Про затвердження Порядку використання міських, мобільних телефонів і безпроводових засобів передачі даних, їх норм належності та лімітів витрат на користування послугами зв'язку в Національній гвардії України

МВС України; Наказ, Порядок, Журнал, Форма типового документа, Норми від 31.08.2015 № 1040

Про затвердження Порядку використання міських, мобільних телефонів і безпроводових засобів передачі даних, їх норм належності та лімітів витрат на користування послугами зв'язку в Національній гвардії України

Реєстрація: Мін'юст України від 02.11.2015 № 1347/27792

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1347-15

Текст документа від 31.08.2015:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2015  № 1040


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2015 р.
за № 1347/27792

Про затвердження Порядку використання міських, мобільних телефонів і безпроводових засобів передачі даних, їх норм належності та лімітів витрат на користування послугами зв’язку в Національній гвардії України

Відповідно до підпунктів 74, 80 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, з метою вдосконалення організації зв’язку в Національній гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок використання міських, мобільних телефонів і безпроводових засобів передачі даних у Національній гвардії України, що додається;

2) Норми належності та місячний граничний ліміт витрат на утримання безпроводових засобів передачі даних головного органу військового управління та органів військового управління з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України, які підключені до мереж операторів безпроводового зв’язку, у тому числі обладнання системи електронного моніторингу для організації каналів зворотного зв’язку GPS-позиціювання оперативно-службового автотранспорту і військових нарядів, а також охоронної GSM-сигналізації, що додаються;

3) Норми належності міських телефонів та місячний граничний ліміт витрат на їх утримання в Національній гвардії України, що додаються;

4) Норми належності мобільних телефонів та місячний граничний ліміт витрат на їх утримання в Національній гвардії України, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити:

1) функціонування і утримання міських, мобільних телефонів, безпроводових засобів передачі даних та контроль за недопущенням перевищення посадовими особами встановлених місячних лімітів, використанням послуг зв’язку неслужбового характеру в телекомунікаційних мережах загального користування та мережах операторів мобільного телефонного зв’язку в Національній гвардії України;

2) виконання умов економії бюджетних коштів шляхом організації проведення поетапної роботи з переходу на номери телефонів внутрішнього номерного ресурсу транспортної телекомунікаційної мережі Національної гвардії України;

3) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх
справ України
31.08.2015  № 1040


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2015 р.
за № 1347/27792

ПОРЯДОК
використання міських, мобільних телефонів і безпроводових засобів передачі даних у Національній гвардії України

1. Цей Порядок визначає використання міських, мобільних телефонів, безпроводових засобів передачі даних, відшкодування витрат за перевищення встановленого ліміту і користування послугами зв’язку неслужбового характеру в Головному управлінні, територіальних управліннях, з’єднаннях, військових частинах, навчальних закладах та центрах, органах та підрозділах забезпечення, базах, закладах та установах Національної гвардії України (далі - військові частини).

2. Військовослужбовцям та службовцям Національної гвардії України заборонено:

1) користування послугами зв’язку неслужбового характеру з міських та службових мобільних телефонів;

2) ведення міжміських переговорів з міських телефонів у напрямках, де впроваджено використання номерів телефонів внутрішнього номерного ресурсу в системі єдиної нумерації транспортної телекомунікаційної мережі Національної гвардії України.

3. Міські і мобільні телефони та безпроводові засоби передачі даних закріплюються за посадовими особами на підставі наказу командувача Національної гвардії України, начальника (командира) територіального управління, з’єднання, військової частини, вищого навчального закладу, центру (бази), закладу, установи (далі - командир військової частини) про закріплення міських і мобільних телефонів та безпроводових засобів передачі даних у військовій частині і визначення лімітів витрат на користування послугами зв’язку. Перевидання наказу здійснюється у разі змін у штатному розкладі військової частини, призначення на посаду іншої особи, можливостей забезпечення посадових осіб послугами телефонного зв’язку і безпроводової передачі даних та визначення (змін) обмежень на користування цими послугами.

У наказі командира військової частини зазначаються:

посадові особи, за якими закріплюються абонентські номери міських, мобільних телефонів і безпроводових засобів передачі даних;

ліміти витрат на користування послугами телефонного зв’язку і безпроводової передачі даних;

перелік міських телефонів, з яких дозволяється ведення міжміських та міжнародних переговорів;

перелік посадових осіб, яким дозволяється ведення міжміських та міжнародних переговорів через міські телефони комутатора вузла зв’язку військової частини;

порядок використання мобільних телефонів оперативного чергового (чергового) військової частини, телефонів для забезпечення охорони громадського порядку, екстрадиції, варти з охорони спеціального вантажу, планової залізничної (автошляхової) варти;

обмеження на ведення переговорів, які з метою економії бюджетних коштів командир військової частини вважає за необхідне накласти;

інші заходи, які регламентують використання міських і мобільних телефонів та безпроводових засобів передачі даних у військовій частині.

4. У разі відсутності закріплених за посадовими особами міських телефонів та відсутності доступу до телефонної мережі загального користування через автоматичну телефонну станцію вузла зв’язку дозволяється здійснювати місцеві телефонні переговори з комутатора вузла зв’язку військової частини.

Міжміські та міжнародні телефонні переговори через комутатор вузла зв’язку військової частини надаються абонентам, яким наказом командира військової частини визначені граничні ліміти витрат на ведення таких переговорів, але вони не забезпечені міськими телефонами.

На час аварійного стану напрямку зв’язку в транспортній телекомунікаційній мережі Національної гвардії України міжміські телефонні переговори через телефонну мережу загального користування надаються всім абонентам згідно з визначеними категоріями.

Усі міжміські та міжнародні телефонні переговори, які надаються через комутатор вузла зв’язку військової частини, оформляються телефоністом у журналі обліку міжміських та міжнародних переговорів, зразок якого зазначається в додатку 1 до цього Порядку.

Абонентам, які здійснюють вхідні дзвінки з телефонної мережі загального користування на комутатор вузла зв’язку військової частини, переговори забезпечуються тільки з абонентами внутрішньої телефонної мережі.

5. Посадові особи, за якими закріплений міський телефон, є відповідальними за його використання в установленому законодавством порядку. У разі тривалої відсутності посадової особи на робочому місці (відпустка, відрядження тощо) відповідно до її рапорту на ім’я начальника зв’язку військової частини міський телефон може бути тимчасово відключений на вузлі зв’язку військової частини.

6. Проведення аналізу машинограм-розшифровок міжміських, міжнародних розмов та рахунків за мобільний телефонний зв’язок з метою встановлення перевищення ліміту та (або) використання послуг зв’язку неслужбового характеру здійснює підрозділ зв’язку військової частини під керівництвом начальника зв’язку військової частини. Результати проведеного аналізу начальник зв’язку доповідає письмово (рапортом) командирові військової частини для прийняття відповідного рішення.

Послугами зв’язку неслужбового характеру вважаються платні голосові довідки й сервіси за спеціальними цінами, замовлення телеграм, спеціальні SMS, SMS-розваги, голосування, послуга GOOD’OK, графічні зображення, мелодії, коди доступу до ресурсів інтернет-провайдерів.

Послугою зв’язку неслужбового характеру не вважається користування Інтернетом, що надається в межах діючого тарифного плану.

7. Утримання номерів абонентів мобільного телефонного зв’язку в Національній гвардії України здійснюється тільки на контрактній основі із закріпленням їх за особистими рахунками (або субрахунками) за кошти державного бюджету згідно з нормами належності та граничними лімітами на послуги зв’язку.

Оплата за отримані послуги мобільного телефонного зв’язку проводиться безготівковим розрахунком. Залишок невикористаного місячного граничного ліміту на утримання засобів мобільного телефонного зв’язку на наступний місяць не переноситься.

З метою недопущення порушень порядку оплати послуг мобільного телефонного зв’язку та економії коштів на утримання номерів абонентів мобільного телефонного зв’язку вони підключаються до корпорації мобільного зв'язку Національної гвардії України, використовуючи оптимальні корпоративні тарифні плани.

8. Дозволяється міські телефони посадових осіб тимчасово використовувати під час забезпечення проведення оповіщення, організації зв’язку в кризових ситуаціях, під час залучення сил Національної гвардії України, проведення масових заходів для здійснення дзвінків на міські, міжміські та мобільні телефони. У цьому випадку сума, нарахована на період переключення, не враховується у визначений місячний ліміт витрат коштів посадової особи. Порядок використання у зазначених випадках телефонів визначає командир військової частини.

За умов відсутності телефонного зв’язку через транспортну телекомунікаційну мережу Національної гвардії України дозволяється використовувати міські телефони вузла зв’язку військової частини для забезпечення міського та міжміського телефонного, факсимільного зв’язку через телефонну мережу загального користування.

Оплата коштів понад установлений місячний ліміт витрат за користування послугами міського, міжміського зв’язку здійснюється командиром військової частини за письмовим дозволом командувача Національної гвардії України.

9. Виїзним мобільним телефоном вважається такий службовий мобільний телефон, який використовується під час службових відряджень.

Виїзний мобільний телефон зберігається в чергового пункту управління та контролю безпеки зв’язку і видається з дозволу першого заступника командувача Національної гвардії України (начальника штабу).

10. Для забезпечення заходів з охорони громадського порядку (далі - ОГП) призначається окремий службовий мобільний телефон, який зберігається в оперативного чергового (чергового) частини або чергового вузла зв’язку.

У Головному управлінні Національної гвардії України (далі - Головне управління НГУ) відповідальним за зберігання та використання мобільного телефону з ОГП є начальник управління з охорони громадського порядку.

Порядок зберігання та використання мобільного телефону з ОГП у військовій частині визначає командир цієї частини.

11. Для забезпечення заходів з екстрадиції призначається окремий службовий мобільний телефон, який зберігається в оперативного чергового (чергового) частини або чергового вузла зв’язку.

У Головному управлінні НГУ відповідальним за зберігання та використання мобільного телефону з екстрадиції є начальник управління з конвоювання.

Порядок зберігання та використання мобільного телефону з екстрадиції у військовій частині визначає командир цієї частини.

12. Послуга «міжнародний роумінг» надається на службові мобільні телефони під час здійснення службових закордонних відряджень та виконання завдань з екстрадиції згідно з наказом командувача Національної гвардії України. Під час здійснення закордонного відрядження місячний ліміт витрат на утримання засобів мобільного телефонного зв'язку встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів», якою затверджено граничні суми витрат на утримання мобільних телефонів за рахунок державного бюджету.

13. Мобільні телефони з ОГП та екстрадиції видаються на підставі письмового дозволу командира військової частини згідно з журналом видачі мобільних телефонів, зразок якого наведено в додатку 2 до цього Порядку.

14. Порядок використання мобільного телефону оперативно-чергової (чергової) служби визначає:

у Головному управлінні НГУ - перший заступник командувача Національної гвардії України (начальник штабу);

у військовій частині - командир військової частини.

15. Використання мобільного телефону мобільного командного центру здійснюється на підставі рішення командира військової частини про використання мобільного командного центру військової частини для виконання завдань за призначенням.

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенантМ.І. Балан


Додаток 1
до Порядку використання міських,
мобільних телефонів і безпроводових
засобів передачі даних
у Національній гвардії України
(пункт 4)

ЖУРНАЛ
обліку міжміських та міжнародних переговорів
2БП-230

(варіант)

№ з/п

Напрямок зв’язку (код міста), номер

Номер абонента (військове звання та прізвище)

Час замовлення

Час забезпечення

Особистий номер НЧЗ

1

2

3

4

5

6


Додаток 2
до Порядку використання міських,
мобільних телефонів і безпроводових
засобів передачі даних
у Національній гвардії України
(пункт 13)

ЖУРНАЛ
видачі мобільних телефонів

Ліва частина розвороту

№ з/п

Дата та час видачі

Військове звання, прізвище та ініціали особи, яка отримує

Марка мобільного телефону та номер SIM-карти

Баланс на рахунку під час отримання

Підпис особи, що отримує

1

2

3

4

5

6

Права частина розвороту

Дата та час повернення

Військове звання, прізвище та ініціали особи, яка приймає

Баланс на рахунку під час прийняття

Підпис особи, що приймає

Примітка

7

8

9

10

11

Порядок заповнення журналу:

у четвертому стовпчику робиться запис, наприклад: Нокіа 3110 с, № 4590258945169421;

у п’ятому стовпчику робиться запис про фактичний баланс на момент видачі мобільного телефону;

у дев’ятому стовпчику робиться запис про фактичний баланс на момент прийняття мобільного телефону;

в одинадцятому стовпчику під час прийняття може бути зроблений запис про технічний стан мобільного телефону, поповнення рахунку тощо.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси