Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

Мінінфраструктури; Наказ, Тариф від 20.08.2015 № 335

Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

Реєстрація: Мін'юст України від 08.09.2015 № 1082/27527

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1082-15

Текст документа від 01.07.2017:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2015  № 335


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2015 р.
за № 1082/27527

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 137 від 08.04.2017 }

Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

Відповідно до пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що додаються, та застосовувати їх на передплату видань з доставкою з 01 січня 2016 року.

2. Управлінню економічного розвитку та фінансів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 02 вересня 2013 року № 656 «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1574/24106.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Омеляна.

Міністр

А.М. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови
Державної регуляторної служби України

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
В.П. Загородній


Айварас Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
20.08.2015  № 335


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2015 р.
за № 1082/27527

ТАРИФИ
на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

I. Загальні положення

1. Ці Тарифи застосовуються суб’єктами господарювання, що надають послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою і розташовані на території України незалежно від підпорядкування та форми власності.

2. Тарифи на приймання передплати встановлено з урахуванням строку, на який здійснюється передплата.

3. Вартість операцій, пов’язаних із доставкою періодичних друкованих видань передплатникам, розраховується залежно від обсягу видання (шпальт) та мінімального строку, на який здійснюється передплата.

4. Тарифи розраховано на газети формату А3, 4 шпальти. Для визначення тарифу на газети інших форматів застосовуються коефіцієнти у такому співвідношенні:

А2, 2 = А4, 8 = А3, 4 х 1;

А2, 4 = А3, 8 = А4, 16 = А3, 4 х 2;

1) за кожне подальше збільшення кількості шпальт, кратне А3, 4 шпальти, до результату, отриманого внаслідок розрахунку із застосуванням коефіцієнта 2, додається фіксований тариф:

для видань загальнодержавної сфери розповсюдження - 13,82 коп., з них за:

перевезення до обласних центрів або пунктів обміну на магістральних маршрутах - 3,20 коп.;

перевезення в межах області та району - 7,42 коп.;

експедирування - 3,20 коп.;

для видань обласної сфери розповсюдження - 7,42 коп.;

для видань районної та місцевої сфер розповсюдження - 6,48 коп.;

2) у разі якщо формати та кількість шпальт не є кратними А3, 4 шпальти, фіксований тариф розраховується за фактичним форматом та кількістю шпальт;

3) тарифи на розповсюдження журналів розраховано за кожні повні або неповні 50 г ваги. Журнал вагою 50 г прирівнюється до ваги чотирьох примірників газети формату А3, 4 шпальти;

4) у разі збільшення ваги журналів застосовуються коефіцієнти у співвідношенні:

вагою до 50 г включно = (А3, 4) х 4 х 1;

вагою понад 50 г до 100 г включно = (А3, 4) х 4 х 2;

5) за подальше збільшення маси за кожні повні або неповні 50 г до результату, отриманого внаслідок розрахунку із застосуванням коефіцієнта 2, додається:

для видань загальнодержавної сфери розповсюдження - 55,28 коп., з них за:

перевезення до обласних центрів або пунктів обміну на магістральних маршрутах - 12,80 коп.;

перевезення в межах області та району - 29,68 коп.;

експедирування - 12,80 коп.;

для видань обласної сфери розповсюдження - 29,68 коп.;

для видань районної та місцевої сфер розповсюдження - 25,92 коп.

5. Вартість послуг з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою формується відповідно до цих Тарифів.

У разі надання видавцем (редакцією) довідки про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання, погодженої в порядку, встановленому законодавством, на дату укладання договору про розповсюдження видання за передплатою розрахунок вартості послуг здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». Тариф на оформлення передплати та доставку передплатникам державних друкованих засобів масової інформації повинен становити не більше 40 відсотків собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання.

6. У разі пересилання передплачених видань за адресною системою поштовими відправленнями застосовуються граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку, затверджені в установленому законодавством порядку.

ІІ. Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

№ з/п

Назва операцій

Тарифи без податку на додану вартість, коп.

регіональні та загально-державні видання

місцеві видання

обласні

міські та районні

1

2

3

4

5

1

Приймання передплати (за 1 абонемент):
один місяць

95,00

95,00

95,00

два-три місяці

215,00

215,00

215,00

чотири-шість місяців

260,00

260,00

260,00

сім-дванадцять місяців

400,00

400,00

400,00

2

Доставка періодичних видань (одного примірника):
газети формату А3, 4 шпальти

26,28

21,39

19,26

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

105,12

85,56

77,04

у тому числі:
1)

оброблення замовлень:
газети формату А3, 4 шпальти

1,16

-

-

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

4,64

-

-

2)

Експедирування за картковою системою з урахуванням упаковки:
газети формату А3, 4 шпальти

3,20

3,86

3,86

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

12,80

15,44

15,44

3)

Перевезення за картковою системою експедирування до обласних центрів або пунктів обміну на магістральних маршрутах:
газети формату А3, 4 шпальти

3,20

-

-

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

12,80

-

-

4)

Перевезення за картковою системою експедирування в межах області, району, у тому числі транзитне оброблення в районних вузлах зв’язку:
газети формату А3, 4 шпальти

9,80

8,61

6,48

у тому числі - внутрішньообласне та районне перевезення

7,42

7,42

6,48

транзитне оброблення

2,38

1,19

-

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

39,20

34,44

25,92

у тому числі - внутрішньообласне та районне перевезення

29,68

29,68

25,92

транзитне оброблення

9,52

4,76

-

5)

Вручення споживачу (оброблення у відділенні зв’язку та доставка):
газети формату А3, 4 шпальти

8,92

8,92

8,92

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

35,68

35,68

35,68

Начальник Управління
економічного розвитку
та фінансівІ.П. Садловська

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси