199д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти 199е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти 199ж Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти 199з Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти 199к Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті кам'янисті ґрунти 200г Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на карбонатних породах 200д Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на карбонатних породах 200ж Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на карбонатних породах 200з Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на карбонатних породах 201г Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах 201д Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах 201ж Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах 201з Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах 202г Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти 202д Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти 202ж Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті середньощебенюваті ґрунти 202з Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті сильнощебенюваті ґрунти 203е Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи 50 - 100 сантиметрів 204е Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи понад 100 сантиметрів 205д Коричневі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я 205е Коричневі щебенюваті важкосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я 206д Передгірські чорноземи слабозмиті середньосуглинкові подекуди щебенюваті 206е Передгірські чорноземи слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті подекуди щебенюваті 206ж Передгірські чорноземи слабозмиті середньощебенюваті 206з Передгірські чорноземи слабозмиті сильнощебенюваті 207д Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові переважно щебенюваті 207е Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті переважно щебенюваті 207ж Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньощебенюваті 207з Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті сильнощебенюваті 208б Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти 208в Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти 208г Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти 208д Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти 208е Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 209г Намиті чорноземи і лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти 209д Намиті чорноземи і лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти 209е Намиті чорноземи і лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 210в Намиті лучні супіщані ґрунти 210г Намиті лучні легкосуглинкові ґрунти 210д Намиті лучні середньосуглинкові ґрунти 210е Намиті лучні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти 211в Рекультивовані супіщані ґрунти з насипним гумусованим шаром 211г Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром 211д Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром 211е Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з насипним гумусовим шаром 212б Рекультивовані глинисто-піщані ґрунти без насипного гумусового шару 212в Рекультивовані супіщані ґрунти без насипного гумусового шару 212г Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару 212д Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару 212е Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти без насипного гумусового шару 213 Рекультивовані торфові ґрунти 214 Ґрунти рисових чеків 215а Розмиті піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід 215б Розмиті глинисто-піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід 215в Розмиті супіщані ґрунти і відходи рихлих (піщаних і лесовидних) порід 215г Розмиті легкосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід 215д Розмиті середньосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід 215е Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід 216е Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин 216є Розмиті середньо- і важкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин 217 Розмиті ґрунти і виходи елювію щільних карбонатних порід 218 Розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків 219 Сучасні руслові відклади 220 Зольники 221 Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках активних зсувів 222 Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках пасивних зсувів Позначення для кожного класу механічного складу літерами а піщані ґрунти б глинисто-піщані ґрунти в супіщані ґрунти г легкосуглинкові ґрунти д середньосуглинкові ґрунти е важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти є середньо- і важкоглинисті ґрунти ж середньощебенюваті ґрунти з сильнощебенюваті ґрунти к кам'янисті ґрунти _____________ Примітка. Документація із землеустрою та оцінки земель може містити інші агровиробничі групи ґрунтів, визначені відповідно до матеріалів бонітування ґрунтів України. {Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018} Додаток 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) ПЕРЕЛІК обмежень щодо використання земель та земельних ділянок Код Назва 01 Охоронна зона 01.01 Охоронна зона навколо території та об'єкта природно-заповідного фонду 01.02 Зона охорони пам'ятки культурної спадщини 01.02.1 Охоронна зона пам'ятки культурної спадщини 01.02.2 Зона регулювання забудови 01.02.3 Зона охоронюваного ландшафту 01.02.4 Зона охорони археологічного культурного шару 01.03 Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта транспорту 01.03.1 Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об'єкта транспорту 01.04 Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта зв'язку 01.04.1 Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта електрозв'язку 01.04.2 Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об'єкта електрозв'язку 01.05 Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи 01.05.1 Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи 01.06 Охоронна зона навколо об'єкта гідрометеорологічної діяльності 01.07 Охоронна зона навколо геодезичного пункту 01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій 01.08.1 Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій 01.09 Охоронна зона навколо промислового об'єкта 01.09.1 Санітарно-захисна смуга навколо промислового об'єкта 02 Зона санітарної охорони 02.01 Зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання 02.01.1 Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму) 02.01.2 Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (обмеження) 02.01.3 Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (спостереження) 02.01.4 Санітарно-захисна смуга об'єкта водопостачання 02.02 Округ санітарної охорони курортів 02.02.1 Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму) 02.02.2 Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень) 02.02.3 Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень) 03 Санітарні зони, відстані, розриви 03.01 Санітарно-захисна зона навколо об'єкта 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об'єкта 04 Зона особливого режиму використання земель 04.01 Прикордонна смуга 04.02 Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань 04.03 Зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів 05 Водоохоронне обмеження 05.01 Водоохоронна зона 05.02 Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах 05.03 Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах 05.04 Берегова смуга водних шляхів 05.05 Смуга відведення 05.06 Пляжна зона 06 Інше обмеження 06.01 Зона особливого режиму забудови 06.01.1 Території в червоних лініях 06.01.2 Території в зелених лініях 06.01.3 Території в блакитних лініях 06.01.4 Території в жовтих лініях 06.01.5 Території в лініях регулювання забудови 06.02 Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 06.02.1 Зона відчуження 06.02.2 Зона безумовного (обов'язкового) відселення 06.02.3 Зона гарантованого добровільного відселення 06.03 Зона надзвичайної екологічної ситуації 06.04 Умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт 06.05 Авіаційне, радіолокаційне обмеження 06.05.1 Зона обмеження забудови від радіотехнічних, радіолокаційних об'єктів 06.05.2 Поверхня обмеження забудови 06.05.3 Зона обмежень забудови щодо умов авіаційного шуму 06.05.4 Захисна зона аеронавігаційного обладнання 06.05.5 Смуга повітряних підходів 06.06 Історико-культурне обмеження 06.06.1 Буферна зона об'єкта всесвітньої спадщини 06.06.2 Історичний ареал населеного місця 06.06.3 Охоронювана археологічна територія 06.06.4 Історико-культурний заповідник 06.06.5 Історико-культурна заповідна територія 07 Земельні сервітути 07.01 Право проходу та проїзду на велосипеді 07.02 Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху 07.03 Право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій 07.04 Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку 07.05 Право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку 07.06 Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми 07.07 Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми 07.08 Право прогону худоби по наявному шляху 07.09 Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд 07.10 Інші земельні сервітути 07.11 Право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) 07.12 Право на будівництво та розміщення об'єктів нафтогазовидобування 07.13 Право на розміщення об'єктів трубопровідного транспорту 07.14 Право на користування земельною ділянкою для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, за умови що при цьому не порушуються права землевласника, передбачені статтею 98 Земельного кодексу України 07.15 Право розміщення (переміщення, пересування) об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем 08 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 09 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) 10 Території та об'єкти природно-заповідного фонду 10.01 Національні природні парки 10.02 Біосферні заповідники 10.03 Регіональні ландшафтні парки 10.04 Заказники 10.05 Пам'ятки природи 10.06 Заповідні урочища 10.07 Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 10.08 Заповідні зони національних природних парків 10.09 Зони регульованої рекреації національних природних парків 10.10 Зони стаціонарної рекреації національних природних парків 10.11 Господарські зони національних природних парків 10.12 Заповідні зони біосферних заповідників 10.13 Буферні зони біосферних заповідників 10.14 Зони антропогенних ландшафтів біосферних заповідників 10.15 Зони регульованого заповідного режиму біосферних заповідників 10.16 Заповідні зони регіональних ландшафтних парків 10.17 Зони регульованої рекреації регіональних ландшафтних парків 10.18 Зони стаціонарної рекреації регіональних ландшафтних парків 10.19 Господарські зони регіональних ландшафтних парків 10.20 Заповідні зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 10.21 Експозиційні зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 10.22 Наукові зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 10.23 Адміністративно-господарські зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 10.24 Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду 10.25 Території, зарезервовані з метою наступного заповідання 10.26 Природний заповідник 10.27 Ботанічний сад 10.28 Заповідна зона ботанічного саду 10.29 Експозиційна зона ботанічного саду 10.30 Наукова зона ботанічного саду 10.31 Адміністративно-господарська зона ботанічного саду 10.32 Дендрологічний парк 10.33 Заповідна зона дендрологічного парку 10.34 Експозиційна зона дендрологічного парку 10.35 Наукова зона дендрологічного парку 10.36 Адміністративно-господарська зона дендрологічного парку 10.37 Зоологічний парк 10.38 Експозиційна зона зоологічного парку 10.39 Наукова зона зоологічного парку 10.40 Рекреаційна зона зоологічного парку 10.41 Господарська зона зоологічного парку 11 Території, до складу яких входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності 12 Заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту 12 Буферна зона 12.01 Буферна зона навколо об'єкта культурної спадщини 13 Заборона на провадження окремих видів діяльності 13 Території та об'єкти культурної спадщини 13.01 Пам'ятки культурної спадщини та/або їх території 13.02 Історико-культурні заповідники 13.03 Історико-культурні заповідні території 13.04 Охоронювані археологічні території 13.05 Музеї просто неба 13.06 Меморіальні музеї-садиби 13.07 Історичні ареали населених місць 13.08 Об'єкти культурної всесвітньої спадщини 13.09 Інші території та об'єкти культурної спадщини 14 Обов'язок щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг {Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1058 від 23.11.2016, № 105 від 07.02.2018, № 134 від 12.02.2020; в редакції Постанови КМ № 821 від 28.07.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 7 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) ВИКОПІЮВАННЯ з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) {Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016; в редакції Постанов КМ № 710 від 18.07.2018, № 821 від 28.07.2021} Додаток 8 до Порядку (Державний Герб України) ___________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА ______________________________________ (кадастровий номер земельної ділянки) Поземельну книгу відкрито ___ ____________ 20 р. ___________________________________ (підпис Державного кадастрового реєстратора) _________________________________ (ініціали/ініціал та прізвище Державного кадастрового реєстратора) М.П. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________ ЗМІСТ ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ Порядковий номер Назва розділу, документа Основні реквізити документа (серія, номер, дата тощо) Номер аркуша Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора Дата, підпис Аркуш № _________ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________ РОЗДІЛ 1. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. № _________ Відомості про земельну ділянку: Місце розташування Цільове призначення категорія земель вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель код цільового призначення Площа, гектарів Нормативна грошова оцінка значення, гривень визначена (проіндексована) станом на Дата оцінки земель Форма власності Земельна ділянка утворена в результаті: € поділу; € об'єднання Підстава поділу/об'єднання земельної ділянки Дата поділу/об'єднання Скасований кадастровий номер (номери) Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер функціональної зони, до складу якої входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості М.П. Із записом ознайомлений: Підпис, ініціали/ініціал та прізвище власника / користувача / уповноваженої особи Реквізити довіреності уповноваженої особи Відомості про: р зміни запису; р скасування запису; р поновлення запису: Дата внесення змін / скасування / поновлення запису Суть змін Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис М.П. Аркуш № _________ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________ РОЗДІЛ 2. КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. № _________ КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Умовні позначення: Опис меж: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Масштаб 1: _______ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Номер точки Назва точки Відстань (метрів) Координати (м) X Y Місце розташування Цільове призначення Категорія земель Код цільового призначення Площа, гектарів Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності) земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки) Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки) Розробник документації із землеустрою _____________________________________ (найменування юридичної особи, прізвище та ______________________________________ ініціали/ ініціал фізичної особи - підприємця) ___________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ Всього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів <Назва угіддя> <Назва угіддя> <Назва угіддя> <Назва угіддя> <Назва угіддя> <Назва угіддя> Площа земельної ділянки <Загальна площа земельної ділянки> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> в тому числі в зоні дії обмежень <площа в зоні дії обмежень> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості М.П. Із записом ознайомлений: Підпис, прізвище та ініціали/ініціал власника / користувача / уповноваженої особи Реквізити довіреності уповноваженої особи __________ Примітка: 1. В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь. 2. Кадастровий план формується на аркуші формату, який забезпечує чітке відображення всіх його елементів. Відомості про: р зміни запису; р скасування запису; р поновлення запису: Дата внесення змін / скасування / поновлення запису Суть змін Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни / скасував / поновив запис Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис М.П. Аркуш № _________ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________ РОЗДІЛ 3. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ. ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА від ___ ____________ 20__ р. № _________ Власники (користувачі): р Право власності р Право постійного користування Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи Громадянство Реквізити документа, що посвідчує особу Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера) Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації) Форма власності Вид спільної власності Частка у спільній власності Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Номер запису про право Відомості про орган державної реєстрації прав Відомості про документ, що посвідчує право Державний акт Серія і номер державного акта додатків до нього Дата державної реєстрації Реєстраційний номер Найменування органу, який зареєстрував акт Прізвище та ініціали/ініціал посадової особи, яка зареєструвала акт Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості М.П. Із записом ознайомлений: Підпис, прізвище та ініціали/ініціал власника / користувача / уповноваженої особи Реквізити довіреності уповноваженої особи Відомості про: р зміни запису; р скасування запису; р поновлення запису: Дата внесення змін / скасування / поновлення запису Суть змін Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни / скасував / поновив запис Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис М.П. Аркуш № _________ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________ РОЗДІЛ 4. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА від ___ ____________ 20__ р. № _____ Площа, що передана в оренду (суборенду), гектарів Орендар (суборендар): Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи Громадянство Реквізити документа, що посвідчує особу Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера) Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації) Вид речового права Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно Номер запису про право оренди, суборенди Строк дії речового права Відомості про орган державної реєстрації прав Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості М.П. Аркуш № _________ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________ РОЗДІЛ 5. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ від ___ ____________ 20__ р. № _________ р Земельний сервітут: р емфітевзис р земельний особистий сервітут р суперфіцій р право проходу та проїзду на велосипеді р Обмеження (обтяження) у використанні: р право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху р умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків р право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій р заборона на провадження окремих видів діяльності р право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку р заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту р право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку р умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги р право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми р умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт р право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми р умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку р право прогону худоби по наявному шляху р право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд р інший земельний сервітут р Право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) р Право на будівництво та розміщення об'єктів нафтогазовидобування р Право на розміщення об'єктів трубопровідного транспорту р Право на користування земельною ділянкою для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, за умови, що при цьому не порушуються права землевласника, передбачені статтею 98 Земельного кодексу України р Право розміщення (переміщення, пересування) об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем Площа, на яку поширюється сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні, гектарів Строк дії р постійний; р строковий до Відомості про підставу встановлення обмеження у використанні земельної ділянки р Закон р Нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону р Договір р Рішення суду Найменування органу, яким прийнято документ Дата прийняття (підписання документа Номер документа Відомості про нотаріальне посвідчення: р посвідчено; р не посвідчено Дата нотаріального посвідчення Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій Прізвище та ініціали/ініціал нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження у використанні земельної ділянки Дата державної реєстрації / внесення відомостей Реєстраційний номер Відомості про суб'єкта, для якого встановлено сервітут, обмеження, обтяження, емфітевзис чи суперфіцій Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи Реквізити документа, що посвідчує особу Податковий номер/номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію) Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію) Із записом ознайомлений: Підпис, прізвище та ініціали/ініціал особи, на користь якої встановлено обмеження, уповноваженої особи Реквізити довіреності уповноваженої особи Відомості про державну реєстрацію земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію Відомості про: р зміни запису; р скасування запису; р поновлення запису Дата внесення змін / скасування / поновлення запису Суть змін Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін Дата внесення змін / скасування / поновлення запису Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію Аркуш № _________ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________ РОЗДІЛ 5. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН (ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ) ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ від ___ ____________ 20__ р. № _________ р Зміни р Дострокове припинення Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, що змінюється (достроково припиняється) Підстава встановлення Найменування органу, яким прийнято документ Дата прийняття/підписання документа Номер документа Дата та номер запису про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки у Поземельній книзі Відомості про державну реєстрацію змін (дострокового припинення) обмеження у використанні земельної ділянки Орган, що зареєстрував обмеження у використання земельної ділянки Дата державної реєстрації Реєстраційний номер Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію М.П. Підпис, прізвище та ініціали/ініціал особи, на користь якої було встановлено обмеження, уповноваженої особи Реквізити довіреності уповноваженої особи Відомості про: р зміни запису;р скасування запису;р поновлення запису Дата внесення змін / скасування / поновлення запису Суть змін Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис М.П. Аркуш № _________ ____________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013, № 379 від 27.05.2015, № 477 від 05.06.2019, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 9 до Порядку Поземельну книгу закрито Державний кадастровий реєстратор _____________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) _____________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) _____________________________________ (підпис Державного кадастрового реєстратора) М.П. "___" ____________ 20__ р. дата позначки {Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 10 до Порядку ____________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи) ____________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ____________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ про скасування / поновлення запису в Державному земельному кадастрі № ______________ м. ________________ Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо, що у Поземельній книзі, відкритій на земельну ділянку з кадастровим номером _______________________ та місцем розташування ___________________, скасовано/поновлено "___" ____________ 20__ р. запис про _________________________ на підставі рішення суду № _________________ від "___" ____________ 20__ року. ____________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _________________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. ____________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 11 до Порядку Кадастровий номер земельної ділянки ________________________ КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Умовні позначення: Опис меж: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Масштаб 1: _______ ____________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Номер точки Назва точки Відстань (метрів) Координати (м) X Y Місце розташування Цільове призначення Категорія земель Код цільового призначення Площа, гектарів Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності) земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки) Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки) Розробник документації із землеустрою _____________________________________ (найменування юридичної особи, прізвище та ______________________________________ ініціали/ ініціал фізичної особи - підприємця) __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів: <назва угіддя> <назва угіддя> <назва угіддя> <назва угіддя> <назва угіддя> <назва угіддя> Площа земельної ділянки: <загальна площа земельної ділянки> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> у тому числі в зоні дії обмежень: <площа в зоні дії обмежень> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> <площа угіддя> Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки Підпис Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки М.П. "___" ____________ 20__ р. ____________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 12 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) ЗАЯВА про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру {Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 821 від 28.07.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 13 до Порядку ПОВІДОМЛЕННЯ про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру {Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021; в редакції Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 14 до Порядку РІШЕННЯ про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру {Додаток 14 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021; в редакції Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} {Додаток 15 виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 16 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 710) ПРОТОКОЛ № ________ проведення перевірки електронного документа {Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1140 від 04.12.2019, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 17 до Порядку Державному кадастровому реєстратору ________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення ________________________________________ Державного земельного кадастру) ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, ________________________________________ яка через свої релігійні переконання ________________________________________ відмовилася від прийняття номера) ________________________________________ (реквізити документа, що посвідчує особу, ________________________________________ яка звернулася із заявою ________________________________________ (назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________ документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / ________________________________________ місцезнаходження юридичної особи) ________________________________________ (контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)) ЗАЯВА про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру та у зв'язку із ______________________________________________________________________________ (підстава відкликання заяви) ______________________________________________________________________________ відкликаю заяву про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про __________________________________________________________________________ (об'єкт Державного земельного кадастру) від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер _______________________________). До заяви додаються: р копія документа, що посвідчує особу; р копія документа, що підтверджує повноваження діяти від імені особи; р копія заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру; р копія документа, що є підставою для внесення змін до Державного земельного кадастру. Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати: р у паперовій формі р в електронній формі на адресу: ____________________________ Службова інформація Реєстраційний номер заяви Дата реєстрації заяви Підпис заявника Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора МП (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора Дата подання заяви М.П. {Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 18 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) РІШЕННЯ № ______ про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням "___" ____________ 20__ р. м. ____________________ Державним кадастровим реєстратором ___________________________________________________________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ розглянуто заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________) та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням. Додатки: р копія документа, що посвідчує особу; р копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; р копія документа про присвоєння податкового номера; р документація із землеустрою; р документація з оцінки земель; р електронний документ; рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування; р договір; р рішення суду; р документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право. Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 19 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) РІШЕННЯ № ____ про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру "___" ____________ 20__ р. м. ____________________ Державним кадастровим реєстратором ____________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) ______________________________________________________________________________________________ розглянуто заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________ та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з таких причин (необхідне позначити): р із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, та/або відсутній електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи інший альтернативний засіб ідентифікації особи; р за результатами розгляду заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Державним кадастровим реєстратором вже прийнято рішення, внесено відомості до Державного земельного кадастру та сформовано витяг/рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру; р заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру подана до Державного кадастрового реєстратора, який згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру не має відповідних повноважень; р у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, за відкликанням якої звернувся заявник. Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} {Додаток 20 виключено на підставі Постанови КМ № 710 від 18.07.2018} {Додаток 21 виключено на підставі Постанови КМ № 710 від 18.07.2018} Додаток 22 до Порядку Державному кадастровому реєстратору ________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення ________________________________________ Державного земельного кадастру) ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, ________________________________________ яка через свої релігійні переконання ________________________________________ відмовилася від прийняття номера) ________________________________________ (реквізити документа, що посвідчує особу, ________________________________________ яка звернулася із заявою ________________________________________ (назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________ документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / ________________________________________ місцезнаходження юридичної особи) ________________________________________ (контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)) ЗАЯВА про державну реєстрацію земельної ділянки Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу зареєструвати земельну ділянку площею _________ гектарів, яка розташована за адресою: __________________________________________________________________________ Додаткові відомості _________________________________________________________ До заяви додаються: р копія документа, що посвідчує особу; р копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; р копія документа про присвоєння податкового номера; р документація із землеустрою; р електронний документ; р документи, що підтверджують згоду на поділ, об'єднання земельних ділянок (у разі, коли відповідно до закону поділ, об'єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами). Службова інформація Реєстраційний номер заяви Дата реєстрації заяви Підпис заявника Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора Дата подання заяви М.П. __________ Примітка. Заява подається окремо на кожну земельну ділянку. {Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 23 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ про скасування державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі № ____________ м. ____________________ Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про скасування в Державному земельному кадастрі державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером ________________ та місцем розташування ____________________ "___" ____________ 20__ р. з таких підстав: р протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника на підставі даних про те, що протягом одного року Державному кадастровому реєстратору органом державної реєстрації прав не було надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну; р ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки, врученого Державному кадастровому реєстратору в установленому законодавством порядку. ___________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 948 від 09.10.2020, № 821 від 28.07.2021} Додаток 24 до Порядку Внесено зміни до Державного земельного кадастру Державний кадастровий реєстратор _____________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) _____________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) _____________________________________ (підпис Державного кадастрового реєстратора) М.П. "___" ____________ 20__ р. дата позначки {Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 25 до Порядку Державному кадастровому реєстратору ________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення ________________________________________ Державного земельного кадастру) ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, ________________________________________ яка через свої релігійні переконання ________________________________________ відмовилася від прийняття номера) ________________________________________ (реквізити документа, що посвідчує особу, ________________________________________ яка звернулася із заявою ________________________________________ (назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________ документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / ________________________________________ місцезнаходження юридичної особи) ________________________________________ (контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)) ЗАЯВА про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести до Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з кадастровим номером ___________________________________________, на яку поширюються права суборенди, сервітуту. До заяви додаються: р копія документа, що посвідчує особу; р копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; р копія документа про присвоєння податкового номера; р документація із землеустрою; р електронний документ; р документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право; р інші документи в кількості шт. Інформацію про результати розгляду заяви надати: р у паперовій формі р в електронній формі на адресу: ___________________________ Службова інформація Реєстраційний номер заяви Дата реєстрації заяви Підпис заявника Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора Дата подання заяви М.П. {Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 26 до Порядку Відомості з Поземельної книги виключені Державний кадастровий реєстратор _____________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) _____________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) _____________________________________ (підпис Державного кадастрового реєстратора) М.П. "___" ____________ 20__ р. дата позначки {Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 27 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) ________________________________________ фізичної особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ про виключення з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту № _____________ м. ____________________ Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виключення "___" ____________ 20__ р. з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, з кадастровим номером ________________ та місцем розташування ____________________ у зв'язку з тим, що протягом року з дня внесення до Державного земельного кадастру таких відомостей відповідне право суборенди, сервітуту не було зареєстровано (на підставі даних про те, що протягом одного року Державному кадастровому реєстратору органом державної реєстрації прав не було надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну). ___________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 28 до Порядку Земельна ділянка утворена в результаті поділу/об'єднання на підставі ____________________________ _____________________________________ (підстава поділу/об'єднання земельної ділянки) _____________________________________ (дата поділу/об'єднання) Скасований кадастровий номер (номери): ______________________________________ Державний кадастровий реєстратор _____________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) _____________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) _____________________________________ (підпис Державного кадастрового реєстратора) М.П. "___" ____________ 20__ р. дата позначки {Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 29 до Порядку Державному кадастровому реєстратору ________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення ________________________________________ Державного земельного кадастру) ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, ________________________________________ яка через свої релігійні переконання ________________________________________ відмовилася від прийняття номера) ________________________________________ (реквізити документа, що посвідчує особу, ________________________________________ яка звернулася із заявою ________________________________________ (назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________ документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / ________________________________________ місцезнаходження юридичної особи) ________________________________________ (контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)) ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою № _____________ м. ____________________ Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення технічної помилки, а саме __________________________________________________________________________, у: (суть виявленої помилки) р витязі з Державного земельного кадастру про ____________________________________________________________________________ (об'єкт Державного з земельного кадастру) з (реєстраційний номер ______), виданому "___" ____________ 20__ році; р довідці з Державного земельного кадастру (реєстраційний номер _____), виданій "___" ____________ 20__ році; р викопіюванні з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру (реєстраційний номер ______), виданому "___" ____________ 20__ році. До заяви додаються: р документ, що містить технічні помилки; р документ, що підтверджує факт існування технічної помилки: _________________________________________________________________; р документ, що підтверджує правильну редакцію зазначення відповідних відомостей. Службова інформація Реєстраційний номер заяви Дата реєстрації заяви Підпис заявника Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора Дата подання заяви М.П. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 30 до Порядку ПРОТОКОЛ № ___ виправлення помилки від "___" ____________ 20__ р. м. ____________________ Реєстраційний номер повідомлення про виявлення помилки (за наявності): РН- Відомості про особу, яка звернулася з повідомленням про виправлення помилки (за його наявності): Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/ найменування юридичної особи Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера Реквізити документа, що посвідчує особу Місце проживання фізичної особи/ місцезнаходження юридичної особи Суть виявлених помилок Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку: Дані про земельну ділянку Місце розташування земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку Відомості про документ, у якому виявлено помилку: Назва Реєстраційний номер Дата видачі Результати проведення перевірки ________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 301 до Порядку ПРОТОКОЛ {Порядок доповнено додатком 301 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 31 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ заінтересованих осіб про виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру № _____________ м. ____________________ У зв'язку із ___________________________________________________________ (зазначається зміст технічної помилки) ________________ внесено зміни до відомостей Державного земельного кадастру про _____________________________________________________________________________ (об'єкт Державного земельного кадастру) та виготовлено новий аркуш Поземельної книги із зміненими відомостями та долучено до Поземельної книги № ______________________________. від "___" ____________ 20__ р.за реєстраційним номером ____________________________________. _____________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 32 до Порядку Виявлено та виправлено технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру Державний кадастровий реєстратор _____________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) _____________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) _____________________________________ (підпис Державного кадастрового реєстратора) М.П. "___" ____________ ____ р. дата позначки Протокол виправлення помилки від __________________ № __________________ Документ, що містить виправлені відомості (за наявності) _______________________________ _______________________________ від _________ № ________________ {Додаток 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 33 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ВІДМОВА у виправленні помилок № _____________ м. ____________________ Державним кадастровим реєстратором ___________________________________________________________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою від "___" ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до нього документами та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову у виправленні зазначених у повідомленні помилок у зв'язку із встановленням факту, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення цих відомостей, та не потребують виправлення у зв'язку з невиявленням відповідних технічних помилок у таких документах. Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 34 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ про необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку № _____________ м. ____________________ Державним кадастровим реєстратором _________________________________________ (найменування органу, що здійснює ______________________________________________________________________________ ведення Державного земельного кадастру) розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою від "___" ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до нього документами та встановлено, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали підставою для їх внесення, але у ___________________________________________________________________________ (назва документів, які стали підставою для внесення відомостей ___________________________________________________________________________ Державного земельного кадастру) виявлено технічну помилку, а саме ___________________________________________________________________________ (суть виявлених помилок) ______________________________________________________________________________________ Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про необхідність виправлення зазначених технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 35 до Порядку Державному кадастровому реєстратору ________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення ________________________________________ Державного земельного кадастру) ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, ________________________________________ яка через свої релігійні переконання ________________________________________ відмовилася від прийняття номера) ________________________________________ (реквізити документа, що посвідчує особу, ________________________________________ яка звернулася із заявою ________________________________________ (назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________ документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / ________________________________________ місцезнаходження юридичної особи) ________________________________________ (контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)) ЗАЯВА про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, а саме _________________________________________________________________________, (суть помилки) допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з них, згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про: необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку; виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення. від "___" __________ 20__ р. з реєстраційним номером _____________________________. До заяви додаються: р документи / посвідчені копії документів, на підставі яких до Державного земельного кадастру були внесені відомості та які містять технічну помилку ______________________________________; р документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі ___________________________________; р документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі. Службова інформація Реєстраційний номер заяви Дата реєстрації заяви Підпис заявника Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора Дата подання заяви М.П. {Додаток 35 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 36 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення № _____________ м. ____________________ Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення у __________________________________________________________________________ (відомості Державного земельного __________________________________________________________________________ кадастру, у яких виявлено помилку) __________________________________________________________________________ (об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку) технічної помилки, а саме _________________________________________________________________________, (суть помилки) для виправлення якої _________________________________________________________________________ (шляхи виправлення помилки) _________________________________________________________________________. Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку: Дані про земельну ділянку Місце розташування земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку ___________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 37 до Порядку Державному кадастровому реєстратору ________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення ________________________________________ Державного земельного кадастру) ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, ________________________________________ яка через свої релігійні переконання ________________________________________ відмовилася від прийняття номера) ________________________________________ (реквізити документа, що посвідчує особу, ________________________________________ яка звернулася із заявою ________________________________________ (назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________ документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / ________________________________________ місцезнаходження юридичної особи) ________________________________________ (контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)) ЗАЯВА про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити помилку, допущену у ____________________________________________________________________________ (відомості Державного земельного кадастру, ____________________________________________________________________________ у яких виявлено помилку) щодо _____________________________________________________________________ (об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку) внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, а саме _____________________________________________________________________________ (суть помилки) Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку: Дані про земельну ділянку Місце розташування земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку До заяви додаються: р документи / посвідчені копії документів, що містять зазначені у повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель (у разі наявності таких документів) ____________________________________________; р погоджена документація із землеустрою, оцінки земель з виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі; р документ, що підтверджує внесення плати за внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою, оцінки земель. Службова інформація Реєстраційний номер заяви Дата реєстрації заяви Підпис заявника Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора Дата подання заяви М.П. {Додаток 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 371 до Порядку ЗАЯВА {Порядок доповнено додатком 371 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 38 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, у документації із землеустрою / оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях № _____________ м. ____________________ Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення у ____________________________________________________________________________ (документація із землеустрою / оцінки земель) помилки, а саме ________________________________________________________, (суть помилки) допущеної у _________________________________________________________________ (відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку) ____________________________________________________________________________, (об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку) для виправлення якої ________________________________________________________. (шляхи виправлення помилки) Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку: Дані про земельну ділянку Місце розташування земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку ___________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 38 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 39 до Порядку Державному кадастровому реєстратору ________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення ________________________________________ Державного земельного кадастру) ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, ________________________________________ яка через свої релігійні переконання ________________________________________ відмовилася від прийняття номера) ________________________________________ (реквізити документа, що посвідчує особу, ________________________________________ яка звернулася із заявою ________________________________________ (назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________ документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / ________________________________________ місцезнаходження юридичної особи) ________________________________________ (контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)) ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії № _____________ м. ____________________ Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення помилки, а саме _____________________________________________________________________________, (суть помилки) допущеної у ______________________________________________________________ (відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку) ____________________________________________________________________________. (об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку) До повідомлення додаються документи, що підтверджують факт існування та характер виявленої помилки _________________________________________________________ __________________________________________________________________________. Службова інформація Реєстраційний номер заяви Дата реєстрації заяви Підпис заявника Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора Дата подання заяви М.П. {Додаток 39 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 40 до Порядку ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) ________________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ________________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки, допущеної у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії № _____________ м. ____________________ Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення помилки, а саме ____________________________________________________________________________, (суть помилки) допущеної у _________________________________________________________ (відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку) ______________________________________________________________________________. (об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку) для виправлення якої _________________________________________________________. (шляхи виправлення помилки) Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку: Дані про земельну ділянку Місце розташування земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку ___________________________________________________________________________ (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) Державний кадастровий реєстратор ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. "___" ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 41 до Порядку ДОВІДКА, що містить узагальнену інформацію про землі (території) Номер довідки <номер довідки> Дата формування <число, місяць та рік формування довідки> Надано на заяву (запит) <найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою якого надано довідку> <назва, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки> Загальна інформація про адміністративно-територіальну одиницю Найменування адміністративно-територіальної одиниці <назва області/району/міста / району у місті / селища/села> Площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці <значення площі, гектарів> Відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці Назва категорії земель <назва категорії> Площа категорії земель, гектарів <значення площі, гектарів> Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці Обліковий номер масиву €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Площа масиву, гектарів <значення площі, гектарів> Відомості про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності у межах адміністративно-територіальної одиниці Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Площа території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, гектарів <значення площі, гектарів> Відомості про функціональні зони у межах адміністративно-територіальної одиниці Обліковий номер функціональної зони €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Площа функціональної зони, гектарів <значення площі, гектарів> Відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці Назва угіддя <назва угіддя> Площа угіддя, гектарів <площа, гектарів> Інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя <назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено угіддя> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> Відомості про нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці (проіндексована на дату надання витягу середня вартість одиниці площі) Економічна оцінка, гривень <значення економічної оцінки> Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки> Відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями <значення порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями> Дата проведення бонітування ґрунтів <число, місяць та рік проведення бонітування ґрунтів> Технічна документація з бонітування ґрунтів <найменування розробника технічної документації / число, місяць та рік розроблення технічної документації з бонітування ґрунтів> Відомості про обмеження у використанні земель Вид обмеження у використанні земель <вид обмеження у використанні земель> Зміст обмеження у використанні земель <зміст обмеження у використанні земель> Площа, гектарів <значення площі, на яку поширюється обмеження у використанні земель, гектарів> Опис режимоутворюючого об'єкта (у разі наявності) <назва та характеристика режимоутворюючого об'єкта, що обумовлює встановлення обмеження у використанні земель> Відомості про розподіл земель між власниками і користувачами Форма власності <державна/комунальна/приватна> Вид речового права <право власності на земельну ділянку, право користування (сервітут) земельною ділянкою, право постійного користування, право оренди (суборенди) земельної ділянки; право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій) / вид іншого речового права на земельну ділянку> Площа, гектарів <значення площі, гектарів> Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала довідку, яка містить узагальнену інформацію про землі (території) Довідку підготував та надав <ініціали/ініціал та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано довідку> Підпис <підпис уповноваженої особи, яка надала довідку> М.П. ___________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 477 від 05.06.2019, № 821 від 28.07.2021} Додаток 42 до Порядку ЗАЯВА про надання відомостей з Державного земельного кадастру {Додаток 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 782 від 30.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1115 від 23.12.2015, № 205 від 21.03.2016; в редакції Постанови КМ № 1140 від 04.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 948 від 09.10.2020, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 43 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 710) ПОВІДОМЛЕННЯ про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру {Додаток 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанов КМ № 205 від 21.03.2016, № 710 від 18.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 431 до Порядку _________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) _________________________________ фізичної особи/найменування юридичної особи) __________________________________ (місце проживання фізичної особи/місцезнаходження ___________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ПОВІДОМЛЕННЯ про відмову в наданні відомостей з Державного земельного кадастру № ____________ м. ______________ За результатом розгляду заяви (запиту) про надання відомостей з Державного земельного кадастру від _____ __________________ 20__ р. за реєстраційним номером ___________________ разом із доданими до неї (нього) документами та відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр”, Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляється про відмову в наданні запитуваних відомостей з таких підстав: я у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості; я із заявою (запитом) звернулася неналежна особа та/або відсутній електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи інший альтернативний засіб ідентифікації особи. ____ ____________ 20__ р. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Порядок доповнено додатком 431 згідно з Постановою КМ № 948 від 09.10.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 44 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про державний кордон України Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Надано на заяву (запит) <найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування, за заявою якого надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Відомості про державний кордон України Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відомостей про державний кордон України) <число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей> Повна назва суміжних іноземних держав <назва суміжних іноземних держав> Обліковий номер лінії державного кордону України €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону України <> Інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> <інформація про ратифікацію документа> Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про державний кордон України Витяг підготував та надав < ініціали/ініціал власного імені та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр> Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про державний кордон України від “___” ____________ 20__ р. № ______ Графічне зображення державного кордону України на картографічній основі Державного земельного кадастру Опис меж: __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Масштаб 1: _______ Умовні позначення: __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 44 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 948 від 09.10.2020; в редакції Постанови КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 45 до Порядку ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Надано на заяву (запит) <найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою (запитом) якого надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Загальна інформація про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відповідних відомостей) <число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей> Назва адміністративно-територіальної одиниці <назва області/району/міста / району у місті / селища/села> Площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці <значення площі, гектарів> Повна назва суміжних адміністративно-територіальних одиниць <назва суміжних адміністративно-територіальних одиниць> Інформація про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> Відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці Назва категорії земель <назва категорії, код (номер)> Площа категорії земель, гектарів <значення площі, гектарів> Інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель <назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких встановлено категорію земель> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці Обліковий номер масиву €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Площа масиву, гектарів <значення площі, гектарів> Відомості про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності у межах адміністративно-територіальної одиниці Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Площа території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, гектарів <значення площі, гектарів> Відомості про функціональні зони у межах адміністративно-територіальної одиниці Обліковий номер функціональної зони €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Площа функціональної зони, гектарів <значення площі, гектарів> Відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці Назва угіддя <назва угіддя> Площа угіддя, гектарів <значення площі, гектарів> Інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя <назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено угіддя> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> Відомості про нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці (проіндексована на дату надання витягу) Економічна оцінка, гривень <значення економічної грошової оцінки> Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки> Відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями <значення порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями> Дата проведення бонітування ґрунтів <число, місяць та рік проведення бонітування ґрунтів> Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць Витяг підготував та надав <ініціали/ініціал та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг> Додаток № 1 до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць від "___" ____________ 20__ р. № ______ Графічне зображення меж території адміністративно-територіальної одиниці на картографічній основі Державного земельного кадастру Опис меж: __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Масштаб 1: _______ Умовні позначення: __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. “Додаток № ___* до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць від “___” _________ 20__ р. № ___ ОПИС відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення Обліковий номер масиву €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення <число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей> Площа масиву, гектарів <значення площі, гектарів> Опис угідь, що входять до складу масиву <назва угіддя, код (номер)> <значення площі, гектарів> Інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву <кадастровий номер, €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€> Інформація про документи, на підставі яких визначено масив <назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено масив> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Викопіювання з кадастрової карти (плану) меж масиву земель сільськогосподарського призначення Опис меж: __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Масштаб 1: _______ Умовні позначення: __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ МАСИВУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Номер точки Назва точки Відстань (м) Координати (м) X Y Розробник документації із землеустрою: _____________________________________ (найменування юридичної особи, прізвище та ініціали/ініціал фізичної особи - підприємця) __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Експлікація земельних угідь: Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: 1 2 3 4 5 6 7 Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> Відомості про особу, яка сформувала викопіювання з кадастрової карти (плану) Сформовано <ініціали/ініціал та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого сформовано та надано викопіювання> __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. __________ * Номер додатка проставляється програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному режимі починаючи із значення “2” у порядку черговості реєстрації масиву земель сільськогосподарського призначення у Державному земельному кадастрі. {Додаток 45 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 477 від 05.06.2019, № 948 від 09.10.2020, № 821 від 28.07.2021} Додаток 451 до Порядку ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Строк дії <три місяці з дати формування/безстроковий> Надано на заяву (запит) <найменування органу місцевого самоврядування, за заявою (запитом) якого надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Загальна інформація про землі у межах території територіальної громади Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі територіальної громади (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відповідних відомостей) <число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей> Обліковий номер адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять межі території територіальної громади <€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€> Найменування територіальної громади <найменування територіальної громади > Площа земель в межах території територіальної громади <значення площі, гектарів> Найменування суміжних територіальних громад <найменування суміжних територіальних громад> Інформація про матеріали, на підставі яких встановлені межі територіальної громади <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого встановлені межі територіальної громади > <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру та надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про землі у межах території територіальної громади Витяг підготував та надав <ініціали/ініціал та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг> Додаток № 1 до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади від ___ ____________ 20__ р. № ______ Графічне зображення меж території територіальної громади на картографічній основі Державного земельного кадастру Опис меж: __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Масштаб 1: _______ Умовні позначення: __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Порядок доповнено додатком 451 згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 46 до Порядку ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Строк дії <три місяці з дати формування/безстроковий> Надано на заяву (запит) <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Загальні відомості про обмеження у використанні земель Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель (у разі, коли витяг надається на підтвердження факту внесення відомостей про обмеження у використанні земель) <число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель> Вид обмеження у використанні земель <вид обмеження у використанні земель> Зміст обмеження у використанні земель <зміст обмеження у використанні земель> Площа земель (земельної ділянки), на яку поширюється обмеження у використанні земель, гектарів <значення площі, на яку поширюється обмеження у використанні земель, гектарів> Строк дії <строк, на який встановлено обмеження у використанні земель> Опис режимоутворюючого об'єкта (у разі наявності) <назва та характеристика режимоутворюючого об'єкта, що обумовлює встановлення обмеження у використанні земель> Інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель <закон / нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону / договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Документ, на підставі якого припинено обмеження у використанні земель <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого припинено обмеження у використанні земель> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> Нотаріальне посвідчення <прізвище та ініціали/ініціал нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори> <число, місяць та рік нотаріального посвідчення> <номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій> Дата державної реєстрації <число, місяць та рік державної реєстрації дострокового припинення обмеження у використанні земель> Реєстраційний номер <реєстраційний номер запису про державну реєстрацію дострокового припинення обмеження у використанні земель> Орган, що здійснив державну реєстрацію <найменування органу, що здійснив державну реєстрацію договору / додаткового договору про дострокове припинення обмеження у використанні земель> Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель <дата реєстрації та реєстраційний номер заяви> Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/найменування заявника <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про обмеження у використанні земель Витяг підготував та надав <ініціали/ініціал та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг> __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель від "___" ____________ 20__ р. № ______ Графічне зображення обмежень у використанні земель, меж режимоутворюючого об'єкта (за наявності такого об'єкта) на картографічній основі Державного земельного кадастру Опис меж: __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Масштаб 1: _______ Умовні позначення: __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 948 від 09.10.2020, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 47 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 948) ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Строк дії <три місяці з дати формування/безстроковий> Надано на заяву (запит) <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі Кадастровий номер земельної ділянки €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€€ Власник (користувач): Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Податковий номер €€€€€€€€€€ Загальні відомості про земельну ділянку Кадастровий номер €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця) <вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, територіальна громада, район, область> Цільове призначення: Категорія земель <назва категорії земель> Вид цільового призначення земельної ділянки <вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель> Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер функціональної зони, до складу якої входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Форма власності <державна/комунальна/приватна> Площа земельної ділянки, гектарів <значення площі> Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу> Дата проведення нормативної грошової оцінки <дата проведення нормативної грошової оцінки> Скасований кадастровий номер (номери), у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об'єднання €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> Орган, який зареєстрував земельну ділянку <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку> Дата державної реєстрації земельної ділянки <число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки> Відомості про право власності/право постійного користування згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Вид права <право власності/постійного користування> Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Частка у спільній власності <частка у спільній власності> Документ, який є підставою для виникнення права <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Документ, що посвідчує право <назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього> Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Орендар: Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/ найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/ найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/ місцезнаходження юридичної особи> Площа земельної ділянки, переданої в оренду <площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів> Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права <найменування органу державної реєстрації прав> Дата державної реєстрації речового права <число, місяць та рік державної реєстрації речового права> Строк дії речового права <строк дії речового права> Суборендар: Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/ найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Ідентифікаційний номер €€€€€€€€€€ Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду <площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів> Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права <найменування органу державної реєстрації прав> Дата державної реєстрації речового права <число, місяць та рік державної реєстрації речового права> Строк дії речового права <строк дії речового права> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про земельний сервітут згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Вид сервітуту <вид земельного сервітуту> Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту <площа земельної ділянки (її частини), гектарів> Підстава для встановлення земельного сервітуту <договір/закон/заповіт/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту <найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту> Дата державної реєстрації сервітуту <число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту> Строк дії сервітуту <строк дії сервітуту/безстроково> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про обтяження згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Вид обтяження <заборона відчуження та/або користування/арешт/іпотека/вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна/податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва/інші обтяження відповідно до закону> Опис предмета обтяження <земельна ділянка з кадастровим номером €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€> Дата державної реєстрації обтяження <число, місяць та рік державної реєстрації обтяження> Орган, що здійснив державну реєстрацію обтяження <найменування органу державної реєстрації прав> Документ, який є підставою для виникнення обтяження <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло обтяження> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки Вид обмеження у використанні земельної ділянки <вид обмеження у використанні земельної ділянки> Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження <площа земельної ділянки (її частини), гектарів> Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки <закон/нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону/договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження <найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки> Дата державної реєстрації обмеження <число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки> Строк дії обмеження <строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки/безстроково> Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель <дата реєстрації та реєстраційний номер заяви> Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування заявника <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> {Елемент виключено на підставі Постанови КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від ___ ________ 20__ р. № _____ Кадастровий номер земельної ділянки _________________ КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Умовні позначення: Опис меж: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Масштаб 1: _______ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Номер точки Назва точки Відстань (метрів) Координати (м) X Y Місце розташування Цільове призначення Категорія земель Код цільового призначення Площа, гектарів Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності) земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки) Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки) Розробник документації із землеустрою: ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019, № 477 від 05.06.2019, № 760 від 21.08.2019; в редакції Постанови КМ № 948 від 09.10.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021, № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} Додаток 471 до Порядку ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Строк дії <три місяці з дати формування/безстроковий> Надано на заяву (запит) <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі Кадастровий номер земельної ділянки €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Власник (користувач): Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Податковий номер €€€€€€€€€€ Загальні відомості про земельну ділянку Кадастровий номер €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця) <вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, територіальна громада, район, область> Цільове призначення: Категорія земель <назва категорії земель> Вид цільового призначення земельної ділянки <вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель> Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер функціональної зони, до складу якої входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Обліковий номер контуру об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Форма власності <державна/комунальна/приватна> Площа земельної ділянки, гектарів <значення площі> Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу> Дата проведення нормативної грошової оцінки <дата проведення нормативної грошової оцінки> Скасований кадастровий номер (номери), у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об'єднання €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> Орган, який зареєстрував земельну ділянку <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку> Дата державної реєстрації земельної ділянки <число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки> Відомості про право власності/право постійного користування, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права, що виникли після 1 січня 2013 р. Вид права <право власності/постійного користування> Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Частка у спільній власності <частка у спільній власності> Документ, який є підставою для виникнення права <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Документ, що посвідчує право <назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього> Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром земель Стан відомостей <актуальні/не актуальні> Орендар: Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Площа земельної ділянки, переданої в оренду <площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів> Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права <найменування органу державної реєстрації прав> Дата державної реєстрації речового права <число, місяць та рік державної реєстрації речового права> Строк дії речового права <строк дії речового права> Суборендар: Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Ідентифікаційний номер €€€€€€€€€€ Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду <площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів> Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права <найменування органу державної реєстрації прав> Дата державної реєстрації речового права <число, місяць та рік державної реєстрації речового права> Строк дії речового права <строк дії речового права> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про земельний сервітут згідно з Державним реєстром земель Стан відомостей <актуальні/не актуальні> Вид сервітуту <вид земельного сервітуту> Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту <площа земельної ділянки (її частини), гектарів> Підстава для встановлення земельного сервітуту <договір/закон/заповіт/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту <найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту> Дата державної реєстрації сервітуту <число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту> Строк дії сервітуту <строк дії сервітуту/безстроково> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки Вид обмеження у використанні земельної ділянки <вид обмеження у використанні земельної ділянки> Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження <площа земельної ділянки (її частини), гектарів> Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки <закон/нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону/договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження <найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки> Дата державної реєстрації обмеження <число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки> Строк дії обмеження <строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки/безстроково> Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель <дата реєстрації та реєстраційний номер заяви> Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування заявника <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> {Елемент виключено на підставі Постанови КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від ___ ________ 20__ р. № _____ Кадастровий номер земельної ділянки _________________ КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Умовні позначення: Опис меж: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Масштаб 1: _______ __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Номер точки Назва точки Відстань (метрів) Координати (м) X Y Місце розташування Цільове призначення Категорія земель Код цільового призначення Площа, гектарів Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності) земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки) Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки) Розробник документації із землеустрою: ________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної ________________________________________ особи / найменування юридичної особи) __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Порядок доповнено додатком 471 згідно з Постановою КМ № 948 від 09.10.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021, № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} Додаток 472 до Порядку ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Строк дії <три місяці з дати формування/безстроковий> Надано на заяву (запит) <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі Кадастровий номер земельної ділянки €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Власник (користувач): Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Податковий номер €€€€€€€€€€ Загальні відомості про земельну ділянку Кадастровий номер €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця) <вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, територіальна громада, район, область> Цільове призначення: Категорія земель <назва категорії земель> Вид цільового призначення земельної ділянки <вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель> Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Форма власності <державна/комунальна/приватна> Площа земельної ділянки, гектарів <значення площі> Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу> Дата проведення нормативної грошової оцінки <дата проведення нормативної грошової оцінки> Скасований кадастровий номер (номери) у разі, коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об'єднання €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> Орган, який зареєстрував земельну ділянку <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку> Дата державної реєстрації земельної ділянки <число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки> Відомості про право власності/право постійного користування згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Вид права <право власності/постійного користування> Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки: Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Частка у спільній власності <частка у спільній власності> Документ, який є підставою для виникнення права <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Документ, що посвідчує право <назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього> Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Орендар: Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/ найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/ місцезнаходження юридичної особи> Площа земельної ділянки, переданої в оренду <площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів> Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права <найменування органу державної реєстрації прав> Дата державної реєстрації речового права <число, місяць та рік державної реєстрації речового права> Строк дії речового права <строк дії речового права> Суборендар: Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Ідентифікаційний номер €€€€€€€€€€ Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду <площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів> Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права <найменування органу державної реєстрації прав> Дата державної реєстрації речового права <число, місяць та рік державної реєстрації речового права> Строк дії речового права <строк дії речового права> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про земельний сервітут згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Вид сервітуту <вид земельного сервітуту> Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту <площа земельної ділянки (її частини), гектарів> Підстава для встановлення земельного сервітуту <договір/закон/заповіт/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту <найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту> Дата державної реєстрації сервітуту <число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту> Строк дії сервітуту <строк дії сервітуту/безстроково> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про обтяження згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Вид обтяження <заборона відчуження та/або користування/арешт/ іпотека/вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна/податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва/інші обтяження відповідно до закону> Опис предмета обтяження <земельна ділянка з кадастровим номером €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€> Дата державної реєстрації обтяження <число, місяць та рік державної реєстрації обтяження> Орган, що здійснив державну реєстрацію обтяження <найменування органу державної реєстрації прав> Документ, який є підставою для виникнення обтяження <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло обтяження> <число, місяць та рік прийняття/ підписання документа> <номер документа> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки Вид обмеження у використанні земельної ділянки <вид обмеження у використанні земельної ділянки> Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження <площа земельної ділянки (її частини), гектарів> Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки <закон/нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону/договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження <найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки> Дата державної реєстрації обмеження <число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки> Строк дії обмеження <строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки/безстроково> Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель <дата реєстрації та реєстраційний номер заяви> Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування заявника <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці Реєстраційний номер спеціального дозволу на користування надрами <€€€€> Дата видачі спеціального дозволу на користування надрами <число, місяць та рік видачі спеціального дозволу на користування надрами> Підстава для надання спеціального дозволу на користування надрами <наказ Держгеонадр/протокол аукціону/договір купівлі-продажу/акт Ради міністрів Автономної Республіки Крим> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Вид користування надрами <вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України “Про нафту і газ” та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832)> Відомості про ділянку надр, що надається у користування <назва родовища> Площа ділянки надр, що надається у користування <площа ділянки надр, гектарів> Вид корисної копалини <вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 42)*> Відомості про власника спеціального дозволу: Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця /найменування юридичної особи> Реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер та серія паспорта фізичної особи/код згідно з ЄДРПОУ <реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера/код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи> Строк дії спеціального дозволу <строк дії спеціального дозволу на користування надрами> Документ, який засвідчує надання гірничого відводу <назва документа> <найменування органу, яким видано документ про надання гірничого відводу> <число, місяць та рік видачі документа> <номер документа> Відомості про користувача гірничого відводу: Найменування/ прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) <найменування юридичної особи, її власника чи уповноваженого нею органу з управління майном/ прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи> Мета надання гірничого відводу <для розробки родовища корисних копалин із зазначенням найменування родовища та виду корисних копалин; для будівництва підземної споруди із зазначенням її найменування і призначення; для поховання шкідливих речовин тощо> Площа проекції гірничого відводу <площа проекції гірничого відводу, гектарів> Строк дії акта про надання гірничого відводу <строк, на який встановлено дію акта про надання гірничого відводу> {Елемент виключено на підставі Постанови КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. * Позначка про належність виду до корисних копалин загальнодержавного значення, зазначених у пункті “а” частини першої статті 1301 Земельного кодексу України (проставляється за наявності). Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від ___ __________ 20__ р. № _____ Кадастровий номер земельної ділянки ________________ КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Умовні позначення: Опис меж: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Масштаб 1: _______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ___________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Номер точки Назва точки Відстань (метрів) Координати (м) X Y Місце розташування Цільове призначення Категорія земель Код цільового призначення Площа, гектарів Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності) земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки) Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки) Розробник документації із землеустрою: _____________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) ________________________________________ фізичної особи/найменування юридичної особи) __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> {Слова виключено на підставі Постанови КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} {Слова виключено на підставі Постанови КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Порядок доповнено додатком 472 згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} Додаток 473 до Порядку ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Строк дії <три місяці з дати формування/безстроковий> Надано на заяву (запит) <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі Кадастровий номер земельної ділянки €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Власник (користувач): Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Податковий номер €€€€€€€€€€ Загальні відомості про земельну ділянку Кадастровий номер €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця) <вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, територіальна громада, район, область> Цільове призначення: Категорія земель <назва категорії земель> Вид цільового призначення земельної ділянки <вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель> Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ Форма власності <державна/комунальна/приватна> Площа земельної ділянки, гектарів <значення площі> Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу> Дата проведення нормативної грошової оцінки <дата проведення нормативної грошової оцінки> Скасований кадастровий номер (номери) у разі, коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об'єднання €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> Орган, який зареєстрував земельну ділянку <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку> Дата державної реєстрації земельної ділянки <число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки> Відомості про право власності/право постійного користування, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права, що виникли після 1 січня 2013 р. Вид права <право власності/постійного користування> Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки: Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/ місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Частка у спільній власності <частка у спільній власності> Документ, який є підставою для виникнення права <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Документ, що посвідчує право <назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього> Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром земель Стан відомостей <актуальні/не актуальні> Орендар: Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Площа земельної ділянки, переданої в оренду <площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів> Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права <найменування органу державної реєстрації прав> Дата державної реєстрації речового права <число, місяць та рік державної реєстрації речового права> Строк дії речового права <строк дії речового права> Суборендар: Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Ідентифікаційний номер €€€€€€€€€€ Податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання/місцезнаходження <місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи> Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду <площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів> Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права <найменування органу державної реєстрації прав> Дата державної реєстрації речового права <число, місяць та рік державної реєстрації речового права> Строк дії речового права <строк дії речового права> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про земельний сервітут згідно з Державним реєстром земель Стан відомостей <актуальні/не актуальні> Вид сервітуту <вид земельного сервітуту> Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту <площа земельної ділянки (її частини), гектарів> Підстава для встановлення земельного сервітуту <договір/закон/заповіт/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту <найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту> Дата державної реєстрації сервітуту <число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту> Строк дії сервітуту <строк дії сервітуту/безстроково> Додаткові відомості <додаткові відомості> Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки Вид обмеження у використанні земельної ділянки <вид обмеження у використанні земельної ділянки> Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження <площа земельної ділянки (її частини), гектарів> Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки <закон/нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону/договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження <найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки> Дата державної реєстрації обмеження <число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки> Строк дії обмеження <строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки/безстроково> Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель <дата реєстрації та реєстраційний номер заяви> Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування заявника <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи> Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір/рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці Реєстраційний номер спеціального дозволу на користування надрами <€€€€> Дата видачі спеціального дозволу на користування надрами <число, місяць та рік видачі спеціального дозволу на користування надрами> Підстава для надання спеціального дозволу на користування надрами <наказ Держгеонадр/протокол аукціону/договір купівлі-продажу/акт Ради міністрів Автономної Республіки Крим> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Вид користування надрами <вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України “Про нафту і газ” та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832)> Відомості про ділянку надр, що надається у користування <назва родовища> Площа ділянки надр, що надається у користування <площа ділянки надр, гектарів> Вид корисної копалини <вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 42)*> Відомості про власника спеціального дозволу: Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ найменування <прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця /найменування юридичної особи> Реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер та серія паспорта фізичної особи/код згідно з ЄДРПОУ <реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця/номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера/код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи> Строк дії спеціального дозволу <строк дії спеціального дозволу на користування надрами, років> Документ, який засвідчує надання гірничого відводу <назва документа> <найменування органу, яким видано документ про надання гірничого відводу> <число, місяць та рік видачі документа> <номер документа> Відомості про користувача гірничого відводу: Найменування/ прізвище, ім'я та по батькові <найменування юридичної особи, її власника чи уповноваженого нею органу з управління майном/ прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи> Мета надання гірничого відводу <для розробки родовища корисних копалин із зазначенням найменування родовища та виду корисних копалин; для будівництва підземної споруди із зазначенням її найменування і призначення; для поховання шкідливих речовин тощо> Площа проекції гірничого відводу <площа проекції гірничого відводу, гектарів> Строк дії акта про надання гірничого відводу <строк, на який встановлено дію акта про надання гірничого відводу> {Елемент виключено на підставі Постанови КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. * Позначка про належність виду до корисних копалин загальнодержавного значення, зазначених у пункті “а” частини першої статті 1301 Земельного кодексу України (проставляється за наявності). Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від ___ __________ 20__ р. № _____ Кадастровий номер земельної ділянки _________________ КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Умовні позначення: Опис меж: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Масштаб 1: _______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ___________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Номер точки Назва точки Відстань (метрів) Координати (м) X Y Місце розташування Цільове призначення Категорія земель Код цільового призначення Площа, гектарів Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності) земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки) Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки) Розробник документації із землеустрою _____________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) _______________________________________ фізичної особи/найменування юридичної особи) __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> {Слова виключено на підставі Постанови КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} {Слова виключено на підставі Постанови КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Порядок доповнено додатком 473 згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 564 від 07.05.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування} Додаток 48 до Порядку ___________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) ___________________________________ фізичної особи/найменування юридичної особи) ___________________________________ (місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ___________________________________ юридичної особи, адреса електронної пошти) ВИТЯГ з документа Державного земельного кадастру Відомості про документ <дата та номер документа, з якого надається витяг> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу з документа> Надано на заяву <найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, за заявою якого/якої надано витяг> Відомості з документа Державного земельного кадастру (надаються відомості згідно з отриманим запитом в межах відомостей, внесених до Державного земельного кадастру) _________________________________________________________________ (найменування органу, уповноваженою особою якого підготовлено та надано витяг) особа, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру ____________ (підпис) ____________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 821 від 28.07.2021} Додаток 49 до Порядку КОПІЯ документа Державного земельного кадастру Номер засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру <номер засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього> Дата формування <число, місяць та рік формування засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру> Надано на заяву (запит) <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано засвідчену копію документа Державного земельного кадастру / витяг з документа Державного земельного кадастру> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру> _________________________________________________________________ (найменування органу, уповноваженою особою якого підготовлено та надано витяг) особа, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру ____________ (підпис) _______________________ (ініціали/ініціал та прізвище) М.П. (Формується за допомогою програмного комплексу та проставляється на зворотній стороні кожного аркуша копії документів) ___________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 821 від 28.07.2021} Додаток 50 до Порядку ДОВІДКА про наявність та розмір земельної частки (паю) Номер довідки <номер довідки> Дата формування <число, місяць та рік формування довідки> Надано на заяву (запит) <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано довідку> Інформація про наявність земельної частки (паю) <назва, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки> <інформація наявна/відсутня> Відомості про власника земельної частки (паю) Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання / місцезнаходження <місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи> Частка у спільній власності <частка у спільній власності> Відомості про земельну частку (пай) Місце розташування <населений пункт, район, область> Цільове призначення <категорія земель> Категорія земель: Площа земельної частки (паю), гектарів <значення площі, гектарів> Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки на дату формування довідки, гривень> Відомості про право власності на земельну частку (пай) Вид права <право власності> Документ (документи), що посвідчує право <назва документа; серія та номер документа; число, місяць та рік видачі документа> Орган, що здійснив реєстрацію документа <найменування органу, що здійснив реєстрацію документа> Дата реєстрації документа <число, місяць та рік реєстрації документа> Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку про наявність земельної частки (паю) Довідку підготував та надав <ініціали/ініціал та прізвище Державного кадастрового реєстратора / найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, який підготував та надав довідку> Підпис <підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку> М.П. ___________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 50 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 51 до Порядку ДОВІДКА про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення Номер довідки <номер довідки> Дата формування <число, місяць та рік формування довідки> Надано на заяву <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою якої надано довідку> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки> Інформація про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації <інформація наявна/відсутня> Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі Кадастровий номер рррррррррр:рр:ррр:рррр Власник (користувач): Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи> Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Відомості про земельну ділянку Кадастровий номер рррррррррр:рр:ррр:рррр Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця) <вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область> Категорія земель <назва категорії земель> Цільове призначення <назва виду цільового призначення; код згідно додатком 59> Форма власності <державна/комунальна/приватна> Площа земельної ділянки, гектарів <значення площі> Грошова оцінка: Нормативна, гривень <значення нормативної грошової оцінки на дату формування довідки> Експертна, гривень <значення експертної грошової оцінки, дата оцінки> Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> Орган, який зареєстрував земельну ділянку <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку> Дата державної реєстрації земельної ділянки <число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки> Відомості про право власності Вид права <право власності> Інформація про власників земельної ділянки: Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Дані про документ, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання / місцезнаходження <місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи> Частка у спільній власності <частка у спільній власності> Документ, який є підставою для виникнення права <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Документ, що посвідчує право <назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього / номер документа; число, місяць та рік підписання документа> Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку Довідку підготував та надав <ініціали/ініціал та прізвище Державного кадастрового реєстратора, найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, що підготував та надав довідку> Підпис <підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку> М.П. __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Додаток до довідки з Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. № ______ Викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці Опис меж: _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ Масштаб 1: _______ Умовні позначення: __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Експлікація земельних угідь: Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: 1 2 3 4 5 6 7 Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який сформував викопіювання з кадастрової карти (плану) Сформовано <ініціали/ініціал та прізвище Державного кадастрового реєстратора, найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру> Підпис <підпис Державного кадастрового реєстратора> М.П. ___________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 51 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 52 до Порядку ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки Номер витягу <номер витягу> Дата формування <число, місяць та рік формування витягу> Надано на заяву (запит) <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг> <дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу> Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі Кадастровий номер земельної ділянки рррррррррр:рр:ррр:рррр Власник (користувач): Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи> Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Загальні відомості про земельну ділянку Кадастровий номер рррррррррр:рр:ррр:рррр Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця) <вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область> Цільове призначення: Категорія земель <назва категорії земель> Вид цільового призначення земельної ділянки <вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель> Площа земельної ділянки, гектарів <значення площі, гектарів> Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу> Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки <назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> Орган, який зареєстрував земельну ділянку <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку> Дата державної реєстрації земельної ділянки <число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки> Відомості про право власності Вид права <право власності> Інформація про власників земельної ділянки: Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / найменування <прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи> Громадянство <громадянство> Реквізити документа, що посвідчує особу <серія, номер документа, ким, коли виданий> Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи <податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера> Місце проживання / місцезнаходження <місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи> Частка у спільній власності <частка у спільній власності> Документ, який є підставою для виникнення права <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа> Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки Витяг підготував та надав <ініціали/ініціал та прізвище Державного кадастрового реєстратора, найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, Державним кадастровим реєстратором якого надано витяг> Підпис <підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг> М.П. _________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Додаток до витягу з Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. № ______ Кадастровий номер земельної ділянки ________________________ Опис меж: __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Масштаб 1: Умовні позначення: __________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Експлікація земельних угідь: Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки Прізвище та ініціали/ініціал Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки Підпис Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки ____________ Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. {Додаток 52 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 821 від 28.07.2021} Додаток 53 до Порядку ДОВІДКА про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі {Порядок доповнено додатком 53 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 54 до Порядку ЗАЯВА {Порядок доповнено додатком 54 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 948 від 09.10.2020, № 821 від 28.07.2021} Додаток 55 до Порядку ЗАЯВА {Порядок доповнено додатком 55 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 56 до Порядку АКТ {Порядок доповнено додатком 56 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 57 до Порядку ВИМОГИ до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру Центральний процесор (CPU) не менше 2 Core x 2 GHz Оперативна пам'ять (RAM) не менше 2 Gb Вільне місце на жорсткому диску (HDD) не менше 5 Gb Мережевий порт не менше 10 Mbit Вільний порт USB 2.0 {Абзац виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} Вимоги до програмного забезпечення Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (або аналогічна за умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації) Антивірусне програмне забезпечення Eset NOD 32 (або аналогічне за умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації) Засоби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно із законодавством _________ Примітка. Програмне забезпечення використовується на автоматизованому робочому місці користувача з урахуванням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”. {Порядок доповнено додатком 57 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 58 до Порядку Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила їх застосування 1. Загальні положення Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок (далі - Класифікатор), видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила їх застосування, розроблено відповідно до пункту 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 17 червня 2020 р. № 711-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель”. Класифікатор призначений для використання органами державної влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які здійснюють землеустрій, землевласниками та землекористувачами. Класифікатор призначений для вирішення таких основних завдань: забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у Державному земельному кадастрі; застосування єдиних підходів під час визначення видів цільового призначення земельних ділянок, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів; отримання інформації, необхідної для нарахування та справляння плати за землю; встановлення відповідності виду цільового призначення земельних ділянок та виду функціонального призначення території; забезпечення потреб під час планування просторового розвитку територій, ведення містобудівного кадастру. Об'єктами класифікації у Класифікаторі є земельні ділянки з певним видом їх цільового призначення в межах відповідних категорій земель та функціональних зон територій. Вид цільового призначення земельної ділянки - визначений відповідно до встановлених законом вимог конкретний напрям використання земельної ділянки та її правовий режим в межах відповідної категорії земель та функціонального призначення територій. Терміни “функціональна зона території”, “функціональне призначення територій” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Одиницею класифікації є вид цільового призначення земельної ділянки. Земельній ділянці визначається один вид цільового призначення. Класифікатор побудовано за принципом послідовної системи кодування. 2. Визначення виду цільового призначення земельної ділянки. Під час встановлення цільового призначення земельних ділянок здійснюється віднесення їх до певної категорії земель та виду цільового призначення в межах відповідних функціональних зон територій. Встановленим вид цільового призначення земельної ділянки вважається з моменту прийняття відповідного рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування, власником земельної ділянки в межах повноважень, визначених законодавством, та внесення відповідних відомостей про її цільове призначення до Державного земельного кадастру. Вид цільового призначення земельної ділянки складається із п'ятизначного коду виду цільового призначення та його назви, зазначених у додатку 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок). Загальна структура коду виду цільового призначення відповідає такій схемі: ХX - розділ; XX.ХХ - підрозділ. Усі види цільового призначення згруповані у секції відповідних категорій земель. На рівні класифікаційного угруповання “розділ” Класифікатора даються пояснення, які саме землі чи земельні ділянки включає конкретний розділ. Види функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок визначені згідно з додатком 60 до Порядку. Вид функціонального призначення території складається із семизначного коду виду функціонального призначення території та його назви і визначається на рівні класифікаційного угруповання “тип” (згідно з додатком 60 до Порядку); на рівні класифікаційного угруповання “підклас” (згідно з додатком 60 до Порядку), - у разі відсутності його подальшого поділу на типи; на рівні класифікаційного угруповання “клас” (згідно з додатком 60 до Порядку), - у разі відсутності його подальшого поділу на підкласи і типи. Категорія земель та вид цільового призначення земельної ділянки визначаються у випадках, установлених законодавством, у межах відповідного виду функціонального призначення території, передбаченого затвердженим комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території. Перелік кодів переважних (основних) та супутніх видів цільового призначення земельної ділянки в межах відповідного виду функціонального призначення території наведено у додатку 60 до Порядку. Сукупна площа земельних ділянок з усіма видами цільового призначення, визначеними як супутні для відповідного виду функціонального призначення території, не може перевищувати 40 відсотків площі території відповідного виду функціонального призначення в межах однієї функціональної зони. Під час формування земельної ділянки визначення її виду цільового призначення здійснюється розробником документації із землеустрою та містобудівної документації (детального плану території та/або його планувальних рішень у складі комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади) згідно з рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення відповідної документації, наданим відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України. Під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на який не надано відповідного дозволу, у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 118 та частиною третьою статті 123 Земельного кодексу України, віднесення земельних ділянок до певної категорії та виду цільового призначення земельних ділянок здійснюється розробником такої документації із землеустрою та містобудівної документації з урахуванням вимог, затверджених у встановленому законом порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів. У разі визначення категорії земель та виду цільового призначення земельної ділянки приватної власності віднесення земельних ділянок до певної категорії та виду цільового призначення земельних ділянок здійснюється розробником такої документації із землеустрою та містобудівної документації згідно з договором на виконання відповідних робіт із землеустрою, укладеним з власником такої земельної ділянки. Земельні ділянки, що резервуються з метою наступного заповідання, залишаються у віданні їх землевласників та землекористувачів і використовуються за цільовим призначенням із додержанням особливих вимог охорони навколишнього природного середовища та обмежень, що визначаються рішенням про резервування. При визначенні облікових номерів функціональних зон згідно з пунктом 28 Порядку застосовуються коди згідно з додатком 60 до Порядку. 3. Зміна цільового призначення земельної ділянки. Під час зміни цільового призначення земельних ділянок здійснюється зміна категорії земель та/або виду цільового призначення. Зміна виду цільового призначення земельної ділянки відповідно його коду та назви здійснюється згідно з вимогами статті 20 Земельного кодексу України. Зміна виду цільового призначення земельної ділянки у відомостях Державного земельного кадастру в разі наявності відомостей про функціональні зони здійснюється на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках - користувача) земельної ділянки, яка розташовується в межах відповідної функціональної зони, за формою згідно з додатком 12 до Порядку. У разі коли відомості про функціональне призначення території внесено до Державного земельного кадастру, зміна виду цільового призначення не потребує: розроблення документації із землеустрою (крім випадків формування земельної ділянки із земель державної та комунальної власності, не сформованих у земельні ділянки); прийняття рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування (крім рішень про встановлення і зміну цільового призначення земельних ділянок, розпорядження якими здійснюють такі органи). Оскільки під час внесення до Державного земельного кадастру відомостей про встановлення або зміну цільового призначення земельної ділянки належність земельної ділянки до відповідної функціональної зони визначається за даними Державного земельного кадастру, до моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональне призначення території, зміна цільового призначення земельної ділянки здійснюється за проектом землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. У такому разі для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо цільового призначення земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові подаються: заява за формою згідно з додатком 12 до Порядку; оригінал документації із землеустрою або оцінки земель, яка є підставою для внесення таких змін; електронний документ. Для приведення у відповідність цільового призначення земельної ділянки із Класифікатором, у разі коли таке цільове призначення визначене відповідно до Українського класифікатора цільового використання землі, затвердженого листом Державного комітету по земельних ресурсах від 24 квітня 1998 р. № 14-1-7/1205 (далі - УКЦВЗ), а також у разі коли таке цільове призначення визначено до набрання чинності УКЦВЗ, Державному кадастровому реєстраторові подаються: заява за формою згідно з додатком 12 до Порядку; електронний документ з визначеним цільовим призначенням земельної ділянки відповідно до Класифікатора; лист структурного підрозділу Держгеокадастру, який здійснює повноваження на відповідній території, щодо можливості визначення цільового призначення земельної ділянки згідно з Класифікатором, який надається на запит власника або користувача земельної ділянки з урахуванням матеріалів формування земельної ділянки. У разі коли відомості про цільове призначення земельної ділянки містять інформацію з такими кодами цільового використання УКЦВЗ 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.4, 1.10.5, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.8, 1.14.1, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5, 1.14.6, 1.14.7, 1.14.8, 1.20, 1.21.1, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.4, 6.1, внесення змін до відомостей щодо цільового призначення земельної ділянки здійснюється виключно за заявою власника або користувача земельної ділянки, за згодою власника (розпорядника). Відповідність кодів цільового призначення, присвоєних згідно з УКЦВЗ, певним кодам Класифікатора наведено у додатку 59 до Порядку. Відповідність кодів цільового призначення земельних ділянок, присвоєних відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548 (далі - КВЦПЗ), певним кодам Класифікатора наведено у додатку 59 до Порядку. У разі коли код КВЦПЗ відповідає коду виду цільового призначення, зазначеному у Класифікаторі зміни до відомостей про земельну ділянку щодо її цільового призначення не вносяться. У разі коли код КВЦПЗ не відповідає коду виду цільового призначення, зазначеному у Класифікаторі, внесення змін до відомостей про земельну ділянку щодо її цільового призначення здійснюється згідно із заявою і документами, зазначеними у абзацах чотирнадцятому - п'ятнадцятому цього пункту. Введення в дію Класифікатора припиняє чинність КВЦПЗ та УКЦВЗ. {Порядок доповнено додатком 58 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 59 до Порядку Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок Код виду цільового призначення Назва виду цільового призначення Код згідно з УКЦВЗ Код згідно з КВЦПЗ розділ підрозділ Категорія: землі сільськогосподарського призначення 01 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1.1; 2.1 01.01 01.02 Для ведення фермерського господарства 1.5; 2.5 01.02 01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1.2; 2.2; 2.4 01.03 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1.4; 2.2; 2.4 01.04 01.05 Для індивідуального садівництва 1.2; 2.2 01.05 01.06 Для колективного садівництва 1.2; 2.2 01.06 01.07 Для городництва 1.2; 2.2 01.07 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1.2; 2.2 01.08 01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1.3; 2.3 01.09 01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1.3; 2.3 01.10 01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1.6; 2.6 01.11 01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 01.12 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1.7; 2.7 01.13 01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 01.15-01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 01.14; 19.00 01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами 16.00 01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами 01.13 01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) 16.00 01.18 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони 18.00 01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами 18.00 Категорія: землі житлової та громадської забудови 02 Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 1.8 02.01 02.02 Для колективного житлового будівництва 1.9 02.02 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 02.03 02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 02.04 02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1.8 02.05 02.06 Для колективного гаражного будівництва 1.9 02.06 02.07 Для іншої житлової забудови 1.13.1 02.07 02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 02.08; 19.00 02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 1.13 02.09 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 1.13 02.10 02.11 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 02.12 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 18.00 03 Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування) 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування 1.12.1 03.01 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1.12.3 03.02 03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 1.12.5 03.03 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1.12.6 03.04 03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1.12.4 03.05 03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1.12.8 03.06 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1.11; 1.11.2; 1.11.3; 1.13.4; 1.11.6; 1.21 03.07 03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1.11 03.08 03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 1.11 03.09 03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку 1.11; 1.11.1; 1.11.3; 1.11.4; 1.11.5; 1.11.6; 1.12; 1.12.7; 1.12.9; 1.13.2; 1.13.3; 1.13.4; 1.21 03.10 03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1.11.5 03.11 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1.12.9 03.12 03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1.11 03.13 03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС 03.14 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1.11.5; 1.12.9; 03.15 03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 03.16; 19.00 03.17. Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення 1.6; 1.11; 1.11.3; 1.11.6; 1.17; 2.6; 4.3 03.17 03.18 Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань 03.18 03.19 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 03.20 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 18.00 Категорія: землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 04 Земельні ділянки природно-заповідного фонду (природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об'єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об'єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення) 04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 1.15 04.02 Для збереження та використання природних заповідників 1.15 04.03 Для збереження та використання національних природних парків 1.15 04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 1.15 04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 1.15 04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 1.15 04.07 Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 1.15 04.08 Для збереження та використання заказників 1.15 04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1.15 04.10 Для збереження та використання пам'яток природи 1.15 04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1.15 05 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення 05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) 4.1 05.00 05.02 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 Категорія: землі оздоровчого призначення 06 Земельні ділянки оздоровчого призначення (земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) 06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4.2; 1.16 06.01 06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 4.2; 1.16 06.02 06.03 Для інших оздоровчих цілей 4.2; 1.16 06.03 06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - 06.04; 19.00 06.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 Категорія: землі рекреаційного призначення 07 Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації) 07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення 4.3; 1.17 07.01 07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 4.3; 1.17 07.02 07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1.8; 4.3; 1.17 07.03 07.04 Для колективного дачного будівництва 1.8; 4.3; 1.17 07.04 07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 07.05; 19.00 07.06 Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень 07.01 07.07 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 07.08 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування 18.00 07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання 18.00 Категорія: землі історико-культурного призначення 08 Земельні ділянки історико-культурного призначення (земельні ділянки, на яких розташовані: пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби) 08.01 Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини 4.4; 1.18 08.01 08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 4.4; 1.18 08.02 08.03 Для іншого історико-культурного призначення 4.4; 1.18 08.03 08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 08.04; 19.00 08.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 Категорія: землі лісогосподарського призначення 09 Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках) 09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг 5.1; 1.19 09.01 09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 5.1; 1.19 09.02 09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 5.1; 1.19 09.03; 19.00 09.04 Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства 5.1; 1.19 09.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 Категорія: землі водного фонду 10 Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів) 10.01 Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 6.1 10.01 10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 6.1 10.02 10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 6.1 10.03 10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 6.1; 1.20 10.04 10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 10.05 10.06 Для сінокосіння 1.2; 2.2 10.06 10.07 Для рибогосподарських потреб 6.1 10.07 10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 1.12.7 10.08 10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 10.09 10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 6.1; 1.20 10.10 10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 1.16; 4.2 10.11 10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 10.12; 19.00 10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 10.14 Водні об'єкти загального користування 18.00 10.15 Земельні ділянки під пляжами 18.00 10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями 18.00 Категорія: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 11 Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд) 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами 1.10.1; 3.1.1 11.01 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1.10; 1.10.2; 1.10.5; 1.13.1; 3.1; 3.1.2; 3.1.5 11.02 11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1.10.4; 3.1.4 11.03 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1.10.5; 3.1.5 11.04 11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 11.05; 19.00 11.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 18.00 11.08 Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами 18.00 12 Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту) 12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1.14.1; 3.2.1 12.01 12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 1.14.4; 3.2.4 12.02 12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 1.14.5; 3.2.5 12.03 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 1.14.2; 3.2.2 12.04 12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 1.14.6; 3.2.6 12.05 12.06 Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту 1.14.3; 3.2.3 12.06 12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 1.14.7, 1.14.8; 3.2.7; 3.2.8 12.07 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3.2.10; 1.14.10 12.08 12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 1.14.10; 3.2.10 12.09 12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12.10; 19.00 12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу 1.14; 3.2.10 12.11 12.12 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні 18.00 13 Земельні ділянки зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності) 13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 1.14; 1.14.9; 3.2; 3.2.9 13.01 13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 1.14.9; 3.2; 3.2.9 13.02 13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 1.14; 1.14.9; 1.14.10; 3.2; 3.2.10; 3.4 13.03 13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду 1.14.9 13.04; 19.00 13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 11.14; 1.14.9; 13.05 13.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 14 Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів) 14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 1.10.3; 3.1.3; 14.01 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії 1.10.3; 3.1.3 14.02 14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 14.03; 19.00 14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00 14.05 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 18.00 14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 18.00 15 Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства) 15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 1.12.2; 3.3 15.01 15.02 Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії 1.12.2; 3.3 15.02 15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби 1.12.2; 3.3 15.03 15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки 1.12.2; 3.3 15.04 15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту 1.12.2; 3.3 15.05 15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України 1.12.2; 3.3 15.06 15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань 1.12.2; 3.3 15.07 15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонд 15.08; 19.00 15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС 1.12.2; 3.3 15.09 15.10 Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції 1.12.2; 3.3 15.10 15.11 Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони {Порядок доповнено додатком 59 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 60 до Порядку Класифікатор видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок Код класифікаційного угруповання Код виду функціонального призначення території Назва виду функціонального призначення території Код згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок підгрупи класу підкласу Переважні (основні) види Супутні види 1 Сельбищні території 01 10100.0 території житлової забудови 02.01; 02.03; 02.04; 02.10; 08.01 02.05; 02.06; 02.09; 02.12; 03.02; 03.03; 03.05; 04.10; 05.01; 07.02; 07.03; 07.04; 07.07; 12.13; 03.06 (в частині резиденцій); 03.07; 03.08; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 13.02 (в частині поштових відділень); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 01 10101.0 території житлової багатоквартирної забудови 02.03; 02.04; 02.10; 08.01 02.06; 02.09; 02.12; 03.02; 03.03; 03.05; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 03.06 (в частині резиденцій); 03.07; 03.08; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 10102.0 території житлової садибної забудови 02.01; 08.01 02.05; 02.06; 02.09; 02.12; 03.02; 03.03; 03.05; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 03.06 (в частині резиденцій); 03.07; 03.08; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 13.02 (в частині поштових відділень); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 03 10103.0 території дачної забудови 07.03; 07.04; 08.01 04.10; 05.01; 07.02; 03.07; 03.08; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 13.02 (в частині поштових відділень); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 10200.0 території громадської забудови 03.01; 03.02; 03.03; 03.05; 03.06; 03.10; 03.11; 03.14; 08.01 03.08; 03.09; 03.18; 03.20; 12.13; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02; 13.02 (в частині поштових відділень); 03.07; 03.12; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 01 10201.0 території адміністративно-офісної забудови 03.01; 03.06; 03.09; 03.10; 03.11; 03.14; 03.18; 08.01; 13.02 (в частині поштових відділень); 13.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.09; 15.10; 15.11 03.04; 03.05; 03.08; 03.18; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02; 03.07; 03.12; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10201.1 території адміністративно-управлінських закладів 03.01; 03.06; 03.14; 03.18; 08.01; 13.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.09; 15.10; 15.11 03.05; 03.08; 03.09; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02; 03.07; 03.12; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 13.02 (в частині поштових відділень); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10201.2 території науково-дослідних, проектних та вишукувальних закладів 01.09; 03.11; 08.01; 10.09 02.04; 03.05; 03.08; 03.10; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 03.07; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10201.3 території фінансових установ та офісної забудови 03.09; 03.10; 08.01 03.01; 03.04; 03.05; 03.06; 03.08; 03.11; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.09; 15.10; 15.11; 03.07; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 13.02 (в частині поштових відділень); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 10202.0 території закладів освіти 03.02; 08.01 01.09; 02.04; 03.05; 03.08; 03.11; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 10.09; 03.07 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 03 10203.0 території закладів охорони здоров'я та соціального захисту 03.03; 08.01 02.04; 03.05; 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 03.07 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 04 10204.0 території закладів культури, спорту та дозвілля 03.04; 03.05; 07.02; 08.01; 08.02; 10.08 02.04; 03.02; 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10204.1 території закладів культури та мистецтва 03.05; 08.01; 08.02 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10204.2 території культових закладів 03.04; 08.01 02.04; 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 08.02; 03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10204.3 території спортивних закладів 07.02; 08.01; 10.08 02.04; 03.02; 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10204.4 території розважальних комплексів та закладів 03.08; 08.01 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 08.02; 03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 05 10205.0 території закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування 03.07; 03.08; 03.13; 08.01; 01.12 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10205.1 території закладів громадського харчування 03.08; 08.01 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10205.2 території закладів побутового обслуговування 03.13; 08.01 03.07; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 10205.3 території закладів торгівлі 01.12; 03.07; 08.01 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 06 10206.0 території багатофункціональних центрів 03.10; 08.01 03.01; 03.02; 03.03; 03.04; 03.05; 03.06; 03.08; 03.09; 03.11; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 08.02; 15.09; 15.10; 03.07; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 2 Виробничі території 01 20100.0 території промислових підприємств 08.01; 11.01; 11.02; 11.03; 11.07; 11.08 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 12.13; 13.01; 13.02; 13.03; 14.02 02 20200.0 території рибогосподарських підприємств 08.01; 10.07 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 03 20300.0 території лісогосподарських підприємств та лісомисливських господарств 08.01; 09.04 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 04 20400.0 території інноваційних комплексів 01.09; 03.11; 08.01; 10.09; 11.02 02.04; 03.02; 03.03; 03.05; 03.07; 03.08; 03.09; 03.10; 03.12; 03.13; 03.14; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02; 11.04; 11.07; 11.08; 12.13; 13.01; 13.02; 13.03; 14.02 05 20500.0 території інженерно-комунальної забудови 03.12; 07.08; 08.01; 10.10; 11.04; 11.08; 13.01; 13.03; 13.05; 14.01; 14.02; 14.06 03.14; 04.10; 05.01; 11.07; 12.13; 14.05 01 20501.0 території об'єктів енергозабезпечення 08.01; 10.10; 11.04; 14.01; 14.02; 14.05; 14.06 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 13.01; 13.03 20501.1 території об'єктів електрозабезпечення 08.01; 10.10; 14.01; 14.02; 14.05; 14.06 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 13.01; 13.03 20501.2 території об'єктів теплопостачання 08.01; 11.04 03.14; 04.10; 05.01; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02; 14.05 20501.3 території об'єктів газопостачання 08.01; 11.04 03.14; 04.10; 05.01; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02; 14.05 02 20502.0 території об'єктів водопостачання та водовідведення 08.01; 11.04 03.14; 04.10; 05.01; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02 03 20503.0 території об'єктів телекомунікацій 08.01; 13.01; 13.03; 13.05 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 14.02 04 20504.0 території складування та утилізації відходів 08.01; 11.08; 14.06 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02; 14.05 05 20505.0 території житлово-експлуатаційних організацій 03.12; 08.01 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02 06 20506.0 території кладовищ та крематоріїв 07.08; 08.01 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02 07 20507.0 території захоронення трупів тварин 07.08; 08.01 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02 06 20600.0 території транспортно-складської забудови 08.01; 10.04; 10.05; 10.10; 12.01; 12.02; 12.03; 12.04; 12.05; 12.06; 12.07; 12.08; 12.09; 12.11; 13.02 02.05; 02.06; 02.09; 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.02; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 01 20601.0 території зовнішнього транспорту 08.01; 12.01; 12.02; 12.03; 12.04; 12.05 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 20601.1 території автомобільного транспорту 08.01; 12.04 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 20601.2 території залізничного транспорту 08.01; 12.01 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 20601.3 території повітряного транспорту 08.01; 12.05 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 20601.4 території водного транспорту 08.01; 10.04; 10.05; 10.10; 12.02; 12.03 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 20601.5 території магістральних трубопроводів 08.01; 12.06 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 02 20602.0 території транспортних підприємств 08.01; 12.04; 12.07; 12.08; 12.09 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 03 20603.0 території логістичних центрів, складів та баз 08.01; 11.02; 12.08; 13.02 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 04 20604.0 території автостоянок і гаражів 08.01; 02.05; 02.06; 02.09; 12.04 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 05 20605.0 території закладів з обслуговування автотранспортних засобів 08.01; 12.04; 12.11 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02 06 20606.0 території вулиць та доріг 08.01; 12.13 07.07; 11.07 07 20700.0 території спецпризначення 08.01; 03.18; 13.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.09; 15.10; 15.11 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02 3 Сільськогосподарські території 01 30100.0 території під ріллею та перелогами 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.07; 01.09; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 01 30101.0 меліоровані території 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.07; 01.09; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 30102.0 не меліоровані території 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.07; 01.09; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 30200.0 території під багаторічними насадженнями 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 01.09; 04.01; 04.03; 04.08; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 01 30201.0 території під садами 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 01.09; 04.01; 04.03; 04.08; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 30202.0 території під плантаціями 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.09; 04.01; 04.03; 04.08; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 03 30203.0 території під розсадниками 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.09; 04.01; 04.03; 04.08; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 03 30300.0 території для сінокосіння та випасання худоби 01.08; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01; 10.06; 10.16 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 01 30301.0 території для сінокосіння 01.08; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01; 10.06; 10.16 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 30302.0 території для випасання худоби 01.08; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 04 30400.0 території для розміщення сільськогосподарських будівель і дворів 01.15; 08.01 04.10; 05.01; 11.07; 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 05 30500.0 території під полезахисними лісовими смугами 01.16; 04.01; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01; 11.07 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу) 4 Природо-охоронні та ландшафтно-рекреаційні території 01 40100.0 рекреаційно-туристичні території 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 07.07; 09.02 03.03; 03.05; 03.08; 03.17; 06.01; 07.01; 07.02; 10.08; 03.07; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 13.02 (в частині поштових відділень); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 01 40101.0 території санаторно-курортних та оздоровчих закладів 06.01; 10.11 03.03; 06.02; 06.03; 10.08; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 40102.0 території рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла 03.08; 03.17; 07.01; 10.08 03.03; 03.05; 07.02; 03.07; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 13.02 (в частині поштових відділень); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 03 40103.0 території природних ландшафтів, призначені для рекреаційних цілей 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 07.07; 09.02 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 04 40104.0 території пляжів 10.08; 10.15 04.10; 05.01; 10.02; 02 40200.0 території лісів 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 07.07; 08.01; 09.01; 09.02; 11.07 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу) 01 40201.0 захисні ліси 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 09.02; 11.07 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу) 02 40202.0 рекреаційно-оздоровчі ліси 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 07.07; 09.02 06.03; 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 03 40203.0 ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01 08.03; 09.02; 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 04 40204.0 експлуатаційні ліси 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 09.01; 09.02; 11.07 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу) 03 40300.0 озеленені території 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.10; 05.01; 07.07; 11.07; 14.05 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 01 40301.0 зелені насадження загального користування 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.10; 05.01; 07.07 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 02 40302.0 зелені насадження спеціального призначення 04.10; 05.01; 11.07; 14.05 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу) 04 40400.0 водні поверхні/об'єкти 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 10.01; 10.14 05 40500.0 території природно-заповідного фонду, вилучені з господарського використання 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) 06 40600.0 території природних ландшафтів, призначені для проведення науково-дослідних робіт 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж) {Порядок доповнено додатком 60 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 61 до Порядку ПОВІДОМЛЕННЯ про настання підстав для відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва {Порядок доповнено додатком 61 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси