Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 січня 2012 р. № 137 Київ Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 485 від 23.09.2014 № 1138 від 23.12.2015 № 141 від 10.03.2017 № 46 від 23.01.2019} {Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/7583/19 від 02.10.2019} {Додатково див. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду № 640/7583/19 від 12.02.2020} {Додатково див. Постанову Верховного Суду № 640/7583/19 від 29.07.2020} Відповідно до частин четвертої та десятої статті 35 Закону України “Про дорожній рух” Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити такі, що додаються: Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів; технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 ПОРЯДОК проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів 1. Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів (далі - Порядок) визначає процедуру проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих уповноваженими органами МВС (далі - транспортні засоби), за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації, крім таких транспортних засобів: {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015} 1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації; 2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації до двох років. 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 1) акт невідповідності технічного стану - документ, що містить дані про транспортний засіб, його власника, коди оцінки невідповідності, в якому відображають результати перевірки технічного стану транспортного засобу; 2) виконавець - юридична особа або фізична особа - підприємець, визначена як суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу; 3) замовник - власник транспортного засобу або уповноважена ним особа; 4) ідентифікація транспортного засобу - процес визначення категорії, типу, моделі, марки, призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу станом на дату першої реєстрації в Україні згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною документацією та інформаційними матеріалами виробника, а також звірки ідентифікаційних номерів, екологічного рівня за документацією виробника та (або) документами щодо переобладнання і номерних знаків транспортного засобу за реєстраційними документами, установлення його комплектності; {Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} 5) істотна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу у застережному режимі під відповідальність водія; 6) код оцінки невідповідності технічного стану транспортного засобу - комбінація цифрових знаків, що застосовуються для відображення, передачі, статистичного оброблення та зберігання інформації про виявлену невідповідність технічного стану транспортного засобу; {Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} 7) метод контролю засобами перевірки - перевірка технічного стану транспортного засобу з використанням випробувального устатковання, комп'ютерної техніки із спеціалізованим програмним забезпеченням та (або) засобів вимірювальної техніки; {Підпункт 7 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} 8) метод контролю органолептичний - перевірка технічного стану транспортного засобу органами відчуття кваліфікованим фахівцем виконавця із застосуванням у разі потреби інформації за показаннями засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, без застосування засобів вимірювальної техніки; 9) небезпечна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого не допускається самостійний рух транспортного засобу; 10) незначна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю недоліку, який може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу; 11) перевірка технічного стану транспортного засобу - процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам; 111) протокол перевірки технічного стану - документ із самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації, що засвідчує позитивні результати проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу і містить інформацію, необхідну для його ідентифікації; {Пункт 2 доповнено підпунктом 111 згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} {Підпункт 112 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} 12) пункт технічного контролю - місце проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу з єдиним комплексом обладнання; 13) режим руху застережний - режим, за якого невідповідність технічного стану транспортного засобу, про що попереджено водія, не може небезпечно вплинути на процес руху відповідно до Правил дорожнього руху; {Підпункт 13 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} 14) спалини - забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник; 15) транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку - транспортний засіб, що експлуатується юридичними особами, фізичними особами - підприємцями під час провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку, фізичними особами під час виконання цивільно-правових угод з метою отримання прибутку; {Підпункт 15 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019} 16) вантажність (вантажопідйомність) транспортного засобу - різниця між максимальною масою транспортного засобу (повною масою транспортного засобу) та спорядженою масою транспортного засобу, яка дорівнює масі вантажу, який можна завантажити та перевозити на транспортному засобі. {Пункт 2 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} 3. Періодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить: для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки; для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки; для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку; для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік. За вимогою власника обов'язковий технічний контроль транспортного засобу, який зареєстрований в установленому порядку, але не підлягає обов'язковому технічному контролю, проводять за процедурою, визначеною цим Порядком. 4. Замовник має право вільного вибору виконавця проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу. Обмеження щодо вибору виконавця, зокрема залежно від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається. 5. Юридична особа або фізична особа - підприємець надсилає Мінінфраструктури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів згідно з додатком 1 (далі - повідомлення) у разі, коли вона має: 1) устатковання згідно з переліком обладнання, необхідного для проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, згідно з додатком 2; 2) атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, який підтверджує компетентність випробувальної лабораторії щодо перевірки технічного стану транспортних засобів в обсязі, визначеному законодавством. {Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанов КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019} 6. Мінінфраструктури протягом 10 днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в ньому інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом аналізу поданих разом з повідомленням документів та в разі підтвердження такої інформації надсилає повідомлення та копії документів до Головного сервісного центру МВС. У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні, Мінінфраструктури письмово повідомляє юридичній особі або фізичній особі - підприємцю про невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку або Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710 (далі - Вимоги до перевірки), з обов'язковим зазначенням виявлених недоліків. Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості надіслання повідомлення та копій документів до Головного сервісного центру МВС, юридична особа або фізична особа - підприємець має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 цього Порядку. Мінінфраструктури приймає рішення про відкликання повідомлення виконавця на підставі: інформації про скасування або тимчасове зупинення дії Національним органом з акредитації атестата про акредитацію виконавця; повідомлення виконавця про припинення своєї діяльності; рішення суду про припинення підприємницької діяльності виконавця; інформації про відсутність або зміну матеріально-технічної бази, документів, що подавалися до повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, чи закінчення строку дії атестата про акредитацію та непоновлення його протягом шести місяців; {Абзац восьмий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} інформації від Головного сервісного центру МВС про видачу протягом строку дії атестата про акредитацію чи свідоцтва про атестацію 10 і більше протоколів, складених з порушенням цього Порядку або Вимог до перевірки; {Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} інформації про закінчення строку дії свідоцтва про атестацію відповідно до законодавства. {Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} {Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} 7. Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів з дати надходження повідомлення та копій документів від Мінінфраструктури вносить дані про виконавця, пункт технічного контролю, його матеріально-технічну базу і персонал із зазначенням категорії та призначення транспортних засобів, адреси місця проведення обов'язкового технічного контролю до реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та інформує виконавця про внесення відомостей про нього до зазначеного реєстру. Реєстр суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Порядок ведення реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю затверджується МВС. {Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} У разі отримання рішення Мінінфраструктури про відкликання повідомлення виконавця Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів виключає виконавця з реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, про що відразу письмово інформує виконавця та Мінінфраструктури. {Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} У разі зміни відомостей про категорії і призначення транспортних засобів, в атестаті про акредитацію чи свідоцтві про атестацію виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець лише інформує Мінінфраструктури листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбувалися зміни. Відповідна інформація надсилається Мінінфраструктури Головному сервісному центру МВС. {Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1138 від 23.12.2015, № 46 від 23.01.2019} 8. Для замовників обов'язкового технічного контролю транспортних засобів виконавець оприлюднює шляхом розміщення на інформаційному стенді інформацію про: категорії транспортних засобів, на проведення обов'язкового технічного контролю яких він має право; місцезнаходження пункту технічного контролю; перелік послуг та їх вартість; режим роботи; номер виконавця згідно з реєстром суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів; прізвище та ініціали, найменування посади відповідальних за проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, місце зберігання книги скарг і пропозицій. {Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} {Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} {Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} 11. Для проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу замовник подає виконавцю особисто або через уповноважену особу: {Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в цьому абзаці, пред'являє виконавцю документ, що підтверджує її повноваження); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. 12. Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться після здійснення його зовнішнього огляду з метою ідентифікації транспортного засобу, звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, встановлення комплектності. {Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов'язковий технічний контроль не проводиться. {Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} 14. У разі коли замовник виявив намір спостерігати за процесом обов'язкового технічного контролю транспортного засобу, виконавець проводить інструктаж з охорони праці. 15. Для проведення обов'язкового технічного контролю приймається повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану. 16. Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно з Технологічними вимогами до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженими наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106, і Вимогами до перевірки. Виконавець здійснює фотофіксацію процесу проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу, про що попереджає замовника. Фотофіксація процесу проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу здійснюється виконавцем під час зовнішнього огляду транспортного засобу із фіксацією: {Абзац третій пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} передньої та лівої або правої частини транспортного засобу; {Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} перевірки увімкнених фар ближнього світла та протитуманних фар (за наявності); {Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} перевірки гальмової системи методом стендових випробувань і загального вигляду транспортного засобу на гальмовому стенді, номерного знака та увімкнених сигналів гальмування; {Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} показника одометра. {Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} Матеріали фотофіксації мають забезпечувати можливість чітко визначати марку, колір, номерний знак транспортного засобу, на фотографіях обов'язково зазначається дата фотофіксації, яка повинна відповідати даті видачі протоколу перевірки технічного стану.”. {Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} Результат фотофіксації процесу проведення обов'язкового технічного контролю (одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака) друкується на зворотному боці протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу. {Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} 17. Розрахунковий оперативний час обов'язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення максимально становить: 30 (40) хвилин - для причепів (напівпричепів); 40 хвилин - для легкових автомобілів; 60 хвилин - для вантажних автомобілів; 65 хвилин - для автобусів. Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткованням, оперативний час може бути змінено. 18. Перевірка конструкцій і технічного стану транспортних засобів проводиться згідно з Вимогами до перевірки. У разі позитивного результату після проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу замовникові видається протокол перевірки технічного стану із самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації, яка розміщується в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу. У разі негативного результату або невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу складається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4. {Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу, коди оцінки невідповідності його технічного стану наведено в додатку 5. У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу виконавець зазначає дату проведення наступного обов'язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також призначення транспортного засобу в разі проведення додаткової перевірки транспортного засобу згідно з обсягами перевірки для автобуса, призначеного для перевезення школярів або осіб з інвалідністю, автомобіля таксі, спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, великогабаритного та великовагового транспортного засобу, транспортного засобу, що використовується для перевезення небезпечних вантажів, або учбового транспортного засобу. {Абзац четвертий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} {Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} 19. До 2014 року допускається застосування кодів оцінки невідповідності на рівні першої частини коду (до крапки) з індексами, що відображають наявність хоча б однієї з невідповідності, як, наприклад: 101НБН - небезпечна невідповідність складових частин гальмової системи; 101ІН - істотна невідповідність складових частин гальмової системи; 1202НН - незначна невідповідність стосовно документації щодо перевезення пасажирів-інвалідів. Якщо протокол перевірки технічного стану застосовується як альтернатива Міжнародному сертифікату технічного огляду (на вимогу замовника), його видають акредитовані згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” виконавці відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів із зазначенням у протоколі слів такого змісту: “Міжнародний технічний огляд проведено”. {Абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} 20. Виконавець попереджає замовника про виявлену невідповідність та видає акт невідповідності під розписку. Незареєстрована в установленому законодавством порядку зміна конструкції транспортного засобу вважається істотною невідповідністю, яка зазначається першою частиною коду оцінки невідповідності технічного стану. {Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} Незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу. 21. Повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки. {Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} 22. Передача інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю, яка ведеться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, здійснюється кожної зміни з використанням електронних засобів зв'язку. {Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015} 23. Виконавець зобов'язаний зберігати всі документи та матеріали фотофіксації процесу проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу протягом трьох років. {Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} Додаток 1 до Порядку ПОВІДОМЛЕННЯ про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019} Додаток 2 до Порядку ПЕРЕЛІК обладнання, необхідного для проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів* 1. Підйомні пристрої транспортного засобу, його складових частин та (або) оглядова канава. 2. Стенд для контролю характеристик гальмових систем, а у разі, коли неможливо застосувати метод стендових випробувань через особливості конструкції транспортного засобу, - атестована ділянка дороги для дорожніх випробувань гальмових систем. 3. Пристрій для визначення вагового навантаження на вісь, якщо він не є складовою стенда для контролю характеристик гальмових систем. 4. Вимірювач частоти обертання колінчастого вала двигуна. 5. Пристрій для вимірювання та регулювання тиску повітря в пневматичних гальмових системах та пневматичних шинах. 6. Пристрої для вимірювання висоти рисунка протектора шин. 7. Прилад для вимірювання кутів нахилу променів, світлорозподілу, сили світла фар. 8. Пристрій для регульованого натиску на механізм управління інерційною гальмовою системою причепа. 9. Багатоканальний газоаналізатор або газоаналізатори нормованих викидів у спалинах двигунів з іскровим запалюванням. 10. Димомір. 11. Прилад для вимірювання коефіцієнта світлопропускання стекол. 12. Електронний детектор для перевірки наявності витоку газу із системи газобалонного обладнання. 13. Засоби вимірювальної техніки для контролю за лінійними розмірами відповідно до застосовуваних методів контролю. __________ * За своїми характеристиками обладнання повинно відповідати технологічним вимогам згідно з єдиними вимогами до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166, стосовно конкретних категорій, моделей транспортних засобів, на перевірку технічного стану яких суб'єкта господарювання акредитовано. {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} {Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} Додаток 4 до Порядку АКТ невідповідності технічного стану транспортного засобу № ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ {Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017} Додаток 5 до Порядку ОБСЯГИ перевірки технічного стану транспортного засобу та коди оцінки його невідповідності Код Об'єкт і предмет перевірки технічного стану, визначення невідповідності Метод контролю Оцінка невідповідністі НН ІН НБН 001 Ідентифікація 001.010 Дані у свідоцтві про державну реєстрацію транспортного засобу не відповідають даним ідентифікації транспортного засобу органолептично Х 001.020 Номерний знак не відповідає вимогам стандартів або закріплений не в установленому місці, закритий іншими предметами чи пошкоджений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутий органолептично Х Гальмові системи 101 Технічний стан складових частин гальмової системи, відрегулювання механізмів 101.020 немає вільного ходу органу (органів) привода гальмових механізмів органолептичний Х 101.030 робочий хід органу (органів) привода гальмових механізмів недостатній засоби перевірки Х 101.040 відсутнє протиковзке покриття педалі, рукоятки, інших відповідних органів органолептичний Х 101.050 несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та метод проведеного ремонту не відповідає вимогам, не діє, втрачено герметичність: -“- Х 101.051 - головний циліндр, кран управління; -“- Х 101.052 - підсилювач, регулятор чи обмежувач тиску повітря; -“- Х 101.053 - гальмовий механізм; -“- Х 101.054 - гідроциліндр, гальмова камера; -“- Х 101.055 - гальмовий диск, гальмовий барабан -“- Х 101.060 мережа привода гальмової системи негерметична -“- Х 101.070 справні штатні засоби транспортного засобу сигналізують про недостатній рівень робочого тиску -“- Х 101.080 несправний манометр пневматичної мережі -“- Х 101.090 сигналізація антиблокувальної гальмової системи свідчить про її несправність органолептичний Х 101.100 пружинний енергоакумулятор не діє -“- Х 101.110 не функціонує (несправний, немає) апарат підготовки повітря пневматичного привода -“- Х 101.120 не функціонує (несправний, немає) пристрій випуску конденсату з ресиверів -“- Х 101.130 трубопровід (металевий, еластичний) пошкоджено, має тріщини, не закріплено, змінено місця закріплення -“- Х 101.140 гальмова система причепа, напівпричепа не діє у разі обриву магістралі живлення -“- Х 101.150 немає, неприпустимо пошкоджено страхувальний пристрій з'єднань причепа, напівпричепа, який забезпечує аварійне загальмовування -“- Х 101.160 немає, неприпустимо пошкоджено з'єднувальні головки мереж гальмової системи тягача і причепа (напівпричепа) -“- Х 101.900 самовільне переобладнання гальмової системи -“- Х 102 Робоча гальмова система: 102.010 неможливо привести гальмову систему у дію -“- Х 102.020 немає гальмового зусилля на колесах -“- Х 102.030 немає гальмового зусилля на колесах більше половини осей -“- Х 102.040 немає відслідковуючої дії зміни зусилля натиску на педаль та відповідної зміни гальмової сили колісних механізмів -“- Х 102.060 значення питомої гальмової сили не відповідає вимогам засоби перевірки Х 102.070 значення гальмового шляху чи усталеного сповільнення не відповідає вимогам органолептичний Х 102.080 значення коефіцієнта нерівномірності дії гальмових сил однієї осі не відповідає вимогам засоби перевірки Х 102.090 транспортний засіб під час гальмування на дорозі виходить за межі нормованої ширини смуги руху -“- Х 103 Запасна (аварійна) гальмова система: 103.010 неможливо привести запасну гальмову систему у дію -“- Х 103.020 не діє запасна гальмова система, якщо передбачена виробником органолептичний Х 103.010 виокремлена запасна гальмова система не сповільнює рух транспортного засобу -“- Х 104 Стоянкова гальмова система: 104.010 неможливо привести стоянкову гальмову систему у дію -“- Х 104.020 орган управління не фіксується в положенні “увімкнено” -“- Х 104.030 питома гальмова сила не відповідає вимогам засоби перевірки Х 104.040 транспортний засіб не утримується нерухомо на дорозі з нормованим похилом -“- Х 105 Допоміжна гальмова система: 105.010 неможливо привести гальмову систему у дію органолептичний Х 105.030 відсутня допоміжна гальмова система, якщо передбачена виробником -“- Х 105.050 допоміжна гальмова система не вводиться у дію органолептичний Х 105.070 допоміжна гальмова система не сповільнює рух транспортного засобу -“- Х Система керування 201 Механізми системи керування: 201.010 тугий хід, стопоріння руху керма -“- Х 201.020 вал рульового механізму керма встановлено з перекосом чи надмірний люфт вала в підшипниках засоби перевірки Х 201.030 несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та (або) метод проведення ремонту не відповідають вимогам органолептичний Х 201.040 рульовий механізм не закріплено згідно з вимогами -“- Х 201.050 елементи конструкції, на яких закріплено рульовий механізм, втратили несучу спроможність -“- Х 201.060 деталі не з'єднані згідно з вимогами -“- Х 201.070 надмірний знос з'єднань засоби перевірки Х 201.080 немає стопорних деталей з'єднань органолептичний Х 201.090 немає функціональних елементів конструкції -“- Х 201.100 немає протипилового кожуха або його пошкоджено -“- Х 201.110 кут повороту коліс обмежується не передбаченими конструкцією деталями -“- Х 201.120 кут повороту коліс не обмежується упорами згідно з вимогами -“- Х 201.130 колеса самовільно повертаються -“- Х 201.140 наявність штатних сигналів про недоліки підсилювача керма -“- Х 201.150 трубопроводи підсилювача пошкоджено, закручено, не закріплено, торкаються (можуть торкатися в робочих положеннях) елементів конструкції, місця закріплення змінено органолептичний Х 201.160 рівень робочої рідини підсилювача керма не відповідає вимогам -“- Х 201.170 підтікання робочої рідини через з'єднання гідросистеми підсилювача керма -“- Х 201.900 самовільне переобладнання механізмів системи керування -“- Х 202 Кермо та колонка керма: Х 202.010 пошкоджено, не закріплено, має надмірний перекіс, не фіксується у робочих положеннях -“- Х 202.900 самовільне переобладнання керма та (або) колонки керма -“- Х 203 Підвіска та характеристики установки керованих коліс: 203.010 деталі підвіски зруйновано, мають тріщини, не закріплено -“- Х 203.020 кути установки керованих коліс не відповідають вимогам -“- Х 203.900 самовільне переобладнання підвіски та установки керованих коліс -“- Х 204 Поворотний механізм керованої осі причепа: 204.010 несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та (або) метод проведеного ремонту не відповідають вимогам -“- Х 204.020 тугий хід, стопоріння руху поворотного механізму осі причепа, кут повороту осі не відповідає вимогам, немає засобів блокування повороту для руху заднім ходом -“- Х 204.900 самовільне переобладнання механізму -“- Х Оглядовість з місця водія 301 Зона огляду з робочого місця водія: 301.010 сторонні предмети погіршують огляд з робочого місця водія чи відвертають його увагу органолептичний Х 301.020 немає або не відповідають вимогам засоби проти засліплення водія, засоби обігріву (обдуву) вітрового скла -“- Х 302 Стекла: 302.010 відсутнє маркування про безпечність скла -“- Х 302.020 вітрове скло має сколи чи тріщини у зоні дії склоочисників -“- Х 302.030 коефіцієнт світлопропускання вітрового скла не відповідає встановленим вимогам засоби перевірки Х 302.040 коефіцієнт світлопропускання бічних стекол у зоні огляду з робочого місця водія вперед та в боки не відповідає встановленим вимогам -“- Х 302.050 немає, некомплектні чи не діють склоочисники органолептичний Х 302.060 немає, не діють склоомивачі вітрового скла -“- Х 303 Засоби заднього огляду: 303.010 немає зовнішнього дзеркала заднього огляду -“- Х 303.020 немає внутрішнього дзеркала заднього огляду, якщо передбачено вимогами -“- Х 303.030 зовнішнє дзеркало заднього огляду пошкоджено так, що звужує або спотворює нормовану зону огляду -“- Х 303.040 зовнішнє дзеркало заднього огляду не піддається регулюванню чи не фіксується в робочому положенні -“- Х 303.050 відсутнє додаткове зовнішнє дзеркало з правого боку на транспортному засобі, який призначено для буксирування двох і більше причепів, або таке дзеркало не забезпечує оглядовість згідно з вимогами органолептичний Х 303.060 немає або не відповідають вимогам спеціальні пристрої заднього огляду, що замінюють дзеркала -“- Х Зовнішні світлові прилади, електроустатковання 401 Фари дальнього світла: 401.010 немає або не діють -“- Х 401.020 колір світлової дії не відповідає вимогам -“- Х 401.030 відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам засоби перевірки Х 401.040 сила світла не відповідає вимогам -“- Х 401.050 не діє сигналізатор увімкнення фар дальнього світла органолептичний Х 402 Фари ближнього світла: 402.010 немає або не діють -“- Х 402.020 колір світлової дії не відповідає вимогам -“- Х 402.030 відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам засоби перевірки Х 402.040 світлорозподіл не відповідає вимогам -“- Х 402.060 застосовано газорозрядні джерела світла без (або такі, що не діють) автоматичного коректора нахилу фар та пристроїв для очищення скла фар органолептичний Х 403 Передні, задні, бічні габаритні, контурні ліхтарі: 403.010 немає або не діють -“- Х 403.020 колір світлової дії не відповідає вимогам виробника органолептичний Х 404 Ліхтарі гальмування (“стоп-сигнали”): 404.010 немає або не діють у разі приведення в дію робочої гальмової системи -“- Х 404.020 колір світлової дії не відповідає вимогам -“- Х 404.030 переривчастий режим світлової дії робочої гальмової системи -“- Х 405 Покажчики поворотів, аварійна сигналізація: 405.010 немає або не діють -“- Х 405.020 колір світлової дії не відповідає вимогам -“- Х 405.030 режим роботи не відповідає вимогам -“- Х 405.040 несинхронна дія покажчиків повороту та бічних повторювачів повороту у разі увімкнення аварійної сигналізації -“- Х 405.050 не діє сигналізатор дії покажчиків повороту -“- 406 Протитуманні фари: 406.010 немає або не діють -“- Х 406.020 колір світлової дії не відповідає вимогам -“- Х 406.030 кут нахилу променів не відповідає вимогам засоби перевірки Х 406.040 сила світла не відповідає вимогам -“- Х 406.050 задня фара не вмикається синхронно з увімкненням фар ближнього або дальнього світла або передніх протитуманних фар органолептичний Х 407 Ліхтар заднього ходу: 407.010 немає або не діє у разі увімкнення передачі заднього ходу -“- Х 407.020 колір світлової дії не відповідає вимогам органолептичний Х 408 Ліхтарі освітлення заднього номерного знака: 408.010 немає або не діють у разі увімкнення габаритних ліхтарів -“- Х 408.020 колір світлової дії не відповідає вимогам -“- Х 409 Світловідбивні пристрої: 409.010 немає -“- Х 409.020 колір світлової дії не відповідає вимогам -“- Х 409.030 форма не відповідає вимогам стосовно певної категорії транспортного засобу -“- Х 410 Електричні з'єднання тягача з причепом (напівпричепом): 410.010 пошкоджено ізоляцію провідників -“- Х 410.020 несумісні розетка та вилка, невідповідність контактів вимогам за призначенням -“- Х 411 Загальний технічний стан зовнішніх світлових приладів: 411.010 на функціональних поверхнях зовнішніх світлових приладів тріщини, нанесено тонувальне покриття, лакофарбове покриття, прилади не закріплено -“- Х 411.900 самовільне переобладнання зовнішніх світлових приладів -“- Х 412 Електрична мережа: 412.010 пошкоджено ізоляцію провідників -“- Х 412.020 ізоляція провідників, джгутів торкається гострих елементів конструкції органолептичний Х 412.030 провідники, джгути не закріплено -“- Х 412.040 застосовано нештатні запобіжники або установлено сторонні предмети -“- Х 413 Акумуляторна батарея: 413.010 не закріплена, наявні тріщини корпуса, протікає електроліт -“- Х 413.020 клеми виводів не затягнені, мають корозійні пошкодження -“- Х 413.030 в одній мережі поєднано батареї різних типів, ємностей -“- Х Пневматичні шини і колеса 501 Пневматичні шини: 501.010 кількість не відповідає вимогам -“- Х 501.020 застосована відновлена шина не відповідає вимогам -“- Х 501.040 тип конструкції, тип рисунка протектора, напрям обертання не відповідає вимогам -“- Х 501.060 розмір, індекс несучої спроможності, символ категорії максимальної швидкості не відповідає вимогам -“- Х 501.080 шини мають пошкодження (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, розшарування в протекторі та (або) боковині, висота малюнка протектора не відповідає вимогам -“- Х 502 Колеса з установленими на них шинами: 502.010 кількість не відповідає вимогам -“- Х 502.020 для установки і закріплення коліс, між дисками здвоєних коліс застосовані не передбачені вимогами деталі -“- Х 502.030 відсутні або не відповідають вимогам деталі для закріплення коліс органолептичний Х 502.040 для установки пневматичної шини застосовано деталі, що не передбачені вимогами -“- Х 502.050 тріщини диска, обода -“- Х Двигун та його системи 601 Система живлення паливом: 601.010 комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, порушена герметичність складових частин -“- Х 602 Система випуску та нейтралізації газів: 601.020 комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, герметичність складових частин (елементи глушників, систем нейтралізації спалин, систем вибіркової каталітичної нейтралізації сечовиною, систем рециркуляції газів та уловлювання парів, систем вентиляції картера, фільтрів видалення сажі, окремих датчиків) -“- Х 601.021 нейтралізатори і система нейтралізації відключені від процесів нейтралізування шкідливих викидів -“- Х 603 Бортова система діагностування: 603.050 сигналізує про істотні згідно з експлуатаційною документацією транспортного засобу недоліки технічного стану -“- Х Газобалонне обладнання 701 Маркування: 701.010 документально не підтверджено правомірність встановлення газобалонного обладнання органолептичний Х 701.020 маркування балона, знаки безпеки не відповідають вимогам органолептичний Х 701.030 відсутні знаки небезпеки на транспортному засобі з газобалонним обладнанням; немає ідентифікаційних табличок транспортного засобу категорій М2 і М3 з газобалонним обладнанням -“- Х 701.040 застосовано балон, що не призначений для використання у складі газобалонного обладнання транспортного засобу -“- Х 702 Газовий балон та його обладнання: 702.010 строк проведення технічного огляду балона відповідно до законодавства прострочено -“- Х 702.020 установка балона не відповідає вимогам щодо закріплення нерухомо поза моторним відділенням, у відповідному положенні згідно з вимогами, без контакту з металевими складовими частинами транспортного засобу (крім деталей закріплення), орієнтації циліндричного балона відносно осі транспортного засобу, конструкції і кількості кріпильних елементів, захисту балона і балонної арматури від дії вантажу, захисту металосклопластикового балона від дії сонячних променів, пошкодження гравієм, щебенем та речовинами для протидії заледенінню дорожнього покриття, а також відстані від балона до поверхні дороги, не зменшено повздовжну прохідність та кути в'їзду і з'їзду транспортного засобу -“- Х 702.040 газонепроникний кожух не відповідає вимогам щодо поперечного перерізу каналу виводу в атмосферу, його орієнтації та місця виведення -“- Х 702.060 балон обладнано автоматичним обмежувачем рівня наповнення зрідженого нафтового газу, призначеним для балона іншої конструкції -“- Х 703 Газопроводи: 703.010 матеріал, діаметр, товщина стінки, покриття газопроводу не відповідає вимогам органолептичний Х 703.020 газопровід має зварні, паяні, нарізні з'єднання або його пошкоджено -“- Х 703.030 установка газопроводу не відповідає вимогам щодо заборони контакту з металевими складовими частинами, зокрема в місцях закріплення без захисних прокладок, відсутність в місцях дії піднімальних пристроїв транспортного засобу та в пасажирському салоні або замкненому просторі багажного (вантажного) відділення, а також захисту газонепроникним кожухом -“- Х 703.050 у пасажирському салоні чи замкненому просторі багажного чи вантажного відділення наявні з'єднання газопроводів, за винятком з'єднань із газонепроникним кожухом та з'єднань із заправним блоком, якщо ці з'єднання оснащено захисним покриттям, тривким до дії зрідженого нафтового газу (стисненого природного газу), а будь-який витік газу відбувається безпосередньо в атмосферу -“- Х 703.070 через газопровід протікає струм для живлення складових частин електрообладнання -“- Х 704 Газова апаратура і заправний вузол: 704.010 склад комплекту газобалонного обладнання не відповідає вимогам -“- Х 704.030 електрообладнання газобалонного обладнання не захищено щонайменше одним запобіжником від перевантаження, який можливо замінити без використання інструменту -“- Х 704.050 апаратуру встановлено з порушенням вимог щодо відстані між складовими частинами та випускним трактом без теплових екранів, закріплення і кріпильних елементів, захисту від ушкодження, не установлено в пасажирському салоні органолептичний Х 704.070 заправний вузол встановлено з порушенням вимог щодо оснащення його щонайменше одним зворотним клапаном для заправлення зрідженим нафтовим газом, винесення назовні транспортного засобу, закріплення, захисту від дії бруду, вологи, а також розміру виступання його назовні -“- Х 705 Газобалонне обладнання транспортного засобу категорій М2 і М3: 705.010 балон установлено не на унормованій відстані від переднього та заднього габариту транспортного засобу -“- Х 705.020 пасажировмісність не зменшено згідно з документами на переобладнання транспортного засобу -“- Х 706 Функціонування: 706.010 газобалонне обладнання функціонує з порушенням вимог щодо герметичності, припинення подачі газу з вимкненням системи запалювання, обмеження максимального тиску -“- Х 706.050 двигун, крім газодизеля та двигунів із системами впорскування бензину безпосередньо в камеру згоряння, не обладнано системою перемикання на різні види палива, яка унеможливлює подачу в двигун більше ніж одного виду палива -“- Х Чинники, характеристики негативного впливу на навколишнє природне середовище 801 Вміст у спалинах монооксиду вуглецю, вуглеводнів та димність спалин: 801.010 об'ємна концентрація монооксиду вуглецю не відповідає вимогам засоби перевірки Х 801.030 об'ємна концентрація вуглеводнів не відповідає вимогам -“- Х 801.050 димність не відповідає вимогам -“- Х 802 Рівень звуку: 802.070 втрачено, пошкоджено, не діють глушники, резонатори випуску стисненого повітря гальмової системи органолептичний Х 802.080 втрачено, пошкоджено, не діють глушники системи випуску двигуна -“- Х 803 Витік експлуатаційних рідин: 803.090 витік рідини крізь з'єднання, які не ущільнено, внаслідок пошкоджень складових частин транспортного засобу -“- Х Інші елементи, які впливають на безпечність транспортного засобу 901 Пасажировмісність, сидіння, ремені безпеки: 901.010 загальна кількість місць для пасажирів, пасажирських сидінь та їх розміщення не відповідають вимогам -“- Х 901.020 конструкція та закріплення сидінь водія, пасажирів не відповідає вимогам -“- Х 901.040 конструкція, кількість, технічний стан ременів безпеки та елементів їх кріплень не відповідає вимогам -“- Х 902 Замки дверей, бортів кузова: 902.010 конструкція, кількість, функціонування не відповідають вимогам органолептичний Х 903 Бампери: 903.010 немає переднього, заднього бампера, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами -“- Х 904 Захисний пристрій: 904.010 немає заднього захисного пристрою, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами -“- Х 904.020 немає бокового захисного пристрою або через пошкодження втрачено його енергопоглинальні властивості, конструкцію самовільно змінено -“- Х 905 Рама, кузов, інші несучі елементи: 905.010 зломи, тріщини, наскрізні корозійні пошкодження, тріщини зварних несучих швів або непридатність їх до виконання функцій за призначенням -“- Х 905.060 відсутній болт або інші кріпильні деталі з'єднань несучих елементів або вони не відповідають вимогам -“- Х 906 Сідельно-зчіпний пристрій, шворінь напівпричепа: 906.010 відсутнє маркування відповідно до вимог -“- Х 906.030 перевищено граничне значення зносу, пошкоджено складові частини, що взаємодіють із шворнем напівпричепа, не затягнено чи втрачено кріпильні деталі органолептичний, засоби перевірки Х 906.060 замковий пристрій не відповідає вимогам органолептичний Х 906.080 перевищено граничне значення зносу шворня органолептичний, засоби перевірки Х 907 Передній, задній буксирувальний пристрій: 907.010 відсутній або пошкоджений із втратою несучої спроможності органолептичний Х 907.030 пружні елементи (демпфери) пошкоджено -“- Х 907.060 відсутні елементи блокування чи стопоріння замкових пристроїв -“- Х 908 Вантажна платформа, вантажний кузов: 908.010 платформу, кузов не закріплено -“- Х 908.020 днище, стінки, несучі елементи наскрізно пошкоджено, зокрема корозією -“- Х 908.030 каркас, тент, замки, бокові відбійні бруси пошкоджено, мають гострі крайки, не закріплено згідно з вимогами -“- Х 908.060 замок відкидного борта не забезпечує його фіксацію, блокування або стопоріння -“- Х 908.080 пристрій автоматичного управління замком борта самоскида не діє або діє з порушенням вимог, немає упору проти довільного опускання кузова самоскида -“- Х 908.090 навантажувально-розвантажувальні пристрої не закріплено, їх привод не діє, застосовано електроживлення високої напруги -“- Х 910 Пасажирський кузов, кабіна: 910.010 кузов не закріплено згідно з вимогами -“- Х 910.020 днище, стінки, кожух колеса, елементи зовнішньої обшивки, несучі елементи наскрізно пошкоджено, зокрема корозією -“- Х 910.050 відсутнє маркування, втрачено елементи механізмів відкриття (відчинення) аварійних дверей, люків -“- Х 910.080 двері не зачиняються -“- Х 910.090 засоби обігріву не діють органолептичний Х 910.100 механізм підіймання-опускання перекидної кабіни не фіксує кабіну в робочому та (або) транспортному положеннях, немає обмежувача кута нахилу кабіни, елементів підвіски -“- Х 910.110 аварійний люк заблоковано від відкриття, немає механізмів фіксації, рукоятки -“- Х 910.120 капот не зафіксовується в транспортному положенні -“- Х 910.130 немає засобів виймання скла вікон в аварійній ситуації відповідно до вимог -“- Х 910.140 немає написів або інформаційних табличок для користувача аварійним виходом -“- Х 911 Запасне колесо: 911.030 запасне колесо не закріплено згідно з вимогами -“- Х 911.050 засоби механізації підіймання-опускання колеса не діють -“- Х 912 Силова передача і її механізми управління: 912.010 немає усіх елементів підвіски складових частин (редуктор, карданна або бортова передача, варіатор), захисних щитків або вони не відповідають вимогам -“- Х 913 Мости, осі: 913.010 балка осі (моста) має тріщини, надмірні згини, заварені (запаяні) тріщини -“- Х 913.030 несучі елементи підвіски зламані, мають тріщини, надмірну залишкову деформацію -“- Х 913.060 елементи поворотної цапфи зламано, має тріщини, надмірну залишкову деформацію, тугий хід органолептичний Х 913.080 пневморесори пошкоджено, заблоковано, установлено з порушенням вимог -“- Х 913.090 гасник коливань пошкоджено, витікає робоча рідина -“- Х 914 Засоби фіксації, дублювання зчіпних пристроїв причепів: 914.010 немає або не відповідають вимогам засоби фіксації опори дишла причепа, дублювання зчіпного пристрою у разі аварійного від'єднання причепа (страхувальні троси, ланцюги або аналогічні конструкції, елементи їх закріплення) -“- Х 914.030 немає або не відповідають вимогам засоби фіксації механізму повороту передньої осі причепа -“- Х 914.040 виносна або висувна опора (аутригер) в транспортному положенні не фіксується, відокремлювана від транспортного засобу додаткова опора (підкладка) для виносної опори не фіксується (не закріплюється) в транспортному положенні або механізм їх фіксації не відповідає вимогам -“- Х 914.050 рухомі елементи устатковання (поворотні платформи, стріли, вантажопідіймальні пристрої, інші робочі органи) не фіксуються в транспортному положенні згідно з вимогами -“- Х 914.060 немає, не фіксується у транспортному положенні опорне обладнання напівпричепа -“- Х 915 Прилади: 915.010 не функціонує тахограф -“- Х 915.020 спідометр або одометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або не функціонує органолептично Х 915.021 показник одометра менший, ніж показник одометра, зафіксований під час попереднього обов'язкового технічного контролю, проведеного суб'єктом здійснення обов'язкового технічного контролю, або реєстраційних операцій органолептично Х 915.030 таксометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або він не функціонує, не опломбований органолептичний Х 916 Устатковання: 916.020 немає противідкотних упорів, їх пошкоджено, конструкція не відповідає вимогам -“- Х 916.030 немає або не діє звуковий сигнал, сирена або горн згідно з вимогами -“- Х 916.040 відсутня аптечка -“- Х 916.050 відсутній вогнегасник -“- Х Додаткова перевірка транспортного засобу категорій М2 і M3 (автобуси) 1001 Конструкція автобуса, його складові частини: 1001.010 конструкція пасажирських, аварійних дверей не відповідає вимогам щодо відчинення зсередини і ззовні органом включення-виключення дверей та (або) дистанційного управління -“- Х 1001.020 немає, не відповідають вимогам захисні пристрої механізмів дверей -“- Х 1001.030 немає, не відповідають вимогам засоби контролю за зачиненням дверей, захисні пристрої механізмів дверей -“- Х 1001.050 аварійний вихід, доступ до нього не відповідають вимогам -“- Х 1001.070 покриття підлоги не відповідає вимогам (створює небезпеку спіткнутися, посковзнутися) -“- Х 1001.100 сидіння для пасажирів, членів екіпажу не відповідають вимогам -“- Х 1001.110 кількість поручнів, їх розташування та технічний стан не відповідають вимогам -“- Х 1001.120 конструкція місць для лежання не відповідає вимогам -“- Х 1001.150 немає або не функціонує світлосигнальна, акустична відеосистема спілкування водій - пасажир, водій - член екіпажу відповідно до вимог органолептичний Х 1001.190 немає, не діють засоби внутрішнього освітлення відповідно до вимог -“- Х 1002 Написи, маркування: 1001.210 освітлення та елементи закріплення трафаретів стосовно маршруту не встановлено, пошкоджено, установлено з порушенням вимог -“- Х 1001.220 не відповідають вимогам написи, позначки входу-виходу або немає написів щодо входу-виходу, пасажировмісності, покажчика місця розташування медичної аптечки, вогнегасника -“- Х Додаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення школярів 1101 Конструкція автобуса, його складові частини: 1101.010 з місця водія неможливо управляти відчиненням дверей та заблоковувати їх, заблоковані двері не відчиняються засобами аварійного відчинення, автоматичне блокування дверей самовільно знімається на швидкості руху більш як 5 кілометрів на годину, автобус може зрушити з місця з відчиненими дверима, у разі відчинення дверей не діє переривиста акустична сигналізація, звук якої не проникає всередину автобуса -“- Х 1101.030 на кузові немає напису “Шкільний автобус”, розпізнавального знака “Діти” відповідно до вимог -“- Х 1101.040 задній хід автобуса не супроводжує акустичний сигнал відповідно до вимог -“- Х 1101.050 на місці для перевезення пасажирів на колясках відсутнє маркування, відсутні або не діють засоби закріплення колясок, не передбачено місць для закріплення крісел-колясок у розкладеному та (або) складеному стані, не забезпечено доступ для завантаження (розвантаження) коляски згідно з вимогами -“- Х 1101.070 сидіння, що межують з проходом, не мають бокових елементів для утримання пасажирів, якщо це передбачено вимогами органолептичний Х 1102 Спеціальне обладнання: 1102.010 пристрій для підіймання школяра в кріслі-колясці не діє, не відповідає вимогам -“- Х 1102.020 немає, не відповідає вимогам конструкція ременів безпеки пасажирів -“- Х 1102.030 відсутні чи несправні внутрішні дзеркала спостереження за пасажирами з місця водія, з місця особи, що супроводжує пасажирів, якщо це передбачено вимогами -“- Х 1102.040 немає, несправні засоби зв'язку для сигналізації водієві з місця пасажира чи особи, що супроводжує пасажирів, про вимогу щодо зупинки -“- Х 1102.060 немає, не вмикаються з робочого місця водія проблискові маячки оранжевого кольору на даху незалежно від того, зачинені чи відчинені двері, двигун діє чи ні, якщо це передбачено вимогами -“- Х 1102.080 немає або не функціонує обмежувач швидкості та відповідна сигналізація, тахограф -“- Х Додаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення інвалідів 1201 Спеціальне обладнання: 1201.010 немає, не закріплено або не відповідають вимогам горизонтальні поручні вздовж стінок кузова біля місця установки крісла-коляски -“- Х 1201.030 немає, не закріплено, не відповідають вимогам засоби закріплення крісла-коляски в транспортному положенні -“- Х 1201.050 не забезпечено блокування руху у разі, коли засоби підіймання-опускання, переміщення крісла-коляски не встановлено у транспортне положення, а пасажирські двері не зачинено органолептичний Х 1201.070 немає, не відповідає вимогам сигналізація на робочому місці водія про місце розміщення засобів підіймання-опускання, крісла-коляски, про вимогу зупинки -“- Х 1201.080 немає, не відповідає вимогам транспортна коляска для переміщення інваліда в автобусі і коляска, суміщена з установленим унітазом туалету в автобусі II і III класу -“- Х 1201.100 немає, не відповідають вимогам опори сидінь крісел-колясок для стоп, гомілок інвалідів, спинка сидіння не фіксується у нахиленому положенні, не повертається у вихідне положення, покриття подушок і спинок пошкоджено, несправні ремені безпеки в автобусах II і III класу, підлокітники сидінь, що розміщені біля проходу, не відкидаються або пошкоджені -“- Х 1201.120 конструкція засобів забезпечення доступу інвалідів в автобус та їх переміщення всередині не відповідають вимогам -“- Х 1202 Відділення для перевезення крісла-коляски інваліда, документація: 1202.010 немає, не відповідає вимогам пристрій закріплення складеної коляски у транспортному положенні -“- Х 1202.050 немає, не відповідають вимогам інструкції щодо перевезення пасажирів-інвалідів -“- Х Додаткова перевірка транспортних засобів - таксі категорії М1 1301 Комплектність: 1301.010 немає, не відповідають вимогам ліхтар “таксі”, сигнальні ліхтарі з світлофільтрами червоного і зеленого кольорів, таксометр, інформаційні таблички про водія органолептичний Х 1302 Обладнання: 1302.010 таксометр і сигнальні ліхтарі не вмикаються-вимикаються з робочого місця водія згідно з вимогами -“- Х 1302.020 ліхтар “таксі” не може бути ввімкненим, коли таксометр вимкнено та незалежно від увімкнення інших світлових приладів -“- Х Додаткова перевірка спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 1401 Спеціальне устатковання: 1401.010 немає, не відповідає вимогам щодо закріплення в транспортному положенні спеціальне обладнання -“- Х 1401.020 немає, не відповідає вимогам окремий вимикач додаткової акумуляторної батареї -“- Х 1401.040 немає, не відповідає вимогам перетворювач постійного струму базового автомобіля в змінний струм напругою 220 В, частотою 50 Гц -“- Х 1401.050 можливо здійснити пуск двигуна і рух у разі, коли спеціальне устатковання живить зовнішнє джерело -“- Х 1401.060 додаткові електричні системи живлення спеціального устатковання не мають окремих запобіжників або відповідних електронних пристроїв -“- Х 1401.070 кузов, елементи шасі використано як “заземлення” додаткових електричних систем -“- Х 1401.080 двері медичного салону не зафіксовуються у відчиненому положенні, аудіо- та (або) візуальний сигнал не попереджає водія про відчинення дверей медичного салону органолептичний Х 1401.090 у систему вентилювання-обігрівання медичного салону крізь нещільності потрапляють спалини -“- Х Додаткова перевірка великогабаритного, великовагового транспортного засобу 1501 Укомплектованість 1501.010 немає, не відповідає вимогам комплект противідкотних упорів, попереджувальних конусів, знаків об'їзду, протиковзких ланцюгів пневматичних шин автомобіля-тягача та причепів -“- Х 1501.020 немає, не відповідає вимогам жорсткий буксир, миготливий ліхтар червоного кольору або знак аварійної зупинки, жилет оранжевого кольору із світловідбивними елементами -“- Х 1501.030 немає, не відповідають вимогам розпізнавальний знак обмеження швидкості, передній та задній сигнальні щитки “Негабаритний вантаж” -“- Х 1501.040 немає достатньої кількості чи не відповідають вимогам ліхтарі переднього білого та заднього червоного кольору для встановлення на крайніх габаритних частинах негабаритного вантажу -“- Х 1501.050 немає, не відповідає вимогам знак “Довгомірний транспортний засіб” та ліхтарі білого, червоного та оранжевого кольору або вони та транспортний засіб не пристосовані для встановлення їх відповідно спереду, ззаду і з боків транспортного засобу органолептично Х 1501.060 немає, не відповідають вимогам до конструкції та установки дзеркала заднього виду -“- Х 1502 Кольорографічне маркування: 1502.010 немає, не відповідає вимогам органолептичний Х Додаткова перевірка транспортних засобів категорій FL, OX, AT, EX/II, EX/III, які призначено або пристосовано для перевезення небезпечних вантажів 1601 Конструкція, укомплектованість: 1601.010 характеристики спеціального обладнання транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів не підтверджені офіційними документами відповідно до законодавства, строк дії офіційних документів вичерпано, в офіційних документах зазначено інші транспортні засоби -“- Х 1601.020 конструкція базового транспортного засобу (його складових частин) не відповідає вимогам -“- Х 1601.040 інформаційні таблички про небезпечні вантажі за кількісним та якісним складом, розмірами та місцем установлення не відповідають вимогам -“- Х 1601.060 транспортний засіб не відповідає вимогам -“- Х 1601.080 комплект спеціального обладнання (противідкотні упори, засоби пожежогасіння, конуси із світловідбивною поверхнею, миготливі ліхтарі жовтого кольору з автономним живленням, знаки аварійної зупинки, жилети із світловідбивними елементами, переносні ліхтарі) не відповідає вимогам -“- Х 1601.100 складові частини електромережі за конструкцією, виконанням і місцем установки не відповідають вимогам -“- Х 1601.120 гальмові системи (робоча, стоянкова, тривалої дії (“зносотривка”), аварійна) не відповідають спеціальним вимогам органолептичний Х 1601.140 немає, не відповідають вимогам пристрої обмеження швидкості -“- Х 1602 Перевірка технічного стану транспортних засобів окремих категорій: -“- 1602.010 не відповідає вимогам до транспортних засобів категорій EX/II та EX/III щодо місця установки опалювального пристрою та функціонування його вимикача, вимикання електрообладнання -“- Х 1602.030 не відповідає вимогам до транспортного засобу закритого типу категорії EX/II щодо дверей, вікон, кришок -“- Х 1602.060 не відповідає вимогам до транспортного засобу незакритого типу категорії EX/III щодо дверей та їх запірних пристроїв -“- Х 1602.080 не відповідає вимогам до транспортних засобів категорій FL, OX та AT щодо технічного стану елементів закріплення спеціальних засобів, призначених для розміщення вантажу, заднього захисного пристрою, вимикача нагрівального пристрою -“- Х 1602.100 не відповідає вимогам до транспортного засобу, який призначено для перевезення самореактивних речовин класу небезпеки 4.1 та органічних пероксидів класу небезпеки 5.2, щодо регулювання і контролю за температурою вантажу, пропуску парів вантажу в кабіну водія, технічного стану вентиляційних отворів та відповідних клапанів вантажного відділення -“- Х Додаткова перевірка учбового транспортного засобу 1701 Конструкція, укомплектованість: 1701.010 відсутній або не відповідає вимогам розпізнавальний знак “Учбовий транспортний засіб” органолептично Х 1701.011 відсутнє обладнане місце для спеціаліста з підготовки до керування транспортним засобом -“- Х 1701.012 відсутні додаткові дзеркала заднього огляду -“- Х 1701.013 відсутні додаткові педалі зчеплення (за наявності основної педалі зчеплення) і гальмування -“- Х 1701.020 дублюючі механізми органів управління гальмовою системою та трансмісією (педалі, важелі тощо) установлені в зоні дії ніг спеціаліста з підготовки до керування транспортним засобом із порушенням ергономічних вимог або перешкоджають водію натискати на основні педалі -“- Х 1701.030 осьовий люфт у шарнірах механізмів дублюючих педалей перевищує 0,3 мм засоби перевірки Х 1701.040 дублюючі педалі не повторюють положення основних педалей органолептично Х 1701.050 зусилля на педалях дублюючих механізмів перевищує 15 кГс засоби перевірки Х 1701.060 дублюючі механізми органів управління гальмовою системою та трансмісією змінюють зусилля спрацювання основних педалей більше ніж на 5 відсотків -“- Х 1701.070 дублюючі механізми не забезпечують повний і вільний хід основних педалей, а також повне виключення зчеплення та роботу приводу гальмових механізмів незалежно від водія; конструкція дублюючих механізмів призводить до заїдання чи самовільного спрацювання; дублюючі механізми перешкоджають спрацюванню інших органів управління транспортним засобом або призводять до їх пошкодження (обриви проводів рухомими деталями, труднощі повертання керма, подання звукового сигналу, переключення передач тощо) органолептично Х 1702 Додаткові вимоги до органів управління транспортним засобом, призначеним для підготовки водіїв з числа осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення 1702.010 відсутній ручний привід акселератора постійної дії (у вигляді важелів або кільця на кермі (поза кермом: збоку чи під ним) або немає фіксації; ручний привід акселератора, установлений на кермі, призводить до збільшення зусилля обертання керма органолептично Х 1702.011 зусилля на ручному приводі акселератора перевищує 2-3 кГс на кожному важелі за умови одночасного натискання, 3-4 кГс на кільці та 5 кГс на фіксованому приводі засоби перевірки Х 1702.012 величина ходу ручного приводу акселератора перевищує 50-65 мм для важелів на кермі та 45-55 мм для кільця -“- Х 1702.020 конструкція ручного приводу акселератора не забезпечує його роботу в повному діапазоні повороту колеса керма органолептично Х 1702.030 елементи ручних приводів органів управління транспортних засобів мають гострі краї та виступають за площину колеса керма (крім акселератора на кермі) -“- Х {Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу 1. Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (далі - бланк) має вигляд прямокутного аркуша паперу формату А4 з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації (за зразком згідно з додатком). На самоклейній мітці радіочастотної ідентифікації розміщується напис “Обов'язковий технічний контроль проведено”. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} 2. Бланк виготовляється способом офсетного друку чотирма фарбами з лицьового боку. 3. Бланк має дизайн синьо-охристої кольорової гами. 4. На бланку фарбами зазначених кольорів повинні бути надруковані дві антисканерні сітки, що складаються з фрагментів сіток певної геометрії та із застосуванням методу “псевдорельєф” контуру території України із словом “УКРАЇНА”. Одну із сіток виконують з використанням технології райдужного друку - з поступовим переходом одного кольору сітки в інший. Однією з фарб, наявних у сітках, повинні бути виконані із застосуванням гільйоширного способу рисунок та рамки. На фоні такого рисунка зображають Державний Герб України. У рамках гільйоширним способом друкують текст літерами заввишки 0,3 міліметра у негативному зображенні: “ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ” та вертикальний текст літерами заввишки 0,2 міліметра у позитивному зображенні “ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ”. {Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} {Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017} 7. Бланки повинні мати наскрізну нумерацію, виконану способом високого друку захисною фарбою чорного кольору. Номер бланка дублюється на самоклейній мітці радіочастотної ідентифікації. Самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації повинна забезпечувати зчитування розміщеної на ній інформації про протокол, зокрема під час руху транспортного засобу, спеціальними пристроями (приладами) на відстані, достатній для їх належної роботи. {Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017; в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019} Номер протоколу повинен послідовно складатися з п'ятизначного номера суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, відділеного знаком дефіс від порядкового номера протоколу та знаком дефіс від двох останніх цифр числа поточного року. 8. Повинна бути забезпечена можливість нанесення на бланки текстової інформації із застосуванням засобів комп'ютерної та копіювально-розмножувальної техніки. 9. Усі реквізити, передбачені формою бланка, повинні бути заповнені. На зворотному боці бланка протоколу друкуються дані з гальмового стенда про перевірку характеристик гальмових систем транспортного засобу (загальна питома гальмова сила, коефіцієнт нерівномірності гальмових сил і тривалість спрацювання робочої гальмової системи, питома гальмова сила стоянкової гальмової системи) та одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака розміром 13 х 18 сантиметрів. {Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019} Додаток до технічного опису (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 46) ПРОТОКОЛ перевірки технічного стану транспортного засобу № ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ {Додаток в редакції Постанов КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси