Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 29.02.2012 № 193

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 193-2012-п

Текст документа від 12.10.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 лютого 2012 р. № 193
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 819 від 10.10.2018 }

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 77 від 04.02.2013
№ 708 від 20.09.2017}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 193

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон, одержувачами бюджетних коштів - Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” та її регіональні управління.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на надання відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 14, ст. 436; 2011 р., № 41, ст. 1682), державної підтримки для будівництва (придбання в об’єктах, що будуються) доступного житла.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 77 від 04.02.2013 }

4. Мінрегіон затверджує:

1) перелік об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися бюджетні кошти, сформований міжвідомчою комісією, що утворена відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140;

2) розподіл бюджетних коштів за напрямами, а також між адміністративно-територіальними одиницями з урахуванням кількості громадян, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та розміру запропонованого житла.

5. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що використовується під час розрахунку обсягу державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, не повинна перевищувати граничну вартість. Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - 1,25 раза, для інших населених пунктів - опосередковану вартість у відповідній області.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 708 від 20.09.2017 }

6. Одержувачі бюджетних коштів:

1) укладають договори про будівництво (придбання) доступного житла із забудовниками об’єктів, включених до зазначеного в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку переліку, після проведення аналізу фінансово-економічного стану забудовника та економічних показників об’єкта;

2) подають щомісяця до 5 числа Мінрегіону звіт про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Мінрегіон подає щомісяця до 10 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


{Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 708 від 20.09.2017 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси