Про затвердження Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови, Розподіл від 19.08.2015 № 608

Про затвердження Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 608-2015-п

Текст документа від 19.08.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. № 608
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту, що додається.

2. Міністерству інфраструктури забезпечити погодження розподілу субвенції, що передбачений Порядком та умовами, затвердженими цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 608

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінінфраструктури. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція спрямовується на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва, що відповідають установленим законодавством вимогам.

При цьому трамвайні вагони повинні відповідати таким вимогам:

ступінь локалізації вітчизняного виробництва становить не менш як 65 відсотків;

наявність імпульсного керування тяговими двигунами;

пристосованість для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також маломобільних груп населення.

Субвенція враховується в дохідній та видатковій частині відповідних бюджетів за відповідним кодом бюджетної класифікації в обсягах, затверджених в установленому порядку рішенням відповідної ради про місцевий бюджет, та не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов відповідних договорів.

4. Придбання трамвайних вагонів за рахунок субвенції здійснюється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у розмірі не менш як 70 відсотків їх загальної вартості.

У разі придбання трамвайних вагонів, які є предметом договору лізингу, субвенція може спрямовуватися лише на оплату їх вартості.

5. Розподіл субвенції місцевим бюджетам здійснюється згідно з додатком за погодженням із Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

6. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на рахунки відповідних бюджетів згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим Мінфіном.

7. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

8. Закупівля трамвайних вагонів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Передача придбаних трамвайних вагонів на баланс комунальних підприємств здійснюється в установленому законом порядку.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Попередня оплата товарів, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

12. Залишки коштів субвенції на кінець бюджетного періоду перераховуються органами Казначейства до державного бюджету.

13. Казначейство щомісяця подає Мінфіну та Мінінфраструктури інформацію про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

14. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 15 числа Мінінфраструктури інформацію про використання субвенції відповідно до затвердженої фінансової звітності із зазначенням кількості придбаних нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва та вартості одного вагона для її узагальнення та подання до 20 числа Мінфіну.

15. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Додаток
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту

Найменування місцевого бюджету

Обсяг субвенції, тис. гривень

Міський бюджет:


м. Києва

49 286

м. Львова

41 714

м. Маріуполя

4500

м. Одеси

4500

__________
Усього


100 000


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси