Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 1-52 до вимог)

Кабінет Міністрів України; Постанова, Вимоги, Форма типового документа, Опис, Інформація, Перелік, Форма, Класифікація, Акт від 17.10.2012 № 1051

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 1-52 до вимог)

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1051а-2012-п

Текст документа від 27.02.2018:

{Додатки 1-52 до вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що додаються до Порядку, затвердженого Постановою КМ № 1051 від 17.10.2012 }

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 726 від 02.10.2013
№ 661 від 26.11.2014
№ 379 від 27.05.2015
№ 1115 від 23.12.2015
№ 1058 від 23.11.2016
№ 105 від 07.02.2018}


Додаток 1
до вимог

ОПИС
логічної структури елемента електронного документа

<Розташування елемента>:
<Назва кореневого елемента>/
<Назва дочірнього елемента першого рівня>/…/
<Назва дочірнього елемента N рівня>/

<Назва елемента>:
<Назва дочірнього елемента N рівня>
<Анотація дочірнього елемента N рівня>

Склад елемента

Додаткова інформація

<Назва дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>
<Тип дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>
<Анотація дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Назва дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня

<Назва дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>
<Тип дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>


<Анотація> дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Анотація дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня><Назва дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Назва дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня>
<Тип дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня>

<Анотація дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Анотація дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня>

<Назва дочірнього елемента М-1 рівня дочірнього елемента N рівня>

<Назва дочірнього елемента М рівня елемента N рівня>
<Тип дочірнього елемента М рівня елемента N рівня>


<Анотація дочірнього елемента М-1 рівня дочірнього елемента N рівня>

<Анотація дочірнього елемента М рівня елемента N рівня>


Додаток 2
до вимог

ІНФОРМАЦІЯ
про електронний документ

UkrainianCadastralExchangeFile/

AdditionalPart/

ServiceInfo

ServiceInfo

Службова інформація

Склад елемента

Додаткова інформація

FileID

Ідентифікація електронного документа

FileDate

Дата формування файла

FileGUID

Унікальний ідентифікатор файла

FormatVersion

Версія формату електронного документа

ReceiverName

Найменування територіального органу Держгеокадастру

ReceiverIdentifier

Ідентифікатор територіального органу Держгеокадастру

Software

Назва програмного забезпечення

SoftwareVersion

Версія програмного забезпечення

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015 }


Додаток 3
до вимог

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

UkrainianCadastralExchangeFile/

AdditionalPart/

InfoLandWork

InfoLandWork

Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

Склад елемента

Додаткова інформація

Executor

type ExecutorInfo

Відомості про виконавця робіт

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог

Actions

Опис коригувань даних електронного документа

TypeAction

Тип дії особи щодо коригування даних електронного документа

Action

Опис дій особи щодо коригування даних електронного документа

ExecutorName

type FullNameType

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ExecutorPosition

Посада особи

DateApproved

Дата коригування


Додаток 4
до вимог

ВІДОМОСТІ
про виконавця робіт

COMPLEX TYPE

ExecutorInfo

Відомості про виконавця робіт

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

CompanyName

Виконавець робіт
EDRPOU

Податковий номерДля юридичної особи

TaxNumber

Податковий номерДля фізичної особи

Chief

Дані про відповідальну особу

ChiefName

type
FullNameType

Прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи


Зазначаються дані згідно з додатком 38до вимог

ChiefPosition

Посада відповідальної особи


Qualification

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number

Номер кваліфікаційного сертифіката
Qualification Date

Дата видачі кваліфікаційного сертифіката


Executor

Дані про безпосереднього виконавця робіт

ExecutorName

type
FullNameType

Прізвище, ім’я та по батькові виконавця робіт


Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ExecutorPosition

Посада виконавця робіт
Qualification

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number

Номер кваліфікаційного сертифіката
Qualification Date

Дата видачі кваліфікаційного сертифікатаContactInfo

Контактна інформація

Phone

Номер телефону


Fax

Номер факсу


Email

Електронна адреса виконавця робіт


Address

type Address

Місцезнаходження (місце проживання)Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015 }


Додаток 5
до вимог

МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
електронного документа

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

MetricInfo

MetricInfo

Метрична інформація електронного документа

Склад елемента

Додаткова інформація

CoordinateSystem

Система координат

SC42

Система координат СК-42 (шестиградусна зона)

SC42_3

Система координат СК-42 (трьохградусна зона)

Local

Місцева система координат

USC2000

Система координат УСК-2000

WGS84
Система координат WGS84

SC63
Система координат 1963 року

X

C

P

T

HeightSystem

Система висот

Baltic

Балтійська система висот

Baltic77

Балтійська система висот 77

Other

Інша система висот

MeasurementUnit

Одиниці виміру

M

Метри

Km

Кілометри

Other

Інші

PointInfo

type PointInfo

Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

Зазначаються дані згідно з додатком 6 до вимог

Polyline

Блок опису поліліній

PL

Полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

ULID

Унікальний номер полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

Points

Блок опису всіх вузлів полілінії

P

Посилання на UIDP вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

Length

Довжина лінії

ControlPoint

Закріплені вузли межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

P

Перелік вузлів полілінії (посилання на UIDP вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру)


Додаток 6
до вимог

КООРДИНАТИ
вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

COMPLEX TYPE

PointInfo

Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Point

Вузол полігона об'єкта Державного земельного кадастру

UIDP

Унікальний номер вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

PN

Ім'я вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

DeterminationMethod

Метод визначення

Survey

Геодезичні виміри

GPS

GPS зйомка

Digitization

Дигіталізація картографічних матеріалів

Photogrammetry

Фотограмметричні виміри

X

Y

H

MX

MY

MH

Description

Опис точки


Додаток 7
до вимог

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА
(група об'єктів Державного земельного кадастру)

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo
TerritorialZoneInfo
Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного кадастру)

Склад елемента

Додаткова інформація

Territorial ZoneNumber
Номер територіальної зони - обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру

TerritorialZoneCode
Ідентифікатор територіальної зони - код об’єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний)

зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру


TerritorialZoneID
Ідентифікатор територіальної зони – позначення виду об’єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний)

зазначаються дані згідно з додатками 3-6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, додатком 42 до вимог


TerritorialZoneShort Number
Порядковий номер об’єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (десятизначний)

Об’єкти Державного земельного кадастру” (Objects)

Border

type Border

Державний кордон України


зазначаються дані згідно з додатком 40 до вимог


Lands type Lands

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць


зазначаються дані згідно з додатком 41 до вимог


Lands Restrictions

type Lands Restrictions

Обмеження у використанні земель


зазначаються дані згідно з додатком 43 до вимог

ModeObjects type ModeObjects

Опис режимоутворюючого об’єктазазначаються дані згідно з додатком 44 до вимог

Executor
Виконавець робіт

ExecutorName
type FullNameType
Прізвище, ім’я та по батькові особи

зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ExecutorPosition
Посада виконавця

ContactInfo
Контактна інформація

Phone
Телефон

Fax
Номер телефаксу

Email
Електронна адреса


Qualification

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number

Номер кваліфікаційного сертифіката
Qualification Date

Дата видачі кваліфікаційного сертифіката


Chief
Відповідальна особа

ChiefName
type FullNameType
Прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи

зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition
Посада відповідальної особи
Qualification

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number

Номер кваліфікаційного сертифіката
Qualification Date

Дата видачі кваліфікаційного сертифіката


TechDocumentation
Документація із землеустрою, інші документи

DocumentationType
Вид документації із землеустрою (код), інших документів

зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог або назва документа


BookNumber
Обліковий номер документації


DocumentList
Перелік документів, з яких складається документація

зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог


DateDrafted
Дата складення документації


DateSigned
Дата акта приймання-передачі виконаних робіт


Cost

Кошторисна вартість документаціїDocumentExpertise
Державна експертиза землевпорядної документації

ExpertiseRequired
Потреба у проведенні державної експертизи

зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

ExpertiseAuthority
Найменування органу Держгеокадастру

ExpertiseDate
Дата висновку

ExpertiseNumber
Номер висновку

Documentation Approval
Затвердження документації із землеустрою, інших документів

ApprovedBy
Найменування органу

ApprovalDate
Дата рішення

ApprovalNumber
Номер рішення

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони

Boundary type
Boundary
Межа зовнішнього полігона територіальної зони

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони

Boundary type
Boundary
Межа внутрішнього полігона територіальної зони

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015 ; в редакції Постанов КМ № 1115 від 23.12.2015 , № 1058 від 23.11.2016 }


Додаток 8
до вимог

ВИДИ
документації із землеустрою

Код

Назва документації

001

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

002

Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

003

Проект землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

004

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

005

Проект землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

006

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

007

Технічна документація з бонітування ґрунтів

008

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

009

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

010

Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

011

Проект землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм

012

Проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів

013

Проект землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення

014

Проект землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів

015

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення

016

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості)

017

Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів

018

Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

019

Проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою

020

Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель

021

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення

022

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів

023

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

024

Документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону

025

Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

026

Схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

027

Технічна документація з економічної оцінки земель

028

Містобудівна документація

029

Інші документи

030

Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.11.2014 }


Додаток 9
до вимог

ПЕРЕЛІК
документів для формування електронного документа

Код

Назва документа

001

Пояснювальна записка

002

Технічне завдання

003

Обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки

004

Графічний матеріал із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки та її орієнтовних розмірів

005

Документ, що підтверджує згоду землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини)

006

Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про вибір місця розташування земельної ділянки (об’єкта)

007

Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про розроблення документації із землеустрою

008

Договір про розроблення документації із землеустрою або його копія

009

Висновок про погодження місця розташування земельної ділянки

010

Висновок про погодження документації із землеустрою

011

Дозвіл (рішення) на розроблення документації із землеустрою

012

Довідка (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

013

Матеріали геодезичних (польових) робіт

014

План земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки

015

Викопіювання з генерального плану населеного пункту

016

Викопіювання з детального плану територій населеного пункту

017

Викопіювання з чергового кадастрового плану

018

Креслення меж контурів угідь земельної ділянки

019

Розрахунок площ угідь земельної ділянки

020

Розрахунок часток землевласників земельної ділянки

021

План меж зон обмежень земельної ділянки

022

Кадастровий план земельної ділянки

023

Перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути

024

Документ, що підтверджує проведення ґрунтового обстеження земельної ділянки

025

Копія агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки)

026

Аерофотознімок

027

Матеріали планової прив’язки аерознімків

028

Фотоплан

029

Матеріали дешифрування

030

Карта агровиробничих груп ґрунтів

031

Карта ерозійних процесів ґрунтів

032

Геоботанічна карта

033

Карта крутості схилів

034

Висновок територіального органу Держгеокадастру

035

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

036

Акт погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та/або землекористувачами

037

Документ, що підтверджує встановлення ґрунтових реперів і межових знаків

038

Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

039

Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель

040

Копія документа, на підставі якого передається у власність чи користування земельна ділянка або право на неї

041

Копія документа, що посвідчує особу

042

Копія картки платника податків

043

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

044

Копія установчих документів

045

Копія документа, що підтверджує права представника набувача прав на земельну ділянку

046

Копія документа, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку

047

Копія документа, що посвідчує право оренди земельної ділянки

048

Копія документа, що посвідчує право суборенди земельної ділянки

049

Копія документа, що посвідчує встановлення права земельного сервітуту

050

Копія документа, що посвідчує встановлення права суперфіцію

051

Копія документа, що посвідчує встановлення права емфітевзису

052

Плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку

053

Документ, що підтверджує згоду на поділ чи об’єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки

054

Документ, що підтверджує відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

055

Завдання на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

056

Моніторинг стану об’єкта оцінки за період: виконання попередньої нормативної грошової оцінки - виконання поточної нормативної грошової оцінки

057

Бали бонітетів агровиробничих груп ґрунтів

058

Витрати на освоєння та облаштування земель населеного пункту

059

Структура земель населеного пункту, які визначаються для розрахунку середньої вартості 1 кв. метра земель

060

Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)

061

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь

062

Результати пофакторної оцінки під час визначення комплексного індексу цінності території (Іі)

063

Визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошова оцінка 1 кв. метра землі в межах економіко-планувальних зон

064

Анкета експертної оцінки

065

Грошова оцінка земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон (гривень за 1 кв. метр)

066

Розрахунок нормативної грошової оцінки 1 кв. метра земель населеного пункту

067

Опис меж економіко-планувальних зон

068

Схема економіко-планувального зонування

069

Схема прояву локальних факторів оцінки

070

Договір про розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель або його копія

071

Рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель або його копія

072

Інші інформаційні матеріали до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015 ; в редакції Постанови КМ № 1058 від 23.11.2016 }


Додаток 10
до вимог

ФОРМИ
державної експертизи землевпорядної документації

Код

Назва

1

Документація із землеустрою підлягає обов'язковій державній експертизі

2

Документація із землеустрою може бути подана для проведення добровільної державної експертизи

3

Документація із землеустрою підлягає вибірковій державній експертизі


Додаток 11
до вимог

МЕЖА ОБ'ЄКТА

COMPLEX TYPE

Boundary

Межа об'єкта

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Lines

Блок опису всіх поліліній/ліній об'єкта

Line

Опис кожної полілінії/лінії об'єкта

ULID

Унікальний номер полілінії об'єкта

FP

Унікальний номер вузла початку лінії

TP

Унікальний номер вузла кінця лінії

Closed

Ознака замкнутого полігона


Додаток 12
до вимог

КАДАСТРОВА ЗОНА

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo

CadastralZoneInfo

Кадастрова зона

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralZoneNumber

Номер кадастрової зони (дванадцятизначний)

CadastralUnit

Ознака об'єкта Державного земельного кадастру

CadastralZone

Кадастрова зона

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони

Boundary

type Boundary

Межі зовнішнього полігона кадастрової зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона кадастрової зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

CadastralQuarters

Блок опису кадастрових кварталів

CadastralQuarterInfo

Кадастровий квартал

Зазначаються дані згідно з додатком 13 до вимог


Додаток 13
до вимог

КАДАСТРОВИЙ КВАРТАЛ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo

CadastralQuarterInfo

Кадастровий квартал

Склад елемента

Додаткова інформація

Cadastral QuarterNumber

Номер кадастрового кварталу

Regional
Contacts

Інформація про регіон

LocalAuthorityHead

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові керівника органу виконавчої влади або місцевого самоврядування

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

DKZRHead

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові начальника територіального органу Держгеокадастру

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу

Boundary

type Boundary

Межі кадастрового кварталу

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона кадастрового кварталу

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Parcels

Блок опису земельних ділянок

ParcelInfo

Земельна ділянка

Зазначаються дані згідно з додатком 14 до вимог

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015 }


Додаток 14
до вимог

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo

ParcelInfo

Земельна ділянка

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelLocationInfo

Місцезнаходження земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог

CategoryPurposeInfo

Категорія / Цільове призначення / вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

Зазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог

OwnershipInfo

Форма власності на земельну ділянку

Зазначаються дані згідно з додатком 17 до вимог

ParcelMetricInfo

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

Зазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог

Proprietors

Блок опису всіх власників земельної ділянки

ProprietorInfo

Інформація про власника земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 20 до вимог

LegalModeInfo

Право користування земельною ділянкою

Зазначаються дані згідно з додатком 22 до вимог

TechnicalDocumentationInfo

Реквізити документації

Зазначаються дані згідно з додатком 24 до вимог

StateActInfo

Державний акт на земельну ділянку

Зазначаються дані згідно з додатком 26 до вимог

ValuationInfo

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 29 до вимог

Leases

Блок опису оренди земельної ділянки

LeaseInfo

Оренда земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до вимог

Subleases

Блок опису суборенди земельної ділянки

SubleaseInfo

Суборенда земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 32 до вимог

Restrictions

Блок опису всіх обмежень земельної ділянки

RestrictionInfo

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до вимог

LandsParcel

Блок опису всіх угідь земельної ділянки

LandParcelInfo

Угіддя земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог

AdjacentUnits

Блок опису всіх суміжників земельної ділянки

AdjacentUnitInfo

Суміжники земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 36 до вимог


Додаток 15
до вимог

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

ParcelLocationInfo

ParcelLocationInfo

Місцезнаходження земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Region

Регіон

Settlement

Назва населеного пункту

District

Назва району

ParcelLocation

Відношення до населеного пункту

Urban

У межах населеного пункту

Rural

За межами населеного пункту

ParcelAddress

Адреса земельної ділянки

StreetType

Тип (вулиця, проспект, провулок)

StreetName

Назва вулиці

Building

Номер будинку

Block

Номер корпусу

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація


Додаток 16
до вимог

КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ /
Цільове призначення земельної ділянки/ Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

CategoryPurposeInfo

CategoryPurposeInfo

Категорія та цільове призначення земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Category

Категорія земель

Зазначаються дані згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Purpose

Цільове призначення земельної ділянки

Згідно з документацією із землеустрою

Use

Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

Згідно з частиною п'ятою статті 20 Земельного кодексу України


Додаток 17
до вимог

ФОРМА ВЛАСНОСТІ
на земельну ділянку

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

OwnershipInfo

OwnershipInfo

Форма власності на земельну ділянку

Склад елемента

Додаткова інформація

Code

Код форми власності

Зазначаються дані згідно з додатком 18 до вимог


Додаток 18
до вимог

КОД
форми власності на земельну ділянку

Код

Форма власності

100

Приватна власність

200

Комунальна власність

300

Державна власність


Додаток 19
до вимог

МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

ParcelMetricInfo

ParcelMetricInfo

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelID

Унікальний номер ділянки в межах кварталу

Description

Опис земельної ділянки

Area

Площа земельної ділянки

MeasurementUnit

Одиниці виміру площігектарів кв. метрів

Size

Площа

DeterminationMethod

Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFileCoordinates

За координатами вузлів полігона

DocExch

Згідно із правовстановлювальним документомCalculation

Переобчислення

CoordinateSystem

Система координат

Зазначаються дані згідно з додатком 5 до вимог

Error

Похибка
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки

Boundary
type Boundary

Межа зовнішнього полігона земельної ділянкиЗазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Internals

Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона земельної ділянки


Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Додаток 20
до вимог

ІНФОРМАЦІЯ
про власника земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Proprietors/

ProprietorInfo

ProprietorInfo

Інформація про власника земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelPart

Частка земельної ділянки

Percent

Проценти

Part

Дріб

Numerator

Чисельник частки земельної ділянки

Denominator

Знаменник частки земельної ділянки

Authentication

Інформація про власника земельної ділянки

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

ProprietorCode

Шифр рядка власника за формою 6-зем

Privilege

Пільги

RegistrationInfo

Дані про пільги

RegName

Стаття закону, що передбачає пільгу

RegistrationDate

Дата виникнення права на пільгу

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

PropertyAcquisitionJustification

Підстава набуття права власності

Document

Назва документа (код)

Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

DocumentNumber

Номер документа

ApprovalAuthority

Орган, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність


Додаток 21
до вимог

ПЕРЕЛІК
підстав набуття прав на земельну ділянку

Код

Назва документа

001

Рішення органу місцевого самоврядування

002

Рішення органу виконавчої влади

003

Цивільно-правовий договір

004

Свідоцтво про право на спадщину

005

Рішення суду


Додаток 22
до вимог

ПРАВА КОРИСТУВАННЯ
земельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

LegalModeInfo

LegalModeInfo

Права користування земельною ділянкою

Склад елемента

Додаткова інформація

LegalModeType

Дані про права користування земельною ділянкою

Зазначаються дані згідно з додатком 23 до вимог

Duration

Строк дії права

StartDate

Початок строку дії права

ExpirationDate

Закінчення строку дії права

Grantee

Особа, яка набула (набуває) право

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Grantor

Особа, яка надає в користування земельну ділянку

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог


Додаток 23
до вимог

ДАНІ
про права користування земельною ділянкою

Код

Вид права користування земельною ділянкою

1

Право постійного користування земельною ділянкою

2

Право оренди землі

3

Право суборенди землі

4

Право земельного сервітуту

5

Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

6

Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)


Додаток 24
до вимог

РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

TechnicalDocumentationInfo

TechnicalDocumentationInfo

Реквізити документації

Склад елемента

Додаткова інформація

DocumentationType

Вид документації

Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог

DraftingDate

Дата складання документації

RegistrationData

Реєстраційні дані документації

BookNumber

Обліковий номер документації

RegistrationDate

Дата реєстрації

RegistrationAuthority

Орган, що зареєстрував документацію

DocumentList

Перелік документів, які використовуються для формування електронного документа

Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

Expertise

Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації

ExperiseRequired

Потреба у проведенні державної експертизи

Зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

ExpertiseAuthority

Найменування органу Держгеокадастру

ExpertOpinion

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

Зазначаються дані згідно з додатком 25 до вимог

ExpertiseDate

Дата висновку державної експертизи землевпорядної документації

ExpertiseNumber

Номер висновку державної експертизи землевпорядної документації

ApprovalInfo

Затвердження документації

ApprovalAuthority

Найменування органу, який затвердив

ApprovalDate

Дата прийняття

ApprovalNumber

Номер

ApprovalDocument

Назва документа

ApprovalActDate

Дата акта приймання-передачі

{Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015 }


Додаток 25
до вимог

ТИПИ ВИСНОВКІВ
державної експертизи землевпорядної документації

Код

Назва

1

Висновок позитивний

2

Висновок із зауваженнями, які враховано

3

Висновок із зауваженнями, які враховані частково

4

Негативний висновок


Додаток 26
до вимог

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

StateActInfo

StateActInfo

Державний акт на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно

Склад елемента

Додаткова інформація

StateActType

Тип державного акта

Зазначаються дані згідно з додатком 27 до вимог

StateActForm

Бланк державного акта / свідоцтва про право власності на нерухоме майно

Series

Серія

Number

Номер

StateActRegistrationInfo

Реєстрація державного акта

RegistrationBook Number

Номер книги реєстрації

SectionNumber

Номер розділу книги реєстрації

RegistrationNumber

Реєстраційний номер державного акта в книзі реєстрації

RegistrationDate

Дата реєстрації

RegistrationPersonInfo

Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт

SignedBy Name

Відомості про осіб, які підписали державний акт

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимогSignedBy Position

Посади осіб

RegisteredBy

Відомості про особу, яка зареєструвала державний акт

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

RegisteredByPosition

Посада особи

DeliveryDate

Дата видачі державного акта/свідоцтва про право власності на нерухоме майно

DeliveryPerson

Відомості про особу, яка отримала державний акт/свідоцтво про право власності на нерухоме майно

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

EntitlementDocument

Документ, на підставі якого видано державний акт

Document

Назва документа (код)

Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

DocumentNumber

Номер документа

ApprovalAuthority

Орган, який прийняв рішення

MarkInfo

Відомості про відмітку на державному акті

NotaryMark

Відмітка нотаріуса

Notary Name

Найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса

Зазначаються дані згідно з додатком 31 або 38 до вимог

NotaryMarkDate

Дата відмітки нотаріуса

NotaryMarkNumber

Номер відмітки нотаріуса

RegistrationAuthority Mark

Відмітка територіального органу Держгеокадастру

RegistrationAuthority Name

Найменування територіального органу Держгеокадастру

Registration Authority Date

Дата відмітки

RegistrationAuthority Number

Номер відмітки територіального органу Держгеокадастру

OwnerName

Відомості про осіб, які набувають (набули) право власності на земельну ділянку

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

{Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015 }


Додаток 27
до вимог

ТИПИ
державного акта

Код

Назва типу державного акта

1

Державний акт на право колективної власності на землю

2

Державний акт на право приватної власності на землю

3

Державний акт на право власності на землю

4

Державний акт на право власності на земельну ділянку

5

Державний акт на право довічного успадкованого володіння землею

6

Державний акт на право постійного володіння землею

7

Державний акт на право постійного користування землею

8

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою


Додаток 28
до вимог

ДАНІ
про фізичну особу

COMPLEX TYPE

NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

FullName

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

TaxNumber

Податковий номер/
номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

Passport

Документ, що посвідчує особу

DocumentType

Назва документа

PassportNumber

Номер документа

PassportIssuedDate

Дата видачі документа

IssuanceAuthority

Ким видано документ

PassportSeries

Серія документа

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткові дані

Citizenship

Громадянство

Address

type Address

Місце проживання фізичної особи

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог


Додаток 29
до вимог

ОЦІНКА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/ ParcelInfo/

ValuationInfo

ValuationInfo

Оцінка земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Normative

Нормативна грошова оцінка

ValuationDate

Дата оцінки

Value

Значення грошової оцінки, гривень

Executor

Виконавець нормативної грошової оцінки

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог

ValuationDocumentation

Технічна документація про нормативну грошову оцінку

Number

Номер

Attribute

Атрибутивна інформація


Додаток 30
до вимог

ОРЕНДА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

Leases /

LeaseInfo

LeaseInfo

Оренда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Executive PowerDecision

Рішення про передачу земельної ділянки в оренду

ExecutivePower

Найменування органу

Approval Document

Вид документа

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

Approval DocumentName

Назва документа

ApprovalDate

Дата прийняття документа

Approval DocumentNumber

Номер документа

Lease Agreement

Інформація про договір оренди земельної ділянки

Leasees

Блок опису всіх орендарів

Leasee

Дані орендаря

Natural Person
type Natural PersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity type LegalEntity Info

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду

LeaseTerm

Строк оренди

StartDate

Початок оренди

Expiration Date

Закінчення оренди

Lease Duration

Строк дії оренди

Rent

Орендна плата

MoneyRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

OtherRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду, в інших формах плати

Registration Number

Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору оренди землі

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа оренди земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary
type Boundary

Межа внутрішнього полігона оренди земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Додаток 31
до вимог

ДАНІ
про юридичну особу

COMPLEX TYPE

LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Name

Найменування

EDRPOU

Код згідно з ЄДРПОУ

Address

type Address

Місцезнаходження

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація


Додаток 32
до вимог

СУБОРЕНДА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Subleases /

SubleaseInfo

SubleaseInfo

Суборенда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Subleasees

Блок опису всіх суборендарів

Subleasee

Дані суборендаря

NaturalPerson type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity
type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору суборенди землі

RegistrationNumber

Реєстраційний номер договору суборенди землі

Subrent

Плата за суборенду

MoneySubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

OtherSubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

SubleaseTerm

Строк суборенди

StartDate

Початок суборенди

ExpirationDate

Закінчення суборенди

SubleaseDuration

Строк суборенди

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа суборенди земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона суборенди земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Додаток 33
до вимог

ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ
та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

Restrictions/

RestrictionInfo

RestrictionInfo

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

Склад елемента

Додаткова інформація

RestrictionCode

Код обмеження

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

RestrictionName

Зміст обмеження

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа зони обмеження

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона зони обмеження

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Restriction Entitlement

Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою

DocumentType

Код документа, на підставі якого виникає право

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

DocumentName

Назва документа, на підставі якого виникає право

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

NaturalPerson

type

NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

RestrictionTerm

Строк дії

Permanent

Постійний

Time

Строковий

StartDate

Початок дії

ExpirationDate

Закінчення дії

Duration

Строк дії

RegistrationDate

Дата реєстрації обмеження

RegistrationNumber

Реєстраційний номер обмеження

Beneficiaries

Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження

Beneficiary

Особа, на користь якої встановлено обмеження

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Payment

Плата за користування земельною ділянкою

Paid

Платне користування

MoneyPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

OtherPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

Free

Безоплатне користування


Додаток 34
до вимог

ПІДСТАВИ
встановлення обмеження

Код

Назва

01

Закон

02

Рішення суду

03

Заповіт

04

Договір


Додаток 35
до вимог

УГІДДЯ
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

LandsParcel/

LandParcelInfo

LandParcelInfo

Угіддя земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralCode

Кадастровий номер

LandCode

Код угіддя

Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

MetricInfo

Метрична інформація

Area

Площа угіддя

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів кв. метрів

Size

Значення площі

Determination Method

Метод визначення площі земельної ділянки

Exhange File Coordinates

За координатами вузлів полігона

Calculation

Переобчислення

DocExch

Згідно із правовстановлюючим документом

Perimeter

Периметр угіддя

Error

Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів угідь земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа зовнішнього полігона угіддя земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона угіддя земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Додаток 36
до вимог

СУМІЖНИКИ
об'єкта Державного земельного кадастру

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

AdjacentUnits/

AdjacentUnitInfo

AdjacentUnitInfo

Суміжники об'єкта Державного земельного кадастру

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralNumber

Кадастровий номер / обліковий номер суміжного об'єкта Державного земельного кадастру

AdjacentBoundary type Boundary

Межі з суміжником

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Conflict

Ознака конфлікту меж

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Proprietor

Власник або розпорядник

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація


Додаток 37
до вимог

АДРЕСА

COMPLEX TYPE

Address

Адреса

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Country

Код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96

ZIP

Поштовий індекс

Region

Область

District

Район області

Settlement

Село, селище, місто

Street

Вулиця (проспект, провулок тощо)

Building

Номер будинку

Block

Номер корпусу

BuildingUnit

Номер квартири (офісу)


Додаток 38
до вимог

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ

COMPLEX TYPE

FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

LastName

Прізвище фізичної особи

FirstName

Ім'я фізичної особи

MiddleName

По батькові фізичної особи

{Додаток 39 виключено на підставі Постанови КМ № 726 від 02.10.2013 }


Додаток 40
до вимог

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

Border/

Border

Державний кордон України

Склад елемента

Додаткова інформація

BorderMetricInfo

Графічне зображення державного кордону України
CountryName

Повні назви суміжних іноземних держав
BorderLine

Опис меж прикордонної смуги
Border Documentation

Інформація про документи
DemarcationInfo

Дані щодо демаркації
{Вимоги доповнено додатком 40 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015 }


Додаток 41
до вимог

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ
адміністративно-територіальних одиниць

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

Lands/

Lands

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

Склад елемента

Додаткова інформація

TerritorialZone
Name

Назва адміністративно-територіальної одиниці

ZoneType

Тип
ZoneName

НазваLandsMetricInfo

Опис меж адміністративно-територіальної одиниці
LandsArea

Площа земель

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File
Coordinates

За координатами вузлів полігона


OutsideLands

Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць

OutsideType

Тип
OutsideName

НазваLands Documentation

Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі
LandsCategory

Відомості про категорії земель
LandsParcels

Відомості про угіддя
LandsValuation

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель
LandsSoils

Відомості про бонітування ґрунтів
{Вимоги доповнено додатком 41 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015 }


Додаток 42
до вимог

ПЕРЕЛІК
видів об’єктів Державного земельного кадастру (групи меж адміністративно-територіальних одиниць)

Код

Види адміністративно-територіальних одиниць

000001

Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь

000002

Район

000003

Місто

000004

Селище

000005

Село

000006

Район у місті

{Вимоги доповнено додатком 42 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015 }


Додаток 43
до вимог

Обмеження у використанні земель

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

LandsRestrictions/

LandsRestrictions

Обмеження у використанні земель

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

Boundary type

Boundary

Межа зони обмеження
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary type

Boundary

Межа внутрішнього полігона зони обмеження


RestrictionArea

Площа обмеження

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File

Coordinates

За координатами вузлів полігона


Ban

Код забороненого виду діяльності
Liability

Код обов’язків щодо вчинення певних дій
RestrictionTerm

Строк дії обмеження

Permanent Постійний
Time

Строковий

StartDate

Початок дії
Expiration Date

Закінчення дії
Duration

Строк дії


AdditionalInfoBlock

Додаткова інформація
{Вимоги доповнено додатком 43 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015 }


Додаток 44
до вимог

РЕЖИМОУТВОРЮЮЧИЙ ОБ’ЄКТ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

ModeObject/

ModeObject

Режимоутворюючий об’єкт

Склад елемента

Додаткова інформація

Number

Номер
ModeObjectName

Найменування
ModeObjectAddress

type Adress

Місцезнаходження
ModeObjectArea

Площа

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File

Coordinates

За координатами вузлів полігона


ModeObjectFactor

Характеристики
ModeObjectMetric

Метрична інформація

Point

Точка
Lines

Опис ліній режимоутворюючого об’єкта
Externals

Блок опису зовнішнього полігона

Boundary

Опис ліній режимоутворюючого об’єкта
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів


{Вимоги доповнено додатком 44 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015 }Додаток 45
до вимог
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 105)

ВІДОМОСТІ
ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuation
Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель

Склад елемента

Додаткова інформація

LandsValuationType
Різновид нормативної грошової оцінки земель

SettlementsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів


зазначаються дані згідно з додатком 46 до вимог

AgriculturalsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення

AgriculturalsNormativValuationDistrict
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району

зазначаються дані згідно з додатком 53 до вимог

AgriculturalsNormativValuationParcel
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення

зазначаються дані згідно з додатком 54 до вимог

NonAgriculturalsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

NonAgriculturalsNormativValuationDistrict
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району

зазначаються дані згідно з додатком 55 до вимог

NonAgriculturalsNormativValuationParcel
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

зазначаються дані згідно з додатком 56 до вимог

{Вимоги доповнено додатком 45 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016 ; в редакції Постанови КМ № 105 від 07.02.2018 }Додаток 46
до вимог

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
земельних ділянок населених пунктів

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
MunicipalUnitNormativValuation/
MunicipalUnitNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території

Boundary type Boundary

Межа оціночної території
зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території

Boundary type Boundary

Межа внутрішнього полігона оціночної територіїзазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

AreaNP

Площа оціночної території (населеного пункту)

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів
Size

Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона
ValuationYear

Рік виконання


DescriptionOfTerritory

Опис території, оцінка земель якої проведена

Region

Назва регіону

District

Назва району


Rada

Назва сільської, селищної, міської ради


Status

Тип населеного пункту

Settlement

Селище

Village

Село


UrbanType Settlement

Селище міського типу


City

Місто

MunicipalUnitName

Назва населеного пункту


KOATUU

Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)


Population

Чисельність населення

Km1

Регіональний коефіцієнт (Км1)

Км1Z

Значення коефіцієнта Км1


Km1_1

Код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції
зазначаються дані згідно з додатком 47 до вимог


Km1_2

Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту у приміських зонах великих міст
зазначаються дані згідно з додатком 48 до вимог


Km1_3

Код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного
зазначаються дані згідно з додатком 49 до вимог


Km1_4

Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
зазначаються дані згідно з додатком 50 до вимог

PriceM

Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту (Цнм)

Витрати на освоєння та облаштування території, гривень

IncludedArea

Площа території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель, гектарів


Cnm

Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень

EstimatedAreas

Оціночні райони

EstimatedArea

Окремий оціночний район

RegionNumber
Ідентифікатор (номер) оціночного району


RegionIndex

Комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району (Ii)


RegionArea

Площа оціночного району

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

Size
Значення площі


Determination Method
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оціночного району

Boundary

type Boundary

Межа оціночного району


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оціночного району

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона оціночного району

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

EconPlanZones

Економіко-планувальні зони

LevelKm2

Код граничних значень коефіцієнту, який визначає містобудівну цінність території в межах населених пунктів
зазначаються дані згідно з додатком 51 до вимог


EconPlanZone

Окрема економіко-планувальна зона

ZoneNumber

Ідентифікатор (номер) економіко-планувальної зони


Km2

Зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність економіко-планувальної зони (Км2)


ZoneArea

Площа економіко-планувальної зони

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі

Determination Method
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary type

Boundary
Межа економіко-планувальної зони


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогInternals

Блок опису внутрішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary type Boundary

Межа внутрішнього полігона економіко-планувальної зони

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

LocalFactors

Локальні фактори

LocalFactor

Окремий локальний фактор

LocalFactorCode
Код локального факторузазначаються дані згідно з додатком 52 до вимогNameFactor
Назва локального факторазазначаються дані згідно з додатком 52 до вимогLocalFactorIndex
Коефіцієнт локального фактора

LocalFactorIndexmin
Мінімальний допустимий коефіцієнт


зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимогLocalFactorIndexmax
Максимально допустимий коефіцієнт


зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимогNameFactor

Object

Назва фактороутворюючого об’єкта


Type
Тип фактороутворюючого об’єкта1 - точка
2 - лінія
3 - полігонPoint

Точка, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об’єкт


Line

Блок опису ліній фактороутворюючого об’єкта

Line

Опис ліній

ULID
Унікальний ідентифікатор (номер) лінії


FP
Унікальний ідентифікатор (номер) точки початку лінії


TP
Унікальний ідентифікатор (номер) точки кінця лінії
LocalFactorArea

Площа фактороутворюючого об’єкта

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі


Determination Method
Метод визначення площі фактороутворюючого об’єкта

ExhangeFile
Coordinates
За координатами вузлів полігона
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів факторо- утворюючого об’єкта

Boundary type
Boundary

Межа факторо-утворюючого об’єкта


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів факторо-утворюючого об’єкта

Boundary type
Boundary

Межа внутрішнього полігона факторо- утворюючого об’єкта

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогBufferzone
Радіус (відстань від фактороутворюючого об’єкта) буферної зони, метрів
AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

AgroGroup
Агровиробнича група ґрунтів

CodeAgroGroup

Шифр агровиробничої групи ґрунтівзазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадаструAgroGroupArea

Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

Size
Значення площі


Determination
Method
Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFile
Coordinates
За координатами вузлів полігона
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary type
Boundary

Межа агровиробничої групи ґрунтів


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогInternals

Блок опису внутрішніх полігонів агровироб ничої групи ґрунтів

Boundary type
Boundary

Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогBonitetBall
Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів

Arable
Рілля, перелоги

Perennial Plants
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади

Vineyard
Виноградники

Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)


Grasslands
Сіножаті


Pasture
ПасовищаBonitetBallHa

Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві

Arable
Рілля, перелоги

Perennial Plants

Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади

Vineyard
Виноградники

Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)


Grasslands
Сіножаті


Pasture
Пасовища

FarmlandsValueHa

Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)

Arable
Рілля, перелоги

PerennialPlants

Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади
Vineyard
Виноградники
Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)

Grasslands
Сіножаті

Pasture
Пасовища

{Вимоги доповнено додатком 46 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016 }Додаток 47
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які характеризують чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів та їх господарські функції*

Код коефіцієнта

Тип міст за адміністративним статусом та господарськими функціями

Чисельність населення (тис. осіб)

001

Міста обласного підпорядкування, які виконують переважно промислові, транспортні та курортно-рекреаційні функції, переважно центри адміністративних районів

20-49,9

002

Міста обласного підпорядкування - промислові, промислово-транспортні, оздоровчо-курортні центри, переважно центри адміністративних районів

50-99,9

003

Міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові або великі курортні центри, переважно центри областей

100-249,9

004

Місто загальнодержавного значення Севастополь, столиця Автономної Республіки Крим м. Сімферополь і міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові, а також адміністративні і культурні центри, переважно центри областей

25-499,9

005

Багатофункціональні міста обласного підпорядкування, великі адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри, переважно центри областей

500-999,9

006

Столиця України - м. Київ, центри областей - багатофункціональні міста обласного підпорядкування - найбільші адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри

1000 і вище

__________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

{Вимоги доповнено додатком 47 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016 }Додаток 48
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які враховують місце розташування населених пунктів у приміських зонах великих міст*

Код коефіцієнта

Чисельність населення великих міст (тис. осіб)

001

100-249,9

002

250-499,9

003

500-999,9

004

1000-1999,9

005

2000 і більше

__________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

{Вимоги доповнено додатком 48 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016 }Додаток 49
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які застосовується для населених пунктів, віднесених до курортних*

Код коефіцієнта

Місце розміщення населених пунктів, віднесених до курортних

001

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим

002

Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим

003

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим

004

узбережжя Чорного моря в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях

005

гірські та передгірні райони Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей

006

узбережжя Азовського моря та інші курорти

__________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

{Вимоги доповнено додатком 49 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016 }Додаток 50
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які враховують місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи*

Код коефіцієнта

Місце розміщення населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

001

зона відчуження

002

зона безумовного (обов’язкового) відселення

003

зона гарантованого добровільного відселення

__________
*Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

{Вимоги доповнено додатком 50 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016 }Додаток 51
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які визначають містобудівну цінність території в межах населених пунктів (Км2)*

Код коефіцієнта

Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. осіб)

001

до 20

002

від 20 до 50

003

від 50 до 100

004

від 100 до 250

005

від 250 до 500

006

від 500 до 1000

007

від 1000 до 2000

008

понад 2000

__________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

{Вимоги доповнено додатком 51 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016 }Додаток 52
до вимог

КОДИ ЛОКАЛЬНИХ ФАКТОРІВ*

Назва груп локальних факторів

Код локальних факторів

Назва локальних факторів

Функціонально-планувальні фактори

001

місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів

002

у зоні магістралей підвищеного містоформувального значення


003

у зоні пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту


004

у зоні пішохідної доступності до національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам’яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів


005

у прирейковій зоні (ділянка, розташована або примикає до смуги відведення, має під’їзну залізничну колію)

Інженерно-інфраструктурні фактори

006

земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття

007

земельна ділянка, що примикає до вулиці із твердим покриттям


008

не забезпечена централізованим водопостачанням


009

забезпечена централізованим водопостачанням


010

не забезпечена централізованим водовідведенням


011

забезпечена централізованим водовідведенням


012

не забезпечена централізованим теплопостачанням


013

забезпечена централізованим теплопостачанням


014

не забезпечена централізованим газопостачанням


015

забезпечена централізованим газопостачанням

Інженерно-геологічні фактори

016

місцезнаходження земельної ділянки в межах території, що має схил поверхні понад 20 відсотків


017

на ґрунтах з несучою спроможністю менше ніж 1 кілограм на кв. сантиметр за потужності понад 2 метри


018

у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 метрів


019

у зоні затоплення паводком понад 4 відсотки забезпеченості (шар затоплення понад 2 метри)


020

у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується


021

у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри понад 10 метрів, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню)


022

на штучно створених територіях

Історико-культурні фактори

023

місцезнаходження земельної ділянки в межах заповідної зони

024

у зоні регулювання забудови

025

у зоні історичного ландшафту, що охороняється

026

на території пам’ятки культурної спадщини та у її зонах охорони

Природно-ландшафтні фактори

027

місцезнаходження земельної ділянки в межах території природоохоронного призначення (національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам’яток природи)


028

у межах території оздоровчого призначення (курортів, округів та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони)


029

у межах території рекреаційного призначення

Санітарно-гігієнічні фактори

030

місцезнаходження земельної ділянки у санітарно-захисній зоні

031

місцезнаходження земельної ділянки у водоохоронній зоні


032

місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря


033

місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля


034

місцезнаходження земельної ділянки у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів


035

місцезнаходження земельної ділянки в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами

__________
*Значення коефіцієнтів локальних факторів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

{Вимоги доповнено додатком 52 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016 }Додаток 53
до вимог

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РАЙОНУ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
AgriculturalsNormativValuation/
AgriculturalsNormativValuationDistrict /

AgriculturalsNormativValuationDistrict /
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа оціночної території
зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона оціночної територіїAreaDistrict
Площа оціночної території

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігона
ValuationYear
Рік виконання


DescriptionOfTerritory
Опис території, оцінка земель якої проведена

KOATUU
Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)

Region
Назва регіону

District
Назва району

NaturalAgriculturalsDistrict
Природно-сільськогосподарський район

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної територіїзазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Internals
Блок опису внутрішніх полігонів

Boundary typeBoundary
Межа внутрішнього полігонаAreaNatAgrDistrict
Площа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі

NaturalAgriculturalsZone
Назва природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район


NaturalAgriculturalsProvinces
Назва природно-сільськогосподарської провінції, до якої входить природно-сільськогосподарський район


NaturalAgriculturalsCounty
Назва природно-сільськогосподарського округу, до якого входить природно-сільськогосподарський район


DistrictNumber
Номер природно-сільськогосподарського району


DistrictName
Назва природно-сільськогосподарського району


B
Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелоги

PerennialPlants
Багаторічні насадження

Grasslands
Сіножаті

Pasture
Пасовища

Gnsg
Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар
зазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р.,
№ 93, ст. 3040;
2017 р., № 71, ст. 2165)


Gu
Норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелогизазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України,
2016 р., № 93, ст. 3040;
2017 р., № 71, ст. 2165)


PerennialPlants
Багаторічні насадження
Grasslands
Сіножаті
Pasture
Пасовища
AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

CodeAgroGroup
Шифр агровиробничої групи ґрунтівзазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру


AgroGroupArea
Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарівSize
Значення площі
DeterminationMethod
Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігонаExternals
Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа агровиробничої групи ґрунтів


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Internals
Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів


Bagr
Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелоги
PerennialPlants
Багаторічні насадження
Grasslands
Сіножаті
Pasture
Пасовища
Gagr
Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар

Arable
Рілля, перелоги

PerennialPlants
Багаторічні насадженняGrasslands
Сіножаті
Pasture
Пасовища{Вимоги доповнено додатком 53 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018 }Додаток 54
до вимог

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
AgriculturalsNormativValuation/
AgriculturalsNormativValuationParcel/

AgriculturalsNormativValuationParcel/
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralNumber
Кадастровий номер земельної ділянки

ParcelLocationInfo
Місцезнаходження земельної ділянки
зазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог

CategoryPurposeInfo
Категорія /цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель
зазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог

ParcelMetricInfo
Метрична інформація земельної ділянки та її угідь
зазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог

LandsParcel
Блок опису всіх угідь земельної ділянки

LandParcelInfo
Угіддя земельної ділянкизазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог

ValuationYear
Рік виконання

Cn
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень

CnAgr
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, гривень

AreaAgr
Площа сільськогосподарських угідь, гектарів

CnNonAgr
Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, гривень

AreaNonAgr
Площа несільськогосподарських угідь, гектарів

Gnsg
Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар
зазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040; 2017 р., № 71,
ст. 2165)

AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

CodeAgroGroup
Шифр агровиробничої групи ґрунтівзазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру


AgroGroupArea
Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігонаExternals
Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа агровиробничої групи ґрунтів


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогInternals
Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Gagr
Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар

Arable
Рілля, перелоги
PerennialPlants
Багаторічні насадження
Grasslands
Сіножаті
Pasture
Пасовища{Вимоги доповнено додатком 54 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018 }Додаток 55
до вимог

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (КРІМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ) РАЙОНУ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
NonAgriculturalsNormativValuation/
NonAgriculturalsNormativValuationDistrict/

NonAgriculturalsNormativValuationDistrict/
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району

Склад елемента

Додаткова інформація

DescriptionOfTerritory
Опис території, оцінка земель якої проведена

KOATUU
Код Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)

Region
Назва регіону

District
Назва району

ValuationYear
Рік виконання


CadastralQuarters
Блок опису кадастрових кварталів

BoundaryCadastralQuarters
Сукупна межа кадастрових кварталів

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів кадастрових кварталів

Boundary
typeBoundary
Межі


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогInternals
Блок опису внутрішніх полігонів

Boundary
typeBoundary

МежаAreaQuarters
Сукупна площа кадастрових кварталів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігона
CadastralQuarter
Кадастровий квартал

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу

Boundary
typeBoundary
Межі кадастрового кварталу


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогInternals
Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона кадастрового кварталуAreaQuarter
Площа кадастрового кварталу

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігона
CadastralQuarterNumber
Номер кадастрового кварталу


Rada
Назва сільської, селищної, міської ради


SettlementKr1
Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1

KOATUU
Код Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України


Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)
Status
Тип населеного пункту

Township
Селище

Village
Село

UrbanTypeSettlement
Селище міського типу

City
Місто

SettlementName
Назва населеного пункту


Cnm
Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень (Цнм)


Kpt
Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів


D
Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів


зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Мінагрополітики від 22 серпня 2013 р. №508 (далі - Порядок)
L
Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрів

Km
Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель

KmNatureReserve
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

KmHealth
Землі оздоровчого призначення

KmRecreational
Землі рекреаційного призначення

KmHistoricCultural
Землі історико-культурного призначення

KmForest
Землі лісогосподарського призначення

KmWater
Землі водного фонду

KmIndustry
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Kl
Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовамизазначаються дані згідно з додатком 6 до ПорядкуKr
Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу

KrNatureReserve
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення


KrHealth
Землі оздоровчого призначення


KrRecreational
Землі рекреаційного призначення


KrHistoricCultural
Землі історико-культурного призначення


KrForest
Землі лісогосподарського призначення


KrWater
Землі водного фонду


KrIndustry
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Kr1
Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів

Kr1NatureReserve
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення


Kr1Health
Землі оздоровчого призначення


Kr1Recreational
Землі рекреаційного призначення


Kr1HistoricCultural
Землі історико-культурного призначення


Kr1Forest
Землі лісогосподарського призначення


Kr1Water
Землі водного фонду


Kr1Industry
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Kr2
Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значеннязазначаються дані згідно з додатком 2 до ПорядкуKr3
Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофизазначаються дані згідно з додатком 3 до ПорядкуKl3
Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території
оптимальнійзазначаються дані згідно з додатком 14 до ПорядкуKmc1
Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначеннязазначаються дані згідно з додатками 18, 19 та 20 до Порядку

{Вимоги доповнено додатком 55 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018 }Додаток 56
до вимог

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (КРІМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ)

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
NonAgriculturalsNormativValuation/
NonAgriculturalsNormativValuationParcel/

NonAgriculturalsNormativValuationParcel/
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralNumber
Кадастровий номер земельної ділянки
ParcelLocationInfo
Місцезнаходження земельної ділянкизазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог

CategoryPurposeInfo
Категорія/цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земельзазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог

ParcelMetricInfo
Метрична інформація земельної ділянки та її угідьзазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог

LandsParcel
Блок опису всіх угідь земельної ділянки

LandParcelInfo
Угіддя земельної ділянки


зазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог

ValuationYear
Рік виконання
Cn
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень
Rd
Рентний дохід на 1 кв. метр площі для відповідної категорії земель, гривень на рікзазначаються дані згідно з додатком 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Мінагрополітики від 22 серпня 2013 р. № 508 (далі - Порядок)

Sk
Строк капіталізації
SettlementKr1
Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1

KOATUU
Код Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України


Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)


Status
Тип населеного пункту

Township
СелищеVillage
СелоUrbanTypeSettlement
Селище міського типуCity
МістоSettlementName
Назва населеного пункту
Cnm
Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень (Цнм)
Kpt
Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів
D
Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів


зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку


L
Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрівKm
Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель
Kl
Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами
Kr
Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу
Kr1
Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктівзазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку

Kr2
Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значеннязазначаються дані згідно з додатком 3 до Порядку

Kr3
Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
Kv
Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянкизазначаються дані згідно з додатком 7 до Порядку

Kv1
Коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянкизазначаються дані згідно з додатком 8 до Порядку

Kv2
Коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу
Kv3
Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень
Kv4
Коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктівзазначаються дані згідно з додатками 9, 10, 11, 12, 13 до Порядку

Kl1
Коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов
Kl2
Коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісівзазначаються дані згідно з додатком 14 до Порядку

Kl3
Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальнійзазначаються дані згідно з додатком 15 до Порядку

Kvd1
Коефіцієнт, який враховує значення водного об’єктазазначаються дані згідно з додатком 16 до Порядку

Kvd2
Коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єктазазначаються дані згідно з додатком 17 до Порядку

Kvd3
Коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта
Kmc
Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначеннязазначаються дані згідно з додатками 18, 19 та 20 до Порядку

Kmc1
Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення
Kmc2
Коефіцієнт, який враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення
{Вимоги доповнено додатком 56 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси