Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Протокол, Акт від 12.08.2015 № 581

Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 581-2015-п

Текст документа від 21.09.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. № 581
Київ

Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 737 від 12.09.2018}

Відповідно до статті 35 Закону України “Про дорожній рух” Кабінет Міністрів України постановляє :

Затвердити Порядок проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 р. № 581

ПОРЯДОК
проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

1. Цей Порядок визначає основні завдання та процедуру проведення обов’язкового технічного контролю (далі - технічний контроль) транспортних засобів Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - транспортні засоби), зареєстрованих уповноваженими органами (підрозділами) Головного управління Національної гвардії, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС (далі - служба безпеки дорожнього руху).

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

акт невідповідності технічного стану - документ, що містить дані про транспортний засіб, його власника, коди оцінки невідповідності, в якому відображені результати перевірки технічного стану транспортного засобу;

перевірка технічного стану транспортного засобу - процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам.

3. Технічному контролю підлягають легкові, вантажні, спеціалізовані автомобілі, тягачі колісні, тягачі-транспортери, трактори, шасі (автомобілів, спеціальних колісних машин, базового озброєння і техніки), майстерні рухомі для технічного обслуговування та ремонту, мотоцикли, причепи та напівпричепи, автобуси, вантажні та спеціалізовані автомобілі, що перевозять пасажирів (особовий склад) та небезпечні вантажі, що закріплені за органами, підрозділами, військовими частинами, формуваннями, закладами, установами та організаціями Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - органи, підрозділи, військові частини) і включені до річного плану експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

4. Служба безпеки дорожнього руху складає графік проведення технічного контролю транспортних засобів органів, підрозділів, військових частин, який затверджується наказом відповідно командувача Національної гвардії, Голови Держприкордонслужби, Голови Держспецтрансслужби, Голови Держспецзв’язку, Голови ДСНС та в якому зазначаються мета, завдання, строки, місце і особовий склад, що залучається до його проведення.

5. Технічний контроль проводиться з такою періодичністю:

один раз на рік - для легкових, вантажних і спеціалізованих автомобілів, тягачів колісних, тягачів-транспортерів, тракторів, шасі (автомобілів, спеціальних колісних машин, базового озброєння і техніки), майстерень рухомих для технічного обслуговування та ремонту, мотоциклів, причепів та напівпричепів;

два рази на рік - для автобусів, вантажних і спеціалізованих автомобілів, що перевозять пасажирів (особовий склад) та небезпечні вантажі.

6. Транспортний засіб, який підлягає технічному контролю, повинен бути повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника), не містити нашарувань бруду, що можуть вплинути на результати перевірки його технічного стану.

7. Технічний контроль проводиться після здійснення зовнішнього огляду з метою звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, установлення комплектності та фіксації пошкоджень і включає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших складових частин транспортного засобу, технічний стан яких може вплинути на безпеку дорожнього руху та навколишнє природне середовище.

У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу технічний контроль не проводиться.

8. Технічний контроль проводиться посадовими особами служби безпеки дорожнього руху, якою зареєстровані транспортні засоби органів, підрозділів, військових частин на території їх автопарків з використанням матеріально-технічної бази та персоналу, що дає змогу перевірити технічний стан транспортних засобів щодо відповідності вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Для проведення технічного контролю використовується таке обладнання:

прилади для визначення ефективності гальмової робочої системи;

прилади для вимірювання сумарного люфту в рульовому керуванні;

прилади для перевірки та регулювання параметрів зовнішніх світлових приладів;

прилади для визначення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах двигуна або їх димності;

прилади для вимірювання коефіцієнта світлопропускання скла;

пристрої для вимірювання та регулювання тиску повітря в шинах;

пристрої для вимірювання висоти рисунка протектора шин;

піднімальні пристрої транспортних засобів, його осей (мостів), естакади або оглядові канави;

електронний детектор для перевірки наявності витоку газу із системи газобалонного обладнання.

9. Основними завданнями служби безпеки дорожнього руху під час проведення технічного контролю є:

установлення правомірності використання транспортних засобів, наявності технічних талонів транспортних засобів (далі - технічний талон), свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, визначення відповідності номерних знаків вимогам стандартів;

виявлення фактів пошкодження, підроблення або відсутності ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу, порушення вимог щодо його переобладнання, порядку встановлення і використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв;

проведення перевірки відповідності конструкції, обладнання та технічного стану транспортного засобу вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

10. Технічний контроль передбачає проведення посадовою особою служби безпеки дорожнього руху перевірки таких документів:

технічного талону транспортного засобу;

витягу з наказу начальника (командира) органу, підрозділу, військової частини про закріплення транспортних засобів за водіями;

дозволу на установлення і використання на транспортному засобі спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв;

свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів.

11. На кожний транспортний засіб у разі отримання позитивного результату під час проведення технічного контролю посадова особа служби безпеки дорожнього руху складає протокол перевірки його технічного стану за формою згідно з додатком 1, який видається водієві транспортного засобу. У разі отримання негативного результату під час проведення технічного контролю видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 2.

Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу та коди оцінки невідповідності технічного стану наведено в додатку 3.

12. Передбачені цим Порядком документи реєструються в порядку, який визначається відповідно МВС, Міноборони, Адміністрацією Держспецзв’язку.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018 }

13. Повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки.

14. Використання транспортного засобу, який не пройшов технічний контроль, забороняється.

15. За результатами технічного контролю посадовою особою служби безпеки дорожнього руху оформляється акт проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів органів, підрозділів, військових частин за формою згідно з додатком 4 у двох примірниках, один з яких зберігається в органах, підрозділах, військових частинах, а другий - у службі безпеки дорожнього руху органів, підрозділів, військових частин.

На підставі зазначеного акта видається наказ начальника (командира) органу, підрозділу, військової частини про результати проведення технічного контролю транспортних засобів.

16. Результати технічного контролю узагальнюються в службі безпеки дорожнього руху з метою визначення рівня справності транспортних засобів, установлення причин їх незадовільного технічного стану та вжиття заходів до проведення технічного контролю транспортних засобів, які не пройшли його в установлений строк.


Додаток 1
до Порядку

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу


Додаток 2
до Порядку

АКТ
невідповідності технічного стану транспортного засобу


Додаток 3
до Порядку

ОБСЯГИ
перевірки технічного стану транспортного засобу та коди оцінки невідповідності технічного стану

Код

Об’єкт і предмет перевірки технічного стану, визначення невідповідності

Метод контролю

Оцінка невідповідності

незначна

небезпечна


Гальмові системи
101

Технічний стан складових частин гальмової системи, відрегулювання механізмів:
101.020

відсутність вільного ходу органу (органів) привода гальмових механізмів

органолептичний


Х

101.030

недостатність робочого ходу органу (органів) привода гальмових механізмів

інструментальний


Х

101.040

відсутність протиковзкого покриття педалі, рукоятки, інших відповідних органів

органолептичний


Х

101.050

наявність у несучій деталі тріщини, залишкової деформації, невідповідність її закріплення та способу проведення ремонту установленим вимогам, відсутність герметичності у:

-“-


Х

101.051

- головному циліндрі, крані управління

-“-


Х

101.052

- підсилювачі, регуляторі чи обмежувачі тиску повітря

-“-


Х

101.053

- гальмовому механізмі

-“-


Х

101.054

- гідроциліндрі, гальмовій камері

-“-


Х

101.055

- гальмовому диску, гальмовому барабані

-“-


Х

101.060

негерметичність мережі привода гальмової системи

-“-


Х

101.070

сигналізування справними штатними засобами транспортного засобу про недостатній рівень робочого тиску

-“-


Х

101.080

несправність манометра пневматичної мережі

органолептичний


Х

101.090

сигналізування антиблокувальною гальмовою системою про її несправність

-“-


Х

101.100

несправність пружинного енергоакумулятора

-“-


Х

101.110

нефункціонування (несправність, відсутність) апарата підготовки повітря пневматичного привода

-“-


Х

101.120

нефункціонування (несправність, відсутність) пристрою випуску конденсату з ресиверів

-“-


Х

101.130

пошкодження трубопроводу (металевого, еластичного), наявність тріщини, не закріплено, змінено місце закріплення

-“-


Х

101.140

нефункціонування гальмової системи причепа, напівпричепа в разі обриву магістралі живлення

-“-


Х

101.150

відсутність, неприпустиме пошкодження страхувального пристрою з’єднань причепа, напівпричепа, який забезпечує аварійне загальмовування

-“-


Х

101.160

відсутність, неприпустиме пошкодження з’єднувальних головок мереж гальмової системи тягача і причепа (напівпричепа)

-“-


Х

101.900

наявність самовільно переобладнаної гальмової системи

-“-


Х

102

Робоча гальмова система:
102.010

неможливість приведення гальмової системи в дію

-“-


Х

102.020

відсутність гальмового зусилля на колесах

-“-


Х

102.030

відсутність гальмового зусилля на колесах більше половини осей

органолептичний


Х

102.040

відсутність відслідковуючої дії зміни зусилля натиску на педаль та відповідної зміни гальмової сили колісних механізмів

-“-


Х

102.060

невідповідність значення питомої гальмової сили установленим вимогам

інструментальний


Х

102.070

невідповідність значення гальмового шляху чи усталеного сповільнення установленим вимогам

органолептичний


Х

102.080

невідповідність значення коефіцієнта нерівномірності дії гальмових сил однієї осі установленим вимогам

інструментальний


Х

102.090

вихід транспортного засобу під час гальмування на дорозі за межі нормованої ширини смуги руху

-“-


Х

103

Запасна (аварійна) гальмова система:
103.010

неможливість приведення запасної гальмової системи в дію

-“-


Х

103.020

несправність запасної гальмової системи (якщо вона передбачена виробником)

органолептичний


Х

103.010

неможливість сповільнення виокремленою запасною гальмовою системою руху транспортного засобу

-“-


Х

104

Стоянкова гальмова система:
104.010

неможливість приведення стоянкової гальмової системи в дію

-“-


Х

104.020

неможливість фіксування органу управління в положенні “увімкнено”

-“-


Х

104.030

невідповідність питомої гальмової сили установленим вимогам

інструментальний


Х

104.040

неможливість утримувати транспортний засіб нерухомо на дорозі з нормованим похилом

-“-


Х

105

Допоміжна гальмова система:
105.010

неможливість приведення гальмової системи в дію

органолептичний


Х

105.030

відсутність допоміжної гальмової системи (якщо вона передбачена виробником)

-“-


Х

105.050

неможливість введення в дію допоміжної гальмової системи

-“-


Х

105.070

неможливість допоміжної гальмової системи сповільнювати рух транспортного засобу

-“-


Х


Система керування
201

Механізми системи керування:
201.010

тугий хід, стопоріння руху керма

-“-


Х

201.020

встановлення з перекосом вала рульового механізму керма чи наявність надмірного люфту вала в підшипниках

інструментальний


Х

201.030

наявність в несучій деталі тріщини, залишкової деформації, невідповідність установленим вимогам її закріплення та (або) способу проведення ремонту

органолептичний


Х

201.040

незакріплення рульового механізма згідно з вимогами

-“-


Х

201.050

втрата елементами конструкції, на яких закріплено рульовий механізм, несучої спроможності

-“-


Х

201.060

невідповідність деталей з’єднання установленим вимогам

-“-


Х

201.070

надмірне зношення з’єднань

інструментальний


Х

201.080

відсутність стопорних деталей з’єднань

органолептичний


Х

201.090

відсутність функціональних елементів конструкції

-“-


Х

201.100

відсутність протипилового кожуха або його пошкодження

-“-

Х


201.110

обмеження кута повороту коліс непередбаченими конструкцією деталями

-“-


Х

201.120

необмеження кута повороту коліс упорами згідно з вимогами

-“-


Х

201.130

самовільне обертання коліс

-“-


Х

201.140

наявність штатних сигналів про недоліки підсилювача керма

-“-


Х

201.150

пошкодження (закручено, не закріплено, торкаються (можуть торкатися в робочому положенні) елементів конструкції) трубопроводів підсилювача керма, зміна місця закріплення

-“-


Х

201.160

невідповідність установленим вимогам рівня робочої рідини підсилювача керма

-“-

Х


201.170

підтікання робочої рідини через з’єднання гідросистеми підсилювача керма

-“-


Х

201.900

самовільне переобладнання механізмів системи керування

-“-


Х

202

Кермо та колонка керма:Х

202.010

пошкодження, незакріплення, надмірний перекіс, неможливість фіксування в робочому положенні

-“-


Х

202.900

самовільне переобладнання керма та (або) колонки керма

-“-


Х

203

Підвіска та характеристики установки керованих коліс:
203.010

зруйнування деталей підвіски, наявність тріщин, незакріплення

органолептичний


Х

203.020

невідповідність установленим вимогам кутів установки керованих коліс

-“-

Х


203.900

самовільне переобладнання підвіски та установки керованих коліс

-“-


Х

204

Поворотний механізм керованої осі причепа:
204.010

наявність в несучій деталі тріщини, залишкової деформації, невідповідність установленим вимогам її закріплення та (або) способу проведеного ремонту

-“-


Х

204.020

тугий хід, стопоріння руху поворотного механізму осі причепа, невідповідність установленим вимогам кута повороту осі, відсутність засобів блокування повороту для руху заднім ходом

-“-


Х

204.900

самовільне переобладнання механізму

-“-


Х


Оглядовість з місця водія
301

Зона огляду з робочого місця водія:
301.010

наявність сторонніх предметів, що погіршують огляд з робочого місця водія чи відвертають його увагу

-“-

Х


301.020

відсутність або невідповідність установленим вимогам засобів проти засліплення водія, засобів обігріву (обдуву) вітрового скла

-“-


Х

302

Стекла:
302.010

відсутність маркування про безпечність скла

-“-


Х

302.020

наявність на вітровому склі сколів чи тріщин в зоні дії склоочисників

органолептичний

Х


302.030

невідповідність установленим вимогам коефіцієнта світлопропускання вітрового скла

інструментальний


Х

302.040

невідповідність установленим вимогам коефіцієнта світлопропускання бічних стекол у зоні огляду з робочого місця водія вперед та в боки

-“-

Х


302.050

відсутність, некомплектність чи несправність склоочисників

органолептичний

Х


302.060

відсутність, несправність склоомивачів вітрового скла

-“-

Х


303

Засоби заднього огляду:
303.010

відсутність зовнішнього дзеркала заднього огляду

-“-


Х

303.020

відсутність внутрішнього дзеркала заднього огляду (якщо воно передбачено установленими вимогами)

-“-


Х

303.030

пошкодження зовнішнього дзеркала заднього огляду, у зв’язку з чим обмежується оглядовість

-“-


Х

303.040

неможливість регулювання зовнішнього дзеркала заднього огляду чи фіксування в робочому положенні

-“-

Х


303.050

відсутність додаткового зовнішнього дзеркала з правого боку на транспортному засобі, призначеному для буксирування двох і більше причепів, або невідповідність такого дзеркала установленим вимогам

-“-

Х


303.060

відсутність або невідповідність установленим вимогам спеціальних пристроїв заднього огляду, що замінюють дзеркала

-“-


Х


Зовнішні світлові прилади, електроустатковання
401

Фари дальнього світла:
401.010

відсутність або несправність

органолептичний

Х


401.020

невідповідність кольору світла фар установленим вимогам

-“-

Х


401.030

невідповідність регулювання напрямку світла фар установленим вимогам

інструментальний


Х

401.040

невідповідність світла фар установленим вимогам

-“-


Х

401.050

несправність сигналізатора увімкнення фар дальнього світла

органолептичний


Х

402

Фари ближнього світла:
402.010

відсутність або несправність

-“-

Х


402.020

невідповідність кольору світла фар установленим вимогам

-“-

Х


402.030

невідповідність регулювання напрямку світла фар установленим вимогам

інструментальний

Х


402.040

невідповідність світлорозподілу установленим вимогам

-“-


Х

402.060

застосування газорозрядних джерел світла без автоматичного коректора нахилу фар та без пристроїв для очищення скла фар (або таких, що не діють)

органолептичний


Х

403

Передні, задні, бічні габаритні, контурні ліхтарі:
403.010

відсутність або несправність

-“-


Х

403.020

невідповідність кольору світла фар вимогам виробника

-“-

Х


404

Ліхтарі гальмування (“стоп-сигнали”):
404.010

відсутність або несправність у разі приведення в дію робочої гальмової системи

-“-


Х

404.020

невідповідність кольору світла фар установленим вимогам

органолептичний


Х

404.030

переривчастість режиму світлової дії робочої гальмової системи

-“-

Х


405

Покажчики поворотів, аварійна сигналізація:
405.010

відсутність або несправність

-“-


Х

405.020

невідповідність кольору світла фар установленим вимогам

-“-

Х


405.030

невідповідність режиму роботи установленим вимогам

-“-

Х


405.040

несинхронність дії покажчиків повороту та бічних повторювачів повороту в разі увімкнення аварійної сигналізації

-“-

Х


405.050

несправність сигналізатора дії покажчиків повороту

-“-406

Протитуманні фари:
406.010

відсутність або несправність

-“-

Х


406.020

невідповідність кольору світла фар установленим вимогам

-“-

Х


406.030

невідповідність кута нахилу світла фар установленим вимогам

інструментальний

Х


406.040

невідповідність світла установленим вимогам

-“-

Х


406.050

відсутність синхронного вмикання задньої фари з увімкненням фар ближнього або дальнього світла або передніх протитуманних фар

органолептичний

Х


407

Ліхтар заднього ходу:
407.010

відсутність або несправність у разі увімкнення передачі заднього ходу

-“-

Х


407.020

невідповідність кольору світла фар установленим вимогам

-“-

Х


408

Ліхтарі освітлення заднього номерного знака:
408.010

відсутність або несправність у разі увімкнення габаритних ліхтарів

органолептичний

Х


408.020

невідповідність кольору світла фар установленим вимогам

-“-

Х


409

Світловідбивні пристрої:
409.010

відсутність

-“-

Х


409.020

невідповідність кольору світла фар установленим вимогам

-“-

Х


409.030

невідповідність форми вимогам, установленим до певної категорії транспортного засобу

-“-

Х


410

Електричні з’єднання тягача з причепом (напівпричепом):
410.010

пошкодження ізоляції провідників

-“-

Х


410.020

несумісність розетки та вилки, невідповідність контактів вимогам за призначенням

-“-

Х


411

Загальний технічний стан зовнішніх світлових приладів:
411.010

наявність на функціональних поверхнях зовнішніх світлових приладів тріщин, нанесення тонувального покриття, лакофарбового покриття, незакріплення приладів

-“-

Х


411.900

самовільне переобладнання зовнішніх світлових приладів

-“-


Х

412

Електрична мережа:
412.010

пошкодження ізоляції провідників

-“-

Х


412.020

ізоляція провідників, джгутів торкається гострих елементів конструкції

-“-

Х


412.030

незакріплення провідників, джгутів

-“-

Х


412.040

застосовання нештатних запобіжників або установлення сторонніх предметів

органолептичний

Х


413

Акумуляторна батарея:
413.010

незакріплення, наявність тріщин корпуса, протікання електроліта

-“-

Х


413.020

незатягнення клемів виводів, наявність корозійних пошкоджень

-“-

Х


413.030

поєднання в одній мережі батареї різних типів, ємностей

-“-

ХПневматичні шини і колеса
501

Пневматичні шини:
501.010

невідповідність кількості шин установленим вимогам

-“-


Х

501.020

невідповідність застосованої відновленої шини установленим вимогам

-“-


Х

501.040

невідповідність типу конструкції, типу рисунка протектора, напряму обертання установленим вимогам

-“-


Х

501.060

невідповідність розміру, індексу несучої спроможності, символу категорії максимальної швидкості установленим вимогам

-“-


Х

501.080

наявність у шинах пошкоджень (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, розшарування в протекторі та (або) боковині, невідповідність висоти малюнка протектора установленим вимогам

-“-


Х

502

Колеса з установленими на них шинами:
502.010

невідповідність кількості коліс установленим вимогам

-“-


Х

502.020

застосування для установки і закріплення коліс, між дисками здвоєних коліс непередбачених деталей

-“-


Х

502.030

відсутність або невідповідність установленим вимогам деталей для закріплення коліс

органолептичний


Х

502.040

застосування для установки пневматичної шини не передбачених установленими вимогами деталей

-“-


Х

502.050

тріщини диска, обода

-“-


Х


Двигун та його системи
601

Система живлення паливом:
601.010

невідповідність комплектності, місця установки, закріплення установленим вимогам, порушення герметичності складових частин

-“-


Х

602

Система випуску та нейтралізації газів:
601.020

невідповідність комплектності, місця установки, закріплення, герметичності складових частин (елементи глушників, систем нейтралізації спалин, систем вибіркової каталітичної нейтралізації сечовиною, систем рециркуляції газів та уловлювання парів, систем вентиляції картера, фільтрів видалення сажі, окремих датчиків) установленим вимогам

-“-


Х

601.021

відключення нейтралізаторів і системи нейтралізації від процесів нейтралізування шкідливих викидів

-“-


Х

603

Бортова система діагностування:
603.050

наявність сигналу про істотні (згідно з експлуатаційною документацією транспортного засобу недоліки технічного стану)

-“-


Х


Газобалонне обладнання
701

Маркування:
701.010

непідтвердження документально правомірності встановлення газобалонного обладнання

органолептичний


Х

701.020

невідповідність маркування балона, знаків безпеки установленим вимогам

-“-


Х

701.030

відсутність знаків небезпеки на транспортному засобі з газобалонним обладнанням, ідентифікаційних табличок транспортного засобу категорій М2 і М3 з газобалонним обладнанням

-“-

Х


701.040

застосування балона, що не призначений для використання у складі газобалонного обладнання транспортного засобу

-“-


Х

702

Газовий балон та його обладнання:
702.010

прострочено проведення технічного огляду балона відповідно до законодавства

-“-


Х

702.020

невідповідність установки балона вимогам щодо закріплення його нерухомо поза моторним відділенням, у відповідному положенні згідно з вимогами, без контакту з металевими складовими частинами транспортного засобу (крім деталей закріплення), орієнтації циліндричного балона відносно осі транспортного засобу, конструкції і кількості кріпильних елементів, захисту балона і балонної арматури від дії вантажу, захисту металосклопластикового балона від дії сонячних променів, пошкодження гравієм, щебенем та речовинами для протидії заледенінню дорожнього покриття, а також відстані від балона до поверхні дороги, відсутність зменшення повздовжньої прохідності та кутів в’їзду і з’їзду транспортного засобу

-“-


Х

702.040

невідповідність газонепроникного кожуха вимогам щодо поперечного перерізу каналу виводу в атмосферу, його орієнтації та місця виведення

органолептичний


Х

702.060

обладнання балона автоматичним обмежувачем рівня наповнення зрідженого нафтового газу, призначеним для балона іншої конструкції

-“-


Х

703

Газопроводи:
703.010

невідповідність матеріалу, діаметра, товщини стінки, покриття газопроводу установленим вимогам

-“-


Х

703.020

наявність у газопроводі зварних, паяних, нарізних з’єднань або його пошкодження

-“-


Х

703.030

невідповідність установки газопроводу вимогам щодо заборони контакту з металевими складовими частинами, зокрема в місцях закріплення без захисних прокладок, відсутність в місцях дії піднімальних пристроїв транспортного засобу та в пасажирському салоні або замкненому просторі багажного (вантажного) відділення, а також захисту газонепроникним кожухом

-“-


Х

703.050

наявність у пасажирському салоні чи замкненому просторі багажного чи вантажного відділення з’єднань газопроводів, за винятком з’єднань із газонепроникним кожухом та з’єднань із заправним блоком, якщо ці з’єднання оснащено захисним покриттям, тривким до дії зрідженого нафтового газу (стисненого природного газу), а будь-який витік газу відбувається безпосередньо в атмосферу

-“-


Х

703.070

протіканя через газопровід струму для живлення складових частин електрообладнання

органолептичний


Х

704

Газова апаратура і заправний вузол:
704.010

невідповідність складу комплекту газобалонного обладнання установленим вимогам

-“-


Х

704.030

незахищеність електрообладнання газобалонного обладнання щонайменше одним запобіжником від перевантаження, який можливо замінити без використання інструмента

-“-


Х

704.050

встановлення апаратури з порушенням вимог щодо відстані між складовими частинами та випускним трактом без теплових екранів, закріплення і кріпильних елементів, захисту від ушкодження, невстановлення в пасажирському салоні

-“-


Х

704.070

встановлення заправного вузла з порушенням вимог щодо оснащення його щонайменше одним зворотним клапаном для заправлення зрідженим нафтовим газом, винесення на зовнішній бік транспортного засобу, закріплення, захисту від дії бруду, вологи, а також розміру виступання його ззовні

-“-


Х

705

Газобалонне обладнання транспортного засобу категорій М2 і М3:
705.010

установлення балона не на унормованій відстані від переднього та заднього габариту транспортного засобу

органолептичний


Х

705.020

невідповідність транспортного засобу документам на його переобладнання щодо зменшення пасажиромісткості

-“-


Х

706

Функціонування:
706.010

порушення вимог функціонування газобалонного обладнання щодо герметичності, припинення подачі газу з вимкненням системи запалювання, обмеження максимального тиску

-“-


Х

706.050

необладнання двигуна, крім газодизеля та двигунів із системами впорскування бензину безпосередньо в камеру згоряння, системою перемикання на різні види палива, яка унеможливлює подачу в двигун більше ніж одного виду палива

-“-


Х


Чинники, характеристики негативного впливу на навколишнє природне середовище
801

Вміст у спалинах монооксиду вуглецю, вуглеводнів та димність спалин:
801.010

невідповідність об’ємної концентрації монооксиду вуглецю установленим вимогам

інструментальний


Х

801.030

невідповідність об’ємної концентрації вуглеводнів установленим вимогам

-“-


Х

801.050

невідповідність димності установленим вимогам

інструментальний


Х

802

Рівень звуку:
802.070

втрата, пошкодження, несправність глушників, резонаторів випуску стисненого повітря гальмової системи

органолептичний


Х

802.080

втрата, пошкодження, несправність глушників системи випуску двигуна

-“-


Х

803

Витік експлуатаційних рідин:
803.090

витік рідини крізь з’єднання, які не ущільнено, внаслідок пошкодження складових частин транспортного засобу

-“-


Х


Інші елементи, які впливають на безпечність транспортного засобу
901

Пасажиромісткість, сидіння, ремені безпеки:
901.010

невідповідність загальної кількості місць для пасажирів, пасажирських сидінь та їх розміщення установленим вимогам

-“-


Х

901.020

невідповідність конструкції та закріплення сидінь водія, пасажирів установленим вимогам

-“-


Х

901.040

невідповідність конструкції, кількості, технічного стану ременів безпеки та елементів їх кріплень установленим вимогам

-“-


Х

902

Замки дверей, бортів кузова:
902.010

невідповідність конструкції, кількості, функціонування установленим вимогам

-“-


Х

903

Бампери:
903.010

відсутність переднього, заднього бампера, самовільна зміна конструкції, незакріплення згідно з вимогами

-“-


Х

904

Захисний пристрій:
904.010

відсутність заднього захисного пристрою, самовільна зміна конструкції, незакріплення згідно з вимогами

органолептичний


Х

904.020

відсутність бокового захисного пристрою або втрата через пошкодження його енергопоглинальних властивостей, самовільна зміна конструкції

-“-


Х

905

Рама, кузов, інші несучі елементи:
905.010

наявність зломів, тріщин, наскрізних корозійних пошкоджень, тріщин зварних несучих швів або непридатність їх до виконання функцій за призначенням

-“-


Х

905.060

відсутність болта або інших кріпильних деталей з’єднань несучих елементів або невідповідність їх установленим вимогам

-“-


Х

906

Сідельно-зчіпний пристрій, шворінь напівпричепа:
906.010

відсутність маркування відповідно до установлених вимог

-“-

Х


906.030

перевищення граничного значення зносу, пошкодження складових частин, що взаємодіють із шворнем напівпричепа, незатягнення чи втрата кріпильних деталей

органолептичний, інструментальний


Х

906.060

невідповідність замкового пристрою установленим вимогам

органолептичний


Х

906.080

перевищення граничного значення зносу шворня

органолептичний, інструментальний


Х

907

Передній, задній буксирувальний пристрій:
907.010

відсутність або пошкодження із втратою несучої спроможності

органолептичний


Х

907.030

пошкодження пружних елементів (демпферів)

-“-


Х

907.060

відсутність елементів блокування чи стопоріння замкових пристроїв

-“-


Х

908

Вантажна платформа, вантажний кузов:
908.010

незакріплення платформи, кузова

-“-


Х

908.020

наскрізне пошкодження, зокрема корозією, днища, стінок, несучих елементів

-“-


Х

908.030

пошкодження каркаса, тента, замків, бокових відбійних брусів, наявність гострих крайок, незакріплення згідно з установленими вимогами

-“-


Х

908.060

неможливість забезпечення замком відкидного борта його фіксації, блокування або стопоріння

-“-


Х

908.080

нефункціонування або функціонування з порушенням вимог пристрою автоматичного управління замком борта самоскида, відсутність упору проти довільного опускання кузова самоскида

-“-


Х

908.090

незакріплення навантажувально-розвантажувальних пристроїв, нефункціонування їх приводу, застосування електроживлення високої напруги

-“-


Х

910

Пасажирський кузов, кабіна:
910.010

незакріплення кузова згідно з установленими вимогами

-“-


Х

910.020

наскрізне пошкодження, зокрема корозією, днища, стінок, кожуха колеса, елементів зовнішньої обшивки, несучих елементів

органолептичний


Х

910.050

відсутність маркування, втрата елементів механізмів відкриття (відчинення) аварійних дверей, люків

-“-

Х


910.080

відсутність можливості зачинити двері

-“-


Х

910.090

несправність засобів обігріву

-“-


Х

910.100

неможливість фіксування кабіни в робочому та (або) транспортному положеннях механізмом підіймання-опускання перекидної кабіни, відсутність обмежувача кута нахилу кабіни, елементів підвіски

-“-


Х

910.110

заблокування аварійного люка від відкриття, відсутність механізмів фіксації, рукоятки

-“-


Х

910.120

неможливість фіксування капота в транспортному положенні

-“-


Х

910.130

відсутність засобів виймання скла вікон в аварійній ситуації відповідно до установлених вимог

-“-


Х

910.140

відсутність написів або інформаційних табличок для користувача аварійним виходом

-“-


Х

911

Запасне колесо:
911.030

незакріплення запасного колеса згідно з установленими вимогами

-“-

Х


911.050

несправність засобів механізації підіймання-опускання колеса

-“-


Х

912

Силова передача і її механізми управління:
912.010

відсутність усіх елементів підвіски складових частин (редуктор, карданна або бортова передача, варіатор), захисних щитків або невідповідність їх установленим вимогам

-“-


Х

913

Мости, осі:
913.010

наявність на балці осі (моста) тріщин, надмірних згинів, заварених (запаяних) тріщин

органолептичний


Х

913.030

наявність на несучих елементах підвіски пошкоджень, тріщин, надмірної залишкової деформації

-“-


Х

913.060

наявність на елементах поворотної цапфи пошкоджень, тріщин, надмірної залишкової деформації, тугого ходу

-“-


Х

913.080

пошкодження пневморесор, заблокування, установлення з порушенням вимог

-“-


Х

913.090

пошкодження гасника коливань, витікання робочої рідини

-“-


Х

914

Засоби фіксації, дублювання зчіпних пристроїв причепів:
914.010

відсутність або невідповідність установленим вимогам засобів фіксації опори дишла причепа, дублювання зчіпного пристрою у разі аварійного від’єднання причепа (страхувальні троси, ланцюги або аналогічні конструкції, елементи їх закріплення)

-“-


Х

914.030

відсутність або невідповідність вимогам засобів фіксації механізму повороту передньої осі причепа

-“-


Х

914.040

неможливість фіксування виносної або висувної опори (аутригера) в транспортному положенні, фіксування та закріплення відокремлюваної від транспортного засобу додаткової опори (підкладки) для виносної опори в транспортному положенні або невідповідність механізму їх фіксації установленим вимогам

-“-


Х

914.050

неможливість фіксування рухомих елементів устатковання (поворотних платформ, стріл, вантажопідіймальних пристроїв, інших робочих органів) в транспортному положенні згідно з вимогами

органолептичний


Х

914.060

відсутність, неможливість фіксування у транспортному положенні опорного обладнання напівпричепа

-“-


Х

915

Прилади:
915.010

нефункціонування тахографа

-“-


Х

915.020

відсутність спідометра (якщо він передбачений вимогами) або його нефункціонування, неопломбування (якщо передбачено вимогами)

-“-


Х

915.030

відсутність таксометра (якщо він передбачений вимогами) або його нефункціонування, неопломбування

-“-


Х

916

Устатковання:
916.020

відсутність противідкотних упорів, їх пошкодження, невідповідність конструкції установленим вимогам

-“-

Х


916.030

відсутність або несправність звукового сигналу, сирени або горна згідно з вимогами

-“-


Х

916.040

відсутність аптечки

-“-

Х


916.050

відсутність вогнегасника

-“-

ХДодаткова перевірка транспортного засобу категорій М2 і M3 (автобуси)
1001

Конструкція автобуса, його складові частини:
1001.010

невідповідність конструкції пасажирських, аварійних дверей вимогам щодо відчинення зсередини і ззовні засобом включення-виключення дверей та (або) дистанційного управління

органолептичний


Х

1001.020

відсутність, невідповідність вимогам захисних пристроїв механізмів дверей

-“-


Х

1001.030

відсутність, невідповідність вимогам засобів контролю за зачиненням дверей, захисних пристроїв механізмів дверей

-“-


Х

1001.050

невідповідність аварійного виходу, доступу до нього установленим вимогам

-“-


Х

1001.070

невідповідність покриття підлоги вимогам (створює небезпеку спіткнутися, посковзнутися)

-“-


Х

1001.100

невідповідність сидіння для пасажирів, членів екіпажу установленим вимогам

-“-


Х

1001.110

невідповідність кількості поручнів, їх розташування та технічного стану установленим вимогам

-“-


Х

1001.150

відсутність або нефункціонування світлосигнальної, акустичної відеосистеми спілкування водій - пасажир, водій - член екіпажу відповідно до вимог

-“-


Х

1001.190

відсутність, несправність засобів внутрішнього освітлення відповідно до вимог

-“-


Х

1002

Написи, маркування:
1001.220

невідповідність вимогам написів, позначок входу-виходу або відсутність написів щодо входу-виходу, пасажиромісткості, покажчика місця розташування медичної аптечки, вогнегасника

-“-

ХДодаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення школярів
1101

Конструкція автобуса, його складові частини:
1101.010

неможливість управляти з місця водія відчиненням дверей та заблоковувати їх, заблоковані двері не відчиняються засобами аварійного відчинення, автоматичне блокування дверей самовільно знімається на швидкості руху більш як 5 кілометрів на годину, наявність можливості зрушення автобуса з місця з відчиненими дверима, несправність у разі відчинення дверей переривистої акустичної сигналізації, звук якої не проникає всередину автобуса

органолептичний


Х

1101.040

неможливість супроводжувати задній хід автобуса акустичним сигналом відповідно до вимог

-“-


Х

1101.070

відсутність на сидіннях, що межують з проходом, бокових елементів для утримання пасажирів (якщо це передбачено вимогами)

-“-


Х

1102

Спеціальне обладнання:
1102.020

відсутність, невідповідність вимогам конструкції ременів безпеки пасажирів

-“-


Х

1102.030

відсутність чи несправність внутрішніх дзеркал спостереження за пасажирами з місця водія, з місця особи, що супроводжує пасажирів (якщо це передбачено вимогами)

-“-


Х

1102.040

відсутність, несправність засобів зв’язку для сигналізації водієві з місця пасажира чи особи, що супроводжує пасажирів, про вимогу щодо зупинки

органолептичний


Х

1102.080

відсутність або несправність обмежувача швидкості та відповідної сигналізації, тахографа

-“-


Х


Додаткова перевірка автомобіля швидкої медичної допомоги
1401

Спеціальне устатковання:
1401.010

відсутність, невідповідність вимогам щодо закріплення в транспортному положенні спеціального обладнання

-“-


Х

1401.020

відсутність, невідповідність вимогам окремого вимикача додаткової акумуляторної батареї

-“-


Х

1401.040

відсутність, невідповідність вимогам перетворювача постійного струму базового автомобіля в змінний струм напругою 220 В, частотою 50 Гц

-“-


Х

1401.050

можливість здійснення пуску двигуна і руху в разі, коли спеціальне устатковання живить зовнішнє джерело

-“-


Х

1401.060

відсутність у додаткових електричних систем живлення спеціального устатковання окремих запобіжників або відповідних електронних пристроїв

-“-


Х

1401.070

використання кузова, елементів шасі як “заземлення” додаткових електричних систем

-“-


Х

1401.080

неможливість зафіксування дверей медичного салону у відчиненому положенні, попередження водієм з допомогою аудіо- та (або) візуального сигналу про відчинення дверей медичного салону

-“-


Х

1401.090

потрапляння спалин у систему вентилювання-обігрівання медичного салону крізь нещільності

органолептичний


Х


Додаткова перевірка великогабаритного, великовагового транспортного засобу
1501

Укомплектованість:
1501.010

відсутність, невідповідність вимогам комплекта противідкотних упорів, попереджувальних конусів, знаків об’їзду, протиковзких ланцюгів пневматичних шин автомобіля-тягача та причепів

-“-

Х


1501.010

відсутність, невідповідність вимогам жорсткого буксира, миготливого ліхтаря червоного кольору або знака аварійної зупинки, жилета оранжевого кольору із світловідбивними елементами

-“-


Х

1501.010

відсутність, невідповідність вимогам розпізнавального знака обмеження швидкості, переднього та заднього сигнальних щитків “Негабаритний вантаж”

-“-


Х

1501.010

відсутність достатньої кількості чи невідповідність вимогам ліхтарів переднього білого та заднього червоного кольору для установлення на крайніх габаритних частинах негабаритного вантажу

-“-


Х

1501.010

відсутність, невідповідність вимогам знака “Довгомірний транспортний засіб” та ліхтарів білого, червоного та оранжевого кольору або непристосованість їх і транспортного засобу для установлення відповідно спереду, ззаду і з боків засобу

органолептичний


Х

1501.010

відсутність, невідповідність вимогам щодо конструкції та установки дзеркал заднього виду

-“-


Х

1502

Кольорографічне маркування:
1502.010

відсутність, невідповідність установленим вимогам

-“-

ХДодаткова перевірка транспортних засобів категорій FL, OX, AT, EX/II, EX/III, які призначено або пристосовано для перевезення небезпечних вантажів
1601

Конструкція, укомплектованість:
1601.010

непідтвердження характеристик спеціального обладнання транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів офіційними документами відповідно до законодавства, строк дії офіційних документів вичерпано, зазначення в офіційних документах інших транспортних засобів

-“-


Х

1601.020

невідповідність конструкції базового транспортного засобу (його складових частин) установленим вимогам

-“-


Х

1601.040

невідповідність інформаційних табличок про небезпечні вантажі за кількісним та якісним складом, розмірами та місцем установлення вимогам

-“-


Х

1601.060

невідповідність транспортного засобу установленим вимогам

-“-


Х

1601.080

невідповідність комплекта спеціального обладнання (противідкотні упори, засоби пожежогасіння, конуси із світловідбивною поверхнею, миготливі ліхтарі жовтого кольору з автономним живленням, знаки аварійної зупинки, жилети із світловідбивними елементами, переносні ліхтарі) установленим вимогам

органолептичний


Х

1601.100

невідповідність складових частин електромережі за конструкцією, виконанням і місцем установки установленим вимогам

-“-


Х

1601.120

невідповідність гальмових систем (робочої, стоянкової, тривалої дії (“зносотривка”), аварійної) спеціальним вимогам

-“-


Х

1601.140

відсутність пристроїв обмеження швидкості, невідповідність установленим вимогам

-“-


Х

1602

Перевірка технічного стану транспортних засобів окремих категорій:

-“-1602.010

невідповідність вимогам, установленим до транспортних засобів категорій EX/II та EX/III, щодо місця установки опалювального пристрою та функціонування його вимикача, вимикання електрообладнання

-“-


Х

1602.030

невідповідність транспортного засобу закритого типу категорії EX/II вимогам щодо дверей, вікон, кришок

-“-


Х

1602.060

невідповідність вимогам щодо дверей та їх запірних пристроїв транспортного засобу незакритого типу категорії EX/III

-“-


Х

1602.080

невідповідність транспортних засобів категорій FL, OX та AT вимогам щодо технічного стану елементів закріплення спеціальних засобів, призначених для розміщення вантажу, заднього захисного пристрою, вимикача нагрівального пристрою

-“-


Х

1602.100

невідповідність транспортного засобу, який призначено для перевезення самореактивних речовин класу небезпеки 4.1 та органічних пероксидів класу небезпеки 5.2, вимогам щодо регулювання і контролю за температурою вантажу, пропуску парів вантажу в кабіну водія, технічного стану вентиляційних отворів та відповідних клапанів вантажного відділення

органолептичний


Х

__________
Примітки:


1. Ідентифікація транспортного засобу - процес визначення категорії, типу, моделі, марки, призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу станом на дату першої реєстрації в Україні згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною документацією та інформаційними матеріалами виробника.
2. Код невідповідності технічного стану транспортного засобу - комбінація цифрових знаків, що застосовуються для відображення, передачі, статистичного оброблення та зберігання інформації про виявлену невідповідність технічного стану транспортного засобу.
3. Метод контролю інструментальний - перевірка технічного стану транспортного засобу визначеними методами з використанням випробувального устаткування та (або) засобів вимірювальної техніки.
4. Метод контролю органолептичний - перевірка кваліфікованим фахівцем виконавця технічного стану транспортного засобу за допомогою органів відчуття з використанням у разі потреби інформації за показаннями засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, без застосування засобів вимірювальної техніки.
5. Небезпечна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого не допускається самостійний рух транспортного засобу.
6. Незначна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю недоліку, який може бути усунений на місці перевірки, за якого допускається рух транспортного засобу.
7. Режим руху застережний - режим, за якого невідповідність технічного стану транспортного засобу, про що попереджено водія під розписку, не може мати небезпечний вплив на процес руху відповідно до правил дорожнього руху.
8. Спалини - забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива у двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачено виробником.


Додаток 4
до Порядку

АКТ
проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси