Про затвердження Змін до Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України

Мінінфраструктури; Наказ від 14.08.2012 № 494

Про затвердження Змін до Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України

Реєстрація: Мін'юст України від 29.08.2012 № 1450/21762

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1450-12

Текст документа від 14.08.2012:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2012 N 494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 р. за N 1450/21762

Про затвердження Змін до Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України

Відповідно до вимог статей 4 та 11 Повітряного кодексу України ( 3393-17 ), підпункту 4.10.77 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 червня 2004 року N 486 ( z0844-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 липня 2004 року за N 844/9443, що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2012 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра К.О.Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної авіаційної служби України А.А.Колісник

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 14.08.2012 N 494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 р. за N 1450/21762

ЗМІНИ до Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України ( z0844-04 )

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.4:

в абзаці шостому слова та цифри ", дев'яте видання - липень 1990 року" виключити;

в абзаці сьомому слова та цифри ", шосте видання - жовтень 2001 року" виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Організація повітряного руху. Doc 4444 АТМ/501 ICAO";

в абзаці дев'ятому слова та цифри ", четверте видання - 1987 року" виключити;

в абзаці десятому слова та цифри ", сто двадцять сьоме видання, 2004 рік" виключити.

1.2. У пункті 1.5:

в абзаці дванадцятому слова "за приладами" замінити словами "під час польоту за ППП";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"вторинний радіолокатор (Secondary radar) - радіолокаційна система спостереження, яка передає сигнали запитів та приймає у відповідь сигнали бортових відповідачів";

абзац п'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - п'ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - п'ятдесят сьомим;

в абзацах шістнадцятому, сорок першому, сорок другому, сорок третьому слово "судами" замінити словом "суднами";

доповнити пункт новими термінами, розмістивши їх в алфавітному порядку, такого змісту:

"авіаційний мобільний супутниковий (маршрутний) зв'язок (Aeronautical mobile-satellite (route) service) - вид мобільного супутникового зв'язку, при якому мобільні наземні станції встановлені на борту ПС, у якому можуть також брати участь станції рятувальних засобів;

основний місцевий рух (Essential local traffic) - рух будь-яких ПС, транспортних засобів або персоналу в зоні маневрування чи поблизу неї або рух навколо аеродрому, який може створювати небезпеку для відповідного ПС;

основний рух (Essential traffic) - контрольований рух, ешелонування якого забезпечується органом ОПР, але в разі забезпечення ешелонування конкретного контрольованого польоту відносно іншого контрольованого руху відповідний мінімум ешелонування не дотримується або не буде дотримуватися;

слот (Calculated Take-off Time) - розрахований час, у який ПС повинно виконати зліт. Слот є частиною диспетчерського дозволу на виліт".

1.3. У підпункті 1.6.2 пункту 1.6:

абзац п'ятдесят другий викласти в такій редакції:

"TCAS/ACAS" (Traffic/Airborn Alert and Collision Avoiding System) - бортова система попередження та уникнення зіткнення повітряних суден у повітрі, вимовляється (Tee-Kas - ТИ-КАС, A-Kas - ЕЙ-КАС)";

доповнити підпункт новими скороченнями, розмістивши їх в алфавітному порядку, такого змісту:

"ADS (Automatic Dependent Surveillance) - автоматичне залежне спостереження;

CPDLC (controller-pilot data link communication) - зв'язок "диспетчер - пілот" за лінією передавання даних;

CTOT (Calculated Take-off Time) - слот;

GBAS/SBAS (ground/space based augmentation system) - наземна/космічна система функціонального доповнення;

GNSS (global navigation satellite system) - глобальна навігаційна супутникова система;

RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) - автономний контроль цілісності у приймачі".

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.1:

підпункт 2.1.2 викласти в такій редакції:

"2.1.2. Ведення радіообміну між екіпажами ПС, органами ОПР та відповідними наземними службами на території України, у повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за ОПР покладено на Україну, здійснюється англійською або російською мовами.

Вимоги щодо рівня володіння мовою ведення радіотелефонного зв'язку пілотами, штурманами, диспетчерами та операторами авіаційних станцій наведені у Правилах видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року N 486 ( z0833-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за N 833/3273.";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"2.1.3. Стандартна російська та/або англійська фразеологія повинна використовуватися у всіх ситуаціях, для яких вона визначена.

Якщо для передачі наперед задуманого повідомлення недостатньо стандартної фразеології, потрібно використовувати звичайну розмовну мову.

2.1.4. Англійська мова повинна застосовуватися на запит будь-якої бортової станції під час виконання контрольованих польотів на маршрутах та на міжнародних аеродромах.

2.1.5. Мови, які використовуються відповідною наземною станцією, повинні бути опубліковані у Збірнику аеронавігаційної інформації України або в інших публікаціях, пов'язаних з такими станціями.".

2.2. У пункті 2.3:

у підпункті 2.3.1 слово "ОТМЕНЯЮ" замінити словом "ОШИБОЧНО";

у підпункті 2.3.2 слово "АНУЛИРУЮ" замінити словом "ОТМЕНЯЮ".

3. У главі 3:

3.1. У першому реченні підпункту 3.1.4 пункту 3.1 слово "другий" замінити словом "наступний".

3.2. У підпункті 3.1.12 пункту 3.1, підпунктах 3.5.5.2, 3.5.5.3 підпункту 3.5.5 пункту 3.5, підпунктах 3.6.1, 3.6.2 пункту 3.6 та пункті 3.12 слова "Контроль", "Control" замінити словами "Радар", "Radar".

3.3. У підпункті 3.5.4.3 підпункту 3.5.4 пункту 3.5 слово "радиопозывной" замінити словом "позывной".

3.4. Підпункт 3.5.7.2 підпункту 3.5.7 пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5.7.2. Там, де розподіл частот між каналами ДВЧ-зв'язку становить 8,33 кГц, для позначення каналу передачі використовуються всі шість цифр, за винятком випадків, коли останні дві цифри частоти є нулі, тоді після коми використовується одна цифра.

Таблиця 7

------------------------------------------------------------------

| Канал | Російська фразеологія | Англійська фразеологія |

|--------+---------------------------+---------------------------|

|132.100 |СТО ТРИДЦАТЬ ДВА ЗАПЯТАЯ |ONE THREE TWO DECIMAL ONE |

| |ОДИН | |

| | | |

|118.050 |СТО ВОСЕМНАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ |ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO |

| |НОЛЬ ПЯТЬ НОЛЬ |FIVE ZERO |

------------------------------------------------------------------

".

3.5. Підпункт "б" підпункту 3.6.1 пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"б) позначення станції, яка викликає".

3.6. Підпункти "а" та "б" підпункту 3.6.2 пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"а) позначення станції, яка ініціювала виклик;

б) позначення станції, яка відповідає на виклик".

3.7. Підпункт 3.8.2 пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8.2. Передача інформації про рух ПС здійснюється таким чином:

3.8.2.1. Інформація про основний рух:

орган ОПР забезпечує мінімуми ешелонування між польотами за ППП у повітряному просторі класів від A до E і між польотами за ППП та польотами за ПВП у повітряному просторі класів B та C. Орган ОПР не забезпечує ешелонування між польотами за ПВП, крім повітряного простору класу B. Відповідно польоти за ПВП та ППП можуть вважатися основним рухом для польотів за ППП, польоти за ППП - основним рухом для польотів за ПВП. При цьому польоти за ПВП не вважаються основним рухом для інших польотів за ПВП, крім польотів за ПВП у повітряному просторі класу B.

Інформація про основний рух містить:

напрямок польоту відповідного ПС;

тип і категорію відповідного ПС з урахуванням турбулентності у сліді (в разі потреби);

крейсерський рівень відповідного ПС, а також:

розрахунковий час прольоту ним основної точки, що є найближчою до місця перетину ешелону, або

напрямок до відповідного ПС, що визначається за умовним годинниковим циферблатом, та відстань до зустрічного ПС, або

фактичне чи розрахункове місце ПС.

Приклад:

------------------------------------------------------------------

| Орган ОПР | Екіпаж ПС |

|---------------------------------------------+------------------|

|ФАСТЕР 345, БОРТ ДВИЖЕТСЯ В ЗАПАДНОМ |ПОНЯЛ, ФАСТЕР 345.|

|НАПРАВЛЕНИИ, АН-24, ВЫСОТА ПЯТЬ ТЫСЯЧ ФУТОВ, | |

|ПО РАСЧЕТУ DIDUR В 24. | |

| | |

|FASTAIR 345, TRAFFIC, WEST BOUND, ANTONOV-24,|ROGER, FASTAIR 345|

|ALTITUDE FIVE THOUSAND FEET, ESTIMATED DIDUR | |

|AT 24 | |

------------------------------------------------------------------

Інформація про основний рух надається екіпажам відповідних ПС, які виконують контрольований політ, у всіх випадках, коли вони є основним рухом відносно один одного.

Така інформація обов'язково надається екіпажам відповідних ПС, що виконують контрольований політ та одержали дозвіл на політ за умови, що вони забезпечуватимуть ешелонування самостійно і залишатимуться у візуальних метеоумовах, а також у будь-яких інших випадках, якщо встановлений мінімум ешелонування вже порушено.

3.8.2.2. Інформація про рух повітряних суден надається таким чином:

орган ОПР у разі потреби може надавати екіпажам ПС інформацію про рух інших ПС, що перебувають на суміжних рівнях польоту.

Приклад:

------------------------------------------------------------------

| Орган ОПР | Екіпаж ПС |

|---------------------------------------------+------------------|

|ФАСТЕР 345, БОРТ НА 10 ЧАСОВ, ДВЕНАДЦАТЬ |ПОНЯЛ ФАСТЕР 345. |

|КИЛОМЕТРОВ, ПЕРЕСЕКАЕТ СЛЕВА НАПРАВО, НА | |

|ЭШЕЛОНЕ 120. | |

| | |

|FASTAIR 345, TRAFFIC, TEN O'CLOCK, ONE TWO |ROGER FASTAIR 345 |

|KILOMETRES, CROSSING LEFT TO RIGHT, AT FLIGHT| |

|LEVEL 120 | |

------------------------------------------------------------------

З метою привернення уваги екіпажів ПС та запобігання ненавмисному перетину заданого рівня польоту рекомендується надавати інформацію про ПС, які можуть потенційно конфліктувати щоразу, якщо одне або більше ПС перебувають у перемінному профілі польоту та займають суміжний рівень.

3.8.2.3. Інформація про основний місцевий рух надається таким чином:

інформація про основний місцевий рух повинна своєчасно надаватися безпосередньо аеродромною диспетчерською вишкою або органом, який здійснює диспетчерське обслуговування підходу, у разі якщо диспетчер аеродромної диспетчерської вишки вважає, що така інформація є необхідною з метою забезпечення безпеки польотів, або на запит екіпажу ПС.

Основним місцевим рухом вважається рух будь-яких ПС, транспортних засобів, персоналу в зоні маневрування або поблизу неї, рух в окрузі аеродрому, який може створювати небезпеку для відповідного ПС.

Опис основного місцевого руху надається таким чином, щоб полегшити його ідентифікацію.

Повідомлення про основний місцевий рух містять:

ідентифікацію ПС, якому передається інформація;

слова "ДВИЖЕНИЕ" (TRAFFIC IS) або "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ" (ADDITIONAL TRAFFIC IS) за потреби;

опис основного місцевого руху з огляду на те, що пілот має його розпізнати (наприклад: тип, швидкість, категорія та/або колір ПС, тип транспортного засобу, кількість осіб тощо);

місцезнаходження основного місцевого руху відносно ПС, якому надається така інформація, та напрямок руху.

Приклад:

------------------------------------------------------------------

| Орган ОПР | Екіпаж ПС |

|---------------------------------------------+------------------|

|ФАСТЕР 345, ДВИЖЕНИЕ СЛЕВА НАПРАВО ПО |ПОНЯЛ, ФАСТЕР 345.|

|МАГИСТРАЛЬНОЙ АН-24. | |

| | |

|FASTAIR 345, TRAFFIC FROM LEFT TO RIGHT ON |ROGER, FASTAIR 345|

|CENTRAL TAXIWAY ANTONOV-24 | |

------------------------------------------------------------------

".

3.8. Доповнити пункт 3.11 новими підпунктами такого змісту:

"3.11.3. Частоти, що використовуються.

3.11.3.1. Бортові станції повинні працювати на відповідних радіочастотах.

3.11.3.2. Органи ОПР, що здійснюють зв'язок "земля-повітря", повинні визначати частоту(и), яка(і) призначена(і) для використання за нормальних умов екіпажами повітряних суден, що перебувають під їх контролем.".

3.9. У підпункті 3.13.4 пункту 3.13 слово "двостороннього" виключити.

4. У другому реченні підпункті 4.7.3 пункту 4.7 глави 4 слова "був аварійний борт" замінити словами "було аварійне ПС".

5. Главу 5 викласти в такій редакції:

"5. Фразеологія.

5.1. Фразеологія, наведена у додатках до цих Правил, відтворює текст усього повідомлення без позивних. Ця стандартна фразеологія радіообміну не є вичерпною, і за інших обставин передбачається, що пілоти, персонал ОПР та інший наземний персонал повинні чітко та стисло використовувати загальну мову, що має відповідати вимогам Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року N 486 ( z0833-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за N 833/3273, з метою уникнення можливих непорозумінь з особами, які використовують іншу мову, ніж та, що є однією з їх національних мов.

5.2. Фразеологія групується за видами ОПР. Користувачі використовують фразеологію з інших груп, крім тих, що належать до конкретного виду ОПР.

Стандартна фразеологія для використання пілотами, персоналом ОПР та іншим наземним персоналом наведена в додатку 9 до цих Правил.

5.3. У додатках 8 та 9 до цих Правил наведено російську та англійську фразеологію, що використовується пілотами, персоналом ОПР та іншим наземним персоналом.

5.4. Під час виконання польотів з RVSM або під час набору/зниження через такий простір пілоти ПС, що не допущені до польотів з RVSM, повинні повідомляти свій статус "недопущених до польотів у повітряному просторі з RVSM" у таких випадках:

здійснюючи перший виклик на будь-якому каналі у межах повітряного простору RVSM;

подаючи будь-який запит про зміну рівня польоту;

під час всіх повторень отриманих дозволів щодо рівнів польоту.

5.5. Диспетчери УПР повинні однозначно підтверджувати отримання повідомлень від пілотів ПС, які доповідають про статус "недопущеного до польотів у повітряному просторі з RVSM".

5.6. Фразеологія, що використовується під час руху транспортних засобів у зоні маневрування, крім тягачів-буксирувальників, не наводиться окремо, оскільки для них застосовується фразеологія, яка пов'язана з рухом ПС, за винятком указівок щодо руління, коли замість слова "РУЛИТЕ" (TAXI) використовується слово "СЛЕДУЙТЕ" (PROCEED).

5.7. Умовні дозволи, наприклад: "ЗА ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОСАДКУ БОРТОМ" (BEHIND LANDING AIRCRAFT) або "ПОСЛЕ ВЫЛЕТАЮЩЕГО БОРТА" (AFTER DEPARTING AIRCRAFT), не використовуються для руху на робочу(і) ЗПС, за винятком випадків, коли за цим ПС або транспортним засобом спостерігають відповідний диспетчер УПР та пілот. Умовний дозвіл у всіх випадках складається з:

пізнавального індексу;

умов;

дозволу;

короткого повторення умови.

Приклад:

"SAS941, ЗА DC9 НА КОРОТКОЙ ПРЯМОЙ, ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗА БОРТОМ".

(SAS 941, BEHIND DC9 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND).

5.8. У пунктах 5.2-5.8 додатка 9 до цих Правил слова в круглих дужках означають, що для побудови закінченої фрази потрібно надати конкретні дані (наприклад, ешелон, місце або час тощо) або що в різних випадках можна використовувати різні варіанти цієї фрази. У квадратних дужках наведено можливі додаткові слова або відомості, що можуть знадобитися у конкретних випадках.

5.9. Приклади використання фразеології наведено у DOC 9432 ICAO "Керівництво з радіотелефонії(Manual of Radiotelephony)".

6. Колонку "Радіотелефонний сигнал російською мовою" таблиці додатка 1 після слів "ПАН ПАН" доповнити словами "або ПАН ПАН МЕДИЦИНСКИЙ".

7. У колонці "СЛОВО/ФРАЗА російською мовою" таблиці додатка 2:

слово "АННУЛИРУЮ" замінити словом "ОТМЕНЯЮ";

після слова "ПРОВЕРКА" доповнити колонку словом "(ПРОВЕРЬТЕ)";

слово "ОТМЕНЯЮ" замінити словом "ОШИБОЧНО".

8. У таблиці додатка 5:

позицію "Коди прийомовідповідача" після слова "код" доповнити словами "(або СКВОК)";

доповнити новою позицією такого змісту:

"

------------------------------------------------------------------

| Коефіцієнт зчеплення |

|----------------------------------------------------------------|

|breaking |сцепление ноль шесть |breaking |

|coefficient 0.6 | |coefficient point |

| | |six |

|коэффициент | | |

|сцепления 0.6 | | |

------------------------------------------------------------------

".

9. У таблиці додатка 7:

у колонці "ПОЗИТИВНИЙ" слово "ПРИЛЕТ" замінити словом "ПРИБЫТИЕ";

доповнити новими позиціями такого змісту:

"

----------------------------------------------------------------

|DISPATCH |ДИСПАЧ |Диспетчерська служба |

| | |авіакомпанії |

|-------------+---------------+--------------------------------|

|APRON |ПЕРОН |Орган обслуговування наземного |

| | |руху на пероні |

|-------------+---------------+--------------------------------|

|AERODROME |АЭРОДРОМНАЯ |Орган AFIS |

|INFORMATION |ИНФОРМАЦИЯ | |

----------------------------------------------------------------

".

10. Додатки 8 та 9 до цих Правил ( z0844-04 ) викласти в новій редакції, що додаються.

Перший заступник Міністра інфраструктури України К.Єфименко

Додаток 8 до Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України ( z0844-04 )

ПОРЯДОК радіотелефонного виклику

-------------------------------------------------

| Тип "а" | Тип "б" | Тип "в" |

-----------------+---------------+---------------+---------------|

|Позначення |ЛЬВОВ РАДАР |ЛЬВОВ РАДАР |ЛЬВОВ РАДАР |

|станції, яку |L'VIV RADAR |L'VIV RADAR |L'VIV RADAR |

|викликають | | | |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|Позначення |GABCD |SPEEDBIRD ABCD |АЭРОФЛОТ 132 |

|станції, яка | | |AEROFLOT 132 |

|викликає | | | |

------------------------------------------------------------------

Порядок відповіді на радіотелефонний виклик

-------------------------------------------------

| Тип "а" | Тип "б" | Тип "в" |

-----------------+---------------+---------------+---------------|

|Позначення |GABCD |SPEEDBIRD ABCD |АЭРОФЛОТ 132 |

|станції, яку | | |AEROFLOT 132 |

|викликають | | | |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|Позначення |ЛЬВОВ РАДАР |ЛЬВОВ РАДАР |ЛЬВОВ РАДАР |

|станції, яка |L'VIV RADAR |L'VIV RADAR |L'VIV RADAR |

|викликає | | | |

------------------------------------------------------------------

ПС, що належить до категорії важких за турбулентністю сліду, під час першого виклику аеродромної диспетчерської вишки та диспетчерського органу підходу після позивного додає слово "ТЯЖЕЛЫЙ" (HEAVY)

Додаток 9 до Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України ( z0844-04 )

ФРАЗЕОЛОГІЯ з обслуговування повітряного руху

------------------------------------------------------------------------------------

| 5.2. Фразеологія ОПР |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.1. Опис рівнів |a) ЭШЕЛОН ПОЛЕТА (номер) |a) FLIGHT LEVEL (number), or |

|польоту (далі - загальна|або | |

|назва "рівень"). У разі | | |

|ведення радіообміну |b) (число) МЕТРОВ (ФУТОВ) |b) (number) METRES (FEET) |

|російською мовою фраза | | |

|"ЭШЕЛОН ПОЛЕТА" може | | |

|скорочуватися до | | |

|"ЭШЕЛОН" | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.2. Зміна рівнів, |a) НАБИРАЙТЕ (або |a) CLIMB (or DESCEND), |

|повідомлення щодо зміни |СНИЖАЙТЕСЬ), |followed as necessary by: |

|рівнів та вертикальних |далі, за потреби, | |

|швидкостей |зазначається: | |

| | | |

| |1) (рівень), |1) TO (level), |

| | | |

|...вказівки щодо |2) И ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ВЫСОТУ В |2) TO AND MAINTAIN BLOCK |

|набирання (або зниження)|ИНТЕРВАЛЕ ОТ (рівень) ДО |(level) TO (level), |

|до рівня у межах |(рівень), | |

|відповідного допуску у | | |

|вертикальній площині |3) ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ (рівень) В |3) TO REACH (level) AT (or |

| |(або НА) (час або основна |BY) (time or significant |

| |точка), |point), |

| | | |

| |4) ДОЛОЖИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ |4) REPORT LEAVING (or |

| |(або ЗАНЯТИЕ, або |REACHING, or PASSING) |

| |ПЕРЕСЕЧЕНИЕ) (рівень), |(level), |

| | | |

| |5) С ВЕРТИКАЛЬНОЙ (число) |5) AT (number) METRES PER |

| |МЕТРОВ В СЕКУНДУ |SECOND [OR GREATER (or |

| |[СКОРОСТЬЮ] [ИЛИ БОЛЕЕ (або|LESS)], |

| |МЕНЕЕ)], | |

| | | |

|...тільки для |6) ДОЛОЖИТЕ НАЧАЛО РАЗГОНА |6) REPORT STARTING |

|надзвукових літаків |(або ТОРМОЖЕНИЯ), |ACCELERATION (or |

| | |DECELERATION), |

| | | |

| |b) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ, НЕ МЕНЕЕ |b) MAINTAIN AT LEAST (number)|

| |(число) МЕТРОВ (ФУТОВ) ВЫШЕ|METRES (FEET) ABOVE (or |

| |(або НИЖЕ) (позивний |BELOW) (aircraft call sign), |

| |повітряного судна), | |

| | | |

| |c) ЗАПРОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЕ |c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT |

| |УРОВНЯ (або ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА,|LEVEL or ALTITUDE) CHANGE |

| |або ВЫСОТЫ) У (назва |FROM (name of unit) [AT (time|

| |органу) [В (час або основна|or significant point)], |

| |точка)], | |

| | | |

| |d) ПРЕКРАТИТЕ НАБОР (або |d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT|

| |СНИЖЕНИЕ) НА (рівень), |(level), |

| | | |

| |e) ПРОДОЛЖАЙТЕ НАБОР (або |e) CONTINUE CLIMB (or |

| |СНИЖЕНИЕ) НА (рівень), |DESCENT) TO (level), |

| | | |

| |f) УСКОРЬТЕ НАБОР (або |f) EXPEDITE CLIMB (or |

| |СНИЖЕНИЕ) [ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ |DESCENT) [UNTIL PASSING |

| |(рівень)], |(level)], |

| | | |

|...для вказівки |j) НЕМЕДЛЕННО, |j) IMMEDIATELY, |

|виконувати дії у | | |

|визначений час або у |k) ПОСЛЕ ПРОЛЕТА (основна |k) AFTER PASSING (significant|

|визначеному місці |точка), |point), |

| | | |

|...для вказівки |l) В (час або основна |l) AT (time or significant |

|виконувати дії у разі |точка), |point), |

|готовності | | |

| | | |

|... для вказівки екіпажу|m) ПО ГОТОВНОСТИ |m) WHEN READY (instruction), |

|ПС набирати висоту або |(вказівка), | |

|знижуватися у випадку | | |

|самостійного |n) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛ(Ы)|n) MAINTAIN OWN SEPARATION |

|забезпечення |ВИЗУАЛЬНО [ОТ (рівень)] [ДО|AND VMC [FROM (level)] [TO |

|ешелонування під час |(рівень)], |(level)], |

|виконання польоту у | | |

|візуальних метеоумовах |o) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛ(Ы)|o) MAINTAIN OWN SEPARATION |

|ВМУ |ВИЗУАЛЬНО ВЫШЕ (або НИЖЕ, |AND VMC ABOVE (or BELOW, or |

| |або ДО) (рівень), |TO) (level), |

| | | |

|...коли є сумнів, що |p) ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО |p) IF UNABLE (alternative |

|екіпаж ПС може діяти |(альтернативні вказівки), |instructions) AND ADVISE, |

|згідно з наданим |СООБЩИТЕ, | |

|дозволом або виконати | | |

|вказівку | | |

| | | |

|... коли екіпаж ПС не |*q) НЕВОЗМОЖНО, |*q) UNABLE, |

|може діяти згідно з | | |

|наданим дозволом або | | |

|виконати вказівку | | |

| | | |

|після того, як ЕПС почав|*r) СРАБОТАЛ TCAS RA, |*r) TCAS RA, |

|відхилятися від наданого| | |

|диспетчером дозволу або |s) ПОНЯЛ, |s) ROGER, |

|вказівки, щоб виконати | | |

|рекомендацію ACAS | | |

|(радіообмін між пілотом | | |

|та диспетчером) | | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|_________________ |

|* Тут і далі за текстом означає фразеологію, яка використовується пілотом. |

|* Denotes pilot transmit. |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|... після завершення |*t) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ, |*t) CLEAR OF CONFLICT, |

|ACAS RA та початку |ВОЗВРАЩАЮСЬ НА (заданий |RETURNING TO (assigned |

|повернення до |диспетчером рівень), |clearance), |

|попереднього наданого | | |

|диспетчером дозволу або |u) ПОНЯЛ (або альтернативні|u) ROGER (or alternative |

|вказівки (радіообмін між|вказівки), |instructions), |

|пілотом та диспетчером) | | |

| | | |

| | | |

|... після завершення |*v) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ, |*v) CLEAR OF CONFLICT, |

|ACAS RA та повернення |(наданий диспетчером |(assigned clearance) |

|ЕПС до попереднього |дозвіл) ВОЗОБНОВИЛ, |RESUMED, |

|наданого диспетчером | | |

|дозволу або вказівки |w) ПОНЯЛ (або альтернативні|w) ROGER (or alternative |

|(радіообмін між пілотом |вказівки), |instructions), |

|та диспетчером) | | |

| | | |

|...коли наданий |*x) НЕВОЗМОЖНО, TCAS RA, |*x) UNABLE TCAS RA, |

|диспетчером дозвіл або | | |

|вказівка суперечить |y) ПОНЯЛ, |y) ROGER, |

|рекомендації ACAS і ЕПС | | |

|буде виконувати RA та | | |

|інформувати диспетчера | | |

|безпосередньо | | |

|(радіообмін між пілотом | | |

|та диспетчером) | | |

| | | |

|...дозвіл на скасування |*z) НАБИРАЙТЕ (рівень) |*z) CLIMB TO (level) [LEVEL |

|обмеження вертикального |[ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ |RESTRICTION(S) (SID |

|профілю SID під час |(позначення SID) ОТМЕНЕНЫ |designator) CANCELLED (or) |

|набирання висоти |(або) ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ|LEVEL RESTRICTION(S) (SID |

| |(позначення SID) НАД |designator) AT (point) |

| |(точка) ОТМЕНЕНЫ, |CANCELLED, |

| | | |

|Дозвіл на скасування |aa) СНИЖАЙТЕСЬ (рівень) |aa) DESCEND TO (level) [LEVEL|

|обмеження вертикального |[ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ |RESTRICTION(S) (STAR |

|профілю STAR під час |(позначення STAR) ОТМЕНЕНЫ |designator) CANCELLED (or) |

|зниження |(або) ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ|LEVEL RESTRICTION(S) (STAR |

| |(позначення STAR) НАД |designator) AT (point) |

| |(точка) ОТМЕНЕНЫ] |CANCELLED] |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.3. Передавання |a) РАБОТАЙТЕ (позивний |a) CONTACT (unit call sign) |

|контролю та/або зміна |органу) (частота) [СЕЙЧАС],|(frequency) [NOW], |

|частоти Екіпажу ПС | | |

|(повітряному судну) може|b) В (або НАД) (час або |b) AT (or OVER) (time or |

|бути запропоновано |місце) [або ПРИ] |place) [or WHEN] |

|"ЖДИТЕ (STAND BY)" на |[ПЕРЕСЕЧЕНИИ /ОСВОБОЖДЕНИИ/|[PASSING/LEAVING/ RE |

|частоті, коли |ЗАНЯТИИ] (рівень) РАБОТАЙТЕ|REACHING] (level) CONTACT |

|передбачається, що орган|(позивний органу) |(unit call sign) (frequency),|

|ОПР сам розпочне |(частота), | |

|зв'язок, та | | |

|"ПРОСЛУШИВАЙТЕ |c) ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЯЗИ |c) IF NO CONTACT |

|(MONITOR)" частоту, коли|(вказівки), |(instructions), |

|на цій частоті | | |

|здійснюється радіомовна |d) ЖДИТЕ (позивний органу) |d) STAND BY (frequency) FOR |

|передача інформації |НА (частота), |(unit call sign), |

| | | |

| |*e) ПРОШУ ПЕРЕЙТИ НА |*e) REQUEST CHANGE TO |

| |(частота), |(frequency), |

| | | |

| |f) РАЗРЕШАЮ ПЕРЕЙТИ [НА |f) FREQUENCY CHANGE APPROVED,|

| |ЧАСТОТУ], | |

| | | |

| |g) ПРОСЛУШАЙТЕ (позивний |g) MONITOR (unit call sign) |

| |органу) (частота), |(frequency), |

| | | |

| |*h) ПРОСЛУШИВАЮ (частота), |*h) MONITORING (frequency), |

| | | |

| |i) ПО ГОТОВНОСТИ РАБОТАЙТЕ |i) WHEN READY CONTACT (unit |

| |(позивний органу) |call sign) (frequency), |

| |(частота), | |

| | | |

| |j) ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЭТОЙ |j) REMAIN THIS FREQUENCY |

| |ЧАСТОТЕ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.4. СІТКА ЧАСТОТ | | |

|8.33 KHZ. | | |

|Примітка. У цьому пункті| | |

|термін "point" | | |

|використовується тільки | | |

|у контексті назви сітки | | |

|частот 8.33 kHz та не | | |

|замінює жодних | | |

|встановлених вимог ICAO | | |

|або фразеологію щодо | | |

|використання терміна | | |

|"запятая (decimal)" | | |

| | | |

|... для запиту |a) ПОДТВЕРДИТЕ НАЛИЧИЕ |a) CONFIRM EIGHT POINT THREE |

|можливості використання |ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ, |THREE, |

|8.33 kHz | | |

| | | |

|... для підтвердження |*b) ПОДТВЕРЖДАЮ НАЛИЧИЕ |*b) AFFIRM EIGHT POINT THREE |

|можливості використання |ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ, |THREE, |

|8.33 kHz | | |

| | | |

|... для підтвердження |c) ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ |*c) NEGATIVE EIGHT POINT |

|неможливості |ОТСУТСТВУЕТ, |THREE THREE, |

|використання to 8.33 kHz| | |

| | | |

|... для запиту |d) ПОДТВЕРДИТЕ НАЛИЧИЕ УВЧ,|d) CONFIRM UHF, |

|можливості використання | | |

|UHF | | |

| | | |

|... для підтвердження |*e) ПОДТВЕРЖДАЮ НАЛИЧИЕ |*e) AFFIRM UHF, |

|можливості використання |УВЧ, | |

|UHF | | |

| | | |

|... для підтвердження |*f) УВЧ ОТСУТСТВУЕТ, |*f) NEGATIVE UHF, |

|неможливості | | |

|використання UHF | | |

| | | |

|... для запиту статусу, |g) ПОДТВЕРДИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ|g) CONFIRM EIGHT POINT THREE |

|звільненого від |ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ, |THREE EXEMPTED, |

|наявності 8.33 kHz | | |

| | | |

|... для підтвердження |*h) ПОДТВЕРЖДАЮ |*h) AFFIRM EIGHT POINT THREE |

|статусу, звільненого від|ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОСЕМЬ |THREE EXEMPTED, |

|наявності 8.33 kHz |ТРИДЦАТЬ ТРИ, | |

| | | |

|... для підтвердження |*i) ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОСЕМЬ |*i) NEGATIVE EIGHT POINT |

|статусу, незвільненого |ТРИДЦАТЬ ТРИ ОТСУТСТВУЕТ, |THREE THREE EXEMPTED, |

|від наявності 8.33 kHz | | |

| | | |

|... для зазначення, що |j) ИЗ-ЗА ТРЕБОВАНИЙ К |j) DUE EIGHT POINT THREE |

|конкретний дозвіл |НАЛИЧИЮ ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ|THREE REQUIREMENT |

|наданий тому, що в | | |

|іншому випадку | | |

|необладнане та/або | | |

|незвільнене ПС може | | |

|увійти до повітряного | | |

|простору, де вимагається| | |

|наявність 8.33 kHz | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.5. Зміна | | |

|радіотелефонного | | |

|позивного повітряного | | |

|судна | | |

| | | |

|... вказівка щодо зміни |a) ИЗМЕНИТЕ [ВАШ] ПОЗЫВНОЙ |a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO |

|радіотелефонного |НА (новий позивний) [ДО |(new call sign) [UNTIL |

|позивного повітряного |ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ], |FURTHER ADVISED], |

|судна | | |

| | | |

|... повідомлення екіпажу|b) [НАД (основна точка)] |b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL|

|ПС повернутися до |РАБОТАЙТЕ ПОЗЫВНЫМ |SIGN (call sign) [AT |

|радіотелефонного |(позивний) СОГЛАСНО ПЛАНУ |(significant point)] |

|позивного, який |ПОЛЕТА | |

|зазначений у плані | | |

|польоту | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.6. Інформація про |a) БОРТ (інформація), |a) TRAFFIC (information), |

|рух | | |

| | | |

|...для передачі |b) НЕТ СООБЩЕНИЙ О |b) NO REPORTED TRAFFIC, |

|інформації про рух |ДВИЖЕНИИ, | |

| | | |

| |*c) СМОТРЮ, |*c) LOOKING OUT, |

| | | |

|... для підтвердження |*d) БОРТ НАБЛЮДАЮ, |*d) TRAFFIC IN SIGHT, |

|приймання інформації про| | |

|рух |*e) НЕ НАБЛЮДАЮ [причини], |*e) NEGATIVE CONTACT |

| | |[reasons], |

| | | |

| |f) [ДРУГОЙ] БОРТ ДВИЖЕТСЯ В|f) [ADDITIONAL] TRAFFIC |

| |(напрямок) НАПРАВЛЕНИИ (тип|(direction) BOUND (type of |

| |повітряного судна) (рівень)|aircraft) (level) ESTIMATED |

| |ПО РАСЧЕТУ (або НАД) |(or OVER) (significant point)|

| |(основна точка) В (час), |AT (time), |

| | | |

| |g) БЕСПИЛОТНЫЙ АЭРОСТАТ |g) TRAFFIC IS |

| |(АЭРОСТАТЫ) БЫЛ [або ПО |(classification) UNMANNED |

| |РАСЧЕТУ] НАД (місце) В |FREE BALLOON(S) WAS [or |

| |(час) ПО СООБЩЕНИЯМ (рівень|ESTIMATED] OVER (place) AT |

| |(і)) [або ЭШЕЛОН |(time) REPORTED (level(s)] |

| |НЕИЗВЕСТЕН] ДВИЖЕТСЯ |[or LEVEL UNKNOWN] MOVING |

| |(напрямок) (будь-яка інша |(direction) (other pertinent |

| |інформація, яка стосується |information, if any) |

| |справи) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.7. Метеорологічні |a) [ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР |a) [SURFACE] WIND (number) |

|умови |(число) ГРАДУСОВ |DEGREES (speed) (units), |

| |(швидкість) (одиниці | |

| |виміру), | |

| | | |

| |b) ВЕТЕР НА (рівень) |b) WIND AT (level) (number) |

| |(число) ГРАДУСОВ (число) |DEGREES (number) KILOMETRES |

| |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС (або |PER HOUR (or KNOTS) |

| |УЗЛОВ) | |

| | | |

| |(Інформація про вітер |(Wind is always expressed by |

| |завжди передається шляхом |giving the mean direction and|

| |надання середніх значень |speed and any significant |

| |напрямку або швидкості та |variations thereof, |

| |будь-яких значних їх змін),| |

| | | |

| |c) ВИДИМОСТЬ (відстань) |c) VISIBILITY (distance) |

| |(одиниці виміру) |(units) [direction], |

| |[напрямок], | |

| | | |

| |d) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або|d) RUNWAY VISUAL RANGE (or |

| |ВПП (або RVR) [(номер)] |RVR) [RUNWAY (number)], |

| |(відстань) (одиниці |(distance) (units of |

| |виміру), |measurement), |

| | | |

|...для декількох точок |e) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або|e) RUNWAY VISUAL RANGE (or |

|спостереження RVR |ВПП) (номер), ДАННЫЕ |RVR) RUNWAY (number), NOT |

| |ОТСУТСТВУЮТ (або НЕ |AVAILABLE (or NOT REPORTED), |

| |СООБЩЕНЫ), | |

| | | |

| |f) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або|f) RUNWAY VISUAL RANGE (or |

| |ВПП (номер) (перша точка) |RVR) [RUNWAY (number)] (first|

| |(відстань) (одиниці |position) (distance) (units),|

| |виміру), (друга точка) |(second position) (distance) |

| |(відстань) (одиниці |(units), (third position) |

| |виміру), (третя точка) |(distance) (units) |

| |(відстань) (одиниці виміру)| |

| | | |

| |(Дані кількох спостережень |(Multiple RVR observations |

| |RVR завжди надаються |are always representative of |

| |відповідно для зони |the touchdown zone, midpoint |

| |приземлення, центральної |zone and the rollout/stop end|

| |зони і кінцевої зони |zone respectively. |

| |викочування за межі ЗПС. | |

| | | |

| |У разі якщо дані |Where reports for three |

| |передаються для трьох точок|locations are given, the |

| |спостереження, ці точки |indication of these locations|

| |можна не зазначати за |may be omitted, provided that|

| |умови, що повідомлення |the reports are passed in the|

| |передаються у такій |order of touchdown zone, |

| |послідовності: зона |followed by the midpoint |

| |приземлення, центральна |zone and ending with the roll|

| |зона та кінцева зона |out/stopend zone report), |

| |викочування за межі | |

| |ЗПС/зупинки), | |

| | | |

|... у разі якщо дані про|g) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або|g) RUNWAY VISUAL RANGE (or |

|RVR на будь-якій ділянці|ВПП) [(номер)] (перша |RVR) [RUNWAY (number)] (first|

|відсутні, ця інформація |точка) (відстань) (одиниці |position) (distance) (units),|

|передається у |виміру), (друга точка) |(second position) NOT |

|відповідній |(відстань) ДАННЫЕ |AVAILABLE, (third position) |

|послідовності |ОТСУТСТВУЮТ, (третя точка) |(distance) (units)], |

| |(відстань) (одиниці | |

| |виміру)], | |

| | | |

| |h) ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА |h) PRESENT WEATHER (details),|

| |(детальна інформація), | |

| | | |

| |i) ОБЛАЧНОСТЬ (кількість, |i) CLOUD (amount, [(type)] |

| |[(тип)] і висота нижньої |and height of base) (units) |

| |межі) (одиниці виміру) (або|(or SKY CLEAR). |

| |ЯСНО). | |

| | | |

| |(Детальна інформація щодо |(Details of the means to |

| |методу опису кількості та |describe the amount and type |

| |типу хмар міститься у п. |of cloud are in Chapter 11, |

| |11.4.3.2.3 глави 11 /PANS- |11.4.3.2.3/PANS-ATM), |

| |ATM), | |

| | | |

| |j) CAVOK (Слово "CAVOK" |j) CAVOK (Слово "CAVOK" |

| |вимовляється як CAV-O-KAY),|вимовляється як CAV-O-KAY), |

| | | |

| |k) ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] |k) TEMPERATURE [MINUS] |

| |(число) (та/або ТОЧКА РОСЫ |(number) (and/or DEW-POINT |

| |[МИНУС] (число), |[MINUS] (number), |

| | | |

| |l) QNH (число) [одиниці |l) QNH (number) [units], |

| |виміру], | |

| | | |

| |m) QFE (число) [(одиниці |m) QFE (number) ([units)], |

| |виміру)], | |

| | | |

| |n) (тип ПС) ДОЛОЖИЛ (опис) |n) (aircraft type) REPORTED |

| |ОБЛЕДЕНЕНИЕ (або |(description) ICING (or |

| |ТУРБУЛЕНТНОСТЬ) [В ОБЛАКАХ]|TURBULENCE) [IN CLOUD] (area)|

| |(район) (час), |(time), |

| | | |

| |o) ДОЛОЖИТЕ УСЛОВИЯ ПОЛЕТА |o) REPORT FLIGHT CONDITIONS |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.8. Передача |a) ДОЛОЖИТЕ (основна |a) NEXT REPORT AT |

|повідомлень про місце |точка), |(significant point), |

| | | |

|... для вказівки не |b) НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ ПРОЛЕТ |b) OMIT POSITION REPORTS |

|передавати повідомлення |ПОД [ДО (вказати)], |[UNTIL (specify)], |

|про місце до досягнення | | |

|визначеного місця |c) ВОЗОБНОВИТЕ ДОКЛАДЫ |c) RESUME POSITION REPORTING |

| |ПРОЛЕТА ПОД | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.9. Додаткові |a) ДОЛОЖИТЕ ПРОЛЕТ (основна|a) REPORT PASSING |

|повідомлення |точка), |(significant point), |

| | | |

|... для вказівки |b) ДОЛОЖИТЕ (відстань) |b) REPORT (distance) |

|передавати повідомлення |КИЛОМЕТРОВ (GNSS або DME) |KILOMETERS (GNSS or DME) FROM|

|у визначеному місці або |ОТ (назва станції DME) DME,|(name of DME station) DME, |

|на визначеній відстані | | |

| |*c) (відстань) КИЛОМЕТРОВ |*c) (distance) KILOMETERS |

| |(GNSS або DME) ОТ (назва |(GNSS or DME) FROM (name of |

| |станції DME) (або основна |DME station) (or significant |

| |точка), |point), |

| | | |

|... для вказівки |d) ДОЛОЖИТЕ ПРОЛЕТ РАДИАЛА |d) REPORT PASSING (three |

|передати повідомлення |(три цифри) (назва VOR) |digits) RADIAL (name of VOR) |

|про місце |VOR, |VOR, |

| | | |

| |e) ДОЛОЖИТЕ УДАЛЕНИЕ ПО |e) REPORT (GNSS or DME) |

| |(GNSS або DME) ОТ (основна |DISTANCE FROM (significant |

| |точка), |point), |

| | | |

| |*f) ДОЛОЖИТЕ УДАЛЕНИЕ ОТ |*f) REPORT DISTANCE FROM |

| |(назва станції DME) DME |(name of DME station) DME |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.10. Інформація про|a) СОСТОЯНИЕ [(місце)] |a) [(location)] RUNWAY |

|аеродром |ПОЛОСЫ (або ВПП) (номер) |SURFACE CONDITION RUNWAY |

| |(стан), |(number) (condition), |

| | | |

| |b) ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ |b) [(location)] RUNWAY |

| |[(місце)] ПОЛОСЫ (або ВПП) |SURFACE CONDITION RUNWAY |

| |(номер) УСТАРЕВШИЕ, |(number) NOT CURRENT, |

| | | |

| |c) ПОСАДОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ |c) LANDING SURFACE |

| |(стан), |(condition), |

| | | |

| |d) ОСТОРОЖНО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ |d) CAUTION CONSTRUCTION WORK |

| |РАБОТЫ, |(location), |

| | | |

| |e) ОСТОРОЖНО (вказати |e) CAUTION (specify reasons) |

| |причини) СПРАВА (або |RIGHT (or LEFT), (or BOTH |

| |СЛЕВА), (або С ОБЕИХ |SIDES) OF RUNWAY [number], |

| |СТОРОН) ОТ ПОЛОСЫ (ВПП) | |

| |[номер], | |

| | | |

| |f) ОСТОРОЖНО, ВЕДУТСЯ |f) CAUTION WORK IN PROGRESS |

| |РАБОТЫ (або ПРЕПЯТСТВИЕ) |(or OBSTRUCTION) (position |

| |(місце та будь-які |and any necessary advice), |

| |необхідні рекомендації), | |

| | | |

| |g) СВОДКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСЫ |g) RUNWAY REPORT AT |

| |ЗА (час спостереження) ВПП |(observation time) RUNWAY |

| |(номер) (тип опадів) ДО |(number) (type) (of |

| |(товщина шару) МИЛЛИМЕТРОВ.|precipitant) UP TO (depth of |

| |ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ |deposit) MILLIMETRES. BRAKING|

| |ХОРОШАЯ (або МЕЖДУ СРЕДНЕЙ |ACTION GOOD (or MEDIUM TO |

| |И ХОРОШЕЙ, або СРЕДНЯЯ, або|GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO|

| |МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И ПЛОХОЙ, або|POOR, or POOR or UNRELIABLE |

| |ПЛОХАЯ, або НЕНАДЕЖНАЯ) |[and/or BRAKING COEFFICIENT |

| |[та/або КОЭФФИЦИЕНТ |(equipment and number)], |

| |СЦЕПЛЕНИЯ (обладнання та | |

| |число)], | |

| | | |

| |h) ПО ДОКЛАДУ (тип ПС) |h) BRAKING ACTION REPORTED BY|

| |ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ В |(aircraft type) AT (time) |

| |(час) ХОРОШАЯ (або СРЕДНЯЯ,|GOOD (or MEDIUM, or POOR), |

| |або ПЛОХАЯ), | |

| | | |

| |i) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ|i) BRAKING ACTION |

| |[(місце)] (вимірювальне |[(location)] (measuring |

| |обладнання, що |equipment used), RUNWAY |

| |використовується), ПОЛОСА |(number), TEMPERTURE [MINUS] |

| |(номер) ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС]|(number), WAS (reading) AT |

| |(число), БЫЛА В (час), |(time), |

| | | |

| |J) ВПП (або РД) (номер) |J) RUNWAY (or TAXIWAY) |

| |МОКРАЯ [або ВЛАЖНАЯ, |(number) WET or DAMP, WATER |

| |МЕСТАМИ ЛУЖИ, ЗАЛИТАЯ |PATCHES, FLOODED (depth), or |

| |ВОДОЙ (глибина), або СНЕГ |SNOW REMOVED (length and |

| |УДАЛЕН (відповідно довжина |width as applicable), or |

| |або ширина), або |TREATED, or COVERED WITH |

| |ОБРАБОТАНА, або МЕСТАМИ |PATCHES of DRY SNOW (or WET |

| |СУХОЙ СНЕГ (або МОКРЫЙ |SNOW, or COMPACTED SNOW or |

| |СНЕГ, або УТРАМБОВАННЫЙ |SLUSH, or FROZEN SLUSH, or |

| |СНЕГ, або СЛЯКОТЬ, або |ICE, or ICE UNDERNEATH, or |

| |ЗАМЕРЗШАЯ СЛЯКОТЬ, або ЛЕД,|ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, |

| |або ПРИКРЫТЫЙ ЛЕД, або ЛЕД |or FROZEN RUTS AND RIDGES)], |

| |СО СНЕГОМ, або СУГРОБЫ, або| |

| |ЗАМЕРЗШИЕ КОЛЕИ И | |

| |БОРОЗДЫ)], | |

| | | |

| |k) ПО НАБЛЮДЕНИЮ С ВЫШКИ |k) TOWER OBSERVES (weather |

| |(метеорологічна |information), |

| |інформація), | |

| | | |

| |l) ПО ДОКЛАДАМ ПИЛОТОВ |l) PILOT REPORTS (weather |

| |(метеорологічна інформація)|information). |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.11. |a) (зазначити візуальний |a) (specify visual or non- |

|Експлуатаційний стан |або не візуальний засіб) |visual aid) RUNWAY |

|візуальних та не |ВПП (номер) (опис відмови),|(description of deficiency), |

|візуальних засобів | | |

| |b) ОГНИ (тип) (відмова), |b) (type) LIGHTING |

| | |(unserviceability), |

| | | |

| |c) GBAS/SBAS/MLS/ILS |c) GBAS/SBAS/MLS/ ILS |

| |КАТЕГОРИИ (категорія) |CATEGORY (category) |

| |(придатність до |(serviceability state), |

| |експлуатації), | |

| | | |

| |d) ОГНИ РД (опис відмови), |d) TAXIWAY LIGHTING |

| | |(description of deficiency), |

| | | |

| |e) (тип системи візуальної |e) (type of visual approach |

| |індикації глісади) ВПП |slope indicator) RUNWAY |

| |(номер) (опис відмови) |(number) (description of |

| | |deficiency) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.12. Польоти з | | |

|використанням | | |

|скороченого мінімуму | | |

|вертикального | | |

|ешелонування | | |

| | | |

|... для того, щоб |a) ПОДТВЕРДИТЕ ДОПУЩЕН К |a) CONFIRM RVSM APPROVED, |

|упевнитися в наявності у|RVSM, | |

|ПС статусу допущеного до| | |

|польотів з RVSM | | |

| | | |

|... для доповіді про |*b) ПОДТВЕРЖДАЮ ДОПУЩЕН К |*b) AFFIRM RVSM, |

|наявність статусу |RVSM, | |

|допущеного до польотів з| | |

|RVSM | | |

| | | |

|... для доповіді про |*c) К RVSM НЕ ДОПУЩЕН |*c) NEGATIVE RVSM |

|наявність статусу не |(додаткова інформація, |[(supplementary information, |

|допущеного до польотів з|наприклад - державне ПС |e.g. State aircraft)], |

|RVSM, за яким надається |тощо) | |

|додаткова інформація. | | |

|Примітка. Відповідно до | | |

|вимог Правил польотів у | | |

|повітряному просторі зі | | |

|скороченим мінімумом | | |

|вертикального | | |

|ешелонування щодо | | |

|процедур виконання | | |

|польотів у повітряному | | |

|просторі RVSM для ПС, | | |

|які мають статус не | | |

|затверджених до польотів| | |

|з RVSM, | | |

| | | |

|... для відмови у |d) НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ |d) UNABLE ISSUE CLEARANCE |

|наданні диспетчерського |ВХОД В ВОЗДУШНОЕ |INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN |

|дозволу на вхід у |ПРОСТРАНСТВО RVSM, СЛЕДУЙТЕ|[or DESCEND TO, or CLIMB TO] |

|повітряний простір з |[або НАБИРАЙТЕ, або |(level), |

|RVSM |СНИЖАЙТЕСЬ] (рівень), | |

| | | |

|... для доповіді, коли |*e) НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |*e) UNABLE RVSM DUE |

|сильна турбулентність |БОЛТАНКИ, |TURBULENCE, |

|впливає на спроможність | | |

|ПС дотримуватися вимог | | |

|для польотів з RVSM | | |

| | | |

|... для доповіді, що |*f) НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |*f) UNABLE RVSM DUE |

|обладнання ПС |ОБОРУДОВАНИЯ, |EQUIPMENT, |

|деградувало нижче від | | |

|мінімальних встановлених| | |

|характеристик | | |

| | | |

|...для запиту про |g) ДОЛОЖИТЕ. КОГДА ГОТОВЫ |g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME|

|якомога швидшу доповідь |ВОЗОБНОВИТЬ RVSM, |RVSM, |

|щодо поновлення статусу | | |

|допущеного до польотів з| | |

|RVSM та готовності | | |

|пілота до такого | | |

|поновлення | | |

| | | |

|... для запиту про |h) ПОДТВЕРДИТЕ ГОТОВНОСТЬ |h) CONFIRM ABLE TO RESUME |

|підтвердження щодо |ВОЗОБНОВИТЬ RVSM, |RVSM, |

|поновлення статусу | | |

|допущеного до польотів з| | |

|RVSM та готовності | | |

|пілота до такого | | |

|поновлення | | |

| | | |

|... для підтвердження |*i) ГОТОВЫ ВОЗОБНОВИТЬ RVSM|*i) READY TO RESUME RVSM |

|спроможності виконувати | | |

|політ з RVSM після | | |

|непередбачуваних | | |

|обставин, пов'язаних із | | |

|погодою або обладнанням | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.13. Статус |a) ПО ДОКЛАДАМ GNSS СИГНАЛ |a) GNSS REPORTED UNRELIABLE |

|обслуговування GNSS |НЕНАДЕЖЕН (або GNSS МОЖЕТ |(or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE|

| |НЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ [ИЗ-ЗА |[DUE TO INTERFERENCE], |

| |ПОМЕХ]), | |

| | | |

| |1) В РАЙОНЕ (місце) |1) IN THE VICINITY OF |

| |(радіус) [МЕЖДУ (рівні)], |(location) (radius) [BETWEEN |

| |або |(levels)], or |

| | | |

| |2) В РАЙОНЕ (опис) (або В |2) IN THE AREA OF |

| |РПИ (назва)) [МЕЖДУ |(description) (or IN (name) |

| |(рівні)], |FIR) [BETWEEN (levels)], |

| | | |

| |b) БАЗОВЫЙ GNSS (або SBAS, |b) BASIC GNSS (or SBAS, or |

| |або GBAS) НЕ |GBAS) UNAVAILABLE FOR |

| |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДЛЯ (опис |(specify operation) [FROM |

| |операцій) [С (час) (або ДО |(time) TO (time) (or UNTIL |

| |ДАЛЬНЕЙШИХ СООБЩЕНИЙ)], |FURTHER NOTICE)], |

| | | |

| |*c) БАЗОВЫЙ GNSS НЕ |*c) BASIC GNSS UNAVAILABLE |

| |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ [ИЗ-ЗА |[DUE TO (reason, e.g. LOSS OF|

| |(причина, наприклад - |RAIM or RAIM ALERT), |

| |ПОТЕРЯ RAIM або | |

| |СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ | |

| |RAIM)], | |

| | | |

| |*d) GBAS (or SBAS) НЕ |*d) GBAS (or SBAS) |

| |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ |UNAVAILABLE |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.1.14. Погіршення |RNP (вказати тип) (або |UNABLE RNP (specify type) (or|

|навігаційних |RNAV) НЕВОЗМОЖЕН [ИЗ-ЗА |RNAV) [DUE TO (reason, e.g. |

|характеристик ПС |(причина, наприклад - |LOSS OF RAIM or RAIM |

| |ПОТЕРЯ RAIM або |ALERT)]. |

| |СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ | |

| |RAIM)]. | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.2.2. Районне диспетчерське обслуговування |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.1. Видача дозволів|a) (назва органу) РАЗРЕШАЕТ|a) (name of unit) CLEARS |

| |(позивний ПС), |(aircraft call sign), |

| | | |

| |b) (позивний ПС) РАЗРЕШЕНО,|b) (aircraft call sign) |

| | |CLEARED TO, |

| | | |

| |c) ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ |c) RECLEARED (amended |

| |(подробиці зміненого |clearance details) [REST OF |

| |дозволу) [ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ |CLEARANCE UNCHANGED], |

| |РАЗРЕШЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ], | |

| | | |

| |d) ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ |d) RECLEARED (amended route |

| |(змінена ділянка маршруту) |portion) TO (significant |

| |ДО (основна точка |point of original route) |

| |початкового маршруту) |[REST OF CLEARANCE |

| |[ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ|UNCHANGED], |

| |НЕ МЕНЯЕТСЯ], | |

| | | |

| |e) ВХОД В КОНТРОЛИРУЕМОЕ |e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE |

| |ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО (або|(or CONTROL ZONE) [VIA |

| |КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ) [ЧЕРЕЗ|(significant point or route)]|

| |(основна точка або |AT (level) [AT (time)], |

| |маршрут)] НА (рівень) [В | |

| |(час)], | |

| | | |

| |f) ВЫХОД ИЗ КОНТРОЛИРУЕМОГО|f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE |

| |ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА |(or CONTROL ZONE) [VIA |

| |(або КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ) |(significant point or route)]|

| |[ЧЕРЕЗ (основна точка або |AT (level) (or CLIMBING, or |

| |маршрут)] НА (рівень) (або |DESCENDING), |

| |В НАБОРЕ ВЫСОТЫ, або СО | |

| |СНИЖЕНИЕМ), | |

| | | |

| |g) ВХОД (указати маршрут) В|g) JOIN (specify) AT |

| |(основна точка) НА (рівень)|(significant point) AT |

| |[В (час)] |(level) [AT (time)] |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.2. Указівки щодо |a) ОТ (місце) ДО (місце), |a) FROM (location) TO |

|маршруту та межі дії | |(location), |

|дозволу | | |

| |b) ДО (місце), |b) TO (location), |

| | | |

| |потім за потреби йде: |followed as necessary by: |

| | | |

| |1) ПРЯМО, |1) DIRECT, |

| | | |

| |2) ЧЕРЕЗ (маршрут і/або |2) VIA (route and/or |

| |основні точки), |significant points), |

| | | |

| |3) СОГЛАСНО ПЛАНУ ПОЛЕТА |3) VIA FLIGHT PLANNED ROUTE |

| | | |

| |(Умови використання цієї |(Conditions associated with |

| |фрази зазначені в п 4.5.7.2|the use of this phrase are in|

| |глави 4 /PANS-ATM/), |Chapter 4, p. 4.5.7.2 /PANS- |

| | |ATM), |

| | | |

| |4) ПО (відстань) ДУГИ DME |4) VIA (distance) DME ARC |

| |(напрямок) (назва станції |(direction) OF (name of DME |

| |DME), |station), |

| | | |

| |c) ПОЛЕТ ПО (маршрут) |c) (route) NOT AVAILABLE DUE |

| |НЕВОЗМОЖЕН ИЗ-ЗА (причина) |(reason) ALTERNATIVE[S] |

| |ПРЕДЛАГАЮ (варіанти |IS/ARE (routes) ADVISE |

| |маршрутів) ВЫБРАННЫЙ | |

| |СООБЩИТЕ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.3. Витримування |a) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) [ДО|a) MAINTAIN (level) [TO |

|заданих рівнів |(основна точка)], |(significant point)], |

| | | |

| |b) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |b) MAINTAIN (level) UNTIL |

| |ПРОЛЕТА (основна точка), |PASSING (significant point), |

| | | |

| |c) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |c) MAINTAIN (level) UNTIL |

| |(хвилини) ПОСЛЕ ПРОЛЕТА |(minutes) AFTER PASSING |

| |(основна точка), |(significant point), |

| | | |

| |d) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |d) MAINTAIN (level) UNTIL |

| |(час), |(time), |

| | | |

| |e) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |e) MAINTAIN (level) UNTIL |

| |ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ОТ |ADVISED BY (name of unit), |

| |(назва органу), | |

| | | |

| |f) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |f) MAINTAIN (level) UNTIL |

| |ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ, |FURTHER ADVISED, |

| | | |

| |g) В ПРЕДЕЛАХ |g) MAINTAIN (level) WHILE IN |

| |КОНТРОЛИРУЕМОГО ВОЗДУШНОГО |CONTROLLED AIRSPACE, |

| |ПРОСТРАНСТВА СЛЕДУЙТЕ НА | |

| |(рівень), | |

| | | |

| |h) СЛЕДУЙТЕ МЕЖДУ (рівень) |h) MAINTAIN BLOCK (level) TO |

| |И (рівень). |(level). |

| |(Термін "СЛЕДУЙТЕ" не |(The term "MAINTAIN" is not |

| |повинен використовуватися |to be used in lieu of |

| |замість термінів |"DESCEND" or "CLIMB" when |

| |"СНИЖАЙТЕСЬ" або |instructing an aircraft to |

| |"НАБИРАЙТЕ" під час |change level) |

| |передачі повітряному судну | |

| |вказівок щодо зміни рівня) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.4. Указівка щодо |a) ПРОЙДИТЕ (основна точка)|a) CROSS (significant point) |

|крейсерських рівнів |НА (або ВЫШЕ, або НИЖЕ) |AT (or ABOVE, or BELOW) |

| |(рівень), |(level), |

| | | |

| |b) ПРОЙДИТЕ (основна точка)|b) CROSS (significant point) |

| |В (час) ИЛИ ПОЗДНЕЕ (або |AT (time) OR LATER (or |

| |РАНЬШЕ) НА (рівень), |BEFORE) AT (level), |

| | | |

| |c) КРЕЙСЕРСКИЙ НАБОР МЕЖДУ |c) CRUISE CLIMB BETWEEN |

| |(рівні) (або ВЫШЕ (рівень),|(levels) (or ABOVE (level), |

| | | |

| |d) ПРОЙДИТЕ (відстань) |d) CROSS (distance) DME |

| |[(напрямок)] ОТ DME (назва |[(direction)] OF (name of DME|

| |станції DME) НА (або ВЫШЕ, |station) AT (or ABOVE, or |

| |або НИЖЕ) (рівень) |BELOW) (level) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.5. Аварійне |*a) АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ |*a) EMERGENCY DESCENT |

|зниження |(наміри), |(intentions), |

| | | |

| |b) ВНИМАНИЕ ВСЕМ БОРТАМ, В |b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN |

| |РАЙОНЕ [або НАД] (основна |THE VICINITY OF [or AT] |

| |точка або місце) |(significant point or |

| |ВЫПОЛНЯЕТСЯ АВАРИЙНОЕ |location) EMERGENCY DESCENT |

| |СНИЖЕНИЕ С (рівень) (потім,|IN PROGRESS FROM (level) |

| |за потреби, передаються |(followed as necessary by |

| |конкретні вказівки, |specific instructions, |

| |дозволи, інформація про |clearances, traffic |

| |рух тощо) |information, etc) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.6. Якщо дозвіл не |ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ (або |EXPECT CLEARANCE (or type of |

|може бути виданий |тип дозволу) В (час) |clearance) AT (time) |

|відразу після запиту | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.7. Якщо дозвіл на |НЕВОЗМОЖНО, БОРТ (напрямок |UNABLE, TRAFFIC (direction) |

|відхилення не може бути |руху, тип ПС) (рівень) |BOUND (type of aircraft) |

|виданий |ОЖИДАЕТСЯ (або НАД) |(level) ESTIMATED (or OVER) |

| |(основна точка) В (час) |(significant point) AT (time)|

| |ПОЗЫВНОЙ (позивний) |CALL SIGN (call sign) ADVISE |

| |СООБЩИТЕ НАМЕРЕНИЯ |INTENTIONS |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.8. Указівки щодо |a) ПРОЙДИТЕ (основна точка)|a) CROSS (significant point) |

|ешелонування |В (час) [ИЛИ ПОЗЖЕ (або ИЛИ|AT (time) [OR LATER (or OR |

| |РАНЬШЕ)], |BEFORE)], |

| | | |

| |b) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ |b) ADVISE IF ABLE TO CROSS |

| |ПРОЛЕТА (основна точка) В |(significant point) AT (time |

| |(час або рівень), |or level), |

| | | |

| |c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ MAX (число)|c) MAINTAIN MACH (number) [OR|

| |[ИЛИ БОЛЬШЕ (або ИЛИ |GREATER (or OR LESS)] [UNTIL |

| |МЕНЬШЕ)] [ДО (основна |(significant point)], |

| |точка)], | |

| | | |

| |d) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ MAX |d) DO NOT EXCEED MACH |

| |(число) |(number) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.2.9. Указівки щодо |a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ |a) ADVISE IF ABLE TO PROCEED |

|виконання польоту за |ПОЛЕТА ПАРАЛЛЕЛЬНО МАРШРУТУ|PARALLEL OFFSET, |

|треком, що проходить |(ТРЭКУ), | |

|паралельно дозволеному | | |

|маршруту (зміщений від |b) СЛЕДУЙТЕ (відстань) |b) PROCEED OFFSET (distance) |

|осі маршруту або треку) |ПРАВЕЕ/ЛЕВЕЕ ОСИ МАРШРУТА |RIGHT/LEFT OF (route) (track)|

|"parallel offset" |(ТРЭКА) [В (основна точка |[CENTRE LINE] [AT |

| |або час)] [ДО (основна |(significant point or time)] |

| |точка або час)], |[UNTIL (significant point or |

| | |time)], |

| | | |

| |c) ОТМЕНЯЮ ПОЛЕТ |c) CANCEL OFFSET |

| |ПАРАЛЛЕЛЬНО МАРШРУТУ |(instructions to rejoin |

| |(ТРЭКУ) (вказівки щодо |cleared flight route or other|

| |поновлення польоту за |information) |

| |дозволеним маршрутом або | |

| |інша інформація) | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.2.3. Диспетчерське обслуговування підходу |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.3.1. Указівки щодо |a) [ПОСЛЕ ВЫЛЕТА] ВЫХОД |a) [AFTER DEPARTURE] TURN |

|вильоту |ПРАВЫМ (або ЛЕВЫМ) КУРС |RIGHT (or LEFT) HEADING |

| |(три цифри) (або С КУРСОМ |(three digits) (or CONTINUE |

| |ВЗЛЕТА) (або ПРОДОЛЖАЙТЕ СО|RUNWAY HEADING) (or TRACK |

| |ВЗЛЕТНЫМ КУРСОМ) ДО (рівень|EXTENDED CENTRE LINE) TO |

| |або основна точка) [(за |(level or significant point) |

| |потреби інші вказівки)], |[(other instructions as |

| | |required)], |

| | | |

| |b) ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ (або |b) AFTER REACHING (or |

| |ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/ПРОЛЕТА) |PASSING) (level or |

| |(рівень або основна точка) |significant point) |

| |(вказівки), |(instructions), |

| | | |

| |c) [ОТВЕРНИТЕ] ВПРАВО (або |c) TURN RIGHT (or LEFT) |

| |ВЛЕВО) КУРС (три цифри) ДО |HEADING (three digits) TO |

| |(рівень) [ДЛЯ ВХОДА НА |(level) [TO INTERCEPT (track,|

| |(трек, маршрут тощо)], |route, airway, etc)], |

| | | |

| |d) (назва та номер |d) (standard departure name |

| |стандартного маршруту |and number) [DEPARTURE], |

| |вильоту) [ВЫЛЕТ], | |

| | | |

| |e) [МАГНИТНЫЙ (або |e) TRACK (three digits) |

| |ИСТИННЫЙ)] ТРЭК (три цифри)|DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)] |

| |ГРАДУСОВ НА (або ОТ) |TO (or FROM) (significant |

| |(основна точка) ДО (час) |point) UNTIL (time, or |

| |або ВЫХОДА НА/ЗАНЯТИЯ |REACHING (fix or significant |

| |(контрольна точка або |point or level)) [BEFORE |

| |основна точка або рівень)) |PROCEEDING ON COURSE], |

| |[ПЕРЕД ОТВОРОТОМ НА КУРС], | |

| | | |

| |f) РАЗРЕШАЮ ЧЕРЕЗ |f) CLEARED VIA (designation).|

| |(позначення). |(Conditions associated with |

| |(Умови використання цієї |the use of this phrase are in|

| |фрази зазначені у п. |Chapter 4, 4.5.7.2/PANS-ATM/)|

| |4.5.7.2 глави 4/PANS-ATM/) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.3.2. Дозволи щодо |a) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) |a) CLEARED (or PROCEED) VIA |

|заходження на посадку |ЧЕРЕЗ (позначення), |(designation), |

| | | |

| |b) РАЗРЕШАЮ НА (межа дії |b) CLEARED TO (clearance |

| |дозволу) ЧЕРЕЗ |limit) VIA (designation), |

| |(позначення), | |

| | | |

| |c) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) |c) CLEARED (or PROCEED) VIA |

| |ЧЕРЕЗ (детальна інформація |(details of route to be |

| |щодо маршруту прямування |followed), |

| |(руху), | |

| | | |

| |d) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД ПО (тип |d) CLEARED (type of approach)|

| |заходження на посадку) |APPROACH [RUNWAY (number)], |

| |[ПОЛОСА (або ВПП) (номер)],| |

| | | |

| |e) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД ПО (тип |e) CLEARED (type of approach)|

| |заходження на посадку) |RUNWAY (number) FOLLOWED BY |

| |ПОЛОСА (або ВПП) (номер) |CIRCLING TO RUNWAY (number), |

| |ЗАТЕМ ЗАХОД С КРУГА НА ВПП | |

| |(номер), | |

| | | |

| |f) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД [ПОЛОСА |f) CLEARED APPROACH |

| |(номер)], |[RUNWAY(number)], |

| | | |

| |g) НАЧИНАЙТЕ ЗАХОД В (час),|g) COMMENCE APPROACH AT |

| | |(time), |

| | | |

| |*h) ПРОШУ ЗАХОД С ПРЯМОЙ |*h) REQUEST STRAIGHT-IN |

| |[(тип заходження на |[(type of approach)] APPROACH|

| |посадку)] НА [ПОЛОСУ |[RUNWAY (number)], |

| |(номер)], | |

| | | |

| |i) РАЗРЕШАЮ [ЗАХОД] С |i) CLEARED STRAIGHT-IN [(type|

| |ПРЯМОЙ [(тип заходження на |of approach)] APPROACH |

| |посадку)] [ПОЛОСА (номер)],|[RUNWAY (number)], |

| | | |

| |j) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |j) REPORT VISUAL, |

| |ЗЕМЛЮ, | |

| | | |

| |k) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |k) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN |

| |ПОЛОСУ [ОГНИ], |SIGHT, |

| | | |

|... коли пілот запитує |*l) ПРОШУ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД |*l) REQUEST VISUAL APPROACH, |

|візуальне заходження на |НА ПОСАДКУ, | |

|посадку | | |

| |m) РАЗРЕШАЮ ВИЗУАЛЬНЫЙ |m) CLEARED VISUAL APPROACH |

| |ЗАХОД НА ПОЛОСУ (або ВПП) |RUNWAY (number), |

| |(номер), | |

| | | |

|...для запиту, чи пілот |n) СООБЩИТЕ ГОТОВЫ |n) ADVISE ABLE TO ACCEPT |

|спроможний виконати |ВЫПОЛНИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД |VISUAL APPROACH RUNWAY |

|візуальне заходження на |НА ПОЛОСУ (або ВПП) |(number), |

|посадку |(номер), | |

| | | |

|... у разі виконання |o) РАЗРЕШАЮ ВИЗУАЛЬНЫЙ |o) CLEARED VISUAL APPROACH |

|візуального заходження, |ЗАХОД НА ПОЛОСУ (або ВПП) |RUNWAY (number), MAINTAIN OWN|

|коли пілот ПС, що |(номер) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ |SEPARATION FROM PRECEDING |

|слідує позаду, доповів |САМОСТОЯТЕЛЬНО ИНТЕРВАЛ С |(aircraft type and wake |

|про візуальне |ВПЕРЕДИ ИДУЩИМ (тип ПС та |turbulence category as |

|спостереження переднього|категорія турбулентності, |appropriate) |

|ПС |якщо потрібно) |[CAUTION WAKE TURBULENCE], |

| |[ОСТОРОЖНО, СПУТНАЯ СТРУЯ],| |

| | | |

| |p) ДОЛОЖИТЕ [НА ЛИНИИ |p) REPORT (significant |

| |УДАЛЕНИЯ або НА ЛИНИИ |point), [OUTBOUND, or |

| |ПРИБЛИЖЕНИЯ] (основна |INBOUND], |

| |точка), | |

| | | |

| |q) ДОЛОЖИТЕ НАЧАЛО |q) REPORT COMMENCING |

| |СТАНДАРТНОГО РАЗВОРОТА, |PROCEDURE TURN, |

| | | |

| |*r) ПРОШУ СНИЖЕНИЕ |*r) REQUEST VMC DESCENT, |

| |ВИЗУАЛЬНО, | |

| | | |

| |s) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛЫ |s) MAINTAIN OWN SEPARATION, |

| |САМОСТОЯТЕЛЬНО, | |

| | | |

| |t) СЛЕДУЙТЕ ВИЗУАЛЬНО, |t) MAINTAIN VMC, |

| | | |

| |u) ВЫ ЗНАКОМЫ С ПРОЦЕДУРОЙ |u) ARE YOU FAMILIAR WITH |

| |ЗАХОДА (найменування), |(name) APPROACH PROCEDURE, |

| | | |

| |*v) ПРОШУ ЗАХОД (тип |*v) REQUEST (type of |

| |заходження на посадку) НА |approach) APPROACH [RUNWAY |

| |[ПОЛОСУ або ВПП (номер)], |(number)], |

| | | |

| |*w) ПРОШУ (некодований |*w) REQUEST (MLS/RNAV plain |

| |індекс MLS/RNAV), |language designator), |

| | | |

| |x) РАЗРЕШАЮ (некодований |x) CLEARED (MLS/RNAV plain |

| |індекс MLS/RNAV) |language designator) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.3.3. Указівки щодо |a) ОЖИДАЙТЕ ВИЗУАЛЬНО [НАД]|a) HOLD VISUAL [OVER] |

|виконання польотів у |(місце), (або МЕЖДУ (два |(position), (or BETWEEN (two |

|зоні очікування |помітних наземних |prominent landmarks)), |

|...візуально |орієнтири)), | |

| | | |

|... за опублікованою |b) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) |b) CLEARED (or PROCEED) TO |

|схемою очікування над |НА (основна точка, назва |(significant point, name of |

|засобом або контрольною |засобу або контрольної |facility or fix) [MAINTAIN |

|точкою |точки) [СЛЕДУЙТЕ (або |(or CLIMB or DESCEND TO) |

| |НАБИРАЙТЕ, або СНИЖАЙТЕСЬ |(level)] HOLD [(direction)] |

| |ДО (рівень)] ЖДИТЕ |AS PUBLISHED EXPECT APPROACH |

| |[(напрямок)] КАК |CLEARANCE (or FURTHER |

| |ОПУБЛИКОВАНО ОЖИДАЙТЕ |CLEARANCE) AT (time), |

| |РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАХОД (або | |

| |ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В | |

| |(час), | |

| | | |

| |*c) ПРОШУ УКАЗАНИЯ ПО |*c) REQUEST HOLDING |

| |ОЖИДАНИЮ, |INSTRUCTIONS, |

| | | |

|... коли екіпажу ПС |d) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) |d) CLEARED (or PROCEED) TO |

|необхідні детальні |НА (основна точка, назва |(significant point, name of |

|вказівки щодо виконання |засобу або контрольної |facility or fix) [MAINTAIN |

|польоту в зоні |точки) [СЛЕДУЙТЕ (або |(or CLIMB or DESCEND TO) |

|очікування |НАБИРАЙТЕ або СНИЖАЙТЕСЬ) |(level)] HOLD [(direction)] |

| |(рівень)] ЖДИТЕ |[(specified)] RADIAL, COURSE,|

| |[(напрямок)] [(визначений) |INBOUND TRACK (three digits) |

| |РАДИАЛ, КУРС, ТРЭК |DEGREES] [RIGHT (or LEFT) |

| |ПРИБЛИЖЕНИЯ (три цифри) |HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME |

| |ГРАДУСОВ] [СХЕМА ПРАВАЯ |(number) MINUTES] EXPECT |

| |(або ЛЕВАЯ)] [ВРЕМЯ ПО |APPROACH CLEARANCE (or |

| |ТРЭКУ УДАЛЕНИЯ (число) |FURTHER CLEARANCE AT (time) |

| |МИНУТ] ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ |(additional instructions, if |

| |НА ЗАХОД (або ДАЛЬНЕЙШЕЕ |necessary), |

| |РАЗРЕШЕНИЕ В (час) (за | |

| |потреби додаткові | |

| |вказівки), | |

| | | |

| |e) РАЗРЕШАЮ НА РАДИАЛЕ (три|e) CLEARED TO THE (three |

| |цифри) (назва) VOR, |digits) RADIAL OF THE (name) |

| |(відстань) ОТ DME |VOR AT (distance) DME FIX |

| |[СЛЕДУЙТЕ (або НАБИРАЙТЕ, |[MAINTAIN (or CLIMB or |

| |або СНИЖАЙТЕСЬ ДО) |DESCEND TO) (level)] HOLD |

| |рівень)] ЖДИТЕ [(напрямок)]|[(direction)] [RIGHT (or |

| |[СХЕМА ПРАВАЯ (або ЛЕВАЯ)] |LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND|

| |[ВРЕМЯ ПО ТРЭКУ УДАЛЕНИЯ |TIME (number) MINUTES] EXPECT|

| |(число) МИНУТ] ОЖИДАЙТЕ |APPROACH CLEARANCE (or |

| |РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОД (або |FURTHER CLEARANCE) AT (time) |

| |ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В |(additional instructions, if |

| |(час) (за потреби додаткові|necessary), |

| |вказівки), | |

| | | |

| |f) РАЗРЕШАЮ НА РАДИАЛЕ (три|f) CLEARED TO THE (three |

| |цифри) (назва) VOR, |digits) RADIAL OF THE (name) |

| |(відстань) ОТ (назва) DME |VOR AT (distance) DME FIX |

| |[СЛЕДУЙТЕ (або НАБИРАЙТЕ, |[MAINTAIN (or CLIMB or |

| |або СНИЖАЙТЕСЬ ДО) |DESCEND TO) (level)] HOLD |

| |(рівень)] ЖДИТЕ МЕЖДУ |BETWEEN (distance) AND |

| |(відстань) И (відстань) DME|(distance) DME [RIGHT (or |

| |[СХЕМА ПРАВАЯ (або ЛЕВАЯ)] |LEFT) HAND PATTERN] EXPECT |

| |ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА |APPROACH CLEARANCE (or |

| |ЗАХОД (або ДАЛЬНЕЙШЕЕ |FURTHER CLEARANCE) AT (time) |

| |РАЗРЕШЕНИЕ) В (час) (за |(additional instructions, if |

| |потреби додаткові вказівки)|necessary) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.3.4. Очікуваний час |a) ЗАДЕРЖКА НЕ ОЖИДАЕТСЯ, |a) NO DELAY EXPECTED, |

|заходження на посадку | | |

| |b) ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА |b) EXPECTED APPROACH TIME |

| |НА ПОСАДКУ (час), |(time), |

| | | |

| |c) УТОЧНЕННОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА |c) REVISED EXPECTED APPROACH |

| |(час), |TIME (time), |

| | | |

| |d) ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ НЕ |d) DELAY NOT DETERMINED |

| |ОПРЕДЕЛЕНО (причини) |(reasons) |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.2.4. Фразеологія, що застосовується на аеродромі та в районі аеродрому |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.1. Розпізнання |ВКЛЮЧИТЕ ПОСАДОЧНЫЕ ФАРЫ |SHOW LANDING LIGHTS |

|повітряного судна | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.2. Візуальне |a) ПОДТВЕРДИТЕ ДВИЖЕНИЕМ |a) ACKNOWLEDGE BY MOVING |

|підтвердження |ЭЛЕРОНОВ (або РУЛЯ |AILERONS (or RUDDER), |

| |НАПРАВЛЕНИЯ), | |

| | | |

| |b) ПОДТВЕРДИТЕ ПОКАЧИВАНИЕМ|b) ACKNOWLEDGE BY ROCKING |

| |С КРЫЛА НА КРЫЛО, |WINGS, |

| | | |

| |c) ПОДТВЕРДИТЕ МИГАНИЕМ |c) ACKNOWLEDGE BY FLASHING |

| |ПОСАДОЧНЫХ ФАР |LANDING LIGHTS |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.3. Запуск двигунів| | |

|... для запиту дозволу |*a) [місцезнаходження ПС] |*a) [aircraft location] |

|на запуск двигунів |ПРОШУ ЗАПУСК, |REQUEST START UP, |

| | | |

| |*b) [місцезнаходження ПС] |*b) [aircraft location] |

| |ПРОШУ ЗАПУСК, ИНФОРМАЦИЯ |REQUEST START UP, INFORMATION|

| |(позначення ATIS), |(ATIS identification), |

| | | |

|...відповіді органу ОПР |c) ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ, |c) START UP APPROVED, |

| | | |

| |d) ЗАПУСК В (час), |d) START UP AT (time), |

| | | |

| |e) РАССЧИТЫВАЙТЕ ЗАПУСК В |e) EXPECT START UP AT (time),|

| |(час), | |

| | | |

| |f) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |f) START UP AT OWN |

| |УСМОТРЕНИЮ, |DISCRETION, |

| | | |

| |g) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ |g) EXPECT DEPARTURE (time) |

| |(час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |START UP AT OWN DISCRETION |

| |УСМОТРЕНИЮ | |

| | | |

|... для призначення |a) СЛОТ (время) |a) SLOT (time) |

|слоту (СТОТ, який | | |

|зазначений в SAM, | | |

|повинен бути доведений | | |

|до екіпажу ПС при | | |

|першому сеансі | | |

|радіозв'язку за | | |

|допомогою УКХ) | | |

| | | |

|...для зміни слоту |b) ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ СЛОТ |b) REVISED SLOT (time) |

|(зміна до СТОТ, яка |(время) | |

|зазначена в повідомленні| | |

|SRM) | | |

| | | |

|...для відміни слоту |c) СЛОТ ОТМЕНЕН, ДОЛОЖИТЕ |c) SLOT CANCELLED, REPORT |

|(відміна СТОТ, яка |ГОТОВНОСТЬ |READY |

|зазначена в повідомленні| | |

|SLC) | | |

| | | |

|...тимчасова зупинка |d) ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСА |d) FLIGHT SUSPENDED UNTIL |

|польоту (виконання рейсу|ПРИОСТАНОВЛЕНО ДО |FURTHER NOTICE DUE (reason) |

|призупинено до подальших|ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ ПО | |

|вказівок, зазначається в|ПРИЧИНЕ (указывается | |

|повідомленні FLS) |причина) | |

| | | |

|...відміна тимчасової |e) ПРИОСТАНОВКА РЕЙСА |e) SUSPENSION CANCELLED, |

|зупинки (зазначається в |ОТМЕНЕНА, ДОЛОЖИТЕ |REPORT READY |

|повідомленні DES) |ГОТОВНОСТЬ | |

| | | |

|...відмова у видачі |f) НЕВОЗМОЖНО ВЫДАТЬ |f) UNABLE TO APPROVE START-UP|

|дозволу на запуск |РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПУСК. ВАШ |CLEARANCE DUE SLOT EXPIRED, |

|двигунів через |СЛОТ ИСТЕК. ЗАПРОСИТЕ НОВЫЙ|REQUEST A NEW SLOT |

|відхилення від |СЛОТ | |

|призначеного слоту | | |

|(недостатній час для | | |

|виконання зльоту у | | |

|вказаний у слоті час) | | |

| | | |

|...відмова у видачі |g) НЕВОЗМОЖНО ВЫДАТЬ |g) UNABLE TO APPROVE START-UP|

|дозволу на запуск |РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПУСК. ВАШ |CLEARANCE DUE SLOT (time), |

|двигунів через |СЛОТ (время). ЗАПРОСИТЕ |REQUEST START-UP AT/IN |

|відхилення від |ЗАПУСК В/ЧЕРЕЗ (время) |(time) |

|призначеного слоту | | |

|(запит зроблений занадто| | |

|рано для витримування | | |

|слоту) | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.4. Буксирування | | |

|хвостом уперед | | |

|(Коли цього вимагають | | |

|місцеві процедури, | | |

|дозвіл на буксирування | | |

|хвостом уперед необхідно| | |

|одержати від аеродромної| | |

|диспетчерської вишки) | | |

| | | |

|... ПС/орган ОПР |*a) [місцезнаходження ПС] |*a) [aircraft location] |

| |ПРОШУ БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ |REQUEST PUSHBACK, |

| |ВПЕРЕД, | |

| | | |

| |b) БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ |b) PUSHBACK APPROVED, |

| |ВПЕРЕД РАЗРЕШАЮ, | |

| | | |

| |c) ЖДАТЬ, |c) STAND BY, |

| | | |

| |d) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ |d) PUSHBACK AT OWN |

| |ВПЕРЕД НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ, |DISCRETION, |

| | | |

| |e) ОЖИДАЙТЕ (число) - |e) EXPECT (number) MINUTES |

| |МИНУТНУЮ ЗАДЕРЖКУ ИЗ-ЗА |DELAY DUE (reason) |

| |(причина) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.5. Порядок дій під|+a) ПРОШУ БУКСИРОВКУ [назва|+a) REQUEST TOW [company |

|час буксирування |авіакомпанії] (тип ПС) ОТ |name] (aircraft type) FROM |

| |(місце) ДО (місце), |(location) TO (location), |

| | | |

|...відповідь органу ОПР |b) БУКСИРОВКУ РАЗРЕШАЮ ПО |b) TOW APPROVED VIA (specific|

| |(конкретний маршрут руху), |routing to be followed), |

| | | |

| |c) ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ, |c) HOLD POSITION, |

| | | |

| |d) ЖДАТЬ |d) STAND BY |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|_________________ |

|+ Означає об єднану передачу від ПС/буксиру. |

|+ Denotes transmission from aircraft/tow vehicle combination. |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|5.2.4.6. Запит на |*a) ПРОШУ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНИ,|*a) REQUEST TIME CHECK, |

|перевірку часу та/або | | |

|даних про аеродром для |b) ВРЕМЯ (час), |b) TIME (time), |

|вильоту | | |

| |*c) ПРОШУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ |*c) REQUEST DEPARTURE |

| |ВЫЛЕТА, |INFORMATION, |

| | | |

|...коли не |d) ПОЛОСА (номер), ВЕТЕР |d) RUNWAY (number), WIND |

|забезпечується |(напрямок та швидкість) |(direction and speed (units) |

|радіомовна інформація |(одиниця виміру), QNH (або |QNH (or QFE), (number) |

|ATIS |QFE) (число) [(одиниця |[(units)] TEMPERATURE [MINUS]|

| |виміру)], ТЕМПЕРАТУРА |(number), [VISIBILITY |

| |[МИНУС] (число), [ВИДИМОСТЬ|(distance) (units) (or RUNWAY|

| |(відстань) (одиниця виміру)|VISUAL RANGE (or RVR) |

| |(або ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ |(distance) (units)] [TIME |

| |(відстань) (одиниця |(time)] |

| |виміру)] [ВРЕМЯ (число)] | |

| | | |

| |(Якщо є можливість |(If multiple visibility and |

| |спостережень за видимістю |RVR observations are |

| |та RVR у декількох точках, |available, those that |

| |ті значення, які |represent the roll-out/stop |

| |використовуються під час |end zone should be used for |

| |пробігу/кінцевої зони |take-off) |

| |зупинки, слід | |

| |використовувати і при | |

| |зльоті) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.7. Руління |*a) [тип ПС] [категорія |*a) [aircraft type] [wake |

|...під час вильоту |турбулентності, якщо ПС |turbulence category if |

| |"важке"] [місцезнаходження |"heavy"] [aircraft location] |

| |повітряного судна] ПРОШУ |REQUEST TAXI [intentions], |

| |РУЛЕНИЕ [намір], | |

| | | |

| |*b) [тип ПС] [категорія |*b) [aircraft type] [wake |

| |турбулентності якщо ПС |turbulence category if |

| |"важке"] [місцезнаходження |"heavy"] [aircraft location] |

| |повітряного судна] (правила|(flight rules) TO (aerodrome |

| |польотів) В (аеродром |of destination) REQUEST TAXI |

| |призначення) ПРОШУ РУЛЕНИЕ |[intentions], |

| |[наміри], | |

| | | |

| |c) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ|c) TAXI TO HOLDING POINT |

| |[номер] [ВПП (номер)] |[number] [RUNWAY (number)] |

| |[ВРЕМЯ (час), |[TIME (time), |

| | | |

|...якщо потрібні |*d) [тип ПС] [категорія |*d) [aircraft type] [wake |

|детальні вказівки щодо |турбулентності якщо ПС |turbulence category if |

|руління |"важке"] ПРОШУ ПОДРОБНЫХ |"heavy"] REQUEST DETAILED |

| |УКАЗАНИЙ ПО РУЛЕНИЮ, |TAXI INSTRUCTIONS, |

| | | |

| |e) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ|e) TAXI TO HOLDING POINT |

| |[номер] [ПОЛОСА (номер)] ПО|[(number)] [RUNWAY (number)] |

| |(конкретний маршрут руху) |VIA (specific route to be |

| |[ВРЕМЯ (час)], |followed) [TIME (time)], |

| | | |

| |[ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП |[HOLD SHORT OF RUNWAY |

| |(номер)], |(number)], |

| | | |

|...якщо не |f) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ|f) TAXI TO HOLDING POINT |

|забезпечується |[(номер)] (потім надається |[(number)] (followed by |

|інформація про аеродром |відповідна інформація щодо |aerodrome information as |

|з інших альтернативних |аеродрому) [ВРЕМЯ (час)], |applicable) [TIME (time)], |

|джерел, наприклад ATIS | | |

| |g) ВЫПОЛНЯЙТЕ (або |g) TAKE (or TURN) FIRST (or |

| |ПОВЕРНИТЕ) ПЕРВЫЙ (або |SECOND) LEFT (or RIGHT), |

| |ВТОРОЙ) ВЛЕВО (або ВПРАВО),| |

| | | |

| |h) РУЛИТЕ ПО (позначення |h) TAXI VIA (identification |

| |РД), |of taxiway), |

| | | |

| |i) РУЛИТЕ ПО ВПП (номер), |i) TAXI VIA RUNWAY (number), |

| | | |

| |j) РУЛИТЕ К ВОКЗАЛУ (або |j) TAXI TO TERMINAL (or other|

| |інше місце, наприклад |location e.g. GENERAL |

| |ПЛОЩАДКА ДЛЯ АВИАЦИИ ОБЩЕГО|AVIATION AREA [STAND |

| |НАЗНАЧЕНИЯ [МЕСТО СТОЯНКИ |(number)], |

| |(номер)], | |

| | | |

|для польотів вертольотів|*k) ПРОШУ РУЛЕНИЕ ПО |*k) REQUEST AIR-TAXIING FROM |

| |ВОЗДУХУ ОТ (або ЧЕРЕЗ) ДО |(or VIA) TO (location or |

| |(відповідно місце або |routing as appropriate), |

| |маршрут), | |

| | | |

| |l) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО |l) AIR-TAXI TO (or VIA) |

| |(або ЧЕРЕЗ) (відповідно |(location or routing as |

| |місце або маршрут) |appropriate) [CAUTION (dust, |

| |[ОСТОРОЖНО (пил, поземок, |blowing snow, loose, debris, |

| |сміття, легке повітряне |taxiing light aircraft, |

| |судно, яке рулить, люди |personnel etc)], |

| |тощо)], | |

| | | |

| |m) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ |m) AIR TAXI VIA (direct, as |

| |(прямо, згідно з запитом |requested, or specified |

| |або за встановленим |route) TO (location, |

| |маршрутом) ДО (місце, |heliport, operating or |

| |вертодром, експлуатаційна |movement area, active or |

| |або робоча площа, діюча або|inactive runway). AVOID |

| |недіюча ЗПС). СЛЕДИТЕ ЗА |(aircraft or vehicles or |

| |(ОБХОДИТЕ) (ПС, або |personnel), |

| |транспортні засоби, або | |

| |люди), | |

| | | |

|...після посадки |*n) ПРОШУ РУЛЕНИЕ В |*n) REQUEST BACKTRACK, |

| |ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, | |

| | | |

| |o) РАЗРЕШАЮ РУЛЕНИЕ В |o) BACKTRACK APPROVED, |

| |ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, | |

| | | |

| |p) РУЛИТЕ ПО ПОЛОСЕ (номер)|p) BACKTRACK RUNWAY (number),|

| |В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, | |

| | | |

|...загальна фразеологія |*q) [(місце ПС)] ПРОШУ |*q) [(aircraft location)] |

| |РУЛЕНИЕ ДО (місце |REQUEST TAXI TO (destination |

| |призначення на аеродромі), |on aerodrome), |

| | | |

| |r) РУЛИТЕ ПРЯМО ВПЕРЕД, |r) TAXI STRAIGHT AHEAD, |

| | | |

| |s) РУЛИТЕ ОСТОРОЖНО, |s) TAXI WITH CAUTION, |

| | | |

| |t) ПРОПУСТИТЕ (опис та |t) GIVE WAY TO (description |

| |місце іншого ПС), |and position of other |

| | |aircraft), |

| | | |

| |*u) ПРОПУСКАЮ (рух), |*u) GIVING WAY TO (traffic), |

| | | |

| |*v) БОРТ (або тип ПС) ВИЖУ,|*v) TRAFFIC (or type of |

| | |aircraft) IN SIGHT, |

| | | |

| |w) РУЛИТЕ НА ПЛОЩАДКУ |w) TAXI INTO HOLDING BAY, |

| |ОЖИДАНИЯ, | |

| | | |

| |x) СЛЕДУЙТЕ ЗА (опис іншого|x) FOLLOW (description of |

| |повітряного судна або |other aircraft or vehicle), |

| |транспортного засобу), | |

| | | |

| |y) ОСВОБОДИТЕ ПОЛОСУ, |y) VACATE RUNWAY, |

| | | |

| |*z) ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ, |*z) RUNWAY VACATED, |

| | | |

| |aa) УСКОРЬТЕ РУЛЕНИЕ |aa) EXPEDITE TAXI [(reason)],|

| |[(причина)], | |

| | | |

| |*bb) УСКОРЯЮ, |*bb) EXPEDITING, |

| | | |

| |cc) [ОСТОРОЖНО] ЗАМЕДЛИТЕ |cc) [CAUTION] TAXI SLOWER |

| |РУЛЕНИЕ |[reason], |

| |[причина], | |

| | | |

| |*dd) ЗАМЕДЛЯЮ |*dd) SLOWING DOWN |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.8. Очікування |#a) ОЖИДАЙТЕ (напрямок) ОТ |#a) HOLD (direction) OF |

| |(місце, номер ЗПС тощо), |(position, runway number, |

| | |etc), |

| | | |

| |#b) ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ, |#b) HOLD POSITION, |

| | | |

|...для очікування на |#c) ОЖИДАЙТЕ В (відстань) |#c) HOLD (distance) FROM |

|місці, що розташоване не|ОТ (місце), |(position), |

|ближче до ЗПС, ніж лінія| | |

|попереднього старту |#d) ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (місце),|#d) HOLD SHORT OF (position),|

| | | |

| |*e) ЖДУ, |*e) HOLDING, |

| | | |

| |*f) ЖДУ ПЕРЕД (місце) |*f) HOLDING SHORT |

| | | |

| |Для підтвердження вказівок |The procedure words ROGER and|

| |ОЖИДАЙТЕ, ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ|WILCO are insufficient |

| |та ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (місце) |acknowledgement of the |

| |застосовувати передбачені |instructions HOLD, HOLD |

| |цими Правилами фрази "ВАС |POSITION and HOLD SHORT OF |

| |ПОНЯЛ" и "ВЫПОЛНЯЮ" |(position). In each case the |

| |недостатньо. У кожному |acknowledgement shall be by |

| |випадку для підтвердження |the phraseology HOLDING or |

| |застосовують відповідно |HOLDING SHORT, as appropriate|

| |фрази "ЖДУ" або "ЖДУ ПЕРЕД"| |

| |(місце) | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|_________________ |

|# Потребує конкретного підтвердження з боку пілота. |

|# Requires specific acknowledgement from the pilot. |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|5.2.4.9. Перетинання ЗПС|*a) ПРОШУ ПЕРЕСЕЧЬ ПОЛОСУ |*a) REQUEST CROSS RUNWAY |

| |(номер) |(number) (If the control |

| |(Якщо з аеродромної |tower is unable to see the |

| |диспетчерської вишки не |crossing aircraft (e.g. |

| |спостерігається повітряне |night, low visibility, etc.),|

| |судно, яке перетинає ЗПС |the instruction should |

| |(наприклад, уночі, в умовах|always be accompanied by a |

| |низької видимості тощо), |request to report when the |

| |така вказівка повинна |aircraft has vacated and is |

| |завжди надаватись разом з |clear of the runway), |

| |указівкою щодо доповіді про| |

| |звільнення ЗПС повітряним | |

| |судном та перебування на | |

| |безпечній відстані), | |

| | | |

| |b) ПЕРЕСЕКАЙТЕ ПОЛОСУ |b) CROSS RUNWAY (number) |

| |(номер) [ДОЛОЖИТЕ |[REPORT VACATED], |

| |ОСВОБОЖДЕНИЕ], | |

| | | |

| |c) УСКОРЬТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ |c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY |

| |ПОЛОСЫ (номер) БОРТ (тип |(number) TRAFFIC (aircraft |

| |повітряного судна) В |type) (distance) KILOMETRES |

| |(відстань) КИЛОМЕТРАХ НА |FINAL, |

| |ПРЯМОЙ, | |

| | | |

| |d) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ|d) TAXI TO HOLDING POINT |

| |[номер] [ПОЛОСЫ (номер)] ПО|[number] [RUNWAY (number)] |

| |(конкретний маршрут |VIA (specific route to be |

| |прямування) [ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД|followed), [HOLD SHORT OF |

| |ПОЛОСОЙ (номер)] або |RUNWAY (number)] or [CROSS |

| |[ПЕРЕСЕКАЙТЕ ПОЛОСУ |RUNWAY (number)], |

| |(номер)], | |

| | | |

|За відповідною вказівкою|*e) ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ |*e) RUNWAY VACATED |

|пілот буде доповідати | | |

|"ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ", коли| | |

|ПС перебуває на | | |

|безпечній відстані від | | |

|ЗПС | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.10. Підготовка до |a) НЕ МОГУ РАЗРЕШИТЬ ВЫЛЕТ |a) UNABLE TO ISSUE |

|зльоту |(позначення) (причини), |(designator) DEPARTURE |

| | |(reasons), |

| | | |

| |b) ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ [К |b) REPORT WHEN READY [FOR |

| |ВЫЛЕТУ], |DEPARTURE], |

| | | |

| |c) ВЫ ГОТОВЫ [К ВЫЛЕТУ]? |c) ARE YOU READY [FOR |

| | |DEPARTURE]? |

| | | |

| |d) ВЫ ГОТОВЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ|d) ARE YOU READY FOR |

| |ВЫЛЕТУ? |IMMEDIATE DEPARTURE? |

| | | |

| |*e) ГОТОВ, |*e) READY, |

| | | |

|... за відсутності |f) ЖДАТЬ [причина], |f) WAIT [reason], |

|можливості надати дозвіл| | |

|на зліт | | |

| | | |

|... дозвіл вирулити на |g) ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ|g) LINE UP [AND WAIT], |

|ЗПС та очікувати дозвіл |[И ЖДИТЕ], | |

|на зліт | | |

| |+h) ЗАНИМАЙТЕ |+h) LINE UP RUNWAY (number), |

| |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОСА | |

| |(номер), | |

| | | |

|... умовні дозволи |i) ЗАНИМАЙТЕ |i) LINE UP BE READY FOR |

| |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. БУДЬТЕ |IMMEDIATE DEPARTURE, |

| |ГОТОВЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ | |

| |ВЫЛЕТУ, | |

| | | |

|... підтвердження |#j) (умова) ЗАНИМАЙТЕ |#j) (condition) LINE UP, |

|умовного дозволу |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, | |

| | | |

| |*k) (умова) ЗАНИМАЮ |*k) (condition) LINING UP, |

| |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, | |

| | | |

|... підтвердження або |l) [ПОНЯЛИ] ПРАВИЛЬНО (або |l) [THAT IS] CORRECT (or I |

|непідтвердження |ПОВТОРЯЮ... (відповідна |SAY AGAIN... (as |

|повтореного пілотом |фраза)) |appropriate)) |

|умовного дозволу | | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|_________________ |

|+ Якщо існує імовірність неправильного розуміння в разі використання декількох |

|ЗПС. |

|+ When there is the possibility of confusion during multiple runway operations. |

|# Положення щодо застосування умовних дозволів викладено в п. 5.4 цих Правил. |

|# Provisions concerning the use of conditional clearances are contained in section|

|5.4 of this rules. |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|5.2.4.11. Дозвіл на зліт|a) ПОЛОСА (номер) ВЗЛЕТ |a) RUNWAY (number) CLEARED |

| |РАЗРЕШАЮ [ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ], |FOR TAKE-OFF [REPORT |

| | |AIRBORNE], |

| | | |

|...якщо застосовується |b) (інформація про рух) |b) (traffic information) |

|скорочений мінімум |ПОЛОСА (номер) ВЗЛЕТ |RUNWAY (number) CLEARED FOR |

|ешелонування на ЗПС |РАЗРЕШЕН, |TAKE-OFF, |

| | | |

|... якщо зліт згідно з |c) ВЗЛЕТАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ|c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR |

|наданим дозволом не |ОСВОБОДИТЕ ПОЛОСУ |VACATE RUNWAY |

|виконано |[(вказівки)], |[(instructions)], |

| | | |

| |d) ВЗЛЕТАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ|d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR |

| |ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП, |HOLD SHORT OF RUNWAY, |

| | | |

|... скасування дозволу |e) ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ, ВЗЛЕТ|e) HOLD POSITION, CANCEL TAKE|

|на зліт |ОТМЕНЯЮ, ПОВТОРЯЮ, ВЗЛЕТ |OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE- |

| |ОТМЕНЯЮ (причина), |OFF (reasons), |

| | | |

| |**f) ЖДУ, |**f) HOLDING, |

| | | |

|... припинення зльоту |g) ПРЕКРАТИТЕ ВЗЛЕТ |g) STOP IMMEDIATELY [(repeat |

|після розбігу ПС |НЕМЕДЛЕННО [(повторити |aircraft call sign) STOP |

| |позивний ПС) ПРЕКРАТИТЕ |IMMEDIATELY], |

| |ВЗЛЕТ НЕМЕДЛЕННО], | |

| | | |

| |**h) ВЗЛЕТ ПРЕКРАЩАЮ, |**h) STOPPING, |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|_________________ |

|** Фрази "ЖДУ" та "ВЗЛЕТ ПРЕКРАЩАЮ" згідно з цими Правилами використовуються у |

|відповідь на фрази, наведені в пп. "e" і "g" відповідно. HOLDING and STOPPING are |

|the procedural responses to e) and g) respectively. |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|... для польотів |i) РАЗРЕШАЮ ВЗЛЕТ [С (місце|i) CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM|

|вертольотів |розташування)] (поточне |(location)] (present |

| |місце, РД, зона заключного |position, taxiway, final |

| |етапу заходження на посадку|approach and take-off area, |

| |та зльоту, ЗПС та номер), |runway and number), |

| | | |

| |*j) ПРОШУ УКАЗАНИЯ ПО |*j) REQUEST DEPARTURE |

| |ВЫЛЕТУ, |INSTRUCTIONS, |

| | | |

| |k) ПОСЛЕ ВЫЛЕТА ПРАВЫМ (або|k) AFTER DEPARTURE TURN RIGHT|

| |ЛЕВЫМ, або НАБОР ВЫСОТЫ) |(or LEFT, or CLIMB) |

| |(відповідні вказівки) |(instructions as appropriate)|

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.12. Указівки щодо |*a) ПРОШУ ПРАВЫМ (або |*a) REQUEST RIGHT (or LEFT) |

|розвороту або набирання |ЛЕВЫМ), |TURN), |

|висоти після зльоту | | |

| |b) РАЗРЕШАЮ ПРАВЫМ (або |b) RIGHT (or LEFT) TURN |

| |ЛЕВЫМ), |APPROVED, |

| | | |

| |c) О ПРАВОМ (або ЛЕВОМ) |c) WILL ADVISE LATER FOR |

| |РАЗВОРОТЕ СООБЩУ |RIGHT (or LEFT) TURN, |

| |ДОПОЛНИТЕЛЬНО, | |

| | | |

|...в разі запиту часу |d) ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ, |d) REPORT AIRBORNE, |

|вильоту | | |

| |e) ВЗЛЕТ (час), |e) AIRBORNE (time), |

| | | |

| |f) ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ |f) AFTER PASSING (level) |

| |(рівень) (вказівки), |(instructions), |

| | | |

|... курс, що належить |g) ПРОДОЛЖАЙТЕ С КУРСОМ |g) CONTINUE RUNWAY HEADING |

|витримувати |ВЗЛЕТА (вказівки), |(instructions), |

| | | |

|...коли необхідно |h) СЛЕДУЙТЕ ПО ТРЕКУ ВЗЛЕТА|h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE|

|витримувати конкретний |(вказівки), |(instructions), |

|трек | | |

| |i) НАБИРАЙТЕ ПРЯМО |i) CLIMB STRAIGHT AHEAD |

| |(вказівки) |(instructions) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.13. Входження до |*a) [тип ПС] (місце) |*a) [aircraft type] |

|аеродромного кола |(рівень) ДЛЯ ПОСАДКИ, |(position) (level) FOR |

|польотів | |LANDING, |

| | | |

| |b) ВХОДИТЕ В (напрямок руху|b) JOIN (direction of |

| |у колі польотів) К (місце у|circuit) (position in |

| |колі польотів) (номер ЗПС) |circuit) (runway number) |

| |[ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (напрямок|[SURFACE] WIND (direction and|

| |та швидкість) (одиниці |speed) (units) [TEMPERATURE |

| |виміру) [ТЕМПЕРАТУРА |[MINUS] (number)] QNH (or |

| |[МИНУС] (число)] QNH (або |QFE) (number) [(units)] |

| |QFE) (число) ((одиниці |[TRAFFIC (detail)], |

| |виміру)) [БОРТ (вказати)], | |

| | | |

| |c) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАХОД С |c) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH,|

| |ПРЯМОЙ, ПОЛОСА (номер) |RUNWAY (number) [SURFACE] |

| |[ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (напрямок|WIND (direction and speed) |

| |та швидкість) (одиниці |(units) [TEMPERATURE [MINUS] |

| |виміру) [ТЕМПЕРАТУРА |(number) QNH (or QFE) |

| |[МИНУС] (число)] QNH (або |(number) [(units)] [TRAFFIC |

| |QFE) (число) [(одиниці |(detail)], |

| |виміру)] [БОРТ (вказати)], | |

| | | |

|...коли забезпечується |*d) (тип ПС) (місце) |*d) (aircraft type) |

|інформація ATIS |(рівень) ИНФОРМАЦИЯ |(position) (level) |

| |(позначення ATIS) ДЛЯ |INFORMATION (ATIS |

| |ПОСАДКИ, |identification) FOR LANDING, |

| | | |

| |e) ВХОДИТЕ К (місце у колі |e) JOIN (position in circuit)|

| |польотів) [ПОЛОСА (номер)] |[RUNWAY (number)] QNH (or |

| |QNH (або QFE) (число) |QFE) (number) [(units)] |

| |[(одиниці виміру)] [БОРТ |[TRAFFIC (detail)] |

| |(вказати)] | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.14. Під час |*a) (місце у колі польотів,|*a) (position in circuit, e. |

|польоту по колу |наприклад) К ТРЕТЬЕМУ/НА |g.) DOWNWIND/FINAL, |

| |ПРЯМОЙ, | |

| | | |

| |b) НОМЕР... СЛЕДУЙТЕ ЗА |b) NUMBER... FOLLOW (aircraft|

| |(тип ПС та його |type and position) |

| |місцезнаходження) [за |[additional instructions if |

| |потреби додаткові вказівки]|required] |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.15. Указівки щодо |a) ВЫПОЛНЯЙТЕ КОРОТКИЙ |a) MAKE SHORT APPROACH, |

|заходження на посадку. |ЗАХОД, | |

|Повідомлення "ДЛИННАЯ | | |

|ПРЯМАЯ (LONG FINAL)" |b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЛИННЫЙ ЗАХОД|b) MAKE LONG APPROACH (or |

|означає, що ПС виходить |(або ПРОТЯНИТЕ (ЗАТЯНИТЕ) |EXTEND DOWNWIND), |

|на посадкову пряму на |ТРЕТИЙ), | |

|відстані більше ніж 7 км| | |

|(4 милі) від точки |c) ДОЛОЖИТЕ ТРЕТИЙ (або НА |c) REPORT BASE (or FINAL, or |

|приземлення або виконує |ПРЯМОЙ, або НА ДЛИННОЙ |LONG FINAL), |

|заходження на посадку з |ПРЯМОЙ), | |

|прямої та перебуває на | | |

|відстані 15 км (8 миль) |d) ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАХОД |d) CONTINUE APPROACH [PREPARE|

|від точки приземлення. В|[БУДЬТЕ ГОТОВЫ К УХОДУ НА |FOR POSSIBLE GO AROUND] |

|обох випадках на |ВТОРОЙ КРУГ] | |

|відстані 7 км (4 милі) | | |

|від точки приземлення | | |

|потрібно доповідати "НА | | |

|ПРЯМОЙ (ON FINAL)" | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.16. Посадка |a) ПОЛОСА (номер) ПОСАДКУ |a) RUNWAY (number) CLEARED TO|

| |РАЗРЕШАЮ, |LAND, |

| | | |

|...якщо застосовується |b) (інформація про рух) |b) (traffic information) |

|скорочений мінімум |ПОЛОСА (номер) ПОСАДКУ |RUNWAY (number) CLEARED TO |

|ешелонування на ЗПС |РАЗРЕШАЮ, |LAND, |

| | | |

|...спеціальні польоти |c) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД С |c) CLEARED TOUCH AND GO, |

| |КАСАНИЕМ, | |

| | | |

| |d) ПОСЛЕ ПОСАДКИ ВЫПОЛНИТЕ |d) MAKE FULL STOP, |

| |ПОЛНУЮ ОСТАНОВКУ, | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|...під час виконання |*e) ПРОШУ НИЗКИЙ ЗАХОД |*e) REQUEST LOW APPROACH |

|заходження на посадку |(причини), |(reasons) |

|вздовж або паралельно | | |

|ЗПС із зниженням до |f) РАЗРЕШАЮ НИЗКИЙ ЗАХОД |f) CLEARED LOW APPROACH |

|погодженого мінімального|[ПОЛОСА (номер)] [за |[RUNWAY (number)] [(altitude |

|рівня |потреби вказати обмеження |restriction if required) (go |

| |за висотою) (вказівки щодо |around instructions)], |

| |виходу на друге коло)], | |

| | | |

|...під час прольоту над |*g) ПРОШУ ПРОЛЕТ НА МАЛОЙ |*g) REQUEST LOW PASS |

|диспетчерським пунктом |ВЫСОТЕ (причини), |(reasons), |

|або іншим пунктом | | |

|спостереження для |h) РАЗРЕШАЮ ПРОЛЕТ НА МАЛОЙ|h) CLEARED LOW PASS [as in |

|виконання візуального |ВЫСОТЕ [так само, як у |f], |

|огляду з землі |підпункті "f"] | |

| | | |

|...для польотів |*i) ПРОШУ ЗАХОД С ПРЯМОЙ |*i) REQUEST STRAIGHT-IN (or |

|вертольотів |(або С КРУГА, ЛЕВЫМ (або |CIRCLING APPROACH, LEFT (or |

| |ПРАВЫМ) РАЗВОРОТОМ НА |RIGHT) TURN TO (location)), |

| |(місце)), | |

| | | |

| |j) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАХОД С |j) MAKE STRAIGHT-IN (or |

| |ПРЯМОЙ (або ЗАХОД С КРУГА, |CIRCLING APPROACH, LEFT (or |

| |ЛЕВЫМ (або ПРАВЫМ) |RIGHT) TURN TO (location, |

| |РАЗВОРОТОМ НА (місце, ЗПС, |runway, taxiway, final |

| |РД, зона заключного етапу |approach and. take-off area))|

| |заходження на посадку та |[ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE |

| |зльоту)) [ПРИБЫТИЕ (або |(number, name, or code)]. |

| |МАРШРУТ ПРИБЫТИЯ) (номер, |[HOLD SHORT OF (active |

| |назва або код)]. [ОЖИДАЙТЕ |runway, extended runway |

| |ПЕРЕД ВПП (діюча ЗПС, |centre line, other)] [REMAIN |

| |продовження осьової лінії |(direction or distance) FROM |

| |ЗПС тощо)]. [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ |(runway, runway centre line, |

| |(напрямок або відстань) ОТ |other helicopter or |

| |(ЗПС, осьова лінія ЗПС, |aircraft)] [CAUTION (power |

| |інший вертоліт або ПС)]. |lines, unlighted |

| |[ОСТОРОЖНО (лінії |obstructions, wake |

| |електропередачі, |turbulence, etc)] CLEARED TO |

| |неосвітлені перешкоди, |LAND |

| |турбулентність у сліді | |

| |тощо)] ПОСАДКУ РАЗРЕШАЮ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.17. Затримка |a) ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛЕТ ПО |a) CIRCLE THE AERODROME, |

|повітряного судна |КРУГУ НАД АЭРОДРОМОМ, | |

| | | |

| |b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ВИРАЖ (ВПРАВО|b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) |

| |або ВЛЕВО) [С ТЕКУЩЕГО |[FROM PRESENT POSITION], |

| |МЕСТА], | |

| | | |

| |c) ВЫПОЛНИТЕ ЕЩЕ ОДИН КРУГ |c) MAKE ANOTHER CIRCUIT |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.18. Уразі |a) УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ, |a) GO AROUND, |

|невдалого заходження на | | |

|посадку |*b) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ |*b) GOING AROUND |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.19. Інформація для|a) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, |a) LANDING GEAR APPEARS DOWN,|

|екіпажу повітряного |ВЫПУЩЕНО, | |

|судна | | |

| | | |

|...коли пілот просить |b) ПРАВОЕ (або ЛЕВОЕ, або |b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) |

|візуально перевірити |НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО- |WHEEL APPEARS UP (or DOWN), |

|випуск шасі |ВИДИМОМУ, УБРАНО (або | |

| |ВЫПУЩЕНО), | |

| | | |

| |c) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, |c) WHEELS APPEAR UP, |

| |УБРАНО, | |

| | | |

| |d) ПРАВОЕ (або ЛЕВОЕ, або |d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) |

| |НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО- |WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or |

| |ВИДИМОМУ, НЕ УБРАНО (або НЕ|DOWN), |

| |ВЫПУЩЕНО), | |

| | | |

|...турбулентність у |e) ОСТОРОЖНО, |e) CAUTION WAKE TURBULENCE |

|сліді |ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СПУТНОЙ |[FROM ARRIVING (or DEPARTING |

| |СТРУЕ (СЛЕДЕ) [ОТ |(type of aircraft)] |

| |ПРИБЫВАЮЩЕГО (або |[additional information as |

| |ВЫЛЕТАЮЩЕГО (тип ПС)] [за |required], |

| |потреби додаткова | |

| |інформація], | |

| | | |

|...реактивна течія на |f) ОСТОРОЖНО, РЕАКТИВНАЯ |f) CAUTION JET BLAST, |

|пероні або на РД |СТРУЯ, | |

| | | |

|...потік від повітряного|g) ОСТОРОЖНО, СТРУЯ |g) CAUTION SLIPSTREAM |

|гвинта літака |ВОЗДУШНОГО ВИНТА | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.4.20. Звільнення ЗПС|a) РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ |a) CONTACT GROUND |

|та зв'язок після посадки|(частота), |(frequency), |

| | | |

| |b) ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ |b) WHEN VACATED CONTACT |

| |РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ |GROUND (frequency), |

| |(частота), | |

| | | |

| |c) УСКОРЬТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ, |c) EXPEDITE VACATING, |

| | | |

| |d) СТОЯНКА (або ГЕЙТ) |d) YOUR STAND (or GATE) |

| |(номер), |(designation), |

| | | |

| |e) ВЫПОЛНЯЙТЕ (або |e) TAKE (or TURN) FIRST (or |

| |ПОВОРАЧИВАЙТЕ) ПЕРВЫЙ (або |SECOND, or CONVENIENT) LEFT |

| |ВТОРОЙ, або ГДЕ ВАМ УДОБНО)|(or RIGHT) AND CONTACT GROUND|

| |НАЛЕВО (або НАПРАВО) И |(frequency), |

| |РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ | |

| |(частота), | |

| | | |

|...для польотів |f) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО |f) AIR-TAXI TO HELICOPTER |

|вертольотів |ВЕРТОЛЕТНОЙ СТОЯНКИ (або) |STAND (or) HELICOPTER PARKING|

| |МЕСТА СТОЯНКИ ВЕРТОЛЕТОВ |POSITION (area), |

| |(зона), | |

| | | |

| |g) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО |g) AIR-TAXI TO (or VIA) |

| |(або ЧЕРЕЗ) (відповідне |(location or routing as |

| |місце або маршрут) |appropriate) [CAUTION (dust, |

| |[ОСТОРОЖНО (пил, поземок, |blowing snow, loose, debris, |

| |сміття, легке ПС, яке |taxiing light aircraft, |

| |здійснює руління, люди |personnel, etc)], |

| |тощо)], | |

| | | |

| |h) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ |h) AIR TAXI VIA (direct, as |

| |(прямо, згідно з запитом |requested, or specified |

| |або за встановленим |route) TO (location, |

| |маршрутом) ДО (місце, |heliport, operating or |

| | вертодром, експлуатаційна |movement area, active or |

| |або робоча поверхня, діюча |inactive runway) AVOID |

| |або недіюча ЗПС. ОБХОДИТЕ |(aircraft or vehicles or |

| |(СЛЕДИТЕ ЗА) (ПС або |personnel) |

| |транспортні засоби або | |

| |люди) | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.2.5. Координація дій органів ОПР |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.5.1. Розрахункові та|a) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ |a) T: ESTIMATE [direction of |

|переглянуті дані |[напрямок польоту] |flight] (aircraft call sign) |

|Послідовність передачі |(позивний ПС) [КОД (або |[SQUAWKING (SSR Code)] (type)|

|розрахункових даних |СКВОК) (код ВОРЛ)] (тип) |ESTIMATED (significant point)|

|визначається у |РАССЧИТЫВАЕТ (основна |(time) (level) (or DESCENDING|

|відповідних угодах між |точка) (час) (рівень) (або |FROM (level) TO (level)) |

|органами ОПР |СНИЖАЕТСЯ С (рівень) ДО |[SPEED (filed TAS)] (route) |

| |(рівень)) [СКОРОСТЬ |[REMARKS], |

| |(заявлена справжня | |

| |повітряна швидкість)] | |

| |(маршрут) [ЗАМЕЧАНИЯ], | |

| | | |

|...орган, який передає |b) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ |b) T: ESTIMATE (significant |

|контроль за ПС |(основна точка) (позивний |point) ON (aircraft call |

| |ПС), |sign), |

| | | |

|...відповідь органу, |c) R: НЕТ ИНФОРМАЦИИ, |c) R: NO DETAILS, |

|який приймає контроль | | |

|за ПС (якщо немає | | |

|інформації про план | | |

|польоту) | | |

| | | |

|...відповідь органу, |R: (тип ПС) (пункт |R: (aircraft type) |

|який приймає контроль |призначення), |(destination), |

|за ПС (якщо є інформація| | |

|про план польоту) | | |

| | | |

|... відповідь органу, |T: [КОД (або СКВОК) (код |T: SQUAWKING (SSR Code)] |

|який передає контроль |ВОРЛ)] [РАСЧЕТНОЕ] (основна|[ESTIMATED] (significant |

|за ПС |точка) (час) НА (рівень), |point) (time) AT (level), |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|_______________ |

|(У разі відсутності даних плану польоту станція, яка приймає інформацію, |

|відповідає на пункт "b", наприклад "ДАННЫХ НЕ ИМЕЮ", тоді станція, яка передає |

|інформацію, повинна передати розрахункові дані повністю, як зазначено в пункті |

|"а". |

|In the event that flight plan details are not available the receiving station |

|shall reply to "b" NO DETAILS and transmitting station shall pass full estimate as|

|in "a"). |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| |d) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ,|d) T: ESTIMATE UNMANNED FREE |

| |БЕСПИЛОТНЫЙ АЭРОСТАТ |BALLOON(S) (identification |

| |(АЭРОСТАТЫ) (пізнавальний |and classification) ESTIMATED|

| |індекс та клас) ПО РАСЧЕТУ |OVER (place) AT (time) |

| |ПРОЙДЕТ (місце) В (час) |REPORTED FLIGHT LEVEL(S) |

| |СООБЩЕННЫЙ ЭШЕЛОН(Ы) ПОЛЕТА|(figure or figures) [or |

| |(цифра або цифри) [або |FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING |

| |ЭШЕЛОН ПОЛЕТА НЕИЗВЕСТЕН] |(direction) ESTIMATED GROUND |

| |ДВИЖЕТСЯ (напрямок) |SPEED (figure) (other |

| |РАСЧЕТНАЯ ПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ |pertinent information, if |

| |(цифра) (інша інформація, |any), |

| |яка стосується справи (за | |

| |наявності)), | |

| | | |

| |e) T: ИЗМЕНЕНИЕ (позивний |e) T: REVISION (aircraft call|

| |ПС) (за потреби, відповідні|sign) (details as necessary) |

| |подробиці) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.5.2. Передавання |a) T/R: ПРОШУ |a) T/R: REQUEST RELEASE OF |

|контролю |ПРИНЯТЬ/ПЕРЕДАТЬ |(aircraft call sign), |

| |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС),| |

| | | |

| |b) T:) ПЕРЕДАМ (ПЕРЕДАЛ) |b) T: (aircraft call sign) |

| |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС |RELEASED [AT (time)] |

| |[В (час)] |[conditions/restrictions], |

| |[умови/обмеження], | |

| | | |

| |c) R: ВЫ ПЕРЕДАЛИ |c) R: IS (aircraft call sign)|

| |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС) |RELEASED [FOR CLIMB (or |

| |[ДЛЯ НАБОРА ВЫСОТЫ (або |DESCENT)]?, |

| |СНИЖЕНИЯ)]?, | |

| | | |

| |d) T: (позивний ПС) НЕ |d) T: (aircraft call sign) |

| |ПЕРЕДАЮ [(КОНТРОЛЬ)] [ДО |NOT RELEASED [UNTIL (time or |

| |(час або основна точка)], |significant point)], |

| | | |

| |e) T: НЕ МОГУ ПЕРЕДАТЬ |e) T: UNABLE (aircraft call |

| |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС) |sign) [TRAFFIC IS (details)] |

| |[БОРТ (подробиці)] | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.5.3. Зміна дозволу |a) T: МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗМЕНИТЬ |a) T: MAY WE CHANGE CLEARANCE|

| |РАЗРЕШЕНИЕ (позивний ПС) НА|OF (aircraft call sign) TO |

| |(подробиці запропонованої |(details of alteration |

| |зміни)?, |proposed)?, |

| | | |

| |b) R: СОГЛАСНЫ НА (зміна |b) R: AGREED TO (alteration |

| |дозволу) ДЛЯ (позивний ПС),|of clearance) OF (aircraft |

| | |call sign), |

| | | |

| |c) R: НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ |c) R: UNABLE (aircraft call |

| |(позивний ПС), |sign), |

| | | |

| |d) R: НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ |d) R: UNABLE (desired route, |

| |(бажаний маршрут, рівень |level, etc) [FOR (aircraft |

| |тощо) [ДЛЯ (позивний ПС)] |call sign)] [DUE (reason)] |

| |[ИЗ-ЗА (причина)] |(alternative clearance |

| |(запропонований |proposed) |

| |альтернативний дозвіл) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.5.4. Запит щодо |a) T: ПРОШУ СОГЛАСОВАТЬ ДЛЯ|a) T: APPROVAL REQUEST |

|згоди |(позивний повітряного |(aircraft call sign) |

| |судна) РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ |ESTIMATED DEPARTURE FROM |

| |ВЫЛЕТА (основна точка) В |(significant point) AT |

| |(час), |(time), |

| | | |

| |d) R: (позивний ПС) |d) R: (aircraft call sign) |

| |РАЗРЕШАЮ [(обмеження (за |REQUEST APPROVED |

| |наявності))], |[(restriction if any)], |

| | | |

| |e) R: (позивний ПС) |e) R: (aircraft call sign) |

| |НЕВОЗМОЖНО (альтернативні |UNABLE (alternative |

| |вказівки) |instructions) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.5.5. Передавання |a) T: [ОТДАЮ ПРИБЫВАЮЩИЙ] |a) T: [INBOUND RELEASE] |

|контролю за повітряним |(позивний ПС) [КОД (код |(aircraft call sign) |

|судном, що прибуває |ВОРЛ)] (тип) ИЗ (пункт |[SQUAWKING (SSR Code)] (type)|

| |вильоту) ПЕРЕДАМ НАД/В/НА |FROM (departure point) |

| |(основна точка, або час, |RELEASED AT (significant |

| |або рівень) ИМЕЕТ |point, or time, or level) |

| |РАЗРЕШЕНИЕ И РАССЧИТЫВАЕТ |CLEARED TO AND ESTIMATING |

| |ПРОЙТИ (межа дії дозволу) |(clearance limit) (time) AT |

| |(час) НА (рівень) |(level) [EXPECTED APPROACH |

| |[ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА або|TIME or NO DELAY EXPECTED] |

| |ЗАДЕРЖКИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ |CONTACT AT (time) |

| |ПРЕДВИДИТСЯ] СВЯЗЬ В (час) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.5.6. Передавання |a) T: ОТДАЮ (позивний ПС) |a) T: HANDOVER (aircraft call|

|контролю |[КОД (код ВОРЛ)] МЕСТО |sign) [SQUAWKING (SSR Code)] |

| |(місце ПС) (рівень) |POSITION (aircraftposition) |

| | |(level) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.5.7. Прискорення |a) T: УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ |a) T: EXPEDITE CLEARANCE |

|дозволу |(позивний ПС) ОЖИДАЕМОЕ |(aircraft call sign) EXPECTED|

| |ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ИЗ (місце) В |DEPARTURE FROM (place) AT |

| |(час), |(time), |

| | | |

| |b) T: УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ |b) T: EXPEDITE CLEARANCE |

| |(позивний ПС) [РАСЧЕТНОЕ |(aircraft call sign) |

| |ВРЕМЯ] НАД (місце) В (час) |[ESTIMATED] OVER (place) AT |

| |ЗАПРАШИВАЕТ (рівень або |(time) REQUESTS (level or |

| |маршрут тощо) |route, etc) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.5.8. Для мовного |T: НЕ ДОПУЩЕН К RVSM |T: NEGATIVE RVSM |

|доповнення до | | |

|автоматизованого обміну |або |or |

|розрахункових | | |

|повідомлень, інформації,|T: НЕ ДОПУЩЕН К RVSM, |T: NEGATIVE RVSM STATE |

| що міститься в пункті |ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВС |AIRCRAFT |

|18 плану польоту, якщо | | |

|така інформація не | | |

|передається автоматично | | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|_________________ |

|Пояснення. T - орган, що передає інформацію, R - орган, що приймає інформацію |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|5.2.5.9. Для |T: НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |T: UNABLE RVSM DUE TURBULENCE|

|повідомлення про причину|БОЛТАНКИ | |

|виникнення | | |

|непередбачуваних |або |or |

|обставин у конкретного | | |

|повітряного судна |Т: НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |T: UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT |

| |ОБОРУДОВАНИЯ | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.2.6. Фразеологія під час використання CPDLC |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.2.6.1. Операційний | | |

|статус | | |

| | | |

|...відмова CPDLC |a) [ВСЕ СТАНЦИИ] ОТКАЗ |a) [ALL STATIONS] CPDLC |

| |CPDLC (вказівки), |FAILURE (instructions), |

| | | |

|... в разі помилки в |b) ОШИБКА В СООБЩЕНИИ CPDLC|b) CPDLC MESSAGE FAILURE |

|окремому повідомленні |(відповідний дозвіл, |(appropriate clearance, |

|CPDLC |вказівка, інформація або |instruction, information or |

| |запит), |request), |

| | | |

|... для виправлення |c) ОТМЕНЯЮ СООБЩЕНИЕ CPDLC |c) DISREGARD CPDLC (message |

|наданого за CPDLC |(тип повідомлення) БРЕЙК |type) MESSAGE, BREAK (correct|

|дозволу, вказівки, |(правильний дозвіл, |clearance, instruction, |

|інформації або запиту |вказівка, інформація або |information or request), |

| |запит), | |

| | | |

|... для вказівки всім ПС|d) [ВСЕ СТАНЦИИ] ПРЕКРАТИТЕ|d) [ALL STATIONS] STOP |

|не надсилати запити за |ЗОПРОСЫ ПО CPDLC [ДО |SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL|

|CPDLC протягом |КОМАНДЫ] [(причина)], |ADVISED] [(reason)], |

|обмеженого періоду часу | | |

| | | |

|... для поновлення |e) [ВСЕ СТАНЦИИ] |e) [ALL STATIONS] RESUME |

|нормального використання|ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ |NORMAL CPDLC OPERATIONS |

|CPDLC |РАБОТУ CPDLC | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|5.3. Фразеологія обслуговування повітряного руху за засобами систем спостереження |

| ОПР |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Нижче викладено фразеологію, яка застосовується під час використання систем |

| спостереження ОПР. Фразеологію, яку детально викладено в попередніх розділах, |

| можна також застосовувати під час використання систем спостереження ОПР. |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.3.1. Загальна фразеологія обслуговування повітряного руху за засобами систем |

| спостереження ОПР |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.1. Ідентифікація |a) ДОЛОЖИТЕ КУРС [И ЭШЕЛОН |a) REPORT HEADING [AND FLIGHT|

|повітряного судна |ПОЛЕТА (або ВЫСОТА)], |LEVEL |

| | |(or ALTITUDE)], |

| | | |

| |b) ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або |b) FOR IDENTIFICATION TURN |

| |ВПРАВО) ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ |LEFT (or RIGHT) HEADING |

| |КУРС (три цифри), |(three digits), |

| | | |

| |c) ДАЙТЕ НАЖАТИЕ И ДОЛОЖИТЕ|c) TRANSMIT FOR |

| |ВАШ КУРС, |IDENTIFICATION AND REPORT |

| | |HEADING, |

| | | |

| |d) НАБЛЮДАЮ ПО ЛОКАТОРУ |d) RADAR CONTACT [position], |

| |[місце], | |

| | | |

| |e) ОПОЗНАНЫ [місце], |e) IDENTIFIED [position], |

| | | |

| |f) НЕ ОПОЗНАНЫ [причина], |f) NOT IDENTIFIED [reason], |

| |[ПЕРЕХОДИТЕ НА (або |[RESUME (or CONTINUE) OWN |

| |ПРОДОЛЖАЙТЕ) ПОЛЕТ ПО СВОИМ|NAVIGATION] |

| |СРЕДСТВАМ] | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.2. Інформація про |ВАШЕ МЕСТО (відстань) |POSITION (distance) |

|місце |(напрямок) ОТ (основна |(direction) OF (significant |

| |точка) (або НАД, або НА |point) (or OVER or ABEAM |

| |ТРАВЕРЗЕ (основна точка)) |(significant point)) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.3. Указівки щодо |a) ПОСЛЕ (основна точка) |a) LEAVE (significant point) |

|наведення |КУРС (три цифри), |HEADING (three digits), |

| | | |

| |b) ПРОДОЛЖАЙТЕ С КУРСОМ |b) CONTINUE HEADING (three |

| |(три цифри), |digits), |

| | | |

| |c) ПРОДОЛЖАЙТЕ С ТЕКУЩИМ |c) CONTINUE PRESENT HEADING, |

| |КУРСОМ, | |

| | | |

| |d) КУРС (три цифри), |d) FLY HEADING (three |

| | |digits), |

| | | |

| |e) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |e) TURN LEFT (or RIGHT) |

| |ВПРАВО) НА КУРС (три цифри)|HEADING (three digits) |

| |[причина], |[reason], |

| | | |

| |f) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |f) TURN LEFT (or RIGHT) |

| |ВПРАВО) (число градусів) |(number of degrees) DEGREES |

| |ГРАДУСОВ [причина], |[reason], |

| | | |

| |g) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ КУРС|g) STOP TURN HEADING (three |

| |(три цифри), |digits), |

| | | |

| |h) СЛЕДОВАТЬ С КУРСОМ (три |h) FLY HEADING (three |

| |цифри), ЕСЛИ ГОТОВЫ |digits), WHEN ABLE PROCEED |

| |СЛЕДУЙТЕ ПРЯМО НА (назва) |DIRECT (name) (significant |

| |(основна точка), |point), |

| | | |

| |i) НА КУРСЕ |i) HEADING IS GOOD |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.4. Припинення |a) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ|a) RESUME OWN NAVIGATION |

|наведення |(місце ПС) (конкретні |(position of aircraft) |

| |вказівки), |(specific instructions), |

| | | |

| |b) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ|b) RESUME OWN NAVIGATION |

| |[ПРЯМО НА] (основна точка) |[DIRECT] (significant point) |

| |[МАГНИТНЫЙ ТРЭК (три цифри)|[MAGNETIC TRACK (three |

| |РАССТОЯНИЕ (число) |digits) DISTANCE (number) |

| |КИЛОМЕТРОВ (або МИЛЬ)] |KILOMETRES (or MILES)] |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.5. Маневрування |a) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО|a) MAKE A THREE SIXTY TURN |

| |(або ВПРАВО) НА ТРИСТА |LEFT (or RIGHT) [reason], |

| |ШЕСТЬДЕСЯТ [причина], | |

| | | |

| |b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЛЕВЫЙ (або |b) ORBIT LEFT (or RIGHT) |

| |ПРАВЫЙ) ВИРАЖ [причина], |[reason], |

| | | |

|...у разі ненадійної |c) ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ РАЗВОРОТЫ|c) MAKE ALL TURNS RATE ONE |

|роботи бортових |СО СКОРОСТЬЮ СТО |(or RATE HALF, or (number) |

|приладів, що вказують |ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ В |DEGREES PER SECOND) START AND|

|напрямок |МИНУТУ (або СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ|STOP ALL TURNS ON THE COMMAND|

| |ГРАДУСОВ В ДВЕ МИНУТЫ, або |"NOW", |

| |(число) ГРАДУСОВ В СЕКУНДУ)| |

| |НАЧИНАЙТЕ И ПРЕКРАЩАЙТЕ ВСЕ| |

| |РАЗВОРОТЫ ПО КОМАНДЕ | |

| |"НЕМЕДЛЕННО", | |

| | | |

|У разі якщо необхідно |d) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW, |

|вказати причину |ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО, | |

|радіолокаційного | | |

|наведення або |e) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ |e) STOP TURN NOW |

|вищевказаних маневрів, |НЕМЕДЛЕННО | |

|повинна | | |

|використовуватися така | | |

|фразеологія: | | |

| | | |

|a) ИЗ-ЗА БОРТА DUE | | |

|TRAFFIC, | | |

| | | |

|b) ДЛЯ СОЗДАНИЯ | | |

|ИНТЕРВАЛА FOR SPACING, | | |

| | | |

|c) ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ FOR | | |

|DELAY, | | |

| | | |

|d) К ТРЕТЬЕМУ (або К | | |

|ЧЕТВЕРТОМУ, або С | | |

|ПРЯМОЙ) FOR DOWNWIND (or| | |

|BASE, or FINAL) | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.6. Керування |a) ДОЛОЖИТЕ СКОРОСТЬ, |a) REPORT SPEED, |

|швидкістю | | |

| |*b) СКОРОСТЬ (число) |*b) SPEED (number) KILOMETRES|

| |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |PER HOUR, |

| | | |

| |c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (число) |c) MAINTAIN (number) |

| |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС [ИЛИ БОЛЕЕ|KILOMETRES PER HOUR [OR |

| |(або или МЕНЕЕ)] [ДО |GREATER (or [OR LESS)] [UNTIL|

| |(основна точка)], |(significant point)], |

| | | |

| |d) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ (число) |d) DO NOT EXCEED (number) |

| |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |KILOMETRES PER HOUR, |

| | | |

| |e) СЛЕДУЙТЕ С ТЕКУЩЕЙ |e) MAINTAIN PRESENT SPEED, |

| |СКОРОСТЬЮ, | |

| | | |

| |f) УВЕЛИЧЬТЕ (або |f) INCREASE (or REDUCE SPEED |

| |УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ ДО |TO (number) KILOMETRES PER |

| |(число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС |HOUR [OR GREATER (or OR |

| |[ИЛИ БОЛЕЕ (або или |LESS)], |

| |МЕНЕЕ)], | |

| | | |

| |g) УВЕЛИЧЬТЕ (або |g) INCREASE (or REDUCE) SPEED|

| |УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ НА |BY (number) KILOMETRES PER |

| |(число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |HOUR, |

| | | |

| |h) ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ |h) RESUME NORMAL SPEED, |

| |СКОРОСТЬ, | |

| | | |

| |i) УМЕНЬШИТЕ ДО МИНИМАЛЬНОЙ|i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH|

| |СКОРОСТИ ЗАХОДА, |SPEED, |

| | | |

| |j) УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ДО |j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN |

| |МИНИМАЛЬНОЙ С ЧИСТЫМ |SPEED, |

| |КРЫЛОМ, | |

| | | |

| |k) ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СКОРОСТИ |k) NO [ATC] SPEED |

| |НЕТ |RESTRICTIONS |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.7. Передача | | |

|повідомлень про місце | | |

| | | |

|...для вказівки не |a) НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ МЕСТО |a) OMIT POSITION REPORTS |

|передавати повідомлень |[ДО (вказати)], |[UNTIL (specify)], |

|про місце під час | | |

|перебування під |b) ДОЛОЖИТЕ (основна |b) NEXT REPORT AT |

|радіолокаційним |точка), |(significant point), |

|контролем | | |

| |c) ДОЛОЖИТЕ ТОЛЬКО (основна|c) REPORTS REQUIRED ONLY AT |

| |точка (точки)), |(significant points(s)), |

| | | |

| |d) ВОЗОБНОВИТЕ ПЕРЕДАЧУ |d) RESUME POSITION REPORTING |

| |ДОКЛАДОВ О МЕСТЕ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.8. Інформація про |a) БОРТ НА (число) ЧАСОВ |a) TRAFFIC (number) O'CLOCK |

|інші повітряні судна та |(відстань) (напрямок |(distance) (direction |

|дії щодо запобігання |польоту) [будь-яка інша |of/light) [any other |

|зіткненням |доречна інформація], |pertinent information], |

| | | |

| |1) НЕИЗВЕСТНЫЙ, |1) UNKNOWN, |

| |2) СЛЕДУЕТ С МАЛОЙ |2) SLOW MOVING, |

| |СКОРОСТЬЮ, | |

| |3) СЛЕДУЕТ С БОЛЬШОЙ |3) FAST MOVING, |

| |СКОРОСТЬЮ, | |

| |4) СБЛИЖАЕТСЯ, |4) CLOSING, |

| |5) ВСТРЕЧНЫЙ (або |5) OPPOSITE (or SAME) |

| |ПОПУТНЫЙ), |DIRECTION, |

| |6) ОБГОНЯЕТ, |6) OVERTAKING, |

| |7) ПЕРЕСЕКАЕТ СЛЕВА НАПРАВО|7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or|

| |(або СПРАВА НАЛЕВО), |RIGHT TO LEFT), |

|...(якщо відомо) |8) (тип ПС), |8) (aircraft type), |

| |9) (рівень), |9) (level), |

| |10) В НАБОРЕ (або В |10) CLIMBING (or DESCENDING),|

| |СНИЖЕНИИ), | |

| | | |

|...для запиту на |*b) ПРОШУ ВЕКТОРЕНИЕ, |*b) REQUEST VECTORS, |

|виконання відповідних | | |

|дій щодо запобігання |c) ВАМ НУЖНО ВЕКТОРЕНИЕ?, |c) DO YOU WANT VECTORS?, |

|зіткненням | | |

| | | |

|... після розходження з |d) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ |d) CLEAR OF TRAFFIC |

|іншим ПС |[відповідні вказівки], |[appropriate instructions], |

| | | |

|...для запобігання |e) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |e) TURN LEFT (or RIGHT) |

|зіткненню |ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО КУРС |IMMEDIATELY HEADING (three |

| |(три цифри) ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ|digits) TO AVOID |

| |(або СОЗДАНИЯ ИНТЕРВАЛА) С |[UNIDENTIFIED] TRAFFIC |

| |[НЕОПОЗНАННЫМ] БОРТОМ |(bearing by clock-reference |

| |(напрямок за умовним |and distance), |

| |годинниковим циферблатом та| |

| |відстань), | |

| | | |

| |f) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |f) TURN LEFT (or RIGHT) |

| |ВПРАВО) (число градусів) |(number of degrees) DEGREES |

| |ГРАДУСОВ НЕМЕДЛЕННО ДЛЯ |IMMEDIATELY TO AVOID |

| |РАСХОЖДЕНИЯ (СОЗДАНИЯ |[UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT |

| |ИНТЕРВАЛА) С [НЕОПОЗНАННЫМ]|(bearing by clock-reference |

| |БОРТОМ (напрямок за умовним|and distance) |

| |годинниковим індикатором та| |

| |відстань) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.9. Зв'язок та |a) [ЕСЛИ] РАДИОСВЯЗЬ |a) [IF] RADIO CONTACT LOST |

|відмова зв'язку |ПОТЕРЯНА (вказівки), |(instructions), |

| | | |

| |b) ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ОТВЕТА В |b) IF NO TRANSMISSIONS |

| |ТЕЧЕНИЕ (число) МИНУТ (або |RECEIVED FOR (number) MINUTES|

| |СЕКУНД) (вказівки), |(or SECONDS) (instructions), |

| | | |

|...якщо є підозра на |c) ОТВЕТ НЕ ПОЛУЧЕН |c) REPLY NOT RECEIVED |

|відмову зв'язку |(вказівки), |(instructions), |

| | | |

| |d) ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ |d) IF YOU READ [manoeuvre |

| |[указівки щодо виконання |instructions or SQUAWK (code |

| |маневру або КОД (код ВОРЛ |or IDENT)], |

| |або ОТВЕТЧИК В РЕЖИМ | |

| |ОПОЗНАВАНИЕ)], | |

| | | |

| |e) (маневр або КОД) |e) (manoeuvre or SQUAWK) |

| |НАБЛЮДАЮ. МЕСТО (місце ПС).|OBSERVED. POSITION (position |

| |БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ КОНТРОЛЬ |of aircraft). WILL CONTINUE |

| |ПО ЛОКАТОРУ |RADAR CONTROL |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.10. Припинення |a) ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ЛОКАТОРУ|a) RADAR SERVICE (or |

|радіолокаційного |(або ОПОЗНАВАНИЕ) |IDENTIFICATION) TERMINATED |

|обслуговування |ПРЕКРАЩЕНО [ИЗ-ЗА |[DUE (reason)] |

| |(причина)] (вказівки), |(instructions), |

| | | |

| |b) ОПОЗНАВАНИЕ БУДЕТ |b) WILL SHORTLY LOSE |

| |КРАТКОВРЕМЕННО ПОТЕРЯНО |IDENTIFICATION (appropriate |

| |(відповідні вказівки або |instructions or information),|

| |інформація), | |

| | | |

| |c) ВАС НЕ НАБЛЮДАЮ |c) IDENTIFICATION LOST |

| |[причина] (вказівки) |[reasons] (instructions) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.1.11. Погіршення |a) ВТОРИЧНЫЙ ЛОКАТОР НЕ |a) SECONDARY RADAR OUT OF |

|характеристик |РАБОТАЕТ (за потреби |SERVICE (appropriate |

|радіолокаційного |відповідна інформація), |information as necessary), |

|обладнання | | |

| |b) ПЕРВИЧНЫЙ ЛОКАТОР НЕ |b) PRIMARY RADAR OUT OF |

| |РАБОТАЕТ (за потреби |SERVICE (appropriate |

| |відповідна інформація), |information as necessary), |

| | | |

| |c) ADS-B НЕ РАБОТАЕТ (за |c) ADS-B OUT OF SERVICE |

| |потреби відповідна |(appropriate information as |

| |інформація) |necessary) |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.3.2. Використання радіолокатора під час диспетчерського обслуговування підходу |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.2.1. Наведення під |a) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО|a) VECTORING FOR (type of |

|час заходження на |(тип засобу, показники |pilot-interpreted aid) |

|посадку |якого інтерпретуються |APPROACH RUNWAY (number), |

| |пілотом) НА ПОЛОСУ (номер),| |

| | | |

| |b) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ |b) VECTORING FOR VISUAL |

| |ВИЗУАЛЬНОГО ЗАХОДА НА |APPROACH RUNWAY (number) |

| |ПОЛОСУ (номер) ДОЛОЖИТЕ, |REPORT FIELD (or RUNWAY) IN |

| |КОГДА УВИДИТЕ АЭРОДРОМ |SIGHT, |

| |(або ПОЛОСУ), | |

| | | |

| |c) ВЕКТОРЕНИЕ К (вказати |c) VECTORING FOR (positioning|

| |місце у колі польотів), |in the circuit), |

| | | |

| |d) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО|d) VECTORING FOR SURVEILLANCE|

| |ОБЗОРНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА |RADAR APPROACH RUNWAY |

| |ПОЛОСУ (номер), |(number), |

| | | |

| |e) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО|e) VECTORING FOR PRECISION |

| |ПОСАДОЧНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА |APPROACH RUNWAY (number), |

| |ПОЛОСУ (номер), | |

| | | |

| |f) ЗАХОД (тип) НЕ |f) (type) APPROACH NOT |

| |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА |AVAILABLE DUE (reason) |

| |(причина) (інші вказівки) |(alternative instructions) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.2.2. Наведення для |a) (число) КИЛОМЕТРОВ від |a) POSITION (number) |

|заходження на посадку за|(контрольна точка) |KILOMETRES from (fix) TURN |

|ILS або іншими засобами |ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або |LEFT (or RIGHT) HEADING |

|заходження на посадку, |ВПРАВО) НА КУРС (три |(three digits), |

|що інтерпретуються |цифри), | |

|пілотом | | |

| |b) ВЫ ЗАХВАТИТЕ |b) YOU WILL INTERCEPT (radio |

| |(радіонавігаційний засіб |aid or track) (distance) FROM|

| |або трек) (відстань) ОТ |(significant point or |

| |(основна точка або ТОЧКИ |TOUCHDOWN), |

| |ПРИЗЕМЛЕНИЯ), | |

| | | |

|...коли пілот має намір |*c) ПРОШУ ПОСАДОЧНУЮ ПРЯМУЮ|*c) REQUEST (distance) FINAL,|

|вийти на трек на |(відстань), | |

|визначеній відстані від | | |

|точки приземлення |d) РАЗРЕШЕН ЗАХОД ПО (тип) |d) CLEARED FOR (type) |

| |НА ПОЛОСУ (номер), |APPROACH RUNWAY (number), |

| | | |

|...указівки та |e) ДОЛОЖИТЕ (ЗАХВАТ |e) REPORT ESTABLISHED ON |

|інформація |КУРСОВОГО [ILS]) (або КУРСА|[ILS] LOCALIZER (or ON |

| |ЗАХОДА ПО GBAS/SBAS/MLS), |GBAS/SBAS/MLS APPROACH |

| | |COURSE), |

| | | |

| |f) ПОДХОДИТЕ СЛЕВА (або |f) CLOSING FROM LEFT (or |

| |СПРАВА) [ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ], |RIGHT) [REPORT ESTABLISHED], |

| | | |

| |g) ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або |g) TURN LEFT (or RIGHT) |

| |ВПРАВО) КУРС (три цифри) |HEADING (three digits) [TO |

| |[ДЛЯ ЗАХВАТА] або [ДОЛОЖИТЕ|INTERCEPT] or [REPORT |

| |НА КУРСЕ (ГЛИССАДЕ)], |ESTABLISHED], |

| | | |

| |h) ОЖИДАЙТЕ ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ |h) EXPECT VECTOR ACROSS |

| |ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (курс КРМ або |(localizer course or radio |

| |радіонавігаційний засіб) |aid) (reason), |

| |(причина), | |

| | | |

| |i) РАЗВОРОТ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ|i) THIS TURN WILL TAKE YOU |

| |(курс КРМ або |THROUGH (localizer course or |

| |радіонавігаційний засіб) |radio aid) [reason], |

| |[причина], | |

| | | |

| |j) НАПРАВЛЯЮ ВАС ДЛЯ |j) TAKING YOU THROUGH |

| |ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (курс КРМ або |(localizer course or radio |

| |радіонавігаційний засіб) |aid) [reason], |

| |[причина], | |

| | | |

| |k) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (абсолютна |k) MAINTAIN (altitude) UNTIL |

| |висота) ДО ВХОДА В |GLIDE PATH INTERCEPTION, |

| |ГЛИССАДУ, | |

| | | |

| |l) ДОЛОЖИТЕ ВХОД В ГЛИССАДУ|l) REPORT ESTABLISHED ON |

| |[ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ], |GLIDE PATH, |

| | | |

| |m) ВЫХОДИТЕ НА ПОСАДОЧНЫЙ |m) INTERCEPT (localizer |

| |КУРС (курс КРМ або |course or radio aid) [REPORT |

| |радіонавігаційний засіб) |ESTABLISHED] |

| |[ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ] | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.2.3. Маневрування |a) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД (тип |a) CLEARED FOR (type of |

|під час незалежних та |заходження) НА ПОЛОСУ |approach) RUNWAY (number) |

|залежних паралельних |(номер) ЛЕВАЯ (або ПРАВАЯ),|LEFT (or RIGHT), |

|заходжень на посадку | | |

| |b) ВЫ ПЕРЕСЕКЛИ ПОСАДОЧНЫЙ |b) YOU HAVE CROSSED THE |

| |КУРС (КУРС ЗАХОДА ПО |LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS |

| |GBAS/SBAS/MLS) |FINAL APPROACH COURSE) TURN |

| |НЕМЕДЛЕННО ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО |LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY |

| |(або ВПРАВО) И |AND RETURN TO THE LOCALIZER |

| |ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА ПОСАДОЧНЫЙ|(or MLS FINAL APPROACH |

| |КУРС (або ТРЭК ЗАХОДА ПО |TRACK), |

| |MLS), | |

| | | |

|... для превентивних дій|c) ЧАСТОТА КУРСОВОГО |c) ILS (or MLS) RUNWAY |

|щодо ПС, якщо |РАДИОМАЯКА (або MLS) |(number) LEFT (or RIGHT) |

|спостерігається, що воно|(частота) ILS (або MLS) |LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY |

|входить у зону NTZ |ПОЛОСЫ (номер) ЛЕВАЯ (або |IS (frequency), |

| |ПРАВАЯ), | |

| | | |

| |d) НЕМЕДЛЕННО [ОТВЕРНИТЕ] |d) TURN LEFT (or RIGHT) |

| |ВЛЕВО (або ВПРАВО) [(цифра)|(number) DEGREES (or HEADING)|

| |ГРАДУСОВ] або [НА КУРС (три|(three digits) IMMEDIATELY TO|

| |цифри)] ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ [С |AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM|

| |БОРТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЗАХОД |ADJACENT APPROACH], CLIMB TO |

| |НА СОСЕДНЮЮ ПОЛОСУ], |(altitude), |

| |НАБИРАЙТЕ (абсолютна | |

| |висота), | |

| | | |

|... превентивні дії |e) НЕМЕДЛЕННО НАБИРАЙТЕ |e) CLIMB (altitude) |

|нижче 120 м (400 футів) |(абсолютна висота) ДЛЯ |IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC |

|над перевищенням порогу |РАСХОЖДЕНИЯ С БОРТОМ |[DEVIATING FROM ADJACENT |

|ЗПС, де використовуються|[ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЗАХОД НА |APPROACH] (further |

|критерії оцінки щодо |СОСЕДНЮЮ ПОЛОСУ] (додаткові|instructions) |

|перешкод на поверхні для|вказівки) | |

|заходження на посадку на| | |

|паралельні ЗПС (PAOAS) | | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.3.3. Заходження на посадку за оглядовим радіолокатором |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.3.1. Надання |a) ЗАХОД НА ПОЛОСУ (номер),|a) THIS WILL BE A |

|обслуговування |ПО ОБЗОРНОМУ (ЛОКАТОРУ) |SURVEILLANCE RADAR APPROACH |

| |БУДЕТ ПРЕКРАЩЕН НА УДАЛЕНИИ|RUNWAY (number) TERMINATING |

| |(відстань), (АБСОЛЮТНАЯ або|AT (distance) FROM TOUCHDOWN,|

| |ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА |OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE |

| |ПРОЛЕТА ПРЕПЯТСТВИЙ (число)|(or HEIGHT) (number) METRES. |

| |МЕТРОВ, ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ |CHECK YOUR MINIMA [IN CASE |

| |МИНИМУМЫ [В СЛУЧАЕ УХОДА НА|OF GO AROUND (instructions)],|

| |ВТОРОЙ КРУГ (вказівки)], | |

| | | |

| |b) УКАЗАНИЯ ПО ЗАХОДУ БУДУТ|b) APPROACH INSTRUCTIONS WILL|

| |ПРЕКРАЩЕНЫ НА УДАЛЕНИИ |BE TERMINATED AT (distance) |

| |(відстань) |FROM TOUCHDOWN |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.3.2. Перевищення |a) НАЧИНАЙТЕ СНИЖЕНИЕ |a) COMMENCE DESCENT NOW [TO |

| |СЕЙЧАС [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ |MAINTAIN A (number) DEGREE |

| |ГЛИССАДУ (число) ГРАДУСОВ],|GLIDE PATH], |

| | | |

| |b) (відстань) ОТ ТОЧКИ |b) (distance) FROM TOUCHDOWN |

| |ПРЕЗЕМЛЕНИЯ (АБСОЛЮТНАЯ або|ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD |

| |ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ДОЛЖНА|BE (numbers) METRES |

| |БЫТЬ (число) МЕТРОВ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.3.3. Місце |(відстань) ОТ ТОЧКИ |(distance) FROM TOUCHDOWN |

| |ПРИЗЕМЛЕНИЯ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.3.4. Перевірки |a) ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСК ШАССИ |A) CHECK GEAR DOWN [AND |

| |[И УСТАНОВКУ НА ЗАМКИ], |LOCKED], |

| | | |

| |b) НАД ПОРОГОМ |b) OVER THRESHOLD |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.3.5. Завершення |a) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |a) REPORT VISUAL, |

|заходження на посадку |ЗЕМЛЮ, | |

| | | |

| |b) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN |

| |ПОЛОСУ [ОГНИ ПОЛОСЫ], |SIGHT, |

| | | |

| |c) ЗАХОД ЗАВЕРШЕН |c) APPROACH COMPLETED |

| |[РАБОТАЙТЕ (орган)] |[CONTACT (unit)] |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.3.4. Заходження на посадку за посадковим радіолокатором |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.4.1. Надання |a) БУДЕТ ЗАХОД ПО |a) THIS WILL BE A PRECISION |

|обслуговування |ПОСАДОЧНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА |RADAR APPROACH RUNWAY |

| |ПОЛОСУ (номер), |(number), |

| | | |

| |b) ЗАХОД ПО ПОСАДОЧНОМУ НЕ |b) PRECISION APPROACH NOT |

| |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА |AVAILABLE DUE (reason) |

| |(причина) (альтернативні |(alternative instructions), |

| |вказівки), | |

| | | |

| |c) В СЛУЧАЕ УХОДА НА ВТОРОЙ|c) IN CASE OF GO AROUND |

| |КРУГ (вказівки) |(instructions) |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.4.2. Зв'язок |a) НЕ ПОДТВЕРЖДАЙТЕ ПРИЕМ |a) DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER|

| |ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ, |TRANSMISSIONS, |

| | | |

| |b) ВАС НЕ СЛЫШНО, БУДУ |b) REPLY NOT RECEIVED WILL |

| |ПРОДОЛЖАТЬ ДАВАТЬ УКАЗАНИЯ |CONTINUE INSTRUCTIONS |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.4.3. Азимут |a) ПОДХОДИТЕ [МЕДЛЕННО (або|a) CLOSING [SLOWLY (or |

| |БЫСТРО)] [СЛЕВА (або |QUICKLY)] [FROM THE LEFT (or |

| |СПРАВА)], |FROM THE RIGHT)], |

| | | |

| |b) НА КУРСЕ, |b) HEADING IS GOOD, |

| | | |

| |c) НА ТРЭКЕ, |c) ON TRACK, |

| | | |

| |d) НЕМНОГО (або |d) SLIGHTLY (or WELL, or |

| |ЗНАЧИТЕЛЬНО, або ИДЕТЕ |GOING LEFT (or RIGHT) OF |

| |(ЛЕВЕЕ або ПРАВЕЕ) [ТРЭКА],|TRACK, |

| | | |

| |e) (число) МЕТРОВ ЛЕВЕЕ |e) (number) METRES LEFT (or |

| |(або ПРАВЕЕ) [ТРЭКА] |RIGHT) OF TRACK |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.4.4. Перевищення |a) ПОДХОДИТЕ К ГЛИССАДЕ, |a) APPROACHING GLIDE PATH, |

| | | |

| |b) НАЧИНАЙТЕ СНИЖЕНИЕ [С |b) COMMENCE DESCENT NOW [AT |

| |ВЕРТИКАЛЬНОЙ (число) МЕТРОВ|(number) METRES PER SECOND |

| |В СЕКУНДУ (або ВЫДЕРЖИВАЙТЕ|MINUTE (or ESTABLISH A |

| |ГЛИССАДУ (число) |(number) DEGREE GLIDE PATH)],|

| |ГРАДУСОВ)], | |

| | | |

| |c) ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ |c) RATE OF DESCENT IS GOOD, |

| |ПРАВИЛЬНАЯ, | |

| | | |

| |d) НА ГЛИССАДЕ, |d) ON GLIDE PATH, |

| | | |

| |e) НЕМНОГО (або |e) SLIGHTLY (or WELL, or |

| |ЗНАЧИТЕЛЬНО, або ИДЕТЕ) |GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE|

| |ВЫШЕ (або НИЖЕ) ГЛИССАДЫ, |PATH, |

| | | |

| |f) [ВСЕ ЕЩЕ] (число) МЕТРОВ|f) [STILL] (number) METRES |

| |ВЫШЕ (або НИЖЕ), |TOO HIGH (or TOO LOW), |

| | | |

| |g) ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ |g) ADJUST RATE OF DESCENT, |

| |СНИЖЕНИЯ, | |

| | | |

| |h) [МЕДЛЕННО (або БЫСТРО)] |h) COMING BACK [SLOWLY (or |

| |ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ НА ГЛИССАДУ, |QUICKLY)] TO THE GLIDE PATH, |

| | | |

| |i) УСТАНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ |i) RESUME NORMAL RATE OF |

| |СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ, |DESCENT, |

| | | |

| |J) ГЛИССАДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |J) ELEVATION ELEMENT |

| |ЛОКАТОРА НЕ РАБОТАЕТ (далі |UNSERVICEABLE (to be followed|

| |передаються відповідні |by appropriate instructions),|

| |вказівки), | |

| | | |

| |k) НА УДАЛЕНИИ (відстань). |k) (distance) FROM TOUCHDOWN |

| |(АБСОЛЮТНАЯ або |ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD |

| |ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) ВЫСОТА |BE (numbers) METRES |

| |ДОЛЖНА БЫТЬ (число) МЕТРОВ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.4.5. Місце |a) (відстань) ОТ ТОЧКИ |a) (distance) FROM TOUCHDOWN,|

| |ПРИЗЕМЛЕНИЯ, | |

| | | |

| |b) НАД ОГНЯМИ ПРИБЛИЖЕНИЯ, |b) OVER APPROACH LIGHTS, |

| | | |

| |C) НАД ПОРОГОМ |C) OVER THRESHOLD |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.4.6. Перевірки |a) ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСК ШАССИ И|a) CHECK GEAR DOWN AND |

| |УСТАНОВКУ НА ЗАМКИ, |LOCKED, |

| | | |

| |b) ПРОВЕРЬТЕ (АБСОЛЮТНУЮ |b) CHECK DECISION ALTITUDE |

| |або ОТНОСИТЕЛЬНУЮ) ВЫСОТУ |(or HEIGHT) |

| |ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.4.7. Завершення |a) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |a) REPORT VISUAL, |

|заходження на посадку |ЗЕМЛЮ, | |

| | | |

| |b) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN |

| |ПОЛОСУ [ОГНИ ПОЛОСЫ], |SIGHT, |

| | | |

| |c) ЗАХОД ЗАВЕРШЕН |c) APPROACH COMPLETED |

| |[РАБОТАЙТЕ С (орган)] |[CONTACT (unit)] |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.4.8. Невдале |a) ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАХОД |a) CONTINUE VISUALLY OR GO |

|заходження на посадку |ВИЗУАЛЬНО ИЛИ УХОДИТЕ НА |AROUND [missed approach |

| |ВТОРОЙ КРУГ [вказівки щодо |instructions], |

| |виходу на друге коло], | |

| | | |

| |b) НЕМЕДЛЕННО УХОДИТЕ НА |b) GO AROUND IMMEDIATELY |

| |ВТОРОЙ КРУГ [вказівки щодо |[missed approach |

| |виходу на друге коло] |instructions] (reason), |

| |(причина), | |

| | | |

| |c) ВЫ УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ |c) ARE YOU GOING AROUND?, |

| |КРУГ?, | |

| | | |

| |d) ЕСЛИ УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ |d) IF GOING AROUND |

| |КРУГ (відповідні вказівки),|(appropriate instructions), |

| | | |

| |*e) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ |*e) GOING AROUND |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.3.5. Фразеологія, що застосовується під час використання вторинного оглядового |

| радіолокатора (ВОРЛ) и ADS-B |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.1. Для запиту щодо|a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ |a) ADVISE TRANSPONDER |

|спроможності роботи |ОТВЕТЧИКА, |CAPABILITY, |

|обладнання ВОРЛ | | |

| |*b) ОТВЕТЧИК (відповідно до|*b) TRANSPONDER (as shown in |

| |зазначеного в плані |the flight plan), |

| |польоту), | |

| | | |

| |*c) ОТВЕТЧИК ОТСУТСТВУЕТ |*c) NEGATIVE TRANSPONDER |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.2. Для запиту щодо|a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ |a) ADVISE ADS-B CAPABILITY, |

|спроможності роботи |ADS-B, | |

|обладнання ADS-B | | |

| |*b) ПЕРЕДАТЧИК ADS-B (дані |*b) ADS-B TRANSMITTER (data |

| |щодо підключення), |link), |

| | | |

| |*c) ПРИЕМНИК ADS-B (дані |*c) ADS-B RECEIVER (data |

| |щодо підключення), |link), |

| | | |

| |*d) ADS-B ОТСУТСТВУЕТ |*d) NEGATIVE ADS-B |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.3. Для вказівки |a) ДЛЯ ВЫЛЕТА КОД [або |a) FOR DEPARTURE SQUAWK |

|встановити код на |СКВОК] (код ВОРЛ), |(code), |

|прийомовідповідачі | | |

| |b) КОД [або СКВОК] (код |b) SQUAWK (code) |

| |ВОРЛ) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.4. Для запиту |a) УСТАНОВИТЕ ПОВТОРНО КОД |a) RESET SQUAWK [(mode), |

|повторно встановити |[або СКВОК] [(режим), (код |(code)], |

|призначений режим та код|ВОРЛ)], | |

| | | |

| |*b) УСТАНАВЛИВАЮ ПОВТОРНО |*b) RESETTING (mode) (code) |

| |(режим) (код ВОРЛ) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.5. Для запиту |ПОВТОРНО ВВЕДИТЕ ИНДЕКС |RE-ENTER [ADS-B or MODE S] |

|змінити (повторно |ВОЗДУШНОГО СУДНА [ПО ADS-B |AIRCRAFT IDENTIFICATION |

|встановити) режим |або В РЕЖИМЕ S] | |

|розпізнання повітряного | | |

|судна | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.6. Для запиту |a) ПОДТВЕРДИТЕ КОД [або |a) CONFIRM SQUAWK (code), |

|підтвердити встановлений|СКВОК] (код ВОРЛ), | |

|код на | | |

|прийомовідповідачі |*b) КОД [або СКВОК] (код |b) SQUAWKING (code) |

|повітряного судна |ВОРЛ) | |

| | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.7. Для запиту |a) КОД [або СКВОК] [(код |a) SQUAWK [(code)] [AND] |

|застосувати режим |ВОРЛ)] [И] ОПОЗНАВАНИЕ, |IDENT, |

|"ОПОЗНАВАНИЕ" (IDENT) | | |

| |b) СЛАБЫЙ СИГНАЛ ОТВЕТЧИКА,|b) SQUAWK LOW, |

| | | |

| |c) СИГНАЛ ОТВЕТЧИКА |c) SQUAWK NORMAL, |

| |НОРМАЛЬНЫЙ, | |

| | | |

| |d) ВКЛЮЧИТЕ ADS-B |d) TRANSMIT ADS-B IDENT |

| |ОПОЗНАВАНИЕ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.8. Для запиту |УСТАНОВИТЕ ОТВЕТЧИК НА |SQUAWK STANDBY |

|тимчасово призупинити |ПРИЕМ | |

|використання | | |

|прийомовідповідача | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.9. Для запиту |УСТАНОВИТЕ [КОД (або СКВОК)|SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN- |

|встановити аварійний код|СЕМЬ-СЕМЬ-НОЛЬ-НОЛЬ], (або |SEVEN-ZERO-ZERO] |

| |МЭЙДЭЙ (або ВКЛЮЧИТЕ СИГНАЛ| |

| |БЕДСТВИЯ) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.10. Для запиту |a) ВЫКЛЮЧИТЕ ОТВЕТЧИК, |A) STOP SQUAWK. |

|вимкнути | | |

|прийомовідповідач або |b) ПРЕКРАТИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ ПО|b) STOP ADS-B TRANSMISSION |

|відповідач ADS-B |ADS-B [КОД (код) ТОЛЬКО] | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.11. Для запиту |a) ВКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ "ЧАРЛИ", |a) SQUAWK CHARLIE, |

|ввімкнути режим передачі| | |

|барометричної висоти |b) ПЕРЕДАВАЙТЕ ВЫСОТУ ПО |b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE |

| |ADS-B | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.12. Для запиту |ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ |CHECK ALTIMETER SETTING AND |

|перевірити встановлений |ВЫСОТОМЕРА И ПОДТВЕРДИТЕ |CONFIRM (level) |

|тиск та підтвердити |(рівень) | |

|рівень | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.13. Для запиту |a) ВЫКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ "ЧАРЛИ",|A) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG |

|вимкнути режим передачі |НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ, |INDICATION, |

|барометричної висоти | | |

|через неправильне |b) ПРЕКРАТИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ |b) STOP ADS-B ALTITUDE |

|відтворення рівня |ВЫСОТЫ ПО ADS-B |TRANSMISSION [(WRONG |

| |[(НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ, |INDICATION, or reason)] |

| |або причина)] | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.3.5.14. Для запиту |ПОДТВЕРДИТЕ (рівень) |CONFIRM (level) |

|перевірити рівень | | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.4. Фразеологія під час використання контрактного автоматичного залежного |

| спостереження (ADS-C) |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.4.1. Загальна фразеологія ADS-C |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.4.1.1. Погіршення |ADS-C (або КОНТРАКТНЫЙ ADS)|ADS-C (or ADS-CONTRACT)) OUT |

|характеристик ADS |НЕ РАБОТАЕТ (за потреби |OF SERVICE (appropriate |

| |відповідна інформація) |information as necessary) |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.5. Фразеологія, що використовується під час надання попереджень |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.5.1. Фразеологія під час надання попереджень |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.5.1.1. Попередження |(позивний ПС) |(aircraft call sign) LOW |

|про малу висоту |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МАЛОЙ |ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR |

| |ВЫСОТЕ, НЕМЕДЛЕННО |ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS |

| |ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ВЫСОТУ QNH |(number) (units) [THE MINIMUM|

| |(число) (одиниці виміру) |FLIGHT ALTITUDE IS |

| |[МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОЛЕТА |(altitude)] |

| |(висота)) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.5.1.2. Попередження |(позивний ПС) |(aircraft call sign) TERRAIN |

|про близькість землі |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЛИЗОСТИ |ALERT, (suggested pilot |

| |ЗЕМЛИ (дії, що пропонуються|action, if possible) |

| |пілоту, по змозі) | |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.6. Фразеологія, що використовується між наземним персоналом та екіпажем |

| повітряного судна |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.6.1. Запуск двигунів |a) [ВЫ] ГОТОВЫ К ЗАПУСКУ |a) [ARE YOU] READY TO START |

|(наземний |ДВИГАТЕЛЕЙ?, |UP?, |

|персонал/кабіна пілотів)| | |

| |*b) ЗАПУСКАЮ НОМЕР |*b) STARTING NUMBER (engine |

| |(номер(а) двигуна) |numbers)) |

| |(Після цього наземний |(The ground crew should |

| |персонал має відповісти за |follow this exchange by |

| |допомогою переговорного |either a reply on the |

| |пристрою або за допомогою |intercom or a distinct visual|

| |подання візуального |signal to indicate that all |

| |сигналу, що немає жодних |is clear and that the start- |

| |перешкод і запуск двигунів |up as indicated may proceed) |

| |можна виконувати у | |

| |встановленому порядку) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.6.2. Буксирування | | |

|хвостом уперед | | |

| | | |

|...(наземний |a) ВЫ ГОТОВЫ К БУКСИРОВКЕ |a) ARE YOU READY FOR |

|персонал/кабіна пілотів)|ХВОСТОМ ВПЕРЕД?, |PUSHBACK?, |

| | | |

| |*b) К БУКСИРОВКЕ ХВОСТОМ |*b) READY FOR PUSHBACK, |

| |ВПЕРЕД ГОТОВ, | |

| | | |

| |c) ПОДТВЕРДИТЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ |c) CONFIRM BRAKES RELEASED, |

| |ТОРМОЗОВ, | |

| | | |

| |*d) ТОРМОЗА ВЫКЛЮЧЕНЫ, |*d) BRAKES RELEASED, |

| | | |

| |e) НАЧИНАЕМ БУКСИРОВКУ |e) COMMENCING PUSHBACK, |

| |ХВОСТОМ ВПЕРЕД, | |

| | | |

| |f) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ |f) PUSHBACK COMPLETED, |

| |ВПЕРЕД ЗАКОНЧЕНА, | |

| | | |

| |*g) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ |*g) STOP PUSHBACK, |

| |ВПЕРЕД ЗАКОНЧЕНА, | |

| | | |

| |h) ПОДТВЕРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЕ |h) CONFIRM BRAKES SET, |

| |ТОРМОЗОВ, | |

| | | |

| |*i) ТОРМОЗА ВКЛЮЧЕНЫ, |*i) BRAKES SET, |

| | | |

| |*j) УБЕРИТЕ БУКСИР, |*j) DISCONNECT, |

| | | |

| |k) БУКСИР УБИРАЮ ЖДИТЕ |k) DISCONNECTING STAND BY FOR|

| |ВИЗУАЛЬНОГО СИГНАЛА СЛЕВА |VISUAL AT YOUR LEFT (or |

| |(або СПРАВА) |RIGHT) |

| |(Після цього обміну пілоту |(This exchange is followed by|

| |подається візуальний |a visual signal to the pilot |

| |сигнал, який вказує на те, |to indicate that disconnect |

| |що буксир прибраний і |is completed and all is clear|

| |перешкод для руління немає)|for taxiing) |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|5.7. Фразеологія, що використовується під час перехоплення цивільного повітряного |

| судна |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.7.1. Під час |a) ДОЛОЖИТЕ ВАШ ПОЗЫВНОЙ, |a) WHAT IS YOUR CALL SIGN? |

|встановлення контакту з | | |

|повітряним судном | | |

| | | |

|...передача вказівок |b) СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ, |b) FOLLOW ME, |

|повітряному судну, що | | |

|перехоплюється |c) СНИЖАЙТЕСЬ ДЛЯ ПОСАДКИ, |c) DESCEND FOR LANDING, |

| | | |

| |d) САДИТЕСЬ НА ЭТОТ |d) LAND AT THIS AERODROME, |

| |АЭРОДРОМ, | |

| | | |

| |e) ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОЛЕТ |e) YOU MAY PROCEED |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.7.2. Відповіді |a) МОИ ПОЗЫВНОЙ (позивний),|a) MY CALL SIGN IS (call |

|повітряного судна, що | |sign), |

|перехоплюється | | |

| |b) ПОНЯЛ. ВЫПОЛНЯЮ, |b) WILCO (WILL COMPLY), |

| | | |

| |c) ВЫПОЛНИТЬ НЕ МОГУ, |c) UNABLE TO COMPLY, |

| | | |

| |d) ПОВТОРИТЕ УКАЗАНИЕ, |d) REPEAT YOUR INSTRUCTION, |

| | | |

| |e) ПОТЕРЯЛ ОРИЕНТИРОВКУ, |e) I AM LOST, |

| | | |

| |f) ТЕРПЛЮ БЕДСТВИЕ |f) MAYDAY, |

| |(MAYDAY), | |

| | | |

| |+g) ЗАХВАЧЕН, |+g) I HAVE BEEN HIJACKED |

| | |(HIJACK), |

| | | |

| |h) ПРОШУ ПОСАДКУ В (назва |h) REQUEST TO LAND AT (place |

| |пункту), |name), |

| | | |

| |i) ПРОШУ СНИЖЕНИЕ |i) REQUIRE DESCENT |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|_________________ |

|+ Умови не завжди можуть бути відповідними для застосування фрази "hijack". |

|Необхідно забезпечувати чітку координацію дій органу управління перехопленням та |

|відповідного органу ОПР протягом усіх фаз перехоплення ПС, яке є або може бути |

|цивільним повітряним судном, для того щоб орган ОПР мав повну інформацію про |

|ситуацію та дії стосовно ПС, що перехоплюється. |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|5.7.3. Зв'язок між |a) ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕХВАЧЕНЫ |a) YOU WILL BE INTERCEPTED |

|органом ОПР та ПС, що |ВОЕННЫМ ВС, |(or forced to land) BY |

|перехоплюється | |MILITARY AIRCRAFT, |

| | | |

| |b) СЛЕДУЙТЕ СИГНАЛАМ |b) FOLLOW INTERCEPTING |

| |ПЕРЕХВАТЧИКА, |AIRCRAFT SIGNALS, |

| | | |

| |c) ВАМ РАЗРЕШЕНО ВЫПОЛНЯТЬ |c) YOU MAY PROCEED ACCORDING |

| |ПОЛЕТ СОГЛАСНО ПЛАНУ |FLIGHT PLAN |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 5.8. Додаткова фразеологія, що використовується на аеродромах AFIS |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|5.8.1. Запуск двигунів |a) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |a) START UP AT OWN |

| |УСМОТРЕНИЮ; |DISCRETION; |

| | | |

|... відповідь органу |b) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ |b) EXPECT DEPARTURE (time) |

|AFIS у разі отримання |(час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |START UP AT OWN DISCRETION |

|запиту на запуск |УСМОТРЕНИЮ | |

|двигунів | | |

| |c) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |c) START UP AT OWN DISCRETION|

| |УСМОТРЕНИЮ (місцева |(local information) |

| |інформація) | |

| | | |

| |d) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ |d) EXPECT DEPARTURE (time) |

| |(час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |START UP AT OWN DISCRETION |

| |УСМОТРЕНИЮ | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.8.2. Буксирування |a) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ |a) PUSHBACK AT OWN |

|хвостом уперед |ВПЕРЕД НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ |DISCRETION; |

| | | |

|... відповідь органу |b) ОЖИДАЙТЕ (число) |b) EXPECT (number) MINUTES |

|AFIS у разі отримання |МИНУТНУЮ ЗАДЕРЖКУ ИЗ-ЗА |DELAY DUE (reason). |

|запиту на буксирування |(причина) | |

|хвостом уперед | | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.8.3. Руління |*a) ГОТОВ К РУЛЕНИЮ |*a) READY TO TAXI (position) |

| |(місцезнаходження) | |

| | | |

|...повітряне судно/орган|b) [ДВИЖЕНИЕ (подробиці)] |b) [TRAFFIC (details)] |

|AFIS |[УСЛОВИЯ НА АЭРОДРОМЕ |[AERODROME CONDITIONS |

| |(подробиці)] [ПОЛОСА |(details)] RUNWAY (number) |

| |(номер)] | |

| | | |

| |*c) БУДУ РУЛИТЬ ДО ТОЧКИ |*c) WILL TAXI TO HOLDING |

| |ОЖИДАНИЯ (назва)] [ПОЛОСА |POINT (name) [RUNWAY |

| |(або ВПП) (номер)] ПО РД |(number)] VIA TAXIWAY (name) |

| |(назва) | |

| | | |

| |*d) ОЖИДАЮ |*d) HOLDING |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.8.4. Зліт |a) [ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ] |a) [REPORT READY] |

| | | |

| |*b) ГОТОВ К ВЗЛЕТУ |*b) READY FOR DEPARTURE |

| | | |

| |c) ДВИЖЕНИЕ (подробиці) |c) TRAFFIC (details) [NO |

| |[ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ НА |REPORTED TRAFFIC RUNWAY |

| |ПОЛОСЕ (номер) НЕТ] |(number)] |

| | | |

| |d) (інформація про рух) |d) (traffic information) |

| |[ПОЛОСА (номер) СВОБОДНА |[RUNWAY (number) FREE FOR |

| |ДЛЯ ВЗЛЕТА] [ДОЛОЖИТЕ |DEPARTURE] [REPORT AIRBORNE];|

| |ВЗЛЕТ] | |

| | | |

| |e) [ПОЛОСА (номер) ЗАНЯТА |e) [RUNWAY (number) OCCUPIED |

| |(або ЗАБЛОКИРОВАНА) |(or BLOCKED) BY (aircraft or |

| |(повітряним судном, |vehicles or persons)] |

| |транспортним засобом або | |

| |людьми)] | |

| | | |

| |*f) ОЖИДАЮ |*f) HOLDING |

| | | |

| |*g) БУДУ ЗАНИМАТЬ |*g) WILL LINE UP RUNWAY |

| |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОСА |(number) [VIA BACKTRACK]; |

| |(номер) [РУЛЕНИЕ В ОБРАТНОМ| |

| |НАПРАВЛЕНИИ] | |

| | | |

| |*h) БУДУ ВЗЛЕТАТЬ С ПОЛОСЫ |*h) WILL TAKE OFF RUNWAY |

| |(номер) |(number). |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.8.5. Після зльоту |a) ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ |a) REPORT AIRBORNE |

| | | |

| |b) ВЗЛЕТ (час) |b) AIRBORNE (time) |

| | | |

| |c) ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ |c) AFTER PASSING (level) |

| |(рівень) (вказівки щодо |(contact instructions) |

| |встановлення зв'язку) | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.8.6. При польоті по |*a) (місце у колі польотів,|*a) (position in circuit e.g.|

|колу |наприклад) (К ТРЕТЬЕМУ/НА |) (DOWNWIND/FINAL) |

| |ПРЯМОЙ) | |

| | | |

| |b) ПОНЯЛ [ПОЛОСА (номер) |b) ROGER [RUNWAY (number) |

| |СВОБОДНА] або [БОРТ |FREE] or [TRAFFIC (details) |

| |(подробиці) [додаткова |[additional information if |

| |інформація при |required] |

| |необхідності] | |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.8.7. Заходження на |a) ДОЛОЖИТЕ ТРЕТИЙ [або НА |a) REPORT BASE (or FINAL, or |

|посадку |ПРЯМОЙ або НА ДЛИННОЙ |LONG FINAL) |

| |ПРЯМОЙ] | |

| | | |

| |*b) СЛЕДУЮ К ТРЕТЬЕМУ [або |*b) BASE [or FINAL, or LONG |

| |НА ПРЯМОЙ або НА ДЛИННОЙ |FINAL]; |

| |ПРЯМОЙ]; | |

| | | |

| |c) БОРТ (подробиці) |c) TRAFFIC (details); |

| | | |

| |d) ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ НА|d) NO REPORTED TRAFFIC RUNWAY|

| |ПОЛОСЕ (номер) НЕТ |(number) |

| | | |

| |e) ПОЛОСА (номер) СВОБОДНА |e) RUNWAY (number) FREE or |

| |або [ПОЛОСА (номер) |[RUNWAY (number) OCCUPIED]; |

| |ЗАНЯТА]; | |

| | | |

| |*f) БУДУ САДИТЬСЯ [ПОЛОСА |*f) WILL LAND [RUNWAY |

| |(номер)] |(number)]; |

| | | |

| |*g) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ |*g) GOING AROUND |

|------------------------+---------------------------+-----------------------------|

|5.8.8. Звільнення ЗПС та|a) РД (назва) ПРИГОДНА ДЛЯ |a) TAXIWAY (name) AVAILABLE |

|зв'язок після посадки |РУЛЕНИЯ НА ПЕРРОН (СТОЯНКУ)|TO APRON (STAND) |

| | | |

| |b) ВАША СТОЯНКА (або ГЕЙТ) |b) YOUR STAND (or GATE) |

| |(номер) |(designation) |

------------------------------------------------------------------------------------

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси