Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Стратегія від 30.12.2015 № 1407-р

Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1407-2015-р

Текст документа від 30.08.2017:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 грудня 2015 р. № 1407-р
Київ

Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 601-р від 30.08.2017}

1. Схвалити Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Розпорядження КМ № 601-р від 30.08.2017 }

3. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1407-р

СТРАТЕГІЯ
розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року

Загальна частина

Однією з найважливіших проблем у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, є запровадження ефективних методів запобігання та протидії корупції в Україні.

На сучасному етапі розвитку України прояви корупції та відмивання злочинних доходів тісно пов’язані між собою.

Уповноваженими органами державної влади разом з компетентними органами іноземних держав проводиться активна робота із розслідування фактів відмивання коштів, одержаних внаслідок вчинення корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів і майна, з метою встановлення та подальшого блокування банківських рахунків та інших активів за кордоном.

Одним з основних результатів здійснення кримінальних проваджень є конфіскація активів, одержаних злочинним шляхом, та їх зарахування до державного бюджету.

З метою попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності, виявлення осіб та їх фінансових операцій, пов’язаних з такою діяльністю, необхідно налагодити тісну співпрацю уповноважених органів державної влади з компетентними органами іноземних держав у сфері виявлення міжнародних платежів, які можуть бути спрямовані на фінансування терористичної діяльності.

Необхідною умовою ефективного розв’язання зазначених проблем є об’єднання і постійна координація зусиль уповноважених органів державної влади, фінансово-кредитних установ та інших організацій, залучених до національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також співробітництво з такими міжнародними інституціями, як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші.

Аналіз ситуації

На даний час уповноважені органи державної влади проводять роботу із забезпечення розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимоги до якої значно посилені згідно з оновленими Рекомендаціями FATF, затвердженими Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

З метою імплементації Україною оновлених Рекомендацій FATF Верховною Радою України 14 жовтня 2014 р. прийнято Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, що спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, гарантування національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування бази даних для надання уповноваженим органам державної влади та компетентним органам іноземних держав можливості виявляти та розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням грошей та іншими незаконними фінансовими операціями.

Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком щороку схвалюється план заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яким визначаються заходи, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також впровадження у національне законодавство Рекомендацій FATF.

Зазначений план передбачає також заходи, спрямовані на запобігання виникненню умов для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, мінімізацію ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших уповноважених органів державної влади і розвиток міжнародного співробітництва.

Мета та основні заходи щодо реалізації Стратегії

Метою цієї Стратегії є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів:

забезпечення утвердження Україною статусу надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом:

- приведення національного законодавства у відповідність з вимогами міжнародних стандартів;

- декриміналізації та детінізації економічних відносин;

- принципової, послідовної та ефективної боротьби з тероризмом і його фінансуванням;

- послідовної та ефективної боротьби з корупцією;

- підвищення рівня інвестиційної привабливості національної економіки для іноземних інвесторів;

- формування позитивного міжнародного іміджу України;

запобігання виникненню умов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення шляхом:

- забезпечення реалізації положень Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

{Абзац дванадцятий розділу виключено на підставі Розпорядження КМ № 601-р від 30.08.2017 }

- удосконалення засобів моніторингу фінансових потоків та протидії нелегальному і непродуктивному відпливу капіталів за межі України, псевдоінвестуванню в Україну, псевдоекспорту і псевдоімпорту;

- підвищення ефективності проведення аналізу методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового знищення та здійснення типологічних досліджень у зазначеній сфері;

- виявлення та припинення протиправної діяльності конвертаційних центрів та підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі емітентів цінних паперів (векселів, акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів тощо), що беруть участь у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму;

- виявлення та припинення протиправної діяльності фінансових пірамід, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму;

- створення та забезпечення постійного функціонування і оновлення за пропозиціями уповноважених органів державної влади загальнодоступного реєстру ідентифікаційних даних юридичних та фізичних осіб, які задіяні у протиправній діяльності;

- виявлення та припинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в офшорних зонах, а також юрисдикціях із сприятливим кліматом для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- створення умов та можливостей для встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

- виявлення та припинення суб’єктами державного фінансового моніторингу протиправної діяльності юридичних та фізичних осіб, які по суті надають фінансові послуги із залучення та переказу коштів (у тому числі електронних грошей), кредитування, проведення валютообмінних та інших фінансових операцій без відповідних ліцензій та дозволів;

- удосконалення порядку формування правоохоронними органами статистичної звітності щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- забезпечення розроблення рекомендацій щодо застосування окремих статей Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- виявлення фінансових операцій, пов’язаних із фінансуванням тероризму і дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону;

- виявлення фактів кіберзлочинності та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок вчинення кіберзлочинів;

- зменшення ризику витоку капіталу за кордон з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- удосконалення засобів моніторингу проведення операцій з готівкою, зокрема щодо її зняття з рахунків у фінансових установах, переміщення через державний кордон;

- удосконалення засобів проведення моніторингу фінансових потоків, пов’язаних з використанням та розпорядженням державними коштами і майном;

- попередження, виявлення і припинення протиправної діяльності щодо привласнення та розкрадання коштів державного та місцевих бюджетів, коштів і майна державних та комунальних підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання з державною часткою в статутному капіталі, виявлення та припинення інших правопорушень у відповідній сфері;

- виявлення та припинення одержання неправомірної вигоди особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також виявлення та припинення фактів незаконного збагачення;

- налагодження співпраці з компетентними органами іноземних держав з метою пошуку, встановлення, відслідковування, зупинення, арешту та конфіскації незаконно одержаних державних активів і доходів;

- переходу на електронну форму взаємодії суб’єктів державного фінансового моніторингу та суб’єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом;

- надання повноважень щодо проведення ідентифікації учасників фінансових операцій третім особам у рамках фінансових груп;

- підвищення стандартів протидії зловживанням на фондовому ринку з використанням інсайдерської інформації;

- запровадження нових підходів до боротьби з маніпулюванням на фондовому ринку;

- здобування розвідувальної інформації за межами України щодо функціонування на території нашої держави конвертаційних центрів, підприємств з ознаками фіктивності (в тому числі емітентів цінних паперів), фактів кіберзлочинності, а також фінансових пірамід та операцій, задіяних у схемах провадження зазначеної протиправної діяльності;

удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом:

- розроблення та прийняття законів щодо удосконалення механізму державного регулювання проведення державних грошових лотерей та азартних ігор;

- приведення законодавства про аудиторську діяльність у частині співпраці з органами фінансової розвідки у відповідність з Регламентом (ЄС) № 537/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16 квітня 2014 р. про спеціальні вимоги до обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу, який скасовує Рішення Комісії 2005/909/ЄК;

- імплементації в національне законодавство Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом, якою вносяться зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012 Європейського Парламенту і Ради та скасовуються Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради та Директива Ради і Комісії 2006/70/ЄС;

- подальшої імплементації Рекомендацій FATF, Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів, одержаних внаслідок провадження злочинної діяльності, та фінансування тероризму, а також інших міжнародних документів;

- забезпечення ефективного функціонування відповідних підрозділів у правоохоронних органах, основна діяльність яких полягає у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- забезпечення ефективної боротьби з кіберзлочинністю шляхом посилення міжнародного співробітництва у сфері гармонізації національного законодавства з міжнародними рекомендаціями, а також у сфері оперативного реагування на інциденти, пов’язані з пошкодженням комп’ютерних систем;

забезпечення мінімізації ризиків використання фінансової системи з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення шляхом:

- посилення інформаційної прозорості фінансової системи;

- поглиблення партнерських відносин з приватним сектором у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- збільшення частки безготівкових розрахунків та звуження сфери використання готівки;

- удосконалення та розширення єдиного інформаційного простору електронної взаємодії органів державної влади - учасників національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- реформування системи державного управління;

- удосконалення форм та методів ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу;

- проведення національної оцінки ризиків;

- налагодження ефективної співпраці та співробітництва Держфінмоніторингу з Національним антикорупційним бюро;

- встановлення відповідних покарань за легалізацію доходів, маніпулювання на ринку цінних паперів, незаконну торгівлю інсайдерською інформацією та порушення норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

удосконалення діяльності уповноважених органів державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом:

- удосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів та Держфінмоніторингу, зокрема під час опрацювання узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також під час здійснення кримінальних проваджень;

- розроблення та впровадження ефективних механізмів розшуку коштів та майна, одержаних незаконним шляхом, з метою їх подальшого арешту та конфіскації в установленому порядку;

- запровадження процедури спеціальної конфіскації активів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та іншими предикатними злочинами;

- удосконалення інституційної основи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, посилення міжвідомчої взаємодії та координації;

- удосконалення порядку виявлення та подальшого заморожування активів осіб, причетних до фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;

- подання органами державної влади Держфінмоніторингу виявленої під час виконання своїх функцій інформації про фінансові операції, стосовно яких існує підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення чи з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

- виконання договорів про надання взаємної правової допомоги, що сприяють міждержавному обміну інформацією для розслідування кримінальних проваджень і притягнення винних до відповідальності;

удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу шляхом:

- підвищення ефективності регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу з урахуванням політики, процедур та систем здійснення контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- удосконалення порядку формування та подання адміністративної звітності суб’єктів державного фінансового моніторингу щодо результатів нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- недопущення формування статутних фондів відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких не мають офіційного підтвердження;

- застосування чіткого механізму проведення перевірки ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

підвищення кваліфікації спеціалістів шляхом:

- організації проведення навчання представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в тому числі спеціально визначених;

- проведення координаційної роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема на базі навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу;

- підвищення ефективності роботи з підготовки та підвищення кваліфікації співробітників спеціальних підрозділів правоохоронних органів, які беруть участь у виявленні, розкритті та розслідуванні фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- організації навчання з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення працівників Держфінмоніторингу, співробітників правоохоронних, розвідувальних та судових органів;

організація ефективного міжнародного співробітництва шляхом:

- продовження участі України у міжнародних заходах у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що здійснюються в рамках діяльності Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейського Союзу, Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та інших міжнародних організацій і установ;

- продовження роботи з підготовки та укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- забезпечення ефективної взаємодії та інформаційного обміну з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення інформування громадськості про вжиті заходи для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом:

- розроблення ефективного механізму доступу фізичних та юридичних осіб, а також засобів масової інформації до публічної інформації про результати діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- забезпечення прозорості діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Очікувані результати

Реалізація цієї Стратегії дасть змогу забезпечити:

системну реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до світових стандартів;

гармонізацію національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з міжнародними стандартами;

запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням КМ № 601-р від 30.08.2017 }

зниження рівня корупційних проявів;

дієву співпрацю та постійний інформаційний обмін з органами виконавчої влади, іншими державними органами - суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у зазначеній сфері;

підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу і працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

прозоре та ефективне використання коштів державного бюджету;

стимулювання притоку іноземних інвестицій у національну економіку;

наповнення дохідної частини державного бюджету;

сприяння лібералізації ЄС візового режиму для громадян України.

Реалізація Стратегії сприятиме розвитку України як демократичної, правової держави, а також забезпеченню захисту її національних інтересів, удосконаленню соціально-економічних відносин та формуванню засад громадянського суспільства.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси