Про затвердження Правил експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами

Мінрегіон України; Наказ, Правила від 04.05.2012 № 196

Про затвердження Правил експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами

Реєстрація: Мін'юст України від 24.05.2012 № 821/21133

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0821-12

Текст документа від 02.03.2018:

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2012  № 196


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2012 р.
за № 821/21133

Про затвердження Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 332 від 21.12.2017}

Відповідно до статті 25 Закону України «Про відходи» та з метою врегулювання діяльності з експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, що додаються.

2. Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О.П.) спільно з Департаментом нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

Віце-президент виконавчої роботи
Асоціації міст України

В.о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Заступник Міністра охорони здоров'я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Заступник Міністра
надзвичайних ситуацій України

Міністр екології
та природних ресурсів України

Перший заступник
Голови Державної служби
гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Перший заступник Міністра
соціальної політики УкраїниМ.В. Пітцик
С.І. Свищева

О.К. Толстанов
О. Мірошниченко
Г.В. Осовий


В. Бут


М.В. Злочевський
В.А. Шайтан


В. НадрагаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.05.2012 № 196


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2012 р.
за № 821/21133

ПРАВИЛА
експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють діяльність з експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами.

{Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

1.2. Ці Правила є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють перевантаження, сортування та спалювання побутових відходів, а також перероблення органічної складової, що є у складі побутових відходів, на відповідних об’єктах, які діють, та нових об’єктах, прийнятих в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (далі - об’єкти поводження з побутовими відходами).

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

1.3. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

{Абзац перший пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

зона розвантаження побутових відходів - частина території, споруд та обладнання об’єкта поводження з побутовими відходами, призначена для розвантаження побутових відходів;

об’єкт зі спалювання побутових відходів - стаціонарний або мобільний об’єкт, призначений для теплової обробки побутових відходів із утилізацією утворюваного при горінні тепла;

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

об’єкт перевантаження побутових відходів - об'єкт поводження з побутовими відходами, на якому розміщено споруди, оснащені спеціальним обладнанням для збирання побутових відходів у спеціально обладнані транспортні засоби великої вантажопідйомності шляхом перевантаження їх зі спеціально обладнаних транспортних засобів малої вантажопідйомності;

об’єкт перероблення органічної складової, що є у складі побутових відходів, - об'єкт поводження з побутовими відходами, на якому розміщено споруди, оснащені спеціальним обладнанням для здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних з розкладанням органічної складової під впливом різних видів бактерій, грибків та/чи спеціальних культур дощових черв’яків, з отриманням ґрунтоподібного матеріалу (компосту);

об’єкт сортування побутових відходів - об'єкт поводження з побутовими відходами, на якому розміщено споруди, оснащені спеціальним обладнанням для механічного розподілу відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки побутових відходів до їх утилізації чи видалення;

приймальник побутових відходів - працівник підприємства, що експлуатує об’єкт поводження з побутовими відходами, який працює на контрольно-пропускному пункті і до обов’язків якого належить здійснення контролю за документами та складом побутових відходів;

приймання побутових відходів - здійснення перевірки супровідних документів на побутові відходи, що надійшли на об’єкт, а також перевірки відповідності складу таких побутових відходів переліку видів відходів, що приймаються на об’єкт, відсутності в них предметів, матеріалів та речовин, заборонених для приймання на об’єкт поводження з побутовими відходами;

установка побічного спалювання побутових відходів - стаціонарна або мобільна технічна одиниця, призначенням якої є утворення енергії або виробництво матеріальних продуктів та яка використовує побутові відходи як звичайне або додаткове паливо.

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону земель»;

{Абзац десятий пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

ГДК - гранично допустима концентрація;

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

ГХБ - гексахлорбензол;

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

ПХДД/ПХДФ - поліхлоровані дибензо-п-діоксини і дибензофурани;

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

ПХД - поліхлоровані дифеніли.

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

1.4. Експлуатація полігонів побутових відходів здійснюється відповідно до Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1307/18602.

1.5. Рідкі побутові відходи перевозяться спеціально обладнаними транспортними засобами на каналізаційні очисні споруди, експлуатація яких здійснюється відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

1.6. Рух транспортних засобів на об’єктах поводження з побутовими відходами регулюється відповідно до законодавства.

1.7. Екологічна безпека та вимоги безпеки для здоров’я та життя людини під час поводження з побутовими відходами забезпечуються відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

1.8. На об’єктах поводження з побутовими відходами має бути створена система моніторингу та вжиті заходи екологічної безпеки, які спрямовані на захист стану повітря, ґрунту та підземних вод.

1.9. Контроль за станом навколишнього природного середовища в місцях розміщення об’єктів поводження з побутовими відходами здійснюється суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність з експлуатації об’єкта поводження з побутовими відходами, а також органами державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальними органами Державної екологічної інспекції України з використанням методик визначення шкідливих речовин у повітрі та ґрунті.

Дослідження проб повітря проводиться за такими показниками: діоксид азоту, діоксид вуглецю, ангідрид сірчаний, вуглецю оксид, сірководень, фенол, формальдегід.

ІІ. Приймання побутових відходів

2.1. На об'єкти поводження з побутовими відходами допускається приймати всі види побутових відходів (окрім рідких побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових відходів, у тому числі небезпечних відходів лікувально-профілактичних закладів) з житлових будинків, підприємств, установ та організацій, у тому числі підприємств торгівлі та ресторанного господарства, закладів культури і мистецтва, навчальних та лікувально-профілактичних закладів, інших підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, вуличний та садово-парковий змет і листя.

2.2. На в'їзді до кожного об’єкта поводження з побутовими відходами має бути встановлений щит з такою інформацією:

назва об’єкта;

рік введення об’єкта в експлуатацію;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію об’єкта поводження з побутовими відходами;

режим роботи об’єкта поводження з побутовими відходами;

види відходів, що приймаються на об’єкт поводження з побутовими відходами;

тарифи на надання послуг із збирання, перевезення, перероблення побутових відходів;

найменування суб’єкта господарювання, що забезпечує охорону об’єкта поводження з побутовими відходами;

маршрути проїзду по території об’єкта поводження з побутовими відходами.

2.3. На території кожного об'єкта поводження з побутовими відходами має бути контрольно-пропускний пункт (далі - КПП), оснащений приладами для здійснення радіометричного контролю побутових відходів, а також встановлено автомобільні ваги для здійснення обліку кількості побутових відходів, що надходять на такий об’єкт.

2.4. При прийнятті побутових відходів на КПП необхідно:

обліковувати спеціально обладнані транспортні засоби, які прибувають на об’єкт поводження з побутовими відходами, у відповідному журналі;

здійснювати радіометричний контроль побутових відходів;

приймати побутові відходи за такими документами: дорожній лист, товарно-транспортна накладна, в якій наведено вид та кількість побутових відходів;

здійснювати зважування спеціально обладнаних транспортних засобів, якими побутові відходи доставляються на об'єкти поводження з побутовими відходами.

2.5. У разі виявлення приймальником побутових відходів у побутових відходах компонентів, які не зазначені у переліку видів відходів, що приймаються на об’єкт, спеціально обладнаний транспортний засіб, який доставив зазначені відходи на об’єкт поводження з побутовими відходами, необхідно відправити на підприємство, що здійснило перевезення цих побутових відходів, не розвантажуючи його, з відповідним записом у дорожньому листі.

ІІІ. Експлуатація об’єктів перевантаження побутових відходів

3.1. Спеціально обладнані транспортні засоби, що прибувають на об’єкт перевантаження побутових відходів, мають заїжджати на розвантажувальний майданчик і вивантажувати привезені побутові відходи згідно з технологічною схемою:

безпосередньо на розвантажувальний майданчик для подальшого завантаження у спеціально обладнаний транспортний засіб великої вантажопідйомності;

у спеціально обладнані транспортні засоби великої вантажопідйомності чи великогабаритні контейнери;

у приймальне відділення, з якого побутові відходи мають спрямовуватися до спеціально обладнаного транспортного засобу великої вантажопідйомності чи великогабаритного контейнера, попередньо встановленого під завантаження.

3.2. Різні види побутових відходів та компоненти, що входять до складу твердих побутових відходів, мають перевантажуватися на окремі ділянки розвантажувального майданчика або на одну ділянку розвантажувального майданчика у порядку черговості.

3.3. Змішування окремо зібраних побутових відходів, які надходять на об’єкт перевантаження побутових відходів відповідними спеціально обладнаними транспортними засобами, з іншими побутовими відходами забороняється.

3.4. Спеціально обладнані транспортні засоби малої вантажопідйомності повинні розвантажуватися лише після встановлення під завантаження спеціально обладнаного транспортного засобу великої вантажопідйомності чи великогабаритного контейнера.

3.5. Під час завантаження побутових відходів у великогабаритний контейнер вони мають розрівнюватися та ущільнюватися.

3.6. Випадково розсипані побутові відходи на розвантажувальному майданчику підлягають збиранню та завантажуванню у спеціально обладнані транспортні засоби чи великогабаритні контейнери.

3.7. Після завантаження побутових відходів у спеціально обладнаний транспортний засіб великої вантажопідйомності чи великогабаритний контейнер вони мають вивозитися з об’єкта перевантаження побутових відходів для подальшого оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження або захоронення.

3.8. Строк перебування побутових відходів на об’єкті перевантаження побутових відходів не може перевищувати строк, визначений у пункті 2.14 розділу ІІ Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

3.9. При транспортуванні побутових відходів з об’єкта перевантаження побутових відходів спеціально обладнані транспортні засоби великої вантажопідйомності необхідно зважувати та обліковувати.

ІV. Експлуатація об’єктів сортування побутових відходів

4.1. На об’єктах сортування побутових відходів несортовані побутові відходи мають розвантажуватись у приймальне відділення.

4.2. З приймального відділення несортовані побутові відходи подаються для попереднього сортування для відбору скла, великогабаритних побутових відходів тощо.

4.3. Після попереднього сортування побутові відходи направляють до сепаратора для відокремлення органічної складової, що є у складі побутових відходів.

4.4. Із сепаратора несортовані побутові відходи повинні подаватися на сортувальний конвеєр для відбору побутових відходів як вторинної сировини.

4.5. Роздільно зібрані побутові відходи як вторинна сировина з приймального відділення мають подаватися безпосередньо на сортувальний конвеєр.

4.6. Відібрана з побутових відходів вторинна сировина пресується (крім скла) та передається спеціалізованим підприємствам для її утилізації.

4.7. Залишок побутових відходів може спрямовуватися на пресування або брикетування і передається до місць чи об’єктів утилізації або захоронення.

4.8. У разі виявлення небезпечних відходів у складі побутових відходів вони передаються спеціалізованим підприємствам, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

4.9. Відібрана з побутових відходів органічна речовина, що є складовою побутових відходів, передається на об’єкти перероблення або захоронення побутових відходів.

4.10. Перед транспортуванням з об’єкта сортування побутових відходів вторинну сировину, небезпечні відходи, органічну складову побутових відходів, великогабаритні побутові відходи і залишок побутових відходів необхідно зважувати та обліковувати у відповідному журналі.

V. Експлуатація об’єктів перероблення органічної складової, що є у складі побутових відходів

5.1. На об’єкти перероблення органічної складової, що є у складі побутових відходів, мають прийматися окремо зібрана органічна складова побутових відходів від закладів ресторанного господарства, навчальних закладів, відходи зеленого господарства, органічна складова побутових відходів, що утворилася на об’єктах сортування побутових відходів.

5.2. Органічна складова побутових відходів на об’єктах її перероблення повинна розвантажуватися безпосередньо до штабелів ділянок компостування.

5.3. В основу штабелів має бути укладено вологомісткий матеріал для аерації та запобігання забрудненню ґрунтів та ґрунтових вод.

5.4. Укладка штабелів має виконуватися одразу на повну висоту з поступовим нарощуванням їх по довжині.

5.5. Під час перероблення органічна складова побутових відходів повинна перемішуватися, збагачуватися мінеральними добавками, а у разі висихання - зволожуватися.

5.6. Отриманий після перероблення органічної складової побутових відходів компост може використовуватися для утримання об’єктів зеленого господарства.

5.7. Перед транспортуванням з об’єкта перероблення органічної складової, що є у складі побутових відходів, компост необхідно зважувати та обліковувати.

VІ. Експлуатація об’єктів зі спалювання побутових відходів

6.1. Перед передачею побутових відходів на об’єкти із спалення побутових відходів необхідно забезпечити роздільне збирання окремих складових побутових відходів у джерелах утворення побутових відходів відповідно до Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

Якщо роздільне збирання окремих складових побутових відходів не здійснювалось у джерелах їх утворення, перед передачею побутових відходів на спалення їх необхідно направити на сортування відповідно до розділу IV цих Правил.

6.2. Незалежно від режиму роботи об’єкта зі спалювання побутових відходів побутові відходи подають в систему спалювання тільки після досягнення в ній температури не менше ніж 850° С.

6.3. Для оптимізації запобігання утворенню і для уловлювання ПХДД/ПХДФ, ГХБ, ПХД здійснюють контроль та управління параметрами горіння і викидів.

6.4. Устаткування для спалювання побутових відходів експлуатують таким чином, щоб димові гази після останньої подачі повітря нагрівалися до температури понад 850° С і перебували при такій температурі щонайменше дві секунди. Температуру заміряють біля внутрішньої стіни камери згоряння.

6.5. Побутові відходи не подають у камеру спалювання:

якщо не досягнута та не підтримується необхідна для спалювання побутових відходів температура, встановлена пунктом 6.2 цього розділу;

якщо результати безперервних вимірювань показують, що перевищені величини гранично допустимих викидів;

у разі порушень режиму спалювання.

6.6. Під час спалювання побутових відходів постійно здійснюють контроль об’ємної витрати повітря, яке подається у камеру згоряння, температури спалювання, концентрації кисню (О2), оксиду вуглецю (СО) у відхідних (димових) газах, температури та вмісту пари у відхідних (димових) газах.

6.7. Огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проводяться відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

6.8. Контроль вмісту забруднюючих речовин у відхідних (димових) газах джерел викидів проводиться за такими показниками:

безперервно - вміст оксидів азоту (NO х ), оксиду вуглецю (СО), речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), вміст загального органічного вуглецю, хлористого водню (HCl), фтористого водню (HF), діоксиду сірки (SO 2 );

не рідше двох разів на рік, а в перший рік дії устаткування щонайменше один раз на три місяці - вміст важких металів та ПХДД/ПХДФ, ГХБ, ПХД.

6.9. Дослідження ґрунту у межах санітарно-захисної зони (на відстані 50, 100, 200 і 500 м) має проводитись не рідше ніж двічі на рік.

6.10. Вміст забруднюючих речовин у стічних водах, які утворилися на об'єктах спалювання побутових відходів, не повинен перевищувати ліміт скидання забруднюючих речовин, встановлений відповідно до дозволу на спеціальне водокористування у разі скидання у водні об’єкти та відповідно до місцевих правил приймання стічних вод у випадку скидання стічних вод від зазначених об’єктів до систем централізованого водовідведення населених пунктів.

6.11. Не допускається розбавлення стічних вод з метою досягнення показників гранично допустимих скидів.

Не допускається об’єднання промислових стічних вод до їх попереднього очищення з побутовими стічними водами.

6.12. Виміри параметрів стічних вод здійснюють:

безперервно - pH, температура і швидкість потоку стічних вод;

щодня - загальна кількість суспендованих речовин;

не рідше одного разу на місяць - вміст забруднюючих речовин (за винятком суспендованих речовин, ПХДД/ПХДФ, ГХБ, ПХД) зі взяттям накопичених протягом 24 годин зразків, пропорційних потоку;

не рідше одного разу на шість місяців, а в перший рік роботи устаткування не менше ніж один раз на три місяці - вміст ПХДД/ПХДФ, ГХБ, ПХД, важких металів.

6.13. Параметри стічних вод вимірюють в таких місцях:

стічні води, що утворилися в процесі очищення димових газів, а також інші стічні води - перед їх введенням у локальні очисні споруди;

очищені стічні води - на виході з локальних очисних споруд або в контрольному колодязі (який визначається з урахуванням місця скиду стічних вод та розміщення об’єкта зі спалювання побутових відходів).

6.14. Показники вмісту забруднюючих речовин у шлаку та золі від спалювання побутових відходів не повинні перевищувати ГДК хімічних речовин у ґрунті.

6.15. Шлак та зола від спалювання побутових відходів захоронюються на полігоні побутових відходів відповідно до Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1307/18602, або можуть бути утилізовані.

{Правила доповнено новим розділом VI згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

VІI. Охорона, освітлення і засоби зв'язку

7.1. Об’єкти поводження з побутовими відходами повинні охоронятися.

7.2. У разі потреби об’єкти поводження з побутовими відходами облаштовуються відеокамерами зовнішнього спостереження, що встановлюються на КПП, адміністративному корпусі, у місцях розміщення техніки тощо.

7.3. По периметру території об’єкта поводження з побутовими відходами має бути споруджена суцільна огорожа заввишки до 2,0 - 2,5 м.

7.4. При в’їзді на об’єкт поводження з побутовими відходами має бути встановлений шлагбаум або в'їзні ворота.

7.5. Об’єкт поводження з побутовими відходами має бути оснащений телефонним зв’язком.

7.6. Господарська зона об’єкта поводження з побутовими відходами і територія КПП у темний час доби мають бути освітлені (не менше 5 лк).

7.7. У разі надзвичайних ситуацій і пов'язаних з ними робіт освітлення необхідно забезпечувати герметичними переносними світильниками за тимчасовою схемою.

VIII. Пожежна безпека

8.1. Керівником суб’єкта господарювання, що здійснює експлуатацію об’єкта поводження з побутовими відходами, затверджується інструкція про заходи пожежної безпеки, у якій визначаються порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення працівників та повідомлення про неї пожежній охороні, евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони.

8.2. Керівник суб’єкта господарювання визначає обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначає осіб, відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

8.3. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння на території об’єктів поводження з побутовими відходами необхідно встановити спеціальні пожежні щити (стенди) згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

{Пункт 8.3 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

8.4. Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи повинні проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444.

{Пункт 8.4 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 332 від 21.12.2017 }

8.5. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки.

8.6. Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

8.7. Використання пожежного обладнання, інструментів, інвентарю для господарських, виробничих та інших потреб, не пов’язаних із гасінням пожежі або навчанням протипожежних формувань, забороняється.

8.8. Кожний транспортний засіб, який працює на об’єкті, має бути оснащено згідно із законодавством про пожежну безпеку.

8.9. У приміщеннях, під навісами та на відкритих майданчиках, де зберігається автотракторна техніка, забороняється заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них паливо, заряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах, залишати транспортні засоби з увімкненим запалюванням.

8.10. Засоби пожежогасіння на об’єктах поводження з побутовими відходами мають бути розраховані, зокрема, на ліквідацію загоряння відходів у місцях їх накопичення та тимчасового зберігання.

Директор Департаменту
благоустрою територій
та комунального
обслуговування
О.П. Ігнатенко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси