Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 1 - 58-1 до вимог)

{Додатки 1-58 до вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що додаються до Порядку, затвердженого Постановою КМ № 1051 від 17.10.2012} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013 № 661 від 26.11.2014 № 379 від 27.05.2015 № 1115 від 23.12.2015 № 1058 від 23.11.2016 № 105 від 07.02.2018 № 710 від 18.07.2018 № 477 від 05.06.2019 № 134 від 12.02.2020 № 821 від 28.07.2021 № 1147 від 03.11.2021 № 1417 від 23.12.2021 № 1077 від 27.09.2022 № 106 від 04.02.2023} {У додатках 1, 4, 7, 13 і 28 до вимог слова “ім'я та по батькові” замінено словами “власне ім'я, по батькові (за наявності)” згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} {У додатках 3, 26 і 38 до вимог слова “ім'я, по батькові” замінено словами “власне ім'я, по батькові (за наявності)” згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 1 до вимог ОПИС логічної структури елемента електронного документа <Розташування елемента>: <Назва кореневого елемента>/ <Назва дочірнього елемента першого рівня>/…/ <Назва дочірнього елемента N рівня>/ <Назва елемента>: <Назва дочірнього елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента N рівня> Склад елемента Додаткова інформація <Назва дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня> <Тип дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня> <Назва дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня <Назва дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня> <Тип дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня> <Анотація> дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня> <Назва дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня> <Назва дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня> <Тип дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня> <Назва дочірнього елемента М-1 рівня дочірнього елемента N рівня> <Назва дочірнього елемента М рівня елемента N рівня> <Тип дочірнього елемента М рівня елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента М-1 рівня дочірнього елемента N рівня> <Анотація дочірнього елемента М рівня елемента N рівня> Додаток 2 до вимог ІНФОРМАЦІЯ про електронний документ UkrainianCadastralExchangeFile/ AdditionalPart/ ServiceInfo ServiceInfo Службова інформація Склад елемента Додаткова інформація FileID Ідентифікація електронного документа FileDate Дата формування файла FileGUID Унікальний ідентифікатор файла FormatVersion Версія формату електронного документа {Елемент виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} {Елемент виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} Software Назва програмного забезпечення SoftwareVersion Версія програмного забезпечення {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 3 до вимог ІНФОРМАЦІЯ про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа UkrainianCadastralExchangeFile/ AdditionalPart/ InfoLandWork InfoLandWork Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа Склад елемента Додаткова інформація Executor type ExecutorInfo Відомості про виконавця робіт Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог Actions Опис коригувань даних електронного документа TypeAction Тип дії особи щодо коригування даних електронного документа Action Опис дій особи щодо коригування даних електронного документа ExecutorName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснила коригування даних електронного документа Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ExecutorPosition Посада особи DateApproved Дата коригування Додаток 4 до вимог ВІДОМОСТІ про виконавця робіт COMPLEX TYPE ExecutorInfo Відомості про виконавця робіт Склад комплексного типу Додаткова інформація CompanyName Виконавець робіт EDRPOU Податковий номер Для юридичної особи TaxNumber Податковий номер Для фізичної особи EDDRNumber Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) Для фізичної особи Chief Дані про відповідальну особу ChiefName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ChiefPosition Посада відповідальної особи Qualification Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, архітектора Qualification Number Номер кваліфікаційного сертифіката Qualification Date Дата видачі кваліфікаційного сертифіката Executor Дані про безпосереднього виконавця робіт ExecutorName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) виконавця робіт Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ExecutorPosition Посада виконавця робіт Qualification Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, архітектора Qualification Number Номер кваліфікаційного сертифіката Qualification Date Дата видачі кваліфікаційного сертифіката ContactInfo Контактна інформація Phone Номер телефону Fax Номер факсу Email Електронна адреса виконавця робіт Address type Address Місцезнаходження (місце проживання) Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог {Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 28.07.2021, № 106 від 04.02.2023} Додаток 5 до вимог МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ електронного документа UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / MetricInfo MetricInfo Метрична інформація електронного документа Склад елемента Додаткова інформація CoordinateSystem Система координат SC42 Система координат СК-42 (шестиградусна зона) SC42_3 Система координат СК-42 (трьохградусна зона) Local Місцева система координат USC2000 Система координат УСК-2000 WGS84 Система координат WGS84 SC63 Система координат 1963 року X C P T HeightSystem Система висот Baltic Балтійська система висот Baltic77 Балтійська система висот 77 Other Інша система висот MeasurementUnit Одиниці виміру M Метри Km Кілометри Other Інші PointInfo type PointInfo Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру Зазначаються дані згідно з додатком 6 до вимог Polyline Блок опису поліліній PL Полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру ULID Унікальний номер полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру Points Блок опису всіх вузлів полілінії P Посилання на UIDP вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру Length Довжина лінії ControlPoint Закріплені вузли межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру P Перелік вузлів полілінії (посилання на UIDP вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру) Додаток 6 до вимог КООРДИНАТИ вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру COMPLEX TYPE PointInfo Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру Склад комплексного типу Додаткова інформація Point Вузол полігона об'єкта Державного земельного кадастру UIDP Унікальний номер вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру PN Ім'я вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру Landmark Ознака наявності межового знака на даній точці True Наявний межовий знак False Відсутній межовий знак LandmarkNumber Номер межового знака LandmarkType Вид межового знака DescriptionLandmark Опис місцезнаходження межового знака DeterminationMethod Метод визначення Survey Геодезичні виміри GPS GPS зйомка Digitization Дигіталізація картографічних матеріалів Photogrammetry Фотограмметричні виміри X Y H MX MY MH Description Опис точки {Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 7 до вимог ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА (група об'єктів Державного земельного кадастру) UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo TerritorialZoneInfo Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру) Склад елемента Додаткова інформація Territorial ZoneNumber Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру TerritorialZoneCode Ідентифікатор територіальної зони - код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний) зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру TerritorialZoneID Ідентифікатор територіальної зони – позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний) зазначаються дані згідно з додатками 3-6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, додатком 42 до вимог TerritorialZoneShort Number Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (десятизначний) Об'єкти Державного земельного кадастру” (Objects) Border type Border Державний кордон України зазначаються дані згідно з додатком 40 до вимог Lands type Lands Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць зазначаються дані згідно з додатком 41 до вимог Землі в межах території територіальної громади зазначаються дані згідно з додатком 411 до вимог Lands Restrictions type Lands Restrictions Обмеження у використанні земель зазначаються дані згідно з додатком 43 до вимог ModeObjects type ModeObjects Опис режимоутворюючого об'єкта зазначаються дані згідно з додатком 44 до вимог Executor Виконавець робіт ExecutorName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ExecutorPosition Посада виконавця ContactInfo Контактна інформація Phone Телефон Fax Номер телефаксу Email Електронна адреса Qualification Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, архітектора Qualification Number Номер кваліфікаційного сертифіката Qualification Date Дата видачі кваліфікаційного сертифіката Chief Відповідальна особа ChiefName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ChiefPosition Посада відповідальної особи Qualification Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, архітектора Qualification Number Номер кваліфікаційного сертифіката Qualification Date Дата видачі кваліфікаційного сертифіката TechDocumentation Документація із землеустрою, інші документи DocumentationType Вид документації із землеустрою (код), інших документів зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог або назва документа BookNumber Обліковий номер документації DocumentList Перелік документів, з яких складається документація зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог DateDrafted Дата складення документації DateSigned Дата акта приймання-передачі виконаних робіт Cost Кошторисна вартість документації {Елементи виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} Documentation Approval Затвердження документації із землеустрою, інших документів ApprovedBy Найменування органу ApprovalDate Дата рішення ApprovalNumber Номер рішення Externals Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона територіальної зони зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона територіальної зони зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог {Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанов КМ № 1115 від 23.12.2015, № 1058 від 23.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 71 до вимог Межі територій адміністративно-територіальних одиниць (населений пункт) UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo TerritorialZoneInfo Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру) Склад елемента Маска заповнення TerritorialZoneNumber Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру TerritorialZoneCode Ідентифікатор територіальної зони - код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний) Зазначається код територіальної зони згідно із додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, числовий, 3 знаки TerritorialZoneID Ідентифікатор визначення територіальної зони - позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний) Числовий, 6 знаків відповідно до додатка 42 до вимог TerritorialZoneShortNumber Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду 10 знаків KOATUU TerritorialZoneName Назва адміністративно-територіальної одиниці Текстовий Executor Виконавець Min-1. Max-2 ExecutorName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ExecutorPosition Посада виконавця Текстовий Qualification Кваліфікаційне свідоцтво (сертифікат) інженера QualificationNumber Номер кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) Числовий QualificationDate Дата кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) ContactInfo Контактна інформація Phone Номер телефону Текстовий Fax Номер факсу Текстовий Email Електронна адреса Текстовий Chief Відповідальна особа Min-1. Max-2 ChiefName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ChiefPosition Посада відповідальної особи Текстовий Qualification Кваліфікаційне свідоцтво (сертифікат) інженера QualificationNumber Номер кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) Числовий QualificationDate Дата кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) TechDocumentation Документація із землеустрою DocumentationType Вид документації із землеустрою (код), інших документів Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог BookNumber Обліковий номер документації Текстовий DocumentList Перелік документів, з яких складається документація Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог DateDrafted Дата складання документації Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) DateSigned Дата акта приймання-передачі виконаних робіт Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) DocumentationApproval Затвердження документації із землеустрою ApprovedBy Найменування органу Текстовий ApprovalDate Дата рішення Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) ApprovalNumber Номер рішення Текстовий AdditionalInfoBlock Додаткова інформація Текстовий Externals Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони Min-1, Max-n Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона територіальної зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони Min-1, max-n Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона територіальної зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог AdjacentUnits Суміжники адміністративно-територіальної одиниці AdjacentUnitInfo Суміжник адміністративно-територіальної одиниці KOATUU Код 10 знаків AdjacentName Назва адміністративно-територіальної одиниці AdjacentBoundary Опис межі з суміжником Boundary type Boundary Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог {Вимоги доповнено додатком 71 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 8 до вимог ВИДИ документації із землеустрою Код Назва документації 001 Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць 002 Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 003 Проект землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів 004 Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 005 Проект землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 006 Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 007 Технічна документація з бонітування ґрунтів 008 Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 009 Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту 010 Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 011 Проект землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм 012 Проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів 013 Проект землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення 014 Проект землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів 015 Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення 016 Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості) 017 Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів 018 Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання 019 Проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою 020 Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель 021 Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення 022 Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів 023 Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів {Позицію 024 виключено на підставі Постанови КМ № 821 від 28.07.2021} 025 Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 026 Схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць {Позицію 027 виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} 028 Містобудівна документація 029 Інші документи 030 Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 031 Проект землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій 032 Проект землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад 033 Робочі проекти землеустрою 034 Проект створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду 035 Технічна документація із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об'єктів 036 Матеріали, за якими відповідно до законодавства, що діяло на момент їх розроблення, здійснювалося встановлення обмежень у використанні земель, визначених відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини” і встановлених частиною сьомою статті 47 Закону України “Про землеустрій” до набрання чинності Законом України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” 037 Науково-проектна документація у сфері охорони культурної спадщини {Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 9 до вимог ПЕРЕЛІК документів для формування електронного документа Код Назва документа 001 Пояснювальна записка 002 Технічне завдання 003 Обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки 004 Графічний матеріал із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки та її орієнтовних розмірів 005 Документ, що підтверджує згоду землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини) 006 Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про вибір місця розташування земельної ділянки (об'єкта) 007 Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про розроблення документації із землеустрою 008 Договір про розроблення документації із землеустрою або його копія 009 Висновок про погодження місця розташування земельної ділянки 010 Висновок про погодження документації із землеустрою 011 Дозвіл (рішення) на розроблення документації із землеустрою 012 Довідка (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 013 Матеріали геодезичних (польових) робіт 014 План земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки 015 Викопіювання з генерального плану населеного пункту 016 Викопіювання з детального плану територій населеного пункту 017 Викопіювання з чергового кадастрового плану 018 Креслення меж контурів угідь земельної ділянки 019 Розрахунок площ угідь земельної ділянки 020 Розрахунок часток землевласників земельної ділянки 021 План меж зон обмежень земельної ділянки 022 Кадастровий план земельної ділянки 023 Перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути 024 Документ, що підтверджує проведення ґрунтового обстеження земельної ділянки 025 Копія агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки) 026 Аерофотознімок 027 Матеріали планової прив'язки аерознімків 028 Фотоплан 029 Матеріали дешифрування 030 Карта агровиробничих груп ґрунтів 031 Карта ерозійних процесів ґрунтів 032 Геоботанічна карта 033 Карта крутості схилів 034 Висновок територіального органу Держгеокадастру {Позицію 035 виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} 036 Акт погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та/або землекористувачами 037 Документ, що підтверджує встановлення ґрунтових реперів і межових знаків 038 Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання 039 Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель 040 Копія документа, на підставі якого передається у власність чи користування земельна ділянка або право на неї 041 Копія документа, що посвідчує особу 042 Копія картки платника податків 043 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 044 Копія установчих документів 045 Копія документа, що підтверджує права представника набувача прав на земельну ділянку 046 Копія документа, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку 047 Копія документа, що посвідчує право оренди земельної ділянки 048 Копія документа, що посвідчує право суборенди земельної ділянки 049 Копія документа, що посвідчує встановлення права земельного сервітуту 050 Копія документа, що посвідчує встановлення права суперфіцію 051 Копія документа, що посвідчує встановлення права емфітевзису 052 Плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку 053 Документ, що підтверджує згоду на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки 054 Документ, що підтверджує відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 055 Завдання на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 056 Моніторинг стану об'єкта оцінки за період: виконання попередньої нормативної грошової оцінки - виконання поточної нормативної грошової оцінки 057 Бали бонітетів агровиробничих груп ґрунтів 058 Витрати на освоєння та облаштування земель населеного пункту 059 Структура земель населеного пункту, які визначаються для розрахунку середньої вартості 1 кв. метра земель 060 Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф) 061 Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь 062 Результати пофакторної оцінки під час визначення комплексного індексу цінності території (Іі) 063 Визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошова оцінка 1 кв. метра землі в межах економіко-планувальних зон 064 Анкета експертної оцінки 065 Грошова оцінка земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон (гривень за 1 кв. метр) 066 Розрахунок нормативної грошової оцінки 1 кв. метра земель населеного пункту 067 Опис меж економіко-планувальних зон 068 Схема економіко-планувального зонування 069 Схема прояву локальних факторів оцінки 070 Договір про розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель або його копія 071 Рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель або його копія 072 Інші інформаційні матеріали до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 073 Документ, що підтверджує згоду органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, фізичної чи юридичної особи про поділ, об'єднання земельних ділянок із нотаріально засвідченою справжністю підпису на такому документі {Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 1058 від 23.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} {Додаток 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 11 до вимог МЕЖА ОБ'ЄКТА COMPLEX TYPE Boundary Межа об'єкта Склад комплексного типу Додаткова інформація Lines Блок опису всіх поліліній/ліній об'єкта Line Опис кожної полілінії/лінії об'єкта ULID Унікальний номер полілінії об'єкта FP Унікальний номер вузла початку лінії TP Унікальний номер вузла кінця лінії Closed Ознака замкнутого полігона Додаток 12 до вимог КАДАСТРОВА ЗОНА UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo CadastralZoneInfo Кадастрова зона Склад елемента Додаткова інформація CadastralZoneNumber Номер кадастрової зони (дванадцятизначний) CadastralUnit Ознака об'єкта Державного земельного кадастру CadastralZone Кадастрова зона Externals Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони Boundary type Boundary Межі зовнішнього полігона кадастрової зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона кадастрової зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог CadastralQuarters Блок опису кадастрових кварталів CadastralQuarterInfo Кадастровий квартал Зазначаються дані згідно з додатком 13 до вимог Додаток 13 до вимог КАДАСТРОВИЙ КВАРТАЛ UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo CadastralQuarterInfo Кадастровий квартал Склад елемента Додаткова інформація Cadastral QuarterNumber Номер кадастрового кварталу {Елементи виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} Externals Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу Boundary type Boundary Межі кадастрового кварталу Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона кадастрового кварталу Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Parcels Блок опису земельних ділянок ParcelInfo Земельна ділянка Зазначаються дані згідно з додатком 14 до вимог {Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 14 до вимог ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo ParcelInfo Земельна ділянка Склад елемента Додаткова інформація ParcelLocationInfo Місце розташування земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог CategoryPurposeInfo Категорія / Цільове призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель Зазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог LandsMassif Масив, до складу якого входить земельна ділянка Зазначаються дані згідно з додатком 171 до вимог DispossessionZone Межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка Зазначаються дані згідно з додатком 172 до вимог FunctionalZone Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка Зазначаються дані згідно з додатком 173 до вимог OwnershipInfo Форма власності на земельну ділянку Зазначаються дані згідно з додатком 17 до вимог ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь Зазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог Proprietors Блок опису всіх власників земельної ділянки ProprietorInfo Інформація про власника земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 20 до вимог LegalModeInfo Право користування земельною ділянкою Зазначаються дані згідно з додатком 22 до вимог TechnicalDocumentationInfo Реквізити документації Зазначаються дані згідно з додатком 24 до вимог StateActInfo Державний акт на земельну ділянку Зазначаються дані згідно з додатком 26 до вимог ValuationInfo Нормативна грошова оцінка земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 29 до вимог Leases Блок опису оренди земельної ділянки LeaseInfo Оренда земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 30 до вимог Subleases Блок опису суборенди земельної ділянки SubleaseInfo Суборенда земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 32 до вимог Restrictions Блок опису всіх обмежень земельної ділянки RestrictionInfo Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 33 до вимог LandsParcel Блок опису всіх угідь земельної ділянки LandParcelInfo Угіддя земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог AdjacentUnits Блок опису всіх суміжників земельної ділянки AdjacentUnitInfo Суміжники земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 36 до вимог {Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 477 від 05.06.2019, № 821 від 28.07.2021} Додаток 15 до вимог МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ земельної ділянки UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ParcelLocationInfo ParcelLocationInfo Місце розташування земельної ділянки Склад елемента Додаткова інформація Region Регіон Settlement Назва населеного пункту District Назва району LocalCommunity Назва територіальної громади ParcelLocation Відношення до населеного пункту Urban У межах населеного пункту Rural За межами населеного пункту ParcelAddress Адреса земельної ділянки StreetType Тип (вулиця, проспект, провулок) StreetName Назва вулиці Building Номер будинку Block Номер корпусу AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації AdditionalInfo Додаткова інформація {Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 16 до вимог (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ/ Цільове призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ CategoryPurposeInfo CategoryPurposeInfo Категорія та цільове призначення земельної ділянки Склад елемента Додаткова інформація Category Категорія земель Зазначаються дані згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру Purpose Цільове призначення земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатками 58, 59, 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру {Додаток 16 в редакції Постанови КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 17 до вимог ФОРМА ВЛАСНОСТІ на земельну ділянку UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ OwnershipInfo OwnershipInfo Форма власності на земельну ділянку Склад елемента Додаткова інформація Code Код форми власності Зазначаються дані згідно з додатком 18 до вимог Додаток 171 до вимог МАСИВ, до складу якого входить земельна ділянка UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ LandsMassif LandsMassif Масив, до складу якого входить земельна ділянка Склад елемента Додаткова інформація LandsMassifCode Обліковий номер Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру {Вимоги доповнено додатком 171 згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019} Додаток 172 до вимог Межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ LandsMassif/ DispossessionZone DispossessionZone Територія, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка Склад елемента Додаткова інформація DispossessionZoneNumber Обліковий номер Зазначаються дані згідно з додатками 2-6 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру {Вимоги доповнено додатком 172 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 173 до вимог Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ LandsMassif/ DispossessionZone/ FunctionalZone FunctionalZone Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка Склад елемента Додаткова інформація FunctionalZoneNumber Обліковий номер Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру та додатком 41 до вимог {Вимоги доповнено додатком 173 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 18 до вимог КОД форми власності на земельну ділянку Код Форма власності 100 Приватна власність 200 Комунальна власність 300 Державна власність Додаток 19 до вимог МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ земельної ділянки, обмежень її використання та угідь UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ParcelMetricInfo ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь Склад елемента Додаткова інформація ParcelID Унікальний номер ділянки в межах кварталу Description Опис земельної ділянки Area Площа земельної ділянки MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів кв. метрів Size Площа DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона DocExch Згідно із правовстановлювальним документом Calculation Переобчислення CoordinateSystem Система координат Зазначаються дані згідно з додатком 5 до вимог Error Похибка Externals Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Додаток 20 до вимог ІНФОРМАЦІЯ про власника земельної ділянки UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ Proprietors/ ProprietorInfo ProprietorInfo Інформація про власника земельної ділянки Склад елемента Додаткова інформація ParcelPart Частка земельної ділянки Percent Проценти Part Дріб Numerator Чисельник частки земельної ділянки Denominator Знаменник частки земельної ділянки Authentication Інформація про власника земельної ділянки NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог ProprietorCode Шифр рядка власника за формою 6-зем Privilege Пільги RegistrationInfo Дані про пільги RegName Стаття закону, що передбачає пільгу RegistrationDate Дата виникнення права на пільгу AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації AdditionalInfo Додаткова інформація PropertyAcquisitionJustification Підстава набуття права власності Document Назва документа (код) Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог DocumentDate Дата прийняття (укладення) документа DocumentNumber Номер документа ApprovalAuthority Орган, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність Додаток 21 до вимог ПЕРЕЛІК підстав набуття прав на земельну ділянку Код Назва документа 001 Рішення органу місцевого самоврядування 002 Рішення органу виконавчої влади 003 Цивільно-правовий договір 004 Свідоцтво про право на спадщину 005 Рішення суду Додаток 22 до вимог ПРАВА КОРИСТУВАННЯ земельною ділянкою UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ LegalModeInfo LegalModeInfo Права користування земельною ділянкою Склад елемента Додаткова інформація LegalModeType Дані про права користування земельною ділянкою Зазначаються дані згідно з додатком 23 до вимог Duration Строк дії права StartDate Початок строку дії права ExpirationDate Закінчення строку дії права Grantee Особа, яка набула (набуває) право NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог Grantor Особа, яка надає в користування земельну ділянку NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог Додаток 23 до вимог ДАНІ про права користування земельною ділянкою Код Вид права користування земельною ділянкою 1 Право постійного користування земельною ділянкою 2 Право оренди землі 3 Право суборенди землі 4 Право земельного сервітуту 5 Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 6 Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) Додаток 24 до вимог РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ TechnicalDocumentationInfo TechnicalDocumentationInfo Реквізити документації Склад елемента Додаткова інформація DocumentationType Вид документації Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог DraftingDate Дата складання документації RegistrationData Реєстраційні дані документації BookNumber Обліковий номер документації RegistrationDate Дата реєстрації RegistrationAuthority Орган, що зареєстрував документацію DocumentList Перелік документів, які використовуються для формування електронного документа Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог {Елементи виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} ApprovalInfo Затвердження документації ApprovalAuthority Найменування органу, який затвердив ApprovalDate Дата прийняття ApprovalNumber Номер ApprovalDocument Назва документа ApprovalActDate Дата акта приймання-передачі {Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 1417 від 23.12.2021} {Додаток 25 виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 26 до вимог ДЕРЖАВНИЙ АКТ на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ StateActInfo StateActInfo Державний акт на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно Склад елемента Додаткова інформація StateActType Тип державного акта Зазначаються дані згідно з додатком 27 до вимог StateActForm Бланк державного акта / свідоцтва про право власності на нерухоме майно Series Серія Number Номер StateActRegistrationInfo Реєстрація державного акта RegistrationBook Number Номер книги реєстрації SectionNumber Номер розділу книги реєстрації RegistrationNumber Реєстраційний номер державного акта в книзі реєстрації RegistrationDate Дата реєстрації RegistrationPersonInfo Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт SignedBy Name Відомості про осіб, які підписали державний акт Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог SignedBy Position Посади осіб RegisteredBy Відомості про особу, яка зареєструвала державний акт Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог RegisteredByPosition Посада особи DeliveryDate Дата видачі державного акта/свідоцтва про право власності на нерухоме майно DeliveryPerson Відомості про особу, яка отримала державний акт/свідоцтво про право власності на нерухоме майно NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог EntitlementDocument Документ, на підставі якого видано державний акт Document Назва документа (код) Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог DocumentDate Дата прийняття (укладення) документа DocumentNumber Номер документа ApprovalAuthority Орган, який прийняв рішення MarkInfo Відомості про відмітку на державному акті NotaryMark Відмітка нотаріуса Notary Name Найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) нотаріуса Зазначаються дані згідно з додатком 31 або 38 до вимог NotaryMarkDate Дата відмітки нотаріуса NotaryMarkNumber Номер відмітки нотаріуса RegistrationAuthority Mark Відмітка територіального органу Держгеокадастру RegistrationAuthority Name Найменування територіального органу Держгеокадастру Registration Authority Date Дата відмітки RegistrationAuthority Number Номер відмітки територіального органу Держгеокадастру OwnerName Відомості про осіб, які набувають (набули) право власності на земельну ділянку Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог {Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015} Додаток 27 до вимог ТИПИ державного акта Код Назва типу державного акта 1 Державний акт на право колективної власності на землю 2 Державний акт на право приватної власності на землю 3 Державний акт на право власності на землю 4 Державний акт на право власності на земельну ділянку 5 Державний акт на право довічного успадкованого володіння землею 6 Державний акт на право постійного володіння землею 7 Державний акт на право постійного користування землею 8 Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Додаток 28 до вимог ДАНІ про фізичну особу COMPLEX TYPE NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Склад комплексного типу Додаткова інформація FullName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог TaxNumber Податковий номер/номер та серія (за наявності) паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера) EDDRNumber Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) Passport Документ, що посвідчує особу DocumentType Назва документа PassportNumber Номер документа PassportIssuedDate Дата видачі документа IssuanceAuthority Ким видано документ PassportSeries Серія документа AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації AdditionalInfo Додаткові дані Citizenship Громадянство Address type Address Місце проживання фізичної особи Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог {Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 106 від 04.02.2023} Додаток 29 до вимог ОЦІНКА земельної ділянки UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ValuationInfo ValuationInfo Оцінка земельної ділянки Склад елемента Додаткова інформація Normative Нормативна грошова оцінка ValuationDate Дата оцінки Value Значення грошової оцінки, гривень Executor Виконавець нормативної грошової оцінки Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог ValuationDocumentation Технічна документація про нормативну грошову оцінку Number Номер Attribute Атрибутивна інформація Додаток 30 до вимог ОРЕНДА земельної ділянки UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ Leases / LeaseInfo LeaseInfo Оренда земельної ділянки Склад елемента Додаткова інформація Executive PowerDecision Рішення про передачу земельної ділянки в оренду ExecutivePower Найменування органу Approval Document Вид документа Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог Approval DocumentName Назва документа ApprovalDate Дата прийняття документа Approval DocumentNumber Номер документа Lease Agreement Інформація про договір оренди земельної ділянки Leasees Блок опису всіх орендарів Leasee Дані орендаря Natural Person type Natural PersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог LegalEntity type LegalEntity Info Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог Area Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду LeaseTerm Строк оренди StartDate Початок оренди Expiration Date Закінчення оренди Lease Duration Строк дії оренди Rent Орендна плата MoneyRent Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі OtherRent Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду, в інших формах плати Registration Number Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі RegistrationDate Дата державної реєстрації договору оренди землі Externals Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки Boundary type Boundary Межа оренди земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона оренди земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Додаток 31 до вимог ДАНІ про юридичну особу COMPLEX TYPE LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Склад комплексного типу Додаткова інформація Name Найменування EDRPOU Код згідно з ЄДРПОУ Address type Address Місцезнаходження Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації AdditionalInfo Додаткова інформація Додаток 32 до вимог СУБОРЕНДА земельної ділянки UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ Subleases / SubleaseInfo SubleaseInfo Суборенда земельної ділянки Склад елемента Додаткова інформація Subleasees Блок опису всіх суборендарів Subleasee Дані суборендаря NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог Area Площа земельної ділянки або її частини RegistrationDate Дата державної реєстрації договору суборенди землі RegistrationNumber Реєстраційний номер договору суборенди землі Subrent Плата за суборенду MoneySubrent Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі OtherSubrent Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати SubleaseTerm Строк суборенди StartDate Початок суборенди ExpirationDate Закінчення суборенди SubleaseDuration Строк суборенди Externals Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки Boundary type Boundary Межа суборенди земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона суборенди земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог SUNumber Обліковий номер частин земельної ділянки, на які поширюється дія суборенди Зазначається згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру {Додаток 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} Додаток 33 до вимог ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ Restrictions/ RestrictionInfo RestrictionInfo Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою Склад елемента Додаткова інформація RestrictionCode Код обмеження Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру RestrictionName Зміст обмеження Externals Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження Boundary type Boundary Межа зони обмеження Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона зони обмеження Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Restriction Entitlement Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою DocumentType Код документа, на підставі якого виникає право Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог DocumentName Назва документа, на підставі якого виникає право DocumentDate Дата прийняття (укладення) документа NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог RestrictionTerm Строк дії Permanent Постійний Time Строковий StartDate Початок дії ExpirationDate Закінчення дії Duration Строк дії RegistrationDate Дата реєстрації обмеження RegistrationNumber Реєстраційний номер обмеження Beneficiaries Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження Beneficiary Особа, на користь якої встановлено обмеження NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог Payment Плата за користування земельною ділянкою Paid Платне користування MoneyPayment Розмір плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі OtherPayment Розмір плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати Free Безоплатне користування RENumber Обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки Зазначається згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру SENumber Обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту Зазначається згідно з пунктом 301 Порядку ведення Державного земельного кадастру ModeObject Режимоутворюючий об'єкт, що обумовлює обмеження у користуванні земельною ділянкою Необов'язково для заповнення Type Тип режимоутворюючого об'єкта 1 - точка; 2 - лінія; 3 - полігон Point Точка, за допомогою якої зазначається режимоутворюючий об'єкт Обов'язково для заповнення, якщо тип 1 Lines Блок опису ліній режимоутворюючого об'єкта Line Опис ліній ULID Унікальний ідентифікатор (номер) лінії Обов'язково для заповнення, якщо тип 2 FP Унікальний ідентифікатор (номер) точки початку лінії Обов'язково для заповнення, якщо тип 2 TP Унікальний ідентифікатор (номер) точки кінця лінії Обов'язково для заповнення, якщо тип 2 Externals Блок опису зовнішніх полігонів режимоутворюючого об'єкта Обов'язково для заповнення, якщо тип 3 Boundary type Boundary Межа режимоутворюючого об'єкта Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів режимоутворюючого об'єкта Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона режимоутворюючого об'єкта Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог {Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 134 від 12.02.2020, № 1417 від 23.12.2021} Додаток 34 до вимог ПІДСТАВИ встановлення обмеження Код Назва 01 Закон 02 Рішення суду 03 Заповіт 04 Договір Додаток 341 до вимог МЕЛІОРАТИВНА МЕРЕЖА, дані про гідротехнічну меліорацію в межах земельної ділянки UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ Melioration/ MeliorationInfo MeliorationInfo Меліоративна мережа, дані про гідротехнічну меліорацію в межах земельної ділянки Додаткова інформація MeliorationNumber Обліковий номер меліоративної мережі MeliorationName Опис меліоративної мережі Externals Блок опису зовнішніх полігонів меліоративної мережі, складової частини меліоративної мережі Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона складової частини меліоративної мережі зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог (комплексний тип “Межа об'єкта”) Internals Блок опису внутрішніх полігонів cкладової частини меліоративної мережі Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона складової частини меліоративної мережі зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог (комплексний тип “Межа об'єкта”) MeliorationArea Площа частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація MeasurementUnit Одиниці виміру площі Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона AdditionalInfoBlock Дані про частину земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація {Вимоги доповнено додатком 341 згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022} Додаток 35 до вимог УГІДДЯ земельної ділянки UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ LandsParcel/ LandParcelInfo LandParcelInfo Угіддя земельної ділянки Склад елемента Додаткова інформація CadastralCode Кадастровий номер LandCode Код угіддя Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру MetricInfo Метрична інформація Area Площа угіддя MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів кв. метрів Size Значення площі Determination Method Метод визначення площі земельної ділянки Exhange File Coordinates За координатами вузлів полігона Calculation Переобчислення DocExch Згідно із правовстановлюючим документом Perimeter Периметр угіддя Error Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя Externals Блок опису зовнішніх полігонів угідь земельної ділянки Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона угіддя земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона угіддя земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Додаток 351 до вимог БУДИНКИ ТА СПОРУДИ, які розташовані на земельній ділянці UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ BuildingInfo/ BuildingInfo Будинки та споруди, які розташовані на земельній ділянці Склад елемента Додаткова інформація BuildingInfo Будинки та споруди CadastralCode Кадастровий номер земельної ділянки Building Об'єкт нерухомого майна (будинок або споруда) BUNamber Обліковий номер контуру об'єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці Зазначається згідно з пунктом 302 Порядку ведення Державного земельного кадастру BUName Назва об'єкта нерухомого майна Зазначається відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 на рівні класифікацій-ного угруповання “група” BUAddress Адреса об'єкта нерухомого майна Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог Construction ID Ідентифікатор об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта Зазначаються дані, які надійшли з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва MetricInfo Метрична інформація Area Площа об'єкта нерухомого майна MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів кв. метрів Size Значення площі Determination Method Метод визначення площі об'єкта нерухомого майна Exhange File Coordinates За координатами вузлів полігона Calculation Переобчислення DocExch Згідно з правовстановлюючим документом Error Середня квадратична похибка обчислення площі об'єкта нерухомого майна Externals Блок опису зовнішніх полігонів об'єкта нерухомого майна Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона об'єкта нерухомого майна Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів об'єкта нерухомого майна Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона об'єкта нерухомого майна Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог {Вимоги доповнено додатком 351 згідно з Постановою КМ № 134 від 12.02.2020} Додаток 36 до вимог СУМІЖНИКИ об'єкта Державного земельного кадастру UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ AdjacentUnits/ AdjacentUnitInfo AdjacentUnitInfo Суміжники об'єкта Державного земельного кадастру Склад елемента Додаткова інформація CadastralNumber Кадастровий номер / обліковий номер суміжного об'єкта Державного земельного кадастру AdjacentBoundary type Boundary Межі з суміжником Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Conflict Ознака конфлікту меж Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Proprietor Власник або розпорядник NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації AdditionalInfo Додаткова інформація Додаток 37 до вимог АДРЕСА COMPLEX TYPE Address Адреса Склад комплексного типу Додаткова інформація Country Код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96 ZIP Поштовий індекс Region Область District Район області Settlement Село, селище, місто Street Вулиця (проспект, провулок тощо) Building Номер будинку Block Номер корпусу BuildingUnit Номер квартири (офісу) Додаток 38 до вимог ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ (ЗА НАЯВНОСТІ) COMPLEX TYPE FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Склад комплексного типу Додаткова інформація LastName Прізвище фізичної особи FirstName Ім'я фізичної особи MiddleName По батькові фізичної особи {Додаток 39 виключено на підставі Постанови КМ № 726 від 02.10.2013} Додаток 40 до вимог (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo/ Objects/ Border/ Border Державний кордон України Склад елемента Додаткова інформація BorderMetricInfo Графічне зображення лінії державного кордону України CountryName Повні назви іноземних держав ВorderSignsInfo Дані щодо прикордонних знаків та поворотних точок МetePoints Прикордонні знаки МetePoint Прикордонний знак Name Назва прикордонного знака X Координата X Y Координата Y Border Documentation Інформація про документи DemarcationInfo Дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації) {Вимоги доповнено додатком 40 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 41 до вимог (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ адміністративно-територіальних одиниць UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ Lands Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць Склад елемента Додаткова інформація TerritorialZone Name Назва адміністративно-територіальної одиниці ZoneType Тип ZoneName Назва LandsMetricInfo Опис меж адміністративно-територіальної одиниці LandsArea Площа земель MeasurementUnit Одиниці виміру площі Гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона OutsideLands Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць OutsideType Тип OutsideName Назва LandsDocumentation Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі LandsCategory Відомості про категорії земель LandsMassif Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення LandsMassifCode Обліковий номер масиву земель сільськогосподарського призначення Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру LandsMassifArea Площа масиву земель сільськогосподарського призначення MeasurementUnit Одиниця виміру площі, гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона LandsMassifExternals Блок опису зовнішніх полігонів масиву земель сільськогосподарського призначення BoundarytypeBoundary Межа зовнішнього полігона масиву земель сільськогосподарського призначення Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів масиву земель сільськогосподарського призначення BoundarytypeBoundary Межа внутрішнього полігона масиву земель сільськогосподарського призначення Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог LandsMassifParcels Текстовий опис складу угідь LandsMassifParcels Назва угіддя LandsMassifCadastralNumbers Блок опису кадастрових номерів земельних ділянок, які входять до складу масиву земель сільськогосподарського призначення LandsMassifCadastralNumbers Кадастровий номер земельної ділянки Зазначаються дані згідно з пунктом 30 Порядку ведення Державного земельного кадастру. Кадастрові номери відокремлюються один від одного знаком “/” DispossessionZone Відомості про територію можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності KATOTTG Затверджений кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад NameIKZ Відповідає першим дванадцяти цифрам номера кадастрової зони, визначеним згідно з індексними кадастровими картами (планами) ZoneName Назва Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру DispossessionZoneObjectInfoBlock Відомості про об'єкти, які передбачається розмістити на території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності DispossessionZoneArea Площа території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності MeasurementUnit Одиниця виміру площі, гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності BoundarytypeBoundary Межа зовнішнього полігона території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності BoundarytypeBoundary Межа внутрішнього полігона території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог FunctionalZones Відомості про функціональні зони FunctionalZone Відомості про функціональну зону KATOTTG Затверджений кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад NameIKZ Відповідає першим дванадцяти цифрам номера кадастрової зони, визначеним згідно з індексними кадастровими картами (планами) ZoneName Назва виду функціонального призначення території Зазначаються дані згідно з додатком 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру FunctionalZoneNumber Обліковий номер функціональної зони FunctionalZoneCode Зазначаються дані (КГО - тризначне число) згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру FunctionalZoneID Зазначаються дані (ВОК - шестизначне число) згідно з додатком 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру FunctionalZoneShortNumber Зазначаються дані (ПНО - десятизначне число, яке присвоюється автоматично системою) FunctionalZoneArea Площа функціональної зони MeasurementUnit Одиниця виміру площі, гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів функціональної зони Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона функціональної зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів функціональної зони Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона функціональної зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог FunctionalZoneBuilding Indexmax Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки, відсотків Додаткова інформація із документації FunctionalZoneDensityIndexmax Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови, осіб/гектарів Додаткова інформація із документації FunctionalZoneDistanceIndexmin Мінімально допустимі відстані між будівлями та спорудами, метрів Додаткова інформація із документації LandsParcels Відомості про угіддя в межах територій адміністративно-територіальних одиниць LandsParcel Відомості про угіддя LandsCode Код угіддя Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру LandsName Назва угіддя Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру Externals Межа угіддя Boundary Межа зовнішнього полігона угіддя Boundary type Boundary Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів угідь Boundary type Boundary Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог LandsArea Площа угіддя MeasurementUnit Одиниця віміру Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона LandsCharacteristics Якісні характеристики угідь Relief Дані про рельєф HeightSystemBaltic Відмітка висот у Балтійській системі координат HorizontalRelief Горизонталі рельєфу SlopeSteepness Ареали крутизни схилів ReliefObjects Об'єкти рельєфу HeightSection Висота перерізу рельєфу Angles Кути крутизни схилів CodeAgroGroup Шифр агровиробничої групи ґрунтів Зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру HumusContent Вміст гумусу ResultAgrochemical Результати агрохімічних обстежень NegativeSigns Негативні ознаки LandsValuation Відомості про нормативну грошову оцінку земель LandsSoils Відомості про бонітування ґрунтів {Вимоги доповнено додатком 41 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; в редакції Постанов КМ № 477 від 05.06.2019, № 821 від 28.07.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 411 до вимог ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ територіальної громади UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ Lands Землі в межах території територіальної громади Склад елемента Додаткова інформація TerritorialZone Name Найменування територіальної громади ZoneType Тип ZoneName Найменування LandsMetricInfo Опис меж території територіальної громади Externals Межа території Boundary Межа зовнішньго полігона Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Межа внутрішнього полігона Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог LandsArea Площа земель MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона OutsideLands Найменування суміжних територіальних громад OutsideType Тип OutsideName Найменування Externals Межа суміжної територіальної громади Boundary Межа зовнішнього полігона Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Межа внутрішнього полігона Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог KATOTTG Відомості затвердженого кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад {Вимоги доповнено додатком 411 згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021} Додаток 42 до вимог ПЕРЕЛІК видів об'єктів Державного земельного кадастру (групи меж адміністративно-територіальних одиниць) Код Види адміністративно-територіальних одиниць 000001 Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь 000002 Район 000003 Місто 000004 Селище 000005 Село 000006 Район у місті 000007 Територіальна громада {Вимоги доповнено додатком 42 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022} Додаток 43 до вимог Обмеження у використанні земель UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo/ Objects/ LandsRestrictions/ LandsRestrictions Обмеження у використанні земель Склад елемента Додаткова інформація Externals Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження Boundary type Boundary Межа зони обмеження Internals Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона зони обмеження RestrictionArea Площа обмеження MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі Determination Method Метод визначення площі Exhange File Coordinates За координатами вузлів полігона Ban Код забороненого виду діяльності Liability Код обов'язків щодо вчинення певних дій RestrictionTerm Строк дії обмеження Permanent Постійний Time Строковий StartDate Початок дії Expiration Date Закінчення дії Duration Строк дії AdditionalInfoBlock Додаткова інформація {Вимоги доповнено додатком 43 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015} Додаток 431 до вимог Обмеження у використанні земель UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo TerritorialZoneInfo Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру) Склад елемента Обов'язковість заповнення Маска заповнення TerritorialZoneNumber Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру TerritorialZoneCode Ідентифікатор територіальної зони - код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний) Обов'язковий Зазначається код територіальної зони згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, числовий, 3 знаки TerritorialZoneID Ідентифікатор визначення територіальної зони - позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний) Обов'язковий Зазначається ідентифікатор обмеження у використанні земель згідно із додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, числовий, 6 знаків TerritorialZoneShort Number Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (восьмизначний) Не заповнюється Числовий, 8 знаків, присвоюється системою автоматично TerritorialZoneName Назва обмеження у використанні земель Обов'язковий за наявності Текстовий TerritorialZoneAddress Місце розташування обмеження у використанні земель Обов'язковий Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог Ban Заборонені види діяльності згідно із класифікатором Min-0. Max-n. Обов'язковий за наявності Числовий BanText Заборонені види діяльності Обов'язковий за наявності Текстовий Liability Обов'язки щодо вчинення певних дій згідно із класифікатором Min-0. Max-n. Обов'язковий за наявності Числовий LiabilityText Обов'язки щодо вчинення певних дій Обов'язковий за наявності Текстовий RestrictionTerm Строк дії обмеження у використанні земель Duration Строк дії обмеження у використанні земель Обов'язковий за наявності Числовий Measure Одиниця виміру строку дії обмеження Year Роки Обов'язковий за наявності Числовий Month Місяці Обов'язковий за наявності Числовий Day Дні Обов'язковий за наявності Числовий Permanent Постійний Обов'язковий за наявності Area Площа обмеження у використанні земель MeasurementUnit Одиниця виміру площі Нectare Гектар Обов'язковий <Нectare/> SquareМeter Квадратний метр Size Площа Обов'язковий Числовий AdditionalInfoBlock Додаткова інформація про обмеження у використанні земель Рекомендується заповнювати Текстовий Executor Виконавець ExecutorName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи Обов'язковий Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ExecutorPosition Посада виконавця Обов'язковий за наявності Текстовий Qualification Кваліфікаційне свідоцтво (сертифікат) інженера QualificationNumber Номер кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) Обов'язковий Числовий QualificationDate Дата кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) Обов'язковий Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) ContactInfo Контактна інформація Phone Номер телефону Рекомендується заповнювати Текстовий Fax Номер факсу Рекомендується заповнювати Текстовий Email Електронна адреса Рекомендується заповнювати Текстовий Chief Відповідальна особа Min-1. Max-2. ChiefName type FullNameType Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи Обов'язковий Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог ChiefPosition Посада відповідальної особи Обов'язковий за наявності Текстовий Qualification Кваліфікаційне свідоцтво (сертифікат) інженера Qualification Number Номер кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) Обов'язковий Числовий QualificationDate Дата кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) Обов'язковий Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) TechDocumentation Документація із землеустрою DocumentationType Вид документації із землеустрою (код), інших документів Обов'язковий Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог BookNumber Обліковий номер документації Обов'язковий за наявності Текстовий DocumentList Перелік документів, з яких складається документація Обов'язковий Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог DateDrafted Дата складання документації Обов'язковий Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) DateSigned Дата акта приймання-передачі виконаних робіт Рекомендується заповнювати Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) DocumentationApproval Затвердження документації із землеустрою ApprovedBy Найменування органу Обов'язковий за наявності Текстовий ApprovalDate Дата рішення Обов'язковий за наявності Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число) ApprovalNumber Номер рішення Обов'язковий за наявності Текстовий Externals Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони Min-1, Max-n Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона територіальної зони Обов'язковий Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони Min-1, Max-n Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона територіальної зони Обов'язковий за наявності Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог {Вимоги доповнено додатком 431 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 44 до вимог РЕЖИМОУТВОРЮЮЧИЙ ОБ'ЄКТ UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo/ ModeObject/ ModeObject Режимоутворюючий об'єкт Склад елемента Додаткова інформація Number Номер ModeObjectName Найменування ModeObjectAddress type Adress Місцезнаходження ModeObjectArea Площа MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі Determination Method Метод визначення площі Exhange File Coordinates За координатами вузлів полігона ModeObjectFactor Характеристики ModeObjectMetric Метрична інформація Point Точка Lines Опис ліній режимоутворюючого об'єкта Externals Блок опису зовнішнього полігона Boundary Опис ліній режимоутворюючого об'єкта Internals Блок опису внутрішніх полігонів {Вимоги доповнено додатком 44 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015} Додаток 45 до вимог (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105) ВІДОМОСТІ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ LandsValuation/ LandsValuation Відомості про нормативну грошову оцінку земель Склад елемента Додаткова інформація LandsValuationType Різновид нормативної грошової оцінки земель SettlementsNormativValuation Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів зазначаються дані згідно з додатком 46 до вимог AgriculturalsNormativValuation Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення AgriculturalsNormativValuationDistrict Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району зазначаються дані згідно з додатком 53 до вимог AgriculturalsNormativValuationParcel Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення зазначаються дані згідно з додатком 54 до вимог NonAgriculturalsNormativValuation Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) NonAgriculturalsNormativValuationDistrict Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району зазначаються дані згідно з додатком 55 до вимог NonAgriculturalsNormativValuationParcel Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) зазначаються дані згідно з додатком 56 до вимог {Вимоги доповнено додатком 45 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016; в редакції Постанови КМ № 105 від 07.02.2018} Додаток 46 до вимог (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА земельних ділянок населених пунктів UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ LandsValuation/ LandsValuationType/ MunicipalUnitNormativValuation/ MunicipalUnitNormativValuation Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів Склад елемента Додаткова інформація Externals Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території Boundary type Boundary Межа оціночної території Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона оціночної території Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог AreaNP Площа оціночної території (населеного пункту) MeasurementUnit Одиниця виміру площі Гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки ExhangeFile Coordinates За координатами вузлів полігона ValuationYear Рік виконання DescriptionOfTerritory Опис території, оцінка земель якої проведена Region Назва регіону District Назва району Rada Назва сільської, селищної, міської ради Status Тип населеного пункту Settlement Селище Village Село UrbanTypeSettlement Селище міського типу City Місто MunicipalUnitName Назва населеного пункту KOATUU Код Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ) Population Чисельність населення Km1 Регіональний коефіцієнт (Км1) Кm1Z Значення коефіцієнта Км1 Km1_1 Код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції Зазначаються дані згідно з додатком 47 до вимог Km1_2 Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту у приміських зонах великих міст Зазначаються дані згідно з додатком 48 до вимог Km1_3 Код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного Зазначаються дані згідно з додатком 49 до вимог Km1_4 Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Зазначаються дані згідно з додатком 50 до вимог PriceM Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту (Цнм) Витрати на освоєння та облаштування території, гривень IncludedArea Площа території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель, гектарів Cnm Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень EstimatedAreas Оціночні райони EstimatedArea Окремий оціночний район RegionNumber Ідентифікатор (номер) оціночного району RegionIndex Комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району (Ii) RegionArea Площа оціночного району MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі Determination Method Метод визначення площі земельної ділянки ExhangeFile Coordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів оціночного району Boundary type Boundary Межа оціночного району Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів оціночного району Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона оціночного району Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог EconPlanZones Економіко-планувальні зони LevelKm2 Код граничних значень коефіцієнта, який визначає містобудівну цінність території в межах населених пунктів Зазначаються дані згідно з додатком 51 до вимог EconPlanZone Окрема економіко-планувальна зона ZoneNumber Ідентифікатор (номер) економіко-планувальної зони Km2 Зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність економіко-планувальної зони (Км2) ZoneArea Площа економіко-планувальної зони MeasurementUnit Одиниця виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки ExhangeFile Coordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони Boundary type Boundary Межа економіко-планувальної зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів економіко-планувальної зони Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона економіко-планувальної зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог LocalFactors Локальні фактори LocalFactor Окремий локальний фактор LocalFactorCode Код локального фактора Зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог NameFactor Назва локального фактора Зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог LocalFactorIndex Коефіцієнт локального фактора LocalFactorIndexmin Мінімальний допустимий коефіцієнт Зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог LocalFactorIndexmax Максимально допустимий коефіцієнт Зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог LocalFactorArea Площа локального фактора MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі локального фактора ExhangeFile Coordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів локального фактора Boundary type Boundary Межа локального фактора Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх локального фактора Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона локального фактора Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог AgroGroups Агровиробничі групи ґрунтів AgroGroup Агровиробнича група ґрунтів CodeAgroGroup Шифр агровиробничої групи ґрунтів Зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру AgroGroupArea Площа агровиробничої групи ґрунтів MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів ExhangeFile Coordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів Boundary type Boundary Межа агровиробничої групи ґрунтів Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог BonitetBall Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники) Garden Сади Vineyard Виноградники Plants Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники) Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища BonitetBallHa Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві/Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники) Garden Сади Vineyard Виноградники Plants Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники) Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища FarmlandsValueHa Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)/ Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники) Garden Сади Vineyard Виноградники Plants Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники) Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища {Вимоги доповнено додатком 46 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 710 від 18.07.2018, № 477 від 05.06.2019; в редакції Постанови КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 47 до вимог КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ, які характеризують чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів та їх господарські функції* Код коефіцієнта Тип міст за адміністративним статусом та господарськими функціями Чисельність населення (тис. осіб) 001 Міста обласного підпорядкування, які виконують переважно промислові, транспортні та курортно-рекреаційні функції, переважно центри адміністративних районів 20-49,9 002 Міста обласного підпорядкування - промислові, промислово-транспортні, оздоровчо-курортні центри, переважно центри адміністративних районів 50-99,9 003 Міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові або великі курортні центри, переважно центри областей 100-249,9 004 Місто загальнодержавного значення Севастополь, столиця Автономної Республіки Крим м. Сімферополь і міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові, а також адміністративні і культурні центри, переважно центри областей 25-499,9 005 Багатофункціональні міста обласного підпорядкування, великі адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри, переважно центри областей 500-999,9 006 Столиця України - м. Київ, центри областей - багатофункціональні міста обласного підпорядкування - найбільші адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри 1000 і вище __________ * Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку. {Вимоги доповнено додатком 47 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016} Додаток 48 до вимог КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ, які враховують місце розташування населених пунктів у приміських зонах великих міст* Код коефіцієнта Чисельність населення великих міст (тис. осіб) 001 100-249,9 002 250-499,9 003 500-999,9 004 1000-1999,9 005 2000 і більше __________ * Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку. {Вимоги доповнено додатком 48 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016} Додаток 49 до вимог КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ, які застосовується для населених пунктів, віднесених до курортних* Код коефіцієнта Місце розміщення населених пунктів, віднесених до курортних 001 Південне узбережжя Автономної Республіки Крим 002 Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим 003 Західне узбережжя Автономної Республіки Крим 004 узбережжя Чорного моря в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях 005 гірські та передгірні райони Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей 006 узбережжя Азовського моря та інші курорти __________ * Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку. {Вимоги доповнено додатком 49 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016} Додаток 50 до вимог КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ, які враховують місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи* Код коефіцієнта Місце розміщення населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 001 зона відчуження 002 зона безумовного (обов'язкового) відселення 003 зона гарантованого добровільного відселення __________ *Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку. {Вимоги доповнено додатком 50 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016} Додаток 51 до вимог КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ, які визначають містобудівну цінність території в межах населених пунктів (Км2)* Код коефіцієнта Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. осіб) 001 до 20 002 від 20 до 50 003 від 50 до 100 004 від 100 до 250 005 від 250 до 500 006 від 500 до 1000 007 від 1000 до 2000 008 понад 2000 __________ * Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку. {Вимоги доповнено додатком 51 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016} Додаток 52 до вимог КОДИ ЛОКАЛЬНИХ ФАКТОРІВ* Назва груп локальних факторів Код локальних факторів Назва локальних факторів Функціонально-планувальні фактори 001 місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів 002 у зоні магістралей підвищеного містоформувального значення 003 у зоні пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту 004 у зоні пішохідної доступності до національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів 005 у прирейковій зоні (ділянка, розташована або примикає до смуги відведення, має під'їзну залізничну колію) Інженерно-інфраструктурні фактори 006 земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття 007 земельна ділянка, що примикає до вулиці із твердим покриттям 008 не забезпечена централізованим водопостачанням 009 забезпечена централізованим водопостачанням 010 не забезпечена централізованим водовідведенням 011 забезпечена централізованим водовідведенням 012 не забезпечена централізованим теплопостачанням 013 забезпечена централізованим теплопостачанням 014 не забезпечена централізованим газопостачанням 015 забезпечена централізованим газопостачанням Інженерно-геологічні фактори 016 місцезнаходження земельної ділянки в межах території, що має схил поверхні понад 20 відсотків 017 на ґрунтах з несучою спроможністю менше ніж 1 кілограм на кв. сантиметр за потужності понад 2 метри 018 у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 метрів 019 у зоні затоплення паводком понад 4 відсотки забезпеченості (шар затоплення понад 2 метри) 020 у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується 021 у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри понад 10 метрів, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню) 022 на штучно створених територіях Історико-культурні фактори 023 місцезнаходження земельної ділянки в межах заповідної зони 024 у зоні регулювання забудови 025 у зоні історичного ландшафту, що охороняється 026 на території пам'ятки культурної спадщини та у її зонах охорони Природно-ландшафтні фактори 027 місцезнаходження земельної ділянки в межах території природоохоронного призначення (національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам'яток природи) 028 у межах території оздоровчого призначення (курортів, округів та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони) 029 у межах території рекреаційного призначення Санітарно-гігієнічні фактори 030 місцезнаходження земельної ділянки у санітарно-захисній зоні 031 місцезнаходження земельної ділянки у водоохоронній зоні 032 місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря 033 місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля 034 місцезнаходження земельної ділянки у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів 035 місцезнаходження земельної ділянки в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами __________ *Значення коефіцієнтів локальних факторів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку. {Вимоги доповнено додатком 52 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016} Додаток 53 до вимог НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РАЙОНУ UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ LandsValuation/ LandsValuationType/ AgriculturalsNormativValuation/ AgriculturalsNormativValuationDistrict / AgriculturalsNormativValuationDistrict / Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району Склад елемента Додаткова інформація Externals Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території Boundary typeBoundary Межа оціночної території зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території Boundary typeBoundary Межа внутрішнього полігона оціночної території AreaDistrict Площа оціночної території MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона ValuationYear Рік виконання DescriptionOfTerritory Опис території, оцінка земель якої проведена KOATUU Код класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ) Region Назва регіону District Назва району NaturalAgriculturalsDistrict Природно-сільськогосподарський район Externals Блок опису зовнішніх полігонів природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території Boundary typeBoundary Межа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів Boundary typeBoundary Межа внутрішнього полігона AreaNatAgrDistrict Площа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території MeasurementUnit Одиниці виміру площі Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі NaturalAgriculturalsZone Назва природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район NaturalAgriculturalsProvinces Назва природно-сільськогосподарської провінції, до якої входить природно-сільськогосподарський район NaturalAgriculturalsCounty Назва природно-сільськогосподарського округу, до якого входить природно-сільськогосподарський район DistrictNumber Номер природно-сільськогосподарського району DistrictName Назва природно-сільськогосподарського району B Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища Gnsg Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар зазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040; 2017 р., № 71, ст. 2165) Gu Норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Arable Рілля, перелоги зазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040; 2017 р., № 71, ст. 2165) PerennialPlants Багаторічні насадження Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища AgroGroups Агровиробничі групи ґрунтів CodeAgroGroup Шифр агровиробничої групи ґрунтів зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру AgroGroupArea Площа агровиробничої групи ґрунтів MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів Boundary typeBoundary Межа агровиробничої групи ґрунтів зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів Boundary typeBoundary Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів Bagr Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища Gagr Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища {Вимоги доповнено додатком 53 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018} Додаток 54 до вимог НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ LandsValuation/ LandsValuationType/ AgriculturalsNormativValuation/ AgriculturalsNormativValuationParcel/ AgriculturalsNormativValuationParcel/ Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення Склад елемента Додаткова інформація CadastralNumber Кадастровий номер земельної ділянки ParcelLocationInfo Місце розташування земельної ділянки зазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог CategoryPurposeInfo Категорія /цільове призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель зазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки та її угідь зазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог LandsParcel Блок опису всіх угідь земельної ділянки LandParcelInfo Угіддя земельної ділянки зазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог ValuationYear Рік виконання Cn Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень CnAgr Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, гривень AreaAgr Площа сільськогосподарських угідь, гектарів CnNonAgr Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, гривень AreaNonAgr Площа несільськогосподарських угідь, гектарів Gnsg Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар зазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040; 2017 р., № 71, ст. 2165) AgroGroups Агровиробничі групи ґрунтів CodeAgroGroup Шифр агровиробничої групи ґрунтів зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру AgroGroupArea Площа агровиробничої групи ґрунтів MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів Boundary typeBoundary Межа агровиробничої групи ґрунтів зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів Boundary typeBoundary Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Gagr Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища {Вимоги доповнено додатком 54 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 55 до вимог НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (КРІМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ) РАЙОНУ UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ LandsValuation/ LandsValuationType/ NonAgriculturalsNormativValuation/ NonAgriculturalsNormativValuationDistrict/ NonAgriculturalsNormativValuationDistrict/ Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району Склад елемента Додаткова інформація DescriptionOfTerritory Опис території, оцінка земель якої проведена KOATUU Код Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ) Region Назва регіону District Назва району ValuationYear Рік виконання CadastralQuarters Блок опису кадастрових кварталів BoundaryCadastralQuarters Сукупна межа кадастрових кварталів Externals Блок опису зовнішніх полігонів кадастрових кварталів Boundary typeBoundary Межі зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів Boundary typeBoundary Межа AreaQuarters Сукупна площа кадастрових кварталів MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона CadastralQuarter Кадастровий квартал Externals Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу Boundary typeBoundary Межі кадастрового кварталу зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу Boundary typeBoundary Межа внутрішнього полігона кадастрового кварталу AreaQuarter Площа кадастрового кварталу MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона CadastralQuarterNumber Номер кадастрового кварталу Rada Назва сільської, селищної, міської ради SettlementKr1 Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1 KOATUU Код Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ) Status Тип населеного пункту Township Селище Village Село UrbanTypeSettlement Селище міського типу City Місто SettlementName Назва населеного пункту Cnm Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень (Цнм) Kpt Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів D Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Мінагрополітики від 22 серпня 2013 р. № 508 (далі - Порядок) L Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрів Km Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель KmNatureReserve Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення KmHealth Землі оздоровчого призначення KmRecreational Землі рекреаційного призначення KmHistoricCultural Землі історико-культурного призначення KmForest Землі лісогосподарського призначення KmWater Землі водного фонду KmIndustry Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення Kl Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами зазначаються дані згідно з додатком 6 до Порядку Kr Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу KrNatureReserve Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення KrHealth Землі оздоровчого призначення KrRecreational Землі рекреаційного призначення KrHistoricCultural Землі історико-культурного призначення KrForest Землі лісогосподарського призначення KrWater Землі водного фонду KrIndustry Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення Kr1 Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів Kr1NatureReserve Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення Kr1Health Землі оздоровчого призначення Kr1Recreational Землі рекреаційного призначення Kr1HistoricCultural Землі історико-культурного призначення Kr1Forest Землі лісогосподарського призначення Kr1Water Землі водного фонду Kr1Industry Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення Kr2 Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку Kr3 Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи зазначаються дані згідно з додатком 3 до Порядку Kl3 Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній зазначаються дані згідно з додатком 14 до Порядку Kmc1 Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення зазначаються дані згідно з додатками 18, 19 та 20 до Порядку {Вимоги доповнено додатком 55 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 106 від 04.02.2023} Додаток 56 до вимог НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (КРІМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ) UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ LandsValuation/ LandsValuationType/ NonAgriculturalsNormativValuation/ NonAgriculturalsNormativValuationParcel/ NonAgriculturalsNormativValuationParcel/ Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Склад елемента Додаткова інформація CadastralNumber Кадастровий номер земельної ділянки ParcelLocationInfo Місце розташування земельної ділянки зазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог CategoryPurposeInfo Категорія/цільове призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель зазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки та її угідь зазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог LandsParcel Блок опису всіх угідь земельної ділянки LandParcelInfo Угіддя земельної ділянки зазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог ValuationYear Рік виконання Cn Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень Rd Рентний дохід на 1 кв. метр площі для відповідної категорії земель, гривень на рік зазначаються дані згідно з додатком 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Мінагрополітики від 22 серпня 2013 р. № 508 (далі - Порядок) Sk Строк капіталізації SettlementKr1 Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1 KOATUU Код Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ) Status Тип населеного пункту Township Селище Village Село UrbanTypeSettlement Селище міського типу City Місто SettlementName Назва населеного пункту Cnm Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень (Цнм) Kpt Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів D Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку L Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрів Km Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель Kl Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами Kr Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу Kr1 Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку Kr2 Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення зазначаються дані згідно з додатком 3 до Порядку Kr3 Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Kv Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки зазначаються дані згідно з додатком 7 до Порядку Kv1 Коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки зазначаються дані згідно з додатком 8 до Порядку Kv2 Коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу Kv3 Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень Kv4 Коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об'єктів зазначаються дані згідно з додатками 9, 10, 11, 12, 13 до Порядку Kl1 Коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов Kl2 Коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів зазначаються дані згідно з додатком 14 до Порядку Kl3 Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній зазначаються дані згідно з додатком 15 до Порядку Kvd1 Коефіцієнт, який враховує значення водного об'єкта зазначаються дані згідно з додатком 16 до Порядку Kvd2 Коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об'єкта зазначаються дані згідно з додатком 17 до Порядку Kvd3 Коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об'єкта Kmc Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення зазначаються дані згідно з додатками 18, 19 та 20 до Порядку Kmc1 Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення Kmc2 Коефіцієнт, який враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення {Вимоги доповнено додатком 56 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021} Додаток 57 до вимог НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, проведена після 1 січня 2022 року UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo/ Objects/ Lands/ NormativValuation/ NormativValuation Нормативна грошова оцінка земель Склад елемента Додаткова інформація Externals Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території Boundary typeBoundary Межа оціночної території Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території Boundary typeBoundary Межа внутрішнього полігона оціночної території DescriptionOfTerritory Опис території, оцінка земель якої проведена Region Назва та КОАТУУ регіону Name Назва регіону KOATUU Код класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України District Назва району Rada Назва сільської, селищної, міської ради або території територіальної громади (або їх частини) Population Чисельність населення AreaTerritory Площа оціночної території MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона ValuationYear Рік виконання Nrd Норматив капіталізованого рентного доходу для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення (Нрд) Км1 Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст Зазначаються дані згідно з додатком 3 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок Км2 Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок Км3 Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення Зазначаються дані згідно з додатком 5 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок Kmc1 Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення (в межах населених пунктів), а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням Зазначаються дані згідно з додатком 10 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок KmcIndustry Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення (за межами населених пунктів) Зазначаються дані згідно з додатком 11 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок KmcHealth Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок KmcNatureReserve Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель історико-культурного призначення Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок Kls Коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території (Клс) Зазначаються дані згідно з додатком 14 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок ValuationDistricts Оціночні райони ValuationDistrict Оціночний район DistrictNumber Ідентифікатор (номер) оціночного району Км4 Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок Klk Коефіцієнт, який враховує категорію лісів (Клк) Зазначаються дані згідно з додатком 13 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок DistrictArea Площа оціночного району MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису меж зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони Boundary typeBoundary Межа економіко-планувальної зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису меж внутрішніх полігонів економіко-планувальної зони Boundary typeBoundary Межа внутрішнього полігона економіко-планувальної зони Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог NaturalAgriculturalsDistrict Природно-сільськогосподарські райони Externals Блок опису зовнішніх полігонів природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території Boundary typeBoundary Межа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів Boundarytype Boundary Межа внутрішнього полігона AreaAgrDistrict Площа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території MeasurementUnit Одиниці виміру площі Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі AgrDistrictNumber Номер природно-сільськогосподарського району AgrDistrictName Назва природно-сільськогосподарського району Kpsgr Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для відповідного угіддя Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища Nsg Несільськогосподарські угіддя Bpsgr Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища AgroGroups Агровиробничі групи ґрунтів CodeAgroGroup Шифр агровиробничої групи ґрунтів Зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру AgroGroupArea Площа агровиробничої групи ґрунтів MeasurementUnit Одиниці виміру площі гектарів Size Значення площі DeterminationMethod Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів ExhangeFileCoordinates За координатами вузлів полігона Externals Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів Boundary typeBoundary Межа агровиробничої групи ґрунтів Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог Internals Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів Boundary typeBoundary Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів Bagr Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Arable Рілля, перелоги PerennialPlants Багаторічні насадження Grasslands Сіножаті Pasture Пасовища {Вимоги доповнено додатком 57 згідно з Постановою КМ № 1147 від 03.11.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 106 від 04.02.2023} Додаток 58 до вимог МЕЛІОРАТИВНА МЕРЕЖА, складова частина меліоративної мережі UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ TerritorialZoneInfo/ Objects/ Меліоративна мережа, складова частина меліоративної мережі Склад елемента Додаткова інформація MeliorationNetName Назва меліоративної мережі MeliorationNetNumber Код (номер) меліоративної мережі MeliorationNetAddress Місце розташування меліоративної мережі Region Область District Район області Settlement Село, селище, місто LocalCommunity Назва територіальної громади MeliorationNetCodes Коди (номери) складових частин меліоративної мережі MeliorationCode Код складової частини меліоративної мережі ParcelsInfo Інформація про земельні ділянки (частини земельних ділянок) та масиви земель сільськогосподарського призначення, включені до території обслуговування меліоративної мережі CadastralParcelNumbers Кадастрові номери земельних ділянок (частини земельних ділянок) CadastralParcelNumber Кадастровий номер земельної ділянки (частини земельної ділянки) LandsMassifCodes Облікові номери масивів LandsMassifCode Обліковий номер масиву MeliorationNetParcels Інформація про земельні ділянки, на яких розташована меліоративна мережа та її складові частини CadastralNumber Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташована меліоративна мережа та її складові частини NameHydraulicStructure Назва гідротехнічної споруди, якою здійснюється забір або відведення води в точці водовиділу MeliorationNetDocumentation Інформація про документи, на підставі яких встановлено відомості про меліоративну мережу ApprovedBy Найменування органу ApprovalDate Дата рішення ApprovalNumber Номер рішення ApprovalName Назва рішення про затвердження документації із землеустрою MeliorationNetParts Складові частини меліоративної мережі MeliorationNetPart Складові частини меліоративної мережі MeliorationNetPartNumber Обліковий номер складової частини меліоративної мережі MeliorationNetPartCode Код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний) MeliorationNetPartID Позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний) MeliorationNetPartShortNumber Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (десятизначний) MeliorationNetPartName Назва складової частини меліоративної мережі MeliorationNetPartNamber Код (номер) складової частини меліоративної мережі MeliorationNetPart Address Місце розташування складової частини меліоративної мережі Region Область District Район області Settlement Село, селище, місто LocalCommunity Назва територіальної громади MetricInfoMeliorationNetPart Контури складової частини меліоративної мережі Externals Блок опису зовнішніх полігонів складової частини меліоративної мережі Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона складової частини меліоративної мережі Internals Блок опису внутрішніх полігонів складової частини меліоративної мережі Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона складової частини меліоративної мережі Lines Блок опису всіх поліліній/ ліній об'єкта Line Опис кожної полілінії/лінії об'єкта ULID Унікальний номер полілінії об'єкта FP Унікальний номер вузла початку лінії TP Унікальний номер вузла кінця лінії Closed Ознака замкнутого полігона Points Контур у формі точки Point Ім'я точки AxisLines Міри ліній поворотних точок вісей лінійних споруд та меж земельних ділянок під будівлями, що належать до складу цієї частини меліоративної мережі Lines Блок опису всіх поліліній/ ліній об'єкта Line Опис кожної полілінії/лінії об'єкта ULID Унікальний номер полілінії об'єкта FP Унікальний номер вузла початку лінії TP Унікальний номер вузла кінця лінії Length Довжина лінії Closed Ознака замкнутого полігона MeliorationNetPartDocumentation Інформація про документи, на підставі яких встановлено відомості про складову частину меліоративної мережі ApprovedBy Найменування органу ApprovalDate Дата рішення ApprovalNumber Номер рішення ApprovalName Назва рішення про затвердження документації із землеустрою MeliorationNetPointsAqueduct Координати точки (точок) водовиділу Point Ім'я точки EngineeringStructures Об'єкти інженерної інфраструктури, з яких складається меліоративна мережа, складова частина меліоративної мережі EngineeringStructure Об'єкт інженерної інфраструктури, з яких складається меліоративна мережа, складова частина меліоративної мережі EngineeringStructureNumber Обліковий номер складової частини меліоративної мережі EngineeringStructureCode Код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний) EngineeringStructureID Позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний) EngineeringStructurehort Number Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду EngineeringStructureName Назва інженерної споруди складової частини меліоративної мережі MetricInfoEngineeringStructure Контури інженерної споруди Externals Блок опису зовнішніх полігонів інженерної споруди Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона інженерної споруди Internals Блок опису внутрішніх полігонів інженерної споруди Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона інженерної споруди Lines Блок опису всіх поліліній/ ліній об'єкта Line Опис кожної полілінії/лінії об'єкта ULID Унікальний номер полілінії об'єкта FP Унікальний номер вузла початку лінії TP Унікальний номер вузла кінця лінії Closed Ознака замкнутого полігона Points Контур у формі точки Point Ім'я точки MeliorationNetPointsAqueduct Координати точки (точок) водовиділу Point Точка {Вимоги доповнено додатком 58 згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси