Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру

Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 22.02.2012 № 200

Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 200-2012-п

Текст документа від 09.04.2014:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. № 200
Київ

Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 646 від 07.08.2013
№ 739 від 09.10.2013
№ 85 від 05.04.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати Державну службу геодезії, картографії та кадастру.

2. Утворити комісію з ліквідації Державної служби геодезії, картографії та кадастру.

Затвердити головою зазначеної комісії першого заступника Голови Державного агентства земельних ресурсів Кадомського Артема Марковича.

Голові комісії:

затвердити її персональний склад;

забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної служби геодезії, картографії та кадастру;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

3. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2012 рік, перерозподіл видатків спеціального фонду державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2801010 “Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу” на суму 900 тис. гривень (з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 165,2 тис. гривень);

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2803010 “Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів” на суму 900 тис. гривень (з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 165,2 тис. гривень).

4. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Міністерству аграрної політики та продовольства:

забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 3 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів законодавства у відповідність з цією постановою.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. № 200

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. № 273 “Про українську делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення делімітації державного кордону між Україною і Республікою Молдова” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 6), слова “Державний комітет із земельних ресурсів” і “Державний комітет по земельних ресурсах” замінити словами “Державне агентство земельних ресурсів”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 739 від 09.10.2013 }

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 646 від 07.08.2013 }

4. У Положенні про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1528; 2010 р., № 1, ст. 6):

1) в абзаці сьомому пункту 5 слова “Держкомземом (та його місцевими державними органами земельних ресурсів), НКАУ” замінити словами “Держземагентством та його територіальними органами, ДКА”;

2) у першому реченні пункту 9 і абзаці першому пункту 10 слово “Держкомзему” замінити словом “Мінагрополітики”;

3) у пункті 17 слово “Головархівом” замінити словом “Укрдержархівом”;

4) у тексті Положення слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку.

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. № 2359 “Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 6), слова “Державний комітет із земельних ресурсів” замінити словами “Державне агентство земельних ресурсів”.

6. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 149 “Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 764; 2010 р., № 1, ст. 6) слово “Держкомзему” замінити словами “Державне агентство земельних ресурсів”.

7. У тексті Положення про Державний реєстр географічних назв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 622 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1442), слово “Укргеодезкартографія” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку.

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 85 від 05.04.2014 }

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 85 від 05.04.2014 }


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. № 200

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. № 386 “Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 8, ст. 317).

2. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1681 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2289).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 623 “Про внесення зміни до Типового положення про урядовий орган державного управління” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 20, ст. 983).

4. Пункт 25 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 550 “Про утворення урядових органів державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1624).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 556 “Про внесення зміни до Типового положення про урядовий орган державного управління” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1630).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 979 “Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 39, ст. 2480).

8. Пункти 1, 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 “Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 6) та пункт 14 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 122 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 523).

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси