Про затвердження форми та технічного опису бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 15.12.2011 N 342 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 р. за N 1497/20235 { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій N 114 ( z1212-21 ) від 17.05.2021 } Про затвердження форми та технічного опису бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 281 ( z1368-14 ) від 13.10.2014 } На виконання статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) та пункту 15 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 N 554 ( 554-2011-п ), НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: 1.1. Форму кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, що додається. 1.2. Технічний опис бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, що додається. 2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом з Департаментом державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В. Міністр А.М.Близнюк ПОГОДЖЕНО: Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України А.П.Клюєв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 15.12.2011 N 342 ------------------------------------------------------------------ | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА | | ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ* | | | | АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ | |----------------------------------------------------------------| | Серія _______ N __________ | | | | КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ | | відповідального виконавця окремих видів робіт | | (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів | | архітектури | | _______________________________ | | (найменування професії) | | | | Виданий про те, що ___________________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові) | | | | пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) | | відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері | | діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, | | професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації | | і знань. | | | | Категорія: __________________________________. | | | | Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням | | атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) | | від _____ N ____ (рішенням _________________ секції Комісії | | від _____ N _____, затвердженим президією Комісії _________. | | | | Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб ________ 20___ року | | за N ________. | | | | Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів | | архітектури, спроможність виконання яких визначено | | кваліфікаційним сертифікатом: | | ______________________________________________________________ | | ______________________________________________________________ | | ______________________________________________________________ | | ______________________________________________________________ | | | | Дата видачі ____________ 20___ року | | Голова (заступник голови) | | Атестаційної архітектурно-будівельної | | комісії __________________ _____________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ * У разі делегування повноважень саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності зазначається найменування відповідної організації. Директор Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва О.М.Непомнящий { Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 281 ( z1368-14 ) від 13.10.2014 } ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 15.12.2011 N 342 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 р. за N 1497/20235 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури 1. Формат бланка А-4 (297х210 мм). 2. Текстова частина бланка - згідно з наказом Мінрегіону України від 15.12.2011 N 342. 3. Види друку: лицьовий бік - офсетний (ірисний) та високий, зворотний бік - офсетний. 4. Кількість фарб: лицьовий бік - 3 офсетні та 1 для високого друку, зворотний бік - 2 офсетні. 5. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення бланків: склад - 100% деревної целюлози; щільність - 80-90 г; власна флуоресценція - не більше 3%; двотоновий водяний знак; наявність захисних волокон; наявність хімічного захисту; білість - не менше 80%. Двотоновий водяний знак має вигляд розірваної посередині літери "S", частини якої зміщені одна відносно одної. Повторення цих сполучень з однаковим кроком у шаховому порядку створює фоновий рисунок. При цьому водяні знаки у позитивному та негативному відображеннях мають однаковий розмір 15 х 15 мм і чергуються як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. 6. Друковані елементи захисту: 6.1. Лицьовий бік бланка задруковано двома фоновими сітками перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм, гільйошною рамкою та гільйошною розеткою, на фоні якої зображено малий Державний Герб України. Одна із сіток друкується із застосуванням офсетного ірисного друку. 6.2. Текстова частина лицьового боку бланка надрукована чорною захисною фарбою, що має свічення при дії УФ-випромінювання. 6.3. Зворотний бік бланка задруковано фоновою сіткою перемінної геометрії з товщиною лінії не більше 50 мкм та гільйошною рамкою. 6.4. На зворотному боці бланка захисною фарбою, невидимою при денному світлі, що має свічення при дії УФ - випромінювання, надруковано напис "Атестаційна архітектурно-будівельна комісія", який повторюється шість разів. 6.5. У гільйошній рамці на лицьовому боці бланка виконано мікротекст "Кваліфікаційний сертифікат" у позитивному зображенні висотою 250 мкм, який можна прочитати за допомогою збільшувальних приладів. 7. Нумерація бланка складається із серії, позначеної двома літерами, та номера із шести цифр, який виконано способом високого друку чорною фарбою, яка переходить на зворот червоним кольором та має свічення при дії УФ - випромінювання. Серія та номер бланка розміщені у верхній частині лицьового боку бланка. 8. Лицьовий бік бланка виконано в жовто-блакитних кольорах, зворотний бік бланка - у блакитному кольорі. 9. Ширина гільйошної рамки лицьового боку становить 13,5 мм, зовнішнє біле поле бланка - 4 мм. Зворотний бік бланка має біле поле розміром 4 мм, ширина гільйошної рамки - 8 мм. 10. Бланк виготовляється відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ 4010-2001 "Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги" та Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.1993 N 98 ( z0008-94 ), Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217. 11. Допустимі відхилення: за форматом і координатами розміщення друкованих елементів (крім мікротексту) +- 0,5 мм; за масою паперу +- 5 г/кв.м. Директор Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва О.М.Непомнящий
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси