Про затвердження Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Запит, Форма типового документа від 15.08.2012 № 760

Про затвердження Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 760-2012-п

Текст документа від 19.01.2016:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2012 р. № 760
Київ

Про затвердження Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1173 від 16.12.2015}

Відповідно до статті 24 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2012 р. № 760

ПОРЯДОК
видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

1. Цей Порядок визначає механізм видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів (далі - форма реєстрації уловів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

3. Видача форми реєстрації уловів здійснюється на безоплатній основі Держрибагентством.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) форми реєстрації уловів здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015 }

4. Для отримання форми реєстрації уловів судновласник (юридична або фізична особа), судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риби, чи імпортер, який здійснює імпорт антарктичного та патагонського іклачів в Україну (далі - суб’єкт господарювання), подає запит згідно з додатком до цього Порядку.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015 }

Запит подається в електронній або паперовій формі на розгляд Держрибагентству до заходження судна з уловом іклача в порт вивантаження на територію України або до дати вивезення антарктичного та патагонського іклачів з території України.

Строк розгляду запиту становить не більш як десять календарних днів з дати її отримання.

Форма реєстрації уловів видається суб’єктові господарювання в паперовій формі за зразком, наведеним у заході із збереження 10-05 (2009) “Система документації уловів видів Dissostichus”, затвердженому Комісією по збереженню морських живих ресурсів Антарктики.

5. Підставами для відмови у видачі форми реєстрації уловів є:

недостовірність зазначених у запиті відомостей;

негативний висновок про результати проведених експертизи та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Держрибагентство протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту видає письмове повідомлення про відмову у видачі форми реєстрації уловів суб’єктові господарювання особисто або надсилає його поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням підстав такої відмови.

6. Форма реєстрації уловів може бути анульована Держрибагентством у разі:

звернення суб’єкта господарювання із запитом про анулювання форми;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту подання в запиті недостовірних відомостей.

Рішення про анулювання форми реєстрації уловів видається суб’єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

7. У разі втрати або пошкодження форми реєстрації уловів видається її дублікат.

Для отримання дубліката форми реєстрації уловів суб’єкт господарювання подає Держрибагентству відповідну заяву.

Держрибагентство протягом двох робочих днів з дня отримання заяви повинен видати суб’єктові господарювання дублікат форми реєстрації уловів.

8. У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання або найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи, або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця суб’єкт господарювання протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін подає Держрибагентству заяву про внесення змін до форми реєстрації уловів  разом з чинною формою реєстрації уловів та документом, що підтверджує зазначені зміни.

Держрибагентство протягом двох робочих днів з дня одержання заяви видає на новому бланку форму реєстрації уловів із внесеними змінами, строк дії якої не може перевищувати строк дії, зазначений у формі реєстрації уловів, що переоформлювалася.

9. Форма реєстрації уловів діє до завершення зовнішньоторговельних операцій із вантажем антарктичного та патагонського іклачів.


Додаток
до Порядку

ЗАПИТ
про отримання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси