Про Фонд державного майна України

Показані 1-20 із 88 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1у сфері нормативного забезпечення розробляє та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти законів та інших нормативно-правових актівст.5. ч.1. п.1. абз.2
2у сфері приватизації державного майна затверджує плани приватизації майна, що перебуває в державній власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизаціїст.5. ч.1. п.2. абз.15
3у сфері приватизації державного майна затверджує переліки об'єктів, що підлягають приватизації, крім тих, що мають стратегічне значенняст.5. ч.1. п.2. абз.16
4у сфері нормативного забезпечення видає власні нормативно-правові актист.5. ч.1. п.1. абз.3
5у сфері нормативного забезпечення бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів з питань державної власності та її використанняст.5. ч.1. п.1. абз.5
6у сфері управління корпоративними правами держави забезпечує погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських товариств, що належать до сфери його управлінняст.5. ч.1. п.3. абз.4
7у сфері нормативного забезпечення бере участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програмст.5. ч.1. п.1. абз.6
8у сфері управління корпоративними правами держави погоджує пропозиції уповноважених органів управління щодо дострокового продажу пакетів акцій (часток, паїв), закріплених у державній власності, або їх частинист.5. ч.1. п.3. абз.12
9у сфері управління корпоративними правами держави погоджує пропозиції уповноважених органів управління щодо передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурамст.5. ч.1. п.3. абз.13
10у сфері управління корпоративними правами держави за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймає рішення про утворення державних холдингових компаній у процесі приватизаціїст.5. ч.1. п.3. абз.14
11у сфері нормативного забезпечення бере участь у здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенціїст.5. ч.1. п.1. абз.7
12у сфері управління корпоративними правами держави утворює державні холдингові компаніїст.5. ч.1. п.3. абз.15
13у сфері управління корпоративними правами держави сприяє стабільному функціонуванню фондового ринкуст.5. ч.1. п.3. абз.18
14у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіст.5. ч.1. п.5. абз.2
15у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майнаст.5. ч.1. п.5. абз.5
16у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіст.5. ч.1. п.5. абз.9
17у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіст.5. ч.1. п.5. абз.10
18у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти, у тому числі правила організації системи зовнішнього контролю якості, які містять правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок системи зовнішнього контролю якості, порядок рецензування звітів про оцінку (актів оцінки майна), а також можливості та способи відшкодування завданої шкоди (збитків)ст.5. ч.1. п.5. абз.12
19у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності здійснює повноваження щодо розпорядження земельними ділянками державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизаціїст.5. ч.1. п.6. абз.3
20у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності здійснює приймає рішення про внесення земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, до статутного капіталу господарських товариствст.5. ч.1. п.6. абз.4
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси